BBrec! trên App Store là ứng dụng ghi âm

Mới đây, trên App Store xuất hiện một ứng dụng có tên đầy đủ là BBrec! với giá $2.99 tương đương 69.000đ. Sau khi đã xem qua mô tả và yêu cầu iOS thì mình biết đây là ứng dụng FAKE của của ứng dụng quay màn hình BB Rec trước đây từng bị xóa khỏi App Store.

Nhưng cá nhân mình vẫn muốn trải nghiệm xem ứng dụng này chức năng thật sự là gì nên đã quyết định mua để giới thiệu cho các bạn.

Đầu tiên, mình muốn cho các bạn xem giao diện chính của ứng dụng BB Rec dùng để quay màn hình dành cho iOS 9 trở lên đã bị xóa khỏi App Store.

Bây giờ chúng ta quay lại ứng dụng BBrec!, bạn thấy nó giống và khác với ứng dụng BB Rec chưa?

Bấm vào Recording thì chúng ta đã có thể biết chức năng của ứng dụng BBrec! chính là để ghi âm.

Giao diện My record.

Và cuối cùng là giao diện Settings.

Kết luận: ứng dụng BBrec! trên App Store là ứng dụng dùng để ghi âm. Nhưng tại sao lại lấy biểu tượng của ứng dụng giống như BB Rec thì mình không rõ.

Nếu bạn muốn trải nghiệm, hãy mua nó.

Share this post

Post Comment