forgetmenotnhảy dù (tròn), độ cao 1000m
Sinh nhật
Tháng một 5
Nơi ở
TPHCM
Nghề nghiệp
đi học
Facebook
hoahuetrang4321@yahoo.com

Chữ ký

Cho tôi hiến đến cuối cùng suối máu
Cho nhuộm hồng bao cảnh xám bi ai
(Tố Hữu)

Các danh hiệu

 1. 10

  20 Reaction

  20 Reaction
 2. 10

  20 Post

  20 Post
 3. 500

  1000 Post

 4. 300

  500 Post

  500 Post
 5. 100

  200 Post

 6. 50

  100 Post

 7. 1

  First Reaction

  Bạn sẽ nhận được nếu nhận được 1 Reaction đầu tiên
 8. 5

  10 Reaction

  10 Reaction
 9. 5

  10 Post

  30 messages posted. You must like it here!
 10. 1

  First Post

  Bạn sẽ nhận được khi post bài viết đầu tiên
Top