Shenni

Sinh nhật
17/1/95 (Tuổi: 29)

Chữ ký

Trời đã sinh ra game
Sao còn sinh ra học?

Các danh hiệu

 1. 10

  20 Post

  20 Post
 2. 100

  200 Post

 3. 50

  100 Post

 4. 5

  10 Post

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First Post

  Bạn sẽ nhận được khi post bài viết đầu tiên
Top