Bảng danh sách Skill Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

Bảng danh sách Skill của tất cả các Pokemon Go chuẩn, mạnh nhất của các Pokemon: Fast và Special Attacks

Nếu để ý trong game Pokemon GO bạn sẽ thấy nhiều Pokemon cùng loại nhưng có thể có có những Skill khác nhau và có thế sẽ mạnh yếu khác nhau khi tham gia chiến đấu trong phòng GYM vì ngoài CP thì Skill cũng là điểm khá quan trọng.

1 con Dratini có Skill Fast Attack là Dragon Breath: Dragon, special Attack là Twister Dragon

skill-pokemon-dratini.jpg

1 con khác lại có SKill Dragon Breath và AquaTail

skill-dratini.jpg

1 con Exeggcute có Skill Fast Attacks là Confusion: Psychic và Special Attack là Ancient Power: Rock


skill-exeggcute-pokemon.jpg

1 con Exeggcute khác có Skill Fast Attack là Confuson Psychic và Seed Bomb là Special Attack

skill-exeggcute-pokemon-go.jpg

Vậy mỗi Pokemon thường có những Skill Attack thế nào các bạn cùng tham khảo bảng Skill dưới đây của tất cả 151 Pokemon trong game Pokemon Go hiện nay được sắp xếp theo thứ tự #. Bên cạnh đó có những thông tin về loại Pokemon. chỉ số HP, Attack, Defense, Max CP, Ratch Flee Rate.


No.PicNameTypeStatsFast AttacksSpecial Attacks
#001
vforum.vn-354716-001.png
Bulbasaur
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points90
Attack126
Defense126
Max CP1071
Catch Rate16%
Flee Rate10%
Tackle
Vine Whip
Sludge Bomb
Seed Bomb
Power Whip
#002
vforum.vn-354716-002.png
Ivysaur
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points120
Attack156
Defense158
Max CP1632
Catch Rate8%
Flee Rate7%
Razor Leaf
Vine Whip
Sludge Bomb
Solar Beam
Power Whip
#003
vforum.vn-354716-003.png
Venusaur
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points160
Attack198
Defense200
Max CP2580
Catch Rate4%
Flee Rate5%
Razor Leaf
Vine Whip
Sludge Bomb
Solar Beam
Petal Blizzard
#004
vforum.vn-354716-004.png
Charmander
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points78
Attack128
Defense108
Max CP955
Catch Rate16%
Flee Rate10%
Scratch
Ember
Flame Burst
Flamethrower
Flame Charge
#005
vforum.vn-354716-005.png
Charmeleon
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points116
Attack160
Defense140
Max CP1557
Catch Rate8%
Flee Rate7%
Scratch
Ember
Flame Burst
Flamethrower
Fire Punch
#006
vforum.vn-354716-006.png
Charizard
vforum.vn-354716-fire.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points156
Attack212
Defense182
Max CP2602
Catch Rate4%
Flee Rate5%
Wing Attack
Ember
Dragon Claw
Flamethrower
Fire Blast
#007
vforum.vn-354716-007.png
Squirtle
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points88
Attack112
Defense142
Max CP1008
Catch Rate16%
Flee Rate10%
Tackle
Bubble
Aqua Jet
Aqua Tail
Water Pulse
#008
vforum.vn-354716-008.png
Wartortle
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points118
Attack144
Defense176
Max CP1582
Catch Rate8%
Flee Rate7%
Bite
Water Gun
Aqua Jet
Hydro Pump
Ice Beam
#009
vforum.vn-354716-009.png
Blastoise
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points158
Attack186
Defense222
Max CP2542
Catch Rate4%
Flee Rate5%
Bite
Water Gun
Ice Beam
Hydro Pump
Flash Cannon
#010
vforum.vn-354716-010.png
Caterpie
vforum.vn-354716-bug.gif
Hit Points90
Attack62
Defense66
Max CP443
Catch Rate40%
Flee Rate20%
Tackle
Bug Bite
Struggle
#011
vforum.vn-354716-011.png
Metapod
vforum.vn-354716-bug.gif
Hit Points100
Attack56
Defense86
Max CP477
Catch Rate20%
Flee Rate9%
Tackle
Bug Bite
Struggle
#012
vforum.vn-354716-012.png
Butterfree
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points120
Attack144
Defense144
Max CP1454
Catch Rate10%
Flee Rate6%
Confusion
Bug Bite
Psychic
Bug Buzz
Signal Beam
#013
vforum.vn-354716-013.png
Weedle
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points80
Attack68
Defense64
Max CP449
Catch Rate40%
Flee Rate20%
Bug Bite
Poison Sting
Struggle
#014
vforum.vn-354716-014.png
Kakuna
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points90
Attack62
Defense82
Max CP485
Catch Rate20%
Flee Rate9%
Bug Bite
Poison Sting
Struggle
#015
vforum.vn-354716-015.png
Beedrill
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points130
Attack144
Defense130
Max CP1439
Catch Rate10%
Flee Rate6%
Bug Bite
Poison Jab
Aerial Ace
Sludge Bomb
X-Scissor
#016
vforum.vn-354716-016.png
Pidgey
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points80
Attack94
Defense90
Max CP679
Catch Rate40%
Flee Rate20%
Tackle
Quick Attack
Twister
Aerial Ace
Air Cutter
#017
vforum.vn-354716-017.png
Pidgeotto
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points126
Attack126
Defense122
Max CP1223
Catch Rate20%
Flee Rate9%
Wing Attack
Steel Wing
Twister
Aerial Ace
Air Cutter
#018
vforum.vn-354716-018.png
Pidgeot
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points166
Attack170
Defense166
Max CP2091
Catch Rate10%
Flee Rate6%
Wing Attack
Steel Wing
Hurricane
Aerial Ace
Air Cutter
#019
vforum.vn-354716-019.png
Rattata
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points60
Attack92
Defense86
Max CP581
Catch Rate40%
Flee Rate20%
Tackle
Quick Attack
Dig
Hyper Fang
Body Slam
#020
vforum.vn-354716-020.png
Raticate
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points110
Attack146
Defense150
Max CP1444
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Bite
Quick Attack
Dig
Hyper Fang
Hyper Beam
#021
vforum.vn-354716-021.png
Spearow
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points80
Attack102
Defense78
Max CP686
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Quick Attack
Peck
Aerial Ace
Twister
Drill Peck
#022
vforum.vn-354716-022.png
Fearow
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points130
Attack168
Defense146
Max CP1746
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Steel Wing
Peck
Aerial Ace
Twister
Drill Run
#023
vforum.vn-354716-023.png
Ekans
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points70
Attack112
Defense112
Max CP824
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Acid
Poison Sting
Gunk Shot
Sludge Bomb
Wrap
#024
vforum.vn-354716-024.png
Arbok
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points120
Attack166
Defense166
Max CP1767
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Acid
Bite
Gunk Shot
Sludge Wave
Dark Pulse
#025
vforum.vn-354716-025.png
Pikachu
vforum.vn-354716-electric.gif
Hit Points70
Attack124
Defense108
Max CP887
Catch Rate16%
Flee Rate10%
Thunder Shock
Quick Attack
Thunderbolt
Discharge
Thunder
#026
vforum.vn-354716-026.png
Raichu
vforum.vn-354716-electric.gif
Hit Points120
Attack200
Defense154
Max CP2028
Catch Rate8%
Flee Rate6%
Thunder Shock
Spark
Brick Break
Thunder Punch
Thunder
#027
vforum.vn-354716-027.png
Sandshrew
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points100
Attack90
Defense114
Max CP798
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Scratch
Mud Shot
Dig
Rock Slide
Rock Tomb
#028
vforum.vn-354716-028.png
Sandslash
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points150
Attack150
Defense172
Max CP1810
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Metal Claw
Mud Shot
Rock Tomb
Bulldoze
Earthquake
#029
vforum.vn-354716-029.png
Nidoran♀
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points110
Attack100
Defense104
Max CP876
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Poison Sting
Bite
Poison Fang
Sludge Bomb
Body Slam
#030
vforum.vn-354716-030.png
Nidorina
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points140
Attack132
Defense136
Max CP1404
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Poison Sting
Bite
Poison Fang
Sludge Bomb
Dig
#031
vforum.vn-354716-031.png
Nidoqueen
vforum.vn-354716-poison.gif
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points180
Attack184
Defense190
Max CP2485
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Poison Jab
Bite
Stone Edge
Sludge Wave
Earthquake
#032
vforum.vn-354716-032.png
Nidoran♂
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points92
Attack110
Defense94
Max CP843
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Poison Sting
Peck
Horn Attack
Body Slam
Sludge Bomb
#033
vforum.vn-354716-033.png
Nidorino
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points122
Attack142
Defense128
Max CP1372
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Poison Jab
Bite
Horn Attack
Dig
Sludge Bomb
#034
vforum.vn-354716-034.png
Nidoking
vforum.vn-354716-poison.gif
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points162
Attack204
Defense170
Max CP2475
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Poison Jab
Fury Cutter
Megahorn
Earthquake
Sludge Wave
#035
vforum.vn-354716-035.png
Clefairy
vforum.vn-354716-fairy.gif
Hit Points140
Attack116
Defense124
Max CP1200
Catch Rate24%
Flee Rate10%
Zen Headbutt
Pound
Body Slam
Disarming Voice
Moonblast
#036
vforum.vn-354716-036.png
Clefable
vforum.vn-354716-fairy.gif
Hit Points190
Attack178
Defense178
Max CP2397
Catch Rate8%
Flee Rate6%
Zen Headbutt
Pound
Psychic
Dazzling Gleam
Moonblast
#037
vforum.vn-354716-037.png
Vulpix
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points76
Attack106
Defense118
Max CP831
Catch Rate24%
Flee Rate10%
Quick Attack
Ember
Flamethrower
Body Slam
Flame Charge
#038
vforum.vn-354716-038.png
Ninetales
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points146
Attack176
Defense194
Max CP2188
Catch Rate8%
Flee Rate6%
Feint Attack
Ember
Heat Wave
Fire Blast
Flamethrower
#039
vforum.vn-354716-039.png
Jigglypuff
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-fairy.gif
Hit Points230
Attack98
Defense54
Max CP917
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Feint Attack
Pound
Disarming Voice
Body Slam
Play Rough
#040
vforum.vn-354716-040.png
Wigglytuff
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-fairy.gif
Hit Points280
Attack168
Defense108
Max CP2177
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Feint Attack
Pound
Dazzling Gleam
Hyper Beam
Play Rough
#041
vforum.vn-354716-041.png
Zubat
vforum.vn-354716-poison.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points80
Attack88
Defense90
Max CP642
Catch Rate40%
Flee Rate20%
Bite
Quick Attack
Sludge Bomb
Poison Fang
Air Cutter
#042
vforum.vn-354716-042.png
Golbat
vforum.vn-354716-poison.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points150
Attack164
Defense164
Max CP1921
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Bite
Wing Attack
Ominous Wind
Poison Fang
Air Cutter
#043
vforum.vn-354716-043.png
Oddish
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points90
Attack134
Defense130
Max CP1148
Catch Rate48%
Flee Rate15%
Razor Leaf
Acid
Moonblast
Seed Bomb
Sludge Bomb
#044
vforum.vn-354716-044.png
Gloom
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points120
Attack162
Defense158
Max CP1689
Catch Rate24%
Flee Rate7%
Razor Leaf
Acid
Moonblast
Petal Blizzard
Sludge Bomb
#045
vforum.vn-354716-045.png
Vileplume
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points150
Attack202
Defense190
Max CP2492
Catch Rate12%
Flee Rate5%
Razor Leaf
Acid
Moonblast
Petal Blizzard
Solar Beam
#046
vforum.vn-354716-046.png
Paras
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-grass.gif
Hit Points70
Attack122
Defense120
Max CP916
Catch Rate32%
Flee Rate15%
Bug Bite
Scratch
Seed Bomb
X-Scissor
Cross Poison
#047
vforum.vn-354716-047.png
Parasect
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-grass.gif
Hit Points120
Attack162
Defense170
Max CP1747
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Bug Bite
Fury Cutter
Solar Beam
X-Scissor
Cross Poison
#048
vforum.vn-354716-048.png
Venonat
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points120
Attack108
Defense118
Max CP1029
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Confusion
Bug Bite
Signal Beam
Poison Fang
Psybeam
#049
vforum.vn-354716-049.png
Venomoth
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points140
Attack172
Defense154
Max CP1890
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Confusion
Bug Bite
Bug Buzz
Poison Fang
Psychic
#050
vforum.vn-354716-050.png
Diglett
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points20
Attack108
Defense86
Max CP456
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Scratch
Mud Shot
Rock Tomb
Dig
Mud Bomb
#051
vforum.vn-354716-051.png
Dugtrio
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points70
Attack148
Defense140
Max CP1168
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Sucker Punch
Mud Shot
Stone Edge
Earthquake
Mud Bomb
#052
vforum.vn-354716-052.png
Meowth
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points80
Attack104
Defense94
Max CP756
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Scratch
Bite
Dark Pulse
Night Slash
Body Slam
#053
vforum.vn-354716-053.png
Persian
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points130
Attack156
Defense146
Max CP1631
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Scratch
Feint Attack
Play Rough
Power Gem
Night Slash
#054
vforum.vn-354716-054.png
Psyduck
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points100
Attack132
Defense112
Max CP1109
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Zen Headbutt
Water Gun
Aqua Tail
Cross Chop
Psybeam
#055
vforum.vn-354716-055.png
Golduck
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points160
Attack194
Defense176
Max CP2386
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Confusion
Water Gun
Hydro Pump
Ice Beam
Psychic
#056
vforum.vn-354716-056.png
Mankey
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points80
Attack112
Defense96
Max CP878
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Karate Chop
Scratch
Brick Break
Cross Chop
Low Sweep
#057
vforum.vn-354716-057.png
Primeape
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points130
Attack178
Defense150
Max CP1864
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Karate Chop
Low Kick
Night Slash
Cross Chop
Low Sweep
#058
vforum.vn-354716-058.png
Growlithe
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points110
Attack156
Defense110
Max CP1335
Catch Rate24%
Flee Rate10%
Ember
Bite
Flame Wheel
Body Slam
Flamethrower
#059
vforum.vn-354716-059.png
Arcanine
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points180
Attack230
Defense180
Max CP2983
Catch Rate8%
Flee Rate6%
Fire Fang
Bite
Fire Blast
Bulldoze
Flamethrower
#060
vforum.vn-354716-060.png
Poliwag
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points80
Attack108
Defense98
Max CP795
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Bubble
Mud Shot
Body Slam
Bubble Beam
Mud Bomb
#061
vforum.vn-354716-061.png
Poliwhirl
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points130
Attack132
Defense132
Max CP1340
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Bubble
Mud Shot
Scald
Bubble Beam
Mud Bomb
#062
vforum.vn-354716-062.png
Poliwrath
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points180
Attack180
Defense202
Max CP2505
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Bubble
Mud Shot
Ice Punch
Hydro Pump
Submission
#063
vforum.vn-354716-063.png
Abra
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points50
Attack110
Defense76
Max CP600
Catch Rate40%
Flee Rate99%
Zen HeadbuttShadow Ball
Signal Beam
Psyshock
#064
vforum.vn-354716-064.png
Kadabra
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points80
Attack150
Defense112
Max CP1131
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Confusion
Psycho Cut
Shadow Ball
Dazzling Gleam
Psybeam
#065
vforum.vn-354716-065.png
Alakazam
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points110
Attack186
Defense152
Max CP1813
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Confusion
Psycho Cut
Shadow Ball
Dazzling Gleam
Psychic
#066
vforum.vn-354716-066.png
Machop
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points140
Attack118
Defense96
Max CP1089
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Low Kick
Karate Chop
Brick Break
Cross Chop
Low Sweep
#067
vforum.vn-354716-067.png
Machoke
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points160
Attack154
Defense144
Max CP1760
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Low Kick
Karate Chop
Brick Break
Cross Chop
Submission
#068
vforum.vn-354716-068.png
Machamp
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points180
Attack198
Defense180
Max CP2594
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Bullet Punch
Karate Chop
Stone Edge
Cross Chop
Submission
#069
vforum.vn-354716-069.png
Bellsprout
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points100
Attack158
Defense78
Max CP1117
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Acid
Vine Whip
Sludge Bomb
Power Whip
Wrap
#070
vforum.vn-354716-070.png
Weepinbell
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points130
Attack190
Defense110
Max CP1723
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Acid
Razor Leaf
Sludge Bomb
Power Whip
Seed Bomb
#071
vforum.vn-354716-071.png
Victreebel
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points160
Attack222
Defense152
Max CP2530
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Acid
Razor Leaf
Sludge Bomb
Leaf Blade
Solar Beam
#072
vforum.vn-354716-072.png
Tentacool
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points80
Attack106
Defense136
Max CP905
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Bubble
Poison Sting
Bubble Beam
Water Pulse
Wrap
#073
vforum.vn-354716-073.png
Tentacruel
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points160
Attack170
Defense196
Max CP2220
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Acid
Poison Jab
Blizzard
Hydro Pump
Sludge Wave
#074
vforum.vn-354716-074.png
Geodude
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points80
Attack106
Defense118
Max CP849
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Rock Throw
Tackle
Rock Slide
Dig
Rock Tomb
#075
vforum.vn-354716-075.png
Graveler
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points110
Attack142
Defense156
Max CP1433
Catch Rate20%
Flee Rate7%
Rock Throw
Mud Shot
Rock Slide
Dig
Stone Edge
#076
vforum.vn-354716-076.png
Golem
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points160
Attack176
Defense198
Max CP2303
Catch Rate10%
Flee Rate5%
Rock Throw
Mud Shot
Ancient Power
Earthquake
Stone Edge
#077
vforum.vn-354716-077.png
Ponyta
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points100
Attack168
Defense138
Max CP1516
Catch Rate32%
Flee Rate10%
Tackle
Ember
Flame Wheel
Fire Blast
Flame Charge
#078
vforum.vn-354716-078.png
Rapidash
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points130
Attack200
Defense170
Max CP2199
Catch Rate12%
Flee Rate6%
Low Kick
Ember
Heat Wave
Fire Blast
Drill Run
#079
vforum.vn-354716-079.png
Slowpoke
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points180
Attack110
Defense110
Max CP1218
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Water Gun
Confusion
Psychic
Water Pulse
Psyshock
#080
vforum.vn-354716-080.png
Slowbro
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points190
Attack184
Defense198
Max CP2597
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Water Gun
Confusion
Psychic
Water Pulse
Ice Beam
#081
vforum.vn-354716-081.png
Magnemite
vforum.vn-354716-electric.gif
vforum.vn-354716-steel.gif
Hit Points50
Attack128
Defense138
Max CP890
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Spark
Thunder Shock
Magnet Bomb
Discharge
Thunderbolt
#082
vforum.vn-354716-082.png
Magneton
vforum.vn-354716-electric.gif
vforum.vn-354716-steel.gif
Hit Points100
Attack186
Defense180
Max CP1879
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Spark
Thunder Shock
Magnet Bomb
Discharge
Flash Cannon
#083
vforum.vn-354716-083.png
Farfetch'd
Only catchable in Asia
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points104
Attack138
Defense132
Max CP1263
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Fury Cutter
Cut
Air Cutter
Aerial Ace
Leaf Blade
#084
vforum.vn-354716-084.png
Doduo
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points70
Attack126
Defense96
Max CP855
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Peck
Quick Attack
Swift
Aerial Ace
Drill Peck
#085
vforum.vn-354716-085.png
Dodrio
vforum.vn-354716-normal.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points120
Attack182
Defense150
Max CP1836
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Steel Wing
Feint Attack
Drill Peck
Aerial Ace
Air Cutter
#086
vforum.vn-354716-086.png
Seel
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points130
Attack104
Defense138
Max CP1107
Catch Rate40%
Flee Rate9%
Water Gun
Ice Shard
Aqua Jet
Icy Wind
Aqua Tail
#087
vforum.vn-354716-087.png
Dewgong
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-ice.gif
Hit Points180
Attack156
Defense192
Max CP2145
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Frost Breath
Ice Shard
Aqua Jet
Icy Wind
Blizzard
#088
vforum.vn-354716-088.png
Grimer
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points160
Attack124
Defense110
Max CP1284
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Mud Slap
Acid
Sludge
Sludge Bomb
Mud Bomb
#089
vforum.vn-354716-089.png
Muk
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points210
Attack180
Defense188
Max CP2602
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Poison Jab
Acid
Sludge Wave
Sludge Bomb
Dark Pulse
#090
vforum.vn-354716-090.png
Shellder
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points60
Attack120
Defense112
Max CP822
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Ice Shard
Tackle
Icy Wind
Water Pulse
Bubble Beam
#091
vforum.vn-354716-091.png
Cloyster
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-ice.gif
Hit Points100
Attack196
Defense196
Max CP2052
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Ice Shard
Frost Breath
Icy Wind
Blizzard
Hydro Pump
#092
vforum.vn-354716-092.png
Gastly
vforum.vn-354716-ghost.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points60
Attack136
Defense82
Max CP804
Catch Rate32%
Flee Rate10%
Lick
Sucker Punch
Dark Pulse
Sludge Bomb
Ominous Wind
#093
vforum.vn-354716-093.png
Haunter
vforum.vn-354716-ghost.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points90
Attack172
Defense118
Max CP1380
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Lick
Shadow Claw
Dark Pulse
Sludge Bomb
Shadow Ball
#094
vforum.vn-354716-094.png
Gengar
vforum.vn-354716-ghost.gif
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points120
Attack204
Defense156
Max CP2078
Catch Rate8%
Flee Rate5%
Shadow Claw
Sucker Punch
Dark Pulse
Sludge Wave
Shadow Ball
#095
vforum.vn-354716-095.png
Onix
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points70
Attack90
Defense186
Max CP857
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Rock Throw
Tackle
Rock Slide
Stone Edge
Iron Head
#096
vforum.vn-354716-096.png
Drowzee
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points120
Attack104
Defense140
Max CP1075
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Pound
Confusion
Psychic
Psyshock
Psybeam
#097
vforum.vn-354716-097.png
Hypno
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points170
Attack162
Defense196
Max CP2184
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Zen Headbutt
Confusion
Psychic
Psyshock
Shadow Ball
#098
vforum.vn-354716-098.png
Krabby
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points60
Attack116
Defense110
Max CP792
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Bubble
Mud Shot
Vice Grip
Water Pulse
Bubble Beam
#099
vforum.vn-354716-099.png
Kingler
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points110
Attack178
Defense168
Max CP1823
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Metal Claw
Mud Shot
Vice Grip
Water Pulse
X-Scissor
#100
vforum.vn-354716-100.png
Voltorb
vforum.vn-354716-electric.gif
Hit Points80
Attack102
Defense124
Max CP839
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Tackle
Spark
Thunderbolt
Discharge
Signal Beam
#101
vforum.vn-354716-101.png
Electrode
vforum.vn-354716-electric.gif
Hit Points120
Attack150
Defense174
Max CP1646
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Tackle
Spark
Thunderbolt
Discharge
Hyper Beam
#102
vforum.vn-354716-102.png
Exeggcute
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points120
Attack110
Defense132
Max CP1099
Catch Rate40%
Flee Rate10%
ConfusionPsychic
Seed Bomb
Ancient Power
#103
vforum.vn-354716-103.png
Exeggutor
vforum.vn-354716-grass.gif
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points190
Attack232
Defense164
Max CP2955
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Confusion
Zen Headbutt
Psychic
Seed Bomb
Solar Beam
#104
vforum.vn-354716-104.png
Cubone
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points100
Attack102
Defense150
Max CP1006
Catch Rate32%
Flee Rate10%
Rock Smash
Mud Slap
Bone Club
Dig
Bulldoze
#105
vforum.vn-354716-105.png
Marowak
vforum.vn-354716-ground.gif
Hit Points120
Attack140
Defense202
Max CP1656
Catch Rate12%
Flee Rate6%
Rock Smash
Mud Slap
Bone Club
Dig
Earthquake
#106
vforum.vn-354716-106.png
Hitmonlee
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points100
Attack148
Defense172
Max CP1492
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Low Kick
Rock Smash
Low Sweep
Stone Edge
Stomp
#107
vforum.vn-354716-107.png
Hitmonchan
vforum.vn-354716-fighting.gif
Hit Points100
Attack138
Defense204
Max CP1516
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Bullet Punch
Rock Smash
Fire Punch
Ice Punch
Thunder Punch
Brick Break
#108
vforum.vn-354716-108.png
Lickitung
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points180
Attack126
Defense160
Max CP1626
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Lick
Zen Headbutt
Hyper Beam
Stomp
Power Whip
#109
vforum.vn-354716-109.png
Koffing
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points80
Attack136
Defense142
Max CP1151
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Tackle
Acid
Dark Pulse
Sludge
Sludge Bomb
#110
vforum.vn-354716-110.png
Weezing
vforum.vn-354716-poison.gif
Hit Points130
Attack190
Defense198
Max CP2250
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Tackle
Acid
Dark Pulse
Shadow Ball
Sludge Bomb
#111
vforum.vn-354716-111.png
Rhyhorn
vforum.vn-354716-ground.gif
vforum.vn-354716-rock.gif
Hit Points160
Attack110
Defense116
Max CP1182
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Rock Smash
Mud Slap
Bulldoze
Stomp
Horn Attack
#112
vforum.vn-354716-112.png
Rhydon
vforum.vn-354716-ground.gif
vforum.vn-354716-rock.gif
Hit Points210
Attack116
Defense160
Max CP2243
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Rock Smash
Mud Slap
Earthquake
Stone Edge
Megahorn
#113
vforum.vn-354716-113.png
Chansey
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points500
Attack40
Defense60
Max CP675
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Pound
Zen Headbutt
Dazzling Gleam
Psybeam
Psychic
#114
vforum.vn-354716-114.png
Tangela
vforum.vn-354716-grass.gif
Hit Points130
Attack164
Defense152
Max CP1739
Catch Rate32%
Flee Rate9%
Vine WhipSludge Bomb
Solar Beam
Power Whip
#115
vforum.vn-354716-115.png
Kangaskhan
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points210
Attack142
Defense178
Max CP2043
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Low Kick
Mud Slap
Earthquake
Brick Break
Stomp
#116
vforum.vn-354716-116.png
Horsea
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points60
Attack122
Defense100
Max CP794
Catch Rate40%
Flee Rate10%
Water Gun
Bubble
Bubble Beam
Dragon Pulse
Flash Cannon
#117
vforum.vn-354716-117.png
Seadra
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points110
Attack176
Defense150
Max CP1713
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Water Gun
Dragon Breath
Hydro Pump
Dragon Pulse
Blizzard
#118
vforum.vn-354716-118.png
Goldeen
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points90
Attack112
Defense126
Max CP965
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Mud Shot
Peck
Aqua Tail
Horn Attack
Water Pulse
#119
vforum.vn-354716-119.png
Seaking
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points160
Attack172
Defense160
Max CP2043
Catch Rate16%
Flee Rate7%
Poison Jab
Peck
Drill Run
Megahorn
Icy Wind
#120
vforum.vn-354716-120.png
Staryu
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points60
Attack130
Defense128
Max CP937
Catch Rate40%
Flee Rate15%
Water Gun
Quick Attack
Bubble Beam
Power Gem
Swift
#121
vforum.vn-354716-121.png
Starmie
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points120
Attack194
Defense192
Max CP2182
Catch Rate16%
Flee Rate6%
Water Gun
Quick Attack
Hydro Pump
Power Gem
Psybeam
#122
vforum.vn-354716-122.png
Mr. Mime
vforum.vn-354716-psychic.gif
vforum.vn-354716-fairy.gif
Hit Points80
Attack154
Defense196
Max CP1494
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Confusion
Zen Headbutt
Shadow Ball
Psybeam
Psychic
#123
vforum.vn-354716-123.png
Scyther
vforum.vn-354716-bug.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points140
Attack176
Defense180
Max CP2073
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Steel Wing
Fury Cutter
Bug Buzz
X-Scissor
Night Slash
#124
vforum.vn-354716-124.png
Jynx
vforum.vn-354716-ice.gif
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points130
Attack172
Defense134
Max CP1716
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Pound
Frost Breath
Psyshock
Ice Punch
Draining Kiss
#125
vforum.vn-354716-125.png
Electabuzz
vforum.vn-354716-electric.gif
Hit Points130
Attack198
Defense160
Max CP2119
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Low Kick
Thunder Shock
Thunderbolt
Thunder
Thunder Punch
#126
vforum.vn-354716-126.png
Magmar
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points130
Attack214
Defense158
Max CP2265
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Karate Chop
Ember
Fire Blast
Flamethrower
Fire Punch
#127
vforum.vn-354716-127.png
Pinsir
vforum.vn-354716-bug.gif
Hit Points130
Attack184
Defense186
Max CP2121
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Fury Cutter
Rock Smash
Submission
Vice Grip
X-Scissor
#128
vforum.vn-354716-128.png
Tauros
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points150
Attack148
Defense184
Max CP1844
Catch Rate24%
Flee Rate9%
Tackle
Zen Headbutt
Earthquake
Iron Head
Horn Attack
#129
vforum.vn-354716-129.png
Magikarp
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points40
Attack42
Defense84
Max CP262
Catch Rate56%
Flee Rate15%
SplashStruggle
#130
vforum.vn-354716-130.png
Gyarados
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points190
Attack192
Defense196
Max CP2688
Catch Rate8%
Flee Rate7%
Bite
Dragon Breath
Twister
Hydro Pump
Dragon Pulse
#131
vforum.vn-354716-131.png
Lapras
vforum.vn-354716-water.gif
vforum.vn-354716-ice.gif
Hit Points260
Attack186
Defense190
Max CP2980
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Frost Breath
Ice Shard
Ice Beam
Dragon Pulse
Blizzard
#132
vforum.vn-354716-132.png
Ditto
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points96
Attack110
Defense110
Max CP919
Catch Rate16%
Flee Rate10%
PoundStruggle
#133
vforum.vn-354716-133.png
Eevee
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points110
Attack114
Defense128
Max CP1077
Catch Rate32%
Flee Rate10%
Tackle
Quick Attack
Body Slam
Dig
Swift
#134
vforum.vn-354716-134.png
Vaporeon
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points260
Attack186
Defense168
Max CP2816
Catch Rate12%
Flee Rate6%
Water GunAqua Tail
Water Pulse
Hydro Pump
#135
vforum.vn-354716-135.png
Jolteon
vforum.vn-354716-electric.gif
Hit Points130
Attack192
Defense174
Max CP2140
Catch Rate12%
Flee Rate6%
Thunder ShockThunderbolt
Discharge
Thunder
#136
vforum.vn-354716-136.png
Flareon
vforum.vn-354716-fire.gif
Hit Points130
Attack238
Defense178
Max CP2643
Catch Rate12%
Flee Rate6%
EmberFlamethrower
Fire Blast
Heat Wave
#137
vforum.vn-354716-137.png
Porygon
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points130
Attack156
Defense158
Max CP1691
Catch Rate32%
Flee Rate9%
Tackle
Quick Attack
Discharge
Psybeam
Signal Beam
#138
vforum.vn-354716-138.png
Omanyte
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points70
Attack132
Defense160
Max CP1119
Catch Rate32%
Flee Rate9%
Water Gun
Mud Shot
Rock Tomb
Ancient Power
Brine
#139
vforum.vn-354716-139.png
Omastar
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points140
Attack180
Defense202
Max CP2233
Catch Rate12%
Flee Rate5%
Water Gun
Rock Throw
Rock Slide
Ancient Power
Hydro Pump
#140
vforum.vn-354716-140.png
Kabuto
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points60
Attack148
Defense142
Max CP1104
Catch Rate32%
Flee Rate9%
Scratch
Mud Shot
Aqua Jet
Rock Tomb
Ancient Power
#141
vforum.vn-354716-141.png
Kabutops
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-water.gif
Hit Points120
Attack190
Defense190
Max CP2130
Catch Rate12%
Flee Rate5%
Fury Cutter
Mud Shot
Water Pulse
Stone Edge
Ancient Power
#142
vforum.vn-354716-142.png
Aerodactyl
vforum.vn-354716-rock.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points160
Attack182
Defense162
Max CP2165
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Bite
Steel Wing
Iron Head
Hyper Beam
Ancient Power
#143
vforum.vn-354716-143.png
Snorlax
vforum.vn-354716-normal.gif
Hit Points320
Attack180
Defense180
Max CP3112
Catch Rate16%
Flee Rate9%
Lick
Zen Headbutt
Hyper Beam
Earthquake
Body Slam
#144
vforum.vn-354716-144.png
Articuno
vforum.vn-354716-ice.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points180
Attack198
Defense242
Max CP2978
Catch Rate0%
Flee Rate10%
Frost BreathIce Beam
Icy Wind
Blizzard
#145
vforum.vn-354716-145.png
Zapdos
vforum.vn-354716-electric.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points180
Attack232
Defense194
Max CP3114
Catch Rate0%
Flee Rate10%
Thunder ShockDischarge
Thunderbolt
Thunder
#146
vforum.vn-354716-146.png
Moltres
vforum.vn-354716-fire.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points180
Attack242
Defense194
Max CP3240
Catch Rate0%
Flee Rate10%
EmberFire Blast
Heat Wave
Flamethrower
#147
vforum.vn-354716-147.png
Dratini
vforum.vn-354716-dragon.gif
Hit Points82
Attack128
Defense110
Max CP983
Catch Rate32%
Flee Rate9%
Dragon BreathWrap
Aqua Tail
Twister
#148
vforum.vn-354716-148.png
Dragonair
vforum.vn-354716-dragon.gif
Hit Points122
Attack170
Defense152
Max CP1747
Catch Rate8%
Flee Rate6%
Dragon BreathWrap
Aqua Tail
Dragon Pulse
#149
vforum.vn-354716-149.png
Dragonite
vforum.vn-354716-dragon.gif
vforum.vn-354716-flying.gif
Hit Points182
Attack250
Defense212
Max CP3500
Catch Rate4%
Flee Rate5%
Dragon Breath
Steel Wing
Hyper Beam
Dragon Claw
Dragon Pulse
#150
vforum.vn-354716-150.png
Mewtwo
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points212
Attack284
Defense202
Max CP4144
Catch Rate0%
Flee Rate10%
Confusion
Psycho Cut
Psychic
Shadow Ball
Hyper Beam
#151
vforum.vn-354716-151.png
Mew
vforum.vn-354716-psychic.gif
Hit Points200
Attack220
Defense220
Max CP3299
Catch Rate0%
Flee Rate10%
PoundHurricane
Earthquake
Psychic
Dragon Pulse
Thunder
Moonblast
Fire Blast
Solar Beam
Hyper Beam

Tuy nhiên điều đó không quan trọng, thắc mắc ở đây chính là làm sao để biết Skill nào mạnh hơn và hợp hơn với con Pokemon hơn thì chúng ta cùng tham khảo bảng những Skill tốt nhất dành cho từng con Pokemon. Tuy nhiên ngoài Skill các bạn cũng cần để ý tới IV và CP nữa trước khi nâng cấp hoặc tiến hóa nhé.

Xem thêm hướng dẫn: Chỉ số IV Pokemon là gì? Cách tính IV Pokemon Go chuẩn nhất đơn giản

Cùng tham khảo bảng Skill tốt nhất của từng Pokemon dưới đây được sắp xếp theo max CP giảm dần, thực các bạn bạn có thể chỉ cần kiểm tra Skill Pokemon cho các con mạnh

Tên PokemonFast AttackSpecial Attack
MewtwoPsycho CutPsychic
DragoniteDragon BreathDragon Claw
MewPoundPsychic
MoltresEmberFlamethrower
ZapdosThunder ShockDischarge
SnorlaxLickBody Slam
ArcanineBiteFlamethrower
LaprasFrost BreathIce Beam
ArticunoFrost BreathIce Beam
ExeggutorZen HeadbuttSeed Bomb
VaporeonWater GunAqua Tail
GyaradosDragon Breath or BiteDragon Pulse
FlareonEmberFlamethrower
MukPoison JabSludge Bomb
CharizardWing AttackDragon Claw
SlowbroWater GunWater Pulse
MachampKarate ChopSubmission
VenusaurVine WhipSludge Bomb
BlastoiseWater GunFlash Cannon
VictreebelRazor LeafSludge Bomb
PoliwrathMud ShotSubmission
VileplumeRazor LeafPetal Blizzard
NidoqueenPoison JabSludge Wave
NidokingPoison JabSludge Wave
ClefablePoundDazzling Gleam
GolduckWater GunPsychic
GolemMud ShotAncient Power
MagmarEmberFire Punch
WeezingAcidSludge Bomb
RhydonMud SlapStone Edge
OmasterWater GunRock Slide
TentacruelPoison JabSludge Wave
RapidashEmberDrill Run
NinetalesEmberFlamethrower
HypnoZen HeadbuttPsyshock
StarmieWater GunPsybeam
WigglytuffPoundPlay Rough
AerodactylBiteIron Head
DewgongFrost BreathAqua Jet
JolteonThunder ShockDischarge
KangaskhanLow KickStomp
PinsirFury CutterX-Scissor
ElectabuzzThunder ShockThunder Punch
PidgeotWing AttackAir Cutter
GengarShadow ClawShadow Ball
ScytherSteel WingX-Scissor
CloysterFrost BreathIcy Wind
SeakingPoison JabDrill Run
KautopsMud ShotWater Pulse
RaichuSparkThunder Punch
GolbatWing AttackAir Cutter
VenomothBug BitePoison Fang
MagnetonSparkDischarge
PrimeapeLow KickLow Sweep
TaurosTackleIron Head
DodrioFeint AttackAir Cutter
KinglerMud ShotWater Pulse
AlakazamPsycho CutPsychic
SandslashMud ShotBulldoze
ArbokBiteDark Pulse
ParasectBug BiteCross Poison
FearowPeckAerial Ace
TangelaVine WhipSludge Bomb
JynxFrost BreathPsyshock
SeadraWater GunDragon Pulse
PorygonTackleDischarge
MarowakMud SlapBone Club
ElectrodeSparkDischarge
PersianScratchNight Slash
LickitungLickStomp
HitmonchanBullet PunchBrick Break
Mr. MimeZen HeadbuttPsybeam
HitmonleeLow KickLow Sweep
ButterfreeBug BiteSignal Beam
RaticateBiteHyper Fang
BeedrillPoison JabX-Scissor
Farfetch'dCutAir Cutter
DugtrioMud ShotMud Bomb
DittoPoundStruggle (what, expecting Transform?)
OnixRock ThrowIron Head
ChanseyPoundPsybeam


Với những con Pokemon không có trong danh sách là do ở các thế hệ cấp dưới các bạn chưa cần tham khảo, vì khi tiến hóa các Skill nó cũng thay đổi khác nhau, các bạn chỉ cần tham khảo cho các Pokemon đã tiến hóa thế hệ cuối cùng.

Ví dụ như con SlowBro dưới đây có Skill là Confusion: Psychic và Water Pulse: Water

skill-pokemon-slowbro-pokemon-go.jpg

Nhưng cũng là 1 con Slowbro khác lại có Skill Fast Attacks là Water Gun: Water và Speicial Attack là Water Pulse: Water

skill-pokemon-go.jpg

Xem Skill chuẩn cho các con Pokemon mạnh là điều không thế thiếu nếu bạn muốn chiến thắng ở GYM

Tra với bảng Skill mạnh nhất và chuẩn nhất bạn sẽ thấy con Slowbro thứ 2 có skill chuẩn hơn và bạn có thể xem xét Powerup cho Pokemon này thay vì con ở trên sẽ mạnh hơn, tuy nhiên cũng cần phải xem xét tới CP và IV nữa nhé.


Xem thêm: Hướng dẫn cách bắt Pokemon hiếm, Pokemon mạnh, chỉ số CP cao trong game Pokemon Go
 
 • Chủ đề
  fast attack pokemon pokemon go skill chuan pokemon skill pokemon special attack pokemon
 • Thống kê

  Chủ đề
  95,216
  Bài viết
  462,719
  Thành viên
  336,596
  Thành viên mới nhất
  Secondpassca
  Top