Bắt đầu làm quen với Microsoft Word 2010

Bắt đầu làm quen với Microsoft Word 2010, các cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, cách đưa biểu tượng shortcut của Word ra hình nền Desktop

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách bắt đầu với Word 2010. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cách khởi động ứng dụng Word 2010 theo các bước đơn giản. Giả sử bạn đã cài đặt Microsoft Office 2010 trong PC, để khởi động ứng dụng Word, hãy làm theo các bước sau:


Bước 1 - Nhấp vào nút Bắt đầu - Start.


bat-dau-lam-quen-voi-microsoft-word-2010-1.jpg

Bước 2 - Nhấp vào tùy chọn Tất cả chương trình - All Programs từ menu.


bat-dau-lam-quen-voi-microsoft-word-2010-2.jpg

Bước 3 - Tìm kiếm Microsoft Office từ menu con và nhấp vào nó.


bat-dau-lam-quen-voi-microsoft-word-2010-3.jpg

Bước 4 - Tìm kiếm Microsoft Word 2010 từ menu phụ và nhấp vào nó.


bat-dau-lam-quen-voi-microsoft-word-2010-4.jpg

Khi đó sẽ khởi chạy ứng dụng Microsoft Word 2010 và bạn thấy xuất hiện cửa sổ sau.

bat-dau-lam-quen-voi-microsoft-word-2010-5.jpg
 
  • Chủ đề
    bat dau khoi dong làm quen soan thao van ban
  • Top