Cách đóng 1 văn bản đã soạn thảo trong Word 2010

Cách đóng 1 văn bản đã soạn thảo trong Word 2010, thoát tài liệu đang làm việc, đóng file

Hôm nay, Vforum sẽ cung cấp cách đóng tài liệu trong Word 2010. Khi bạn hoàn thành công việc với tài liệu, bạn sẽ tiến hành đóng tài liệu. Đóng tài liệu sẽ xóa tài liệu khỏi màn hình máy tính của bạn và nếu bạn đã mở các tài liệu khác, Word sẽ hiển thị tài liệu cuối cùng bạn sử dụng, bạn sẽ thấy một cửa sổ Word trống. Dưới đây là các bước đơn giản để đóng tài liệu đã mở.


Bước 1 - Nhấp vào tab Tệp - File và chọn tùy chọn Đóng - Close.


cach-dong-file-van-ban-trong-word-2010-1.jpg

Bước 2 - Khi bạn chọn tùy chọn Đóng - Close và nếu tài liệu không được lưu trước khi đóng, nó sẽ hiển thị hộp Cảnh báo sau để hỏi liệu tài liệu có nên được lưu hay không.


cach-dong-file-van-ban-trong-word-2010-2.jpg

Bước 3 - Để lưu các thay đổi, nhấp Lưu - Save, nếu không, nhấp Không lưu - Don't Save. Để quay lại làm việc tiếp với tài liệu, bấm Hủy bỏ - Cancel. Thao tác này sẽ đóng tài liệu và nếu bạn mở các tài liệu khác, Word sẽ hiển thị tài liệu cuối cùng bạn đã sử dụng, nếu không, bạn sẽ thấy một cửa sổ Word trống như bên dưới.


cach-dong-file-van-ban-trong-word-2010-3.jpg
 
  • Chủ đề
    ket thuc soan thao tài liệu van ban
  • Top