Cách dùng Include trong tiếng Anh

Hướng dẫn cách sử dụng Include trong tiếng Anh, khi nào thì dùng include

Include là một động từ trong tiếng Anh cũng thường xuyên được sử dụng, nó có ý nghĩa là bao gồm, chứa…
Ex: This term includes 5 compulsory subjectss
(Học kì này bao gồm 5 môn học bắt buộc)

A healthy diet includes necessary nutriens
(Một chế độ ăn uống khỏe mạnh phải chứa đựng những dưỡng chất cần thiết)

Include inPreposition Verb có nghĩa là động từ phải có một giới từ xác định đi kèm sau
Ex: These CDs will be include in the book
(Những cái đĩa CD bao gồm cả sách nữa)

What do I should include in a business contract?
(Tôi nên bao gồm những điều kiện gì vào hợp đồng kinh doanh?)

Một số thành ngữ (Indiom) đi với Include
1. Include someone in (something): mời ai đó tham gia vào một thứ gì đó (bữa tiệc, hội nghị,..)
Ex: I’m very glad you included me in this meeting
(Tôi rất vui vì cậu đã mời tôi tham gia buổi họp này)

2. Include someone (or something) among something: xem ai đó (hoặc vật gì đó) là một phần (thành viên) của một nhóm (tập thể) xác định
Ex: They include Sarah among their family
(Họ xem Sarah là một thành viên trong gia đình)

3. Include someone out (of) something: loại trừ một người ra khỏi một nhóm (tập thể) xác định
Ex: Tim tries to include himself out of the band
(Tim cố gắng tự giải thoát khỏi ban nhạc)

VFO.VN
 
  • Chủ đề
    cach dung include tiếng anh
  • Top