Cách mở một văn bản .DOC .DOCX trong Word 2010 - Open (Ctrl + O)

Cách mở một tài liệu trong Word 2010 - Open (Ctrl + O), cách mở file word đã có trên ổ cứng, trên mạng internet, trên gmail, Cách mở một văn bản .DOC .DOCX trong Word 2010 - Open (Ctrl + O)

Bài viết này, Vforum sẽ cung cấp cho các bạn các cách mở một tài liệu trong Word 2010.

Mở tài liệu mới
Một tài liệu mới, trống luôn mở khi bạn khởi động Microsoft Word. Giả sử bạn muốn bắt đầu một tài liệu mới trong khi bạn đang làm việc trên một tài liệu khác hoặc bạn đã đóng một tài liệu đã mở và muốn bắt đầu một tài liệu mới. Dưới đây là các bước để mở một tài liệu mới.

Bước 1 - Nhấp vào tab Tệp - File và chọn tùy chọn Mới - Open.

cach-mo-van-ban-trong-word-2010-1.jpg

Bước 2 - Khi bạn chọn tùy chọn New từ cột đầu tiên, nó sẽ hiển thị danh sách các mẫu trong cột thứ hai. Nhấp đúp vào Tài liệu trống - Blank document; đây là tùy chọn đầu tiên trong danh sách mẫu. Chúng tôi sẽ thảo luận về các mẫu khác có sẵn trong danh sách trong các chương sau.

Bạn nên có tài liệu trống của bạn như hình dưới đây. Tài liệu hiện đã sẵn sàng để bạn bắt đầu nhập văn bản của mình.

cach-mo-van-ban-trong-word-2010-2.jpg

Bạn có thể sử dụng phím tắt để mở một tài liệu trống bất cứ lúc nào. Hãy thử sử dụng các phím Ctrl + N và bạn sẽ thấy một tài liệu trống mới tương tự như tài liệu trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Mở tài liệu hiện có

Có thể có một tình huống khi bạn mở một tài liệu hiện có và chỉnh sửa nó một phần hoặc hoàn toàn. Thực hiện theo các bước được đưa ra dưới đây để mở một tài liệu hiện có -

Bước 1 - Nhấp vào tab Tệp - File và chọn tùy chọn Mở - Open.

cach-mo-van-ban-trong-word-2010-3.jpg

Bước 2 - Điều này sẽ hiển thị tập tin sau hộp thoại Open. Điều này cho phép bạn điều hướng qua các thư mục và tệp khác nhau và cũng cho phép bạn chọn một tệp mà bạn muốn mở.

cach-mo-van-ban-trong-word-2010-4.jpg

Bước 3 - Cuối cùng, xác định vị trí và chọn một tệp mà bạn muốn mở và nhấp vào hình tam giác nhỏ có sẵn trên nút Open để mở tệp. Bạn sẽ có các tùy chọn khác nhau để mở tệp, nhưng chỉ cần sử dụng tùy chọn Mở - Open.

Tùy chọn mở tệp
Điều này sẽ mở tập tin đã chọn của bạn. Bạn có thể sử dụng tùy chọn mở chỉ đọc - Open Read-Only nếu bạn chỉ muốn đọc tệp và bạn không có ý định sửa đổi, tức là chỉnh sửa tệp. Các tùy chọn khác có thể được sử dụng để sử dụng nâng cao.

cach-mo-van-ban-trong-word-2010-5.jpg
 
  • Chủ đề
    dong tai lieu mo file mo tai lieu
  • Top