Cách nhập văn bản trong Word 2010

Cách nhập văn bản trong Word 2010

Trong bài viết này, chúng ta hãy thảo luận về cách nhập văn bản với Microsoft Word 2010. Chúng ta hãy xem cách nhập văn bản trong tài liệu Word dễ dàng như thế nào. Chúng tôi giả sử bạn biết rằng khi bạn khởi động Word, nó sẽ hiển thị một tài liệu mới theo mặc định như hiển thị bên dưới.


cach-nhap-van-ban-trong-word-1.jpg

Vùng tài liệu là khu vực bạn nhập văn bản của mình. Con trỏ soạn thảo nhấp nháy được gọi là điểm chèn và nó đại diện cho vị trí mà văn bản sẽ xuất hiện khi bạn nhập. Giữ con trỏ tại điểm chèn văn bản và bắt đầu nhập văn bản. Chúng tôi chỉ gõ hai từ "Hello Word" như hình bên dưới. Văn bản xuất hiện ở bên trái của điểm chèn khi bạn nhập.


cach-nhap-van-ban-trong-word-2.jpg

Sau đây là hai điểm quan trọng sẽ giúp bạn trong khi gõ


Bạn không cần nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới. Khi điểm chèn đến cuối dòng, Word sẽ tự động bắt đầu một điểm mới. Bạn sẽ cần nhấn Enter, để thêm một đoạn mới.


Khi bạn muốn thêm nhiều khoảng trắng giữa các từ, hãy sử dụng phím Tab thay vì phím cách Space. Bằng cách này, bạn có thể căn chỉnh chính xác văn bản bằng cách sử dụng các phông chữ tương xứng.
 
  • Chủ đề
    nhap lieu soan thao tài liệu van ban
  • Top