Cách sử dụng của Just và Only trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau Just and Only

Cách sử dụng của Just và Only trong tiếng Anh - Phân biệt sự khác nhau Just and Only

Just và only có nghĩa tiếng Việt khá khá giống nhau dễ gây nhầm lẫn khi sử dụng trong tiếng anh. Vậy cách sử dụng của just và only như thế nào và sự khác nhau giữa chúng ra sao cùng vfo.vn tham khảo bài viết dưới đây

I. Just có thể được dùng với các nghĩa
1. Vừa mới
Ex: I have just talked to my mom about the new pet
(Tớ vừa mới nói chuyện với mẹ tớ về vụ con thú cưng mới)

I just broke a vase, I’m sorry
(Tôi vừa mới đánh vỡ bình hoa, tôi xin lỗi)

She has just slapped my face. I feel very bad
(Cô ấy vừa mới tát vào mặt tôi. Tôi cảm thấy rất tệ)

2. Duy nhất, chỉ một
Ex: I have just one older-sister
(Tôi chỉ có một người chị duy nhất)

Just I take care of my father when he gets being sick
(Chỉ mình tôi chăm sóc cho bố khi ông ấy bị bệnh)

There is just a donut. What will we do?
(Ở đây có một cái bánh vòng thôi. Chúng ta sẽ làm gì đây?)

3. Chính xác (exactly) nhưng trường hợp này khá hiếm
Ex: That is just what I wanted to tell you = That is exactly what I wanted to tell you
(Đó chính xác là những gì mà tôi muốn nói cho cậu)

Chú ý:
- Những vị trí khác nhau của từ Just trong câu có thể gây ra những nghĩa khác nhau
Ex: I have eaten just a donut
(Tớ chỉ ăn một cái bánh thôi) ==> Không phải ăn 2 3 cái

I have just eaten a donut
(Tớ vừa mới ăn một cái bánh) ==> Nên có thể bây giờ tớ no rồi

- Tùy thuộc vào những ngữ cảnh khác nhau mà Just có thể được hiểu theo nghĩa khác nhau
Ex: Did you do English homework?
(Cậu đã làm bài tập tiếng Anh chưa?)
No, I just did Math homework
(Chưa, tớ mới chỉ làm bài tập toán thôi)
Did you do Math homework last night?
(Cậu làm bài tập Toán hồi tối hôm qua hả?)
No, I just did Math homework
(Không, tớ vừa mới làm bài tập toán thôi)

II. Cách sử dụng Only
1. Only là một từ có khá nhiều chức năng, nó có thể là Trạng từ (adverb), Tính từ (Adjective), Từ nối (Conjunction)
a. Only được dùng như Trạng từ (Adverb)
Ex: She was only two when her parents divorced
(Cô ấy mới chỉ hai tuổi khi mà bố mẹ ly dị)

She is an only candidate
(Cô ấy là ứng cử viên duy nhất)

Chú ý: Khi Only được dùng như Trạng từ, nó có thể được thay thế bởi Just mà không thay đổi ý nghĩa
==> She was just two when her parents divorced
(Cô ấy chỉ mới hai tuổi khi mà bố mẹ ly dị)

b. Only được dùng như Tính từ (Adjective): hàm ý chỉ có một loại duy nhất
Ex: Only you can make me smile
(Chỉ có anh mới có thể làm em cười)

This is the only present I have from my birthday. Thank you so much.
(Đây là món quà duy nhất mà tớ có trong sinh nhật. Cảm ơn cậu nhiều lắm)

c. Only được dùng như Từ nối (Conjunction): có thể dùng thay thế cho từ nối “but”
Ex: We fall in love with each other only I admit it
(Chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ có mình tôi dám thừa nhận điều đó)

He’s an interesting man only he be with his girlfriend
(Anh ấy là một người thú vị chỉ khi nào được ở gần bạn gái của mình)

Nói tóm lại: Only và Just có thể thay thế cho nhau chỉ khi nào ý nghĩa được dùng là “Duy nhất, chỉ một”, còn lại các ý nghĩa khác thì Just và Only không được dùng thay thế
Ex: I have just one older-sister
I have only older-sister
(Tôi chỉ có một người chị duy nhất)

Only 3 students in my class got a good mark
Just 3 students in my class got a good mark
(Chỉ có 3 học sinh trong lớp tôi đạt điểm tốt)
 
  • Chủ đề
    cach dung just cach dung only tiếng anh
  • Top