Địa li 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả…

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả… ở miền Nam nước ta hiện nay và cho biết hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của các vùng đó?
Các em đã được học về đặc điểm tự nhiên của từng vùng miền, do tính chất của mỗi nơi khác nhau nên mỗi vùng miền có những sản phẩm nông lâm thuỷ sản khác nhau, đặc điểm sinh thái cũng khác nhau rõ rệt. Để hiểu rõ hơn về một số vùng chuyên canh chính và đặc điểm sinh thái của vùng thì hôm nay các em hãy trả lời câu hỏi 6 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả… ở miền Nam nước ta hiện nay và cho biết hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của các vùng đó? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 6 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8
Trả lời:
- Một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả… ở miền Nam nước ta hiện nay là:
+ Lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu long
+ Cao su ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
+ Cà phê ở Tây Nguyên
+ Cây ăn quả ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
- Hoàn cảnh sinh thái tự nhiên của các vùng:
bai-43-dia-ly-8(2).jpg
Xem thêm: Địa lí 8: Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì
 
  • Chủ đề
    dia li 8
  • Top