Địa lý 7: Dựa hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất các ngành công nghiệp chủ yếu Trung và Nam Mĩ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 45 SGK trang 137 địa lí 7: Dựa vào hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ?
Dựa vào kiến thức đã được học trên lớp các em cũng đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức về tình hình phát triển kinh tế cũng như chính trị xã hội tại khu vực Trung và Nam Mĩ. Đây là khu vực có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế của toàn châu Mĩ. Công nghiệp luôn có sự phát triển tiên tiến đối với các quốc gia trên thế giới. Một khu vực có sự cải tiến về xã hội hay không cũng phụ thuộc vào các ngành công nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 45 SGK trang 137 địa lí 7: Dựa vào hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ?

Câu hỏi 1 bài 45 SGK trang 137 địa lí 7
Trả lời:

dia-ly-7-bai-45.jpg

Từ hình 45.1 chúng ta có thể nêu ra được sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ như sau:
  • Công nghiệp là một ngành kinh tế trọng tâm đối với khu vực Trung và Nam Mĩ. Địa hình tại đây khá thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp nên tại đây công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Tại các vùng như: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện. Các ngành chế tạo, dệt, hóa chất là các ngành công nghiệp trọng điểm tại khu vực này. Tại vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản là chủ yếu.

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp chủ yếu Trung và Nam Mĩ Bài 45 SGK trang 138
 
  • Chủ đề
    dia ly 7
  • Top