Địa lý 7: Nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Từ hình 44.4 hãy nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ?
Chúng ta đã được biết đến Trung và Nam Mĩ là một khu vực có đất đai địa hình và cả khí hậu rất thuận lợi. Cây trồng ở đây phát triển, đất đai cũng có những đặc tính và tố chất tốt để cho cây trồng ở đây có sự hình thành và phát triển tốt. Để chúng ta củng cố kiến thức về khu vực này sau khi học bài 44 các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7: Từ hình 44.4 hãy nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ?

Câu hỏi 3 bài 44 SGK trang 136 địa lí 7
Trả lời:

Từ hình 44.4 chúng ta có thể nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ như sau:
  • Như đã biết ở hai khu vực này đất đai chủ yếu là đất nông nghiệp để phục vụ cho việc nuôi trồng các loại nông sản cho người nông dân. Đất đai chủ yếu là đồi núi nên đất có rất nhiều chất dinh dưỡng nên các loại cây nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
  • Cây lúa mì được phân bố chủ yếu tại các nước đang phát triển như Bra-xin, Ác-hen-ti-na. Ngô được trồng chủ yếu tại Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay. Bông được trồng nhiều ở Ác –hen-ti-na, Bra-xin.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ khác gì với Bắc Mĩ
 
  • Chủ đề
    dia ly 7 nam my trung my
  • Top