Địa lý 7: Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương Bài 49 SGK trang 150

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 49 SGK trang 150 địa lí 7: Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương?
Đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội là một trong những điều kiện luôn luôn được nhắc đến nhiều nhất đối với một châu lục trên trái đất của chúng ta. Điều kiện tự nhiên là lớp vỏ bề mặt của mộ châu lục, dân cư xã hội là một thành phần không thể thiếu đôií với một khu vực trên trái đất. Vì trái đất của chúng ta có sự phân chia không đồng đều nên mỗi khu vực có mật độ dân cư khác nhau. Châu Đại Dương có sự phân bố dan cư như thế nào các em hãy cùng Vforum tìm hiểu và trả lời câu hỏi 3 bài 49 SGK trang 150 địa lí 7: Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương?

Câu hỏi 3 bài 49 SGK trang 150 địa lí 7
Trả lời:

Đặc điểm dân cư của châu Đại Dương là: dân cư Châu Đại Dương gồm 2 thành phần chính là người bản địa và người nhập cư.

  • Người bản địa chiếm 20% dân số, bao gồm người Ô-xtra-lô-it sống ở Ô-xtray-li-a và các đảo xung quanh, người mê-la-nê-diêng sống trên các đảo Tây Thái Bình Dương và người Pô-li-nê-diêng sống trên các đảo Đông Thái Bình Dương.
  • Người nhập cư chiếm khoảng 80% dân số, phần lớn là con cháu người Châu Âu đến xâm chiếm và khai phá thuộc địa từ thế kỉ XVIII.
Xem thêm: Địa lý 7: Nêu sự khác biệt kinh tế Ôxtraylia và Niudilen với các đảo còn lại trên châu Đại Dương Bài 49
 
  • Chủ đề
    dia ly 7
  • Top