File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook

Dải IP vào facebook với file host win 7 win xp win vista File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook
Cập nhật tháng 9/2011Cách 1: Tải file host tại đây và dán đè lên file host cũ tại địa chỉ: C:\Windows\System32\drivers\etc
mediafire.com/download.php?xj400ew2mfal6lg


Vào facebook với địa chỉ sau:
facebook.com/Cách 2: Chỉnh sửa file host

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 facebook.com/ - www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 facebook.com/ - www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 facebook.com/ - www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com


Lưu ý: phải xoá dòng chữ này đi
. File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook


Hướng dẫn:

Tắt hết các trình duyệt web đang mở
Sau đó tìm đến file hosts tại địa chỉ: C:->Windows->System32->drivers->etc mở file host với notepad và các bạn copy các địa chỉ trên vào, như hình


242d67f8c1b7dd57a9467fa813ff29a4_35484431.untitled.png


Sau đó lưu lại rồi đóng file host lại

Các bạn vào đổi DNS của máy tính thành DNS của Google là 8.8.8.8 và 8.8.4.4

b2.jpg


Các bạn chỉnh lại file host theo hướng dẫn dưới đây và chèn dải IP sau:

Các bạn chỉnh lại file host theo hướng dẫn dưới đây và chèn dải IP sau:

60.254.175.73 facebook.com
60.254.175.73 facebook.com - www.facebook.com
60.254.175.73 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
60.254.175.73 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com

60.254.175.73 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
60.254.175.73 graph.facebook.com
60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
60.254.175.73 error.facebook.com

HOẶC:


153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net

HOẶC:

96.17.180.162 facebook.com - www.facebook.com
96.17.180.162 login.facebook.com - www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com


HOẶC

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 facebook.com - www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com
69.63.186.12 apps.facebook.com
69.63.187.16 facebook.com - www.facebook.com
69.63.181.22 login.facebook.com - www.login.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com


HOẶC:

125.252.224.88 facebook.com - www.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com

66.220.149.11 facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.158.43 apps.facebook.com
69.63.189.16 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com - www.connect.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
CÁCH CHỈNH SỬA FILE HOSTS:

Cách 1: Bạn nhấn nút Start, tìm Notepad, phải chuột chọn Run as Administrator, phải chuột chọn, sau đó vào Open trong Notepad, chọn đến đường dẫn file hosts của Windows, C:\Windows\System32\drivers\etc
Chọn All files để hiển thị các file trong thư mục này
capturesd.jpg

Chọn file hosts và thêm vào dòng cần chỉnh sửa, ví dụ để vào Facebook, chúng ta thêm vào:
153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 secure.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com
và chọn Save, xong!


Cách 2: Bấm vào Start / Run

Paste cái này vào: C:\Windows\System32\drivers\etc để vào thư mục chứa file hosts
Copy file này ra ngòai desktop, mở bằng Notepad, thêm dòng cần chỉnh sửa:
153.16.15.71 facebook.com - www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com - www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 secure.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com
sau đó save vào, copy lại vào folder C:\Windows\System32\drivers\etc, chọn Replace. Vậy là xong
Cách 3:
Bước 1:
Bấm vào Start / Run
Paste cái này vào: C:\Windows\System32\drivers\etc để vào thư mục chứa file hosts
Phải chuột, vào Properties:


12863308711221172963_574_0.jpg


Bước 2: Nhấn vào tab Security, bấm vào Users và chọn Edit

1286330870400940132_574_0.jpg


Bước 3:
Trong phần Permissions, chọn Full control, như vậy là bạn đã có thể chỉnh sửa và lưu lại file hosts
1286330872937423695_574_0.jpg
Chúc các bạn thành công!


Nguồn: facebookviet.com
 
Sửa lần cuối:
 • Chủ đề
  cach chen file host vao win 7 cách chỉnh host vào facebook chinh host file host facebook file host vao facebook win 7 sửa file host vào facebook sửa host vào facebook vào facebook
 • Ðề: File host vào facebook - Cách chỉnh sửa file host vào facebook

  Cám ơn bạn đã chia sẻ, thỉnh thoảng lỗi vào facebook mà ko biết.........
   

  Thống kê

  Chủ đề
  93,367
  Bài viết
  458,994
  Thành viên
  334,100
  Thành viên mới nhất
  Viper98
  Top