[FREE DOWNLOAD] [eLight] Tài Liệu Học Tiếng Anh Trọn Đời 2017

Vừa đây, eLight đã share một bộ tài liệu cực khủng nhằm giúp các bạn có thể tự học tiếng anh một các dễ dàng.

hC5TCcbhZnv_zYi2k7cqnqNqqZR4KNY1Y9-MxID3d6o79iqIhpcBOBo-4gyZzsn_yDdqub2h-tSb2etK-CJid1P3ZtHIwkesHVGNst6cf3jeJrMmFxRjksFnEm8pc2_Ucnd5N5LK2fBlGn9gOBe-bigirrxKM758eGYGDEHrKirOGdfNGvCLEID2yCAkCdONHet2IkloJ9uBC1mVqBVmNBr7aMeN0K7pmwozwbet3BRLxfZ9y95yoHM-lhppoitvZR0ADnkSxsvjUwSi2a3HXdPYAE9xS5FmwGu5n2g_IPOKWz3S-dGLQZO_achSmAs2GvB9nmcsccskEe7bKMooGagkQrXTVJwOII3OFCW_Spl_7XGXiOj6RJZLQiQt2SqOAGcmweMu_fGYAz7MkSAnog5hIVva1g8dfa_LJve1x38EJDUluT7LTD3oGbp8DX3zZbqqClCNgXLpcT8K46FlJyUoR8EyhK0rm44hv7_Xk73oZcsxRgrI_2uB4e19oUsYLCkILyPpCHlZKDu-Od7Oujz65gRuQxyX18fwIt-FYuXq1v4OUfnODLSxh2q9a6WxujRg8oHW03q92yerQcHnkWDnrx7tbbqt72rUz9Gg1raPLoQDRz8s79v_DCXvqV6Gmf_RrTLhbq2e1ItxtF5Fbasb55iQVIqL-aPDqiZnGg=w851-h508-no
92Cjh8bkemoaB86boxZWrOrg5If5u7qnAyQwhl_DHLLJrjzRqjNKTOUFD9UY9RvaN4QOw-2YgcPsVWU81IKFmiNAlGHdE_MGNGGdNrujnaTJQXye-dJtS6hewH9qWVLnnFXWl72On_-mhShqidbRiwE1u9qDgZlSxJWcuRUCp1l7zJ9yxoVgnm2QRyJ0_RVtCPK334atDwlTiftD_g0uheo7Xnl9yjrEKHRDjPMKxKEULD8KYNWq0yn7IV8XuahLN8FFACcxPFCGb5ZTtLfQI5FIbCu43rxe2K86UnuaLMkALi9m1rWAXkfj4Wu56I0zSdtnl7vWy7_Wu493DQ7mmzfXmnbvc0zb5f1fU0JarGes3XBLU2S85SqoXMhDzG_pzsXf8Lzxl6s44N6WMK4fRnvmbTwDGvUrCxG8CoBiCBDy_dBCTmQeii7AqdZBV-YMULG-g5Qt8ZHKPMI9nQPtUL87Go-IWG4BXHu2jjpq6PZIEmvz0EaHtzN-FaobY3yxErYuvAZVOWmPhleTTJCIIJhP0gwqizf6t00jilh0mbG1HhnfWNzQg4UzN-6OWxz1n9Pek1J0_1q0jCC2n8IJWu3UvnQlJ_TvUaqqlvzSU_eJ3g9Nf4l-XXnUidhFxTDVVtgPPIH59klOB_jYdtRYdSXFOrt3QP5LGeg0hi8zkg=w825-h530-no

0IIg8WUfyaIV8gPVsVCLvXjWigGXmTWbcMhYoU55dPk-I37gmobgm9qsl84zLq4W5918azNXY-PhyeKpam83AoNXoHLpPxFyouvZFvfyTv0Hbkn4CAyTDzTUqUv4vSBl2o3DVMtdQukAt6JRvP-5Dpu2JTaBCecXoNidiyj0h70yXPkbWkPTZ097DTuuzNAtmpaHKrWoKb2hylar9OWsow3IGuB1_8I6Rhfl4VAVYJhbzHKLWDMOAA3jAb16VyKS8gCD3QXS_lFAGtDvVPK5DIWVdzkfBu4DKCbUYZLpx8L1EPIX4Iooes9Sl17O5L8CtTkVUr_04-PRKgsvGEXw7VqNbCRtikcZbk994MHvQ_x9YGcdRXGN4ABpS3QhSL7yma0VMxK9rCTDcO68aqXkzk34AAfvnoGUGa54vJUtWqUG7RHYXTjlqOVrhUuSXN8yxKTDCAMIvoGp7AOZW7HePkOj3Bq-TanmFnJ8HFm333Ex9ltBxKI34LbLGcoLOD98XXbsj6Uksfr9s-DOCPa1jvCEsxMrv0MVVDc1W95e1hO2mma5dw5gPlSyBi_ynOo1BPWUnrzKCohm5ZUSirlfDBhFKKE7E436Kjb4Gy4vwg-qrrB_7f5pguoiBgdCYgCafOAoZre17WPKii4R1qVmAVV2oLfwnA0M3KGsm799Eg=w1007-h534-no


Bộ tài liệu cực khủng do eLight biên soạn có đầy đủ từ mẹo tiếng anh đến các câu giao tiếp, ngữ pháp, truyện ngắn, các bài nghe, cách phát âm và rất nhiều sách, từ điển . . .


Tin chắc rằng với bộ tài liệu này, và thêm sự quyết tâm của bạn nữa thì con đường chinh phục Tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn nhiều :troll:

Danh sách tài liệu:


 • 400 crazy English.pdf
 • amazing-science-1.pdf
 • English Pronunciation In Use Intermediate.pdf
 • English Sentence Builder Ed Swick 2009.pdf
 • English Vocabulary in Use Pre Intermediate.pdf
 • family and friends 1 classbook.pdf
 • get it up 2.pdf
 • HỎI ĐƯỜNG VÀ CHỈ ĐƯỜNG.pdf
 • LTV Pro Training Manual.pdf
 • MẸO CỰC ĐỈNH.pdf
 • New Grammar Practice pre-int with key.pdf
 • ngu phap tieng anh 0022.pdf
 • Oxford - Let s Go 4 Student s Book 3rd Edition.pdf
 • Oxford Collocation Dictionary.pdf
 • Oxford Dictionary of Idoms.pdf
 • Oxford Practice Grammar with Answers.pdf
 • Oxford word skills - intermediate.pdf
 • Person to Person Starter Student's Book.pdf
 • QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM.pdf
 • Sach Luyen Viet.pdf
 • THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG.pdf
 • topnotchfundamentalsstudentbook1-140805213510-phpapp01.pdf
 • Tuyet dinh tu vung 600.pdf
 • Vocabulary for CAE.pdf
 • Vocabulary for IELTS.pdf
 • Vocabulary Everyday Living words.pdf
 • Vocabulary History and Geography Words.pdf
 • Vocabulary Media and Marketplace words.pdf
 • Vocabulary Music Art and Literature.pdf
 • Vocabulary Science and Technology.pdf
 • Vocabulary Workplace and Careers.pdf


Thư mục 1. 150 Bài Nghe Song Ngữ • CNN
 • CNN 2
 • VOA
 • VOA 2


Thư mục 2. AUDIO LISTENING • audio listening vowel.rar


Thư mục 3. Elight Learning English


vnMARxolg6ZAU8svOd0TDkO7JinxKxQLIq7W-EbZUhKpDRLsj3kcrRVc1wSmx08NXurrpA9QcDsYSIk9PIQHzKsW5PCVb83t7Hf40FwkqB15UiOhg2EVMYGDyefTMrOeVrUhepW_KtlLxCRHGdw4_x4lrYy8M5E4YMgabq-4vld5nZmUGCL_upo7Vi1mFr0vzO36qyml1mUy-X_mfn36zeEomgSOxPVOt6eHmP73-WppZcJEZhbhxrWbYML5pBGLn9qYCUQIQS6FJVoB0jup4WcBntXuXNckqgC_5jn3CdlbAuduz14qu7B9g2oCrFw_EjyZcKUlvuqG-V5SIvYNgEwkwy1zRCtKB-QF8qOKdoCP_NkjgqLbxbIlBfvS8sAhH6At4qluCENaYJiqSUx2PqkX5mlt-gOAFx9mDqHeCXwKIRzLX3DG8SMONURxfkAc9BsDrzbpVMYYFtmN2tpspm572ZUh1gJqyav5o8R9oChy6d8_kynl68nGQcrehtPs4emRVgjnLGUCIDECdmDnXe34fA5qW8DMa__k_ZR9i3a92_xcHODe2-Y6npoATWJU1Nu2naSI4hOGVv6WgcRGAFvH3umdkfWNoRBZjf6eMAcQYTQOp489mlu3-Cjx3IuDZBbWAprJwNaZ_Kf_W3Zxg-F-I4XFZ2FxtKlrODOPiQ=w708-h384-noThư mục 4. Giao Tiếp • 17 mẫu câu tiếng anh giao tiếp văn phòng.pdf
 • 100 câu giao tiếp thông dụng.pdf
 • 100 mẫu câu giao tiếp thông dụng.pdf
 • MẪU CÂU GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ THỜI TIẾT.pdf
 • Tổng hợp mẫu câu giao tiếp theo chủ đề


Thư mục 5. IELTS • A book for IELTS.pdf


Thư mục 6. Ngữ Pháp • Grammar.pdf
 • MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU.pdf
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh.pdf
 • Tổng hợp ngữ pháp TOEIC.pdf


Thư mục 7. TOEIC • thư mục: Barron's 600 essential words
 • thư mục: Developing Skill for the TOEIC test
 • thư mục: Longman preparation serious for the toeic test (advanced course_third edition)
 • GIAI CHI TIET PART 5 6 7 ETS 2016.pdf


Thư mục 8. TỪ VỰNG • 600 từ có tiếng việt 1.pdf
 • 600 từ có tiếng việt.pdf
 • AUDIO.rar
 • Tuyển tập truyện cổ tích bằng tiếng anh.pdf
 • Tuyển tập truyện ngắn song ngữ Anh-Việt hay.pdf


Thư mục 9. TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ • [eLight] 20 loại gia vị trong tiếng anh
 • [eLight] 30 câu giao tiếp thông dụng mà bạn cần phải biết
 • [eLight] 36 cụm từ về sức khỏe
 • [eLight] 54 từ vựng về công việc
 • [eLight] Các loại so sánh
 • [eLight] take, make, do, have, break, catch
 • [eLight] từ vựng về động vật
 • từ vựng chỉ mùi vị
 • từ vựng chủ đề biển đảo
 • từ vựng chủ đề bóng đá
 • từ vựng chủ đề máy tính
 • từ vựng chuyên ngành chứng khoán
 • từ vựng chuyên ngành kinh tế - tài chính
 • từ vựng chuyên ngành marketing
 • từ vựng chuyên ngành xây dựng
 • từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu
 • từ vựng miêu tả tính cách con người
 • từ vựng về hành động


Thư mục 10. VIDEO


LT6Q8VOsW9QN-93fnojpT9WQGv5Rwj9WYOVdcWw_9Na_gUC_CDYGqPe19tFGnHmhw1wfLFJijQQ55glOg58NYjwXbEP84odYfs0ROCZZ9OLd7mIGcg00Ja3-SfhglGbYhSWthCzGvsjj19eZNP5v_6tD5dzg-sWfA0l8FJTPagoZCoDzfyxZxosMAQVuq_askDJGxTV_Lmjdog5kdmu25eyKk2rfN3CzlHKWn6gbWTNEI56KlGapA5LgJBuK1NfWtypQe8dwwAxCwQzqCuRP5GFFVLx43jD0seDmMxnDjJKDBZRXcJAbcKKxXP14K1ff06Aiy6U5ma5c8lf2pyOVqbLqWGIM5QCntDcOO82iGm_KNt50i8R9rGodhIrojryHye3uhf5rnsV8eOAv2plQtQ_lcv4B1WIghp85s-kYP6SGQ1D-DXAq5itYrdiUTnElOz6p-b5n-QZYWYEzu20F2UAtV8K_eA9CXs5FTuBOMmCUr0kIeMoqFGV_mKQvUivIQukjxnETna9enWyOHYyKYb9kLeESV2E8sgvITx3RuqAjD9cp4yD1Er41YrNBVFD4nOsD9letoCpRLogPhjBy3hcfy3p89THOxAVB7e1wdM2F1XiOaLV-nGQU8VrW1IJymRwz1tn-2ZUxLlyeH2slEiAnYowdydDaLzGTBsia7A=w596-h554-nodownload.png

4share.vn/f/2a1f1d1a1c1e1d1f/
fshare.vn/file/GFGOVZ5GIY38
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
 • Chủ đề
  tiếng anh tieng anh co ban tiếng anh giao tiếp
 • KiM__

  ✩✩✩
  Thanks Eldo đã chia sẻ bộ tài liệu cực khủng này , ngon ! :D
   

  Bài viết đang hot

  Thống kê

  Chủ đề
  96,948
  Bài viết
  465,880
  Thành viên
  337,833
  Thành viên mới nhất
  LEVELER
  Top