Hướng dẫn cách lưu tài liệu trong Word 2010 - How to Save / Save As in Word 2010

Hướng dẫn cách lưu tài liệu trong Word 2010 - How to Save / Save As in Word 2010, làm thế nào để lưu lại văn bản dã soạn thảo trong Word, cách lưu file .DOC .DOCX thành 1 bản sao với tên và đường dẫn mới

Trong bài này, Vforum sẽ thảo luận về cách lưu tài liệu trong Word 2010.


Lưu tài liệu mới
Khi bạn đã hoàn tất việc nhập tài liệu Word mới, đây là lúc lưu tài liệu của bạn để tránh mất công việc bạn đã thực hiện trên tài liệu Word. Sau đây là các bước để lưu tài liệu Word đã chỉnh sửa:


Bước 1 - Nhấp vào tab Tệp - File và chọn tùy chọn Lưu dưới dạng - Save As.


cach-luu-van-ban-trong-word-2010-1.jpg

Bước 2 - Chọn thư mục bạn muốn lưu tài liệu, Nhập tên tệp bạn muốn cung cấp cho tài liệu của mình và chọn tùy chọn Lưu dưới dạng - Save As, theo mặc định, đó là định dạng .docx.


cach-luu-van-ban-trong-word-2010-2.jpg

Bước 3 - Cuối cùng, nhấp vào nút Lưu - Save và tài liệu của bạn sẽ được lưu với tên đã nhập trong thư mục đã chọn.

Cách này (Save As) được dùng cho tài liệu mới được tạo ra lần đầu hoặc tài liệu đã có nhưng muốn lưu thành 1 bản sao với đường dẫn khác và tên file khác.


Lưu thay đổi mới
Có thể có một trường hợp khi bạn mở một tài liệu hiện có và chỉnh sửa nó một phần hoặc hoàn toàn, hoặc một trường hợp mà bạn có thể muốn lưu các thay đổi ở giữa chỉnh sửa tài liệu. Nếu bạn muốn lưu tài liệu này có cùng tên, thì bạn có thể sử dụng một trong các tùy chọn đơn giản sau:


Chỉ cần nhấn phím Ctrl + S để lưu các thay đổi.


Tùy chọn bạn có thể nhấp vào biểu tượng đĩa mềm có sẵn ở góc trên cùng bên trái và ngay phía trên tab Tệp - File. Tùy chọn này cũng sẽ giúp bạn lưu các thay đổi.


Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp thứ ba để lưu các thay đổi, đó là tùy chọn Lưu có sẵn ngay phía trên tùy chọn Lưu dưới dạng như trong ảnh chụp màn hình ở trên.


Nếu tài liệu của bạn là tài liệu mới và chưa bao giờ được lưu cho đến nay, thì với một trong ba tùy chọn, Word sẽ hiển thị hộp thoại để cho phép bạn chọn thư mục và nhập tên tài liệu như được giải thích trong trường hợp lưu tài liệu mới.
 
  • Chủ đề
    luu lai luu van ban soan thao tài liệu van ban
  • Top