Hướng dẫn sử dụng Menu trợ giúp ngữ cảnh trong Word 2010

Hướng dẫn sử dụng Menu trợ giúp ngữ cảnh trong Word 2010, cách tự tìm các chức năng trong phần mềm soạn thảo văn bản Word

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ về chức năng Trợ giúp theo ngữ cảnh (Context Help) trong Word 2010. Microsoft Office cung cấp nhiều hơn một phương thức để gọi trợ giúp khi bạn cần. Chúng tôi sẽ thảo luận về một vài phương pháp quan trọng trong chương này.


Bối cảnh giúp đỡ nhạy cảm - Context Sensitive Help


Đây là cách dễ nhất để nhận trợ giúp về bất kỳ tùy chọn nào có sẵn trên màn hình word. Bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột qua một tùy chọn và đợi trong 2 giây, MS Word sẽ bật lên một quả bóng nhỏ giúp bạn biết chi tiết về thao tác. Nếu từ có thêm trợ giúp cho tùy chọn đó, thì nó sẽ cung cấp tùy chọn nhấn F1 để được trợ giúp thêm như hiển thị bên dưới khi bạn đưa con trỏ chuột qua tùy chọn tô màu. Bạn có thể nhấn phím F1 để nhận thêm trợ giúp về tùy chọn này.


menu-tro-giup-ngu-canh-1.jpg

Sử dụng khóa F1
Bạn có thể nhấn phím F1 khi bạn đang làm việc gì đó và Office sẽ hiển thị các danh mục trợ giúp khác nhau như được hiển thị bên dưới. Bạn có thể tìm kiếm từ khóa bằng tùy chọn Tìm kiếm hoặc bạn có thể duyệt các danh mục được liệt kê để xem chi tiết một chủ đề.


menu-tro-giup-ngu-canh-2.jpg

Sử dụng biểu tượng trợ giúp - Help
Bạn cũng có thể có cửa sổ trợ giúp tương tự như được hiển thị ở trên, bằng cách nhấp vào biểu tượng Trợ giúp - Help nằm ngay phía trên cạnh phải của dải băng như hình bên dưới.


menu-tro-giup-ngu-canh-3.jpg

Sử dụng tùy chọn trợ giúp
Bạn có thể giao tiếp với Microsoft bằng tùy chọn Trợ giúp - Help có sẵn trong tab Tệp - File.


menu-tro-giup-ngu-canh-4.jpg

Như được hiển thị ở trên, bạn có thể sử dụng Trợ giúp - Help Microsoft Office để khởi chạy cửa sổ Trợ giúp - Help hoặc liên kết bắt đầu làm quen - Getting Started để truy cập trang web chính thức của Microsoft, nếu không hãy sử dụng tùy chọn Liên hệ với chúng tôi - Contact us để liên hệ với Microsoft qua email hoặc điện thoại.
 
  • Chủ đề
    menu help ngu canh soan thao trợ giúp van ban
  • Top