Kho truyện ngắn cực hay

shopoga

✩✩
PHẦN 49

Một người chỉ huy tốt, trí huệ đầy đủ chỉ cần chiếm lĩnh trận địa trước, mặc sức bố trí giăng bẫy chủ động mọi tình thế đưa địch vào cạm bẫy của mình, địch giặc tới sau liền bị đánh lừa, đánh giá sai về tình hình thực tại bày ra trước mắt để rồi dẫn đến sự thất bại, thất bại thê thảm. Giặc tới sau, còn ta thời tới trước chủ động trận địa, tất nhiên ta sẽ có ưu thế về mọi mặc, chủ động mọi tình thế, còn giặc rơi vào tình thế hoang man dẫn đến thiệt hại lớn không sao tránh khỏi.

Đã nắm thế chủ động, thời hành động phải đúng lúc đúng thời, đúng nhược điểm yếu huyệt của giặc mới có kết quả cao, nếu không như thế, ra tay không đúng lúc, manh động thiếu suy nghĩ, thời ngược lại phần thắng sẽ không hẳn nghiên về ta có thể gây ra tổn thất lớn lao, chính mình hại lấy mình, chỉ cho giặc lạy ông tôi ở bụi nầy dẫn đến thất bại nữa là khác.

Phàm muốn dụ địch lọt vào kế bẫy của mình cách tốt nhất là để địch phán đoán nhận định sai về mình, có thể nói một cách dễ hiểu, ta hiểu về địch quá rõ còn địch hiểu về ta quá ít, luôn luôn nhận định đánh giá sai lầm, có thể nói ta là con Rồng, địch nghỉ là rắn ta là cọp, địch nghỉ là dê, heo. Nơi trận địa ta giăng lưới, giăng bẫy cùng khắp mà chúng nghỉ là không, cái phép nghi binh biến quân tướng thành dân chài lưới, biến thiệt thành giả, biến giả thành thiệt, đánh lừa giặc đưa giặc vào chỗ nguy hiểm không lối thoát.

Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc là cuộc chiến tranh vĩ đại, đầy chính nghĩa tinh thần luôn luôn ở thế mạnh, sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc, còn ngoại xâm bao giờ cũng ở thế gian ác tà Đạo, phi Nghĩa, ở thế bất lợi đối với nhân loại tiến bộ khắp thế giới mà còn liên kết chống trả mạnh mẽ, những con người lòng lang dạ thú sống theo lối sống tàn bạo, chuyên làm hại nhân loại con người bạn bè láng giềng anh em. Khả dĩ ta thắng được ngoại xâm là vì ta có truyền thống Chính Nghĩa, truyền thống chống ngoại xâm lại có nền Văn Hóa Cội Nguồn, Hiến Pháp dựng nước và giữ nước, Văn Hóa Cội Nguồn đã cho ta trí tuệ, một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, nghiền nát quân thù.

Kế sách chống ngoại xâm là kế sách lâu dài hiểu rõ ý đồ xâm lược của giặc, luôn luôn đánh vào chỗ giặc không ngờ tới, hết bất ngờ nầy đến bất ngờ khác, luôn rơi vào thế bị động, khiến giặc mờ mịt đối phó khó khăn không thể tấn công ta hay xâm lược theo ý đồ của giặc được. Cách đánh biến hóa như sau, nêu ra một phần nhỏ, ví dụ một sợi lông trong con người, có thể nói một cách dễ hiểu, binh pháp chống ngoại xâm nhiều như lông, tóc, râu mọc trên thân thể con người, nhưng nêu ra đây chỉ một sợi lông làm ví dụ mà thôi mà cha ông ta đã từng sử dụng trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Độc Lập dân tộc.

Ví dụ: giặc Ân tấn công vào mục tiêu A nhưng mục tiêu A trống rỗng không có gì, làm cho giặc lạc phương hướng, tối tăm mù mịt rơi vào thế khủng hoảng bị động. Từ mục tiêu B mục tiêu mà giặc đánh giá là không có gì, bất ngờ tung ra đòn chí tử giặc trở tay không kịp dẫn đến thất bại lớn. Lúc nầy giặc đã thấy rõ mục tiêu B liền chủ động tấn công mục tiêu B, mục tiêu B giã thua bỏ chạy dụ giặc vào cạm bẫy C, mục tiêu C bất ngờ tấn công làm cho giặc hoang mang không biết đâu mà chống trả vì chống trả sẽ rơi vào cạm bẫy tiếp theo. Mục tiêu B từ thế giã thua bỏ chạy biến thành mục tiêu D thành thế bao vây, đồng loạt các mục tiêu tấn công, xé giặc ra từng mảnh nhỏ, khúc nhỏ, không liên kết sức mạnh được, từ một con mãng xà tinh khổng lồ thành nhiều con rắn nhỏ, chỉ cần một con bìm bịp cũng nuốt được nhưng đây chỉ là một đầu lông binh pháp trong vạn vạn đầu lông binh pháp mà ông cha ta đã áp dụng bảo vệ nền Độc Lập dân tộc thời Hùng Vương kéo dài 2.622 năm giữ nước, cộng thêm 79 năm dựng nước thời Quốc Tổ 2.701 năm ở thời Thượng Hùng Vương và Hạ Hùng Vương.

Trên phương diện cầm quân, sách lược, chiến lược, chiến thuật, đoán trước ý đồ của giặc, tương kế tựu kế, mưu mẹo, thủ đoạn, mượn lực, nương lực, thủy hỏa phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kết hợp thiên nhiên để chiếm lĩnh thượng phong, giành lấy chủ động trong mọi thời cơ gây ra tiếng vang lớn mà Văn Hóa Cội Nguồn vẫn là nòng cốt của mọi sự thành công. Vũ khí tâm lý là thứ vũ khí dù ở thời nào cũng có giá trị cao nhưng không phải ai cũng sử dụng được nó mà phải có tiến trình độ biện chứng cao, cả tinh thần lẫn vật chất. Đánh đoàn tâm lý làm hoang mang tinh thần của giặc, đưa giặc đến chỗ giảm sút tinh thần chiến đấu, mất niềm tin đi đến chỗ nghi ngờ, phàm nhiều nghi ngờ thời gươm Huệ không còn sắc bén nữa, không làm chủ được tình hình dẫn đến liên tục phán đoán sai lầm đưa giặc vào thế diệt vong.

Xét về cục diện quân ta ít hơn quân địch, thế mà quân địch luôn luôn rơi vào thế bao vây của ta, cũng với cái câu mạnh dùng sức, yếu dùng chước, mượn lực, nương lực mà thôi, cũng như mượn gió hạ cây, dùng ròng rọc, đòn bẩy để nâng vật nặng, cũng như to lớn gấp chục lần ta. Thật ra hai bên giao chiến đâu cứ phải quân số gấp nhau mười lần mới tiến hành bao vây tiêu diệt địch, chúng ta chỉ cần áp dụng kế sách xé nhỏ lực lượng bằng những đoàn đánh có chủ ý, làm cho giặc phân tán lực lượng bất ngờ bao vây tiêu diệt địch.

Nói về Cao Lạc Hải là người đa mưu lắm trí, hiểu rõ quân giặc gấp đôi quân mình nên luôn luôn dùng cơ trí đối đầu với giặc, vận dụng nước thủy triều lên xuống làm lợi thế để đánh giặc, dùng cọc trận bao vây thuyền địch dùng hỏa công tiêu diệt chúng. Muốn làm được thế, chúng ta phải phán đoán đường đi nước bước ý đồ xâm lược của giặc giăng bẫy chờ chúng đến lừa chúng lọt vào thế trận bao vây tiêu diệt. Ván cờ ít nhất cũng phải tính ba bốn nước, sự kết hợp đúng lúc, đúng thời, đúng kế sách, đúng tầm phản công ăn khớp với thủy triều lên xuống mới có kết quả cao.

Cao Lạc Hải bằng ra lệnh:

Mai Xuân Lành nghe lịnh. Có thuộc hạ, tướng quân điểm 3 vạn quân, trưng dụng hơn 1 nghìn chiếc thuyền lớn, nhỏ đánh cá của ngư dân vận chuyển cọc, chờ cho thủy triều xuống thời đóng cọc dày xuống lòng sông kéo dài 8 – 9 dặm ở khúc sông Bạch Đằng Giang, nội trong năm ngày cho xong trước khi giặc đến.

Cao Lạc Hải còn dặn thêm bao điều bí mật, chỉ thấy Mại Xuân Lành gật đầu lia lịa nói thuộc hạ tuân lệnh.

Thi Đại An nghe lịnh. Có thuộc hạ, tướng quân điểm 3 vạn quân nhanh chóng đóng 6 nghìn bè lửa lớn tẩm dầu khi có lệnh, phân ra làm hai, khi nước thủy triều lên ta đánh hỏa công từ cửa biển vào theo nước lên, khi nước thủy triều xuống ta đánh hỏa công theo nước rút từ đất liền ra cửa biển.

Cao Lạc Hải còn dặn thêm bao điều bí mật nữa chỉ thấy Thi Đại An tướng quân gật đầu lia lịa nói thuộc hạ xin tuân lệnh rồi điểm quân khẩn cấp thi hành nhiệm vụ.

Lê Công Minh nghe lịnh. Có thuộc hạ, tướng quân điểm 2 vạn quân đóng 4 nghìn bè lửa tẩm dầu khi có lệnh, ẩn dấu khéo léo trong làng chài, khi có lệnh tấn công thời lao ra đốt thuyền giặc.

Cao Lạc Hải cũng dặn thêm bao điều bí mật chỉ thấy Lê Công Minh nói thuộc hạ xin tuân lệnh rồi điểm quân ra đi. Thế là 8 vạn quân mười mấy tướng ai nấy đều nỗ lực hoàng thành sứ mệnh đã giao.

Nói về eo Dạ Loan Châu, khúc sông Bạch Đằng Giang là vịnh cửa lớn nhất thời bấy giờ, một trong nhiều cửa vịnh Đông Bắc Văn Lang, thuyền bè tấp nập ra vào đông đúc, thuyền đánh cá thuyền buôn lên tới hàng nghìn nghìn chiếc, giao thương với các Bộ, Châu, Quận, Huyện dọc theo bờ biển cùng các đảo biển xa gần lớn nhỏ, hơn một nghìn thuyền lớn nhỏ thuộc của dân được trưng dụng vào trận đánh nầy, cộng thêm 500 chiến thuyền chủ lực quân, thủy quân lục chiến, quân Văn Lang phải nói thuyền đối thuyền ta còn kém giặc xa, nhờ vận dụng thuyền dân nên kế hoạch đã hoàn thành mau chóng trước khi giặc đến.

Nhờ thời gian thỏa mái nên mọi kế hoạch giăng bẫy càng thêm chu đáo, đóng tuồng như thật phải nói là tinh vi không chút sơ hở qua mặt thám thính của giặc. Với mạng lưới thám báo xuất sắc của quân Văn Lang mỗi sự động tịnh của giặc đều không qua được sự giám sát của ta, thông tin cập nhập liên tục và đã phát hiện theo dõi thuyền giặc cách xa hàng chục hải lí. Nhờ cơ trí hơn người Cao Lạc Hải đón được ý đồ của giặc, tương kế tựu kế lập ra nhiều kế bẫy, đánh lừa sự khôn ngoan của giặc nhất là đánh lừa quân dọ thám của giặc, thật ra dân chúng ở Dạ Loan Châu đã được lệnh di tản từ lâu nhất là eo Dạ Loan dân cư ở hai bên sông Bạch Đằng. Cuộc sống bình thường của dân chài chẳng qua là đóng tuồng của quân Văn Lang mà thôi, những dựng cảnh đóng tuồng như cha con chồng vợ quây quần ăn cơm tối, như chợ đêm bán mua nhộn nhịp, cảnh đang lưới, vá chài, móc chì, cột phao đều là đóng tuồng dựng cảnh giả như thật, đánh lừa mật thám của giặc mà thôi.

Cọp có móng, thời Rồng có vuốt

Độc sanh ra, thời có Độc diệt đi

Rắn trổ tài, gặp Đại Bàng đang thi

Mây gặp gió, thời lấy chi trụ vững

Gỗ mục nát, mà đòi chơi với lửa

Cốt tà gian, đâu thể thắng chánh chân

Đường kết cuộc, tan nát hết công danh

Loài cáo sói, cũng chỉ là cáo sói

Kiếp bùn nhơ, chỉ bay mùi hôi hám

Kiếp ngoại xâm, nào rạng chí thiên thanh

Kiếp ngoại xâm, nào rạng chí hùng anh.

Đây nói về Chủ Soái giặc Ân Triều Chấn Lôi nghe quân thám báo, báo cáo tình hình eo Hải Môn, Dạ Loan Châu, khúc sông Bạch Đằng Giang hầu như không có quân Văn Lang mai phục, hơi lấy làm lạ nhưng sau đó nghỉ: Có lẽ nhà nước Văn Lang bận lo chống trả nhiều mũi tấn công của ta qua đất liền, không ngờ quân ta tấn công cả đường biển khiến cho quân Văn Lang trở tay chẳng kịp hoặc không hiểu là ta sẽ đổ bộ vào eo biển địa phận nào hoặc có chuẩn bị nhưng không đúng chỗ hoặc nước Văn Lang độc lập quá lâu bất ngờ quân ta tấn công làm cho nhà nước Văn Lang trở tay không kịp, tập trung lực lượng còn mỏng, chủ yếu bảo vệ những nơi trọng yếu trước sức mạnh tấn công của ta.

Càng nghỉ Triều Chấn Lôi càng đắc ý, ra lệnh đổ bộ tấn công vào đất liền như sau:

Tấn Hầu Công nghe lệnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 4 vạn quân, 4 trăm chiếc thuyền giăng hàng ngang, hàng dọc tiên phong. Tràng vô đầy cửa chật sông. Làm cho dân chúng nơi đây khiếp đảm trước uy lực khí thế của quân ta. Khi thọc sâu vào đất liền, qua khỏi khúc sông Bạch Đằng. Đổ bộ lên đất liền, tiến quân đánh chiếm Đông Hải Châu. Tuân lệnh.

Tề Yên Công nghe lệnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 4 vạn quân, 4 trăm chiếc thuyền kế theo sau. Qua khỏi khúc sông Bạch Đằng đổ bộ lên đất liền. Tiến đánh Phúc Hải Châu. Tuân lệnh.

Tề Yên Công là em thúc bá Tề Hầu Công. Là người có tài quân sự, là tay lợi hại vô cùng.

Tần Công Hầu nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 4 vạn quân, 4 trăm chiến thuyền. Cập bờ đổ bộ lên hai bên sông Bạch Đằng chiếm lĩnh làm chủ toàn bộ địa phận Dạ Loan Châu. Tuân lệnh.

Ôn Trọng Hầu nghe lịnh. Có thuộc hạ. Còn lại 3 vạn quân, 300 chiếc thuyền. Tướng quân phân bổ lực lượng. Kiểm soát đường biển, đường sông, cửa ra vào eo Hải Môn Dạ Loan Châu hết sức nghiêm ngặt. Theo dõi phát hiện những điểm khả nghi. Tuân lệnh.

Thế là cuộc tấn công đổ bộ vào đất liền ồ ạt qui mô chưa từng có. Khi thuyền giặc tiến tới gần eo cửa Đại. Thời thuyền đánh cá của dân phát hiện liền đánh mõ, khua trống, dộng chiêng báo động inh ỏi. Tức thời thuyền dân túa ra đông nghịt la hét. Đánh trống, đánh mõ, dộng chiên rầm trời rầm đất, làm giặc hoang mang không rõ thực hư thế nào. Tinh thần Dân Văn Lang là thế nầy sao? Thấy khí thế quân chủ lực của giặc ào đến không bỏ chạy, mà còn kéo ra gây chiến không sợ sệt. Đây là lần đầu tiên mà giặc đã thấy, liền có chút nghi ngờ. Thuyền đánh trống, dộng chiêng không phải là thuyền dân. Nhưng không phải là thuyền dân là thuyền gì? Không lẻ thuyền quân Văn Lang lại tầm thường. Thuyền kia chỉ dùng cho đánh cá, còn dùng cho chiến trận chỉ đem đến thiệt mạng mà thôi.

Tấn Hầu Công vượt thuyền lên trên khảo sát tình hình, xem xét một hồi rồi trở về thuyền lớn, báo cáo lại tình hình:

Bẩm Chủ Soái. Theo khảo sát của thuộc hạ thời không phát hiện ra chiến thuyền quân Văn Lang. Mà chỉ toàn là thuyền Ngư phủ đánh cá nhỏ bé thô sơ tầm thường, thuyền ấy mà đụng thuyền ta thời tan xương nát thịt cần chi mà đánh, lại nữa không thấy quân chủ lực nếu có cũng chẳng qua là quân địa phương mà thôi.

Triều Chấn Lôi là tay cẩn thận liền xuống thuyền con chạy tới đó quan sát một hồi. Lúc bấy giờ nước thủy triều đang lên mạnh làm ngập hết cọc trận, Triều Chấn Lôi lướt thuyền lên phía trước xem xét đánh giá tình hình, nhìn thấy toàn là thuyền dân, nhìn thấy cửa Đại eo Hải Môn rộng lớn sâu vào đất liền vài dặm mới tới khúc sông Bạch Đằng, ước lượng thuyền dân khua mỏ dộng chiêng khoảng độ 7 hoặc 8 trăm chiếc.

Theo lời quân thám báo thời tình hình nầy là đúng sự thật liền nhìn lên trời khoan khoái nói:

Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi.

Liền ra lệnh tấn công vào thuyền của dân. Tức thời 1.500 chiến thuyền của giặc khuấy động ầm ầm lao theo nước thủy triều tấn công vào thuyền dân, biết mình chống trả không lại gần 800 chiến thuyền dân hè nhau bỏ chạy thục mạng, quân Ân khoái chí ráo riết đuổi theo nhưng đuổi mãi vẫn không kịp, có người đã sanh nghi ngờ, nhìn cách sợ hãi chèo chống bỏ chạy thục mạng của người dân, thời không có điểm nào khả nghi nhưng đuổi hoài vẫn không túm được chiếc thuyền nào thời lấy làm lạ. Cứ theo đà rượt đuổi, thuyền giặc cứ thế nhanh chóng tiến sâu vào đất liền hơn nữa khúc sông Bạch Đằng Giang chỉ còn hơn hai dặm nữa thời coi như thuyền giặc đã nằm gọn trong ổ phục kích cũng như lọt vào cọc trận.

Tấn Lỗ Mưu là con lớn của Tấn Hầu Công, học nhiều hiểu rộng thấy có nhiều điểm khả nghi, thuyền dân sự mà sao lại khôn lanh như thế hình như có ý dụ ta sâu vào bẫy chúng liền thưa với Tấn Hầu Công:

Thưa Cha cho thuyền dừng lại, đừng rượt đuổi nữa có nhiều chỗ nghi vấn.

Tấn Hầu Công nói:

Nghi vấn chỗ nào, mặt nước mênh mông nào thấy quân mai phục, con không thấy chúng đang đuối sức kia sao, có thằng đã ngã lăng ra chống chèo hết nỗi, con không thấy sao chiêng, trống im bặt, đánh gì nỗi nữa mà đánh, chúng chạy đâu cho thoát.

Bằng ra lệnh đuổi theo thật gấp, mồm la lớn:

Đầu hàng thì sống chống lại thời chết.

Chúng gào thét dậy trời dậy đất uy hiếp tinh thần ngư dân. Cuộc rượt đuổi ấy cũng đã đến hồi kết thúc vì thuyền giặc đã sâu vào đất liền hơn 3 – 4 dặm nữa, tới khúc sông có nhiều chi nhánh tẻ ngang, tẻ dọc. Từ những khúc sông chi nhánh nầy, bất ngờ lao ra đông nghịt những chiến thuyền chủ lực, trang bị hiện đại, chống tên chống lao hữu hiệu xông ra xáp lá cà tấn công xối xả vào quân giặc, sức mạnh của những con kình ngạc đầy sung sức, lao vào quật ngã những con kình ngạc đã yếu sức vì cuộc rượt đuổi kéo dài khá lâu.

Nói về thuyền giặc đang ra sức rượt đuổi, tay chân mệt mỏi, sức lực giảm sút hơn nữa bất ngờ bị đánh trở tay chẳng kịp, khủng hoảng rối loạn tinh thần chiến đấu, đao, thương, tên, lao ập tới xối xả như mưa trút, chết chóc thương vong vô số kể, cuộc giao chiến vô cùng khốc liệt, quân Ân càng đấu càng thiệt hại.

Nói về Chủ Soái Triều Chấn Lôi đang huênh hoang khoác lác, bỗng có quân vào báo:

Bẩm Chủ Soái quân ta đã bị tấn công.

Lộ vẽ hốt hoảng Triều Chấn Lôi hỏi:

Cái gì? Tấn công ở đâu?

Quân lính thưa:

Bẩm Chủ Soái tấn công ở khúc đầu chúng ta.

Triều Chấn Lôi nói:

Có thiệt hại gì không?

Quân binh thưa:

Bẩm Chủ Soái quân ta thiệt hại vô số kể.

Triều Chấn Lôi quát:

Cái gì? Ngươi nói cái gì?

Triều Chấn Lôi đứng hết nỗi té ngồi xuống ghế la hét inh ỏi:

Địch từ đâu kéo đến?

Ai biết mà trả lời tên lính sợ quá chuồng mất tích, la hét để ai nghe, thay vào câu trả lời là hàng loạt tiếng còi đã hụ, Triều Chấn Lôi ngơ ngác:

Không lẽ đó là tiếng tù hiệu lịnh tấn công, không lẽ, không lẽ.

Để trả lời câu hỏi ngơ ngác ấy là hàng loạt pháo hiệu tử chiến đã bắn lên trời, như báo hiệu ngày tận số của chúng, 15 vạn quân sẽ vùi xác tại đây. Đến lúc nầy toàn bộ quân Ân đã hiểu, chúng đã rơi vào thế trận mai phục tình thế vô cùng nguy cập. Quân Văn Lang từ đất liền chui lên, từ nhà dân chui ra, từ lùm cây ngõ hẻm xuất hiện dọc theo hai bên bờ sông đông như kiến, quân reo ngựa hí vang trời.

Tiếng tù hù hụ Bạch Đằng Giang

Giặc Ân khiếp vía, hãi kinh hoàng

Đùng đùng pháo lệnh rền trời đất

Quân reo ngựa hí, khắp Dạ Loan

Trùng trùng lớp lớp quân vây kín

Gươm giáo lao tên dậy réo vang

Giặc Ân thua chí, đành sa lưới

Tháo chạy sao xong, lửa ngập tràng.

Triều Chấn Lôi biết mình đã lọt vào thế trận phục kích khó mà chống đỡ liền ra lệnh rút lui ra biển nhưng ôi thôi không biết từ lúc nào hàng nghìn bè lửa từ cửa biển trôi ra lúc nhúc mỗi lúc một nhiều, xen lẫn bè lửa là cả 200 chiến thuyền quân Văn Lang điều khiển bè lửa, chẳng khác nào như người lùa đàn vịt mỗi lúc mỗi tiếng tới gần thuyền giặc, tuy còn cách xa khoản 6 – 7 trăm mét nhưng mùi dầu đã nghe nồng nặc theo gió bay tới. Quân Ân vô cùng khiếp đảm, tính tấp vào bờ tử chiến, thời ôi thôi hàng nghìn bè lửa từ hai bờ lũ lượt lao ra mùi dầu càng thêm nồng nặc làm giặc khiếp hãi la hoảng: Hỏa công, hỏa công. Giặc Ân co cụm thuyền ra giữa dòng sông, giống như chiếc thuyền to lớn khổng lồ dài hàng mấy dặm.

Đây nói về hàng nghìn bè lửa từ cửa ùa vào tấn công trước, chỉ còn 300 mét nửa là tới thuyền giặc. Triều Chấn Lôi đang khiếp hoảng định ra lệnh cho thuyền xông vào vẹt bè lửa mở đường máu thoát ra biển. Nhưng bè lửa lúc nầy trôi đi rất chậm và hình như đứng lại hẳn. Như chợt nhớ ra điều gì. Triều Chấn Lôi nhìn xuống nước thời hiểu ra tất cả. Nước thủy triều đã rút. Đáng lý hàng nghìn bè lửa phải trôi giạt ra biển. Nhưng do gió Đông Nam thổi mạnh nên bè lửa chưa trôi theo dòng nước được. Như người sắp chết đang vớ được cái phao.

Triều Chấn Lôi hét lớn:

Có lối thoát rồi. Chúng ta không những thoát, mà còn đánh cho quân Nam một trận nên thân. Trước sự ngu đần của chúng.

Bên cạnh Triều Chấn Lôi, Có một vị tướng luôn luôn bình tỉnh trước nguy hiểm. Chính là Tề Mạnh Thâu. Thấy tình thế đã thay đổi.

Tề Mạnh Thâu nói:

Sao chúng ta không dùng hỏa công để tiêu diệt chúng. Khi tất cả thuận lợi đều thuộc về ta. Nước thủy triều rút mạnh, ngọn gió Đông Nam không còn tác dụng đẩy bè về phía chúng ta. Mà trôi ngược về phía chúng. Đây là cơ hội cho ta phóng hỏa, tiêu diệt chúng mở đường thoát ra biển.

Triều Chấn Lôi khen:

Tướng quân quả là người cơ trí lanh lẹ, chờ thủy xuống mạnh là tấn công.

Liền ra lệnh cho binh lính chuẩn bị tên lửa, gậy ông đập lưng ông. Đốt giặc không xong trở lại đốt mình.

Nói về 200 chiến thuyền ra sức lùa hàng nghìn chiếc bè chất đốt tẩm dầu về phía thuyền giặc. Bất ngờ không trôi được nửa. Chuyển hướng chầm chậm trôi ngược ra biển. Quân Văn Lang kinh hoảng phát hiện nước thủy triều đạt đỉnh đang xuống mạnh. Ngọn gió Đông Nam quá yếu không đủ sức đẩy bè về phía giặc. Ngược lại trôi về phía ta. 2 vạn quân cùng 200 chiến thuyền đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Không còn con đường nào tốt hơn là hy sinh cho Tổ Quốc sống còn, giăng hàng ngang cản bè không cho bè trôi ra cửa. Chận đứng đường rút quân thù. Triều Chấn Lôi thấy quân Văn Lang liều mạng như vậy sởn da gà nổi da ốc khiếp đảm cho tinh thần quyết tử của quân Văn Lang sanh ra từ đất mẹ.

Lớn lên từ Tổ Quốc non sông

Lớn lên từ Quốc Đạo cha ông

Nay quê hương bị ngoại xâm dày xéo

Ơn Tổ Quốc đã đến giờ đền đáp

Biến thân hình thành lửa đốt giặc Ân

Nầy chiến sĩ hỡi con cháu Rồng Tiên

Hãy tiến lên, gào thét tiến xung phong

Hãy tiến lên, vùi dập lũ ngoại xâm

Hãy tiến lên, làm rạng rỡ non sông.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 50

Đây nói về Đảo Đài Châu. Hay còn gọi là Đảo Thần Tiên. Chim muôn vạn thú, kỳ hoa dị thảo. Cây quả sum sê. Là nơi lý tưởng cho người tu thiền luyện khí. Rời xa thế tục tu thiền đắc Đạo làm việc cho Trời. Trong số thế ngoại Cao Nhân ấy, phần nhiều là các bật Tu sĩ nước Văn Lang. Nơi Am Vân Tự Động Hoàng Vũ, có vị Thánh Nữ Quang Âm Tu Tiên Đắc Đạo. Thấu hiểu huyền cơ Tạo Hóa. Đang lúc nhập thiền nhìn thấy tia sáng, từ hạ Thiên Vũ Trụ bay xuống Dạ Loan Châu.

Thánh Nữ Quang Âm liền tức tốc đằng vân bay lên đó, thời nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc, à thì ra đây Tiên Nữ phụng mệnh Vương Mẫu đầu thai xuống trần, giúp quân Văn Lang đánh giặc Ân, bảo vệ chủ quyền Độc Lập Địa Long Vũ Trụ. Thánh Nữ Quang Âm liền vào nhà xem qua tướng mạo bé gái, thấy có nhiều tướng tốt nhất là cặp mắt sáng long lanh, Thánh Nữ gật đầu ưng bụng, đặt tên cho bé là Hạ Tiên, nói xong Thánh Nữ biến mất. Hạ Tiên càng lớn càng xinh đẹp lại thông minh hơn người, năm cô lên 12 tuổi Thánh Nữ năm xưa lại xuất hiện, ông bà họ Hạ liền mời Thánh Nữ vào nhà.

Thánh Nữ nói:

Hạ Tiên là người ở Cung Vương Mẫu mà Vương Mẫu là trưởng nữ của Địa Mẫu Âu Cơ thế Thiên hành đạo theo di chí của Cha Trời, Long Hoa Cửu Huyền, Lạc Long Quân và Địa Mẫu Mẹ Trời Âu Cơ. Hạ Tiên đầu thai xuống trần làm rạng danh nhà họ Hạ, giúp nước đánh đuổi giặc Ân có cơ duyên với Lạc Tinh Quân, sinh con đẻ cháu phong Vương phong tước vinh hiển nhiều đời, tất cả đều nhờ hồng phúc ba đời họ Hạ, thờ Đức Cha Trời, Long Hoa Cửu Huyền, Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Mẹ Trời Âu Cơ. Ông bà chín đời họ Hạ đã siêu sanh về trời hết thảy rồi.

Ông bà Hạ Phúc Thịnh nghe Thánh Mẫu nói thế lấy làm vui mừng vô hạn, lạy tạ Thánh Mẫu cho biết điều nầy.

Thánh Mẫu nói:

Ta đến đây đưa Hạ Tiên về Đảo học Đạo tu Tiên sau ra giúp nước lập công trong Thiên Đạo Cội Nguồn, Văn Hóa Tiên Rồng, Hiến Pháp Đại Đồng, Pháp Tạng, Luật Tạng Vũ Trụ.

Ông bà Hạ Phúc Thịnh vui vẻ nhận lời để cho Hạ Tiên theo Thánh Mẫu tu Tiên học Đạo thế là Thánh Mẫu đưa Hạ Tiên đi về am Vân Tự, động Hoàng Vũ, đảo Đài Châu, ngày đêm ôn văn luyện võ, tu thiền luyện khí thời gian cứ thế trôi qua.

Cho đến một hôm nơi am Vân Tự, động Hoàng Vũ cảnh non xanh nước biếc, mây lượn sườn đồi, cây buôn tàn lọng, hoa thắm sắc khoe, ong bướm lom khom say sưa mật ngọt, chim ca chim hót, mây ôm ngọn núi, nước tuôn róc rách, trời cao chót vót, lung linh giọt nước, quả ngọt trĩu cành, biển kia vẫn một màu xanh, bồng lai Tiên cảnh nở nhành hoa xuân.

Trên tảng đá bằng lớn một vừng hào quang kỳ lạ mới đầu nhỏ sau to lên một cách lạ thường, gió dậy ầm ầm, đá bay cát chạy ai nhìn thấy cũng kinh hồn khiếp vía, sấm chớp dậy trời dậy đất, đinh tai nhức óc khiếp hoảng hồn kinh.

Bỗng có tiếng khen:

Con đã luyện được Thiên Quang Lôi Âm Sấm Kiếm rồi, một thứ kiếm pháp khó luyện, vô cùng lợi hại.

Thì ra người khen đó không ai khác hơn là Thánh Nữ Quang Âm thầy của Hạ Tiên. Hạ Tiên thâu kiếm lại chạy tới nắm lấy tay sư phụ nũng nịu nói:

Sư phụ chọc con hoài.

Thánh Nữ Quang Âm nói:

Năm nay con đã 20 tuổi còn nhỏ gì nữa, như trẻ con, con mau vào động tắm gội sạch sẽ, niệm danh hiệu Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu, Long Hoa Cửu Huyền ấn Quang Tối Thắng Như Lai, Tiên Cơ Địa Mẫu Dưỡng Sanh Như Lai mỗi vị 108 lần rồi lên Am Vân Tự gặp sư phụ.

Hạ Tiên vâng dạ rồi đi ngay.

Đây nói về Triều Chấn Lôi đang chờ đợi nước thủy triều xuống mạnh là tấn công vào quân Văn Lang mở đường tẩu thoát ra biển. Bỗng trên không xuất hiện một cụm mây đen trên đầu thuyền giặc, người ta nhìn thấy hình như một con mãng xà to lớn, mỗi lần há miệng là một lần nỗi gió tuôn về quân Văn Lang càng lúc càng dữ dội làm cho quân Văn Lang xây xẩm cả mặt mày, thất kinh hồn vía. Quân Ân thấy có Thần Linh tới giúp phấn chấn hò hét dậy trời dậy đất.

Cao Lạc Hải nghe trong tâm như có ai mách bảo hãy niệm danh hiệu Đức Cha Trời cùng Địa Mẫu Âu Cơ. Cao Lạc Hải như người sực tỉnh liền ra lệnh cho ba quân tướng sĩ niệm Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Đức Mẹ Âu Cơ tức thời ba quân tướng sĩ thi nhau mà niệm, âm thanh vang dậy đất trời, kỳ diệu thay cuồng phong càng lúc càng lớn thế mà ba quân tướng sĩ vẫn bình yên vô sự. Xà Tinh nổi giận phùng mang gào thét gió dậy ầm ầm cát bay đá chạy cây cối ngả nghiêng, quân Nam có người sợ quá quên mất niệm Đức Cha Trời cuồng phong quét trúng lăng quay bất tỉnh.

Bỗng nơi đám mây đen phát ra tiếng nói:

Quân Ân không tấn công còn chờ đợi gì nữa.

Triều Chấn Lôi như sực tỉnh ra lệnh cho đội quân tên lửa tấn công, tức thời thuyền địch xông lên tên lửa bắn ra đỏ trời đỏ đất. 200 chiến thuyền lúc nầy bị bè lửa vây phủ đang trôi dạt lần ra cửa biển, tên lửa giặc bắn đi xối xả nhằm bè chất đốt của giặc lao tới, giặc Ân khoái chí la lớn cháy rồi, cháy rồi hai bè, mười bè, trăm bè, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt thế là 2 vạn quân Văn Lang sắp đi đời tình thế đảo ngược.

Trong lúc 2 vạn quân Văn Lang sắp bị xóa sổ, nghìn cân treo sợi tóc, cá nằm trên thớt dao kề đến cổ sắp đi đời. Bỗng nghe trên không tiếng Hạc kêu, một vừng hào quang tỏa sáng bao trùm đám mây đen, sấm sét rền trời rền đất, Xà Tinh bị Kiếm phép chém thành muôn nghìn mảnh rơi xuống nước thành loại lăng quăng hiện thành muỗi theo đòi nợ máu.

Hạ Tiên từ trên lưng Hạt nhảy xuống mũi thuyền quân Văn Lang chỉ Kiếm về phía thuyền giặc hét lớn:

Đi.

Tức thời cuồng phong nổi dậy ù ù đẩy hàng nghìn bè lửa, bè đang cháy cũng như bè chưa cháy lao nhanh về thuyền giặc.

Đây nói về Triều Chấn Lôi từ thế tử chuyển sang thế sinh, từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, lại gặp cơ may có yêu tinh đến giúp, khoan khoái nhẹ nhõm cả tâm hồn, thấy quân Văn Lang bị lửa nướng tới nơi, hét lớn:

Có thế chứ, có thế chứ. Khí số phương Nam đã hết phải làm nô lệ cho phương Bắc nhà Ân của ta.

Múa tay múa chân hí hửng lắm nói:

Trời đã giúp ta rồi.

Loài gian ác mà cũng có trời che chở giúp đỡ sao, tình thế tức thời đảo ngược, Triều Chấn Lôi nghe tiếng Hạc kêu, sau đó thời sấm sét nổi lên ầm ầm hào quang chóa lọi, đám mây đen cùng cuồng phong gió bão biến đâu mất. Triều Chấn Lôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn đang ngơ ngác thời thấy hàng nghìn bè lửa bất chấp nước thủy triều đang xuống mạnh, hè nhau lao đến thuyền giặc, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét hơi nóng tỏa ra khủng khiếp. Triều Chấn Lôi hồn phi phách tán thả thuyền con xuống chạy tránh lửa.

Chỉ còn hơn nữa giờ nữa là ló cọc, nước thủy triều rút mạnh nước chảy ào ào, pháo lịnh hỏa công bắn lên tức thời hàng nghìn bè chất đốt lao ra chật cả sông Bạch Đằng, theo nước rút hàng nghìn bè lửa bám vào thuyền giặc. Quân Ân khiếp hoảng la ré kinh hoàng. Triều Chấn Lôi lấy lại bình tỉnh ra lệnh cho thuyền tấp vào bờ tử chiến, tìm cái sống trong cái chết, bỗng thuyền nặng nề duy chuyển khó khăn.

Quân Ân phát hiện ra sự lạ đó la hoảng thét lên:

Cọc, cọc.

Có thuyền đã bị cọc trận đâm thủng. Tiếng tù hiệu lệnh tên lửa tấn công tức thời hàng nghìn hàng vạn tên lửa hai bên bờ Bạch Đằng bắn ra đỏ trời đỏ đất.

Ôi lửa đỏ dậy trời dậy đất

Sông Bạch Đằng vùi xác giặc Ân

Đất trời Nam muôn đời huyền bí

Đã xông vào hết lối rút lui

Sấm nổ vang Bạch Đằng tử chiến

Trận hỏa công khiếp vía cháy thui

Dạ Loan Châu Bạch Đằng tỏa sáng

Mấy nghìn năm hùng tráng muôn thu

Gươm trấn Quốc rền vang còn đó

Mãi oai linh khiếp đảm quân thù.

Nói về hàng nghìn nghìn bè chất đốt tẩm dầu bốc cháy thời kinh khủng đến mức độ nào, Đông Tây Nam Bắc khúc sông Bạch Đằng chỗ nào cũng thấy ngọn lửa bốc cao, khúc sông lửa 15 vạn quân Ân những người còn sống sót, người ngựa thi nhau nhảy xuống nước lao vào chiến đấu tìm đường sống. Trận chiến nổ ra thật kinh người, tiếng gào thét kinh hãi của giặc Ân, phần thì lửa đốt, phần thì nước ghìm, phần thì trúng tên lao xối xả thấy mà sởn tóc gáy, nổi da gà da ốc làm kinh động đến các vị Thần Tiên ở Hạ Thiên Vũ Trụ, ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm cho cảnh chém giết nơi chốn trần gian.

Có người nói:

Nhà mình không lo giữ, kiến thiết xây dựng cho dân giàu nước mạnh lại sanh tâm tà vong xâm lược nhà người ta. Chọc đến Con Rồng Cháu Tiên thời tránh sao khỏi những cái chết thê thảm, làm mồi cho lửa cho tôm cho cá, hồn sa Địa Phủ họa can qua.

Thơ rằng:

Giặc Ân tham vọng dấy binh qua

Tưởng đâu thâu tóm được Nam Hà

Phen nầy chắc được lên ông lớn

Béo người, béo cả ghế ông ta

Nào hay bỏ mạng nơi quang vắng

Dưới sông, đồng nội, bãi thả ma

Chết thê chết thảm, không toàn xác

Làm mồi cho Quạ, đất người ta

Đã là xâm lược, quân gian ác

Thay trời trừng trị, dễ gì tha

Hỏa Công Cọc Trận, vào đoạn kết

Giặc Ân vùi xác, kể hà sa

Bạch Đằng sấm dậy, rền đất Bắc

Nếu còn xâm lược, tấm gương soi

Con Cháu Tiên Rồng nào dễ hiếp

Bạch Đằng tái diễn để đời coi.

Nghe tin quân ta thắng trận, dân chúng di tản lũ lượt trở về, eo Dạ Loan Châu khúc sông Bạch Đằng Giang chứng kiến cảnh quân Ân vùi xác đầy sông làm mồi cho tôm cho cá, ca ngợi ăn mừng vui hơn ngày hội, dân chúng đem gia cầm gia súc, bò, heo, gà, vịt, dê, ngổng khao thưởng binh lính. Ca ngợi tài năng, ca ngợi công lao bảo vệ quê hương, non sông Tổ Quốc, bảo vệ Đồng Bào dân tộc, ca ngợi lòng dũng cảm anh hùng. Con chuột mà quật ngã con voi tài tình quá, tài tình vui hơn ngày hội, cái vui không có gì sánh nỗi, cái vui của lòng tự hào dân tộc hạ gục ngoại xâm.

Thôn Dạ Quang có một gia đình không mấy giàu có nhưng nổi tiếng là hiền lành ai ai cũng kính nể mến thương, sanh con hiếm muộn, một cô con gái năm 12 tuổi nghe nói cô theo thầy học Đạo, từ đó đến nay không nghe ai nhắc đến nữa, đó là gia đình ông bà họ Hạ.

Ông bà họ Hạ nghe tin giặc đến vừa sợ hãi vừa căm hận nói:

Ai tới phá nhà nó mà nó sang qua phá nhà mình, quả đúng là một lũ cướp ác ôn, cầu nguyện cho quân Văn Lang ghìm chết chúng.

Ông bà họ Hạ theo dân chúng lánh nạn hay tin quân ta chiến thắng vùi xác quân thù xuống sông Bạch Đằng đầy đất chật sông, ông bà không đến coi là vì ông bà vốn có cái tính thương người nên không muốn nhìn cái cảnh thê thảm ấy biết rằng đó là những kẻ đáng chết. Vừa về đến nhà ông bà nhìn thấy người con gái trẻ đẹp như Tiên, lom khom quét sân, ông bà hết sức ngạc nhiên nhưng sau đó nhìn ra Hạ Tiên. Ông bà vui mừng khôn xiết ôm Hạ Tiên khóc ròng nhất là mẹ Hạ Tiên càng sụt sùi hơn nữa.

Hạ bà nói:

Để mẹ nhìn nào, con lớn quá xinh đẹp quá, chút nữa thời cha mẹ nhìn không ra.

Bà nhìn thấy con mình đẹp như Tiên Nữ giáng trần lòng vui mừng vô hạn.

Bà như nhớ ra điều gì nói:

Con mới về không biết đâu, quân ta tài quá một trận hỏa công vùi chôn 15 vạn quân xâm lược.

Ông Phúc Thịnh nói:

Nghe đâu quân ta như con chuột mà hạ gục con voi tài tình làm sao.

Hạ Tiên nói:

Con cháu Rồng Tiên đâu dễ xơi, lũ giặc đi đời là phải.

Ông Phúc Thịnh nói:

Đành là vậy nhưng cơ bản là quân ta có tướng tài nghĩ ra kế để tiêu diệt quân thù, nghe đâu Cao Lạc Hải làm Chủ Soái, không những tài cao học rộng, mưu trí hơn người, còn rất trẻ nghe 21 – 22 tuổi gì thôi lại là con của Tể Tướng Cao Lạc Hầu Vương Gia, khôi ngô tuấn tú lắm.

Ông bà Phúc Thịnh bỗng nhớ lại lời Thánh Nữ năm xưa. Hạ Tiên sau nầy có chồng lớn lắm con đàng cháu đống đều làm quan cả, vinh hiển mấy đời.

Ông bà bỗng nói:

Không lẻ…

Nhưng rồi nhìn nhau lắc đầu, buôn tiếng thở dài:

Tiếc thật, tiếc thật. Duyên nợ do Trời.

Hạ Tiên thấy cử chỉ cũng như lời nói không đâu vào đâu của cha mẹ liền hỏi:

Cha mẹ nói gì con không hiểu?

Ông bà nở nụ cười tươi nói:

Chuyện không đâu đấy mà.

Bỗng nghe tiếng cười nói giòn giã của nhiều người, à thời ra đây là những người hàng xóm. Hạ Tiên đều biết họ, họ ùa vào sân có người đã lên tiếng:

Ông bà bận việc gì mà chẳng đi xem, ôi vui lắm sung sướng lắm đáng đời lũ giặc chẳng còn một tên sống sót.

Người khác nói:

Nghe đâu quân ta thắng vẻ vang là nhờ có Tiên Nữ cỡi Hạt xuất hiện cứu mạng 2 vạn quân lật ngược tình thế, nghe binh lính kể người Tiên Nữ cỡi Hạt ấy thần thông quảng đại, đánh với Yêu Tinh hào quang sấm sét nổi lên dậy trời dậy đất. Yêu Tinh thua phép tan thây nát thịt, ba quân tướng sĩ còn kể Tiên Nữ từ lưng Hạt nhảy xuống mũi thuyền quân Văn Lang chỉ gươm về phía giặc tức thời cuồng phong nổi dậy ù ù đẩy hàng nghìn bè lửa đốt tan quân giặc.

Ông bà Phúc Thịnh chạy ra hỏi:

Có chuyện đó sao?

Có người nói:

Binh lính ai cũng kể mà giả làm sao được, có người còn kể Tiên Nữ ấy chạy trên mặt nước vào bờ rồi biến mất, có người còn nói Tiên Nữ còn ở Dạ Loan Châu chưa về Trời.

Ông bà Phúc Thịnh mời bà con vào nhà, ai nấy đều trố mắt ra nhìn vì trước mắt họ một nàng Tiên xuất hiện. Hạ Tiên lễ phép:

Con chào các cô các bác.

Có người nhớ ra:

Con là Hạ Tiên đây sao?

Hạ Tiên gật đầu, ai nấy cũng vui mừng vô kể nắm tay Hạ Tiên vô cùng thân thiện:

Cô Giáng Tiên đây mà, lối xốm thường gọi cô là Giáng Tiên có nghĩa là người Tiên giáng trần.

Sự ăn khớp trùng hợp ba quân tướng sĩ kể cùng câu chuyện học Đạo Hạ Tiên trở về, thấy thanh Kiếm cô treo lủng lẳng trong nhà và họ cũng đón được điều gì. Liền cung kính chúc mừng ông bà Phúc Thịnh, ông bà Phúc Thịnh như chợt hiểu ra, ông nhìn Hạ Tiên như một lời xác nhận, ông thấy Hạ Tiên làm thinh không phản đối, bà con ca ngợi xầm xì, thế là đã rõ, ba quân tướng sĩ đang ca tụng con.

Ông bà Phúc Thịnh nắm tay con gái hỏi:

Tiên Nữ cỡi hạt là con đó sao?

Hạ Tiên gật đầu, bà như nằm mơ không tin đây là sự thật, một sự thật mà chỉ có trong mơ.

Bà hỏi:

Con chim Hạc đâu?

Hạ Tiên nói:

Thưa mẹ con chim Hạc bay về đảo rồi.

Bà con lối xóm chỉ nghi ngờ nhưng bây giờ là sự thật, một Hạ Tiên uy danh lừng lẫy làm khiếp đảm quân thù.

Đây nói về Cao Lạc Hải thống lảnh 3 vạn quân tướng sĩ tử chiến, thấy tình thế không theo ý muốn của mình, diễn biến vô cùng phức tạp, mây đen kéo đến, Yêu Tinh xuất hiện, tình thế đảo ngược bất lợi về mình phải nói là nguy cập đến nơi. Bỗng nghe tiếng Hạc kêu, Cao Lạc Hải nhìn lên không trung thấy một vừng hào quang rộng lớn trùm xuống đám mây đen sấm chớp dậy trời đám mây đen biến mất, trên lưng Hạt một nàng Tiên Nữ xinh đẹp nhảy xuống thuyền cứu thoát 2 vạn quân Văn Lang, hóa trận cuồng phong đẩy hàng nghìn bè lửa về phía giặc, tình thế liền đảo ngược, quân Ân rơi vào con đường chết.

Cao Lạc Hải như người mất hồn, hình ảnh Tiên Nữ ấy cứ hiện lên, nhớ lại cách đây vài hôm đang lúc thiu thiu ngủ, có người đến mách bảo:

Người con gái đến giúp ngươi tiêu diệt ngoại xâm là Hạ Tiên ở thôn Dạ Quang, ông bà Phúc Thịnh, ngươi tới đó cầu Hạ Tiên ra giúp nước.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 51

Đây nói về trận chiến một bên là Cao Lạc Hầu Vương, một bên là Lý Hạo Thiên càng lúc càng gay go đấu trí hấp dẫn, thế trận đang nghiêng về phía quân Văn Lang. Con mãng xà tinh khổng lồ dài mười mấy dặm đã bị tấn công dữ dội, khúc đầu, khúc đuôi, khúc giữa bị tấn công rầm rộ. Lý Hạo Thiên quá bất ngờ lâm vào cảnh bị động mờ mịt tức đến muốn nổ tung lòng ngực. Liền cỡi cái bao lớn thường mang sau lưng xuống, miệng lâm râm đọc chú, dốc cái bao liền hai cái, cái thứ nhất hàng vạn vạn hạt đậu tuông ra, cái thứ hai hàng trăm hình vẽ tướng người nào người nấy vô cùng quái dị tuông ra. Lý Hạo Thiên phất cái bao hô biến, tức thời trời đất tối mù tối mịt hơi lạnh thấu xương, cuồng phong nổi dậy ù ù, biết rằng lúc nầy trời đã hừng sáng, sáng mờ mờ sắp đi vào rạng đông, thế mà tất cả đều biến mất tối mù tối mịt, đen trời đen đất, quỷ ma gào thét kinh người xông tới tiêu diệt quân Văn Lang, đâm chúng ngã xuống rồi lại đứng lên, chặt đứt đầu liền mọc ra đầu khác, quân Văn Lang đánh sao lại, thi nhau ngã rạp chết thê chết thảm.

Lý Hạo Thiên thét lớn:

Địa La Quỷ Yêu quét sạch chúng đi.

Thơ rằng:

Tiếng gào thét Quỷ Yêu, kinh khiếp

Dậy cuồng phong lớp lớp hiện ra

Ào xông tới nhe nanh múa vuốt

Xáp lao vào quật tới như mưa

Lý Hạo Thiên chỉ trời gào thét

Quỷ yêu Ma tàn sát mau lên

Ào ào trời đất rung rinh

Quỷ gào yêu thét xông lên mịt mù

Quân Nam ngã rạp tơi bời

Nếu không cứu kịp đi đời ba quân.

Cao Lạc Hầu Vương thấy Lý Hạo Thiên lợi hại như vậy cũng kinh hoàng liền rút Bảo Kiếm Trấn Quốc ra. Thủy Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm liền hút lấy thần lực Vũ Trụ, hào quang tua tủa phóng ra hóa thành Kiếm khí tức thời sấm chớp nổi lên ầm ầm. Kiếm phong chém vào màn đêm u tối, Địa La Quỷ Yêu tan tành theo cát bụi, sau đó thời mưa to gió lớn càng quét quân Ân. Kiếm phong càn quét kinh người. Lý Hạo Thiên đành tử nạn bị sấm sét đánh cháy ra than. Quân Văn Lang không hề hấn gì nhưng nhìn thấy Kiếm phong cũng phải hốt hoảng.

Cao Lạc Vương thấy Lý Hạo Thiên đã chết liền thâu Kiếm vào vỏ, tức thời sấm sét biến tan đâu mất, mưa to gió lớn cũng dừng.

Cao Lạc Vương chỉ Kiếm vào quân thù hét lớn:

Ba quân tướng sĩ con cháu Tiên Rồng tiến lên, tiến lên quét sạch lũ ngoại xâm, tiến lên, tiến lên.

Thơ rằng:

Thế là người ngựa xông lên

Gươm, Đao, Giáo, Mác, cung tên, gậy dùi

Cuồn cuộn như nước vỡ bờ

Trả thù rửa hận cho người chết oan

Kìa quân xâm lược hại dân

Nát tan thân xác hết mong sống còn

Quân reo dậy núi dậy non

Đánh cho lũ giặc nát tan linh hồn

Tưởng đâu Nam Quốc yếu hèn

Nào hay Nam Quốc Rồng nằm Hổ bay

Gươm Thiên trấn Quốc chuyển xây

Giặc Ân bỏ mạng ở ngay chiến trường

Văn Lang Rồng hội Phụng chầu

Muôn năm Độc Lập xua vào xuân ca

Phương Nam còn giặc can qua

Gươm Thiên còn đó chẳng tha mạng nào.

Con mãng xà 20 vạn quân giặc Ân, khúc đầu, khúc giữa đã bị Đại Bàng quân Văn Lang nuốt sạch, chỉ còn khúc đuôi bị quân Văn Lang đánh rát quá, tấn công ráo riết chống cự không lại thi nhau tháo chạy ngược trở lại nhưng chạy đâu cho thoát, vừa tới khúc giữa rừng U Minh Hạ thời gặp quân Văn Lang từ rừng ùa ra đánh, giặc Ân khiếp hoảng bỏ chạy toán loạn, bị sụp hào sụp hầm, bị cọc chông tẩm độc đâm chết vô số, người sống sót thời đạp lên nhau mà chạy trước, mưa tên bão giáo giặc Ân chết la chết liệt.

Nguyễn Sinh Kỳ thét lớn:

Hãy quét sạch chúng đi tiến lên, tiến lên.

Thơ rằng:

Lòng căm thù bừng lên dữ dội

Giáo, Thương, Đao ồ ạt dậy non

Xông vào tiêu diệt ngoại xâm

Xông vào vùi xác giặc Ân xông vào

Kìa ngựa hí vang trời dậy đất

Tiếng xung phong gào thét xung phong

Đao, Thương sả xuống giặc Ân

Tàn đời lũ giặc hết mong tàn đời

Chạy đâu cho thoát quân trời

Chạy đâu cho thoát lưới người bủa giăng.

Giặc Ân chạy thoát trận càn quét phục kích tấn công như vũ bão của quân Văn Lang vài trăm tên chạy thục mạng khỏi rừng U Minh, nghỉ là mình đã sống cố sức vượt qua đồi Lâm Giao, bất ngờ pháo lịnh tử chiến bắn lên.

Đúng là:

Thoát Ma gặp Quỷ thất hồn kinh

Lưng mật còn thêm, gặp sấu kình

Tránh gươm gặp giáo người mệt lả

Lại nghe tiếng pháo lấp vùi chôn

Quân reo ngựa hí rền non biển

Tên Lao cuồn cuộn thét gào lên

Giặc Ân ngã quỵ, đời đi phổng

Xác người chồng chất, gọi kênh kênh.

Thế là 20 vạn quân Ân do Lý Hạo Thiên thống lãnh chỉ huy ồ ồ ạt ạt, rầm rầm rộ rộ xâm lược nước Nam đã tan theo mây khói bỏ mạng nơi sa trường vùi chôn ô nhục.

Đây nói về Cao Lạc Hải theo lời báo mộng của Thần Linh cách đây mấy hôm trước chiến trận xảy ra, Cao Lạc Hải sắm sửa lễ vật đến nhà ra mắt ân nhân, tỏ lòng thành kính tạ ơn cứu mạng ba quân tướng sĩ. Thôn Dạ Quang cách sông Bạch Đằng không xa, ông bà Phúc Thịnh từ khi biết con mình đại phá quân Ân trong lòng vui vô hạn, nghĩ không sớm thì chầy cũng có quan tướng đến nhà nên ông bà càng vui hơn nữa, ngày đêm bận rộn lau bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa, sân hè gọn gàng sạch sẽ. Tin đồn nhanh chóng, Hạ Tiên giúp quân Văn Lang đại phá quân Ân, hạ gục 15 vạn quân, 1.500 chiến thuyền khiếp đảm quân thù danh vang như sấm. Nhà Hạ Tiên lúc nào cũng đông khách kẻ ra người vào như nhà lúc nào cũng yến tiệc, lời ca chúc tụng không ngớt.

Nghe tiếng ngựa hí vang thấp thoáng xa xa mấy chục người và hình như họ tìm nhà ông bà Phúc Thịnh: Họ là ai thế? Còn ai nữa toàn là quan tướng cao cấp mang theo phẩm vật tìm nhà ông bà Phúc Thịnh. Ông bà Phúc Thịnh không ngờ quan tướng đến sớm như thế vì đã đón biết trước nên không có gì là vẽ lúng túng, ông bà Phúc Thịnh ra tận ngõ đón các quan tướng Văn Lang, ông bà choáng ngợp trước vẽ uy nghi, người nào người nấy áo mão chỉnh tề oai phong lẫm lẫm. Trong số quan tướng ấy, có một người nỗi bật hơn cả, như con Phụng Hoàng trước đàn gà, đầu đội kim khôi, mình mang giáp đồng, cỡi con ngựa ô to cao khỏe, tay cầm Long Đao khôi ngô tuấn tú oai phong lẫm lẫm: là ai thế? Còn ai nữa, đó là Cao Lạc Hải Chủ Soái thống lãnh ba quân tướng sĩ, tuổi còn rất trẻ nhưng văn võ tài trí hơn người.

Cao Lạc Hải thấy có người ra đón thời nghỉ đó là cha mẹ của Hạ Tiên liền xuống ngựa thi lễ nói:

Vãn bối mạo phạm làm kinh động đến nhị vị lão bá xin thứ lỗi, xin thứ lỗi.

Ông bà Phúc Thịnh thấy Cao Lạc Hải ăn nói mô phạm kính trọng lễ phép với người lớn tuổi thời lấy làm vừa lòng lắm.

Ông bà Phúc Thịnh đáp lễ nói:

Không có chi.

Rồi mời các quan tướng vào nhà vì nhà ông bà Phúc Thịnh không lớn lắm, nên có số quan tướng ở ngoài sân.

Cao Lạc Hải vào nhà khá lâu nhìn quanh nhìn quất không thấy Hạ Tiên đâu. Sanh nghi ngờ, hay là ta đã đến lầm nhà trong lòng bồn chồn không yên định lên tiếng hỏi, Ở thôn Dạ Quang có mấy nhà ông bà Phúc Thịnh. Ông bà Phúc Thịnh thấy Cao Lạc Hải tỏ vẻ sốt ruột. Thời hiểu ý cười thầm trong bụng, ông bà nghỉ xứng đôi vừa lứa lắm.

Biết đã đến lúc gọi Hạ Tiên ra chào khách ông nói nhỏ với bà Phúc Thịnh vào gọi Hạ Tiên ra. Tức thời một bông Hồng rực rỡ, một vầng Trăng dìu dịu hiện ra.

Giọng nói như chim hót sơn ca:

Tiểu nữ xin chào Quan tướng quá bước đến đây.

Cao Lạc Hải như lạc vào cung quảng bồng lai, nhìn sững Hạ Tiên không chớp mắt.

Người đâu đẹp lạ đẹp lùng

Cho ta ngây ngất cho hồn ngất ngây

Hồn ta bay chín tầng mây

Lạc vào cung quảng bồng Lai xuân tình

Hoa khua ngọc thốt ngọt ngào

Xuân tình nở rộ bay vào cửa yêu

Vườn Hồng Hoa nở Bướm xiêu

Ai gieo duyên nợ, ai chiều nợ duyên.

Cao Lạc Hải thấy mình nhìn lâu Hạ Tiên như thế cũng hơi mất lịch sự. Liền chấp tay thi lễ nói:

Tại Hạ là Cao Lạc Hải cùng các quan tướng đến đây tạ ơn cứu mạng.

Cao Lạc Hải cho người mang phẩm vật vào dâng lên ông bà Phúc Thịnh nói:

Đây là tấm lòng thành của ba quân tướng sĩ tỏ ơn cứu mạng của Hạ Tiên tiểu thơ.

Hạ Tiên đáp nói:

Chống ngoại xâm là bổn phận, là trách nhiệm của mỗi người dân Văn Lang. Giặc tới nhà thời trẻ già đều góp sức góp công tiêu diệt chúng. Không kể là trai hay gái đều có bổn phận như nhau. Đầu quân đánh giặc, quét sạch xâm lăng ra khỏi bờ cõi Văn Lang. Tiên Nữ vân lời sư phụ ra phò Vua Hùng quét sạch ngoại xâm.

Cao Lạc Hải cùng các quan tướng nghe lời vàng ngọc đó sinh tâm kính phục vô cùng. Lại chứng kiến tài năng rồi, quả ít người địch lại, Thần thông Pháp thuật vô biên.

Cao Lạc Hải nói:

Ba quân tướng sĩ còn thiếu ngôi phó chủ soái. Mời Hạ Tiên đảm nhiệm cho.

Hạ Tiên nhận Lời. Cao Lạc Hải truyền lịnh quan tướng làm lễ ra mắt Hạ Tiên, theo nghi Lễ nhà binh.

Ông bà Phúc Thịnh nhìn thấy cảnh ấy mà rơi nước mắt.

Cao Lạc Hải nói:

Trong số ngựa chiến, có một con ngựa khó mà hàn phục. Huyết Hãn Long Câu, ngày đi nghìn dặm, hiếm quí vô cùng. Do một người đem đến tặng cách đây không lâu nói rằng nó tự tìm chủ của nó. Không biết phó chủ soái có hàng phục được không.

Liền cho người về doanh trại đem giáp mão dắt ngựa đến. Hạ Tiên nhìn con ngựa thời ưng ý liền vổ vổ đầu con ngựa nói:

Ngươi cùng ta đánh giặc nhé.

Con ngựa hình như hiểu lời nói của Hạ Tiên hí lên đinh tai nhức óc. Hạ Tiên phóng lên lưng ngựa. Con ngựa Huyết Hãn Long Câu thoáng cái là mất dạng, ai nấy đều trằm trồ khen ngợi. Lác sau Hạ Tiên trở về. Các quan tướng ai nấy cũng chúc mừng trùng hợp ăn khớp nhân duyên kỳ lạ. Có lẽ do Trời sắp xếp. Bỗng có tiếng ngựa giòn giã ròm rộp phi tới đó là quân thám báo. Đem mật thư do Cao Lạc Hầu Vương gởi tới.

Nội dung thư như sau: Em khá lắm, Bạch Đằng vang dội chiến công. Thừa thắng xông lên. Tận dụng thêm một số thuyền lớn của dân dọc theo đường biển. Bọc lên Thượng Hải Châu, đánh bọc lên Vũ Giang Châu, bọc lên Bắc sông Trường Giang bao vây tóm gọn tên Chúa trùm xâm lược.

Cao Lạc Hải đưa mật thư cho Hạ Tiên xem, Hạ Tiên xem xong nói:

Ta mau cấp tốc lên đường, không cho giặc có thời gian trở tay.

Ông bà Phúc Thịnh nghe Hạ Tiên nói thế, một nỗi buồn không sao nói được. Làm cha mẹ ai cũng thế, mới gặp con giờ lại xa con. Nhưng ở đời, ly hợp hợp ly cứ mãi xảy ra.

Hạ Tiên thấy cha mẹ buồn nói:

Đánh tan quân xâm lược, con lại trở về hầu cha mẹ.

Ông bà Phúc Thịnh gật đầu. Hạ Tiên yên giáp, đao thương chỉnh tề lên ngựa. Oai phong lẫm liệt cùng các quan tướng trở về doanh trại. Ông bà Phúc Thịnh cùng họ hàng bà con lối xóm đưa tiễn nhìn theo cho đến khi mất hút gạt nước mắt trở về.

Có người nói:

Ông bà Phúc Thịnh có phước quá. Âu cũng là nhờ ba đời Tu Nhân Tích Đức thờ Cha Trời Địa Mẫu.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 52

Đây nói về Hùng Cao Vương. Nhận thanh Hỏa Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm. Thống lãnh 30 vạn quân trấn thủ Trung Bắc Văn Lang. Chống lại 60 vạn quân Ân do Vi Tử Điển, Vi Tử Khải, thống lãnh ba vạn quân tướng sĩ ồ ạt tiến quân sâu vào nước Văn Lang chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1: Là giai đoạn mở đầu thọc sâu vào nước Văn Lang. Tấn công vào những thành trì chủ chốt trọng yếu, còn các Châu, Quận, Huyện không đánh cũng tự đầu hàng. Bước đầu tiên là đánh thẳng vào Bắc Giang Giao Châu, Lạc Giang Giao Châu, Quý Linh Giao Châu, Kinh Giang Giao Châu. Chiếm lĩnh Nam Kinh Xích Quỷ. Thời coi như đã khống chế một số các Châu khác như. Động Đình Châu, Diêm Hồ Châu, Ninh Giao Châu, Hợp Giao Châu. Thời coi như đã hoàn thành giai đoạn một.

Giai đoạn 2: Là chiếm cho được các Châu trọng yếu thọc sâu vào Trung Trung Văn Lang như Vân Giao Châu, Bạch Lang Châu, Phúc Giao Châu, Diên Giao Châu, Tây Giang Châu, Hạ Giang Châu, Hồng Định Châu, Lô Hồng Châu. Rồi tiến quân đánh thẳng vào Hộp Phố Châu Văn Lang. Chiếm lĩnh Nam Kinh, Kinh đô Văn Lang.

Giai đoạn 3: Thời coi như khống chế hầu hết Trung Trung Văn Lang. Châu Văn Lang như: Vân Giao Châu, Vũ Giao Châu, Phúc Giao Châu, Bạch Lang Châu, Lũng Trung Châu, Diên Giao Châu, Tây Tây Giang Châu, Hạ Giang Châu, Hồng Định Châu, Hà Hạ Châu, Lô Hồng Châu, Hồng Hạ Châu. Văn Lang Hợp Châu. Phong Châu, Vĩnh Châu, Hà Châu, Yên Châu, Tuyên Châu, Sơn Châu, Mộc Châu, Quan Châu, Phú Châu, Thái Đức Châu, Cao Châu, Túc Châu, Đường Châu, Nghĩa Châu, Hưng Châu, Lý Châu, Đông Châu, Việt Lang Châu. Còn các Châu thuộc phía Nam Văn Lang thời giặc chưa tính tới (Hoài Hoan, Cửu Đức, Nhật Nam). Như Linh Hải Châu, Hà Châu, Bình Châu, Hải Đông Châu, Tây Nam Ai Châu, Tam Diệp Châu, Thạch Hải Châu, Hòa Tây Châu, Hồng Lĩnh Châu, Kỳ Hải Châu, Quảng Hà Châu, Tuyên Hóa Châu, Thiên Trị Châu, Nam Hồ Châu v.v.. Và còn nhiều Châu Khác nữa.

Với khí thế hùng mạnh giặc Ân tấn công nước Văn Lang bằng một sách lược chưa từng có. Tây Văn Lang, Trung Văn Lang, Đông Văn Lang. Hùng Cao Vương phải đem hết tài năng để chống trả. Khi giặc tấn công cả đường thủy lẩn đường bộ. Quân giặc mỗi lúc một tiến sâu vào nước Văn Lang, và nuốt lần, nuốt hồi từng Châu từng Quận từng Huyện. Phải nói là người dân Văn Lang coi Tổ Quốc hơn mạng sống của mình. Lao vào cuộc tử chiến, biết rằng những trận đánh không cân sức nhưng vẫn cứ làm. Để chống trả cùng lúc hai mũi tấn công đường thủy cũng như đường bộ, phân bổ lực lượng bày ra những trận pháp bất ngờ tiêu diệt chúng.

Đây nói về Hùng Cao Vương bố trí lực lượng tấn công tiêu diệt giặc Ân xâm lược, theo đường bộ do Vi Tử Điển trực tiếp chỉ huy.

Bùi Xuân Mẹo nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 3 vạn quân tới Huyện Lỗ An. Xả Tử Địa gò Mộ Ma. Lợi dụng địa hình phức tạp nơi đây, toàn là rừng còi đầy gai góc, lại có nhiều gò đồi liên kết. Thuận lợi cho ta phục kích tiêu diệt chúng. Đây là con đường bình địa thuận lợi duy nhất vượt qua Kinh Giao Châu, tiến đánh Xích Linh Giao Châu. Chọn cỡ 3 nghìn quân, cho binh lính đào hào, đào hầm ngụy trang, ẩn mình dưới đất để cho quân giặc đi qua không ngăn chặng chi cả. Giặc sẻ để lại một ít quân, canh giữ nơi hiểm địa nầy. Chờ trời tối kéo quân bao vây ở vòng ngoài không cho một tên nào chạy thoát. Còn vòng trong quân ta từ dưới đất chui lên. Chọn những người võ công cao cường ra tay thần tốc mau lẹ. Bất ngờ phất thuốc mê vào bọn chúng. Còn số khác thời nhanh như tia chớp tiêu diệt gọn sạch. Bảo vệ tuyệt đối bí mật của chúng ta, Và chính nơi đây sẽ là mồ chôn cuối cùng 30 vạn quân của chúng.

Cao Đình Luân nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân điểm 10 vạn quân mai phục tại rừng Lâm Nguy, giáp ranh giữa Kinh Giao Châu và Xích Linh Giao Châu. Nơi đây có ba khu rừng như kiền ba chân: Rừng Ông Cọp, rừng Ma và rừng Quỷ. Tại đây sẽ xảy ra trận chiến giữa ta và chúng có thể nói là một mất một còn. Nếu giặc qua khỏi địa phận Lâm Nguy nầy thời giặc tiến đánh Xích Linh Giao Châu khá thuận lợi không có gì là trở ngại địa hình nữa, có thể nói giặc nuốt Nam Kinh Xích Quỷ nhanh chóng. Kinh Đô Giao Chỉ, Kinh Đô Cổ Kinh Dương Vương muốn nuốt Nam Kinh Xích Quỷ thời phải chiếm Xích Linh Giao Châu trước mà con đường thần tốc thời không có con đường nào tốt hơn là thông qua khu rừng Lâm Nguy nầy, để tránh hỏa công giặc sẽ đi qua khu rừng nhất là sau cơn mưa hoặc dừng chân thám thính nếu phát hiện có quân mai phục chúng sẽ tỏa ra bao vây sau đó dùng hỏa công thiêu rụi chúng ta. Hiểu được dụng ý của giặc thời ta mới thắng được giặc, vì vậy đề ra một chiến thuật hợp lý phương án hữu hiệu giặc không thể nào ngờ tới thời phần thắng về ta mới có hiệu quả cao.

Phương án A: khi giặc đến còn cách khu rừng Lâm Nguy chừng 6 – 7 dặm thời cho quân dừng lại, vì vậy ta phải tính toán phục kích theo hướng dừng của giặc và cho quân phục kích ở hai bên, ngay đầu cổ con mãng xà mỗi bên 5 vạn quân kéo dài 5 – 6 dặm để giữ bí mật không cho giặc phát hiện, theo kế sách sau đây.

1 - Cho quân ẩn mình dưới đất, bộ binh gần sát chân địch, có thể nói một cuộc ẩn mình đầy nguy hiểm, đầy gan dạ cẩn mật ngụy trang khéo léo, với chiêu pháp nầy thời hiệu quả tiêu diệt rất cao nhưng nguy hiểm cũng rất cao, đội quân cảm tử.

2 - Là quân kỵ binh ẩn nấp phục kích cách xa địch, đừng để địch phát hiện.

3 - Là tấn công trước dự định âm mưu của giặc tấn công ta làm cho chúng bất ngờ trở tay không kịp, từ khu rừng tấn công ra gián xuống một đoàn cực mạnh vào đầu cổ con mãng xà. Kế theo là hai bên tả hữu phục kích bất ngờ dưới đất chui lên như Ma, từ lùm cây xó bụi chui ra như Quỷ tấn công vào chúng sau đó là kỵ binh xông tới tấn công.

B: Chúng ta dồn hết lực lượng tấn công vào đầu cổ con mãng xà ra sức tiêu diệt chúng, đánh bật chúng chạy tháo lui trở lại.

Con chuột mà đấu con voi

Phải nhờ mưu trí phải soi mưu Thần

Thắng giặc đòn bẩy nên cần

Nương vào thế lực lựa lần trí khôn

Phá rừng nào phải khó khăn

Chỉ cần mồi lửa cũng phen đi đời

Giặc Ân dù mạnh tới trời

Cũng không thắng được con người hiếu trung

Hết lòng vì nước vì dân

Hết lòng bảo vệ non sông hết lòng.

Đây nói về Vi Tử Điển là anh của Ân Thọ không được chọn lên ngôi Hoàng Đế, vì vậy luôn luôn mơ mộng đến thế giới riêng cho mình, thấy Ân Thọ muốn nuốt nước Văn Lang giàu có, cho đây là cơ hội nên nóng lòng biến nước Văn Lang thành thuộc địa nhà Ân, thống lãnh 30 vạn quân ồ ạt lao thẳng về thành Bắc Giang Giao Châu. Các Châu, Quận, Huyện lần lượt bị chúng nuốt vào bụng như nuốt con kiến, con giun, con dế, sự thắng lợi quá dễ dàng ấy đã làm cho quân lính giặc Ân coi thường quân Văn Lang như cỏ rác, càng lúc chúng càng kiêu căng ngạo mạng.

Chúng nuốt thành Bắc Giang Giao Châu như nuốt con dế, phá thành Bắc Giang Giao Châu như phá ụ gò mối, càng ngày Vi Tử Điển hết chiến thắng nầy tới chiến thắng khác, luôn luôn gặt hái bao điều thuận lợi, không coi quân Văn Lang vào đâu cả và chúng bắt đầu trả giá cho sự ngông cuồng đó ở huyện Hàm Giang.

Theo kế sách của Vi Tử Điển chỉ cần dọn sạch con đường tiến, bảo vệ con đường lui, chiếm lĩnh các Châu, Phủ trọng yếu là thượng sách và cứ thế tiến sâu vào đất Văn Lang, vì thế giặc bỏ qua Kinh Giao Châu tiến đánh Xích Linh Giao Châu. Giặc muốn thôn tính thành Xích Linh Giao Châu một cách thuận lợi phải đi theo đường tắc, chỉ cần qua khỏi đồi gò Mộ Ma và rừng Lâm Nguy thời coi như tám mươi phần trăm thuận lợi.

Đây nói về Bùi Xuân Mẹo dẩn 3 vạn quân tới huyện Lỗ An, xã Tử Địa ẩn mình phục kích phán đoán giặc sẽ đi qua con đường nào, bố trí cho 3 nghìn quân đào hầm bí mật phục kích dưới đất, nơi gần nhất chúng đi qua trong các lùm cây bụi rậm gai gốc, còn 2 vạn 7 nghìn quân thời ẩn mình cách xa khu vực gò Mộ Ma một cách kín đáo, Bùi Xuân Mẹo cùng một số tướng lĩnh tới gần các đồi Mộ Ma phục kích, chỉ huy trận địa.

Nhìn về hướng Bắc xa xa, khói bụi mịt mù, không bao lâu thời nghe tiếng vó ngựa phi nước đại, có lẽ là đội quân thám báo dò đường cũng như thám thính tình hình những nơi hiểm địa như gò đồi Mộ Ma nầy. Thoáng chốc chúng đã đến, ước phỏng 50 tên, chúng tỏa ra quan sát khu vực Mộ Ma một cách cẩn thận, hầu phát hiện mai phục quân Văn Lang chúng sùng lục khắp nơi không phát hiện được gì liền cho ba người phi ngựa trở lại, có lẽ là chúng báo cáo tình hình, còn những tên còn lại tiếp tục theo dõi kiểm soát quan sát. Không bao lâu đại binh kéo đến như nước lũ tràn qua khu rừng còi Tử Địa Mộ Ma đông như kiến.

Bùi Xuân Mẹo cùng các tướng lĩnh vô cùng hồi hộp, hơn hai canh giờ gần hết một buổi đại quân giặc Ân mới đi qua hết khu Tử Địa, nếu không phải bật anh hùng nhìn thấy quân giặc đông đến thế thời khiếp đảm rụng rời tay chân. Đến lúc nầy Bùi Xuân Mẹo cùng các tướng mới thở phào nhẹ nhổm, trút đi tản đá nặng đè lên ngực, tiếp tục theo dõi quan sát diễn biến tình hình, quả không ngoài dự đoán của chúng ta, quân Ân ở lại trấn dữ đồi gò Mộ Ma nơi hiểm yếu nầy khoảng độ 2 nghìn quân, trời xui đất khiến may sao chúng đã lọt vào ổ phục kích của chúng ta.

Ông mặt trời sắp đi ngủ, nhìn khu Tử Địa tăng thêm vẻ huyền bí làm cho con người cảm giác sợ hãi như ẩn hiện đầy bóng Ma. Lũ giặc Ân cũng có cảm giác như vậy.

Có tên nói:

Ta cảm giác ớn lạnh khi phải ở nơi đây.

Một tên chửi:

Đồ nhát gan nơi đây chỉ là đồi hoang gò vắng toàn là gai góc bụi rậm có gì mà sợ.

Nhìn những gò ụ liên sở bụi cây cụm lá khác biệt nơi khác, giống như Thế Giới của Ma.

Có tên khoác lác nói:

Sợ cái gì? Địch đến ta còn không sợ, sợ gì Ma Quỷ. Ta có gươm, đao, giáo, mác lại có 2 nghìn binh không có con Ma nào dám tới đâu.

Đêm đã về khu Tử Địa càng thêm u tịch, lạnh lẽo thỉnh thoảng vài con vật chuyên ăn đêm hòa lẫn côn trùng rỉ rả mỗi lúc một thêm nhiều, trên bầu trời các vì sao cũng thi nhau xuất hiện, một cơn gió lạnh thoáng qua làm cho những tên lính giặc Ân cảm thấy rùng mình sởn óc, chúng nhìn nơi đâu cũng một màu đen ẩn hiện bóng Ma.

Có tên nói:

Không phải là Ma đâu, đó chỉ là ảo giác mà thôi, yên tâm nghỉ đi, quân ta mới đi khỏi đây chưa xa không có con Ma nào đâu, làm gì có địch có Ma.

Đó là lời nói của tên cầm đầu, có tên phụ họa thêm:

Nơi đây toàn là gai góc, gò ụ ban ngày còn khó đi huống chi là ban đêm.

Ai nấy cũng nghe có lý sự đề cao cảnh giác đã giảm sút, vì mệt mỏi nhiều ngày chúng cho người canh giữ gác qua loa, đại đa số vừa nhắm mắt là đi vào giấc ngủ ngon lành. Đầu canh tư bỗng có tiếng động khẽ, rồi hai tiếng, ba tiếng, giặc Ân những tên vừa thiu thiu chúng nghe, chúng nghỉ đó chẳng qua là những con vật chuyên ăn đêm như chồn, cheo, chuột, rắn v.v.. Vì thế chúng không quan tâm đến mấy, những tên lính gác phát hiện có người tấn công thời không kịp la lên vì đầu chúng đã lìa khỏi cổ, quân Văn Lang từ dưới đất chui lên như Ma như Quỷ lanh hơn con sóc lượm đẹp những tên canh gác rồi ập vào tấn công những tên say ngủ, có một số chạy thoát để báo tin nhưng chúng làm sao thoát được khi mạng lưới người phục kích bao vây dày đặc lớp trong lớp ngoài, thế là không một tên nào thoát lọt tất cả đã bị tóm sạch.

Còn một số tên bị thuốc mê với tài khai thác thông tin, dụ dỗ khéo léo cuối cùng chúng cũng khai. Chúng nói:

Chúng tôi có nhiệm vụ canh giữ nơi đây, phát hiện có địch thời cho người báo cáo ngay hoặc bị tấn công thời bắn pháo hiệu xanh đỏ cho các trạm bí mật khác biết. Nếu có quân ta kéo đến phải bắn pháo hiệu xanh 3 lần, nếu không bắn pháo hiệu lịnh hoặc bắn sai thời phải bắn pháo hiệu xanh đỏ cấp báo, nếu bắn pháo hiệu đúng là quân ta thời trạm ở đây cũng bắn pháo trả lại y vậy, nếu bắn sai đó là địch thời tức tốc tỏa quân bao vây tiêu diệt.

Đã nắm gọn thông tin ít nhất là ba người khai giống nhau mới có cơ sở để tin, liền cho 2 nghìn quân đóng giả làm quân Ân còn lại đào hào trận, hố trận cắm chông độc, trong vòng hai ngày một đêm cho xong, thời đàn cáo, sói thua chạy đến đây tấn công, chúng lọt lưới hào trận xơi chúng.

* * *PHẦN 53


Nói về Đề Cốt Ma là tướng tài được Vi Tử Điển coi trọng là vị tướng tiên phong võ công cái thế, trùm sò của ngành Yêu Thuật. Học trò của Lão Ma Tôn thống lảnh 10 vạn quân tiên phong. Nếu nói về tướng tài thời phải kể đến Vũ Tử Như là học trò của Lão Chúa Tôn của 36 loài bò sát Xà Tôn Chúa Yêu làm quân sư cho Vi Tử Điển tài năng không kém gì Triệu Công Tiễn có khi còn hơn Triệu Công Tiễn nữa là khác, cũng có một con Kim Thiền vô cùng lợi hại.

30 vạn quân do Vi Tử Điển thống lãnh không chia làm nhiều mũi tấn công. Nên tấn công vào điểm nào đó. Thời sức mạnh dời non lấp bể, đi tới đâu là tỏa ra quét sạch tới đó không có một thế lực nào chống đỡ nổi. Chúng như đàn Sói dữ, gặp Hổ xơi Hổ, gặp Voi xơi Voi. Thế mạnh như nước vỡ bờ. Chúng tin rằng không bao lâu, sẻ nuốt Nam Kinh Xích Quỷ. Và thật vậy chúng chỉ cần vượt qua khu rừng Lâm Nguy. Thời coi như Xích Linh Giao Châu đã nằm gọn trong tay chúng. Xích Linh Giao Châu mất, thời Nam Kinh Xích Quỷ chẳng mấy chốc sẻ rơi vào tay chúng.

Khi quân Ân còn cách khu rừng Lâm Nguy chừng 6 – 7 dặm, thời cho quân dừng lại với ba lý do.

1: Trời đã về chiều.

2: Chín mười ngày trời không mưa.

3: Khu rừng Lâm Nguy địa hình phức tạp.

Có tới ba khu rừng, Thế như kiền ba chân bao trùm một vùng rộng lớn. Đồi dốc khó lường. Thế lực của giặc hùng mạnh. Nhưng Hùm sa lưới cũng khó mà thoát chết. Cẩn thận và dè dặt vẫn là thượng sách.

Vi Tử Điển ra lệnh cho Đề Cốt Ma cho quân thám thính. Rồi mới bàn kế sách tiến qua ba khu rừng nầy. Thế là Đề Cốt Ma cho 300 kỵ binh như 300 mũi tên lao thẳng về ba khu rừng. Với khí thế đó dù cho một con Nai cũng khó mà trốn thoát. Huống chi là quân mai phục thời lộ tẩy liền. Ba trăm kỵ binh sùng lục khắp nơi không phát hiện ra quân mai phục mà chỉ thấy thú rừng nhiều vô số kể. Hình như ba khu rừng nầy ít người lui tới thì phải. Có lẽ cũng không ít người bỏ mạng tại đây. Nên mới gọi là rừng Lâm Nguy, rừng Cọp, rừng Ma và rừng Quỷ. Ba trăm kỵ binh sùng lục hơn canh giờ vẫn không tìm đâu ra một bóng người. Mặt trời sắp lặng mới quay trở lại báo cáo.
 

shopoga

✩✩
Đội trưởng đội thứ nhất báo cáo:

Bẩm chủ soái. 100 thuộc hạ đi, về đủ mặt. Sùng lục hầu hết rừng ông Cọp không phát hiện được gì, chỉ thấy vài con Cọp hoảng sợ bỏ chạy mà thôi. Hết.

Đội trưởng đội thứ hai báo cáo:

Bẩm chủ soái. 100 thuộc hạ đi, về đủ mặt. Dẫm nát khu rừng Ma cũng không phát hiện có người chỉ thấy rắn nhiều vô số. Hết.

Đội trưởng đội thứ ba báo cáo:

Bẩm chủ soái. 100 thuộc hạ đi, về đủ mặt. Sùng lục nghe ngóng dù chỉ là một con Thỏ cũng không phát hiện được. Không có quân Văn Lang phục kích, chỉ thấy cầm thú, chim chóc rừng Quỷ nhiều vô kể. Hết.

Đề Cốt Ma tức tốc báo cáo lên cấp trên Vi Tử Điển vương gia:

Bẩm Vương gia 300 kỵ binh đã sùng lục ba khu rừng, nhưng không phát hiện ra quân phục kích. Dù chỉ là một bóng người cũng không có. Dù chỉ là một điểm nhỏ khả nghi cũng không thấy.

Vi Tử Điển nghe báo cáo như thế lấy làm lạ hỏi:

Sao lạ thế? Hay là quân Văn Lang chưa đến phục kích. Không lẻ nào không đoán được đường tiến quân của ta.

Tạ Hầu Công nói:

Địch đón được đường tiến quân của ta. Nhưng còn phải cân đối lực lượng, hoặc địch hiểu ta rất chú trọng những nơi hiểm địa nhất là nơi hiểm địa quan trọng nầy, có cách đối phó tiêu diệt chúng.

Đề Cốt Ma nói:

Có lý, có lý. Chúng làm sao phục kích qua mặt được ta. Chỉ cần có người là ta phát hiện. Cũng may cho chúng nếu có mai phục thời ta tỏa quân bao vây. Một mặt dùng hỏa công, chúng chạy đâu cho thoát. Xét ra chúng cũng có người tài đấy.

Vi Tử Điển nói:

Tuy biết rằng hiểm địa không có quân mai phục, nhưng trời tối rồi không thể tiến quân qua được, việc gì cũng có thể xảy ra. Tiến chắc, đánh chắc, thắng chắc vẫn hay hơn.

Vũ Tử Như nói:

Không những chúng hiểu rõ đường đi nước tiến của chúng ta và còn hiểu rõ nơi hiểm địa nầy rất quan trọng đối với chúng. Nếu chúng ta qua được một cách an toàn. Thời chúng làm sao giữ nổi thành Xích Linh Giao Châu. Không bao giờ chúng bỏ qua nơi hiểm địa nầy đâu, mà đi bảo vệ chỗ khác. Trừ khi chúng ít quân quá không làm gì được chúng ta. Hoặc chúng phục kích đâu đó chờ cho quân ta đi qua lọt vô khu rừng nào thời chúng xuất hiện dùng hỏa công tiêu diệt chúng ta. Nếu không tiêu diệt được chúng ta, thời chúng ta cũng bị một đòn chí tử. Hao binh tổn tướng nặng nề. Không còn đủ sức tấn công chiếm lĩnh Xích Linh Giao Châu. Có lẽ chúng phục kích gần ba khu rừng chờ cơ hội tấn công ta. Không ngoài khả năng gần đây cũng có. Vì thế đối phó với chúng, ngay lúc nầy canh gác đề phòng cẩn thận. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, thời ngày mai là ngày tử lộ của chúng. Chúng ta sẽ cho quân đốt ba khu rừng biến thành biển lửa nhanh chóng. Nếu chúng phục kích thời chúng sẻ thành than. Cháy nhà ra mặt chuột, kế hoạch của chúng sẽ bị phá hỏng làm kinh động đến các ổ phục kích. Khi chúng ta phát hiện thời tỏa quân bao vây, tiêu diệt trọn ổ. Khi ba khu rừng cháy sạch đã mở ra con đường thông thoáng tiến quân qua nơi hiểm địa một cách an toàn, dọn sạch gai góc con đường tiến lui của chúng ta, để lại ít quân bảo vệ chỗ nầy như bao chỗ hiểm địa khác.

Vi Tử Điển nghe Vũ Tử Như nói hợp tình hợp lý, phân tích lợi hại minh bạch liền làm theo kế sách đó, ra lệnh cho toàn bộ quân Ân kéo dài đến 15 – 16 dặm, đề cao cảnh giác đốt đuốc canh gác cẩn thận, phát hiện khả nghi bắn pháo hiệu thông báo ngay.

Có lẽ Cao Hùng Vương cũng đã lường trước được điều nầy nên hai vạn quân khi di chuyển gần tới ba khu rừng liền cho quân dừng lại. Hùng Cao Vương cùng một số tướng lĩnh âm thầm lặng lẽ tiến đến gần ba khu rừng ẩn núp bí mật theo dõi động tịnh ý đồ của giặc, quả đúng như dự đoán chúng không cần bí mật cho người lặng lẽ âm thầm khám phá khu rừng mà là trận khám phá tàn quét lục lạo tìm kiếm quân phục kích nếu chúng phát hiện ra liền bắn pháo hiệu ngay. Quân Ân chia ra làm nhiều mũi bao vây tấn công tức khắc và trận hỏa công chúng tạo ra vô cùng kinh khiếp, khi thấy chúng bỏ đi lúc nầy trời đã xâm xâm tối. Hùng Cao Vương liền ra lệnh cho ba quân tướng sĩ âm thầm lặng lẽ vượt qua ba khu rừng tiến về gần quân giặc, nhẹ nhàng như mèo rình chuột.

Hùng Cao Vương nói:

Chúng ta phải ra tay trước, khi chúng ra tay đánh ta. Nếu đêm nay không đánh, chúng sẽ giáng những đòn bất ngờ chí tử. Qua khỏi đêm nay thời khó mà tiêu diệt được chúng, không những Xích Linh Giao Châu dẫn đến thất thủ mà ngay cả Nam Kinh Xích Quỷ cũng khó mà trụ vững.

Đây nói về Cao Đình Luân tính toán đường tiến quân của giặc, táo bạo đào hầm bí mật phục kích ngụy trang khéo léo là một việc làm đầy táo bạo, nếu giặc phát hiện thời đi tiêu chết sạch nhưng không táo bạo như thế thời khó mà tiêu diệt được giặc, khi giặc đông hơn ta gấp ba lần. Cao Đình Luân cũng hiểu: Vì sao ta không tấn công toàn diện con mãng xà mà chỉ tấn công ở khúc đầu, đó là một chiến thuật mang tính cách đột phá. Quân ta 12 vạn đánh thẳng vào khúc đầu quân giặc chỉ có 10 vạn mà thôi, giặc lại bị tấn công bất ngờ, ngoài sự chuẩn bị của chúng vì thế khúc đầu quân giặc sẽ bị đánh tả tơi, khúc giữa, khúc đuôi bị động hoang mang chỉ lo phòng thủ, nên khúc đầu con mãng xà sẽ bị đánh tan nhanh chóng, trở lại tấn công khúc giữa dồn khúc giữa thối lui trở lại, chúng sẽ lần lượt lọt vào ổ mai phục của chúng ta.

Cao Đình Luân hiểu rõ ý đồ chiến thuật của Cao Lạc Vương Gia, đêm nay là đêm quyết định thắng hay bại chỉ một trận nầy, chết hay sống cũng chỉ một trận nầy.

Giặc Ân được lệnh ngừng nghỉ thời trời đã sẩm tối, màn đêm buông xuống vội vã, mới đó đã tối đen, che đậy những ổ mai phục càng thêm an toàn, ở đời có nhiều cái may mà cũng có nhiều cái rủi, tất cả đều do ý trời che chở hay gián họa, cái may ở đây quân ta phục kích như ý, giặc lọt vào ổ phục kích mà không hay, thuận lợi cho ta ra tay vô cùng.

Giặc Ân đèn đuốc sáng choang, canh gác cẩn thận, canh một rồi đến canh hai thời gian chầm chậm trôi qua, hết canh ba sang canh tư tất cả đều bình yên vắng lặng, quân Ân thở phào nhẹ nhổm chỉ cần qua một canh giờ nữa thời coi như một đêm dừng quân gần nơi hiểm địa an toàn.

Con mãng xà nầy khác hơn các con mãng xà khác, là bộ chỉ huy không ở đầu mà ở ngay quả tim của nó, đèn đuốc nơi đây sáng hơn chỗ khác, đó là cuộc họp đến giờ nầy mới đi vào kết thúc, các quan tướng cấp cao của giặc bàn bạc những gì mà lâu đến thế? Còn bàn bạc gì nữa đó là bàn bạc về mưu mô chiến thuật vượt qua khu hiểm địa, tấn công chiếm lĩnh Xích Linh Giao Châu.

Bỗng bầu trời mây đen kéo đến che khuất những vì sao sâu thẳm xa xa, gió Bắc thổi mạnh mang theo hơi lạnh như sắp đổ cơn mưa, đèn đuốc tắt ngúm, quân Ân la hét đốt đèn đốt đuốc lên. Kìa pháo lệnh tử chiến đã bắn lên, pháo lệnh của ai thế, còn pháo lệnh của ai nữa đó là pháo lệnh tử chiến của quân Văn Lang và thật vậy pháo lệnh vừa bắn lên thời nghe quân reo dậy đất ngựa hí vang trời. Quân Văn Lang phục kích gần đó ào ào xông tới tấn công gươm, đao, giáo mác trút xuống đầu giặc Ân như vũ bão.

Phó Soái giặc Ân là Đà Lữ Tôn xua quân chống trả không ngờ gặp đội quân thiết giáp mở đầu tấn công quân Văn Lang. Mở màn trận đầu Đà Lữ Tôn không phải là đối thủ xứng tầm với Cao Vương. Hùng Cao Vương đưa xe tấn công còn Đà Lữ Tôn thời đưa hàng tốt ra chống đỡ liền bị đội quân xe thiết giáp chém sạch, mã không giao chân, pháo không yểm pháo thế trận hỗn loạn rời rạc. Quân Văn Lang xe, pháo, mã, tốt liên kết thành thế trận tấn công như cơn bão lốc, như nước vỡ bờ càn quét chém thôi là chém. Đà Lư Tôn đành bỏ mạng ngay trận chiến mở màn, quân Văn Lang thừa thắng xông lên hạ gục giặc Ân chết thôi là chết.

Nói về quân Văn Lang phục kích dưới đất, thấy thời cơ đã chín mùi bất ngờ từ dưới đất chui lên xáp chiến, hàng vạn quân binh tấn công vào quân Ân như ma như quỷ, quân Ân rối loạn mờ mịt không phân biệt được đâu là quân địch quân ta, còn quân Văn Lang thời khác hẳn, chủ động mọi tình thế, phân biệt rõ quân giặc quân ta, như đàn mãnh Hổ xông vào đàn Cừu ngơ ngác xóa sổ hàng vạn tên, phay chúng như phay chuối, quân Văn Lang tả hữu xông vào kẹp cổ con mãng xà nghẹt thở để cho cánh quân Tây Nam nện xuống cái nào cái nấy như trời giáng, thế là đầu cổ con mãng xà đã bị đánh dẹp lép nát nhừ ra tương, 10 vạn quân âm hồn chầu địa phủ.

Đây nói về nơi quả tim con mãng xà các quan tướng cấp cao sắp sửa tan cuộc họp, bỗng nghe pháo nổ tử chiến nổi lên, kinh hoảng hỏi:

Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Quân binh thưa:

Bẩm Vương Gia địch đã tấn công ta.

Vi Tử Điển hốt hoảng ra lệnh:

Quân ở đâu nằm yên ở đó không được di chuyển lộn xộn.

Đề Cốt Ma nghe trận chiến nơi đầu cổ con mãng xà xảy ra rầm trời rầm đất, phóng lên lưng ngựa trở về đầu con mãng xà để chỉ huy, lúc nầy bầu trời trong sáng trở lại. Đề Cốt Ma ngựa phi tới cổ con mãng xà thời thấy đội kỵ binh xạ tiễn, đội kỵ binh thiết giáp, đội quân âm phủ đang càn quét quân Ân dữ dội có lẽ 10 vạn quân chẳng còn bao nhiêu.

Đề Cốt Ma râu tóc dựng ngược thét lên như sấm phi ngựa xông lên càn quét quân Văn Lang nhưng nào có dễ, đội quân thiết giáp bao vây chống trả. Nan Hổ địch Quần Hồ làm sao lại. Bị đánh tối tăm mặt mày.

Lúc nầy Vũ Tử Như đã xuất hiện, ra lệnh cho 5 vạn quân đầu khúc giữa cũng chính là đội quân chủ lực bảo vệ quả tim xông lên chiến đấu. Đội quân thiết giáp, đội quân xạ tiễn, đội quân gươm, đao, giáo, mác xông lên tử chiến.

Thế là trận chiến kinh Thiên

Thế là trận chiến rung rinh đất trời

Quân reo ngựa hí dậy trời

Kiếm Đao gầm thét núi đồi ngã nghiêng

Mưa tên bão giáo liên miên

Thây người ngã đổ khiếp kinh thây người

Long tranh hổ đấu kể gì

Rền vang trận chiến kể chi sống còn

Quân Nam bảo vệ nước non

Kể gì mạng sống, tấn công dậy trời

Giặc Ân ỷ mạnh chém xơi

Quân Nam gan mật bằng trời tiến lên.

* * *

Kìa trận chiến bão tên mưa giáo

Kìa gươm Đao, tuôn xối ào lên

Nước non ơi hỡi nước non

Thây người ngã xuống để cho hòa bình

Đánh cho lũ giặc hồn kinh

Ngông cuồng xâm lược bỏ mình tại đây.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 54

Vũ Tử Như xuất hiện điều binh khiển tướng làm cho trận chiến trở nên long trời lở đất, quân Văn Lang mỗi lúc một đông xáp chiến mỗi lúc mỗi thêm dữ dội, tấn công như cơn bão lốc quân Ân ngóc đầu lên không nỗi.

Đề Cốt Ma tức giận thét:

Cho lũ mày chết.

Tức thời thổi ra một trận cuồng phong bão tố ầm ầm, quân Văn Lang ngã rạp đứng dậy không nỗi. Phó tướng quân Văn Lang là Đinh Thuận kìm ngựa trụ vững chống lại cuồng phong bão tố. Vũ Tử Như cũng phải kinh khiếp cho vị tướng Nam oai dũng phi thường nầy.

Vũ Tử Như nghỉ: Phải hạ sát tên nầy. Bằng lâm râm niệm chú, tức thời một vệt ánh sáng trong mình Vũ Tử Như bay lên không rồi nhắm đầu Đinh Thuận lao xuống, chỉ nghe Đinh Thuận thét lên một tiếng ngã nhào xuống ngựa khắp mình ra máu rồi chết tốt. Quân Ân thắng thế ào ào xông lên chém giết quân Văn Lang như chém chuối.

Nói về Hùng Cao Vương thấy cuồng phong nổi dậy một cách kỳ lạ, biết là có yêu thuật xuất hiện liền phi ngựa đến nơi ấy thấy Cao Đình Luân đang phi ngựa xông vào trận cuồng phong chống trả lại quân Ân, cướp lấy xác của Đinh Thuận trước bầy sói, Đao Kiếm rợp trời.

Hùng Cao Vương thấy vệt ánh sáng bay lượn trên không, nhắm đầu Cao Đình Luân lao xuống. Cao Đình Luân cái chết chỉ còn trong gan tất. Hùng Cao Vương nhanh như chớp rút Bảo Kiếm Trấn Quốc ra, Hỏa Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm chỉ vào vệt sáng lao xuống đầu Cao Đình Luân, chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất, con Kim Thiền tan xác thành tro bụi. Vũ Tử Như kinh hãi đến sững người.

Hùng Cao Vương chỉ Kiếm vào người Đề Cốt Ma. Kiếm khí tuôn ra ào ào mang theo cả sấm sét phủ xuống đầu Đề Cốt Ma. Đề Cốt Ma hoảng quá tàn hình độn thổ biến mất, Hùng Cao Vương chỉ Kiếm xuống đất thét chui lên.

Đây nói về quân Ân đang ra sức chém giết quân Văn Lang, bỗng trận cuồng phong tan biến mất, quân Văn Lang đang ngã rạp bật đứng dậy như Lau Sậy ào ào xông tới tiêu diệt giặc Ân.

Nói về Đề Cốt Ma sợ Kiếm Khí tàn hình trốn dưới đất, bỗng thấy mình mẩy đau nhức như hàng vạn mũi kim châm liền trồi lên mặt đất ném ra một vật hô biến, tức thời rừng núi hiện ra trùng trùng điệp. Hùng Cao Vương kinh hoảng thấy quân Văn Lang đang lạc vào núi cao rừng thẳm ngơ ngác, Kiếm Khí tuôn ra mù mịt sấm sét ầm ầm nhưng núi rừng vẫn không tan.

Vũ Tử Như nói với Đề Cốt Ma:

Giết tên đầu sỏ ấy đi.

Đề Cốt Ma nói:

Kiếm Khí quá lợi hại không thể tới gần được.

Còn quân Văn Lang không tiêu diệt chúng được sao? Vũ Tử Như hỏi.

Đề Cốt Ma nói:

Chỉ còn cách là biến ra loài mảnh hổ ẩn tàn theo pháp thuật tiêu diệt chúng mà thôi nhưng làm thế thời nguy hiểm lắm.

Vũ Tử Như nói:

Nhưng ở vào thế cỡi cọp, leo xuống thời cọp cũng sẽ ăn, tìm con đường tử có lẽ thấy con đường sinh.

Đề Cốt Ma nghe nói cũng phải liền nuốt vội ba viên yêu thuật rùng mình hô biến, tức thời hiện ra ba con mãnh hổ to lớn phóng vào cảnh núi rừng yêu thuật biến mất.

Đây nói về quân Văn Lang còn đang ngơ ngác trước cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp không thấy quân Ân đâu nữa, đang lúc ngơ ngác thời thấy một đàn hổ dữ hiện ra dưới sự điều khiển của ba con hổ lớn tấn công vào quân Văn Lang. Quân Văn Lang chống trả quyết liệt nhưng chém bay đầu thời nó mọc ra đầu khác, chém gãy chân thời nó mọc ra chân khác, quân Văn Lang hốt hoảng rối loạn, bị cọp vồ chết lớp lớp, tình thế vô cùng nguy ngập. Hùng Cao Vương bỗng nhớ linh Kiếm theo ý con người. Cao Vương thét to:

Linh Kiếm hãy đánh tan rừng núi yêu thuật của chúng đi.

Thơ rằng:

Khiếp thay Linh Kiếm trời Nam

Lửa Thiên đỏ rực, hào quang chóa lòa

Ầm ầm lửa cháy rực trời

Đốt tan núi phép rừng đồi còn chi

Sấm tuôn sét đánh kiếm phi

Ầm ầm bão tố còn chi quân thù

Cuồng phong càn quét kinh người

Tan thây Hổ dữ rồi đời Yêu tinh

Đất trời nghiêng ngửa rung rinh

Quân Ân năm vạn khiếp kinh đi đời

Cốt Ma tan xác nát nhừ

Cháy thành tro bụi ôi thời còn chi

Tử Như khiếp vía hồn kinh

Lui quân chạy trốn mới mong sống còn

Điển Vương khiếp vía kinh hoàng

Ba quân tướng sĩ đạp càn tẩu dông

Quân Nam rượt đuổi hò reo

Rượt thôi là rượt xiết bao oai hùng

Quân Ân khiếp vía kinh hoàng

Chạy thôi là chạy bò càng bò lăng

Đạp nhầu bỏ mạng giáo quăn

Chết vài ba vạn còn chi vía hồn

Ôi gò Mộ Địa kia rồi

Điển Vương thở dốc cuộc đời thảm thê

Xâm lăng kết quả là đây

Chạy đâu cho thoát lưới vây trùng trùng

Chờ xem họa phúc kiết hung

Tới rồi đoạn kết ung dung đợi chờ.

Đây nói về quân Văn Lang bị đàn hổ dữ yêu quái tấn công nguy cập đến nơi, bỗng thấy lửa dậy đỏ trời, hào quang chơm chớp, sấm sét ầm ầm, kinh thiên động địa núi rừng biến mất, hổ dữ chẳng còn. Kiếm Khí trùng trùng càn quét quân Ân dữ dội chết la chết liệt. Quân Văn Lang lấy lại khí thế ào ào xông lên. Đao, thương trút xuống giặc Ân như thác đổ.

Nói về Vũ Tử Như nhìn thấy Kiếm Khí mờ mịt, sấm sét ầm ầm, lửa dậy đỏ trời thời hồn phi phách lạc, nhớ lại lời truyền khẩu nói về Bảo Kiếm Trấn Quốc: Như vậy là có thật rồi không phải lời đồn suông.

Vũ Tử Như sợ hãi đến nỗi muốn vỡ mật miệng: Hô rút, rồi phóng ngựa chạy dài.

Nói về Vi Tử Điển đứng ngồi không yên lo lắng vô cùng, thấy lửa đỏ trời sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét mỗi lúc càng dữ dội thời khiếp đảm:

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?

Thoáng nhìn thấy một con ngựa phi tới thời ra đó là Vũ Tử Như mặt không còn chút máu, nói không ra lời hình như cái gì đó chận nơi cổ họng. Vũ Tử Như như muốn nghẹt thở liền oại ra một cục máu, có lẽ đã bị hào quang sấm sét đánh trúng.

Vũ Tử Như lấy lại bình tỉnh nói:

Bẩm Vương Gia rút quân chạy thôi, chạy mau kẻo không kịp, 20 vạn quân tướng tá chết sạch rồi, quân ta đã bị Linh Kiếm trấn Quốc sát hại, chạy mau, chạy mau.

Vi Tử Điển như nhớ ra điều gì, mặt mày cắt không còn chút máu ra lịnh rút. Quân Ân vô cùng hỗn loạn thi nhau mà chạy đạp càn lên nhau chết vô số kể, quân Văn Lang rượt đuổi tới tấp chém thôi là chém.

Đây nói về Vũ Tử Như cùng Vi Tử Điển bỏ chạy thục mạng, chạy hơn nữa ngày trời mới dừng chân để nghỉ, thời nhìn thấy gò đồi Mộ Ma không xa ở ngay trước mắt. Vi Tử Điển định phóng ngựa tới đó.

Vũ Tử Như ngăn cản:

Bẩm Vương Gia khoan tới đó đã vì không có pháo lệnh mật hiệu bắn lên, ta thoát chết quân Văn Lang, không khéo lại chết về tay quân mình mới khổ?

Vũ Tử Như nói:

Chờ quân ta đến đông đủ hãy hay.

Hai người cùng một số kỵ binh chờ đợi không bao lâu, thời bộ binh cũng đã chạy tới mỗi lúc một đông. Vũ Tử Như, Vi Tử Điển lúc nầy đã lấy lại bình tỉnh, chờ đợi quân binh tướng sĩ đến đông đủ, cho người kiểm lại chỉ còn 12 vạn quân. Vi Tử Điển xây xẩm cả mặt mày, than trời trách đất bức đầu bức cổ, lúc nầy mặt trời gần xuống núi sắp lặng về Tây.

Vi Tử Điển cứ than dài thở ngắn mãi:

Trời hại ta rồi, trời hại ta rồi.

Vũ Tử Như an ủi:

Không phải ta thua chúng, mà tại chúng có báu vật trong tay, không ngờ lời đồn ấy là sự thật, không phải chỉ có một cây Linh Kiếm đâu mà có tới bảy cây, Thiên Thiên Kiếm, Hậu Thiên Kiếm, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Kiếm. Quyền biến vô cùng vô tận, có lẽ thanh Kiếm vừa triệt phá quân ta là Hỏa Linh Tiên Thiên Bảo Kiếm.

Vi Tử Điển nói:

Chỉ có một Hỏa Linh Tiên Thiên Bảo Kiếm mà lợi hại đến thế sao?

Vũ Tử Như thở dài nói:

Dù cho có 100 vạn quân cũng chết hết. Quỷ, Thần cũng khó mà toàn mạng.

Vi Tử Điển nói:

Bảy thanh Bảo Kiếm Trấn Quốc Vua Hùng truyền lại, lời đồn ấy quả là khó tin, nghỉ rằng chỉ là câu chuyện bịa ra để hù các nước lân cận, bảo vệ nền Độc Lập của mình vì ngay cả các quan tướng cấp cao của nước Văn Lang cũng chưa bao giờ nhìn thấy thời ai mà tin là có thật. Nhưng hôm nay tai nghe mắt thấy Kiếm Linh xuất hiện, lửa dậy đỏ trời, sấm sét đùng đùng, Kiếm Khí tuôn ra mù trời mịt đất, cuồng phong gào thét càn quét khủng khiếp làm cho binh lính, 18 vạn quân tướng tá đi tiêu, hơn 10 tướng giỏi đi đời.

Càng nghỉ Vi Tử Điển càng khiếp hoảng nói:

Có lẽ các cánh quân khác cũng gặp hoàn cảnh như ta, chúng dụ quân ta sâu vào địa phận của chúng, chúng mới phản công ra tay tiêu diệt sa vào sách lược kế bẩy của chúng, chúng ta mau rút quân ra khỏi những nơi nguy hiểm nầy không thể ở lâu được nữa, mau rút quân bảo toàn tánh mạng, có lẽ đêm nay hoặc sáng mai chúng sẽ tấn công chúng ta.

Vũ Tử Như nói:

Vương Gia nói phải.

Liền ra lệnh cho đội quân mật hiệu, bắn pháo mật hiệu lên tức thời pháo xanh mật hiệu bắn lên không, một lát sau nơi khu tử địa gò Mộ Ma pháo xanh bắn lên đáp trả lại.

Vi Tử Điển nói:

Đúng là loại pháo xanh của ta chế ra không nghi ngờ gì nữa.

Vũ Tử Như truyền bắn mật hiệu tiếp theo, tức thời 2 quả pháo xanh được bắn lên không trung lần nữa, bên kia khu Tử Địa cũng bắn trả lên như vậy.

Vũ Tử Như, Vi Tử Điển thở phào nhẹ nhõm:

Đúng là quân ta rồi.

Để chắc ăn trăm phần trăm liền ra lệnh cho đội bắn pháo hiệu lần ba, bên kia cũng đáp trả lại như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, cho binh lính nghỉ xả hơi rồi chậm rãi cho binh lính tiến về khu Mộ Địa, lúc nầy mặt trời đã xuống núi. Khu Mộ Địa gò Mộ Ma lại hiện ra cảnh ảo ảnh làm cho người ta tưởng chừng như đi vào Thế Giới Ma, nhìn cảnh quân Ân uể oải như người bịnh nặng lê lết bước đi, càng lúc càng sâu vào khu Mộ Địa nhưng quân Ân nào hay đây sẽ là mồ chôn của chúng vì hào trận đã giăng khắp nơi.

Vi Tử Điển ước lượng mình đi sâu vào khu Mộ Địa khá xa, ít ra cũng 3 – 4 dặm bực mình nói:

Sao không thấy quân binh đón rước ra đón chi cả.

Vũ Tử Như cũng lấy làm lạ chửi:

Đúng là một lũ ngu đần đáng chết.

Quân Ân lại đi thêm chừng hơn hai dặm nữa cũng không thấy đèn đuốc quân binh ở đâu. Vũ Tử Như sanh nghi: Canh giữ nơi đây tới 2 nghìn quân kia mà, sao không thấy một quân binh nào hết vậy. Nghỉ đến đây tự nhiên ớn lạnh nổi da gà, liền ra lệnh cho quân binh mau mau qua khỏi khu Mộ Địa nầy, 12 vạn quân như linh cảm có điều chi bất ổn, hò hét: Nhanh lên, nhanh lên.

Có lẽ quân Văn Lang chờ quân Ân lọt hết vào ổ phục kích mới ra tay, trong màn đêm u tối được soi sáng bởi ánh trăng dìu dịu cũng đủ cho tầm nhìn thấy rõ hàng chục mét. Bỗng hàng loạt tiếng pháo nổ nhiều vệt đỏ bắn lên trời, có người la hoảng:

Đó là pháo lệnh tử chiến của quân Văn Lang, chạy mau chạy mau quân ta lọt vào bẫy phục kích rồi.

Nhưng chạy đi đâu, nơi nào cũng nghe quân reo dậy đất, tên, lao lớp lớp bắn phóng xối xả vào quân Ân như mưa sa bão táp, quân Ân hoảng hốt chạy loạn xạ lao vào gai gốc, sụp hầm sụp hố chết thôi là chết, quân Ân lớp trước ngã xuống lớp sau đạp lên xác anh em đồng đội chạy thục mạng.

Quân Ân lưng mật sợ Kiếm Linh

Tháo chạy thoát thân tưởng yên bình

Nào hay Mộ Địa con đường chết

Hào trận vùi chôn giặc muôn binh

Mưa tên bão giáo rền trời đất

Quân Ân vùi xác chất chồng lên

Tám vạn đi tiêu trong chốc lát

Diêm Vương âm phủ gọi từng tên.

* * *PHẦN 55


Nói về Vi Tử Điển, Vũ Tử Như biết mình đã rơi vào ổ phục kích của địch, chỉ còn đường là ra lịnh cho quân ào lên mở đường máu tẩu thoát, lớp nầy ngã xuống lớp khác đạp lên nhau để chạy nhưng mưa tên bão giáo lao vào quân giặc xối xả, quân Ân chết thôi là chết.

Vũ Tử Như hộ vệ Vi Tử Điển chạy thục mạng cho tới sáng, thời trước mặt có con sông lớn ngang qua, phải có thuyền thời đi qua mới được.

Vi Tử Điển hỏi:

Con sông trước mặt ta có phải là Hàm Giang không?

Vũ Tử Như nói:

Bẩm Vương Gia đúng vậy trước ta là Hàm Giang bến Hàm Tử, chúng ta đã cho quân canh giữ nơi nầy, có 300 thuyền lớn ở đây phục vụ cho quân ta khi cần thiết.

Vi Tử Điển nghỉ đến cái tài xuất quỷ nhập thần của quân Văn Lang giả làm quân ta khéo léo tài tình, đưa ta vào bẫy để tiêu diệt.

Nghĩ đến cảnh ấy Vi Tử Điển nổi da gà nói:

Chúng ta không thể không đề phòng.

Vũ Tử Như nói:

Con chim bị ná, con cá bị lưới, con hổ bị bẫy mấy lần may thoát chết, không tin vào đâu được, chỉ tin ở mình.

Vi Tử Điển nói:

Giết lầm còn hơn, địch ta khó lường.

Chờ đợi quân còn sống sót đến những con cá lọt lưới thoát khỏi hiểm địa nơi đồi gò Mộ Ma, ước lượng chỉ còn hơn 5 vạn quân, tả tơi còn hơn những con chim sống sót vùi dập sau cơn bão.

Vi Tử Điển hỏi:

Ở đây thuộc địa phận nào?

Vũ Tử Như nói:

Còn địa phận Kinh Giao Châu.

Vi Tử Điển kinh hãi nói:

Ta chạy suốt đêm mà chưa qua khỏi địa phận Kinh Giao Châu sao?

Vũ Tử Như nói:

Bẩm vương gia qua khỏi sông Hàm Giang là chúng ta qua khỏi địa phận Kinh Giao Châu.

Vũ Tử Như hỏi:

Bẩm Vương Gia chúng ta cần bắn pháo mật hiệu lên không?

Vi Tử Điển nói:

Tùy quân sư định liệu, những trạm chủ chốt nằm sâu trong đất Văn Lang không còn đáng tin nữa như khu Mộ Ma là một cụ thể.

Vũ Tử Như hiểu rõ ý của Vương Gia Vi Tử Điển. Dù chưa hiểu rõ quân binh canh giữ nơi sông Hàm Giang bến Hàm Tử kia là ta hay địch, vẫn cho bắn pháo hiệu lên không, tức thời nơi sông Hàm Giang bắn pháo hiệu trả lại y như vậy, ba lần bắn lên, ba lần bắn đáp trả không sai mật hiệu.
 

shopoga

✩✩
Vũ Tử Như nói:

Nơi gò Mộ Ma cũng bắn pháo hiệu đáp trả không sai mật hiệu nhưng đó không phải là quân ta mà là quân Văn Lang.

Vũ Tử Như nhớ lại: Nơi đây đã xảy ra trận kịch chiến, quân Kinh Giao Châu chết sạch, chỉ còn hai người, Thần Linh kịp thời đến giải cứu. Ngọc Linh Châu con của Trung Đại Nhân tử nạn tại nơi đây.

Càng nghỉ Vũ Tử Như càng nghi ngờ: Quân canh giữ tại đây chết cả rồi, quân Văn Lang đóng giả làm quân Ân mà thôi. Thà giết lầm hơn là lọt vào kế bẫy của chúng.

Vũ Tử Như chọn 500 tên có võ công cao truyền mật lịnh cho họ, phải làm thế nầy, phải làm thế nầy, chỉ thấy 500 tên lính sát thủ gật đầu lia lịa.

Hôm nay là một ngày kỳ lạ, sương mù càng lúc càng mù mịt, chẳng chịu tan, có phải đây là anh Linh chiến sĩ Hồn Thiêng dân tộc, duy trì khí thiên sông núi tạo ra sương mù dày đặc bảo vệ quân Văn Lang tiêu diệt kẻ thù, chỉ có Thần Thánh là hiểu rõ.

Lần nầy khác hơn lần ở đồi Mộ Ma, trạm Hàm Tử cho người đến đón khoảng 50 người, 50 người ung dung rời khỏi bến Hàm Tử tiến về chỗ quân Ân mới đến không phòng bị gì cả, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khoảng 20 mét là không nhìn thấy nhau, bất ngờ bị tấn công 50 người chẳng kịp la lên thời chết sạch, những quân binh bảo vệ nơi đây thấy người đi tới tưởng là quân của mình không phòng bị chi cả bất ngờ bị tấn công chết sạch không còn một tên.

Giữ nhà cho sói có yên đâu

Nanh vuốt còn kia sói vặn đầu

Có kiện thời cùng nhau đi kiện

May ra hồn thoát kiếp khổ đau.

Tên đội trưởng đội sát thủ quay lại báo cáo:

Bẩm quân sư chẳng còn sót một tên, tất cả đều chết sạch.

Vũ Tử Như khen:

Ngươi làm tốt lắm, ngươi có phát hiện ra điều gì khả nghi không?

Đội trưởng sát thủ:

Dạ không.

Vũ Tử Như ngẫm nghĩ: Thế là giết lầm quân ta mấy trăm mạng rồi, đã là sói dù có ăn thịt đồng loại cũng không có gì là hối hận.

Thế là Vi Tử Điển, Vũ Tử Như tiến ra sông Hàm Giang bến Hàm Tử. Quân binh đang vội vã hối thúc nhau xuống thuyền, khoảng độ hơn trăm chiếc chưa kịp qua sông còn ở nơi vạch xuất phát.

Bất ngờ pháo lịnh tử chiến nổi lên, Vi Tử Điển thất kinh, quân Ân khiếp vía, Vũ Tử Như hối quân chèo chống cho mau đưa Vi Tử Điển qua sông còn Vũ Tử Như ở lại huy động ba quân chống trả.

Đây nói về Huỳnh Trung Phong, đại phá quân Ân tại khúc sông Lạc, Rừng Lạc Hồn Âm U tiêu diệt hơn 2 nghìn chiến thuyền 20 vạn quân tướng tá chết sạch không còn một mạng. Nhưng đã hi sinh người con trai lớn là Huỳnh Trung Thông. Huỳnh Trung Phong nhìn người con yêu quí nhắm mắt lìa đời về cõi vĩnh hằng mà lòng căm thù lũ giặc, không bút mực nào tả nỗi lòng căm thù đó, quyết tâm quét sạch quân thù không còn một móng.

Thời nhận được mật báo từ Hùng Cao Vương, nội dung mật thư như sau: Đại phá quân Ân khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn là chiến công lừng lẫy vang dội non sông, ta đã báo cáo công trình lên Hùng Quốc Vương rồi. Tướng quân nhanh chóng chọn 3 vạn tinh binh tướng tài giỏi, cấp tốc đến Hàm Tử nội trong một ngày một đêm phải tới nơi phục kích trước khi giặc đến.

Huỳnh Trung Phong gác lại thương đau lo cho đại sự, liền ra lệnh cho Phan Anh Tuấn, Nguyên Gia Thành khẩn cấp thống lĩnh 3 vạn quân tinh nhuệ, huy động tất cả thiết kỵ binh nhanh chóng lên đường đến sông Hàm Giang bến Hàm Tử phục kích trước khi giặc đến. Với sự quyết tâm của quân binh di chuyển thần tốc không biết mệt mỏi tới bến Hàm Tử phục kích trước nửa đêm, cũng là lúc sương mù phủ xuống càng lúc càng nhiều, hình như có Hồn Thiên anh linh chiến sĩ xuất hiện, luôn luôn che chở bảo bọc quân Văn Lang, sương mù mỗi lúc một dày không nhìn thấy chi cả, nhờ đó mà 3 vạn quân Văn Lang đến phục kích cách bến Hàm Tử hơn nữa dặm, quân Ân canh gác nơi đây không phát hiện được gì cả.

Phan Anh Tuấn, Nguyên Gia Thành lợi dụng sương mù mò sát tới bến Hàm Tử theo dõi cuộc diện, nhìn thấy pháo mật hiệu bắn lên cách đó không xa chừng hơn nữa dặm thời biết quân Ân thua chạy kéo đến, không hiểu là chúng còn lại bao nhiêu quân qua mấy lần phục kích truy sát của quân ta. Tiếng pháo bắn lên đáp trả từ quân Ân canh giữ nơi đây, hai bên cứ bắn qua bắn lại như vậy cho tới ba lần, pháo 1 rồi pháo 2, pháo 3 có lẽ đã ăn khớp tín hiệu nhau.

Phan Anh Tuấn, Nguyên Gia Thành nhìn thấy 50 tên lính rời khỏi bến Hàm Tử đi về phía quân Ân kéo đến, có lẽ chúng đi tiếp đón quân binh nhưng sau đó là hình như có tiếng đánh nhau thoáng cái là im lặng như cũ.

Phan Anh Tuấn, Nguyên Gia Thành giật mình: Chuyện gì đã xảy ra, sau đó thời ước lượng 50 người đi về bến Hàm Tử và cuộc tàn sát xảy ra nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng. Hai người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai người tiếp tục theo dõi. Chừng nhìn thấy quân Ân ùa tới đông như kiến thời chợt nghĩ ra thà giết lầm còn hơn lo sợ, bọn nầy ác độc thật, chúng dọn đường sạch sẽ để đi.

Phan Anh Tuấn, Nguyên Gia Thành nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn núp, trở lại chỗ quân binh truyền lệnh bắn pháo hiệu tấn công, tức thời quân Văn Lang ào ào phi ngựa xông tới càn quét tấn công như cuồng phong bão tố, ngựa hí quân reo dậy trời dậy đất. Quân Ân bao lần thoát chết, sức tàn lực kiệt chống làm sao lại trước đàng Sư Tử, mảnh Hổ đang thèm thịt loài Cáo, Sói xông tới xơi thôi là xơi.

Lúc ấy quân Ân đã xuống thuyền hơn trăm chiếc, có hơn vạn quân vội vã chèo chống ra khơi vượt qua sông, còn 180 chiếc quân Ân chưa kịp xuống thời bị quân Văn Lang ào tới tấn công như sấm sét.

Vũ Tử Như hò hét quân binh chống trả, ngăn chặn không cho quân Văn Lang cướp thuyền rượt đuổi truy sát Vi Tử Điền. Vũ Tử Như chống trả không lại trước đàn mãnh Hổ, Sư Tử cuối cùng chết theo 5 vạn quân Ân.

Quân Văn Lang xuống thuyền qua sông rượt đuổi truy sát Vi Tử Điển một đoạn thật xa thời có lịnh thu quân không rượt đuổi nữa.

Đây nói về Ân Trụ Vương đi đến đâu thời các loại Yêu Tinh, Quỷ Dữ ra phò đến đó, có thể nói đây là một điều khác lạ trong lịch sử Vua, Chúa từ xưa đến nay, sự khác thường đó cũng nói lên Ân Trụ Vương có nhân duyên với các loài Yêu Tinh, Quỷ Dữ.

Nhìn nhân duyên Ân Trụ Vương hiện tại theo luật nhân duyên, thời tiền thân kiếp trước chưa đầu thai làm người thời Ân Trụ Vương là Chúa Tể của các loài Yêu Tinh và Quỷ Dữ.

Nếu đã là Chúa Tể của các loài Yêu Tinh và Quỷ Dữ ra đời thời Đại Họa nhân loại sẽ không sao tránh khỏi, xã hội suy tàn Đạo Đức sẽ ra đời, thậm chí ngay cả anh em, vợ chồng, cha con cũng tàn sát nhau nói gì đến Họ Hàng dân tộc thời sự chém giết nhau vì danh lợi còn ghê gớm hơn nữa vào thời kỳ ấy, những nhơn thiện, trung thần thi nhau nhận lãnh Đại Họa. Với đường lối chính sách giả nhân, giả nghĩa che đậy sự nhơ bẩn của mình, nói thiện mà làm ác, các Trung Thần Nhân Thiện khuyên can hoặc tố giác những hành vi đi ngược lại Đạo Đức liền bị xử tử ngay. Sự chết oan chết ức của các bật nhân hiền là do Hôn Quân vô Đạo cùng một số gian Thần Nịnh Thần tạo ra với bản lỉnh độc ác, độc trị, độc quyền, hiến pháp, luật pháp không phải là chân lý, cán cân công lý gì cả mà chỉ là một thứ công cụ bảo vệ cho hôn Quân vô Đạo mà thôi.

Với bản lĩnh đi ngược lại con đường chính nghĩa, dẫn đến Đạo Đức con người xuống cấp dẫn đến chiến tranh thảm khốc nhất là những nước lân cận, sát bên tay ác Đạo háo chiến nầy, sự xâm lược của tay Hôn quân háo chiến đối với các nước lân cận chỉ là một sớm một chiều mà thôi và nước Văn Lang là một trong những nước bị nhà ÂN xâm lược. Với bề thế uy nghi tột đỉnh. Ân Trụ Vương đi đến đâu các quan tướng đều phò tá đông đủ đến đó, ít ai dám vắng mặt, lúc nào cũng có 5 nghìn kỵ binh hung hản ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, xa giá đến đâu thời dân chúng thắp hương vọng bái đến đó, thậm chí chỉ nghe tên Ân Trụ Vương thời dân chúng cũng đã lưng mật rồi.

Ân Trụ Vương ở bên kia bờ Bắc, nam sông Trường Giang, ngay ranh giới Nam phương và Bắc phương. Ân Trụ Vương nhìn về phương Nam nước Văn Lang thấy cảnh non xanh, nước biếc, núi non uốn khúc, sông lạch lượng quanh, cánh đồng mênh mông, rừng đồi nhấp nhô sau lũy tre làng, cánh cò trắng lả từng đàn, từng đàn bay lượn dưới những đám mây lành, từng bực thang nối nhịp tận trời xa.

Ân Trụ Vương say mê nhìn mãi không biết chán, nghỉ ta phải chiếm cho bằng được non sông Tổ Quốc nầy. Ngay lúc ấy bỗng một cơn lốc lạ nổi lên làm bay mão quan binh, cũng như làm bay mão của Ân Trụ Vương, ai nấy cũng đều kinh hãi, chuyện lạ từ xưa tới nay chưa từng có.

Lời xưa thường nói, hiện tượng không lành xảy ra thời tai họa sẽ ập tới không sớm thì muộn. Ân Trụ Vương vốn không tin vào nhân quả, không tin vào điềm ứng báo xảy ra mà chỉ tin vào quyền lực của mình.

Ân Trụ Vương thường nói: Ta muốn là Trời muốn ai ngăn cản chống đối ta là chết. Các quan tướng nghe lời nói ấy thời ớn lạnh nổi da gà. Nơi Ân Trụ Vương ngự lúc nào cũng có ba luồng hắc Đạo xông lên tới tận mây xanh, đó là Hắc Đạo của Ân Trụ Vương, Hắc Đạo của Vưu Hồn, Bí Trọng.

Ân Trụ Vương lúc nào cũng đắc ý bởi tin tức thắng trận dồn dập từ các mũi tấn công báo về. Ân Trụ Vương nhớ lại lời Thương Dung, Triệu Khải, Mai Bá đề cao nước Văn Lang liền hỏi:

Các Thừa Tướng. Có nghe thấy quân ta thắng trận không?

Thương Dung, Triệu Khải, Mai Bá nghe vua Trụ hỏi thời giật mình.

Thương Dung nghỉ: Đúng là tên Hôn quân lòng dạ tiểu nhân, cố ý chỉ trách ta đây mà, không khéo thời mất mạng như chơi.

Thương Dung bằng thưa:

Muôn tâu bệ hạ, thần đều nghe thấy rõ quân ta đã gặt hái nhiều chiến công oanh liệt, đã tiến sâu vào đất Văn Lang, thế mạnh như vũ bão, như chẻ tre, chiến thắng liên miên hết thành nầy đến thành nọ, hết châu nầy đến châu kia, đó là nhờ hồng phúc uy linh của Chúa Công Bệ Hạ, quân Văn Lang chỉ có tiếng mà không có miếng, tệ mạc như vậy thời quân ta chiếm lĩnh nước Văn Lang nhanh chóng thôi.

Ân Trụ Vương có vẽ không hài lòng câu trả lời của Thương Dung nhưng thôi không hỏi nữa.

Ân Trụ Vương nói:

Các khanh giúp trẩm thống nhất Nam phương, Bắc phương thống nhất một nhà mà các đời trước không làm được với công lao nầy trẩm sẽ phong thưởng xứng đáng.

Triệu Khải, Mai Bá nghỉ: Sao quân Văn Lang lại yếu như thế? Hay có âm mưu gì chăng? Không lẽ là lời đồn hư ảo, thầy đã từng kể nước Nam có truyền thống Tiên Rồng, đã đánh thời đó là Thánh Chiến lợi hại vô cùng, khó có thế lực nào đương đầu lại, lợi hại hơn nữa là bảy thanh Bảo Kiếm Trấn Quốc, một khi đã rút ra khỏi vỏ thời đối thủ kể như đã đến giờ tận số hay là. Triệu Khải, Mai Bá rùng mình không còn dám nghỉ tiếp nữa.

Tin chiến thắng dồn dập, Ân Trụ Vương lúc nào cũng mở cờ trong bụng, liền cho mở tiệc đãi đằng các quan tướng rượu.

Được vài tuần Vưu Hồn, Bí Trọng tâu:

Muôn tâu Bệ Hạ, nghe nói các cô gái phương Nam xinh đẹp lắm, sao Bệ Hạ không truyền cho lũ ấy đến mua vui, dâng đồ ăn thức uống cho chúng ta.

Ân Trụ Vương thích thú ra lệnh đưa các cô gái phương Nam mới bắt đưa về đến phục vụ. Ân Trụ Vương nhìn tới nhìn lui những cô gái quê không có gì là xuất sắc lắm nên không lấy hào hứng chút nào nói:

Các ngươi phục vụ tốt thời sống, còn phục vụ không tốt thời ta quăn các người cho cá sấu nuốt, cho rắn ăn.

Trong lúc tiệc tùng Vua tôi vui vẻ thời có Quan phụng ngự vào tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, quân ta đại bại ở thành Đông Giang Châu, đi tiêu hơn 10 vạn quân bỏ mạng hơn 10 tướng lĩnh.

Cái gì? Ân Trụ Vương quát:

Tướng nào chỉ huy đánh thành Đông Giang Châu?

Quang phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công. Chủ Soái Tử Điền Phi.

Ân Trụ Vương hỏi:

Quân ta có bao nhiêu vạn quân?

Quan phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công quân ta có 15 vạn, chỉ còn 5 vạn lê lết cùng đường.

Ân Trụ Vương lại hỏi:

Khương Hoàng Nhân xử thế nào?

Quang Phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công, Khương Hoàng Nhân xử tử Điền Phi nhưng các tướng khuyên can mãi xin tội cho Tử Điền Phi mới khỏi tội chết, Tử Điền Phi hứa lấy công chuộc tội.

Ân Trụ Vương quát:

Đồ con chuột mà dám ăn thịt con voi.

Sùng Hầu Hổ nói:

Quét sạch chúng đi dám đụng đến gan Trời.

Ân Trụ Vương quát:

Truyền lệnh ta, quét sạch, giết sạch, đốt sạch, phá sạch, vét sạch.

Ân Trụ Vương giận cá chém thớt quát tháo:

Đêm mấy con mọi Nam quăn cho rắn cho cá ăn.

Thế là những cô gái quê vô tội làm mồi cho cá sấu cho mãng xà chết thê chết thảm.

Đây nói về Mai Thúc là người hiểu lý lẻ vô tình nói ra một câu:

Việc xâm lược nước người đã sai rồi, nay lại tàn sát những người vô tội, Chúa Công cũng hơi quá đáng.

Không ngờ lời nói nầy lọt đến tai Ân Trụ Vương liền cho người bắt Mai Thúc đem ra phanh thây xẻ thịt vô cùng thê thảm. Ân Trụ Vương là tay độc ác thuộc hàng bậc nhất, khắc tiếng tàn bạo, ai xúc phạm đến uy danh phản đối phê bình thời bị xử tử ngay không cần biết đến nhân quả, đúng sai chi cả, thấy việc làm tàn độc của Ân Trụ Vương các Trung Thần không khỏi nhìn mặt nhau mà than thở.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 56

Lúc bấy giờ ở Nam Kinh Xích Quỷ, Hùng Tiên Lang Quốc Vương đang cầu nguyện Đức Cha Trời, Long Hoa Cửu Huyền, Lạc Long Quân cùng Hồn Thiên dân tộc hộ trì chính nghĩa giúp quân Văn Lang đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi đất nước, bảo vệ chủ quyền Độc Lập, Thiên Hạ thái bình an lạc như các thời Vua Hùng Tiên Đế trước đây.

Bỗng có quan giám sát vào báo:

Bẩm Quốc Vương quân ta đại thắng tại thành Đông Giang Châu, tiêu diệt hơn 10 vạn quân Ân, tướng lĩnh đi tiêu hơn chục mạng, 5 vạn quân còn lại tả tơi lê lết cùng đường trông thê thảm quá.

Hùng Tiên Lang Quốc Vương khen nói:

Quân ta khá lắm.

Liền cho quan Ngự Sử ghi vào sổ công đức, công lao cứu Quốc.

Đây nói về Quốc Sư Cao Hầu Vương xem thiên văn, thấy khí số phương Nam nước Văn Lang còn kéo dài gần nghìn năm nữa mới chuyển sang giai đoạn âm u, tuy lúc nầy ánh sáng Hồng phúc phương Nam mờ đi rất nhiều nhưng không hiểu vì sao lại như thế. Nhìn về hướng Bắc thấy yêu khí cuồn cuộn bốc lên tận mây xanh liền co tay bấm độn nhập thiền, thời biết Ân Trụ Vương đang thảm sát những cô gái vô tội lại phán truyền những lời độc ác đối với con cháu Văn Lang.

Thời than rằng: Quả là một Chúa Tinh ác độc, tiếp tục nhập thiền xem xét khí số nhà Ân thời còn hưng thịnh 32 năm nữa mới mất, ôi mệnh trời khó cải, khó mà giết tên hôn Quân vô Đạo nầy.

Hùng Tiên Lang Quốc Vương cho mời Cao Hầu Vương đến nói:

Quốc Sư hãy bấm độn xem quân ta hiền hung ra sao trước một thế lực hơn ta gấp ba lần.

Thấy Quốc Vương lúc nào cũng lo lắng cho quân binh. Lo lắng cho non sông Tổ Quốc cho muôn dân xã tắc. Long thể giảm sút, liền tâu rằng:

Muôn tâu Quốc Vương Bệ Hạ. Nếu chúng ta không có Bảo Kiếm Trấn Quốc. Thời cũng khó mà chống trả trước sức mạnh của giặc hơn ta gấp ba lần. Nhờ có Bảo Kiếm Trấn Quốc quân Ân sẻ bị đánh tan tành, khó còn mạng mà trở về. Quốc Vương Bệ Hạ cứ yên tâm. Chờ tin chiến thắng khắp nơi báo về.

Hùng Tiên Lang nói:

Ta cũng mong như thế.

Và quả đúng như vậy. Mấy ngày sau tin chiến thắng dập dồn đổ về thành Xích Quỷ vang dội liên miên, Hết chiến thắng nầy, đến chiến thắng khác.

Nào là quân Ân đại bại, ở khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn Lạc Giao Châu. Đi tiêu 20 vạn quân, thiêu rụi hơn 2 nghìn chiến thuyền, xác giặc đầy sông chật bãi, làm mồi cho quạ cho cá cho tôm.

Nào là quân Ân thất thủ tại rừng Hổ Mang Lau Sậy, đi tiêu 2 vạn quân, Ngạc Sùng Văn phó thống soái bỏ mạng.

Nào là Tây Giang Châu quân Ân bật gọng chôn vùi hơn 12 vạn quân, tương tá quan binh hồn chầu địa phủ.

Nào là Dương Giao Châu, Kiến Giao Châu, Rừng Hà Lâm. Đã bị quân ta hạ gục xóa sổ gần 30 vạn quân, không một người sống sót.

Nào là eo Dạ Loan Châu khúc sông Bạch Đằng Giang, đi tiêu 15 vạn quân Ân, 1500 chiến thuyền, tướng tá quân binh đi chầu âm phủ, không còn một mạng sống sót.

Nào là đại phá quân Ân, tại Quế Giang Giao Châu. Địa phận núi Ngũ Chân, Núi Tượng, U Minh Hạ 20 vạn quân Ân không còn một tên chạy thoát.

Nào là Đại phá quân Ân, nơi rừng Lâm Nguy, địa phận Xích Linh Giao Châu, chấn động Nam Bắc, quét sạch gần 30 vạn quân. Vi Tử Điển chạy thục mạng qua ba lần thoát chết và còn nhiều trận vẻ vang khác nửa.

Hùng Tiên Lang Quốc Vương. Hết ngày nầy, sang ngày khác, tin vui dồn dập. Có thể nói bội thu tin chiến thắng, không còn gì vui sướng hơn. Quân Ân khiếp đảm co cụm về một chỗ, không còn đủ sức để tấn công nửa.

Hùng Quốc Vương hỏi:

Theo ý Quốc Sư thời ta phải làm sao? Ở vào tình thế nầy.

Cao Hầu Vương nói:

Thừa thắng xông lên tiêu diệt tận ổ của chúng. Chúng ta dốc toàn lực lượng đánh cho chúng một trận nên thân. Tiêu diệt tất cả các cánh quân giặc. Đã dẫm chân lên đất nước Văn Lang.

Hùng Quốc Vương hỏi:

Chúng ta sẽ tấn công vào ngày nào.

Cao Hầu nói:

Vào ngày 23 tháng 9 (Tức là cách đây 3141 năm. Năm Mậu Thân). Ngày nầy là ngày kinh hồn khiếp vía của chúng. Trừng trị cái tội xâm lăng ngông cuồng tàn bạo. Không còn dòm ngó đến phương Nam chúng ta nửa. Tình thế đã nghiêng phần thắng về mình. Vì vậy chúng ta không cần phí 10 vạn quân bảo vệ Nam Kinh Xích Quỷ nửa, dồn hết lực lượng cho cuộc tấn công phản kích quan trọng nầy. Có thể đưa quân chinh phạt đất Bắc. Trừ đi mối hậu họa về sau.

Hùng Tiên Lang nói:

Làm theo ý của Quốc Sư vậy.

Thế là một cuộc triệu tập khẩn cấp hầu hết các thủ lỉnh, tướng Vương của các cánh quân, cấp tốc về Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ để họp.

Hùng Tiên Lang Quốc Vương dậy sớm hơn mọi khi. Có lẽ suốt đêm không ngủ, vì sáng mai có cuộc họp quan trọng. Cuộc họp đi vào lịch sử của dân tộc, suốt hơn 1800 năm Dựng Nước và Giữ Nước. Cuộc họp trọng đại ấy, mở ra vào ngày 14 tháng 9 năm Mậu Thân. Trước công nguyên 1133 tại Kinh Đô Nam Kinh Xích Quỷ. (Tức là cách đây 3141 năm trước và sau công nguyên).

Bình minh ló dạng, tiếng chim ríu rít, rộn rã trên cành. Ngọn gió ngọt ngào làm rung rinh cành cây kẽ lá. Non xanh nước biếc ngâm mình trong nắng ấm ban mai. Những đám mây vội vã kéo đi, làm lộ rõ bầu trời thăm thẳm tận đâu đâu. Dưới đất trên nẻo đường quê hương, những con ngựa chiến, vùn vụt lướt nhanh trên đường dài, nhắm Kinh Đô Xích Quỷ lao tới. Họ là ai? Còn ai nửa, đó là những thủ lĩnh Tướng Vương, của các cánh quân vội vã về Nam Kinh Xích Quỷ để họp.

Thấy các Tướng Vương có mặt đông đủ. Hùng Tiên Lang Quốc Vương đi ngay vào vấn đề chính:

Thời cơ đã đến. Quân Ân đã bị chúng ta chặt đứt cả tay lẫn chân, co cụm cựa quậy hết nổi. Vì thế chúng ta thừa thắng xông lên, đâm thẳng vào tim xâm lược của chúng. Kết thúc trận chiến, đưa bầy sói dữ sang bên kia Thế Giới Địa Ngục. Bảo vệ chủ quyền Độc Lập, thái bình an lạc muôn năm. Chúng ta đồng loạt tấn công vào các doanh trại của giặc đóng quân trên đất nước chúng ta. Vào ngày 23 tháng 9 ngày tận số của quân xâm lược. Đã bước chân lên đất nước chúng ta. Thời không còn mạng để trở về.

Cuộc họp ấy kéo dài hơn nửa ngày mới kết thúc. Các Thủ Lĩnh vội vã trở về nơi ba quân tướng sĩ. Chuẩn bị chu đáo cho cuộc phản công quét sạch quân thù.

Hùng Tiên Lang Quốc Vương cho gọi người con lớn là Điền Điền Lang. Cha của Diệp Lang đến dạy bảo:

Theo cuộc họp sáng nay con đã biết. Tình thế thay đổi, con mau chóng thống lĩnh 10 vạn quân. Rời khỏi Hợp Giao Châu, đến Lạc Giao Châu, hiệp với quân Huỳnh Trung Phong, theo kế sách cuộc họp mà tiến hành. Tuân lệnh.

Đây nói về Vi Tử Khải, thất bại ê chề ở Lạc Giao Châu. Khúc sông Lạc Cội, rừng Lạc Hồn, đi tiêu 20 vạn quân, 2000 chiến thuyền. Lúc nào cũng rầu rĩ, chỉ còn biết nghe theo làm theo lời của Mao Ly Hương. Mao Ly Hương là tay dâm ác. Độc địa vô cùng, không có việc gì là không dám làm. Lúc nào cũng mơ mộng làm chủ nước Văn Lang. Vi Tử Khải thất bại nặng nề. Làm vỡ mộng của Mao Ly Hương. Lại thêm Mao Toại bị quân Văn Lang phanh thây xẻ thịt. Mao Ly Hương tức muốn vỡ tung lồng ngực. Lòng căm thù ăn tươi nuốt sống quân Văn Lang. Quyết trả thù cho bằng được, bất kể đó là thủ đoạn gì. Bằng cho người lùng sục trong dân. Cướp lấy 20 trẻ sơ sinh 10 trai 10 gái giao nạp cho thầy là Ác Độc Yêu Bà.

Ở núi Âm Trì, Động Âm Hồn, chưa có ai tới đây mà còn sống sót trở về. Trừ một người duy nhất đó là Mao Ly Hương. Đệ tử ruột của Ác Độc Yêu Bà.

Đây nói về núi Âm Trì nằm xen lẫn với bao ngọn núi khác. Sương mù quanh năm, có nhiều sơn hào quí hiếm. Nhưng ai tới đây thời không còn trở về nửa. Tiếng đồn núi dữ nên ít ai dám mò tới. Thế mà hôm nay có người mò đến cỡi con ngựa phi nước đại lao đi vùn vụt về núi Âm Trì, Động Âm Hồn. Hình như chở hai cái giỏ lớn ở hai bên lưng ngựa. Không ai ngờ được người ngồi trên lưng ngựa kia, là một cô gái tuổi khoảng độ 23 – 24 xinh đẹp khiêu gợi vô cùng. Nhìn thân hình tròn chắc mông đầy, lưng ong, ngực nở. Làng da trắng nuốt, gợi cảm đến bốc lửa.

Nhất là những tay háo sắc thời phải chết mê chết mệt. Sẻ bị cô Ả hốt hồn. Cô đến đây để làm gì? Cô tìm ai. Qua bao sườn dốc heo hút cheo leo và cuối cùng cô cũng đến một phong cảnh hết sức huyền bí. Không những hoang vắng lạnh lẽo. Mà nơi đây xương người, sọ người chất đống khắp nơi, ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh rờn rợn trong người. Sương mù dày đặc, tiếng ngựa lộc cộc mỗi lúc một sâu vào Âm Hồn Cốc. Cuối cùng cô đã đến một hang động. Đó là Động Âm Hồn.

Bỗng cô lên tiếng gọi:

Sư phụ, Sư phụ. Con là Mao Ly Hương về thăm Sư phụ đây.

Tức thời một luồng âm phong lạnh lẽo đen nghịt xuất hiện, làm các bay đá chạy con ngựa khiếp sợ run rẩy. Luồng âm phong tan biến, xuất hiện một Lão Bà xấu xí. Như mụ Phù Thủy ác Quỷ, gớm ghiếc vô cùng. Ác Bà nguyên là con Hồ Tinh bảy đuôi. Tu luyện thành người. Nhưng vì luyện công bất cẩn tẩu hỏa nhập Ma. Kinh mạch biến dạng. Từ một con Yêu Nữ xinh đẹp, biến thành Bà Cụ già xấu xí. Không những thế gặp ánh sáng mặt trời, thân mụ Yêu Tinh đau đớn vô cùng.

Nếu Bà tìm được 20 trẻ sơ sanh. 10 trai 10 gái. Bà không những luyện được ÂM DƯƠNG Yêu Thuật Thần Thông vô cùng lợi hại. Mà còn trẻ đẹp lại hơn xưa. Khêu gợi còn hơn cả Mao Ly Hương.

Mao Ly Hương thấy Sư phụ hiện ra, liền chạy đến ôm Bà khóc lóc. Kể lể hết chuyện nầy sang chuyện khác:

Quân Văn Lang hiếp con quá, chúng giết Sư huynh con, còn chà đạp lên danh dự của Sư phụ.

Ác Bà quát:

Chúng nói gì?

Mao Ly Hương nói:

Chúng nói con mụ Hồ Tinh bảy đuôi mà đến gặp chúng, thời chúng lột da cho chó nuốt.

Ác Quỷ Yêu Bà nghe xong tức đến nổi miệng gầm gừ liên tục. Hai con mắt tóe lửa, phát ra ánh sáng xanh lè, thấy mà rợn người.

Ác Bà hằn học tức tối kể:

Ta là con cháu nhiều đời của Cửu Tinh Hồ Tổ. Hồ Tổ bị quân Văn Lang con cháu Tiên Rồng sát hại tại hang Âm Trì Núi Đá, đầu Địa Long Vũ Trụ. Cách đây gần 2 nghìn năm. Họ hàng nhà Chồn, Cáo chết thê chết thảm hàng vạn mạng. Cầm đầu 100 bộ Lạc. Chiếm lấy Địa Long Vũ Trụ. Mộc Tổ, Ngư Tổ, Hồ Tổ bị con cháu Tiên Rồng quét sạch. Cũng vì ta nóng lòng trả thù. Dẫn đến luyện công đảo ngược, suýt nửa thời mất mạng khí huyết chạy ngược đau đớn vô cùng biến ra hình dạng thế nầy. Kỵ ánh sáng nên ta mới ở mãi trong Động Âm Hồn cả nghìn năm. Theo lời Chúa Tinh Tổ Tổ. Muốn trả thù cho các loài Yêu Tinh. Chỉ còn cách là đầu thai vào loài người, ngự trị loài người, sát hại chúng. Làm cho máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chúng ta trở thành Yêu Người, Quỷ Người làm chủ Vũ Trụ. Và ta đã thấy lời dạy của Chúa Tinh Tổ Tổ hiệu quả vô cùng. Hiện giờ hàng vạn vạn Yêu Tinh đã đầu thai làm người đang ra sức phò Chúa Tổ và con là một trong số Yêu Tinh đó. Cái Lão Hùng Vương con trời đã về trời từ lâu nhưng nền Quốc Đạo của Lão vẫn còn hùng mạnh nơi chốn nhân gian, làm cho muôn loài Yêu Tinh khốn khổ, ta nhìn về phương Nam thấy ánh sáng Văn Hóa Tiên Rồng đã lu mờ, đây là cơ hội cho ta tiêu diệt chúng nhưng ta đã hết cách để tiêu diệt chúng vì ta kị ánh sáng mặt trời, nếu ta kiếm được…

Ác Bà bỗng im lặng và bà đánh hơi có mùi trẻ sơ sinh. Mao Ly Hương biết sư phụ đã phát giác ra trẻ sơ sinh liền thưa:

Con đã tìm thấy mà cái sư phụ cần rồi.

Ánh mắt bà sáng lên, bà hỏi:

Ở đâu?

Mao Ly Hương chỉ hai giỏ xách lớn:

Ở hai bên hông ngựa kia kìa.

Ác Bà phất tay một cái, tức thời hai các giỏ lớn rời khỏi lưng ngựa bay đến trước mặt Bà, hai con mắt Yêu Tinh chòng chọc nhìn vào hai cái giỏ lớn, cười lên the thé như quỷ hú ma tru, rờn rợn nổi da gà, có lẽ mụ Yêu Tinh thích thú quá liền hiện nguyên hình là con Hồ Tinh cái bảy đuôi, to lớn như Bò Mộng, nanh vuốt sắc nhọn dài thòng thấy mà phát khiếp.

Mao Ly Hương nhìn con Chồn cái bảy đuôi không hề khiếp hoảng mà cô còn thấy thích thú trước sự xuất hiện nầy, cô nhìn con Hồ Tinh bảy đuôi như nhìn người thân lâu đời lâu kiếp, mỗi lần Hồ Tinh quật đuôi là mỗi lần gió nổi ầm ầm, Hồ Tinh vồ tới hai cái giỏ lớn biến mất.

Mao Ly Hương từng sống ở đây với một thời gian khá lâu nên cảnh ăn thịt người không lạ lùng gì đối với cô cả, nhìn những bộ xương người chồng chất những chiếc đầu lâu trắng hếu rải rác khắp đó đây, không những cô không sợ hãi mà còn đá tới đá lui một cách thích thú, đúng là thầy nào trò nấy tàn sát con người chính là thú vui.

Thầy nào trò nấy có khác chi

Yêu Tinh ác Quỷ, Đức Thiện gì

Có lợi cho mình cha cũng giết

Thỏa cơn thèm khác nuốt con đi

Trẻ thơ con nít là món nhấm

Uống máu ăn người chuyện bình thường

Vốn loài yêu Quỷ tàn bạo ác

Hại người cứ hại thiện cần chi.

Qua mấy ngày sau nơi Động Âm Hồn những tiếng động ầm ầm liên tiếp xảy ra, bỗng từ Động Âm Hồn, âm phong một đen một trắng tỏa ra mù mịt bao phủ một vùng rộng lớn, nổ lốp bốp như lúa rang vô cùng quái lạ, đó chính là sự thành tựu của Âm Dương yêu thuật thần công, nơi nào có hai luồng quái phong phủ đến thời nơi đó không còn con vật nào sống sót kể cả cây cỏ.

Mao Ly Hương chứng kiến cảnh tàn phá khủng khiếp của yêu thuật Thần Công thời kinh hãi khiếp sợ đến ngơ ngẩn cả người. Hai luồng yêu thuật biến mất, liền xuất hiện một người con gái xinh đẹp, tuổi độ 21 – 22 ai nhìn thấy cũng phải mê, có lẽ từ đây về sau những kẻ háo sắc sẽ bị con Hồ Tinh cái nầy ăn tươi nuốt sống.

Mao Ly Hương, Mao Ly Hương giọng nói thanh tao ngọt ngào như mật rót vào tai. Mao Ly Hương nhìn người con gái mới xuất hiện đẹp đến nổi lóa cả mắt những đường nét gợi cảm, khích dục bốc lửa thu hút đến kỳ lạ.

Mao Ly Hương chạy tới nói:

Sư phụ đó sao?

Yêu nữ nói:

Không phải ta thì còn ai nữa. Ta đã luyện được yêu thuật Thần Công có thể trả thù được rồi một mình ta đối với trăm vạn quân cũng chỉ là con gà con chó mà thôi.

Mao Ly Hương vô cùng mừng rỡ nói:

Sư phụ giúp con tiêu diệt quân Văn Lang chứ?

Mụ yêu tinh nói:

Dĩ nhiên rồi, không những giúp con trả thù mà còn giúp quân Ân quét sạch nhà nước Văn Lang mới hả cơn giận của ta, bao nhiêu năm khốn khổ nơi âm Hồn Cốc.
 

shopoga

✩✩
Mụ Yêu Tinh nói:

Con về trước đi sư phụ tới sau.

Mao Ly Hương từ biệt Yêu Nữ phi ngựa xuống núi, sắc mặt đầy vẻ hân hoan nhưng cũng không che hết tâm hồn độc ác đầy tham vọng của con Yêu Nữ đội lớp người.

Đây nói về Vi Tử Khải, đặt hết niềm tin vào Mao Ly Hương, chuyển xây tình thế đang lâm vào bế tắc, có thể nói là rơi vào cảnh khốn khổ nhưng Mao Ly Hương đã đi hơn 10 ngày mà sao chưa thấy trở lại.

Vi Tử Khải lẩm bẩm: Được hay không được cũng phải trở lại chứ hay là cô ta bỏ đi luôn rồi, ta biết phải làm sao đây.

Vi Tử Khải đang bối rối lo lắng thời có quân vào báo:

Phu Nhân đã về.

Vi Tử Khải mừng quá như người sắp chết đuối gặp chiếc phao vội vã chạy ra đón Mao Ly Hương hỏi dồn hỏi dập:

Thế nào có thỉnh được sư phụ không?

Mao Ly Hương nở nụ cười tươi như hoa:

Thiếp đã mời được sư phụ đến giúp rồi, ngày tận số của chúng đã đến, nước Văn Lang sẽ thuộc về hai chúng ta.

Vi Tử Khải nhìn quanh, nhìn quất nào có thấy ai đâu, sanh nghi hỏi:

Sư phụ đâu?

Mao Ly Hương làm mặt giận nói:

Vương Gia không tin thiếp sao.

Vi Tử Khải nói:

Đâu có, đâu có vì ta không thấy sư phụ nên hỏi đó thôi.

Mao Ly Hương nguýt Vi Tử Khải cặp mắt liếc ngang sắc lém nói:

Với cái bệnh thấy gái đẹp là chết ngộp nếu gặp sư phụ của thiếp thời còn hồn đâu nữa mà làm Vua nước Văn Lang.

Vi Tử Khải bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nghe mùi hương nứt mũi pha lẫn nhau mùi hơi Chồn, thình lình xuất hiện một tuyệt sắc giai nhân. Vi Tử Khải nhìn sửng chết mê chết mệt, bị thu hút bởi ma lực hấp dẫn của thân hình đều đặn căng phồng tràn trề nhựa sống.

Nàng là ai sao nàng xinh đẹp quá

Như bình minh sáng chóa cả trời xanh

Nàng là Tiên hay một ả Yêu Tinh

Nhìn vóc dáng một thân hình bốc lửa

Pho tượng người lung linh đầy gợi cảm

Ôi nhấn chìm hết thảy bậc đàn ông

Ôi làm nở hết thảy vạn mùa xuân

Những con Chiên sùng bái mãi dưới chân.

Mao Ly Hương thấy người mới xuất hiện, mừng rỡ chạy đến nắm tay nói:

Sư phụ, sư phụ.

Vi Tử Khải đang say sưa ngắm nhìn thân hình căng nhựa sống, có sức thu hút đầy ma lực không sao kiềm chế lòng nổi.

Vi Tử Khải nghe Mao Ly Hương gọi người mới xuất hiện bằng sư phụ thời giật mình kinh hãi, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, lấy lại bình tỉnh chấp tay thi lễ nói:

Bổn Vương ra mắt Tiên Cô.

Vị Tiên Cô ấy lạnh nhạc chẳng đáp lễ chi cả, hình như coi Vi Tử Khải chẳng ra gì. Vi Tử Khải thấy thái độ lạnh nhạc đối xử của vị Tiên Cô mới đến đối với mình chẳng khác gì kẻ hầu người hạ thời lấy làm tức lắm nhưng ráng dằn lòng không để lộ sự bất mãn ra mặt thời sẽ hỏng việc lớn.

Vi Tử Khải làm ra vẻ kính trọng:

Mời Tiên Cô vào lều an nghỉ.

Vi Tử Khải ngự trên một chiến thuyền to lớn như một biệt thự trên đất liền, có một căn lều lớn là nơi hội các quan tướng, mụ Yêu Tinh được coi như là thượng khách, một người tối quan trọng cho cuộc xoay chuyển thế cờ, đánh bại quân Văn Lang chiếm lấy Nam Kinh Xích Quỷ.

Không để cho Vi Tử Khải chờ đợi lâu, mụ đi ngay vào vấn đề chính. Mụ Yêu Tinh nói:

Ta ở trên mây nghe ngóng xem xét tình hình, thời quân Văn Lang sắp tấn công chúng ta, chậm lắm là 3 – 4 hôm nữa là cùng.

Vi Tử Khải lấy làm kinh hãi nói:

Quân ta chỉ còn 10 vạn quân, 300 chiến thuyền, 5 vạn quân bộ binh, 5 vạn quân thủy chiến làm sao chống cự lại.

Mụ Yêu Tinh nói:

Cần gì đến 10 vạn quân, chỉ cần đến 5 vạn là đủ, lần nầy gặp ta chúng chết chắc không còn một tên, nếu thành công chiếm lấy nước Văn Lang, nhớ dâng nạp trẻ con cho ta hàng năm.

Mao Ly Hương nói:

Đó là điều mà đệ tử phải làm, miễn là sư phụ đánh bại quân Văn Lang.

Mụ Yêu Tinh nói:

Điều đó con khỏi lo.

Vi Tử Khải nghe đến ăn thịt trẻ con thời ớn lạnh nổi da gà, trời không lạnh mà run, không còn dám mơ tưởng đến cái thân đẹp đẻ đầy ma lực đó nữa vì sợ ả ăn thịt luôn cả mình. Mụ Yêu Tinh được đưa tới một chiếc thuyền sang trọng sạch sẽ, có nhiều tên lính phòng vệ, đầy đủ tiện nghi, sơn hào hải vị, món ngon vật lạ dâng lên hầu hạ, nhưng mụ Hồ Tinh nào thích những món nầy hoặc là gà sống hoặc là thịt người, mụ ngửi ngửi sơn hào hải vị rồi cho dọn đi.

Không hiểu trời xui đất khiến hay là Mao Ly Hương hiểu ý sư phụ, chọn những miếng mồi béo bở, đó là những tên lính còn trẻ sung mãng sức lực, tinh khí tràn trề da đầy thịt nở. Mụ nhìn thấy mấy chục tên như thế thèm muốn nhỏ dãi, mụ nhìn thấy một tên rất ưng bụng liền cho hầu nữ gọi tên ấy vào, thế là tên lính trẻ sung mãn được gọi vào.

Mụ nói với mấy đứa hầu nữ:

Các ngươi ra khoan sau hết đi, khi nào cần ta gọi.

Tên lính bước vào căn phòng sang trọng dành riêng cho phụ nữ, thời đã choáng ngộp rồi huống chi nhìn thấy một thứ mà hồi giờ chưa từng thấy, đó là một nàng Tiên, trên người chỉ là y phục đồ tắm, tên lính sửng sốt chết mê tại chỗ, y muốn nhào đến ôm chầm lấy thân hình khiêu gợi bốc lửa, mông đầy, lưng ong, ngực nở, da trắng mịn như trứng gà bóc vỏ, trong ngọc trắng ngà, mặt như hoa mới nở, rực rỡ như phù dung cọng thêm mùi hương quyến rủ của loài hoa chuyên ăn thịt người.

Tên lính mê mẩn cả người lao vào ôm lấy thể xác của mụ Yêu Tinh. Mụ đẩy nhẹ tên lính ra nói:

Vội gì tối nay vào lúc canh ba vào đây hầu ta.

Tên lính tưởng mình nghe lầm ngơ ngác, mụ Yêu Tinh thấy thế nhắc lại:

Tối nay lúc canh ba vào đây hầu ta.

Tên lính thấy thân người như muốn nổ tung, như uống phải một ly rượu mạnh cháy cả ruột gan. Bước ra khỏi căn phòng sang trọng tên lính như kẻ mất hồn, lúc nào cũng nóng ran cả người, ai hỏi gì cũng không nói, cứ nhìn mặt trời sao hôm nay trời lâu tối thế, không muốn ăn uống chi cả.

Thời gian nào có theo ý của ai, nó từ từ trôi qua mặt trời đã lặng, trên bầu trời lỏi rỏi những vì sao, tiếng sóng vỗ lao xao vào mạn thuyền làm trỗi dậy cảnh nhạc buồn, lăng lỏi vào tâm hồn những kẻ xâm lược, tương lai còn mờ mịt như những giọt sương nhen nhúm qua đêm, những cuộc đời ngắn ngủi khi ánh thái dương xuất hiện nhưng tên lính nào quan tâm đến cảnh vật, bởi ám ảnh một thân hình quyến rũ lôi cuốn đến mê người.

Dưới ngọn đèn mờ lung linh huyền ảo, một thân hình bốc lửa đang chờ đợi, tiếng chân dồn dập đi tới, mụ Yêu Tinh nở nụ cười khoai khoái con mồi đã đến, tên lính vội vã bước vào căn phòng, gã như điên như dại vì trước mắt gã là mùa xuân của muôn hoa, mật ngọt ập tới, mùi hương xông vào mũi, đóa hoa rung rinh như mời mọc, cuốn hút con ong, tên lính lao nhanh tới ôm chầm lấy thân hình của mụ Hồ Ly, cánh tay Hồ Ly ôm chầm lấy tên lính, bất ngờ vuốt nanh của mụ mọc ra dài thòn, sắc nhọn bốp chết tên lính, mụ liền hiện ra con Quỷ Dữ những chiến nanh sắc nhọn ngoạm vào tên lính như ngoạm vào cục nhừ.

Không bao lâu thời mụ chén sạch sành sanh, chỉ còn lại bộ xương cùng cái sọ đầu lâu trắng hếu, mụ gom chúng bỏ vào một xó dùng chăn mền phủ lại đánh một giấc ngủ tới sáng và cứ thế đêm nào cũng ăn thịt một tên háo sắc, xem mụ càng ngày càng đẹp ra.

Những tên háo sắc họa dường bao

Kết cuộc thảm thê xuống âm tào

Vóc ngọc mình ngà là chi rứa

Yêu Tinh biến hóa thuật yêu cao

Hôi tanh nhơ nhớp nào ai biết

Mê si lặn hụp mãi bám vào

Mất mạng ô danh con đường chết

Chỉ người giác ngộ, thoát chiêm bao.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 57

Đây nói về Ngạc Sùng Cảnh ra quân thua liền 5 trận, đi tiêu hơn 40 vạn quân, những cú sốc liên tiếp ập đến làm cho Ngạc Sùng Cảnh quỵ xuống đứng lên không nỗi nữa, cũng may nhờ Hồ Ma Yêu cứu mạng, hiện giờ trong tay còn chỉ lại hơn 10 vạn quân các tướng tài đều bỏ mạng tại sa trường. Ngạc Sùng Cảnh giờ đây nhìn mỹ nhân như nhìn khúc gỗ, không nghe mùi nghe vị gì nữa. Nhìn món ngon vật lạ, sơn hào hải vị món nào cũng thấy đắng, nhìn kỹ nữ múa hát như nhìn con rối nhảy lung tung.

Hồ Yêu Ma thấu hiểu tâm trạng của người tuyệt vọng liền nói:

Bẩm Thống Soái. Tôi có hai người bạn thân quen. Thần thông Pháp thuật vô biên. Nếu mời được hai người nầy ra giúp, thời lo gì quân Văn Lang không bị đánh bại. Nước Văn Lang sẽ thuộc về chúng ta.

Man Công nói:

Bẩm Thống Soái nếu cầu được thầy tôi xuống núi. Thời dù có trăm vạn quân cũng khó mà toàn mạng, huống chi vài chục vạn quân Văn Lang.

Ngạc Sùng Cảnh như người chết đuối vớ được phao, như cây sắp chết héo gặp mưa rào, tia sáng hy vọng đã hiện ra.

Ngạc Sùng Cảnh mừng rỡ nói:

Làm thế nào mời được những con người tài ba xuất chúng nầy.

Hồ Ma Yêu nói:

Việc nầy để tôi lo liệu cho.

Ngạc Sùng Cảnh lại nói tiếp:

Còn thầy của Man Lão Sư làm sao tôi cầu được?

Man Công nói:

Thống soái phải tìm cho ra mười cặp, đực cái chuột trắng và một đôi trống mái chim Trĩ Trắng.

Ngạc Sùng Cảnh nghe xong thì lắc đầu thở dài nói:

Tìm cho ra mười cặp đực cái Chuột Trắng đã khó lắm rồi. Thời gian lại quá gấp, huống chi là cặp chim Trĩ Trắng trống mái.

Bỗng có người lên tiếng:

Bẩm Thống Soái. Quê nhà thuộc hạ có nuôi Chuột Trắng.

Người lên tiếng ấy chính là đội trưởng của đội mật thám. Ngạc Sùng Cảnh mừng rỡ nói:

Nhờ Tướng quân tìm giúp cho. Tuân lịnh.

Ngạc Sùng Cảnh hỏi:

Man Lão Sư thiếu cặp trống mái chim Trĩ Trắng có được không?

Man Công nói:

Không thể được.

Ngạc Sùng Cảnh thất vọng vậy phải biết làm sao. Chim Trĩ trắng là loại chim quí hiếm. Ít ai thấy chớ đừng nói đến tìm bắt chúng. Thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Ngạc Sùng Cảnh.

Man Công nói:

Điều nầy thời tôi có thể làm được, vì tôi vô tình phát hiện ra chỗ ở của chúng.

Ngạc Sùng Cảnh vô cùng mừng rỡ nói:

Xin Lão Sư giúp cho.

Man Công nói:

Tôi sẽ cố gắng, còn bắt được hay không thời chưa hứa được.

Nói xong nhảy lên không đằng vân bay mất. Ngạc Sùng Cảnh thấy hai Lão quái vật nhảy lên không bay đi mất thời kinh hãi nói:

Trời giúp ta, Trời giúp ta.

Niềm tin chiến thắng nổi lên. Ngạc Sùng Cảnh nhìn về phương Nam nói:

Là đất của nhà Ân.

Đây nói về Hồ Ma Yêu. Nhảy lên không trung, nhắm hướng Đông Bắc đằng vân bay đi thời thấy xa xa mây đen mù mịt bao phủ một vùng rộng lớn. Cuồng phong nổi dậy ầm ầm, các bay đá chạy cây cối đổ ngã. Chim muôn vạn thú khiếp kinh. Đúng là ngọn gió Hắc phong rồi. Chuộc Đệ chắc là ở đây. Quả đúng như vậy. Hồ Ma Yêu từ trên mây đáp xuống. Thấy Chuột Tinh đang luyện Hắc Phong Công. Một loại Yêu Công vô cùng lợi hại. Ai bị Yêu Công thổi trúng là mù cả hai mắt, sau đó ba ngày là chết. Thần tiên cũng khó mà chống lại ngọn gió độc lợi hại nầy.

Chuộc Tinh nhìn thấy Hồ Ma Yêu tới liền thâu ngọn gió Hắc Phong lại hỏi:

Nghe nói Lão Huynh ra phò Chúa Tinh Tổ Tổ chinh phạt Nam Phương, sao còn rảnh rỗi tới đây?

Hồ Ma Yêu thở dài nói:

Quân Nam Văn Lang quả nhiên có chút tài. Một mình Huynh đánh không lại. Nên mới tìm đến hai Đệ cầu cứu. Ủa Dơi Đệ không có ở đây sao?

Bỗng trên không có tiếng nói:

Huynh tới lúc nào thế?

Thì ra trên không trung xuất hiện một con Dơi khổng lồ. Mỗi lần quật cánh là gió dậy ầm ầm các chạy đá bay, cây cối đổ ngã. Luồng Siêu âm từ đầu con Dơi khổng lồ phát ra. Ai bị quét trúng tức thời ngã lăn ra trào máu mà chết. Thần Tiên cũng phải tránh xa không dám tới gần.

Hồ Ma Yêu là con cáo già thành Tinh, Mưu mẹo khôn khéo hơn Chuột Tinh và Dơi Tinh. Hồ Ma Yêu nói:

Lâu nay Huynh khâm phục tài nghệ của hai Đệ. Chỉ có hai Đệ mới đánh thắng quân Văn Lang. Nên Huynh mới tới đây cầu hai Đệ ra giúp.

Chuộc Tinh, Dơi Tinh nghe Hồ Ma Yêu tân bốc lấy làm khoái chí nói:

Huynh đã đến đây cầu cứu hai Đệ. Thời hai Đệ làm sao mà từ chối lời yêu cầu của Huynh được.

Hồ Tinh Ma Yêu mừng rỡ nói:

Cảm ơn hai Đệ.

Thế là ba con Yêu Tinh đằng vân bay đến chỗ Ngạc Sùng Cảnh.

Nhìn Ngạc Sùng Cảnh vẻ mặt hết lo âu sầu muộn. Quỳ trước bàn Hương án. Trên bàn Hương án, có cặp chim Trĩ trống mái trắng, với 10 cặp Chuột Bạch trắng. Tất cả đều còn sống.

Man Công khấn vái lâm râm, một lát sau. Bỗng trên không một vùng mây đen xuất hiện. Cuồng Phong nổi dậy ầm ầm các bay đá chạy. Tức thời những đồ cúng phẩm. Chuột trắng, chim Trĩ trắng liền bị cuốn hút lên không bay vào vùng mây đen. Hào Quang chơm chớp nổ rang kéo dài. Sau đó thời biến mất, xuất hiện một người kỳ quái. Trên đầu luôn luôn xuất hiện luồng khí đen.

Ngạc Sùng Cảnh kinh sợ quỳ lạy ra mắt nói:

Ngạc Sùng Cảnh xin ra mắt Tổ Sư.

Lão Xà Rồng Chúa Tinh phất tay một cái. Tạo ra luồng kình lực đỡ Ngạc Sùng Cảnh dậy. Ngạc Sùng Cảnh lại càng khiếp sợ trước pháp thuật Thần Thông của Xà Rồng Lão Tổ.

Man Công thấy Sư Phụ giá lâm, mừng rỡ quỳ lạy, kể lể hết chuyện nầy tới chuyện khác. Lũ quân Nam ỷ có chút tài ba coi Trời bằng nắp vung, hại chết Triệu Công Tiễn Đệ Đệ.

Chúa Xà Rồng nói:

Không phải chúng giết Triệu Công Tiễn không đâu. Mà còn giết chết Vũ Tử Như nửa.

Man Công vô cùng kinh hãi. Quân Nam Văn Lang quả nhiên lợi hại vô cùng. Nếu Sư Phụ Không giá lâm, thời khó mà trả thù, khó mà đánh bại được quân Văn Lang.

Lão Yêu Tổ Xà Rồng nói tiếp:

Ta xuống núi lần nầy. Một là lời thỉnh cầu thành tâm dâng đủ lễ của Thống Soái. Hai là trả thù cho hai Đệ Tử của ta.

Man Công nói:

Ta kéo binh đến tiêu diệt chúng.

Chúa Xà Rồng nói:

Cần gì tìm chúng cho mất sức. Cứ ở đây mà chờ, chúng nó sẻ kéo đến đây chậm lắm ba bốn bửa nửa là cùng. Cứ cho binh lính ăn no dưỡng sức để tiêu diệt chúng.

Khi ấy trên không xuất hiện vùng mây đen rồi từ từ hạ xuống. Vùng mây đen biến mất hiện ra Hồ Ma Yêu cùng hai người nửa, mặt mày quái dị vô cùng. Một người mặt Chuột một người mặt Dơi. Cũng giống như Lão Xà Rồng đầu hai con Yêu lúc nào cũng có khí đen ở trên đầu. Nhìn thấy Chúa Tinh Xà Rồng ngồi ghế cao thời tức lắm. Nhưng không lẻ gây chuyện ở đây, đành làm thinh nhưng lấy làm khó chịu. Ngạc Sùng Cảnh tinh ý, thấy sự khó chịu của Dơi Tinh, Chuộc Tinh. Liền cho người lấy hai cái ghế cao. Chỉ thấp hơn ghế Xà Rồng một tí.

Qua ngày hôm sau. Ngạc Sùng Cảnh cho mời Man Công, Hồ Ma Yêu tới nói:

Ra trận phải có Chủ Soái. Nên ta phong cho hai Lão ngôi vị Chủ Soái. Điều khiển ba quân tướng sĩ. Nếu lần nầy đánh thắng, làm chủ nước Văn Lang, thời hai Lão Chủ Soái tha hồ mà hưởng lạc.

Man Công, Hồ Ma Yêu vô cùng mừng rỡ. Mỗi người thống lãnh năm vạn quân chuẩn bị giao chiến với quân Văn Lang.

Đây nói về Khương Hoàng Nhân, đang ngồi vui vẻ, cùng các quan tướng bàn luận công lao các tướng sĩ. Và kế hoạch chỉ đạo thôn tính nước Văn Lang.

Thời có quân thám báo hớt hãi về báo:

Bẩm thống soái. Quân ta đại bại ở Dạ Loan Châu rồi, chết sạch sành sanh.

Khương Hoàng Nhân quát:

Cái gì? Ngươi nói cái gì?

Quân thám báo thưa:

Bẩm thống soái 15 vạn quân, 1500 chiến thuyền. Bị quân Văn Lang dùng hỏa công thiêu rụi hết rồi. Tất cả làm mồi cho tôm cho cá.

Khương Hoàng Nhân lấy lại bình tỉnh hỏi:

Ngươi thấy hay nghe ai nói.

Quân thám báo nói:

Bẩm thống soái thuộc hạ nghe lời đồn, không tin liền đến Dạ Loan Châu xem thử. Thời ôi thôi vô cùng thê thảm, quả thật lời đồn không sai. Tất cả quân binh tướng tá về chầu âm phủ hết rồi.

Khương Hoàng Nhân nghe xong mặt không còn chút máu lẩm bẩm: Chuyện gì đã xảy ra.

Thời có quân vào báo. Khương Hoàng Nhân linh cảm như có điều chẳng lành tiếp tục xảy ra. Quả đúng là một ngày xui xẻo hết bị đạp rồi đến bị đá. Cái nào cái nấy như Trời giáng:

Bẩm thống soái. Quân ta đại bại ở Quế Giang Giao Châu rồi. Đi tiêu 20 vạn quân chẳng còn một người sống sót. Hồn chầu Địa Phủ.

Khương Hoàng Nhân thét lớn:

Ngươi nói cái gì?

Tên lính thám báo sợ hãi nói:

Bẩm Thống Soái. Lý Hạo Thiên cùng tướng sĩ 20 vạn quân vùi chôn nơi chiến địa.

Khương Hoàng Nhân thét lên một tiếng thật lớn rồi ngã nhào ụa ra mấy ngụm máu. Sau đó không ăn không uống gì nổi nửa.

Khương Hoàng Nhân nghỉ đến cảnh Ân Trụ Vương sẻ xẻ thịt mình, khó mà tránh khỏi cái chết thê thảm. Bằng kêu Khương Hào vào nói:

Cha sẻ đi trước, để khỏi làm liên lị đến con. Con ở lại sống chết cùng với quân Văn Lang, may ra còn có con đường sống.

Khương Hào ôm Cha khóc ròng:

Cha ơi Cha, Cha không nên đi sớm như thế.

Bỗng một luồng gió lạ xuất hiện âm u lạnh lẽo. Rồi hiện ra một người, mặt trắng bệch như thây ma nói:

Ta đến đây cứu cha ngươi.

Nói xong người ấy phất tay một cái. Khai thông các huyệt Đạo bị bế tắc trong người. Làm cho kinh mạch thông suốt trở lại. Khương Hoàng Nhân ụa ra mấy cục máu bầm. Liền thấy trong người khỏe hẳn, ngồi dậy cảm ơn cứu mạng.

Lão Bạch Cốt Ma Tôn nói:

Thống Soái chưa khỏi hẳn đâu.

Liền lấy viên thuốc màu trắng đưa cho Khương Hoàng Nhân uống. Mà Lão đả bỏ nhiều công sức mới luyện thành. Kỳ diệu thay Khương Hoàng Nhân hồi phục sức lực nhanh chóng. Còn khỏe hơn hồi chưa ngã bệnh nửa là khác. Khương Hoàng Nhân biết người cứu mình là một dị nhân kỳ tài trên cõi đời.

Nên hết sức kính trọng lạy tạ ơn cứu mạng nói:

Xin ân nhân cho biết quí danh để tiện bề xưng hô cho khỏi thất lễ.

Lão nói:

Thống Soái cứ gọi ta là Bạch Cốt Ma Tôn.

Khương Hoàng Nhân giật mình không dám lên tiếng nửa. Vì Lão hiểu Bạch Cốt Ma Tôn còn đáng sợ hơn Vua Trụ gấp trăm lần.

Bạch Cốt Ma Tôn nói:

Ta có thể giúp ngươi tiêu diệt quân Văn Lang hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Và cũng trả thù cho Đệ tử ta là Đề Cốt Ma đã bị quân Văn Lang sát hại. Ta sẽ lấy xương cốt của chúng để luyện Ma binh. Ngươi xem đây.

Nói xong Lão hét lên Ma quân hiện mau. Tức thời Ma quân hiện ra trùng trùng điệp điệp. Những bộ xương người trắng hếu, thấy mà rợn cả người.

Bạch Cốt Ma Tôn kêu bộ xương người đến rồi nói với Khương Hoàng Nhân rằng:

Thống Soái chọn người có võ công cao đấu với Bạch Cốt Ma xem sao.

Khương Hoàng Nhân liền chọn một phó Tướng có võ công cao ra đấu với Bạch Cốt Ma. Tên phó tướng múa Đao vùn vụt chém xối xả vào bộ xương, biết đi như người sống. Không ngờ Bạch Cốt Ma lanh lẹ vô cùng. Tiến lùi nhanh như một bóng Ma. Nơi miệng phát ra âm thanh ma quái làm xây xẩm mặt mày.

Lần nầy Bạch Cốt Ma không cần né tránh nửa. Đưa tay chụp lấy lưỡi Đao. Rồi lưỡi Đao liền gãy lìa. Tên phó tướng kinh khiếp. Nào để cho tên phó tướng sống sót, cánh tay Bạch Cốt Ma chụp xuống đầu tên phó tướng. Tên phó tướng chỉ còn chờ chết.

Bạch Cốt Ma Tôn quát:

Dừng tay không nên giết.

Tên phó tướng thoát chết mặt cắt không còn chút máu. Khương Hoàng Nhân kinh hãi không kém lẩm bẩm nói: Lợi hại vô cùng, lợi hại vô cùng. Quân Văn Lang cũng khó mà toàn mạng.

Bạch Cốt Ma Tôn phất tay một cái, kỳ diệu thay tất cả Bạch Cốt Ma tan biến đâu mất. Lại một lần nữa Khương Hoàng Nhân vô cùng khiếp phục. Tinh thần phấn chấn vô cùng, nghĩ đến cảnh tiêu diệt quân Văn Lang chiếm lãnh Nam Phương hoàn thành sứ mệnh.

Bạch Cốt Ma Tôn thấy Khương Hoàng Nhân lấy lại niềm tin, tinh thần phấn khởi liền nói:

Ta giới thiệu cho Tướng Soái một người vô cùng lợi hại. Đó là Muội Muội của ta. Bạch Cốt Ma Tôn Lão Bà. Điều khiển các bộ xương Bò sát bơi lội, Cầm thú, Thuồng Luồng, Cá Sấu, Khủng Long, Voi, Sư Tử, Cọp, Sói… Muội Muội xuất hiện đi.

Tức thời một luồng âm phong nổi lên, Bạch Ma Bà xuất hiện cười the thé nghe mà rởn óc. Bà nói:

Ta vốn có thù với thằng con Trời Hùng Lang. Khí số con cháu của nó đã giảm sút. Đây là lúc ta quét sạch chúng, giành lại Địa Long Vũ Trụ.

Khương Hoàng Nhân mừng quá. Mời hai vị Ma Tôn làm thượng khách cho người tiếp đãi hầu hạ tử tế.

Khương Hoàng Nhân hỏi:

Bẩm nhị vị Tổ Tổ Ma Tôn. Khi nào chúng ta tiêu diệt quân Văn Lang?

Bạch Cốt Ma Tôn hiểu ý Khương Hoàng Nhân nói:

Không cần đi đâu cả ở đây đợi chúng đến, ta làm thịt một thể, hốt trọn ổ không chừa một tên. Ta sẽ lấy xương của chúng luyện thành Bạch Cốt Ma Binh.

Khương Hoàng Nhân gọi con đến nói:

Hiện giờ ta chỉ còn 10 vạn quân. Con thống lãnh 5 vạn quân theo Bạch Cốt Ma Tổ Bà Bà. Còn Cha thống lãnh 5 vạn quân còn lại theo Bạch Cốt Ma Tôn Lão Tổ Tổ. Quét sạch quân Văn Lang chiếm lĩnh Nam Phương theo ý của Chúa Công Bệ Hạ, gồm thâu Bắc Nam về một mối.

Thế là Cha con Khương Hoàng Nhân chia làm đôi số quân còn lại chửng bị cho cuộc chiến.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 58

Đây nói về Vi Tử Điển. Vượt qua bao nguy hiểm thoát chết mấy lần. Vừa qua khỏi sông Hàm Giang, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, sợ quân Văn Lang đuổi theo truy sát. Cuối cùng cũng đến Nam sông Trường Giang. Dọc đường binh lính kiệt sức chết thêm mấy nghìn người nửa. Vi Tử Điển nhìn binh lính kiệt sức chết nhiều quá thời lo lắng. Trước mặt ba dặm là con sông Nam Trường Giang rộng lớn. Khó mà qua nhanh cho được. Vì thuyền bè để lại nơi đây rất ít chỉ có vài chục chiếc. Chỉ có hơn nghìn quân vận chuyển lương thực dự bị nơi đây.

Vi Tử Điển thấy quân Văn Lang không truy đuổi nữa. Liền cho quân dừng nghỉ nếu tiếp tục tháo chạy nửa thời binh sĩ sẻ kiệt sức cộng thêm sự đói khác mà chết hết. Quân binh được lệnh dừng nghỉ, người nào người nấy ngã quỵ xuống đất, tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Vi Tử Điển chỉ biết nhìn trời mà than mà thở.

Xâm lược nào ai nghĩ cảnh nầy

Bỏ chạy tháo thân thảm thê thay

Ba quân tướng sĩ phờ xơ xác

Khiếp vía hồn kinh, họa tai vây

Bỏ mạng đầy đường, ngơ ngơ ngác

Sạch quân, sạch tướng, sạch cả tay

Có ai nghĩ đến, tham là thế

Xâm lược không thành, nuốt đắng cay.

Hơn bảy nghìn quân được lịnh dừng nghỉ, quân binh ngã quỵ hàng loạt lăn đùng ra thở dốc, sau đó là thiếp luôn đi vào giấc ngủ không hay biết gì nữa. Có người ngủ luôn không dậy. Thì ra hồn đã lìa khỏi xác. Cho đến sáng hôm sau hơn 7 nghìn quân còn lại, mới lê lết đến Nam Sông Trường Giang. Hơn một nghìn ở đây ra tiếp đón. Cũng may ở đây có lương thực dự trữ hậu thuẫn ở phía sau. Nên quân binh mới thoát chết.

Vi Tử Điển ở lại nơi đây vài ngày tiến không được, thối cũng không xong. Cứ than vắng thở dài mãi: Trời hại ta rồi, trời hại ta rồi. Nghỉ đến Bảo Kiếm Trấn Quốc của quân Văn Lang thời khiếp sợ hoảng vía kinh hồn. Nghỉ đến các cánh quân khác, cũng sẻ bị thê thảm mà thôi. Liền cho quân dọ thám nghe ngóng tình hình, thời y như dự đoán không sai chút nào.

Tất cả những mũi tấn công sâu vào đất liền đều có kết cuộc thê thảm. Không còn một tên sống sót. Thê thảm còn hơn cả cánh quân của mình. Vi Tử Điển đả nhìn thấy lối thoát. Không thể tiến quân được nửa thời lùi vậy báo lại tình hình cho Chúa Công hay.

Vi Tử Điển chuẩn bị ra lệnh rút hết quân ra khỏi đất Văn Lang. Thời có quân thám báo về báo:

Bẩm Vương Gia. Rút quân qua Nam sông Trường Giang kẻo không kịp. Quân Văn Lang trùng trùng điệp điệp ồ ạt tiến quân đánh chúng ta. Khí thế long trời lở đất.

Vi Tử Điển kinh hoàng ra lệnh rút quân mau qua bên kia sông Trường Giang. Cho người về báo lên Vua Trụ. Cầu viện quân giải cứu. E rằng quân Văn Lang đã qua sông Trường Giang chận đầu chúng ta rồi.

Càng nghỉ Vi Tử Điển càng hốt hoảng. Hối thúc quân binh mau qua sông Trường Giang. Nhưng vì thuyền quá ít, sông Trường Giang lại quá rộng. Phải qua lại vài lần mới qua hết được sông Trường Giang. Binh lính qua sông thi nhau chạy thục mạng. Chạy đến nổi té lên ngã xuống tắc da đổ máu mà không hay biết gì cả. Quan binh đang chạy thục mạng, thời thấy trước mặt không xa khói bụi mịt mù.

Vi Tử Điển nhìn lên trời than:

Mạng ta đã hết, định rút kiếm tự tử.

Đây nói về các Thủ Lĩnh của các cánh quân Văn Lang. Về họp tại Nam Kinh Xích Quỷ. Thống nhất quyết định một cuộc phản công vào ngày 23 tháng 9 là ngày quét sạch quân thù xâm lược ra khỏi non sông Tổ Quốc giữ vững chủ quyền Độc Lập. Đã có bề dày lịch sử. Hàng vạn năm ở thời Xích Quỷ. Gần hai nghìn năm ở thời Văn Lang. Mục tiêu xác định là tấn công vào ba mục tiêu chính.

1: Là tấn công vào quân Ân. Đóng đô tại Huyện Trùng Giang do Vương Khải Gia chỉ huy.

2: Là tấn công vào quân Ân. Đóng đô tại Huyện Tây Bắc Triết Giang Nam, do Ngạc Sùng Cảnh chỉ huy.

3: Là tấn công vào quân Ân. Đóng đô tại Huyện Nam Giao, do Khương Hoàng Nhân chỉ huy.

*- Nhiệm vụ tấn công vào mục tiêu một. Đóng đô tại Huyện Trùng Giang. Do Điền Điền Lang, cùng Hùng Cao Vương chỉ huy.

*- Nhiệm vụ tấn công vào mục tiêu hai. Đóng đô tại Huyện Tây Bắc Triết Nam Giang. Do Diệp Lang Đích Tôn Vương cùng Tây Thục Vương chỉ huy.

*- Nhiệm vụ tấn công vào mục tiêu ba. Đóng đô tại Huyện Nam Giao. Do Cao Lạc Hầu Vương cùng Cao Lạc Hải chỉ huy.

Đánh đuổi ngoại xâm là điều tất yếu tự nhiên, là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Yếu tố sống còn của một dân tộc. Đức tính Vũ dũng. Không khiếp sợ quân thù, dù ta là con Chuột. Giặc là con Voi cũng sẵn sàng đối mặt. Lòng trung hiếu như kim cang bất hoại. Ra sức giữ nước bảo vệ chủ quyền Độc Lập. Bảo vệ quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận. Phê phán những kẻ làm hại Đồng Bào. Làm hại non sông Tổ Quốc. Sống trong hoàng cảnh, ngoại xâm uy hiếp, đe dọa, đưa dân tộc đến con đường nô lệ thời mỗi người dân Văn Lang tự đứng lên góp công, góp của, góp sức, góp trí cứu nước đánh đuổi quân thù. Thà hy sinh cho đất nước sống còn, không sợ gian khổ. Không sợ mất mạng. Đó chính là truyền thống cao quí Anh Linh của nền Quốc Đạo dân tộc. Truyền thống dựng nước và giữ nước. Đã trải qua hàng nghìn hàng vạn năm. Truyền thống văn hóa Tiên Rồng. Như vũ khí, như tài sản bất ly thân. Làm khiếp đảm quân thù xâm lược.

Để dồn hết sức mạnh lực lượng tấn công vào quân xâm lược ở mục tiêu một. Điền Điền Lang Vương thống lãnh gần 20 vạn quân Huỳnh Trung Phong làm phó thống soái. Từ Lạc Giao Châu. Thủy quân. Bộ binh. Kỵ binh rầm rầm rộ rộ. Tiến thẳng đến huyện Trùng Giang tấn công vào thuyền trại thủy quân của Khải Vương Gia. Hướng Tây Nam doanh thủy trại của giặc.

Hùng Cao Vương thống lãnh gần 20 vạn quân. Cao Đình Luân làm phó thống Soái. Từ rừng Lâm Nguy Xích Linh Giao Châu, rầm rầm rộ rộ khói bụi mịt mù. Tiến thẳng đến huyện Trùng Giang tấn công vào hướng Đông Nam doanh trại của giặc bộ binh đóng trên đất liền.

Quân Văn Lang đã đến hồi phản kích

Thời non sông gào thét, chuyển rung rinh

Đả phản công thời đá vàng cũng nát

Lũ quân thù khó thoát, trận khởi binh.

Mục tiêu hai quét sạch quân Ân Cánh Tây Bắc. Diệp Lang thống lãnh gần 20 vạn quân. Thục Mân làm phó thống soái. Từ Tây Dương Châu rầm rầm, rộ rộ khó bụi mịt mù. Theo hướng Tây rồi chuyển sang hướng Bắc. Tiến thẳng đến huyện Tây Bắc Triết Nam Giang, tấn công vào hướng Tây Nam doanh trại của giặc.

Tây Thục Hầu Vương thống lãnh gần 20 vạn quân. Từ Kiến Giao Châu.Thục Lao làm phó thống soái. Đại quân kéo dài rầm rầm, rộ rộ. Quân reo ngựa hí dậy trời dậy đất. Tiến thẳng về hướng Bắc rồi bọc lên hướng Tây Bắc, tiến thẳng đến huyện Tây Bắc Triết Nam Giang tấn công vào hướng Đông Nam doanh trại của giặc.

Tiên Rồng chuyển động chân trời

Giặc Ân khiếp vía rã rời tay chân

Quân Nam rầm rộ tiến quân

Khói mù bụi mịt hực hừng uy phong.

Mục tiêu ba quét sạch quân Ân cánh Đông Bắc Văn Lang. Cao Lạc Hầu Vương thống lãnh hơn 10 vạn quân Nguyên Chấn Lạc làm phó thống soái. Từ Quế Giang Giao Châu. Kéo quân rầm rầm rộ rộ, tiến thẳng về hướng Bắc đến huyện Nam Giao. Tấn công vào hướng Tây Nam doanh trại của giặc.

Cao Lạc Hải, thống lãnh 8 vạn quân theo đường biển. Bọc lên theo sông Nam Trường Giang. Đổ bộ lên đất liền tiến thẳng đến huyện Nam Giao, đánh thẳng vào trại giặc hướng Đông Bắc.

Cờ phất phới ba quân rầm rộ

Tiến bao vây hùng hổ uy phong

Người cùng ngựa điệp trùng xông tới

Tiếng hò reo dậy núi dậy non.

Nói về Vi Tử Khải, nghe quân thám báo, báo cáo là quân Văn Lang. Đang tiến quân ồ ạt chia làm hai mũi, tấn công vào doanh trại trên đất liền cũng như ở dưới sông, theo hướng Đông Nam, Tây Nam của hai doanh trại. Vi Tử Khải lấy làm kinh sợ.

Ác Độc Yêu Bà nói:

Sợ gì chúng. Chúng đến để nạp mạng.

Nói xong Mụ Yêu Tinh, dùng pháp thuật thần thông triệu tập vô số vô biên Chồn, Cáo, toàn là những Yêu Tinh cao cấp. Từ hai đuôi trở lên cho đến năm đuôi, mỗi lúc mỗi kéo đến đông nghịt.

Mụ Yêu Tinh bỗng to lớn dị thường như người khổng lồ. Thổi ra luồng Hắc Đạo Âm Dương, một đen một trắng. Tỏa ra bao phủ một vùng rộng lớn, tiếng lốp bốp nổi lên như lúa rang. Hai luồng Hắc Đạo xâm nhập vào hết thảy các loài Chồn Cáo ấy. Mụ Yêu Tinh hô biến. Thời tất cả loài Chồn Cáo điều biến thành người.

Người nào người nấy điều có pháp thuật thần thông, phóng ra yêu khí mờ trời mịt đất.

Vi Tử Khải lấy làm kinh sợ, lẩm bẩm nói: Quân Hồ xuất hiện. Quân Hồ xuất hiện ra đứng trên mặt nước như đứng trên đất bằng. Chúng dùng xương người, xương cầm thú biến ra vũ khí. Như gươm, đao, giáo, mác cùng một số vũ khí hình thù quái dị. Nhìn cảnh quân Hồ trùng trùng điệp điệp. Hò hét dậy trời dậy đất. Thần thánh cũng phải kinh hãi, huống chi là người phàm.

Quả đúng như Mao Ly Hương nói. Nếu cầu được Sư Phụ. Thời dù cho quân Văn lang đông cho mấy. Mạnh đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu toàn bộ quân chủ lực Văn Lang bị tiêu diệt trong trận nầy. Thời nước Văn Lang sẽ mất về tay nhà Ân làm nô lệ thuộc địa cho đất Bắc. Một trận chiến sống còn của dân tộc. Ác Độc Yêu Bà trao cho Mao Ly xâu sọ người Bà mới luyện thành. Cùng nhiều câu Thần Chú điều khiển quân Hồ. Mao Ly Hương thống lãnh hơn 10 vạn quân Hồ cùng 5 vạn quân Ân. Giăng hàng ngang chờ quân Văn Lang đến là xông ra tiêu diệt. Ác Độc Yêu Bà cũng thế. Điều động 5 vạn quân Ân, 300 chiến thuyền, 10 vạn quân Hồ Yêu Tinh. Giăng hàng ngang, hàng dọc trùng trùng lớp lớp. Đứng trên mặt nước, chờ quân Văn Lang đến là xáp chiến. Mao Ly Hương căm thù quân Văn Lang đến tận tủy xương. Quyết ra tay quét sạch quân Văn Lang ở trận nầy. Mắt chăm chăm nhìn về hướng Đông Nam như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đây nói về quân Văn Lang. Do Điền Điền Lang Vương, Hùng Cao Vương. Chia làm hai nhánh tiến quân, gần 40 vạn quân rầm rầm rộ rộ tiến thẳng đến huyện Trùng Giang. Quân Văn Lang đang di chuyển, gươm, đao, giáo mác, ngựa hí quân reo rền trời rền đất. Thời có hai vị Thần xuất hiện ở hai cánh quân. Hùng Cao Vương thấy vị Thần xuất hiện. Liền cho ba quân tướng sĩ dừng lại.

Hùng Cao Vương vô cùng kinh ngạc. Chấp tay thi lễ nói:

Không hiểu Lão Thần Tiên từ cõi nào đến có điều chi dạy bảo.

Vị Thần Tiên đáp lễ nói:

Lão Thần là Chủ của các con sông lớn, nơi Hạ Thiên Vũ Trụ. Thừa lịnh Dược Vương Lão Tổ Tổ đem Linh Dược đến cho quân Văn Lang uống để chống lại dược khí của các loài Yêu Tinh. Cao Vương hãy ra lịnh cho ba quân tướng sĩ ngửa mặt lên trời uống tắm Linh dược.

Lịnh đã ban truyền ba quân tướng sĩ răm rắp làm theo. Vị Thần Tiên bay lên không mở bầu Linh dược trút xuống kỳ diệu thay. Linh dược vừa ra khỏi bầu liền biến thành trận mưa rào trút xuống xối xả cả người lẫn ngựa gần 20 vạn quân Văn Lang. Vị Thần Tiên thấy đả hoàng thành sứ mệnh liền biến mất. (Giang Công Thần Chủ).

Gần 20 vạn quân do Điền Điền Lang chỉ huy băng rừng lội suối rầm rầm rộ rộ náo động đất trời. Thời thấy vị Thần Tiên xuất hiện.

Điền Điền Lang vô cùng kinh ngạc. Chấp tay thi lễ hỏi:

Không hiểu Lão Thần Tiên từ cõi nào đến, có điều chi dạy bảo.

Vị Thần Tiên đáp lễ nói:

Lão Thần là Chủ của các dãy núi cao nơi hạ Thiên Vũ Trụ. Thừa lệnh Dược Vương Lão Tổ Tổ. Đem Linh dược đến cho quân Văn Lang uống, để chống lại Độc khí của các loài Yêu Tinh. Điền Vương hãy ra lịnh cho ba quân tướng sĩ ngước mặt lên tiếp uống Linh dược.

Điền Điền Vương tức thời ra lịnh cho ba quân tướng sĩ làm theo lời dạy của vị Thần Tiên. Cao Sơn Thần Núi. Vị Thần Tiên bay lên không mở bầu Linh dược trút xuống hóa ra trận mưa rào tắm gội cả người lẫn ngựa quân Văn Lang. Gần 20 vạn quân Văn Lang cảm thấy trong người khỏe khoắn, mệt mỏi chẳng còn. Vị Thần Tiên thấy đã hoàng thành sứ mệnh liền biến mất.

Quân Văn Lang sau khi tắm uống Linh dược thời trở thành đội quân nhà Trời. Trí huệ, Thần lực, võ nghệ đều tăng lên gấp ba gấp bốn. Đúng với ý nghĩa đội quân con Rồng cháu Tiên. Khi gần đến Trùng Giang thì thấy đất trời u ám, hung khí mờ mịt, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Thời hiểu rõ đây là trận chiến một còn một mất. Giữ vững Chủ quyền Độc lập, hay nô lệ cũng ở vào trận chiến nầy mà thôi.

Quân Nam Hùng khí bừng lên

Phen nầy tử chiến ghi tên sổ vàng

Rồng Tiên lịch sử chói vang

Phen nầy còn mất giang sang mất còn.

* * *PHẦN 59


Đây nói về Diệp Lang Đích Tôn Vương, cũng như Tây Thục Vương. Hai cánh quân di chuyển rầm rầm rộ rộ. Cờ bay phất phới, gươm giáo uy nghi. Bỗng thấy hai vị Tiên Cô xuất hiện ở hai cánh quân.

Tây Thục Vương thấy Tiên Cô xuất hiện liền chấp tay thi lễ nói:

Tiên Cô ở cung nào đến có điều chi dạy bảo.

Tiên Cô đáp lễ nói:

Tiên nữ ở cung Diêu Trì Vương Mẫu. Hạ Thiên Vũ Trụ vân lịnh Vương Mẫu. Đem thuốc giải độc Linh dược cho ba quân tướng sĩ người ngựa uống, trước khi giao đấu với các loài Yêu Tinh vô cùng lợi hại. Thục Vương hãy ra lịnh cho ba quân tướng sĩ xòe ngửa lòng bàn tay ra để nhận lấy thuốc. Mỗi người chỉ uống một viên còn cho ngựa.

Thục tây Vương vừa truyền lịnh xong gần 20 vạn quân tức tốc ngửa bàn tay ra. Tiên nữ liền bay lên không trung đứng trên mây. Phất cái túi bao một cái. Tức thời hóa ra một trận mưa thuốc. Kỳ diệu thay người có ngựa thời nhận được hai viên. Còn không ngựa thời chỉ có một viên thôi. Trong số gần 20 vạn người chỉ có một người cỡi ngựa chỉ nhận được một viên. Đó là Thục Chăm.

Thục Chăm la lớn:

Ta thiếu mất một viên rồi.

Tiên Cơ ở trên mây cười lớn:

Làm gì có thiếu. Vì tướng quân đã uống thuốc giải độc rồi.

Thục Chăm nhớ lại liền làm thinh. Thục Chăm nào biết viên thuốc mà Thục Chăm uống trước là Linh đan cải tử hoàn sinh quí hiếm vô cùng. Tiên Nữ thấy nhiệm vụ đã hoàng thành liền biến mất trong không trung.

Diệp Lang thấy Tiên Cô xuất hiện liền chấp tay thi lễ nói:

Tiên Cô ở cung nào đến, có điều chi dạy bảo.

Tiên Cô thi lễ nói:

Tiểu Nữ ở Cung Diêu Trì Vương Mẫu. Hạ Thiên Vũ Trụ. Vâng lịnh vương mẫu đem thuốc giải độc linh dược cho ba quân tướng sĩ người ngựa uống trước khi giao chiến với các loài yêu tinh vô cùng lợi hại, độc khí phun ra mù trời mịt đất. Đức Tôn Vương hãy ra lệnh cho ba quân tướng sĩ xòe ngửa bàn tay ra để nhận lấy thuốc, mỗi người chỉ uống một viên, còn viên kia thời cho ngựa.

Gần 20 vạn quân được lệnh tất cả đều ngửa bàn tay ra, Tiên Cô liền bay lên không trung đứng trên mây mở nút hồ lô niệm chú, tức thời hàng vạn viên thuốc bay ra hóa thành trận mưa thuốc rơi vào bàn tay quan, binh một cách nhanh chóng kỳ diệu thay người có ngựa thời nhận được hai viên, còn không ngựa thời chỉ nhận được một viên thôi.

Thái Nga la lớn:

Sao tôi chỉ có một.

Tiên Cô ở trên mây nói:

Tướng quân uống rồi còn uống chi nữa.

Thái Nga nhớ lại liền làm thinh, Thiên Hương không có viên nào ngơ ngác nhìn lên vị Tiên Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tiên Cô ở trên mây hiểu ý nói:

Cung Chủ hãy lấy hai viên linh đan trong lọ thần cho tiểu Long Câu cùng Cung Chủ uống, trước khi chiến đấu với yêu tinh.

Ngọc Thiên Hương nhớ mình có lọ linh đơn giải độc, liền dốc ra hai viên cho mình và tiểu Long Câu uống, Tiên Cô thấy nhiệm vụ đã hoàn thành liền biến mất.
 

shopoga

✩✩
Đại quân uống thuốc kháng độc xong tiếp tục tiến quân gần đến huyện Tây Bắc Triết Nam Giang, thời thấy yêu khí mù mịt đen trời mịt đất thời biết trận chiến nầy vô cùng nguy hiểm có thể nói là mất mạng, một là xanh cỏ, hai là tỏ ra uy phong.

Đã đến lúc một còn một mất

Vào tử chiến tỏ rạng uy phong

Đường cứu nước tiến lên phía trước

Đuổi quân thù ra khỏi non sông.

Đây nói về Cao Lạc Hầu Vương, cũng như Cao Lạc Hải, hai cánh quân rầm rầm rộ rộ hăng hái tiến về huyện Nam Giao bỗng xuất hiện hai vị Tiên Ông ở hai cánh quân.

Cao Lạc Hầu Vương thấy Tiên Ông xuất hiện liền chấp tay thi lễ nói:

Tiên Ông ở cõi nào tới, có điều chi dạy bảo.

Tiên Ông đáp lễ nói:

Ta vân lệnh Thái Thượng Lão Tổ Tổ đem linh dược chống độc cho quân quan, tướng uống tắm gội trước khi giao chiến với Bạch Cốt Ma Tôn, Bạch Cốt Quỷ độc khí trùng trùng dù cho Thần Thánh cũng khó mà xông vào Bạch Cốt Ma độc trận huống chi là người phàm thời tiêu ra nước hết. Cao Vương mau ra lịnh cho ba quân tướng ngửa mặt lên trời để nhận lãnh linh dược.

Mười vạn quân được lệnh liền ngửa mặt lên trời. Tiên Ông liền bay lên không trung, niệm chú lắc lắc Hồ Lô mấy cái mở nút, tức thời một luồng khói trắng tuông ra hương thơm ngào ngạt, hóa ra một trận mưa rào tắm uống cho người ngựa ba quân tướng sĩ, thấy mình đã hoàng thành nhiệm vụ Tiên Ông liền biến mất.

Nói về Cao Lạc Hải thống lảnh 8 vạn quân rời khỏi thuyền, đại quân rầm rầm rộ rộ tiến thẳng về huyện Nam Giao thời thấy một đạo hào quang bay đến Tiên Ông xuất hiện.

Cao Lạc Hải thi lễ nói:

Tiên Ông từ cõi nào đến có điều chi dạy bảo.

Tiên Ông đáp lễ nói:

Ta vân lệnh Thái Thượng Lão Tổ Tổ, Viêm Đế Thần Nông Lão Tổ Tổ đem linh dược xuống trần cho ba quân tướng sĩ uống tắm linh dược kháng độc, trước khi giao chiến với Bạch Cốt Ma, Bạch Cốt Quỷ quá lợi hại. Cao Lạc tướng quân mau ra lệnh cho ba quân tướng sĩ ngửa mặt lên.

Được lịnh 8 vạn quân đều đồng loạt ngửa mặt lên trời. Tiên Ông liền bay lên không trung cầm năm loại ngũ cốc phất qua phất lại vài lần, tức thời một trận mưa dược trút xuống như mưa tắm gội người ngựa quân Văn Lang. Năm loại ngũ cốc là tinh khí của trời đất kết hợp cả thân, rễ, củ, quả. Quân Văn Lang tiếp nhận linh khí trời đất xong tinh thần phấn chấn sinh lực dồi dào tất cả sự mệt mỏi biến mất không còn, thấy mình đã hoàng thành sứ mệnh, Tiên Ông liền biến mất.

Sau khi tiếp nhận linh dược xong hai cánh quân, Cao Lạc Hải cùng Cao Lạc Vương tiến sâu vào địa phận huyện Nam Giao âm u mù mịt hơi lạnh thấu xương, mùi tanh hôi khó chịu, đó chính là độc khí do ma trận Bạch Cốt tạo ra nếu không nhờ uống linh dược thời xây xẩm mặt mày ngã lăn ra bất tỉnh, lục phủ ngũ tạng hư nát mà chết, Thần Tiên cũng khó mà xông vào Ma Độc Trận.

Kìa trước mắt là quân thù hùng mạnh

Mộng xâm lăng tàn bạo ác kinh thiên

Giờ quyết tử tính từng giây từng phút

Quyết tử xông lên tử chiến với yêu Tinh.

Nói về hai cánh quân, Cao Lạc Hải cùng Cao Lạc Vương bất chấp trời đất âm u mù mịt hơi lạnh thấu xương, mây đen cuồn cuộn tiếng linh tinh nổ lốp bốp, những cục lửa đỏ lòm bay lên bay xuống, mùi hôi tanh càng dữ dội, hai cánh quân càng lúc càng tiến gần đến doanh trại của giặc, thời một thế giới hãi hùng hiện ra ở hai cánh quân, mỗi cảnh giới ma khác nhau, Ma Cầm Thú và Ma Người.

Cao Lạc Hầu Vương cùng quân binh kinh hoàng, trước mắt là một thế giới bộ xương người, trùng trùng điệp điệp ngút tận đâu đâu, hai con mắt xanh lè phát tỏa ra ánh sáng thấy mà ghê sợ. Cao Lạc Vương cùng ba quân tướng sĩ nghĩ: Đây là đâu thế? Giới ma binh. Cao Lạc Vương lấy lại bình tỉnh, ngâm bài thơ rằng.

Ta là con cháu Tiên Rồng

Ta đi theo bước cha ông vạn đời

Ta là con cháu nhà trời

Càn Khôn vũ trụ ra vào như không

Xá gì một lũ ma Tinh

Kiếm linh ta chém nát tan chẳng còn

Anh linh truyền thống anh hùng

Trảm yêu trừ Quỷ mở đường cứu dân

Kìa truyền thống anh linh thuở trước

Thời cha ông mở nước dựng non

Đánh tan muôn vạn yêu Tinh

Dựng nền Quốc Đạo văn minh lẫy lừng

Nào con cháu Tiên Rồng tiến lên

Nào gươm, Đao, giáo, mác tiến lên

Phất cờ tay chỉ gươm binh

Văn Lang hào khí tiến lên diệt thù, tiến lên.

Tám vạn cánh quân Cao Lạc Hải bất chấp cuồng phong càng quét dữ dội, gần tới doanh trại của giặc ôi thôi chuyện lạ xảy ra, tưởng mình đang lạc vào thế giới xa lạ, Ma, Yêu Quỷ binh một thế giới toàn là xương, xương ma cá sấu, xương ma thuồng luồng, xương ma khủng long cho đến xương ma hổ, báo, voi, sư tử, đại bàng, trăng, rắn ôi thôi trùng trùng điệp điệp, gào thét hung dữ vô cùng, cuồng phong dữ dội là do chúng tạo ra. Cao Lạc Hải cùng ba quân tướng sỉ kinh hoàng. Bỗng nghe tiếng hát đầy thần lực âm vang.

Thuở trời đất mới sinh khai lập

Đức Cha Trời mở rộng non xanh

Truyền rằng nhân loại trưởng thành

Thay trời hành đạo dẹp loài yêu tinh

Lời truyền ấy ứng linh ba cõi

Giống Tiên Rồng dòng dõi tối cao

Hiếu trung chẳng sợ ma nào

Tiến lên quét sạch ngã nhào yêu tinh

Hãy tiến lên vì nước vì non

Hãy tiến lên càn quét yêu ma.

* * *

Quân Ân xâm lược can qua.

Để cho non nước bài ca yên bình.

Để cho dân chúng yên lành

Quê mình mãi mãi học hành ấm no.

Tiếng hát đầy thần lực âm thanh truyền đi 7 – 8 dặm đường, bài thơ sư phụ truyền dạy khi nào lâm vào tình thế nguy hiểm thời hát lên. Cao Lạc Hải cùng ba quân tướng sĩ nghe lời hát đầy chí khí ấy thời hò reo dậy trời dậy đất, hò hét xông lên.

Đây nói về Diệp Lang cùng Tây Thục Vương hai cánh quân sau khi dùng thuốc kháng độc, ba quân tướng sỉ thấy trong người thần lực tăng lên gấp ba gấp bốn lần, thấy trong người nhẹ nhàng như muốn bay lên, tiến quân ồ ạt càng lúc càng tiến gần doanh trại giặc, bất chấp cuồng phong càng quét mỗi lúc một dữ dội, yêu khí mù mịt, độc khí trùng trùng, bất ngờ nhìn thấy chuyện lạ xuất hiện, ba quân tướng sĩ la lên coi kìa, nào là quân chuột, nào là quân dơi, nào là quân chồn, gươm, đao, giáo, mác sáng ngời và tướng chỉ huy của chúng là một con chuột khổng lồ ba đầu, một con dơi khổng lồ ba đầu, sáu con mắt của tướng chuột tướng dơi như 12 ngọn đèn pha càn quét quân Văn Lang. Nhìn quân yêu Tinh trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu mà đếm, tinh thần quân Văn Lang hơi khiếp hoảng, bỗng nghe tiếng ca như Rồng ngân nổi lên vang dội 9 – 10 dặm đường.

Từ thuở Hồng Hoang mở đất trời

Cỏ cây cầm thú nở sanh sôi

Cha Trời Địa Mẫu cùng xuống thế

Nhân loại từ đó đã ra đời

Một bọc trăm con nào ai khác

Ngũ hành trấn khắp chủ mọi nơi

Thay Trời hành Đạo trừ bạo ác

Gươm thiên càn quét chuột yêu dơi

Huyền cơ một trận xoay bộ máy

Yêu Tinh Quỷ dữ nát tàn đời

Tiên Rồng chánh nghĩa quân cứu thế

Hùng khí Nam Thiên dậy biển khơi

Ba quân tướng sĩ nào xông tới

Quét sạch quân thù giữ nước ôi

Chủ quyền Độc Lập muôn đời mãi

Hiếu trung tỏ rạng Đức sanh sôi

Ba quân tướng sĩ nào xông tới

Bảo vệ quê hương khắp đất trời

Ba quân tướng sĩ nào xông tới

Đánh đuổi giặc thù diệt chuột dơi

Tiến lên, tiến lên, tiến lên.

Ba quân tướng sĩ nghe lời ca đầy chính khí ấy, thời hùng tâm trỗi dậy hò hét dậy trời dậy đất, 20 vạn quân ào ào xông tới xáp chiến với yêu Tinh, thế là trận chiến xảy ra kinh thiên động địa dậy trời dậy đất.

Đây nói về Tây Thục Vương thống lãnh gần 20 vạn quân sau khi tắm gội linh dược xong, tinh thần ba quân tướng sĩ vô cùng phấn chấn khí lực sung mản tràng trề, quân reo ngựa hí tiến quân rầm rộ, càng lúc càng tiến gần đến doanh trại của giặc, bất chấp cuồng phong quét tới mịt mù, khí độc ngùn ngụt đen trời mịt đất, những âm thanh kỳ lạ đinh tai nhức óc, bỗng nghe một tiếng nổ long trời lở đất, thời một cảnh tượng hiện ra vô cùng khủng khiếp, nào là đủ loại rắn hai đầu trở lên cho đến năm đầu, cá sấu có cánh, thuồng luồng có cánh, khủng long có cánh, mỗi lần đập cánh là giông bão nổi lên, còn rắn nhiều đầu, thời vô cùng khiếp đảm, đầu phun lửa, đầu phun độc, đầu phun kiếm khí, đầu phun nọc rắn, đầu phun cuồng phong gió bão, đầu phun khí đen mù mịt, chỉ huy là một con rắn khổng lồ chín đầu, các vị Thần xưa nay đều tránh xa con rắn Chúa xà Rồng nầy, là chúa tể 36 loài bò sát, pháp thuật vô biên. Quân binh Văn Lang nhìn thấy trùng trùng điệp điệp yêu tinh cũng phải kinh hoảng. Thời ở trên mây bỗng nổi lên tiếng hát vang dội núi non biển cả.

Ta tu ở núi Vệ Linh

Còn ta tu ở Tiên Sơn ngút Trời

Hoành Sơn ta tạm ở ngồi

Động, Hồ ta chủ ta vào ta ra

Trường Giang ta chủ ta coi

Đất bằng ta chủ ta coi lúa màu

Đại Dương ta chủ khắp nào

Đến đây giúp sức, diệt loài yêu Tinh.

Thì ra đây là bảy vị Thần ở khắp nơi đến giúp quân Văn Lang diệt yêu Tinh chuyên làm hại con người, cũng như tiêu diệt kẻ ngoại xâm đi ngược lại ý của Đức Cha Trời. Quân Văn Lang thấy các vị thần đến giúp, tinh thần phấn chấn, hùng khí nổi lên.

Tây Thục Vương chỉ kiếm về phía quân thù thét lên:

Tiến lên, con Rồng Cháu Tiên tiến lên quét sạch quân thù ra khỏi non sông Tổ Quốc. Tiến lên, tiến lên.

Gần 20 vạn quân ào ào xông tới, một cuộc xáp chiến khủng khiếp trong lịch sử.

Đây nói về Điền Điền Lang, Hùng Cao Vương hai cánh quân sau khi tắm gội dược liệu, tinh thần phấn chấn, tiến quân ồ ạt, càng lúc càng tiến gần đến doanh trại của giặc, bất chấp cuồng phong càn quét mỗi lúc một thêm dữ dội, mùi hơi chồn cáo nồng nặc, khí độc mịt mù. Bỗng nghe một tiếng sét nổ thời một chuyện lạ hiện ra ngoài sức tưởng tượng của quân Văn Lang, Quân Hồ trùng trùng điệp điệp đi đứng trên mặt nước như đi trên đất liền, chúng chờ cho quân Văn Lang gần tới là ào ào xông tới tấn công, sức mạnh như cuồng phong bão táp. Quân Văn Lang tức thời chống trả, trận chiến mỗi lúc xảy ra ác liệt. Quân Hồ lớp ở dưới đất lớp bay lên cao tấn công xuống vô cùng lợi hại, quân Văn Lang càng đánh càng lép vế nhưng vì tinh thần không sợ chết ra sức chống trả.

Nói về Hồn Thiêng dân tộc mấy nghìn năm đứng chật không trung nhưng không biết làm sao giúp quân Văn Lang được vì độc khí yêu tinh bao phủ mù mịt, nhìn thấy quân Văn Lang lép vế bởi số yêu tinh bay lên không đánh xuống nhưng không biết làm sao trợ giúp được.

Bỗng thấy trên vũ trụ một đạo hào quang bay tới mùi hương nực mũi, hiện ra Dược Vương Tổ Tổ nói:

Các ngươi vào trận giúp quân Văn Lang đi, mùi hương các ngươi ngửi đó chính là mùi hương kháng độc.

Nói xong Dược Vương biến mất.

Đây nói về Hùng Cao Vương đánh vào hướng Đông Nam doanh trại của giặc, bất chấp cuồng phong độc khí càn quét mỗi lúc một dữ dội, quân Văn Lang ào ào xông tới, Mao Ly Hương tức thời niệm chú, quân Hồ lớp ở dưới đất, lớp ở trên không như cuồng phong vũ bão tấn công quân Văn Lang như sấm sét cũng như cánh quân của Điền Điền Lang càng đánh quân Văn Lang càng lép vế, bởi quân Hồ lớp đánh dưới đất, lớp đánh trên không đánh xuống, quân Văn Lang chống đỡ tối mặt tắt mày. Hùng Cao Vương không sử dụng gươm linh trấn quốc được vì hai bên giao chiến xáp lá cà. Hùng Cao Vương đang bối rối chưa biết phải làm sao thời nghe trên không cuộc giao chiến xảy ra dữ dội, quân Hồ lớp chết, lớp bị thương rớt xuống đất hiện nguyên hình là chồn, cáo hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi, năm đuôi.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 60

Lúc bấy giờ bên kia bờ bắc Nam sông Trường Giang. Ân Trụ Vương đang ngự tại lều chính, quan tướng đến chầu đông đủ.

Ân Trụ hỏi:

Hôm nay có tin tức gì về chiến trận không?

Thời có quan phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, Ngạc Thống soái đóng quân ở huyện Tây Bắc Triết Nam Giang đã bị quân Văn Lang bao vây nguy cơ đến nơi.

Cái gì? Ân Trụ Vương sửng sốt hỏi:

Có chuyện đó sao?

Quan phụng ngự tâu:

Không những thế quân ta thất thủ tại Tây Giang Châu đi tiêu 12 vạn quân tướng tá chết sạch, thất thủ tại rừng lau sậy 2 vạn quân là vì bất ngờ bị tấn công trở tay không kịp, thi nhau ngã gục bỏ mạng làm phân cho cây cỏ, Ngạc Sùng Văn trốn chạy nhưng chạy không thoát bị chúng xẻ thịt như xẻ một con heo.

Ân Trụ Vương thét lớn:

Cái gì?

Quan phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công chưa hết đâu, tại rừng Hà Lâm quân ta thất thủ đi tiêu 5 vạn quân làm mồi cho kềnh kềnh cho lũ quạ. Tại Tây Dương Giao Châu quân ta bị đánh dập mật nát phèo nát phổi, 12 vạn quân chết sạch không còn một mạng để trở về báo cáo.

Cái gì? Ân Trụ Vương lại thét lớn không còn giữ nổi bình tỉnh la hét om sòm. Quan phụng ngự thấy Ân Trụ Vương la quá tạm thời nín thinh. Quát tháo la lối một hồi Ân Trụ Vương tỉnh táo trở lại, thấy Quan phụng ngự vẫn còn đứng đó liền quát:

Sao ngươi chưa lui.

Quan phụng ngự lại tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ tại Kiến Giao Châu còn thê thảm hơn nữa, hơn 12 vạn quân phần thì bị chúng đốt, phần thì bị sét đánh, phần thì bị ăn giáo, ăn lao, ăn Đao, ăn Kiếm, chết thôi là chết đầy gò chật bãi.

Ân Trụ Vương quát:

Ngươi nói chi mà dài dòng thế ngắn gọn thôi.

Ân Trụ Vương hỏi:

Những việc thất bại trên xảy ra bao giờ?

Quan phụng ngự thưa:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, dạ hơn nửa tháng rồi.

Ân Trụ Vương sửng sốt thét lên:

Cái gì? Đêm mấy tên thám báo chém hết cho ta.

Tin thất trận dồn dập, quan tướng ai nấy cũng đều xanh mặt: Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế?

Thương Dung, Triệu Khải, Mai Bá thời đã lường trước sự việc nhưng không dám tâu. Cùng thời điểm căng thẳng ấy Ân Trụ Vương đang trúng những đòn chí tử thất bại tin dữ giáng xuống xây xẩm mặt mày, thời có Quân phụng ngự nữa đến tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, Khương Hoàng Nhân đóng quân tại Nam Giao đã bị quân Văn Lang bao vây rồi nguy cơ đến nơi.

Ân Trụ Vương lại thét lớn:

Cái gì?

Xây xẩm cả mặt mày, Vua Trụ nãy giờ đã bị ăn đấm giờ lại thêm ăn đá điếc cả tai:

Ngươi nói sao?

Quang phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, quân Văn Lang không những bao vây quân ta tại Nam Giao mà còn đánh bại quân ta ở Dạ Loan Châu Bạch Đằng Giang xóa sổ 15 vạn quân đi tiêu 1.500 chiến thuyền, không ai là sống sót làm mồi cho cá cho tôm. Tại Quế Giang Châu quân ta đại bại chụm sạch hơn 20 vạn quân, bị chận đánh các đường lui như rừng U Minh Hạ, đồi Lâm Giao, tất cả đều bỏ mạng kể cả quân thám báo nên không còn ai về báo cho Khương Hoàng Nhân biết.

Ân Trụ Vương như trên trời rơi xuống hỏi:

Thất bại ấy xảy ra cách đây bao lâu?

Quan phụng ngự tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ những chuyện ấy xảy ra hơn nửa tháng rồi.

Cái gì? Ân Trụ Vương lẩm bẩm: Sao trùng hợp thế, chuyện gì đã xảy ra. ÂN Trụ Vương càng nghĩ càng tức tối. Thời có quan phụng báo vào tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, Khải Vương Gia đóng quân tại Trùng Giang đã bị quân Văn Lang bao vây rồi.

ÂN Trụ Vương như muốn té ngửa thét lớn:

Cái gì? Ngươi nói lại ta nghe.

Quang phụng ngư thưa:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ không những quân Văn Lang tiến quân ồ ạt bao vây Khải Vương Gia tại huyện Trùng Giang mà còn đánh bại quân ta tại khúc sông Lạc Cội rừng Lạc Hồn, chận đứng phục kích bất ngờ tấn công đường rút lui của ta tại eo Tử Thần, chôn vùi quân ta hơn 20 vạn quân, hai nghìn chiến thuyền không còn một ai sống sót.

Ân Trụ Vương ngơ ngơ ngác ngác nói:

Quân Văn Lang là quân Thần Thánh sao?

Quan phụng ngự tấu:

Bẩm Chúa Công quân Văn Lang quả đúng là quân Thần Thánh không biết đâu mà lường.

Quả đúng là một buổi chầu xui xẻo tin dữ dồn dập, Vua tôi xây xẩm mặt mày, thê thảm hơn hết vẫn là Vua Trụ, tin dữ dồn dập đấm đá cái nào cái nấy chí tử, nói chung là Vua tôi liểng xiểng xây xẩm cả mặt mày. Thế mà nào có hết, tin dữ vẫn tiếp tục giáng xuống.

Quân thám báo hớt ha hớt hãi mặt mày tái xanh tái mét khẩn báo:

Bẩm Chúa Công mau đem quân cứu Điển Vương Gia, bị quân Văn Lang truy sát chạy thục mạng, 30 vạn quân giờ chỉ còn 1 vạn.

Trụ Vương kinh khiếp hỏi:

Điển Vương Gia hiện giờ ở đâu?

Quân thám báo thưa:

Bẩm Chúa Công ở bên kia Nam Sông Trường Giang.

Vua Trụ hốt hoảng la lớn:

Quân Văn Lang tới đó rồi sao?

Quân thám báo thưa:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ, không những tới đó mà nay mai gì sẽ đánh tới đây.

Vua tôi quan tướng nhôn nhao cả lên, thấy Trụ Vương chần chừ, không đưa quân giải cứu. Thương Dung tâu:

Muôn tâu Chúa Công Bệ Hạ không thể chần chừ thêm nữa, trước mắt là giải cứu Điển Vương Gia thoát nạn, sau đó là hỏi rõ vì sao quân ta thất bại một cách dễ dàng như thế.

Ân Trụ Vương nghe cũng có lý liền ra lệnh cho Ân Phá Bại đem quân đến giải cứu Điển Vương Gia.

Đây nói về binh lính Điển Vương Gia chạy thục mạng, thời thấy trước mặt không xa khói bụi mịt mờ. Vi Tử Điển nhìn lên trời than, mạng ta đã hết rồi, định rút kiếm tự tử, nhưng nhìn rõ quân kéo đến không phải là quân Văn Lang mà là quân Ân, Vi Tử Điển nhìn rõ vị tướng quân ấy chính là Ân Phá Bại Đại tướng quân.

Ân Phá Bại nhìn nhìn thấy tình cảnh quân binh xơ xác chạy trốn thục mạng, thê thảm không lời nào tả nổi, nhìn Vi Tử Điển mặt không còn chút máu đứng thở dốc hình như muốn tự sát thì phải. Thời hiểu rõ quân Văn Lang lợi hại như thế nào.

Ân Phá Bại xuống ngựa đến trước Vương Gia thi lễ nói:

Xin Vương Gia tha thứ cho tội đến trễ.

Vi Tử Điển nói:

Ta cứ tưởng là quân Văn Lang chận đầu tiêu diệt ta.

Ân Phá Bại nói:

Quân Văn Lang lợi hại đến thế sao?

Vi Tử Điển lắc đầu không nói. Ân Phá Bại hỏi thì hỏi nhưng cũng hiểu rõ tình thế quân Văn Lang khủng khiếp đến mức độ nào, 30 vạn quân giờ chỉ còn hơn 8 nghìn quân xơ xác dở sống dở chết.

Một ngày mới lại về, ngày 23 tháng 9 năm mậu Thân. Ân Trụ Vương uể oải như người bệnh nặng, các quan tướng cũng có tâm trạng bệnh lây, người nào người nấy cảm thấy nặng nề như mang đá vào mình, nhìn đất trời u ám, yêu khí trùng trùng phủ lấy bầu trời phương Nam, không hiểu vì sao, hay là linh cảm có gì bất lợi cho mình ngày nay.

Ân Trụ Vương thở dài thường thược có vẻ não nề. Một buổi chầu bao trùm không khí mệt mỏi cũng chẳng có ai muốn thưa báo gì.

Bỗng có quan phụng ngự vào tâu:

Có Vi Tử Điển vương gia vào chầu.

Vi Tử Điển vào chầu, lạy Vua Trụ xong rồi tâu:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ tội thần đáng chết vì không thể hoàng thành sứ mệnh mà Bệ Hạ tin tưởng giao phó, 30 vạn quân giờ chỉ còn có 8 nghìn.

Các quan đã nghe quân thám báo nói rồi bán tín bán nghi, nhưng hôm nay Vương Gia đã nói lên sự thật, các quan ai nấy cũng đều sửng sốt. Ai cũng nghỉ là Ân Trụ Vương sẽ quát tháo giận dữ, có khi còn xử tử Vi Tử Điển nữa là khác, đằng nầy hôm nay lại trái ngược mọi khi.

Vua Trụ ôn hòa hỏi:

Vương Gia thấy sao thời kể lại y như vậy, đầu đuôi sự việc cho Trẩm nghe.

Vi Tử Điển kể: Bước đầu quân ta đi đến đâu thời chiến thắng đến đó, các Châu, Quận, Huyện lần lượt bị quân ta chiếm lĩnh. Quân Văn Lang bỏ mạng cũng nhiều nhưng đó chỉ là quân địa phương ô hộp và cứ thế quân ta tiến sâu vào đất Văn Lang hai ba trăm dặm, thế mạnh như chẻ tre, như đàn sư tử đi tới đâu thời dê, heo ngã quỵ tới đó không có một sức mạnh nào chống đỡ nổi. Không ngờ đó là kế sách của chúng, dụ ta nhanh chóng tiến sâu vào đất Văn Lang chúng mới ra tay tiêu diệt chúng ta, phục kích chận đứng giăng bẩy bất ngờ tiêu diệt chúng ta. Chúng ta không phải thua chúng về binh hùng tướng mạnh mà là, mà là…

Vi Tử Điển ngập ngừng không nói. Vua Trụ nóng lòng nghe quát:

Mà là mà sao?

Vi Tử Điển thưa:

Bẩm Chúa Công Bệ Hạ mà là thất linh Bảo Kiếm Trấn Quốc của Vua Hùng quá lợi hại.

Cái gì? Vua quan đều sửng sốt và họ đã hiểu tất cả. Có người lên tiếng:

Có Bảo Kiếm Trấn Quốc thiệt sao?

Ân Trụ Vương hỏi:

Vương Gia đã thất bại dưới uy lực của Bảo Kiếm Trấn Quốc đó sao?
 

shopoga

✩✩
Vi Tử Điển gật đầu run run kể, dù ta có trăm nghìn quân, binh hùng tướng mạnh cũng không địch nổi một linh Kiếm Trấn Quốc, huống chi chỉ là 30 vạn quân. Quân ta đại bại do Hỏa Linh Kiếm, một loại linh Kiếm biến hóa theo ý con người, sự lợi hại của Hỏa Linh Kiếm phải nói là vô cùng khiếp đảm, lửa dậy đỏ trời, Kiếm khí mịt mù, sét đánh ầm ầm, nháy mắt 20 vạn quân nát như tương chết không kịp ngáp, quân binh tướng tá tất cả đều đi đời, quân ta chống đỡ gì nỗi chỉ còn cách rút lui tháo chạy. Nhưng nào thoát khỏi nanh vuốt của chúng, chúng đã bố trí cho quân phục kích giăng bẫy, chờ cho ta lọt lưới là chúng tấn công ngay làm cho quân ta bất ngờ trở tay không kịp, bị chúng xơi sạch, đầu đuôi thủ dĩ chẳng còn chút chi. Thần nghỉ các cánh quân khác cũng không sao tránh khỏi tình cảnh thảm hại như vậy, trước uy lực của bảy thanh Linh Kiếm trấn Quốc của chúng.

Ân Trụ Vương như đã vỡ lẽ sự thất bại liên tiếp của các cánh quân:

Thì ra là thế, Vua Hùng quả là lợi hại, khó mà đánh bại dù đã trải qua hàng nghìn năm, muốn thắng được Hùng Vương phải có một giải pháp khác, bài toán hàng nghìn năm nữa, may ra mới thắng được Quốc Tổ Vua Hùng.

Mộng xâm lăng liền tan theo mây khói. Vưu Hồn, Bí Trọng, Hầu Hổ nghe Điển Vương kể uy lực tàn sát của Kiếm linh cũng sợ hết hồn hết vía. Bỗng lúc ấy nghe sấm chớp ầm ầm từ khắp nơi vọng tới mỗi lúc một khủng khiếp, rung trời chuyển đất, Thiên Long Địa Chấn, lều trại chao đảo.

Vi Tử Điển kinh hãi nói:

Kiếm Linh sấm nổ cánh quân đã bị tấn công, mau mau rút quân về Bắc kẻo không còn kịp.

Ân Trụ Vương ngơ ngác:

Rút quân sao?

Ân Trụ Vương cứ chần chừ mãi, sấm sét càng lúc càng to, Kiếm khí mờ mịt càng lúc càng dữ dội, cuồng phong gào thét tưởng chừng như trời đất sắp sụp đến nơi, quan tướng mỗi lúc một thêm khiếp hãi kinh hoàng.

Bỗng có quân vào báo:

Có Khải Vương Gia đến.

Ân Trụ Vương cùng quan tướng ồ ra đón Vi Tử Khải, xem đang xảy ra chuyện gì, thấy Vi Tử Khải một người một ngựa bơ phờ tái xanh tái mét, mặt không còn chút máu.

Vi Tử Khải ráng lắm mới nói nên lời:

Bệ Hạ, Bệ Hạ chạy mau, chạy mau chần chừ thời không kịp.

Bỗng có người nói:

Xem kìa, xem kìa.

Vua quan tướng tá nhà Ân nhìn về hướng Nam bên kia Nam sông Trường Giang, trên bầu trời hào quang chói lọi, Ngũ Long, Ngũ Phụng xuất hiện, hào quang đủ màu sắc rực rỡ cả Nam phương. Ngũ Long, Ngũ Phụng bay lên lộn xuống đẹp mắt vô cùng, hình như đang thu hút thần lực Vũ Trụ, truyền thần lực đến Ngũ Linh Tiên Thiên Bảo Kiếm.

Tức thời Địa Chấn ầm ầm, Hạ Thiên thế giới Vũ Trụ rung rinh.Lầu đài Cung Điện các cõi trời hạ thiên thế giới tưởng chừng như muốn sụp đổ đến nơi.

Tứ Hải Nam Vương ở 4 Châu Lớn như.

– Nam Hải Long Vương ở Nam Thiện Bộ Châu.

– Bắc Hải Long Vương ở Bắc Cô Lô Châu.

– Đông Hải Long Vương ở Đông Thắng Thần Châu.

– Tây Hải Long Vương ở Tây Ngưu Hóa Châu.

Lâu đài Cung Điện tứ Hải Long Vương ở bốn Châu lớn như muốn sụp đổ đến nơi: Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Nói về 36 Cung Trời, 72 Cung Động Cung Điện, 18 tầng địa ngục Địa Chấn ầm ầm làm cho chư Thiên, quỷ Thần hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ân Trụ Vương cùng các quan tướng thấy Ngũ Long, Ngũ Phụng xuất hiện bay lượn trên không trung, sấm sét mỗi lúc một to, đất trời rung chuyển ầm ầm, cuồng phong bão lốc nổi lên dữ dội, cuốn phen mão mũ quan Vua. Ân Trụ Vương cùng quan tướng thất kinh, Trụ Vương liền ra lệnh rút quân.

Tức thời 30 vạn quân còn lại vượt qua Bắc sông Trường Giang chuồng thẳng nhắm hướng Tây An, Lạc Dương chuồng êm không ai hay, không ai biết, ngược lại lúc ban đầu ra quân rầm rộ.

Đây nói về Diệp Lang, hát bài ca hùng khí Nam Thiên Con Cháu Tiên Rồng thay trời hành Đạo, tiêu diệt loài Ma yêu, Quỷ dữ, phất cờ chỉ Kiếm tức thời 20 vạn quân ào ào xông tới.

Yêu Tinh Chúa Chuột nào chịu lép vế, hét lên một tiếng như sấm nổ, chỉ tay về phía quân Văn Lang ào ào xông tới, tức thời hàng mấy mươi vạn người Chuột gào thét đinh tai nhức óc ào ào xông tới xáp chiến với quân Văn Lang.

Yêu Tinh Chúa Dơi nào chịu thua kém Yêu Tinh Chúa Chuột đập cánh gào thét chỉ huy, quân Dơi bay lên đen trời tấn công xuống đầu quân Văn Lang.

Quân Dơi, quân Chuột đông hơn kiến cỏ mạnh hơn hổ dữ, xông vào đâm chém trên không dưới đất, cấu xé quân Văn Lang.

Quân Văn Lang nhờ uống linh dược kháng độc, thần lực tăng lên gấp ba gấp bốn lần, mạnh như đàn sư tử xông vào xáp lá cà đâm chém lũ yêu Tinh Chuột, Dơi tới tấp. Thế là trận chiến kinh thiên Động Địa dậy trời dậy đất, quân reo ngựa hí, ma gào quỷ thét, gươm, đao, giáo, mác đinh tai nhức óc, Đao, Kiếm choảng nhau ầm ầm, ai nhìn thấy trận chiến cũng phải kinh hồn bạt vía. Càng đánh quân Văn Lang càng yếu thế vì phải chống trả với hai thế lực hùng mạnh, quân Chuột tấn công dưới đất, quân Dơi tấn công từ trên không đánh xuống. Quân Văn Lang lúng túng chống cự hết sức khó khăn, càng đánh càng yếu thế, lại thêm khí độc do Yêu Tinh Dơi Chuột phun ra mù trời mịt đất.

Ngọc Thiên Hương thấy quân Văn Lang yếu thế là do quân Dơi tấn công từ trên không đánh xuống, liền phi ngựa bay lên không trung múa Kiếm Tiên chém tới tấp vào quân Dơi, hào quang chơm chớp bao phủ một vùng rộng lớn, quân Dơi bị chém tả tơi, rớt xuống đen đất.

Bỗng nghe một tiếng sấm nổ, người Dơi to lớn có hai cái đầu bay tới chém Thiên Hương, yêu Đao vô cùng lợi hại, Đao khí tuôn ra mịt mù, người Dơi hai đầu vô cùng lợi hại, một đầu phun lửa, một đầu phun độc khí tạo ra luồng mây đen dày đặc cuồn cuộn bao phủ lấy Ngọc Thiên Hương, lửa yêu khí yêu bao phủ một vùng rộng lớn, nhìn Ngọc Thiên Hương chìm trong biển lửa và độc khí, ai cũng nghỉ là Ngọc Thiên Hương khó mà chống trả lại nỗi, có khi còn mất cả mạng trong vòng vây khí độc biển lửa.

Ngọc Thiên Hương thét lớn:

Loài yêu tinh xem đây.

Kiếm Tiên chém tới ầm ầm, Thiên Hương cõi ngựa bay trong lửa, nhờ áo giáp Tiên phát huy tác dụng, phát tỏa hào quang chống trả lại lửa yêu và khí yêu. Dơi Tinh hai đầu thấy Thiên Hương xông pha trong khí độc và lửa dữ Kiếm khí chém ầm ầm thời kinh hãi, hai cánh quạt lia quạt lịa, cuồng phong ập tới sức mạnh trên ba trăm cây số giờ. Tiểu Long Câu thổi ra kình phong chống trả, cuộc đánh nhau trên không trung vô cùng ngoạn mục đẹp mắt nhưng cũng đầy sự nguy hiểm.

Người Dơi to lớn hai đầu là tên phó tướng của Chúa Dơi ba đầu, thấy Thiên Hương vô cùng lợi hại, liền gào thét cho quân Dơi ào ào xông tới bao vây Ngọc Thiên Hương đen trời tấn công như cuồng phong vũ bão. Ngọc Thiên Hương cỡi con Tiểu Long trên không không trung tả xông hữu đột Kiếm Tiên càn quét vào lũ yêu Dơi, chém lũ yêu Dơi như chém chuối, lũ Dơi hung hản lớp nầy chết lớp khác xông lên.

Nói về trận chiến dưới đất cũng xảy ra quyết liệt, quân Dơi lớp thì tấn công Thiên Hương trên không, lớp thì tấn công quân Văn Lang dưới đất, dồn ép quân Văn Lang chịu không nổi, thiệt mạng hơn mấy nghìn quân bị thương chưa kể.

An Lạc Tiên lấy gương thần vận lực chiếu lên không trung, càn quét quân Dơi hào quang chóa mắt. Thần quang quét tới đâu quân Dơi bật gọng tới đó, chết thôi là chết, đó chỉ là những quân Dơi tu luyện còn yếu, còn những con Dơi tu luyện cao, thời chỉ đau đớn làm chúng sợ hãi mà thôi không dám tấn công từ trên tấn công xuống. Quân Văn Lang nhẹ nhõm hò hét xông lên tấn công quân Chuột, gần 20 vạn quân chiến đấu quên mình, dốc toàn lực tiêu diệt Chuột, thế trận ngang ngửa, nếu nhìn kỉ thời quân Văn Lang có phần lấn thế.

Nhưng kìa một tên tướng Chuột to lớn hai đầu vô vùng lợi hại, một đầu phun lửa, một đầu phun hơi độc, cầm thanh Đại Đao càn quét quân Văn Lang, đi tới đâu là quân Văn Lang ngã rạp mất mạng tới đó, thì ra đây là một tên phó tướng của Chú Chuột ba đầu.

Thái Nga thấy tướng Chuột to lớn hai đầu xuất hiện hạ gục quân Văn Lang như hạ chuối, tức thời cỡi ngựa phi lên chận đầu đánh, đường Đao xé gió ầm ầm, kình lực tuông ra đẩy lùi ngọn lửa yêu xông tới chém tướng yêu Chuột, yêu Chuột đưa đao chống đổ ầm ầm. Thái Nga phóng ngựa xáp tới, đường Đao chơm chớp tấn công vào thượng trung hạ trên người yêu Chuột, yêu Chuột chống đỡ hụt cả hơi nổi điên la ré đinh tai nhức óc, bằng đấm vào miệng vào mũi tức thời lửa dữ, khí độc từ hai đầu tuông ra cuồn cuộn phủ xuống người Thái Nga. Thái Nga kinh hoảng thấy trời đất tối đen lửa nóng chết người không biết đường nào mà thoát ra nữa, không lẽ chờ chết liền lấy bảo bối Kiếm Tiên ném lên không niệm chú, tức thời một đạo hào quang bay lên không chém xuống tướng yêu Chuột, mang theo cả sấm sét ầm ầm ầm. Tướng Chuột không sao tránh kịp bị Kiếm Tiên bảo bối chém đứt làm mấy khúc.

Quân Văn Lang thắng thế xông lên chém xối xả như trút nước vào quân Chuột, với tinh thần vì nước vì non quân Văn Lang nào kể chi sống chết, chỉ biết xông lên quét sạch quân thù, hùng khí ngút trời tinh thần quyết tử, quân Văn Lang ào tới chém xối xả quân Chuột chết thôi là chết.

Đây nói về Hồ Ma Yêu, nhìn thấy Lạc Tiên, Thiên Hương thời mê mẩn cả người, quên cả theo dõi trận chiến, khi nhìn lại thời thấy quân Văn Lang áp đảo quân Chuột, thời thất kinh, liền la hét điều khiển 5 vạn quân Ân xông lên xáp chiến với quân Văn Lang nhưng Hồ Ma Yêu nào có biết, quân Văn Lang giờ đây là quân nhà trời, võ nghệ sức lực phi thường, 5 vạn quân Ân xông tới, liền bị quân Văn Lang quật ngã như đàn sư tử quật ngã đàn cừu, dê, loáng một cái là chết sạch.

Hồ Ma Yêu là tay Cáo Già, chờ cho quân Dơi quân Chuột đánh bại quân Văn Lang, thời mới xua năm vạn quân ra, quật chết những con sư tử đã bị thương nặng, chiến thắng thuộc về mình, không ngờ tình thế xoay chuyển không như ý muốn, quân Chuột lép vế trước quân Văn Lang là do gương Thần càn quét quân Dơi từ trên không đánh xuống. Hồ Ma Yêu liền tàn hình bay đến cướp lấy gương Thần của Lạc Tiên.

Bỗng trên không có người nói vọng xuống:

Coi chừng Hồ Ma Yêu cướp lấy gương Thần.

Lạc Tiên kinh hãi chiếu gương xung quanh mình, thời thấy Hồ Ma Yêu đã tới sát, chuẩn bị ra tay cướp lấy gương Thần.

Lạc Tiên nổi giận thét lớn:

Cho mày chết.

Lạc Tiên vận lực vào gương Thần phóng ra tia Kim quang. Hồ Ma Yêu tránh không kịp đau đớn sút chút nữa ngất đi. Hồ Ma Yêu bay ra khỏi vòng chiến, thấy quân Ân bị quân Văn Lang hạ gục gần hết thời tức giận vô cùng cỡi ngựa xông vào chém giết quân Văn Lang, không ngờ quân Văn Lang như đàn sư tử bao vây Hồ Ma Yêu tấn công tới tấp, làm Lão chống đỡ muốn hộc hơi. Lão tức quá rút Bảo Kiếm chém sắt như chém bùn càn quét quân Văn Lang, nháy mắt quân Văn Lang bỏ mạng mấy chục người.

Thục Cương thấy vậy cỡi ngựa xông tới chém một Đao xuống đầu Hồ Ma Yêu. Hồ Ma Yêu đưa Bảo Kiếm chống đỡ, định chặt đứt thanh Đại Đao của Thục Cương rồi kết liễu luôn cuộc đời của Thục Cương, nhưng Thục Cương quá hiểu rõ về Lão và cũng hiểu rõ về thanh Bảo Kiếm mà Lão đang sử dụng. Thục Cương không cho Đao của mình đụng vào Kiếm của lão, chuyển sang như thế võ, như Ma Ảnh Đao biến hóa vô cùng làm cho lão không rõ được hư thực của Đao. Hồ Ma Yêu nỗi giận thét lên đinh tai nhức óc, thanh Bảo Kiếm chém tới ầm ầm cát bay đá chạy, Thục Cương không phải là đối thủ của Lão chỉ cần sơ hở một li là mất mạng như không.

Thái Nga sau khi giết chết phó tướng yêu Chuột hai đầu, thấy chồng mình đang giao chiến với lão Ma Yêu thời kinh hãi, sợ Thục Cương mất mạng liền phi ngựa tới phóng Kiếm lên không niệm chú, chém xuống như tia chớp. Hồ Ma Yêu bất ngờ tránh không kịp bị bảo bối Kiếm Tiên chém chết hiện nguyên hình là con Chồn to lớn năm đuôi đứt làm nhiều khúc. Thục Cương nhanh như tia chớp chiếm lấy thanh Bảo Kiếm chém sắt như chém bùn phóng ngựa xông tới càn quét, quân Chuột, quân Ân, chém quân Chuột quân Ân như chém chuối nháy con mắt hàng trăm tên giặc đã bỏ mạng.

Nói về Lạc Tiên đánh cho Lão Ma Yêu một tia kim quang làm lão đau quá biến mất liền rọi gương thần lên không trung thời thấy một vị Tướng Soái Hồn Thiên dân tộc đang chỉ huy Hồn Thiên dân tộc đánh với quân Dơi trên không, quân Dơi bị quân Hồn Thiên dân tộc đánh tơi bời, chết thôi là chết.

Nói về Ngọc Thiên Hương đang chiến đấu với Dơi hai đầu trên không trung, cùng hàng nghìn hàng vạn người Dơi bao vây đồng loạt tấn công làm cho Thiên Hương chống trả mệt nhừ. Bỗng thấy quân Dơi la ré hình như bị ai đánh, tướng Dơi hai đầu có vẻ lúng túng. Thiên Hương nhờ uống linh dược, lại học Đạo tu luyện trên cung Vương Mẫu nên nhìn thấy quân Hồn Thiêng dân tộc đến giúp sức tấn công quân yêu Dơi. Thiên Hương nhìn thấy tướng Dơi hai đầu lúng túng. Thiên Hương liền phóng Kiếm Tiên lên không niệm chú, Kiếm Tiên chém xuống tướng Dơi hai đầu tránh không kịp bị Kiếm Tiên chém trúng chết tươi rơi xuống đất hóa thành nguyên hình con Dơi hai đầu to lớn như con hổ, bị chặt đứt làm ba khúc. Thiên Hương điều khiển Kiếm Tiên bay lượng chém vào quân Dơi, quân Dơi chết thôi là chết trận chiến trên không còn ngoạn mục, trùng trùng điệp điệp quân Dơi đấu với quân Hồn Thiêng cuồn cuộn như hai cơn lốc khổng lồ đen nghịt cả không gian bầu trời quần thảo cuốn hút lấy nhau.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 61

Đây nói về Chúa Tinh Yêu Chuột ba đầu, thấy quân Chuột chết hơn hai phần ba, càng lúc càng yếu thế, không thể nào chống trả lại quân Văn Lang, tức điên thét lên như sấm nổ sáu con mắt phát ra tia sáng đến rợn người, cái đầu chính giữa lúc lắc thổi ra một luồng quái phong đen ngòm, núi non như muốn sụp, cây cối ngã đổ ầm ầm, quân Văn Lang ngã rạp xuống đất, mở mắt không ra có người đã bị trận hắc phong yêu độc của Chuột tinh thời 20 vạn quân chết hết chẳng còn một mạng, thân xác bay đi khắp chốn chẳng biết đâu mà tìm.

Cái đầu thứ hai bên tả lắc qua lắc lại vài cái liền thổi ra quân binh Chuột trùng trùng điệp điệp, đen trời đen đất bay tới tàn sát quân Văn Lang. Cái đầu thứ ba bên hữu lắc qua lắc lại vài cái liền phun ra Đao Kiếm mù trời mịt đất bay tới càn quét quân Văn Lang, tình thế nguy ngập. Thái Nga phóng Kiếm Tiên lên không niệm chú, muôn Đạo hào quang túa ra chống trả lại Chuột phép, Đao phép, Kiếm phép hắc phong do Chuột Tinh Chúa Yêu tạo ra, nhưng cũng không sao ngăn cản được chúng, Thái Nga vận hết cốt tâm lực điều khiển Kiếm Linh chống trả.

Trước tình thế nguy ngập, An Lạc Tiên thấy Thái Nga đã trổ hết thần lực cũng không chống trả nỗi quân Chuột, Đao khí, Kiếm khí, hắc phong do Chúa Tinh Yêu Chuột tạo ra liền vận hết cốt thần lực gương thần tỏa ra muôn Đạo kim quang chống trả lại quân Chuột, Đao khí, Kiếm khí, Hắc phong ầm ầm cuồn cuộn ập tới mỗi lúc một khủng khiếp. Thái Nga, Lạc Tiên chỉ cầm cự một lúc nữa mà thôi, tình thế nguy cấp chỉ còn tính từng phút từng giây mà thôi. Lạc Tiên nghĩ đến quân Hồn Thiêng dân tộc sẽ giải cứu chúng ta.

Đây nói về Chúa Tinh ba đầu của loài Dơi, thấy quân Dơi bị đánh xơ xác chết hơn hai phần ba là do quân Hồn Thiêng dân tộc tấn công, tức đến nổi miệng khạc ra lửa, cái đầu chính giữa gầm thét long trời chuyển đất, thổi ra một luồng quái phong đen trời mịt đất, cùng lúc với hắc phong chúa Chuột cuồn cuộn tuôn ra bao phủ một vùng trời rộng lớn làm cho quân Hồn Thiêng dân tộc xây xẩm, thất kinh hồn vía nhưng cũng cố gắng chống trả, đến khi nhìn thấy yêu Dơi trùng trùng điệp điệp tuông ra từ cái đầu bên hữu Chúa Dơi chật đất đen trời lại thêm Đao khí, Kiếm khí càn quét. Quân Hồn Thiêng dân tộc bay lên không trung tránh thoát nếu không chân khí ngũ căn tan hoại linh hồn tức khắc đi vào cõi luân hồi.

Nói về Lạc Tiên nhìn thấy quân Văn Lang chỉ còn chờ chết, thiệt mạng có lẻ hơn 2 vạn người liền rọi gương thần lên không xem quân Hồn Thiêng dân tộc ở đâu không đến giải cứu, thời không thấy quân Hồn Thiêng dân tộc đâu nữa. Lạc Tiên vô cùng kinh khiếp, Lạc Tiên rơi nước mắt than: Thế là hết.

Nói về quân Hồn Thiêng dân tộc bay lên tận mây xanh nhìn xuống, thấy Thiên Hương cởi con Tiểu Long bay lượng trong luồng hắc phong, quái phong do hai Chúa Tinh yêu Chuột, yêu Dơi thổi ra. Nhìn Thiên Hương tả xông hữu đột, phần thì chống trả Đao Kiếm cuồn cuộn lao tới, phần thì chống trả yêu Chuột, yêu Dơi tấn công. An Lạc Tiên nhìn thấy cảnh ấy càng rơi nước mắt, Hồn Thiêng dân tộc chỉ biết lắc đầu cầu Đức Cha Trời cứu giúp mà thôi.

Bỗng Hồn Thiêng dân tộc la lớn:

Kìa linh Kiếm Trấn Quốc đã xuất hiện, kìa sấm chớp đã nổi lên.

Nói về Ngọc Thiên Hương nhớ lại mình còn một bảo bối nữa, đó là bảo bối chim ưng, liền lấy ra quen lên không hô biến, tức thời hiện ra một con chim ưng to lớn, quạt cánh ầm ầm xông vào mổ nuốt yêu Chuột, yêu Dơi nhưng lạ thay những con yêu Chuột, yêu Dơi nầy không sợ mà còn bao vây tấn công chim ưng tình thế mỗi lúc mỗi khốn nguy cho Thiên Hương. Thiên Hương đang cố sức chống trả, thời nghe sấm chớp nổi dậy ầm ầm, Kiếm Tiên bảo bối, chim ưng bảo bối, lảo đảo hào quang mờ đi vô cùng kinh hãi thâu bảo bối lại, nhìn xuống đất xem chuyện gì đã xảy ra, thời thấy Diệp Lang đang đấu phép với Chúa Chuột, Chúa Dơi yêu tinh.

Thái Nga, Lạc Tiên cũng có tâm trạng như Thiên Hương, bỗng thấy bảo bối của mình giảm đi sức mạnh, hào quang mờ dần khi sấm chớp nổi lên. Thái Nga, Lạc Tiên kinh hãi thâu bảo bối lại, nhìn xem là chuyện gì thời thấy Diệp Lang đang chỉ Kiếm lên không sấm nổ ầm ầm, Kiếm khí tuôn ra mờ mịt càn quét vào luồng quái phong, hắc phong sấm chớp rung trời chuyển đất. Diệp Lang cỡi ngựa phi tới gần 20 vạn quân lùi ra sau, nhìn Diệp Lang đấu phép với hai Chúa Tinh Yêu Dơi, Yêu Chuột.

Đây nói về Tây Thục Vương thấy các vị thần đến giúp sức, đứng ở trên không thời vô cùng mừng rỡ liền phất cờ chỉ Kiếm, 20 vạn quân ào ào xông tới, chiến đấu với các loài yêu tinh Chúa xà Rồng là con Rắn chín đầu vô cùng lợi hại pháp thuật vô biên, chúa tể của 36 loài bò sát. Thấy quân Văn Lang ào ào xông tới, thời hét lên một tiếng rung trời chuyển đất phất tay ra hiệu tấn công, yêu Tinh được lịnh, Rắn có cánh, Thuồng luồng có cánh, Cá Sấu có cánh, Khủng Long có cánh bay lên không trung đen trời mịt đất, tấn công xuống đầu quân Văn Lang vô cùng khủng khiếp, độc khí, cuồng phong, nanh vuốt tàn sát quân Văn Lang. Còn ở dưới đất, các loài Rắn không cánh, Thuồng luồng không cánh, Cá Sấu không cánh, Khủng Long không cánh nói chung là 36 loài bò sát không cánh ào ào xông tới tấn công quân Văn Lang, trên không dưới đất đồng loạt tấn công, phải nói là vô cùng lợi hại, khủng khiếp, lợi hại hơn hết vẫn là Rắn nhiều đầu, Thuồng luồng nhiều đầu, Cá Sấu nhiều đầu, Khủng Long nhiều đầu phải nói là khó đối phó vô cùng lợi hại đến kinh khiếp. Đầu phun khí độc, đầu phun lửa, đầu phun Đao khí, Kiếm khí chưởng lực tuông ra ầm ầm, lửa dậy đỏ trời, chưởng phong gào thét trên không dưới đất đồng loạt tấn công, vừa xáp chiến thời quân Văn Lang chịu không nỗi, một số quân binh đã bỏ mạng.

Các vị thần đứng trên không xuống không được vì Độc khí Yêu Tinh mịt mù, đang lúc bối rối, thời một đạo hào quang bay đến, hiện ra một vị Tiên Ông. Bảy vị thần chấp tay thi lễ, Tiên Ông liền đưa bảy hoàng linh dược kháng độc cho bảy vị Thần rồi biến mất. Bảy vị thần uống linh dược xong, liền bay xuống xông vào trận độc khí, đánh với yêu Tinh nhưng yêu Tinh quá đông, một vị Thần phải chiến đấu với cả trăm cả ngàn quân yêu Tinh bao vây, chống trả mệt nhừ có thể nói là mất mạng tới nơi.

Bỗng nghe quân reo ngựa hí trên không, quân Hồn Thiêng dân tộc bay xuống trùng trùng điệp điệp ào ào xông tới xáp chiến tấn công quân yêu Tinh, trên không cũng như dưới đất thấy quân Yêu Tinh bị đánh dội ngược trở lại hạn chế chận đứng sự tấn công của chúng.

Quân Văn Lang tuy không thấy nhưng cũng biết quân Hồn Thiêng dân tộc kéo đến trợ giúp cho mình, quân Văn Lang vô cùng phấn chấn lấy lại khí thế, hò hét xông lên Đao, Kiếm, thương, lao, cung tên đánh chém phóng bắn như mưa trút xối xả vào quân Yêu Tinh ầm ầm.

Nói về Man Công thấy thầy ra oai cũng phất cờ hò hét 5 vạn quân Ân xông tới cùng quân Yêu Tinh xáp lá cà giao chiến với quân Văn Lang. Thục Lao, Thục Di, Thục Chăm, Thục Liêu, Thục Châu như năm con mãnh hổ đầu đàn phi ngựa xông lên càn quét quân Ân tơi tả. Man Công phi ngựa xông tới thổi ra một luồng kình lực độc khí vô cùng lợi hại cuốn phen binh lính quân Văn Lang. Thục Chăm nhờ uống linh đơn xông vào kình lực độc khí, Đại Đao chém tới ầm ầm. Man Công tức giận múa Đại Đao giao chiến, trận chiến trên không, trận chiến dưới đất càng lúc càng khốc liệt, quân Yêu Tinh mạnh quá, áp đảo các vị thần, áp đảo quân Hồn Thiêng dân tộc.

Quân Văn Lang dưới đất tuy tiêu diệt sạch năm vạn quân Ân. Hạ gục Man Công nhưng bị quân Yêu Tinh sát hại không ít, càng đánh quân Văn Lang càng yếu thế, trước thế lực hùng mạnh của các loài Rắn năm đầu, Thuồng luồng năm đầu, Cá Sấu năm đầu, Khủng Long năm đầu, chúng xông tới đâu là quân Văn Lang ngã tới đó, bị chúng nuốt sống chốc lát đi tiêu 2 vạn quân, tình thế nguy cập. Các vị thần mỗi người quăng lên không một bảo bối.

1- Vệ Linh Thần Núi, quăng lên không một ngọn Đao Thần, Vệ Linh niệm chú hô biến, ngọn phi Đao nổ ầm ầm, bỗng to lớn khổng lồ, hào quang rực rỡ, bay lượng chém xuống các loài Yêu Tinh chết thôi là chết.

2- Tiên Sơn Thần Núi, quăng lên không cái bầu Hồ Lô Thần hút, Tiên Sơn niệm chú hô biến, bầu Hồ Lô nổ ầm ầm, bỗng to như quả núi phóng ra muôn đạo hào quang, tốm hút Yêu Tinh, những Yêu Tinh yếu phép chống trả không lại Thần Hút liền bị hút vào bình chết sạch.

3- Liên Sơn Thần Núi, quăng lên không một ngọn núi nhỏ, niệm chú hô biến, ngọn núi nhỏ nổ ầm ầm, biến thành ngọn núi lớn, hào quang tua tủa đánh xuống quân Yêu Tinh chết thôi là chết.

4- Động Hồ Cốc Chủ, quăng lên trời một cái túi, niệm chú hô biến, tức thời tiếng nổ ầm ầm liên tục xảy ra, cái túi bỗng to như đám mây lớn, từ miệng túi tuông ra trùng trùng hào quang hóa thành một trận Đao Kiếm bay xuống tiêu diệt Yêu Tinh chết thôi là chết.

5- Giang Công Thần Chủ, quăng lên không trung một xâu chuỗi ngọc niệm chú hô biến, tức thời tiếng nổ ầm ầm nổi lên, xâu chuỗi ngọc bỗng nhiên to lớn, như hàng chục tản đá tròn to lớn nối với nhau, tỏa ra muôn đạo hào quang đánh xuống các loài Yêu Tinh chết thôi là chết.

6- Hùng Phong Thần Núi, quăng lên không trung một cái búa nhỏ, niệm chú hô biến, búa thần nổ đùng đùng, biến thành cái búa khổng lồ hào quang rực rỡ bay lượn chém xuống Yêu Tinh chết thôi là chết.

7- Hải Nam Thần Biển, quăng lên không trung một viên Bảo Châu, niệm chú hô biến, tức thời viên Bảo Châu nổ ầm ầm to lớn khổng lồ phát ra tia sáng càn quét quân Yêu Tinh chết thôi là chết.

Chúa Yêu Tinh xà Rồng thấy bảy vị Thần quăng ra bảy loại bảo bối tàn sát quân Yêu Tinh chết thôi là chết, tức giận gào thét rung trời chuyển đất, hiện nguyên hình là một con Rắn khổng lồ chín đầu, đầu chính giữa há mồm đỏ lé phun ra trùng trùng con Rắn chín đầu tấn công vào quân Hồn Thiên dân tộc, tấn công vào quân Văn Lang cùng bảy vị Thần.

Đầu bên hữu kế bên đầu chính giữa phun ra bảy viên ngọc Rắn nổ lên ầm ầm, vụt to lớn như bảy ngọn núi, chống trả lại bảy bảo bối của bảy vị Thần. Đầu bên tả phun ra ngọn yêu phong khủng khiếp cuồn cuộn bao trùm một vùng trời rộng lớn, còn lại sáu đầu ở hai bên tả hữu, đồng loạt phun ra Đao phong Kiếm khí, lửa dậy đỏ trời, thiêu đốt, càn quét tưởng chừng như trời đất sắp sụp đến nơi. Quân Hồn Thiêng không chịu nổi với yêu phong độc khí xây xẩm mặt mày tức tốc bay lên không trung để tránh. Chín cái đầu Rắn lại phun ra một luồng kình lực vô hình kỳ quái tốm sạch bảy bảo bối của bảy vị Thần nuốt hết thảy vào bụng. Các vị Thần khiếp quá bay lên không trung thoát ra khỏi luồng kình lực vô hình, luồng yêu phong độc hại.

Quân Văn Lang chỉ còn chờ chết, xà Rồng Chúa Yêu Tinh thấy Hồn Thiêng dân tộc cùng bảy vị Thần trốn chạy tít trời xanh. Lão Chúa xà Rồng thấy 36 loài Yêu Tinh thây phơi chật đất cái đầu chính giữa gầm gừ liên tục, Chúa Yêu nhìn đệ tử Man Công của lão chết thê chết thảm, chín cái đầu gầm gừ nhìn quân Văn Lang sắp đi vào diệt vong vẫn chưa hả cơn giận.

Tình thế vô cùng nguy cấp, Tây Thục Vương phi ngựa tới trước ra lệnh cho quan quân lùi lại, Kim Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm rút ra thét lớn:

Ngày tận số của người đã đến rồi.

Kiếm Linh chỉ lên không, tức thời sấm sét ầm ầm, hào quang chơm chớp, Kiếm khí tuôn ra mù mịt. Tây Thục Vương một còn một mất đấu phép, đấu trí với Chúa Yêu xà Rồng.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 62

Đây nói về Điền Điền Lang cùng gần 20 vạn quân nhìn thấy quân Hồ đi trên mặt nước như đi trên đất bằng thời kinh dị vô cùng. Nói về yêu nữ ác Tinh là con Hồ Ly bảy đuôi, tu luyện thành người pháp thuật thần thông vô biên, nhìn thấy quân Văn Lang kéo đến thuyền thuyền lớp lớp, quân dưới nước quân trên bờ trùng trùng điệp điệp kéo tới bao vây. Hai con mắt Chúa Yêu Tinh Nữ phóng ra 2 luồng ánh sáng xanh lè, phất tay hét lớn, ra lịnh quân Hồ tấn công, tức thời quân Hồ có cánh bay lên không trung đen trời mịt đất tấn công xuống đầu quân Văn Lang.

Quân Hồ Tinh không cánh ào ào xông tới chạy trên mặt nước, nhảy lên bờ, nhảy lên thuyền tấn công quân Văn Lang, thế là trận chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, tên lao vun vút, Đao Kiếm ầm ầm, Ma gào Quỷ thét, quân reo ngựa hí, đánh nhau vang dậy đất trời, quân Hồ Tinh càng đánh càng lấn thế, lợi hại nhất vẫn là trên không tấn công xuống, quân Văn Lang chết thôi là chết, quân Hồ Tinh phun ra khí độc, phun ra chưởng lực các thuyền như muốn vỡ tan đến nơi.

Huỳnh Trung Phong kinh hãi, nỗi trống, nỗi chiêng củng cố tinh thần tướng sĩ, bình tĩnh chiến đấu. Mai Đức Thọ, Phan Anh Tuấn, Nguyên Gia Thành ra sức chỉ huy trận chiến không cho rối loạn, quân Văn Lang vẫn giữ vững tinh thần quyết tử chiến đấu. Bỗng nghe quân reo ngựa hí trên không, quân Hồn Thiêng dân tộc đã kéo đến tấn công vào quân Hồ Tinh, trận chiến càng thêm khốc liệt. Quân Hồ Yêu Tinh chết như rạ, rớt xuống hiện nguyên hình là Chồn Cáo hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi, năm đuôi, đầy sông chật bãi, quân Văn Lang lấy lại khí thế thuyền thuyền lớp lớp ào ào xông tới.

Hồ Ly yêu nữ bảy đuôi gào thét ra lệnh cho 400 chiến thuyền, 5 vạn quân ào ào xông tới giao chiến với quân Văn Lang nhưng lũ giặc Ân nào có biết. Quân Văn Lang nhờ uống linh dược sức lực võ nghệ tăng lên gấp ba gấp bốn lần, quân Ân vừa xáp chiến với quân Văn Lang chẳng khác nào Chuột đấu với Mèo, nháy mắt là Mèo chén sạch.

Trận chiến trên không, trận chiến dưới đất vô cùng khốc liệt, quân Yêu Hồ càng đánh càng yếu thế hơn, bị quân Hồn Thiêng dân tộc cộng với tinh thần anh dũng của quân Văn Lang chiến đấu quên mình, quân Yêu Hồ chết thôi là chết, Hồ Yêu Yêu Nữ ác Bà tức tối đến mồm khạc ra lửa, phun ra một luồng yêu khí, yêu thuật Âm Dương Thần Công, hai con mắt phóng ra Đao khí, Kiếm khí càn quét quân Văn Lang. Âm Dương yêu thuật thần công cuồn cuộn tuôn ra mù trời mịt đất, tiếng lốp bốp như lúa rang phát ra vạn ức tia lửa độc tàn sát quân Hồn Thiêng dân tộc, quân Văn Lang sự tàn phá của Âm Dương yêu thuật quả là khủng khiếp, quân Hồn Thiêng dân tộc chịu không nỗi bay lên không trung tránh luồng yêu phong ghê gớm ấy, quân Văn Lang chỉ còn chờ chết mà thôi.

Trước tình thế nguy cấp ấy, Điền Điền Lang tiến thuyền tới trước, chớp mắt mà quân Văn Lang chết hơn 2 vạn, Điền Điền Lang tức tốc rút Mộc Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm ra chỉ lên trời, tức thời hào quang chơm chớp sấm sét ầm ầm, Kiếm khí tuôn ra mờ trời mịt đất, một còn một mất với Hồ Ly ác Yêu Tinh.

Hùng Cao Vương thống lãnh gần 20 vạn quân xông tới. Mao Ly Hương miệng lâm râm niệm chú phất cờ chỉ tay về phía quân Văn Lang đang ào ào xông tới. Quân Yêu Hồ tức thời gào thét vang động đất trời, quân Hồ Tinh có cánh bay lên không đen trời mịt đất tấn công xuống đầu quân Văn Lang như vũ bão. Thế là trận chiến xảy ra khủng khiếp rền trời rền đất, quân Hồn Thiêng dân tộc kéo tới kịp lúc đánh quân Yêu Hồ tơi tả.

Bùi Xuân Mẹo, Cao Đình Luân cho quân lính đánh trống, dộng chiêng yểm trợ tinh thần binh sĩ, trận chiến mỗi lúc một thêm khốc liệt. Mao Ly Hương lòng muốn tốc thắng, phất cờ ra lịnh cho 5 vạn quân Ân ào ào xông tới. Mao Ly Hương phi ngựa xông vào chém quân Văn Lang cho hả cơn giận, nào hay quân Văn Lang vô cùng lợi hại, mỗi vị quân là mỗi vị tướng, sức mạnh võ nghệ cao cường, binh lính bao vây đánh Mao Ly Hương nhừ tử bỏ mạng đến nơi, tên lao phóng bắn với sức lực kinh người, 5 vạn quân Ân bỏ mạng thây phơi chật đất. Mao Ly Hương kinh khiếp thoát ra khỏi vòng chiến quăng xâu Đầu Lâu lên không niệm chú, tức thời xâu Đầu Lâu phát ra ánh sáng xanh lè bay lượng đánh xuống quân Văn Lang chết thôi là chết. Mao Ly Hương khoái chí điều khiển xâu Đầu Lâu tàn sát hơn nữa. Quân Văn Lang tình thế vô cùng nguy hiểm, quân Hồn Thiêng dân tộc tới gần xâu Đầu Lâu không được lại còn đang đánh với quân Yêu Hồ.

Không còn cách nào hơn Hùng Cao Vương phi ngựa tới trước ra lịnh cho quân Văn Lang lùi lại, rút Hỏa Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm Trấn Quốc ra chỉ thẳng vào xâu Đầu Lâu đang bay lượng đánh xuống đầu quân Văn Lang, chỉ thấy Hỏa quang sấm nổ, Kiếm khí tuông ra chém thẳng vào xâu Đầu Lâu ầm ầm, đùng đùng, ầm ầm liên hồi không dứt, xâu sọ người bị Kiếm khí chém nát ra từng mảnh, sấm sét đánh xuống quân Yêu Hồ chết thôi là chết. Mao Ly Hương ngơ ngác thời một tia chớp đánh xuống cháy ra than.

Nói về Vi Tử Khải chứng kiến cảnh khủng khiếp ấy, mặt không còn chút máu lẳng lặng chuồng mất.

Đây nói về Bạch Cốt Ma Tôn Ác Bà thấy quân Văn Lang phất cờ ào ào xông tới, liền nổi lên một trận cười đinh tai nhức óc, chỉ tay một cái Ma quân xông tới mù trời mịt đất, phát ra âm Ma kì lạ làm cho người nghe xây xẩm mặt mày, độc khí phun ra mịt mù. Bạch Cốt Ma Bà vô cùng kinh ngạc, thấy quân Văn Lang xông vào âm Ma Trận, Độc Ma Trận không hề hấn gì thời kinh ngạc không lẻ quân Văn Lang là quân trời, càng đánh càng hăng, quân Ma Cốt thú cầm, bò sát bị quân Văn Lang hạ gục tơi bời, xương phơi trắng đất, thành gò thành đống. Bạch Cốt Ma Tinh Ác Bà vô cùng tức giận thét lên một tiếng rung trời chuyển đất, thổi ra một luồng Ma phong hôi thúi, độc hại khủng khiếp cuồn cuộn phủ tới càn quét tàn sát quân Văn Lang.

Đồ Ác Ma hỗn láo, tiếng thét lanh lảnh nổi lên, thì ra đó là tiếng thét của Hạ Tiên. Nói về Hạ Tiên lúc nào cũng chăm chú để ý đến Bạch Ma Bà, thấy bà phùng mang trợn mắt thổi ra luồng Ma phong hôi thúi làm cho quân Văn Lang xây xẩm mặt mày. Hạ Tiên vận hết Thần lực vào Tiên Kiếm, thi triển chiêu Lôi Âm Sấm Kiếm, tức thời hào quang chơm chớp lan tỏa một vùng rộng lớn sấm nổ ầm ầm, đánh xuống luồng Ma phong tức thời Ma phong tan biến đâu mất.

Bạch Cốt Ma Bà kinh hãi:

Hay cho con tiện tì xem đây.

Tức thời vung tay một cái, trời đất mờ mịt, một bàn tay dài buôn ra chụp lấy Hạ Tiên. Hạ Tiên kinh khiếp múa Lôi Âm Sấm Kiếm chặt vào cánh tay ma quái của bà nhưng cánh tay Ma quái biến hóa vô cùng kỳ lạ không thể làm gì được, một cánh tay Ác Bà chụp lấy Hạ Tiên, một cánh tay chụp quân Văn Lang bốp nát như tương. Hạ Tiên khiếp quá quăng bảo châu như ý lên không niệm chú đánh xuống đầu Bạch Cốt Ma Bà. Bạch Cốt Ma Bà nổi lên một trận cười ghê rợn, đưa bàn tay chụp lấy viên bảo châu bỏ vào miệng nuốt mất. Hạ Tiên càng thêm kinh hãi.

Đây nói về Khương Hào thống lĩnh 5 vạn quân Ân, thấy quân Văn Lang bị Bạch Cốt Ma Bà quật chết la liệt, đây chính là cơ hội tiêu diệt quân Văn Lang, liền phất cờ chỉ Kiếm 5 vạn quân Ân ào ào xông tới chém bắn xối xả vào quân Văn Lang.

Cốt Bà lợi hại biết dường bao

Ba quân tướng sĩ ngã lăn nhào

Hạ Tiên liều mạng vào trận chiến

Đấu cùng Bạch Cốt định thấp cao

Càn, Khôn, Ly, Khảm vây tứ hướng

Tốn, Chấn, Cấn, Đoài thượng hạ bao

Cốt Bà cười khẩy nầy khá lắm

Chút tài mà dọa được ta sao

Cánh tay ma quái dài tóm bắt

Hạ Tiên liều chết, xã lăn vào

Quân Ân ập đến như bão thác

Nguy cơ trùng điệp họa dân cao.

Trong lúc vô cùng nguy cấp, bỗng trên không trung có tiếng nói:

Thầy đến giúp con đây, mau thi triển chiêu Triệt Ma Ảo Ảnh Kiếm.

Thì ra tiếng nói ấy là thầy của Hạ Tiên, Quang Âm Thánh Mẫu. Nói về Quang Âm Thánh Mẫu đang ngồi thiền định xem xét trận chiến giữa quân Văn Lang và các loài yêu Tinh, thấy Bạch Cốt Ma Bà quá lợi hại, e rằng 8 vạn quân Văn Lang sẽ chết hết. Hạ Tiên sắp lâm nạn chớp mắt Thánh Mẫu tới nơi, đứng trên mây ném xuống một đóa hoa sen thơm ngát, hào quang đủ màu sắc chiếu xuống làm cho Bạch Cốt Ma Bà đau nhức chịu không nổi, bị chiêu Triệt Ma Ảo Ảnh Kiếm chém trúng nổ ầm ầm, xương cốt Ác Độc Ma Bà nát thành đống.

Thánh Mẫu thâu hoa sen lại biến mất trong không trung. Quân Văn Lang như đàn sư tử ào ào xông vào đàn dê tung hoành hạ gục quân Ma, quân Ân không còn một mạng.

Đây nói về Bạch Cốt Ma Tôn thấy quân Văn Lang phất cờ ào ào xông tới, tức thời Lão Ma Tôn hét lên một tiếng như sấm nổ, ra lịnh tấn công, Ma binh ào ào xông tới, lớp bay lên không tấn công xuống đầu 12 vạn quân Văn Lang, lớp chạy dưới đất nhanh như tên bắn, thế là trận chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, Ma binh đông quá võ nghệ cao cường vô cùng lợi hại, quân Văn Lang chống trả cả 2 mặt, trên không và dưới đất càng đánh càng yếu thế, loáng cái đi tiêu hơn vạn quân.

Cao Hùng Phi, Trần Nhân Luân, Cao Lạc Hổ, Nguyễn Sinh Kỳ bị Ma quân bao vây ráo riết, một người phải đấu với mấy chục tên Ma quân, tình thế nguy cập đến nơi, thời nghe trên không trung quân reo ngựa hí, quân Hồn Thiêng dân tộc ào ào bay xuống, tấn công Ma binh, trận chiến trên không dưới đất, quân binh mù mịt bay lên bay xuống đánh nhau ầm ầm, quân reo ngựa hí, Quỷ gào Ma thét, gươm, Đao, giáo, mác cuồn cuộn rối rả vào nhau đùng đùng ầm ầm ì ì liên miên bất tận, cát bay đá chạy cây cối ngã đổ ào ào.

Càng đánh Ma binh càng yếu thế, Khương Hoàng Nhân kinh hoảng, phất cờ ra lịnh cho 5 vạn quân ào ào xông tới, quân Ân vừa xáp chiến đã bị quân Văn Lang hạ gục rầm rầm, loáng cái quân Ân tướng tá chết sạch, Khương Hoàng Nhân chung cùng số phận.

Bạch Cốt Ma Tôn thấy độc khí ma âm không hại được quân Văn Lang, quân Hồn Thiêng dân tộc, thời tức tối thét lên vang trời động đất Ma quân chết thôi là chết sắp bị chết sạch đến nơi. Ma Tôn la hét một hồi biến hóa ra không biết bao nhiêu Ma Tôn mà kể, tạo ra ma trận bao vây quân Hồn Thiêng dân tộc, quân Văn Lang.

Mỗi Ma Tôn phun ra độc khí, phun ra Kiếm khí, Đao khí tàn sát quân Hồn Thiêng Dân Tộc, quân Văn Lang. Quân Hồn Thiêng Dân Tộc chịu không nổi trước Độc khí, Kiếm khí, Đao khí liền phá vòng vây pháp thuật của Ma Tôn bay lên không trung thoát nạn, chỉ còn quân Văn Lang và sắp mất mạng đến nơi, tình thế vô cùng nguy cấp.

Cao Lạc Vương phi ngựa tới trước thét lớn:

Xem Bảo Kiếm của ta đây.

Tức thời Thủy Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm rút ra chỉ lên không hào quang sấm nổ ầm ầm, Kiếm tuông ra mù mịt. Nói về Ma Tôn đang đắc ý chuẩn bị phất tay là hốt sạch 10 vạn quân Văn Lang, bỗng nghe sấm chớp ầm ầm Kiếm phong cuồn cuộn mờ trời mịt đất xuống hàng vạn vạn Ma Tôn, hàng vạn vạn Ma Tôn chịu không nỗi tan biến đâu hết. Thế là cuộc đấu phép giữa Cao Lạc Vương và Ma Tôn.

Ma Tôn tay chỉ quân Nam

Mù trời mịt đất Kiếm tuông giáo gầm

Ào ào lao tới ầm ầm

Chém đâm càng quét kinh hồn khiếp kinh

Cao Vương truyền ý Kiếm linh

Sấm tuôn sét đánh tan yêu nhuộm màu

Kiếm Linh càn quét ù ù

Làm cho Bạch Cốt rã rời tay chân

Ma Tôn niệm chú bay lên

Tay dài mầu nhiệm cướp đi Kiếm Trời

Nào hay Kiếm phép tuyệt vời

Hóa ra lưới phép chụp thời Ma Tinh

Ma Tôn khiếp vía hồn kinh

Tàn hình biến mất hư không tàn hình

Hóa ra ba mũi tên Thần

Hầu mong lấy mạng diệt trừ Cao Vương

Kiếm linh phát tỏa linh quang

Ầm ầm sấm sét đánh tan tên Thần

Cao Vương chỉ Kiếm quân thù

Kiếm Linh nầy hởi diệt loài Ma quân

Tức thời sấm dậy sét tuông

Ầm ầm đánh xuống Yêu Tinh ầm ầm.

Thế là trận chiến mỗi lúc một thêm dữ dội. Ma Tôn phóng lên muôn đạo Thần quang chống trả, tưởng như trời đất muốn sụp đến nơi. Ma Tôn hóa người to như trái núi cao tới mây, quân Văn Lang vô cùng khiếp đảm, bàn chân của lão Ma Tôn dẩm xuống cũng phải bỏ mạng vài ba trăm người.

Khi ấy theo hướng Tây Nam bỗng nghe tiếng sấm nổ, hào quang chóa lọi cả phương Nam, cuồng phong dữ dội, xuất hiện năm con Rồng, năm con Phụng khổng lồ xuất hiện bay lượn trên không, hào quang rực rỡ đủ màu đủ sắc, một chuyện kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ.

Cao Lạc Vương bỗng thấy Kiếm Linh như khác hẳn:

Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Cao Lạc nghỉ Lão Ma Tôn quyết tiêu diệt quân Văn Lang, hai bàn tay của lão như hai đám mây đánh xuống quân Văn Lang với hai luồng Ma Lực rung trời chuyển đất ầm ầm nện xuống quân Văn Lang, quân Văn Lang chỉ còn nhắm mắt chờ chết.

Cao Lạc Vương truyền ý vào Kiếm Linh, tiêu diệt lão Ma Quỷ kia đi, kì lạ thay Kiếm linh vụt to lớn một cách kỳ lạ, tức thời một tiếng sấm nổ chấn động hư không, kiếm phong tuông ra làm chấn động đến các cõi trời, làm cho lâu đài cung điện rung động ầm ầm, tưởng chừng như muốn sụp đổ đến nơi.

Nói về Lão Ma Tôn đang đắc ý, bỗng một tiếng sấm nổ khủng khiếp làm cho lão giật mình, Kiếm quang chiếu lên chặt đứt hai bàn tay Ma Quỷ của Lão. Lão ngơ ngác thời hàng nghìn hàng vạn tia sấm sét khủng khiếp đánh xuống đầu Lão, hàng loạt tiếng nổ chấn động vũ trụ. Lão Ma Tôn bị bị sấm sét đánh chết tan ra tro bụi.

Cao Lạc Vương thấy Lão Ma Tôn đã chết, liền chuyển ý thâu Kiếm lại nhưng Linh Kiếm không theo ý của Lạc Vương mà theo một lực vô hình nào đó. Sấm Kiếm mỗi lúc một dữ dội, Kiếm phong mỗi lúc một khủng khiếp quét sạch Ma quân tan hồn tan xác.

Cao Lạc Vương thấy Linh Kiếm không theo ý mình vô cùng kinh hãi như nhớ ra chuyện lạ nào đó, nhìn về hướng Tây Nam không còn thấy Ngũ Long, Ngũ Phụng nữa hào quang rực rỡ bầu trời phương Nam cũng biến mất. Tức thời Linh Kiếm liền nhỏ lại như xưa, Kiếm khí, sấm chớp tuy giảm xuống mấy chục lần nhưng Kiếm khí vẫn tuôn ra dữ dội, sấm sét rung trời chuyển đất ầm ì không ngớt. Bỗng một lực vô hình đoạt mất Kiếm Linh. Cao Lạc Hầu Vương chết điếng như kẻ mất hồn: Ta biết phải làm sao đây? Ta biết phải làm sao đây?

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 63

Nói về Diệp Lang thấy Chúa Tể của loài yêu Dơi, yêu Chuột vô cùng lợi hại bằng phi ngựa tới trước rút Địa Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm đấu phép với chúng, Kiếm Quang xuất hiện sấm sét ầm ầm, Kiếm phong tuông ra mờ trời mịt đất đánh vào yêu thuật quân Chuột, quân Dơi, lớp bay lên trời, lớp bay dưới đất ào ào xông tới tiêu diệt quân Văn Lang liền bị sấm sét, Kiếm khí đánh chém tơi bời, quân Yêu Tinh lớp nầy tan biến, lớp khác hiện ra xông lên, một trận đấu phép khủng khiếp chưa từng thấy.

Địa Quang Linh Kiếm chiếu lên

Hào quang chơm chớp sấm rền dậy non

Diệp Lang múa Kiếm dọc ngan

Chém vào yêu Chuột, yêu Dơi ầm ầm

Chuột Tinh nổi giận hầm hầm

Hiện đầy yêu Chuột rầm rầm xông lên

Lao vào tàn sát quân Nam

Trùng trùng điệp điệp ôi thôi trùng trùng

Quân Nam chống cự mệt nhừ

Khó bề chống lại ôi nào khốn nguy

Ngã nhào chết thảm chết thê

Khó bề chống cự ôi thôi khó bề

Diệp Lang chỉ Kiếm lên thề

Nếu không thắng được ta còn mà chi

Tức thời Linh Kiếm vung lên

Ầm ầm sấm nổ vang lên ầm ầm

Kiếm Linh biến hóa không ngừng

Hào quang sấm chớp đánh vào Dơi Tinh

Kiếm phong càn quét khiếp kinh

Chém vào yêu Chuột ôi thôi chém vào

Yêu Chuột, yêu Dơi ngã nhào

Chúa Dơi, chúa Chuột thét gào hô phong

Chỉ tay một cái rung rinh

Quân yêu sức mạnh tăng lên vù vù

Diệp Lang nổi giận đùng đùng

Một phen sống chết diệt trừ yêu Tinh

Ý liền truyền đến Kiếm Linh

Sấm tuông sét nổ rung rinh đất trời

Đao phong Kiếm khí ào ào

Tan thây quân Chuột ngã nhào quân Dơi

Chúa Dơi Chúa Chuột hung hăng

Thần thông biến hóa khiếp kinh lạ đời

Phất tay một cái vậy thời

Núi tuông đất sụp biển trời rung rinh.

Thế là cuộc đấu phép mỗi lúc một thêm dữ dội đất trời mù mịt, Kiếm tuông sấm nổ mỗi lúc mỗi thêm kinh hoàng. Chúa Tinh Yêu Chuột, Chúa Tinh Yêu Dơi thân hình bỗng to lớn một cách kỳ lạ, thân to như núi, cao tới mây, nhìn xuống quân như đàn kiến, bốn bàn tay yêu quái to như bốn đám mây, quân Văn Lang vô cùng kinh hoảng chỉ còn nhắm mắt chờ chết khi bốn bàn tay khổng lồ đánh xuống.

Lúc bây giờ Địa Quang Linh Kiếm bỗng to lớn một cách kỳ lạ. Diệp Lang chợt thấy hào quang sáng rực không gian, kinh ngạc nhìn về hướng Đông Nam thấy Ngũ Long, Ngũ Phụng đang bay lượn trên nền trời vô cùng đẹp mắt, hào quang đủ màu sắc rực rỡ cả không gian phương Nam. Nói về Chúa Yêu Tinh Chuột, Chúa Yêu Tinh Dơi sử dụng đến pháp thuật cuối cùng, vụt to lớn một cách kỳ lạ to như trái núi, cao lên tới tận các tầng mây, biến thành một thân hình sắt thép đâm không thủng chém không đứt, vô cùng đắc ý, bốn bàn tay như bốn đám mây chửng bị đánh xuống quân Văn Lang chỉ còn nhắm mắt chờ chết. Diệp Lang thấy Kiếm linh vụt cao to mấy chục thước nhưng nhẹ bổng, Diệp Lang chuyển ý vào Linh Kiếm mau diệt hai loài chúa Yêu Tinh đi. Tức thời một tiếng sét nổ chấn động đến tam thiên Đại thiên thế giới. Kiếm khí tuôn ra làm chấn động đến các cõi trời, làm cho cung điện lầu đài rung động ầm ầm, tưởng chừng như muốn sụp đổ.

Chư Thiên Quỷ Thần vô cùng hoảng hốt:

Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Nói về Chúa Chuột, Chúa Dơi vô cùng đắc ý, bỗng nghe một tiếng sét nổ chấn động như muốn nổ tung lồng ngực, Chúa Tinh yêu Chuột, yêu Dơi khiếp hồn. Kiếm khí, Đao khí bay lên chặt đứt băm nát bốn cánh tay. Hai Chúa Tinh yêu Chuột, yêu Dơi định tàn hình chạy trốn nhưng đã muộn, hàng nghìn hàng vạn tia sấm sét đánh xuống người hai Chúa yêu Tinh, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm chấn động vũ trụ. Hai con Quỷ yêu Tinh tan xương nát thịt ra tro ra bụi.

Diệp Lang thấy hai con yêu Tinh đã chết bằng thu Kiếm lại nhưng không làm sao thu được: Biết làm sao đây? biết làm sao đây?

Diệp Lang phát hiện như có lực vô hình điều khiển, Kiếm Quang mỗi lúc mỗi thêm dữ dội. Diệp Lang kinh khiếp không khéo quả đất bị đánh vỡ tới nơi. Bỗng thấy Kiếm Quang giảm xuống mấy chục lần trở lại bình thường, thì ra Ngũ Long, Ngũ Phụng biến mất nhưng Kiếm khí sấm sét vẫn tuôn ra mù mịt sấm sét long trời lở đất. Bỗng như có bàn tay vô hình đoạt lấy Kiếm Linh cả Kiếm lẫn vỏ. Diệp Lang chết điếng hồi lâu mới trở lại bình thường than thở mãi: Ta biết phải làm sao đây? Ta biết phải làm sao đây?

Đây nói về Tây Thục Vương thấy tình thế vô cùng nguy cấp, bằng phi ngựa tới trước đối mặt với yêu Tinh Chúa Tể xà Rồng. Kim Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm rút ra thét lớn ngày tận số của ngươi đã đến, thế là một cuộc đấu phép xảy ra.

Xà Rồng tay chỉ quân Nam

Yêu phong nổi dậy quét tan núi rừng

Quân Nam binh lính ngã nhào

Khiếp hồn khiếp vía xiếc bao hãi hùng

Quân yêu xông tới mịt mùng

Giáo tuông Kiếm chém đùng đùng dậy non

Thục Vương rút Kiếm chỉ lên

Kim Quang sấm nổ, Đao phong Kiếm rền

Đánh vào yêu quỷ xông lên

Đánh vào binh lính, yêu tinh đánh vào

Sấm tuông Kiếm quét ầm ầm

Yêu Tinh đứt cổ rụng đầu nát tương

Xà Rồng tức giận thét lên

Rùng mình hóa phép giáo tuông Kiếm gầm

Trùng trùng lao tới ầm ầm

Phân thây xẻ thịt nát nhừ quân Nam

Thục Vương truyền ý Kiếm Linh

Mau mau diệt lũ yêu Tinh hung tàn

Mau mau hóa phép Địa Đàng

Lưới trời ập xuống diệt loài yêu Tinh

Mau mau chận đứng Đao phong

Mau mau sấm sét đánh tan quân thù

Tức thời trời đất mịt mù

Xông vào quét sạch nuốt hồn quân Nam

Thục Vương nổi giận thét vang

Kiếm Linh quét dọc quét ngang ầm ầm

Kiếm quang cuồn cuộn rầm rầm

Chém vào yêu Quỷ đùng đùng dậy non

Kiếm Linh bỗng mạnh hơn lên

Đất trời đảo lộn rung rinh đất trời

Kiếm Linh theo ý của người

Thần thông biến hóa Đất Trời ngửa nghiên

Tam Thiên thế giới chẳng yên

Chín tầng địa ngục rung rinh chín tầng

Qủy Thần hốt hoảng kinh hoàng

Tưởng đâu Trời sập Địa Đàng còn chi

Kiếm Quang sấm nổ liền khi

Long Trời lở đất khiếp kinh hãi hùng

Đánh vào yêu Quỷ trùng trùng

Tan thay nát thịt chẳng còn một tên

Xà Rồng khiếp vía hoảng kinh

Triệu liền yêu Quỷ, yêu Tinh khắp cùng

Ba mươi sáu loài yêu Tinh

Trên non dưới biển, dưới sông đất liền

Ôi thôi đủ rắn đủ chình

Đủ loài hung dữ sấu kình thiếu chi

Thuồng luồng xà, mập, khủng long

Mỗi loài mỗi phép bủa vây mịt trời

Kiếm Quang vụt lớn tức thời

Ầm ầm sấm sét diệt loài yêu Tinh

Thánh Thần nhìn thấy khiếp kinh

Yêu Tinh bỏ mạng tan thây chẳng còn

Xà Rồng sét đánh nát nhừ

Triệu Năm tu luyện còn gì nữa đâu

Bất ngờ Linh Kiếm ai thâu

Thục Vương chết điếng xiếc bao hãi hùng

Kiếm Linh biến mất chẳng còn

Làm sao nầy hỡi biết mà làm sao.

Đây nói về Điền Điền Lang tức tốc rút Mộc Quang Tiên Thiên Bảo Kiếm ra, tức thời hào quang chơm chớp sấm sét ầm ầm, Kiếm khí tuôn ra mờ trời mịt đất đánh xuống quân yêu Hồ chết thôi là chết. Mụ Hồ Ly yêu tinh gào thét chống trả quyết liệt, mụ hóa hết phép nầy sang phép khác nhưng bị Kiếm linh phá hết, mụ càng đánh càng yếu thế, bỗng Kiếm Linh nổ lên một tiếng làm mụ Hồ Ly xây xẩm mặt mày, Kiếm Linh vụt lớn trên không trung tuôn mưa sấm mưa sét xuống đầu mụ Hồ Ly. Mụ Hồ Ly không sao tránh được tan hồn nát xác thành tro bụi.

Hùng Cao Lang cũng như Điền Điền Lang và Tây Thục Vương cùng lúc ấy thấy yêu thù, quân thù chết sạch, thâu Kiếm nhỏ lại nhưng không làm sao thu được, sấm sét càng lúc càng khủng khiếp, Kiếm phong càng lúc càng kinh hoàng, bỗng thấy Kiếm Linh giảm uy lực vài chục lần trở lại lúc bình thường. Thời bỗng có một lực vô hình đoạt mất Bảo Kiếm làm cho hai người sửng sốt, than vắng thở dài: Ta biết phải làm sao đây?

Nói về Hạ Thiên vũ trụ, nơi Ngọc Linh Cung có vị Ngọc Hoàng Huyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn. Trên cai quản 6 tầng Trời cõi Dục, dưới cai quản chốn nhân gian và cõi âm phủ, thấy Thiên Cung rung chuyển như sắp sụp đổ thời kinh hãi hỏi:

Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Liền cho đòi Thiên Nhãn Thánh vào hỏi:

Đại Thánh xem thử chuyện gì đang xảy ra?

Tức thời Đại Thánh dùng con mắt thứ ba nhìn xuống chốn trần gian, thấy cuộc chiến xảy ra khủng khiếp, quân Văn Lang đại chiến với các loài yêu Tinh.

Ngọc Hoàng hỏi:

Chuyện gì thế?

Thiên Nhãn Đại Thánh tâu:

Muôn tâu Ngọc Hoàng, quân Văn Lang chống quân xâm lược nhà Ân, các loài yêu Tinh, Ma Quỷ ra phò nhà Ân đánh quân Văn Lang, có lẽ quân Văn Lang chống cự không lại nên đã sử dụng đến Linh Kiếm Tiên Thiên Trấn Quốc, uy lực của Kiếm làm chấn động sáu tầng trời Cõi Dục, 36 cung Trời, 72 cung Động, cung Điện như muốn sụp đổ. Tứ Hải Long ở bốn cõi quả Địa Cầu, 18 tầng Địa Ngục ở cõi âm phủ chao đảo làm cho Quỷ Thần khiếp sợ.

Ngọc Đế hỏi:

Chúa Tể của các loài yêu Tinh ra đời hại nhà Thương ở phương Bắc, chuyển đến giai đoạn phong Thần, sao lại đưa quân xâm lược phương Nam.

Thiên Nhãn Đại Thánh liền chuyển sang pháp Nhãn nhập định nhìn về quá khứ, liền hiểu rõ tất cả tâu rằng:

Bẩm Ngọc Đế, Ân Trụ Vương có mối thù từ thời dựng nước Văn Lang. Có lẽ phương Nam truyền khẩu có phần sai lệch về Văn Hóa Cội Nguồn nên suy giảm về phước Đức, yêu Tinh mới dám lộng hành như vậy.

Ngọc Đế nói:

Mê Ngộ, phước Họa, siêu Đọa, Chiến Tranh hay Hòa Bình là do tâm linh Mê Ngộ tạo ra tất cả, hể đã gieo nhân thời phải hưởng quả, phước họa do mình triệu đến. Có lẽ đây cũng là ý Trời mượn Linh Kiếm diệt bớt những loài yêu Tinh, Ma Quỷ hung dữ, pháp thuật cao cường hiểm ác lợi hại cũng có nghĩa là diệt bớt đi vây cánh sức mạnh của Chúa Tinh. Để cho Triệt Giáo thua Xiển Giáo mở ra hội phong Thần sau ba mươi năm nữa ở tại phương Bắc. Nhà Chu lên thay thế nhà Ân.

Có lẽ Ngọc Đế không muốn bàn sâu vào chuyện nầy nữa, lộ nhiều thiên cơ. Ngọc Đế nói:

Các vị Tiên phạm luật Trời nặng thời cho đầu thai xuống trần, phạm nhẹ cho xuống trần để gánh vát tai nạn theo huyền cơ chuyển xây của Tạo Hóa. Vị nào tỉnh ngộ lỉnh hội chân tâm, làm chủ được mình thời ở ngôi vị cũ, nếu có công khai sáng ý Trời thời thăng cấp tùy theo công trạng, vị nào không làm chủ được tâm bị lôi cuốn vào hận thù yêu ghét tàn sát lẫn nhau thời vào ngôi phong Thần, lập công tu chí, tu trí, tu phước, tu Đức, sau ba nghìn năm nửa vào Hội phong Thánh, Long Hoa Đại Hội.

Khi ấy nơi Trung Thiên Vũ Trụ, nơi tần Trời thứ 16 Cõi Thiên Vân có hai vị Lão Tổ Tổ đang hội đàm với Đức Chí Tôn. Bỗng Huyền Cơ Lão Tổ Tổ cáo từ Đức Chí Tôn biến mất trong không gian, nháy mắt đến nơi trận chiến, nhìn thấy yêu Tinh, Ma Quỷ chết thôi vô số vô biên tan thây nát thịt chung cùng số phận với quân Ân.

Lúc bấy giờ Kiếm khí đang càn quét dữ dội mờ trời mịt đất, Ngũ Long, Ngũ Phụng do Hậu Thiên Bảo Kiếm tạo ra đang bay lượn thu hút thần lực vũ trụ, truyền đến Ngũ Linh Bảo Kiếm, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sấm sét ầm ầm rung chuyển đến tam thiên đại thiên thế giới, lợi hại quá lợi hại sức mạnh của chúng ở Hậu Thiên Bảo Kiếm. Không phải Hậu Thiên Linh Kiếm thôi đâu, mà còn có cả Địa Linh Thiên Kiếm nữa, thì ra Hồng Quân Lão Tổ Tổ cũng đến, hai Lão Tổ Tổ phất tay một cái tức thời Hậu Thiên Linh Kiếm cùng Địa Linh Thiên Kiếm về tay hai Lão Tổ Tổ.

Khi ấy ở Hạ Tiên Vũ Trụ một luồng Ngũ Sắc bay lên, hai Lão Tổ Tổ nở nụ cười bí mật nói:

Thông Thiên ngươi tới trễ rồi, trò mà muốn hơn thầy sao được.

Hai Lão Tổ Tổ biến mất trong không gian vô tận.

Đây nói về Thông Thiên giáo chủ ở Bích Du Cung thấy trời đất rung chuyển, biết là có báu lạ vũ trụ xuất hiện, liền ra khỏi Bích Du Cung chớp mắt đã đến chỗ giao chiến quân Ân và quân Văn Lang, thấy quân Ân cùng các loài yêu Tinh chết la chết liệt là do bốn Linh Kiếm tạo ra. Thông Thiên giáo chủ nghỉ: Tất cả là của ta.

Liền phất tay một cái không ngờ thâu không được, Kiếm Linh tỏa linh khí càng thêm mờ mịt, sấm sét bùng lên dữ dội, những thân xác yêu Tinh bị sấm sét đánh ra tro bụi, Thông Thiên giáo chủ giật mình: Lợi hại quá. Bằng tàn hình ẩn vào không gian thò tay cướp lấy bốn thanh Linh Kiếm, cả Kiếm lẩn vỏ biến mất trong không gian.

Vì thiếu mất Địa Linh Tiên Thiên Bảo Kiếm nên Thông Thiên giáo chủ đặc lại tên mới. Tứ Linh Triệt Kiếm.

1: Tru Tiên Kiếm.

2: Lục Tiên Kiếm.

3: Hãm Tiên Kiếm.

4: Tuyệt Tiên Kiếm.


Sau nầy Thông Thiên giáo chủ dùng bốn Linh Kiếm, mở trận tru Tiên hãm hại Xiển Giáo.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 64

Đây nói về Hùng Tiên Lang Quốc Vương dẩn 10 vạn quân theo sau tiếp viện, đại quân rời khỏi Nam Kinh Xích Quỷ hơn 200 dặm thời nghe sấm chớp ầm ầm, nghỉ là do Linh Kiếm tạo ra liền nghỉ ngay đến Hậu Thiên Linh Kiếm. Hùng Tiên Lang Quốc Vương bằng rút Hậu Thiên Linh Kiếm ra mục đích là xem thử, thời bất ngờ một tiếng nổ long trời lở đất xảy ra muôn Đạo hào quang tua tủa phóng lên không trung, hiện ra Ngũ Long, Ngũ Phụng, hào quang muôn màu muôn sắc sáng rực cả phương Nam, Ngũ Long, Ngũ Phụng bay lên lộn xuống, cuồng phong nổi dậy ầm ầm. Mười vạn quân Văn Lang hộ giá Vua Hùng nhìn thấy kỳ tích lạ đời ấy quỳ lạy không ngớt.

Tiên Lang Quốc Vương sửng sốt, một chuyện lạ phải nói hàng vạn năm chưa thấy một lần, chừng thấy Thiên Long Địa Chấn ầm ầm Đất Trời muốn sụp, Hùng Vương kinh hoảng thâu Kiếm vào vỏ nhưng không được, trong khi ấy trời đất mỗi lúc mỗi thêm mù mịt, sấm sét càng lúc càng dữ dội. Bỗng như có một lực vô hình nào đó đoạt mất Hạ Thiên Linh Kiếm, Vua Hùng còn đang sửng sốt thời sấm chớp các nơi cũng không còn nữa.

Vua Hùng tự hỏi:

Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?

Nhưng không ai trả lời được câu hỏi ấy, kể cả Cao Lạc Tể Vương, Quân Sư đương thời.

Đây nói về mục tiêu 1, mục tiêu 2, mục tiêu 3. Quân Ân đóng đô trên đất Văn Lang đã bị quét sạch không còn một mạng sống sót. Chuyển sang giai đoạn hai là giai đoạn ba mũi giáp công đánh thẳng vào trung tâm đầu não, hốt trọn ổ quân xâm lược, làm thịt tay Hôn Quân vô Đạo Ân Trụ Vương. Cánh quân do Điền Điền Lang, Hùng Cao Vương chỉ huy, sau khi triệt phá tiêu diệt sạch quân Ân tại huyện Trùng Giang, thời đưa quân vượt qua sông Nam Trường Giang, tiến thẳng ra Bắc sông Trường Giang đánh thẳng vào trung tâm đầu não doanh trại. Ân Trụ Vương đang ở Giang Giang Châu khí thế hừng hực gươm, đao, giáo, mác quân reo ngựa hí dậy trời. Cánh quân thứ hai do Diệp Lang, Tây Thục Vương sau khi quét sạch quân Ân tại huyện Tây Bắc Triết Nam Giang, thời đưa quân vượt qua sông Nam Trường Giang đánh bọc xuống Giang Giang Châu, quân reo ngựa hí rầm rầm rộ rộ cát bụi mịt mù ai thấy cũng phải kinh hãi.

Cánh quân thứ ba do Cao Lạc Hầu Vương, Cao Lạc Hải chỉ huy, sau khi quét sạch quân Ân tại huyện Nam Giao, thống lãnh đại quân vượt qua Nam sông Trường Giang đánh bọc lên Giang Giang Châu rầm rầm rộ rộ gươm Đao giáo mác sáng ngời ai thấy cũng kinh.

Đã đến lúc quân Nam càng quét

Thời Đất Trời gào thét chuyển rung

Quân Nam rầm rập tiến quân

Binh hùng tướng mạnh giáo gươm dậy trời.

Ba mũi đại quân từ ba hướng Đông Tây Nam tấn công đồng loạt về Giang Giang Châu khí thế ngút Trời, khi gần đến Giang Giang Châu thời phát hiện quân Ân đã rút đi tự bao giờ, tuy biết thế nhưng ba cánh đại quân vẫn ồ ạt như cuồng phong vũ bão ào ào lao tới, thời y như thám báo đã báo, doanh trại đã dọn đi từ lúc nào, quân Ân đã đi khá xa không đánh mà thắng, thế là giai đoạn hai mục tiêu hoàn thành, giặc Ân sợ hãi bỏ chạy, quân ta toàn thắng, niềm vui lan tỏa khắp đất nước Văn Lang.

Hoa Độc Lập Tự Do vẫn như ngày nào, mùi hương nồng ấm thơm ngát non sông, đàn cò trắng vẫn bay qua xốm làng lũy tre xanh thẳm, trận chiến kết thúc nhưng còn chờ quyết định của Vua Hùng, chuyển sang giai đoạn ba. Một là tấn công chinh phạt đất Bắc. Hai là rút quân cũng cố bảo vệ chủ quyền Độc Lập.

Qua hai ngày sau thời đại quân bảo vệ Vua Hùng đến, quan binh tướng sĩ hai bên đường đón chầu. Hùng Vương an ngự xong, quan văn tướng võ, Lạc Hầu, Lạc Tướng, Lạc Vương, Hầu Vương đến cung thỉnh lạy tạ.

Nét mặt Hùng Vương vô cùng rạng rỡ nói:

Các khanh bình thân miễn lễ.

Vua Hùng nói:

Mộng xâm lược nhà Ân đã tan theo mây khói, chúng thất bại ê chề nhục nhã, những tên háo chiến xâm lược dẫm chân lên đất Văn Lang, tất cả đều bỏ mạng làm phân cho đất nước chúng ta. Sự nỗ lực chiến đấu của quân ta, chiến đấu anh dũng, chiến đấu mưu trí, đã đưa lũ ngoại xâm vào con đường cùng, con đường chết tội ác của chúng đã rõ, theo quan văn tướng võ thời chúng ta phải làm thế nào cho hả cơn giận, khi chúng chà đạp lên non sông đất nước chúng ta.

Quan văn Tướng võ đồng thanh nói:

Muôn tâu Quốc Vương, chúng ta đánh tới Kinh Đô của chúng, nhổ cỏ tận gốc quét sạch những tên xâm lược còn sót lại.

Vua Hùng yên lặng suy nghĩ. Thời Quốc Sư Cao Lạc Tể Vương nói:

Muôn tâu Quốc Vương có năm điều chúng ta không nên làm.

1: Là chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cháu nhà Trời, không phải là quân xâm lược chỉ bảo vệ Chủ Quyền Độc Lập, bảo vệ lãnh thổ Ông Cha ta đã gầy dựng lên, theo ý của Đức Cha Trời. Nếu chúng ta đưa quân sang đất Bắc thời họ sẽ liều mạng chống trả lại ta, toàn dân kháng chiến chống ngoại xâm sức mạnh đoàn kết chống ngoại xâm là sức mạnh thiêng liêng cao quí của mỗi dân tộc. Chúng ta không phải là quân xâm lược mà là đội quân Chính Nghĩa, vũ khí của chúng ta là Công lý, Tự do bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Họ xâm lược chúng ta vì họ là những kẻ tàn bạo, ác độc, tà đạo. Còn ta là những người yêu nước, sống theo Chính Nghĩa, vì thế chúng ta không tấn công qua nước họ mà chỉ giữ vững Chủ Quyền Độc Lập Bảo Vệ lãnh thổ của ta mà thôi.

2: Truyền thống của ta từ xưa tới nay là thứ truyền thống chống ngoại xâm, tất cả mọi người dân đều sống theo Hiến Pháp dựng nước và giữ nước. Mà chỉ có Hiến Pháp dựng nước và giữ nước mới là Tôn Chỉ Chí Tôn vô thượng. Vua quan nối nhau giữ gìn như gìn giữ sinh mạng của mình, có thể nói các thế hệ con cháu vua quan nối tiếp nhau, trung thành hiếu thuận, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, mỗi ngày mỗi thêm đâm chồi nẩy lộc đơm bông kết trái. Hiến Pháp dựng nước là Hiến Pháp bình đẳng, quyền Độc Lập, quyền Tự Do, quyền mưu cầu hạnh phúc, được phát huy và bảo vệ tối đa, truyền thống dựng nước chính là nền Hiến Pháp Quốc Đạo Dân Tộc.

Có thể nói Quốc Đạo là quả tim Dân Tộc.

Quốc Hội là trung tâm đầu não Dân Tộc, Quốc Đạo hay Quốc Hội, Tôn chỉ mục đích là thế Thiên hành Đạo, bảo vệ Chính Nghĩa, giữ gìn Chính Nghĩa, phát huy Chính Nghĩa, tiêu diệt tà Ma ác Đạo, trừng trị cái tội ngoại xâm của chúng, khi chúng đã dẩm chân lên đất nước chúng ta và chúng ta đã làm được điều nầy. Để khỏi sai phạm về Thiên Đạo, Thiên Luật thời chúng ta không nên xâm phạm Chủ Quyền Độc Lập của chúng. Xét cho cùng Ân Trụ Vương là kẻ háo chiến còn dân Bắc chỉ là nạn nhân chiến tranh mà thôi, chúng ta không thể vì một tên Vua Trụ háo chiến mà dẫn đến đầu rơi máu đổ thêm nữa, mang tiếng xâm lược chúng ta không phải là Quân Đội hiếu chiến mà chỉ là Quân Đội bảo vệ tự do hòa bình, Quân Đội chính nghĩa.

3: Không có cuộc chiến nào là có lợi mà chỉ dẫn đến sự đổ nát, đau thương cha mất con, vợ mất chồng, hận thù chồng chất lên nhau, hao tổn tài nguyên non sông đất nước, con người cũng như vật chất. Cuối cùng cũng chỉ là con số không, xâm lược gây ra đau thương cho những đất nước láng giềng là Đại tội ác, chúng ta cần phải tiêu diệt chúng, quét sạch chúng không còn một tên, không phải trên đất nước họ mà là trên đất nước chúng ta.

4: Cuộc chiến tranh tốc chiến tốc thắng kéo dài hơn ba tháng, chết chóc thương vong cũng nhiều, lúc nầy là lúc chúng ta hướng về đau thương mất mác, chia sẽ vượt qua khó khăn, động viên giúp đỡ những anh em đã ngã xuống vì quê hương Tổ Quốc vì Đồng Bào dân tộc, vì tự do an lành. Họ là những vì sao sáng, mãi mãi soi đường chúng ta đi. Chúng ta chỉ có một nền Quốc Học truyền thống dân tộc và mảnh đất Tiên Rồng chống ngoại xâm. Ngoại xâm đã khiếp sợ bỏ chạy, chúng ta không nên rượt theo truy sát tận ổ của chúng vì chúng ta phải đối mặt với toàn dân kháng chiến trên đất Bắc. Lại mùa Đông đã đến phương Bắc nhiệt độ xuống thấp, bảo tuyết mưa tuyết phủ đầy, không phù hợp cho quân ta ở lâu trên đất chúng, chiến tranh càng kéo dài chúng ta càng bất lợi.

5: Là ý Đức Cha Trời không cho chúng ta đánh qua đất Bắc, bằng chứng là Trời đã thâu hết 6 Linh Kiếm Trấn Quốc về Trời, vũ khí lợi hại nhất của chúng ta.

Nghe tới đây các quan văn tướng võ đều ồ lên. Điền Điền Lang, Hùng Cao Vương, Diệp Lang, Tây Thục Vương, Cao Lạc Vương đồng loạt bước ra quỳ trước Hùng Vương tâu rằng:

Muôn tâu. Quốc Thần đáng tội chết đã làm mất Bảo Vật Trấn Quốc.

Vua Hùng chỉ biết làm thinh rơi nước mắt, các quan văn võ thấy Vua Hùng rơi nước mắt đều vô cùng sợ hãi.

Vua Hùng nói:

Báu vật truyền đời gần hai nghìn năm, nay tới đời ta thời Trời thâu mất, ta đã làm gì nên tội.

Vua Hùng nói xong nước mắt chảy ròng:

Các khanh đứng dậy các khanh không có tội, mà là ta.

Quan văn tướng võ thấy thế đồng thanh nói:

Bệ Hạ, Bệ Hạ.

Cao Lạc Tể Tướng tâu:

Không phải Bệ Hạ có tội mà Huyền Cơ đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn phong Thần nơi đất Bắc.

Vua Hùng nghe có lý liền ra lệnh cho quân rút lui về Nam Kinh Xích Quỷ.

Đây nói về Ân Trụ Vương, kinh sợ khiếp đảm trước sự phản công của quân Văn Lang. Cùng 30 vạn quân bỏ chạy, âm thầm lặng lẽ vượt qua Bắc sông Trường Giang nhắm hướng Tây Ân, Lạc Dương tiến thẳng về Tây Dương, Triều Ca, lòng buồn rười rượi uy quyền tôn nghiêm không còn như xưa. 700 trấn chư hầu vốn coi Ân Trụ Vương bật Thánh nhưng nay xem vua Trụ chỉ là một tên háo chiến, đem sinh mạng quân tướng vào họng Rồng Cọp vì cuộc chiến tranh xâm lược đầy tốn kém ấy, dẫn đến đói rét dân chúng lầm than, lại thêm thời tiết khắc nghiệt bệnh dịch nổi lên cùng khắp, xâu thế mỗi tháng mỗi tăng, Vua Trụ càng ngày càng mất lòng tin nơi dân chúng.

Đã vậy Vua Trụ càng ngày càng tàn ác, mê say tửu sắc, dâm loạn vô cùng, trở thành một hôn quân Vô Đạo, đi ngược lại Đạo Đức, nghe theo lời tà Ma ngoại Đạo, Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, trộm cướp khắp nơi nổi lên khắp mọi nơi, thế là cuộc đàn áp nổi lên khắp mọi nơi không còn luật lệ gì nữa những trung Thần phản ảnh can gián liền bị xử tử.

Đã thế Ân Trụ Vương còn chọc giận đến các Thánh Linh và Nữ Oai Nương Nương là một trong những số Thánh Linh ấy. Yêu Tinh ra phò Ân Trụ Vương mỗi lúc một nhiều làm hại muôn dân, các trung Thần khuyên can không được bị Vua Trụ ép vào đường cùng đành phải làm phản. Tạo ra một thế lực lớn chống trả lại triều Ân Vua Trụ và thế lực chống trả đó đứng đầu là Tây Bá Hầu Chu Văn Vương. Thế là Thiện Ác đối đầu, Tà Chánh phân tranh.

Vua Trụ có Triệt Giáo yêu Tinh ra giúp. Văn Vương có Xiển Giáo Tiên Thánh ra giúp, Huyền Cơ đã mở màn cho hội phong Thần ra đời, bổ nhiệm vào các vì sao xưa nay vẫn vô chủ.

Đây nói về Nam Kinh Xích Quỷ cờ xí tung bay phất phới, bông hoa các nơi tựu về chật nghẹt rực rỡ đủ màu đủ sắc. Không phải chỉ Nam Kinh Xích Quỷ không thôi mà các Bộ, Châu, Huyện khắp cả nước đều thế nhất là Kinh Đô Văn Lang càng rực rỡ hơn nữa. Tuy rằng Hùng Vương còn ở tận phương Bắc, trên đường thắng trận hồi Kinh, dọc hai bên đường hàng trăm dặm, dân chúng phất cờ nhảy múa, ca ngợi chiến công oanh liệt, đánh bại quân thù xâm lược, bảo vệ chủ quyền Độc Lập, bảo vệ lãnh thổ nước Văn Lang, hô vang khẩu hiệu:

Con Cháu Tiên Rồng anh hùng, anh hùng, anh hùng, Non Sông Tổ Quốc mãi mãi Độc Lập, Tự Do mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, Vua Hùng vạn tuế muôn năm, vạn tuế muôn năm.

Cao Lạc Tể Vương cùng một số quan văn tướng võ nòng cốt, bận rộn suốt ngày, bề bộn nhiều việc, có thể nói mệt nhừ, nhất là công việc tấu trình, phong quan tiến chức, khen thưởng, đây là một việc làm hết sức khó khăn, cân nhắc, công minh trước khi dâng lên Vua Hùng.

Hôm nay là một ngày đẹp đẽ, có lẽ Đất, Trời cũng muốn chia vui cùng con cháu Tiên Rồng, một ngày dịu mát, những đàn chim hôm nay cũng dậy sớm hơn mọi khi, nhảy nhót trên những nóc phố lùm cây, đường phố, ríu ra ríu rít vui nhộn, cơn gió nhẹ làm khoan khoái cả lòng người, ánh nắng hồng rực rỡ tràng về hôn nhẹ lên quê hương non sông Tổ Quốc, làm cho cây cỏ hoa màu ấm áp sanh sôi nảy nở đâm chồi nẩy lộc xanh tốt, chuyển mình đơm hoa kết trái.

Trên Lễ Đài. Vua Hùng nét mặt rạng rỡ, toát lên vẻ anh minh hiền từ như người cha đối với các con, ngồi dưới trước bức tượng Kinh Dương Vương Bồng Quốc Tổ. Nhìn thấy bức tượng các quan văn tướng võ như nhớ lại, hồi tưởng cách đây gần hai nghìn năm, tình phụ tử cha con mà Kinh Dương đã dành hết cho Quốc Tổ Vua Hùng vì Quốc Tổ Thiên Tài vĩ đại.

Thấy bá quan văn võ đủ mặt, quân, dân trùng trùng điệp điệp. Vua Hùng đứng dậy hướng mặt nhìn về bức tượng Kinh Dương bồng em bé, Quốc Tổ Vua Hùng hồi còn nhỏ lễ lạy. Các quan văn tướng võ, ba quân tướng sĩ, Đồng Bào đồng lạy theo. Những phút mặc niệm, nhớ đến Quốc Tổ Vua Hùng:

Một vị Quốc Tổ lớn lên trong tình thương Cha, Mẹ, tình thương non sông Tổ Quốc nước Xích Quỷ. Quốc Tổ lớn lên thông minh khác thường, Tự Tu, Tự Chứng tiếp nhận ý Cha Trời mở ra Văn Hóa Cội Nguồn Tiên Rồng, Cội Nguồn của toàn nhân loại Vũ Trụ, thống nhất bá tánh muôn dân trăm họ từ trên Non, Đồng Bằng, Hải Đảo.

Quốc Tổ thống lãnh bá tánh muôn dân, Đồng Bào trăm họ, mở rộng nước Xích Quỷ vào Nam, đặt chân đến Địa Long Vũ Trụ, mở ra thời đại mới, thời đại Văn Minh, Đồng, Thau, Sắt, Thép. Văn Minh hội họa, nghệ thuật điêu khắc, vẽ hình, họa cảnh. Mở rộng nền nông nghiệp Văn Minh lúa nước, Văn Minh Đạo Giáo vượt xa nền phong kiến Thần giáo, phong kiến Quân Chủ, phong kiến Địa Chủ, phong kiến chiếm hữu nô lệ.

Tiến đến lấy dân làm gốc, lấy luật làm thầy, lấy nền Hiến Pháp Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Đạo làm Vua, lấy cán cân công lý là lẽ sống cho xã hội, bình đẳng Vua, quan, tướng, dân, hể có công thời khen thưởng, có tội đều được nghiêm trị, Vua, quan, dân, tướng như nhau. Quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, Hiến Pháp ban hành, luật phát bảo vệ triệt để.

Thời đại Văn Minh tinh thần lẫn vật chất, thời đại lấy Chính Nghĩa, Đạo Đức uốn nén dân, lấy luật trị dân. Bạo lực, độc quyền không dùng đến, chỉ theo Hiến Pháp luật pháp, thượng viện Quốc Đạo, hạ viên Quốc Luật mà thôi, trước sau như một. Phải nói Quốc Tổ là vị vua anh minh, tôn thờ Hiến Pháp, Luật Pháp triệt để, vượt xa các bật vua chúa ở vào thời đại đó. Quốc Tổ Vua Hùng về Trời để lại hai di sản.

Một là: Tổ Quốc Non Sông.

Hai là: Văn Hóa Cội Nguồn Nền Quốc Đạo Tiên Rồng Dân Tộc.

Và từ đó đến nay bao thế hệ con cháu nối nhau gìn giữ phát triển không ngừng, nghỉ đến công lao dựng nước, khai đạo đứng đầu là Hùng Tiên Lang Quốc Vương, đời thứ 26 thượng Hạ Hùng Vương, đời thứ ba Hạ Hùng Vương, quỳ trước bức tượng chân dung hai vị Quốc Tổ Kinh Dương Vương và Hùng Vương, thành tâm lễ bái, Trung Hiếu triệt để, tuân theo lời dạy của Quốc Tổ, giữ yên bờ cõi cho tận mai sau, cuộc hành lễ tưởng nhớ công ơn người dựng nước xong, quan văn tướng võ an vị chỗ ngồi.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 65

Bài diễn văn khai mạc, lễ phong sắc, phong hàm phong vị, khen thưởng có công chống ngoại xâm, giọng sang sảng vang xa trầm ấm:

Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi Đồng Bào trăm họ, từ khi Quốc Tổ dựng nước Văn Lang tới nay đã gần hai nghìn năm, truyền thống dựng nước, giữ nước luôn luôn được giữ vững phát huy tiếp nối. Các thế lực ngoại xâm luôn luôn dòm ngó, chúng đã bao phen xâm lược nhưng đều thất bại, thất bại khiếp đảm, thất bại kinh hoàng.

Chúng thất bại phần lớn là do tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần chịu khó đã đưa Quân Đội ta, dân tộc ta hết thắng lợi nầy sang thắng lợi khác, hết chiến công nọ đến chiến công kia, trở thành dân tộc Thần Thánh, nở hoa anh hùng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, thế lực nào cũng bị đánh bại. Sống trên mảnh đất Tiên Rồng, mỗi lần có ngoại xâm là mỗi lần làm cho giặt thấy sức mạnh, tinh thần yêu nước, sức mạnh quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, triệu triệu người như một, chung lưng đấu cật, chung tay chung vai gánh vác khó khăn, trong đó có các vị Thần, có cả Hồn Thiên dân tộc bao đời hiện về giúp cho thế hệ con cháu chúng ta quét sạch ngoại xâm.

Vua Hùng nói tới đây. Thời trên không trung Hồn Thiêng dân tộc hiện ra trùng trùng điệp điệp, bảy vị Thần hiện ra nói:

Chúng Thần đến trễ xin Quốc Vương thứ tội.

Vua Hùng nói:

Miễn lễ.

Rồi mời bảy vị Thần vào ngôi vị danh dự. Vua Hùng lại tiếp tục bài diễn văn. Vua Hùng nói:

Theo Hiến Pháp Văn Lang có tài có đức, ra phò Chính Nghĩa trừ tà diệt ác, có công bảo vệ nền Quốc Đạo, có công với Non Sông Tổ Quốc đều được phong hàm, phong vị, khen thưởng tùy theo công trạng của mỗi người mà Phong Hầu, Phong Vương, Phương Thần, Phong Thánh. Cao Lạc Tể Vương tiếp chỉ. Có Thần.

Tiếp chỉ xong Cao Lạc Tể Vương đọc rằng:

Phụng Thiên thừa vận. Chiếu theo Hiến Pháp Văn Lang.

Sắc phong Hồn Thiêng Dân Tộc, có công bảo vệ Chánh Nghĩa, tiêu diệt tà Ma ác Đạo yêu Tinh, cứu bá tánh trăm họ thoát khỏi cảnh lầm than. Sắc phong: từ Hồn Dân phong lên Hồn Thần, từ Hồn Thần phong lên Trung Thần, từ Trung Thần phong lên Đại Thần, từ Đại Thần phong lên Thánh, từ Thánh phong lên Đại Thánh, từ Đại Thánh phong lên Nữ Thánh Mẫu, Nam Thánh Tổ. Hồn Thiêng Dân Tộc nghe nhận sắc chỉ sắc phong xong vái tạ Vua Hùng rồi biến mất.

Cao Lạc Tể Vương tiếp tục đọc:

Sắc phong các vị Thần trấn thủ khắp nơi, có công bảo vệ Chính Nghĩa, tiêu diệt tà Ma ác Đạo yêu Tinh, cứu bá tánh trăm họ thoát khỏi lầm than.

1: Sắc phong: Vệ Linh Thần Núi nay phong lên là Vệ Linh Quang Thánh.

2: Sắc phong: Tiên Sơn Thần Núi nay phong lên là Tiên Sơn Dũng Thánh.

3: Sắc phong: Liên Sơn Thần Núi nay phong lên là Liên Sơn Hùng Thánh.

4: Sắc phong: Động Hồ Thần Chủ nay phong lên là Động Hồ Công Thánh.

5: Sắc phong: Giang Công Thần Chủ nay phong lên là Giang Công Đức Thánh.

6: Sắc phong: Hùng Phong Thần Núi nay phong lên là Hùng Phong Trung Thánh.

7: Sắc phong: Hải Nam Thần Biển nay phong lên là Hải Nam Đế Thánh.

Bảy vị Thần nhận lỉnh sắc phong xong vái tạ Vua Hùng biến mất.

Nhìn ba quân tướng sĩ, dân chúng trùng trùng điệp điệp, Vua Hùng nổi lên một tấm lòng yêu thương vô hạn. Nghĩ đến cảnh toàn quân, toàn dân kháng chiến, kháng chiến anh dũng, kháng chiến quên mình vì nước, tất cả đều có công, nào phải riêng ai, thời tất cả đều được khen thưởng phong hàm phong vị.

Cao Lạc Tể Vương tiếp tục đọc bản sắc phong toàn Quân, toàn Dân:

Phụng Thiên thừa vận, chiếu theo Văn Lang Hiến Pháp, muôn dân trăm họ có công, góp công, góp của, góp sức, đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ, giữ vững chủ quyền Độc Lập nước nhà.

Sắc phong: Từ dân thường nay phong lên “Thần” Thần Dân trăm họ. Miễn thuế cho những Châu, Quận, Huyện bị giặc tàn phá, nặng mười năm, nhẹ năm năm, còn các Châu, Quận, Huyện khác thời giảm thuế một năm. Những gia đình có con, có cha, có chồng, có anh, có chị, có em hi sinh vì Tổ Quốc cũng như thương tật, người thờ phụng, chăm sóc được cấp cho ruộng làm ăn, miễn thuế.

Dưới lễ đài, dân chúng mừng vui khôn tả hô vang khẩu hiệu:

Văn Lang muôn năm, muôn năm, muôn năm, Con Cháu Tiên Rồng anh hùng, anh hùng, anh hùng. Hùng Vương vạn tuế muôn năm, muôn năm, muôn năm.

Âm thanh lan truyền nối nhau vang dội khắp non sông Tổ Quốc, mây ngũ sắc đầy Trời, Đức thơm vạn cõi.

Sắc phong: Ba quân tướng sĩ, từ Quân Dân phong lên Quân Thần, từ Cấp Tướng phong lên Thần Tướng, từ Tướng Soái phong lên Trung Thần. Từ Chủ Soái, Thống Soái, phong lên Đại Thần. Đại Thần, Hầu Tướng, Lạc Tướng bổ nhiệm về các Châu Phủ. Trung Thần, Tướng Soái, Bố Thánh Đại Nhân bổ nhiệm về các Châu nhỏ, Quận, Huyện lớn đông dân. Thần Tướng, Quan Lạc Điền, Lạc Dân gọi là Hữu Chính, Quan Hữu Chính bổ nhiệm về các Quận, Huyện, còn các phó tướng bổ nhiệm vào cấp xả tiếp tục lo cho dân, lo cho nước.

Sắc phong ba quân tướng sĩ vừa dứt, tiếng reo mừng ba quân tướng sĩ làm chấn động đến Thần Linh, đến cõi Trời ở gần Hạ Giới, làm cho các Thần Tiên cũng vui lây. Tiếng hô vang Hùng Vương vạn tuế vạn vạn tuế không ngớt. Lệnh phất cờ tất cả đều im lặng.

Cao Lạc Vương tiếp tục đọc bản sắc phong kế tiếp:

Phụng Thiên thừa vận, chiếu theo Hiến Pháp Văn Lang, có Tài có Đức ra phò Vua giúp nước, lập nhiều công trạng đều được phong hàm, phong vị, phong quan, phong tước, phong hầu, phong Vương, phong Thần, phong Thánh.

Sắc phong: Hùng Cao Vương, Cao Lạc Vương, Tây Thục Vương tiếp chỉ. Ba vị Vương Gia nghe tên liền đứng dậy tiến ra lễ đài, nghe nhận sắc phong chiếu chỉ. Sắc phong ba vị Vương Gia Đại Đại Thần nay phong lên ba vị Đức Thánh.

1 - Tây Thục Vương Gia Đại Đại Thần nay phong lên là Tây Vương Đức Thánh.

2 - Hùng Cao Vương Đại Đại Thần nay phong lên là Bắc Vương Đức Thánh.

3 - Cao Lạc Vương Gia Đại Đại Thần nay phong lên là Đông Vương Đức Thánh.

Bỗng lộc khen thưởng: Ba xe vàng, ba xe bạc, mười xe gấm, trích ra một phần ba, khen thưởng cho các Bộ, Vương phủ, Châu phủ có công gián tiếp chống ngoại xâm. Ba vị Vương Gia nhận lỉnh sắc phong chiếu chỉ, lạy tạ Vua Hùng trở về chỗ ngồi.

Kế đến sắc phong chín người con của Tây Thục Vương, tức thời mười hai người con cả dâu tiến ra lễ đài để nhận sắc phong, cha chết thời con thế.

Sắc phong: Từ Đại Thần Lạc Tướng, Hầu Tướng nay phong lên Đại Đại Thần, Hầu Vương, Lạc Vương từ Châu phủ lên Vương phủ, bỗng lộc tăng gấp đôi, ruộng đất cũng tăng gấp đôi, từ 50 mẫu tăng lên 100 mẫu, vàng nghìn lượng, bạc nghìn nén, gấm 100 cây cho mỗi Hầu Vương, Lạc Vương.

Sắc phong: Ba vị phu nhân tuy là phận nữ nhi nhưng không kém gì nam nhân hảo hán, hiếm thấy gan dạ đối mặt với quân thù. Sắc phong ba vị phu nhân thành ba vị phu nhân anh hùng Kiên Trung Đại Nương, vàng nghìn lượng, gấm trăm cây.

Mười hai vị con cháu Tây Thục Vương nhận lỉnh sắc phong chiếu chỉ xong lạy tạ Vua Hùng trở về chỗ ngồi. Và cứ thế lần lượt Cao Lạc Tể Vương tiếp tục đọc chiếu chỉ sắc phong.

Sắc phong: Trung Đại Nhân, Cao Lạc Hổ, An Lạc Điền, Cao Lạc Hải, Ngô Thời Nhuận. Sắc phong năm vị Quan phủ lên Vương phủ, Thượng Quan Hầu Vương, Lạc Vương Đại Đại Thần, bỗng lộc khen thưởng, ruộng đất 100 mẫu, vàng nghìn lượng, bạc nghìn nén, gấm trăm cây cho mỗi Hầu Vương Gia, Lạc Vương Gia, năm vị Vương Gia nhận lỉnh sắc phong chiếu chỉ xong lạy tạ Vua Hùng trở về chỗ ngồi.

Sắc phong: 1 An Lạc Sơn, 2 Nguyễn Sinh Kỳ, 3 Trần Nhân Luân, 4 Nguyên Chấn Lạc, 5 Cao Hùng Phi, 6 Huỳnh Trung Hải, 7 Đinh Hùng Quân, 8 Mai Đức Thọ, 9 Huỳnh Trung Phong, 10 Cao Đình Luân, 11 Văn Quang, 12 Lô Gô, 13 Bùi Xuân Mẹo, 14 Trung Hoài Nghĩa, 15 Mường Thái, 16 Đinh Hoàng, 17 Tùng Quang, 18 Phan Anh Tuấn, 19 Nguyên Gia Thành, 20 Hoàng Độ, 21 Hoàng Cao, 22 Đại Lực, 23 Thần Quân, 24 Ngô Gia Đông, 25 Ngô Thạch Hãn, 26 Mai Xuân Lành, 27 Thi Đại An, 28 Lê Công Minh, 29 Lê Đại Đại, 30 Thạch Lam, 31 Vũ Hà. Còn các vị phó tướng lên tới cả trăm vị, 31 vị tướng lĩnh kể trên sống thời bổ nhiệm làm quan phủ, bổ nhiệm về các Châu phủ, chết thời nhận lảnh bỗng lộc khen thưởng, phong quan tiến chức theo sắc lệnh, sắc phong ba quân tướng sĩ. Bỗng lộc khen thưởng cấp quan phủ 31 vị trên sống cũng như chết, ruộng đất 50 mẫu, vàng trăm lượng, bạc trăm nén, vải gấm 50 cây cho mỗi vị. Một trăm vị phó tướng sống thời bổ nhiệm làm quan Bố Chánh, làm quan Hữu Chính, bổ nhiệm về các Quận, Huyện theo sắc lệnh, sắc phong ba quân tướng sĩ chết thời nhận bổng lộc, phong quan tiến chức theo sắc lệnh, sắc phong ba quân tướng sỉ bổng lộc khen thưởng cấp Quận, Huyện, Quan Bố Thánh, Quan Hữu Chính, vàng ròng 50 lượng, bạc 50 nén, gấm vóc 10 cây, ruộng đất 20 mẫu. 131 vị quan cấp Châu phủ, cấp Quận Huyện nhận lỉnh sắc phong chiếu chỉ xong lạy tạ Vua Hùng trở về chỗ ngồi.

Sắc phong: Tám vị nhi nữ anh hùng: 1 Ngọc Thiên Hương, 2 An Lạc Tiên, 3 Hạ Tiên, 4 Ngọc Linh Châu, 5 Nê Diêng, 6 Khơ Nia, 7 Chăm Pha, 8 Ba Na sắc phong sống cũng như chết, Đệ Nhất nhi nữ anh hùng, Kiên Trung hào kiệt, bổng lộc khen thưởng, vàng nghìn lượng, gấm trăm cây, những vị chết, cha mẹ, anh, em thay thế nhận lãnh.

Sự xuất hiện trên lễ đài ba vị tuyệt thế quốc sắc giai nhân như ba vị Tiên Nữ giáng trần, ba quân tướng sĩ không ngớt lời trằm trồ khen ngợi.

Hùng Vương, Điền Điền Lang nhìn Ngọc Thiên Hương, An Lạc Tiên gục đầu khen ngợi mãi, hình như rất vừa ý, nói với Diệp Lang:

Cháu khéo lựa lắm.

Còn Cao Lạc Vương Gia tức là Đông Vương Thánh nhìn Hạ Tiên không ngớt trằm trồ khen ngợi:

Cao Lạc Đệ khéo lựa ở đâu ra cô vợ tương lai tài sắc vẹn toàn như thế.

Những cử chỉ biểu hiện của Vua Hùng ông nội, cũng như Điền Điền lang cha của Diệp Lang, nhìn Thiên Hương, Lạc Tiên gật đầu khen ngợi mãi. Đều không qua được mắt của hai vị Vương Gia An Lạc Điền và Trung Đại Nhân, hai vị Vương Gia cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Năm vị Đệ Nhất Nhi Nữ anh hùng nhận lãnh sắc phong chiếu chỉ xong lạy tạ Vua Hùng trở về chỗ ngồi.

Khi ấy sương mù bỗng nổi lên mù mịt không chịu tan, ai nấy đều lấy làm lạ, không hiểu là chuyện gì.

Vua Hùng hỏi:

Chuyện gì thế?

Cao Lạc Tể Vương thưa:

Bẩm Quốc Vương Bệ Hạ đây là lỗi của Thần.

Vua Hùng lấy làm lạ:

Sao là lỗi của Quốc Sư được.

Cao Lạc Tể Vương thưa:

Vì Thần đã viết bản tấu sớ thiếu.

Vua Hùng hỏi:

Thiếu những ai?

Cao Lạc Tể Vương tâu:

Bẩm Quốc Vương Bệ Hạ.

1: là ghi thiếu Hồn Quân Binh tử sĩ.

2: là ghi thiếu phủ Thánh Tư Mã Đại Nhân.

Bố Thánh Hầu Bưu, Bố Thánh Đại Nhân Bố Cừ Bố Khôi, Bố Thánh Dĩ An ba cha con đều chết sạch.

Hùng Vương cho người mang bút mực viết chiếu chỉ phong cấp, phong sắc cho Hồn Thiên tử sĩ cùng những vị sót thiếu, phong xong mà Hồn Thiêng tử sỉ chẳng chịu tan.

Hùng Vương kinh ngạc:

Còn chuyện gì nữa?

Cao Lạc Tể Vương thưa:

Trên lễ đài Quỷ hắc bạch vô thường khâm sai, từ cõi âm phủ dẫn cha con Hữu Tài đến cho Quốc Vương bệ hạ phán xử vì thế Hồn Thiêng ba quân tướng sĩ nán lại để xem.

Vua Hùng nghe kể về tội ác chất chồng, phân thây xẻ thịt muôn lần cũng chưa hết tội, lợi dụng chức quyền hại dân hại nước, vơ vét của dân, của công, tội ấy dư chết, huống chi bắt đàn bà con gái về làm hầu thiếp, kẻ tố giác hay chống lại đều bị con ngươi bắt nhốt, quăng vào ngục rắn cho rắn ăn thịt, tội ác như non như núi, chưa hết cha con ngươi nối giáo cho giặc, bán nước cầu vinh phản bội lại Non Sông Tổ Quốc, phản bội lại nòi giống Tiên Rồng, đi ngược lại lời dạy Quốc Tổ, phạm luật Trời ắt khó dung tha.

Vua Hùng phán:

Chiếu theo Hiến Pháp Văn Lang thời cha con ngươi đọa vào địa ngục làm súc sanh, Trâu, Bò, Ngựa trả quả cho những người mà cha con ngươi làm hại, hết kiếp Ngựa Trâu, sanh ra làm người thời mù điếc câm tàn tật tay chân, trị cái tội lừa dối Chính Nghĩa, đi ngược lại Cội Nguồn, lời dạy của Đức Cha Trời, hủy bán Hiến Pháp vũ trụ. Mãn kiếp tật nguyền sanh lại làm người thời ngu si nghèo đói ăn xin, để cho Thiên Hạ khinh khi, chửi rủa, trị cái tội hiếp đáp dân lành, xem thường Đạo Đức.

Vua Hùng phán xử cha con Hữu Tài xong thời sương mù tan biến, Trời Đất trong suốt trở lại. Vậy mới biết sống cũng như chết, đều sống chung một quy luật Thiên Đạo như nhau mà Thiên Đạo Cội Nguồn chính là Hiến Pháp Quốc Đạo nước Văn Lang.

* * *
 

shopoga

✩✩
PHẦN 66

Diễn văn bế mạc, giọng Vua Hùng sang sảng vang ra trầm ấm:

Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi Đồng Bào trăm họ chúng ta có chung một nguồn gốc đó là Tổ Tiên Khai Hóa, hiện thân ra Đức Cha Trời, Mẹ Trời, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Ông bà tối cao chúng ta sinh ra từ một bọc, bào bọc anh em, năm màu da rực rỡ, 50 Nam, 50 Nữ, mỗi người lấy một họ ngày xưa, trăm họ còn ngày nay thời muôn họ.

Chúng ta hôm nay lại chung một truyền thống Tiên Rồng, chung một Quốc Tổ, chung non chung nước vì phát xuất nhiều cái chung ấy nên con cháu Tiên Rồng ta mang đậm dấu ấn đoàn kết, hàng nghìn hàng triệu năm ăn sâu vào tâm hồn mỗi con cháu chúng ta. Không những chúng ta có chung một Cội Nguồn truyền thống lâu đời mà còn có chung dòng Chính Nghĩa chống ngoại xâm, giữ vững chủ quyền Độc Lập, Độc Lập tự do là báu vật vô giá, không có một báu vật nào có thể đánh đổi được một báu vật mà ông cha ta phải trả giá bằng xương máu, sức lực trí huệ, mồ hôi và nước mắt, gần hai nghìn năm qua, bao thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ nhau cho đến ngày hôm nay.

Với mưu đồ xâm lược từ lâu và lần nầy chúng đã xâm lược với quy mô lớn chưa từng thấy trong chiến tranh xâm lược của chúng, có thể nói ta một, chúng ba nhưng chúng có ngờ đâu Dân Tộc ta sinh ra và lớn lên trên tinh thần Quốc Đạo, gươm trí huệ được tôi luyện mài dũa trong nền Quốc Giáo.

Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, Quốc Giáo, Quốc Đạo là năm tần Bảo tháp rực thắm hoa sen, từ nơi đây tinh thần đoàn kết triệu người như một. Một sức mạnh dời non lấp biển. Bằng chứng là quân xâm lược dù mạnh hơn ta, đông hơn ta. Nhưng chúng đã bị chúng ta hạ gục đánh bại. Chỉ cần chúng đặt chân lên đất chúng ta là chúng không còn mạng sống trở về. Mỗi lần có ngoại xâm là mỗi lần dân kháng chiến. Thêm mỗi lần nở hoa anh hùng, Trung Hiếu chóa ngời.

Ngày hôm nay chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên, chồng cày vợ cấy, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, dân giàu nước mạnh, quê hương Tổ Quốc ngày càng phồn thịnh. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, xa nhau rồi để gặp nhau, tình yêu thương vì thế mà càng thêm lớn, chia tay không phải là chia ly vĩnh viễn, chúng ta sẽ gặp gỡ lại nhau qua trôi đổi buôn bán làm ăn trong những ngày hội văn hóa, ngày hội thể dục, thể thao, án mây đen đã qua, bầu trời rực sáng, mùa xuân non sông Tổ Quốc lại trở về. Trăm dân tộc anh em nở hoa đoàn kết nở hoa chung tình. Dòng máu Lạc Hồng bừng lên ánh hào quang rực rỡ trên mảnh đất yêu thương nở hoa Độc Lập. Lễ phong sắc, phong hàm, phong vị đến đây là bế mạc. Chúng ta từ đâu đến thời về chỗ đó, bắt tay vào nhiệm vụ mới, hành trình mới, xây dựng mái ấm gia đình, xây dựng Quê hương Tổ Quốc.

Nghe bài diễn văn bế mạc, ba quân tướng sĩ cũng như Thần Dân 100 họ nỗi lên một tấm lòng yêu kính trọng đối với các vị Vua Hùng như mặt trời nối tiếp nhau, tỏa sáng đem lại sự ấm áp trong cuộc sống, trong lòng người.

Hùng Cao Vương thống lãnh ba quân tướng sĩ, đưa tiễn ba Đại Quân về Nam hơn 30 dặm. Đại Quân Thủ Đô Nam Kinh Văn Lang, Đại Quân Trung Đông Văn Lang, Đại Quân Tây Trung Văn Lang. Nhìn An Lạc Tiên, Ngọc Thiên Hương người ta nổi lên bao điều cảm xúc không diễn tả được, có thể nói cành Liễu thướt tha, miên man chờ đợi gió xuân đưa hồn vào giấc mộng bể trần, trăm năm hạnh phúc.

An Lạc Tiên, Ngọc Thiên Hương ríu ra ríu rít đi sát hai bên Diệp Lang như không muốn rời xa. Hùng Vương, Điền Điền Lang, Trung Đại Nhân, An Lạc Điền như nhớ lại hồi còn trẻ, một thời rực thắm tình yêu. Nào phải An Lạc Tiên, Ngọc Thiên Hương, Diệp Lang không thôi mà còn những cặp tình nhân nẩy sinh từ cùng cam, cọng khổ, giữa cái sống và cái chết trong gang tấc đối mặt với quân thù, tình yêu đồng đội trở thành tình yêu đôi lứa và giờ đây không sao rứt ra được nữa, sợi dây tình yêu vô hình thắt chặt gắng bó họ thêm.

Kìa tôi nói có sai đâu, Hạ Tiên lúc nào cũng đi sát bên Cao Lạc Hải như cặp uyên ương chẳng muốn rời nhau. Lạ hơn nữa, hai dân tộc khác nhau nay gắn bó với nhau, phải chăng tình yêu là một thứ tình thiêng liêng, nhịp cầu nối liền các dân tộc lại với nhau, xóa bỏ lần quan niệm phân biệt chủng tộc, tiến tới một xã hội chân thiện hoàn mỹ, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc.

Tôi nói có sai đâu xem kìa, Tùng Quan tướng quân cùng Khơ Nia tướng quân liếc mắt đưa tình vô cùng mùi mẫn, họ giống như gió cùng mây chẳng muốn rời nhau. Đinh Hoàng tướng quân cùng Nê Diêng tướng quân cũng thế, như hai cục Nam Châm cuốn hút lấy nhau, tình yêu là thế ư, chỉ họ mới là người hiểu, 30 dặm tiễn đưa sắp hết sự quyến luyến càng thêm khắn khít.

Người về Nam tận xa xôi

Chia ly sợi nhớ bồi hồi xót xa

Hẹn ngày gặp lại chung vui

Như Chim liền cánh bay đi về Nguồn

Phương trời em mãi nhớ thương

Tình chàng nghĩa thiếp vấn vương chung tình

Phòng Khuê chờ đợi hồi tin

Hoa xuân chờ đợi Chúa xuân ấm nồng

Ba mươi dặm tiễn đầy lòng

Nhớ thương, thương nhớ ngập tràng tim em.

Nhìn Đại Quân xa dần xa dần rồi mất hút về Nam. Ngọc Hương con, Lạc Tiên con thì ra đó là tiếng gọi của hai vị Đại Nhân, à phải gọi hai vị Đại Vương mới đúng. Nghe tiếng gọi hai người con gái nhìn lại chỉ còn cha và anh, còn Đại Quân chỉ là lớp bụi mờ trở lại Nam Kinh Xích Quỷ. Hai vị Đại Vương bắt tay nhau như bắt một lời là bảo vệ tình anh em cho đến ngày nhắm mắt, thế là cuộc chia tay sau cùng, ba cha con An Lạc Điền, ba cha con Trung Đại Nhân, kẻ nhắm hướng Tây Giang Châu, người nhắm hướng Kinh Giao Châu trên ba xe chở đầy vàng bạc, gấm lụa vượt qua bao địa phận vẫn an toàn, không kẻ nào dám vuốt râu hùm vuốt Phụng. Hai vị Vương Gia về đến địa phận Tây Giang Châu, Kinh Giao Châu thời dân chúng đứng chật hai bên đường 12 – 20 dặm.

Đoàn quân đi về phía Nam hơn nghìn dặm, thời Đại Quân Cao Lạc Vương Gia tách đi về hướng Đông, đi được vài trăm dặm nữa thời Đại Quân Tây Thục Vương tách về hướng Tây, còn lại hơn 40 vạn quân cùng Hùng Tiên Lang Quốc Vương tiếp tục trên đường về Nam, đi tới đâu thời dân chúng hai bên đường hò reo ca ngợi tới đó, thấy dân hết lòng thành kính ngưỡng mộ, đốt trầm hương, dân hoa nhảy múa ca hát mừng Đại Quân chiến thắng trở về.

Thấy dân yêu mến hạnh phúc ôi

Ba quân tướng sĩ hát vang trời

Chiến công oanh liệt rền vang khắp

Thắng giặc trở về rạng Chúa, Tôi.

Đại quân về tới Long Biên thời chiêng trống dậy trời, đờn ca sáo thổi, Bộ, Châu, Quận, Huyện, quan tướng, dân chúng chặt ngật hai bên đường hò reo ca ngợi nhảy múa. Đáng lý Đại Quân đi ngược lên Phong Châu về Kinh Đô Văn Lang. Mà tiến thẳng vào Nam, có người nói khổ cho ba quân tướng sĩ quá, hết bình định phương Bắc giờ tới dẹp loạn phương Nam. Nghĩa lý gì quân phiến loạn phương Nam chỉ năm mười vạn, giặc Ân trên dưới 200 vạn quân còn bị hạ gục tơi bời, chiến nầy quân phiến loạn không còn con đường sống.

Đây nói về Nam Văn Lang có Ba Bộ.

1: Hoài Nam.

2: Cửu Đức.

3: Nhật Nam gồm có những Châu lớn như sau:

1 Linh Hải, 2 Xương Châu, 3 Thanh Châu, 4 Hà Châu, 5 Tôn Châu, 6 Vĩnh Châu, 7 Hồ Nam Châu, 8 Hải Đông Châu, 9 Bình Châu, 10 Tây ai Châu, 11 Tam Điệp Châu, 12 Thanh Hải Châu, 13 Hòa Tây Châu, 14 Hồng Lĩnh Châu, 15 Kỳ Hải Châu, 16 Quảng Hà Châu, 17 Tuyên Hóa Châu, 18 Tri Châu, 19 Nam Châu, còn một số Châu nhỏ, tức là Quận, Huyện lớn đông dân khác nữa.

Đại Quân càng đi sâu vào Nam Văn Lang càng thấy dân thưa thớt, hầu như đã có xảy ra chuyện gì.

Vua Hùng cho người hỏi, thời mới biết phần bị giết, phần bỏ đi theo Chiêm Quân sâu vào Nam. Chiêm Chiêm Vương đã bị Chiêm Quân giết đoạt hết binh quyền, nghe đâu dẫn quân tiến xâu vào Nam rồi.

Vua Hùng bây giờ mới vỡ lẽ, vì sao Chiêm Chiêm Vương không tham chiến chống ngoại xâm, càng đi sâu dân lại càng thưa thớt hơn nữa, thậm chí các Châu, Quận, Huyện không có, thấy xác người rải rác khắp nơi.

Vua Hùng thở dài nói:

Không ngờ con cháu Tiên Rồng lại tàn sát lẫn nhau như thế. Chiêm Quân tội ác như non như núi, phản Quốc hại dân, giết anh họ đoạt ngôi vị, tội ác khó tha.

Theo tin mật báo ta đã nhận được, cách đây gần hai tháng nhưng vì đang lúc dầu sôi lửa bỏng cuộc chiến xảy ra quyết liệt một còn một mất đối với giặc Ân. Vua Hùng lệnh cho ba quân tướng sĩ hơn 40 vạn quân đi tới đâu chôn cất dân tử tế đến đó.

Đây nói về Chiêm Chiêm Vương, trấn thủ Nam Văn Lang, đóng đô ở Bình Châu, không có giấy da triệu tập của Vua Hùng Tiên Lang, sanh lòng buồn bực nghỉ: Sao lạ thế? Từ xưa tới nay, những cuộc họp quan trọng đều có Chiêm Chiêm Vương ta, nay nước nhà giặc Ân xâm lấn, ta đang nóng lòng chờ Vua Hùng triệu tập bàn kế sách chống ngoại xâm, chờ hoài sao không thấy Vua Hùng gọi. Nghe nói các vương gia ở Tây, ở Đông cùng Vua Hùng thân chinh chống giặc. Còn ta là Nam Hầu Chiêm Chiêm Vương một trong bốn trụ cột nước Văn Lang lại không được tham dự chống ngoại xâm là có ý gì? Chống ngoại xâm nào phải của riêng ai, toàn dân toàn quân kháng chiến khi đất nước có ngoại xâm. Vua Hùng xem thường ta quá, lẽ nào Nam Văn Lang lại thua kém Tây Văn Lang, Đông Văn Lang, Bắc Văn Lang.

Bằng họp các Bộ, các Châu, Quận, Huyện lại. Nam Chiêm Chiêm Vương nói:

Từ khi Quốc Tổ Vua Hùng dựng nước Văn Lang tới nay đã gần hai nghìn năm, bao đời các Bộ Tộc Chiêm ta có nhiệm vụ khai hoang mở rộng vào Nam, khi nào Con Cháu Tiên Rồng làm chủ Địa Long vũ trụ, thời Quốc Tổ trở lại trần gian phong Thánh cho các Bộ Tộc Chiêm ta, vì thế các bộ Tộc Chiêm ta hết lòng vì Non vì Nước. Nam Văn Lang, Tây Văn Lang nói chung theo Hiến Pháp Văn Lang. Các Châu, Quận, Huyện khai hoang mới thành lập thời miễn thuế 20 năm. 30 năm, 40 năm, tiến lần về Nam làm chủ lần Địa Long theo ý của Đức Cha Trời, Lạc Long Quân. Các Bộ Tộc Thượng anh em cũng thế, theo Đại Ngàn tiến lần vào Nam, con đường du canh du cư. Nay có giặc ngoại xâm, sao lại bỏ quên chúng ta, hay là cho chúng ta là người ngoài, hay có ý gì đây lành hay dữ sao ta lo quá.

Các quan tướng Bộ, Châu, Quận, Huyện nằm sâu Nam Văn Lang nghe qua tình hình có người lấy làm hoang mang, có người lo sợ, có người tức giận, tình hình rối ben không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Bỗng có quân vào báo:

Bẩm Chiêm Chiêm Vương Gia có người cần gặp.

Chiêm Chiêm Vương nói:

Cho người ấy vào. Tuân lịnh.

Không bao lâu người ấy được đưa vào ra mắt Chiêm Vương. Chiêm Vương hỏi:

Ngươi ở đâu gặp ta có chuyện gì?

Người ấy thưa:

Hạ dân quê ở Hồng Châu, huyện Hồng Hải, xả Ninh Quan, lúc vào rừng đi săn gặp một người bị thương rất nặng, hỏi ra mới biết người ấy bị cọp vồ, cuối cùng người ấy cũng hạ được con cọp to lớn, người ấy nói với tôi được bấy nhiêu thời bất tỉnh không biết gì nữa, hơn mười ngày hạ dân thuốc than chạy chữa, người ấy cũng không khỏi, cuối cùng người ấy đã ra đi, trước khi đem chôn người xấu số hạ dân phát hiện ra có một bức mật thư nhưng hạ dân ngu dốt không biết đọc nên không hiểu bức mật thư nói gì, sau khi chôn cất xong hạ dân mới tìm người đọc dùm mới hay người xấu số ấy là khâm sai của triều đình. Đem mật thư đến cho vương gia.

Người ấy nói xong liền dân mật thư lên cho vương gia, Chiêm Chiêm Vương Gia nhận lấy mật thư rồi đọc, nội dung thơ như sau: Chiêm Vương Gia nhận được thơ nầy, thời cấp tốc về Kinh Đô Văn Lang để hộp, bàn những vấn đề cần thiết chống ngoại xâm.

Chiêm Chiêm Vương đọc xong mật thơ thời kinh hãi, linh cảm như có điều chẳng lành sắp xảy ra, nghỉ: Không lẽ đây là ý Trời.

Chiêm Chiêm Vương không dám nghỉ sâu thêm nữa, Chiêm Chiêm Vương liền triệu tập quân lực các Châu, Quận, Huyện do Hồ Chiêm Quân lãnh đạo đứng đầu, chuẩn bị xong lực lượng thời lên đường tiến về Bắc chung tay tiêu diệt giặc Ân. Vương phủ Bình Châu khi ấy có hơn hai vạn quân từ các Châu, Huyện, Quận tụ về chờ đợi các cánh quân khác tới do Hồ Chiêm Quân lãnh đạo.

Bỗng nghe quân reo ngựa hí dậy trời dậy đất, vương phủ Bình Châu bị tấn công: Quân nào thế? Không ai ngờ được Hồ Chiêm Quân làm phản, thống lĩnh 10 vạn quân lật đổ Chiêm Chiêm Vương. Tai hại hơn 1 vạn quân trong thành làm nội ứng nên cuộc nội chiến tàn sát 10 vạn quân ùa vào, hơn 1 vạn quân chống trả sao lại, chỉ trong chốc lát đều bị giết sạch.

Chiêm Chiêm Vương thét lớn:

Thằng phản phúc, Trời sẽ diệt mày, Vua Hùng sẽ băm thịt mày, nòi giống Tiên Rồng sẽ lột da mày.

Thét xong Chiêm Chiêm Vương phi ngựa tới định giết chết Hồ Chiêm Quân nhưng than ôi. Hồ Chiêm Quân ra lệnh bắn. Tức thời hàng trăm mũi tên bắn xối xả vào người Chiêm Chiêm Vương, thế là Chiêm Chiêm Vương về chầu Trời.

Cuộc tàn sát nội chiến xảy ra đẩm máu tàn sát chưa từng có trong các Bộ Tộc Chiêm, giết chết Chiêm Chiêm Vương, Hồ Chiêm Quân nắm quyền sanh sát trong tay, ai theo thời sống ai chống thời chết, xưng Đế xưng Vương biệt lập. Hồ Chiêm Quân lợi dụng Văn Hóa Cội Nguồn không truyền xuống dân nên dân không hiểu gì cả. Có lẽ vì lúc ấy trình độ dân trí còn quá lạc hậu, hơn nữa chữ viết còn quá đơn sơ khó mà diễn tả được ý của Đạo nên ai muốn giản sao thì giản, phần lớn truyền khẩu cho nhau tam sao thất bổn.

Hồ Chiêm Quân giết anh họ của mình chiếm đoạt ngôi vị, tạo ra cái cảnh nồi da nấu thịt, anh em chém giết lẫn nhau mà Hồ Chiêm Quân cho sự chém giết ấy là Chính Nghĩa và đó là lời dạy của các Đấng Thần Linh, nghe theo làm theo thời sống, chống lại Thần Linh thời chết, có lẽ lúc ấy trình độ dân chúng còn quá lạc hậu lại thêm bao trùm bởi bùa phép bá đạo, mê tín dị đoan.

Hồ Chiêm Quân sau khi giết anh họ của mình dẩn 10 vạn quân buộc dân chúng đi theo tiến sâu vào đất lĩnh Nam hàng nghìn dặm, mang theo nền Văn Minh lúa nước, nói chung là Ngũ Cốc được dân chúng mang theo sâu vào Nam. Không những nền Văn Minh lúa nước mà cả nền văn minh sắt thép, đồng, thau, chạm trổ hội họa, chăn tằm dệt cửi, gốm sứ dựng lên nền Văn Minh Chăm. Trong đó có nền Văn Minh gốm sứ Sa Huỳnh.

Hồ Chiêm Quân xưng Đế xưng Vương biệt lập, không theo lệnh của Vua Hùng nữa. Cũng từ đây Văn Hóa Cội Nguồn Tiên Rồng, nền Quốc Đạo Dân Tộc. Hồ Chiêm Quân không cho nhắc tới nữa, tất cả đều bỏ lại sau lưng dần dần, phai mờ quên lãng.

Phải chăng quên mất Đạo Trời

Họa tuông máu đổ đầu rơi khắp cùng

Quên đi lời dạy Vua Hùng

Anh em tàn sát họ hàng máu tuông

Nồi da nấu thịt sớm hôm

Từ đây Bộ Lạc Chiêm Vương khổ sầu

Chia đàn rẽ nghé tan bầu

Lê dân khốn khổ biết đâu Cội Nguồn

Đồng Bào chung một con đường

Đại Đồng bình đẳng náo nương về Trời

Thánh Thần Tiên Phật đây rồi

Do tâm mê ngộ, tạo thời mà nên

Ác thời thành Quỷ thành Tinh

Thiện thời thành Phật, thành Tiên, Thánh Thần

Hồ Chiêm lạc lối đã đành

Kéo theo vô số dân lành khổ sa

Từ đây binh lửa can qua

Đầu rơi máu đổ tai bay họa cùng

Khi nào lời dạy Vua Hùng

Tái sanh trần thế Tiên Rồng nở hoa

Văn Lang sống dậy lời ca

Thái bình Độc Lập nở hoa thái bình

Chiêm Vương trở lại hồi sinh

Hồ Chiêm phải chịu cực hình trước dân

Trước muôn vạn ức Thánh Thần

Trị trừng cái tội ngông cuồng nay xưa.

Đây nói về Tiền Thân kiếp trước của Hồ Chiêm Quân và Chiêm Chiêm Vương. Một hôm Chiêm Chiêm Vương phu nhân đang say ngủ, bỗng thấy một con Chồn có cánh bảy đuôi đấu với con chim Hồng Lạc to lớn, giông bão ầm ầm mờ trời mịt đất, đấu phép dữ dội, cuối cùng bị con chim Hồng Lạc giết chết, bà nghe con Chồn có cánh gào thét trước khi chết: Trả thù, ta phải trả thù. Con Chồn có cánh bảy đuôi chết không bao lâu thời con chim Hồng Lạc cũng chết luôn vì bị thương quá nặng. Chiêm Chiêm phu nhân giựt mình tỉnh giấc, không bao lâu thời bà mang thai.

Khi ấy không xa, vợ người em họ chồng bà cũng mang thai, bà thường thấy con Chồn có cánh bảy đuôi, khi hạ sinh ra bé trai kháu khỉnh thời nghe hơi Chồn nồng nặc, cha bé trai khi ấy là Thống Quân nên đặt tên cho bé trai là Hồ Chiêm Quân. Hồ Chiêm Quân lớn lên thông minh khác thường, mưu mẹo hiểm độc hết chỗ chê, thường theo học tài điều khiển quân binh của Cha, Ông lấy làm vừa lòng, thường khoe với mọi người Hồ Chiêm Quân còn tài hơn ông nữa, không hiểu vì sao ông lại đột ngột chết sớm.

Chiêm Hầu Vương phong Thống Quân cho Hồ Chiêm Quân thay cho cha nó. Hồ Chiêm Quân nhận chức Thống Quân, siêng năng luyện tập binh sĩ hơn cả cha. Chiêm Hầu Vương rất vừa lòng giao hết binh quyền cho y.

Đây nói về Chiêm Chiêm phu nhân hạ sanh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên Chiêm Chiêm Linh. Chiêm Chiêm Linh lớn lên thông minh khác thường, nhưng có cái tật là nóng nảy nên ít được lòng người. Điều nầy đã làm cho Chiêm Hầu Vương lo lắng, tuy học hành chăm chỉ nhưng lại thiếu chín chắn, lại có tánh hay khinh người nên không phát hiện ra Hồ Chiêm Quân có dã tâm tạo phản từ lâu, thực hiện mưu đồ khôn khéo, nếu không tinh ý quyết đoán thời khó mà phát hiện được.

Chiêm Hầu Vương sau một cơn bịnh nặng qua đời. Vua Hùng đời thứ 25, tức là đời thứ hai Hậu Hùng Vương, Hùng Yên Lang, Huân Lang sắc phong cho người con lớn là Chiêm Chiêm Linh lên thay thế, trở thành Chiêm Chiêm Vương, Chiêm Chiêm Vương tin tưởng Hồ Chiêm Quân hơn nữa, nên không theo dõi kiểm soát hành động, mỗi ngày mỗi lộ rõ dã tâm của Hồ Chiêm Quân, chỉ cần có cơ hội là hạ gục Chiêm Chiêm Vương tóm thâu quyền lực, thực hiện mưu đồ ngay. Và việc đó xảy ra, chỉ có Chiêm Chiêm Vương cùng một số quan chức thuộc hạ thân cận là không hay biết gì, cho đó là bất ngờ. Còn phần lớn quan chức là họ đã hiểu nhưng không dám nói vì sợ rước họa vào thân. Hồ Chiêm Quân diệt Chiêm Chiêm Vương là do mối thù truyền kiếp, diệt xong Chiêm Chiêm Vương đoạt lấy quyền lực, thống lãnh quân binh, buộc dân chúng theo mình tiến sâu vào đất Lĩnh Nam, Địa Long Vũ Trụ xây dựng Quốc Vương mới, luôn luôn lo sợ Vua Hùng, mới lên ngôi không lâu, Hùng Tiên Lang, Điển Lang đem quân tiêu diệt quét sạch.

* * *
 

Bài viết mới nhất

Thống kê

Chủ đề
101,097
Bài viết
468,148
Thành viên
339,992
Thành viên mới nhất
vnvapepod4
Top