Phân biệt sự khác nhau, cách sử dụng Ago và Before trong tiếng Anh

Phân biệt sự khác nhau, cách sử dụng Ago và Before trong tiếng Anh

- Ago được dùng trong thì Quá khứ đơn (Simple Past), biểu thị khoảng thời gian được tính từ lúc diễn ra hành động/ sự việc trong quá khứ đến hiện tại
Ex: The first time I met her was 3 years ago
(Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là 3 năm trước)

He finished his studies a month ago
(Anh ấy đã hoàn thành việc học một tháng trước)

The train left 10 minutes ago
(Xe lửa đã rời đi 10 phút trước)

- Before được dùng với thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect), biểu thị thời gian được tính từ lúc diễn ra hành động/ sự việc đến một thời điểm khác trong quá khứ
Ex: Yesterday, I got to the airport at 6AM but my flight had taken off a hour before
(Hôm qua, tôi đến sân bay lúc 6 giờ sáng nhưng chuyến bay của tôi đã cất cánh một tiếng trước)

Before cũng có thể được sử dụng với nghĩa trước thời điểm hiện tại, với nghĩa này thì Before sẽ được dùng trong thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)
Ex: I have watched this movie before
(Tôi đã từng xem phim này trước kia)

I don’t think we have met before
(Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau trước đây)
 
  • Chủ đề
    cach dung ago cach dung before tiếng anh
  • Top