Phức tạp khi Dualboot, help !

Mình có xài 1 bản cứu hộ máy tính. Mình Add nó vào Dualboot bằng EasyBCD để dùng trực tiếp trên HDD thì mở đc cả . Nhưng mà , đầu tiên, nó tự Boot thằng vào Windows 10 . Rồi nó lại hiện Metro Boot (mặc dù trong EasyBCD thì mình ko tích ✔ vào cái phần boot giao diện Metro ?!) . Rồi mình chọn vào cái cứu hộ ấy . Nó hiện 1 màn hình đen xì, phải tắt nóng mới đc. Rồi sau đó thì nó mới hiện giao diện Boot thường (hoặc là nó tự vào luôn cái cứu hộ ấy?!) . Boot vào cái cứu hộ ấy xong rồi thì mình Restart lại , nó lại vào Windows tự động?? Không đòi Boot Metro hay Boot thường luôn??
Ai biết về cái này thì giúp mình với! Thanks!
 
Chụp hình cái EasyBCD > View Settings > Detailed (Debug Mode) chụp chế độ capture scroll windows và Edit Boot Menu lên đây nha bạn

Bạn nói mà mình cũng không hiểu bạn đang DualBoot Windows trên ổ cứng hay DualBoot Windows với ISO Rescue Disk boot RAM/Disk Mode nữa cơ
 

Tiy

Αdmin của 4rum
Chụp hình cái EasyBCD > View Settings > Detailed (Debug Mode) chụp chế độ capture scroll windows và Edit Boot Menu lên đây nha bạn

Bạn nói mà mình cũng không hiểu bạn đang DualBoot Windows trên ổ cứng hay DualBoot Windows với ISO Rescue Disk boot RAM/Disk Mode nữa cơ

Detailed (deg
Windows Boot Manager
--------------------
identifier {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale en-US
inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default {466cd71c-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428}
resumeobject {466cd71b-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428}
displayorder {466cd71c-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428}
{60b36dfb-d005-11e7-bd30-ecf4bb4e301c}
toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout 3
displaybootmenu Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {466cd71c-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winload.exe
description Windows 10
locale en-US
inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
recoverysequence {abcd31fb-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428}
displaymessageoverride Recovery
recoveryenabled Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \WINDOWS
resumeobject {466cd71b-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428}
nx OptIn
numproc 4
bootmenupolicy Standard
usefirmwarepcisettings No

Real-mode Boot Sector
---------------------
identifier {60b36dfb-d005-11e7-bd30-ecf4bb4e301c}
device partition=C:
path \NST\AutoNeoGrub0.mbr
description Anh-dv Boot
locale en-US
custom:250000c2 0
Còn phần EDB:
aZjKeoNrR5acXXn3guYo3A.png
 
Thứ nhất, nên tắt Fast Statup Windows 10 đi, không phải máy nào, bootloader nào cũng tương thích với nó

vforum.vn-462233-qhpsidq.png


Thứ hai, ISO add trong ổ cứng nên chọn chế độ Run from Disk, để nó chống phân mảnh file iso chép vào ổ cứng, mới đảm bảo boot an toàn

vforum.vn-462233-wih8ebh.png


Thứ ba, bootmenupolicy Standard thế kia hỏi sao không Metro bootloader (cái này hỏi EasyBCD, không biết bản Free có hạn chế gì không nữa), config bằng tay

Run cmd Administrator

bcdedit /set {466cd71c-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428} bootmenupolicy Legacyvforum.vn-462233-qyb9gyj.png


Test thử (do RAM máy ảo set 512 MB nên chạy nền WinPE 10 AnhDV ngốn RAM dữ không đủ để Mount WimTools nên nó vậy)


vforum.vn-462233-gjuocs1.png

vforum.vn-462233-rnxmrna.png

vforum.vn-462233-srphjuo.png

vforum.vn-462233-oerdkmz.png
 

Tiy

Αdmin của 4rum
Thứ nhất, nên tắt Fast Statup Windows 10 đi, không phải máy nào, bootloader nào cũng tương thích với nó

vforum.vn-462233-qhpsidq.png


Thứ hai, ISO add trong ổ cứng nên chọn chế độ Run from Disk, để nó chống phân mảnh file iso chép vào ổ cứng, mới đảm bảo boot an toàn

vforum.vn-462233-wih8ebh.png


Thứ ba, bootmenupolicy Standard thế kia hỏi sao không Metro bootloader (cái này hỏi EasyBCD, không biết bản Free có hạn chế gì không nữa), config bằng tay

Run cmd Administrator

bcdedit /set {466cd71c-b6cb-11e7-a53f-ceb618272428} bootmenupolicy Legacyvforum.vn-462233-qyb9gyj.png


Test thử (do RAM máy ảo set 512 MB nên chạy nền WinPE 10 AnhDV ngốn RAM dữ không đủ để Mount WimTools nên nó vậy)


vforum.vn-462233-gjuocs1.png

vforum.vn-462233-rnxmrna.png

vforum.vn-462233-srphjuo.png

vforum.vn-462233-oerdkmz.png

Cái này mình dùng CMD để cho thành bootmenupolicy Legacy rồi, nó vẫn lúc còn lúc không.
 
Cái này mình dùng CMD để cho thành bootmenupolicy Legacy rồi, nó vẫn lúc còn lúc không.

Không có chuyện lúc còn lúc không nha bạn, menu chính luôn thế này

vforum.vn-462233-gjuocs1.pngCòn khi đã boot vào ISO Anh-DV bạn chọn nhầm, chuyển sang Boot Grub4Dos hoặc Grub2 thì nó sang giao diện hoa mè hoa sói là do nó được config theme sẵn trong file ISO của Anh-DV, thì tự bạn tìm hiểu Grub4Dos (GFX Menu) và Grub2 (Grub2 Theme) để gỡ bỏ trong menu config của từng loại bootloader trong ISO Anh-DV

vforum.vn-462233-srphjuo.png
 
Top