Sách Hay Mỗi Ngày

shopoga

✩✩
33 Chủ nghĩa đại đồng cũng chính là chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ. Công Bằng Bình Đẳng tôn trọng lẫn nhau, chủ nghĩa của sự Tự Do Tự Tại, Thiên Quyền Nhân Chủ là cơ bản trong quá trình phát triển xã hội văn minh hiện đại. Mọi sự thành công Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa đại đồng vẩn là nòng cốt cho sự tiến hóa đi lên xã hội văn minh hiện đại, Văn Hóa khoa học vật chất,Văn Hóa khoa học tinh thần, Văn Hóa khoa học luyện kim, Văn Hóa khoa học công nghệ, Văn Hóa khoa học nghệ thuật, Văn Hóa khoa học mỹ thật, Văn Hóa khoa học nhân văn, Văn Hóa khoa học đạo đức, Văn Hóa khoa học dịch lý toán số Văn Hóa khoa học binh pháp, Văn Hóa khoa học thần thông và còn nhiều ngành khoa học Văn Hóa khác nữa vân vân. và … Văn Hóa Cội Nguồn bao gồm rất nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu vẩn là ba lĩnh vực chính, Văn Hóa Giáo Dục đi đôi với Văn Hóa Nghệ Thuật. Văn Hóa khoa học vật chất đi đôi với Văn Hóa Phát triển. Văn Hóa cuộc sống đi đôi với Văn Hóa Thiên Luật Thiên Ý của Đức Cha Trời.34 Dưới ánh sáng văn hóa chủ nghĩa đại đồng, chư thiên đã thừa kế những gì tốt đẹp, truyền thống của Cha Ông, tinh hoa Văn Hóa vũ trụ, làm nền tản cho mọi sự tiến hóa đi lên xây dựng xã hội non tiên cực lạc.35 Xây dựng xã hội mới, con người mới, xã hội văn minh hiện đại, là xã hội không có độc quyền, độc tài, độc trị, áp đặc cho các dân tộc chư tiên anh em, dưới quyền thống trị của mình, mà chỉ sống theo Thiên Luật, sống theo lương tâm, sống theo Thiên Ý của Đức Cha Trời.36 Anh em da vàng sanh sống phía Đông Nam dãy núi Song Trì, dãy núi Song Trì cao 42 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 62 nghìn dặm, đất báu một bên vòng cung diện tích rộng lớn vô cùng, không bao giờ ở cho hết.37 Với nền văn minh khoa học vật chất anh em Da Vàng xây dựng kiến thiết xã hội non tiên cực lạc giàu đẹp vô cùng, không những giàu đẹp về vật chất mà còn giàu đẹp cả tinh thần. Xây dựng lên kỳ quan bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, thánh thất, hang động, phố xá, kỳ vĩ trang nghiêm, nguy nga, tráng lệ, cổ kính lộng lẫy, đẹp vô cùng.38 Tất cả kiến trúc vật liệu xây dựng, đều bằng chất liệu vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, lưu ly, xà cừ, tỏa hào quang, muôn màu muôn sắc lung linh rực rỡ đẹp vô cùng không bút mực nào diễn tả cho hết, nhìn sự giàu sang tột bực ấy, hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần. Trong hàng nghìn kỳ quan ngũ giác đài bảo tháp có một kỳ quan ngũ giác đài bảo tháp kỳ vĩ hiện đại vô cùng, đó là ngũ giác đài Hồng Linh Quang kỳ quan vũ trụ, Hồng Linh Quang ngũ giác đài, được xây dựng trên một tần đồi vô cùng rộng lớn.39 Năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút, vượt qua các tần mây, cao 108 tần, còn bốn bảo tháp kia trấn xung quanh, đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa cao 72 tần tạo thành ngũ giác đài.40 Năm tòa bảo tháp ngũ giác đài kiến trúc theo kiểu nền tản vuông, tần trệt vuông, trên tần trệt tất cả tần đều tròn, trên đỉnh mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, trên tròn dưới vuông, tượng trưng cho trời và đất.41 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài có 8 bảo tháp, vòng cung trấn thủ theo đồ hình bát quái, bát giác, bốn phương, tám hướng, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần trên chót bảo tháp đều có bầu hồ lô, kiến trúc mỗi bảo tháp khác nhau, theo kiểu tứ giác hình chữ nhật, ngũ giác, lục giác, bát giác, tượng trưng cho uy quyền và sự hưng thịnh.42 Dưới chân bảo tháp ngũ giác đài, trời và đất, trong vòng khung của bát quái diện tích vô cùng rộng lớn, hàng nghìn cung vàng, điện ngọc, tần tần cao trên, góc, nóc, cung vàng điện ngọc đều có rồng có phụng, cung vàng điện ngọc nối liền nhau trùng trùng điệp điệp liên thông giáp liền ngũ giác đài, tượng trưng cho sự giàu sang và hạnh phúc. Có cả ao thất bảo, cũng như nhà thờ, đền thờ, chùa chuyền, thánh thất, xen kẽ vào đó, có đướng sá dọc ngang theo cung vàng điện ngọc như bàn cờ, lưu thông khắp nơi, tượng trưng cho sức mạnh và sự bền vững, tổng thể cảnh quan trên, gọi là Hồng Linh Quang kỳ quan, kỳ vĩ, hiện đại, cổ kính, nguy nga, tráng lệ, trang nghiêm, xinh đẹp lộng lẫy nhất ở Đông Nam Song Trì. Chư thiên ở đây đông vô số hàng triệu triệu người.43 Nơi kỳ quan vũ trụ ngũ giác đài Hồng Linh Quang thường có năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, an ngự, đại diện cho chư tiên quyền lực tối cao, thi hành Thiên Tuật công đạo vũ trụ, khi có người thưa kiện, tố cáo, năm vị tối cao ở vào thời kỳ đó là ĐỨC QUANG LINH, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC THIÊN LONG, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC TIÊN NƯƠNG, TỐI CAO ĐỊA LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC QUẢN LA, TỐI CAO THƯỢNG THẦN, ĐỨC RA HAM, TỐI CAO THƯỢNG CHÚA, thường an ngự tại ngũ giác đài vũ trụ, thi hành công đạo vũ trụ.Nói về chư Tiên sanh sống đông đúc xa gần kỳ quan Hồng Linh Quang ngũ giác đài thấy Rồng, Phụng, Khổng Tước, Kỳ Lân, Kim Quy bay trên bầu trời hào quang trùng trùng thời lấy làm lạ, đến khi nhìn thấy năm vị tối cao Ngũ Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ ngũ giác đài bay lên cỡi Rồng, cỡi Phụng, cỡi Kỳ Lân, cỡi Khổng Tước. cỡi Kim Quy thời mới hiểu ra rằng các vị Ngũ Giáo đi dự hội Đà La trên trời.Nhân loại anh em vốn một nhà, năm màu da anh em cùng một cha, một cội một nguồn, một tổ tiên, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, là ba đấng tối cao, tối linh của vũ trụ, không gì mà đấng nầy làm không được, biến đổi số mệnh, biến đổi cuộc đời chúng ta, mọi sự đều trở nên mới cho chúng ta, ba ngôi tối cao vũ trụ không ở xa chúng ta mà ở ngay trên đầu chúng ta.Chúng ta tiếp nhận, ba ngôi tối cao vũ trụ, trở về với cội với nguồn, cầu xin tiếp nhận chúng con, và chuyển chúng con ra khỏi con đường tội lỗi, để chúng con trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, trở vể ngôi nhà chung vũ trụ, an hưởng an vui cực lạc, nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện như vậy thời thấy sự linh ứng ngay, và số mạng chúng ta cũng từ đó chuyển đổi.Yêu kính TỔ TIÊN, yêu kính CHA TRỜI MẸ TRỜI, đó mới là sự khôn ngoan, cây có gốc thời nở cành xanh ngọn, là điều hiển nhiên không có gì là lạ cả.Chúng ta có thể cảm nhận được sự nở cành xanh ngọn đó, bằng cách xem đọc văn hóa cội nguồn, không những chúng ta thấy linh hồn chúng ta đâm chồi nẩy lộc đức độ sum sê, mà còn cảm nhận được sự nở hoa trí huệ.Chúng ta là con cái nhà trời, sự thừa kế những gì ông cha ta tạo ra là điều hiển nhiên và hợp lệ, làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, đâu phải là việc xa xôi đối vối chúng ta, khi chúng ta đã trở về với cội với nguồn, thời chúng ta đã có tất cả.

Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn

Mới nên Thánh Đức mới tường hư vô

Cõi trời ở mãi an vui

Giàu sang tột bực thiếu chi ngọc vàng.Hết phần 4 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 7

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 7Phần 5DỰ HỘI ĐÀ LA1 Đây nói về anh em Da Trắng giống dân Bạch Ngọc, ở tần núi An Lạc Thiên, phía tây núi Tu Di, cảnh giới tối cao Thiên La, phía tây An Lạc Thiên đất báu vòng cung vô cùng rộng lớn, tần núi An Lạc Thiên triền lài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung hơn 300 nghìn dặm, phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn không bao giờ ở cho hết, tần đồi lớp lớp, suối, thác, ao, hồ, cùng khắp trong số hàng nghìn hồ sen to lớn có một hồ sen thất bảo quang cảnh đẹp vô cùng ở cách xa xốm làng, phố xá đông đúc dân cư chư tiên ở, có bầy thiên nga từ xa thường bay đến tắm nơi đây.2 Trong lúc bầy thiên nga vui đùa dưới hồ sen, thời bổng có một con thiên lên tiếng nói, chị Thiên Thiên, chúng em thường bay đến, nhà thờ, đến thờ, chùa chuyền, thánh thất, nghe giảng kinh tu thiền luyện khí, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, kết tụ nhị xác thân, có nhị xác thân rồi thời biến hóa gì cũng được, các em trở về từ đó tu luyện đến nay đã hơn năm trăm năm, mà vẩn chưa biến thành người trọn vẹn được, vẩn còn hai đôi cánh, nhưng chị lại biến thành người toàn vẹn, đôi cánh biến mất mà chị vẩn bay được như thường, chị biến thành người đẹp vô cùng, không thua gì các tổ tổ đã biến thành người không khác gì chư thiên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.3 Thiên Thiên nói các em có biết không các tổ tổ chúng ta dày công tu luyện theo Văn Hóa Cội Nguồn hơn nghìn nghìn năm rồi, mới biến thành người đẹp như thế, chị hồi còn nhỏ được ăn nhiều quả tuyết liên hiếm quý cũng như táo ngọc táo vàng thần lực vô biên, nên tu luyện mau thành người. Các tổ tổ chúng ta tu luyện hơn hai nghìn mấy trăm năm thành người đã lâu, và thường đến các kỳ quang ngũ giác đài vũ trụ, để nghe kinh. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giảng về Đạo Luật vũ trụ, Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý của Đức CHA TRỜI, chị chưa dám tới nơi ấy, vì nơi ấy là nơi tối cao, tối đại linh thiên, hào quang chính nghĩa trùng trùng, khó mà vào đó nghe giảng kinh được nói gì đếnBạch Linh Quang kỳ quan ngũ giác đài vũ trụ.4 Có lần chị theo các tổ tổ bay đến kỳ quan ngũ giác đài, nhưng không thể nào vào được, ngoài hào quang chính nghĩa, còn có uy lực bát quái bao bọc xung quanh nên không cách nào vào được đành trở về, từ đó chị không dám đến kỳ quan ngũ giác đài nữa, vì biết mình đạo tâm chưa có nên không thể vào đó để nghe giảng kinh được.5 Nghe nói các tổ tổ khi tu luyện thành người rồi, phải mất hơn 500 năm hướng thiện, mới thành tựu chút ít nhơn đạo, lại phải mất hơn một trăm năm nữa thờ kính trời, mới đến được ngũ giác đài kỳ quan nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giảng kinh, trải qua hơn trăm năm mà vẩn chưa hiểu nổi ý nghĩa kinh giáo là mấy. Phải mất hàng nghìn nghìn năm nữa mới trở thành A Tu La Phi Tiên, có nghĩa là chưa trở thành người tiên chính thức còn ở cảnh giới phi tiên, người tiên do thú cầm tu luyện thành người. Các nàng tiên thiên nga có cánh nghe Thiên Thiên nói như vậy thời vô cùng kinh dị kinh hãi lắc đầu không còn mơ tới nữa, sau một hồi sững sốt các nàng thiên nga hỏi chị Thiên Thiên nơi kỳ quan bảo tháp các bật tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa giảng kinh những gì mà khó hiểu như thế, chúng em vẩn thường đến nhà thờ, đến đền thờ, đến chùa, để nghe giảng kinh tuy khó hiểu nhưng cũng đâu khó hiểu như chị nói.6 Thiên Thiên nói loài Thiên Nga chúng ta chủng loại họ cầm, không phải chủng loại loài người do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra, nên không thể dễ dàng hiểu nổi lời lẽ thâm sâu trong kinh giáo cội nguồn con người con cháu nhà Trời đâu, chỉ có loài người mới hiểu thấu lời lẽ ấy, vì thân xác bộ óc con người chính là tiểu thiên vũ trụ, đầu óc rộng lớn bao la vô tận, không như đầu óc thiên nga loài họ cầm chúng ta đâu. Muốn hiểu được đại thừa Văn Hóa Cội Nguồn thời chúng ta phải đầu thai làm người hàng vạn kiếp tu luyện hàng vạn kiếp.7 Chị Thiên Thiên các tổ tổ chúng ta cũng là con người rồi mà sao không bằng con người được? Thiên Thiên lắc đầu người có gốc người, chúng ta có gốc chúng ta, tuy chúng ta thành người nhưng con người của chúng ta là do tu luyện mà ra, mất thần lực thời trở lại loài Thiên Nga ngay, cốt nào trở về cốt nấy. Không như con người là con của trời, những gì trời nói con người mới đủ khả năng để hiểu.8 Các em có biết không tổ tổ chúng ta nói đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, phần nhiều là giảng đạo làm lành, còn nơi kỳ quan Ngũ Giác Đài, thời giảng luật, Thiên Luật vũ trụ Thiên Ý của Trời, Văn Hóa Cội Nguồn chủ nghĩa đại đồng, chúng ta không dễ gì hiểu được đâu. Nào là luật Thiên Quyền Nhân Chủ, nào là luật công bằng bình đẳng, nào là luật tự do, luật nhân quả, luật nhân duyên, luật tự nhiên, luật tuần hoàn, luật tiến hóa, luật sanh tử, luật bù trừ, còn nhiều vô số luật nữa vân vân . . . chị đây lặp đi lặp lại mãi cả trăm năm mà không hiểu gì cả, Thiên Thiên nói chúng ta tuy tu luyện thành người nhưng chỉ sống theo cảm tánh không thể làm chủ được linh hồn cũng như ý nghĩ của mình đâu.9 Các tiên Nga nghe nói thế thời thở dài chúng ta hết cách bằng con người, thế thì buồn lắm. Thiên Thiên nói có một cách chúng ta sẽ trở thành con người mà không cần phải tu luyện, các tiên Nga nghe Thiên Thiên nói mừng quá hỏi cách gì Thiên Thiên nói cho chúng em biết đi. Thiên Thiên thấy các em sốt ruột muốn nghe liền cười nói, chúng ta hủy bỏ thân xác nầy đi, linh hồn đầu thai làm người thời không cần tu luyện gì cả cũng trở thành con người cốt cách Tiên Rồng thời mới bằng con người được. Các nàng tiên Nga nghe Thiên Thiên nói thế lấy làm kinh hãi không dám nghĩ đến tu luyện theo kịp con người nữa.10 Khi ấy có con chuộc lông vàng ở gần đó, nghe câu chuyện các nàng tiên Nga, liền tìm đến kỳ quan ngũ giác đài nghe kinh sau nầy đầu thai xuống trần gian làm người thống lĩnh muôn vạn quân làm mưa làm gió.Nói về bầy Thiên Nga sau khi nói chuyện xong liền hiện thân ra con người, những nàng tiên có cánh đẹp vô cùng, nhất là Thiên Thiên như một nàng tiên đẹp quá ai thấy cũng say mê, những nàng tiên Nga có cánh bay lên múa hát ca ngợi Thiên Thiên.

Chị Thiên Thiên đẹp quá

Chẳng thua gì con người

Tỏa rực như buổi sáng

Người hoa da như phấn

Chị Thiên là Hằng Nga

Chị thiên hát hát ca

Muôn loài mê mê mẩn

Thiên Thiên là tiên nữ

Đã thành người lâu xa

Thua gì người người ta

Thiên thiên là tiên nữ

Thiên thiên của chúng ta.​Thiên Thiên thấy các em ca mình quá liền nói chúng ta là loài thiên Nga tu luyện thành người, làm sao bằng con người được, vì con người là con trời, thân con người là tiểu thiên vũ trụ, chúng ta không thể nào so bì được đâu, chúng ta hãy về đi các em thế là các nàng tiên Thiên Nga bay lên không trung mất dạng.11 Nói về kỳ quan ngũ giác đài vũ trụ ở phía tây tần núi Tu Di An Lạc Thiên có tới hàng nghìn nghìn , nhưng không có kỳ quan nào lớn bằng Bạch Thiên Quang là kỳ quan ngũ giác đài lớn nhất trong các kỳ quan ngũ giác đài ở phía Tây An Lạc Thiên, thường có năm vị tối cao Thiên La Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ngự nơi đây, năm vị tối cao thời ấy là ĐỨC CA LA, TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG PHẬT. ĐỨC GÁT TA, TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THÁNH ĐỨC KIM TIÊN, TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG TIÊN. ĐỨC HẦU TINH, TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THẦN. ĐỨC A MA, TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG CHÚA.Năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nầy đại diện cho toàn thể chư tiên Ngũ Giáo, quyền lực tối cao thi hành Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, khi có người thưa kiện cũng như muôn loài vạn vật thưa kiện, xử theo công đạo vũ trụ. Một hôm nơi xa gần Bạch Thiên Quang kỳ quang ngũ giác đài, chư Tiên xa gần sanh sống đông đúc, bổng thấy trên tần cao ngũ giác đài xuất hiện năm đám mây ngũ sắc hào quang rực rỡ khác hơn mội ngày, thời chợt hiểu ra thì ra năm vị tốt cao Thiên La Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đến ngày đi dự hội Đà La. Nói về năm vị tối cao Thiên La Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đại diện tối cao Ngũ Giáo bay ra khỏi ngũ giác đài Bạch Thiên Quang cỡi mây đằng vân giá vũ bay lên tần trời thứ 2 hay còn gọi là tần trời Đao Lợi Thiên, Thượng Đà La dự đại hội Đà La lần thứ 5 năm đám mây ngũ sắc bay lên hư không chớp mắt mất dạng.
 

shopoga

✩✩
12 Đây nói về anh em Da Đen giống dân Kim Ngọc, ở phía Tây Bắc Tu Di tần núi An Lạc Thiên, đất báu vòng cung vô cùng rộng lớn, tần an lạc thiên triền lài lên cao hơn 6 nghìn dặm,chiều dài vòng cung hơn 300 nghìn dặm phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn, tần đồi lớp lớp, suối, ao, hồ, cùng khắp, rừng tiên thấp cao bạc ngàn, anh em Da Đen rời khỏi chốn trần gian theo Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ, đến An Lạc Thiên xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, xây dựng lên cung vàng điện ngọc, kỳ quan bảo tháp, kỳ vĩ trang nghiêm hiện đại, nhà thờ, đền thờ, nhà cửa, chùa chuyền, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, vật liệu, chất liệu, xây dựng toàn bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, vì thế hào quang từ kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, nhà cửa, tỏa lên muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, không những sự giàu sang hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần, mà cuộc sống muốn gì được nấy an vui hạnh phúc vô cùng. Tần núi An Lạc Thiên đất báu vô cùng rộng lớn có hàng nghìn nghìn, thác, suối, hang, động, kỳ bí xinh đẹp vô cùng, trong số nhiều động tiên xinh đẹp rộng lớn, có một động tiên chim thú thường đến đây ca hát nhảy múa, rồi chúng đặc ra câu hỏi để hỏi nhau, loài hưu loài nai hỏi, nòi giống chúng ta có mặt trên non tiên tự bao giờ thế giới nầy khởi đầu như thế nào ? ai là chúa tể ? nghe loài hưu nai hỏi thế tất cả đều ngơ ngác. Loài vượn tiên nói, chúng ta không thấy sao từ khi loài người đến đây ở làm chủ non tiên cực lạc, xây dựng lên thế giới vô cùng kỳ lạ mắt, nào là kì quan, bảo tháp, nào là nhà cửa, cung vàng điện ngọc, nào là chùa chuyền, miếu thất, nào là đường sá, phố xá giàu đẹp lộng lẫy uy nghiêm, nào là xốm làng ngọc ngà châu báu, hào quang rực rỡ xinh đẹp kì lạ vô cùng. Cuộc sống cộng đồng kì lạ đông đúc dân cư đó loài cầm thú chúng ta không bao giờ làm được, loài người vô cùng dễ mếm, dễ gần, thương yêu muôn loài vạn vật chúng ta vô cùng. Ai đã sinh ra loài người ấy, ai đã tạo dựng lên thế giới bao la, mặt trời, mặt trăng, và cùng khắp vì sao, kể cả chúng ta sanh ra từ đâu tất cả đều là bí mật, loài Khổng Tước nói sao chúng ta không hỏi loài người, có lẽ loài người biết tất cả nguồn cội của muôn loài vạn vật. Thế là từ đó muôn loài vạn vật tìm đến, nhà thờ, đền thờ, chùa chuyền, để nghe giảng đạo, và hỏi lên những điều thắc mắt ấy, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chư tiên vì lòng từ bi giảng cho chúng nghe, những gì dễ hiểu nhất, ngắn gọn nhất, đơn giản nhất.13 Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ngũ Giáo giảng rằng ban đầu chỉ là một bầu vũ trụ hư không đó là. Đó là Khai Hóa Tổ Tiên, đấng Tạo Vật tạo lập dựng lên TRỜI, và ĐẤT, rồi khai tạo lên vạn vật, con trùng thảo mộc, bò sát, cho đến muôn loài cầm thú, rồi hiện thân ra con người, hai đấng TIÊN RỒNG, CHA TRỜI và MẸ TRỜI, rồi sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người đến bây giờ.Loài cầm thú các ngươi không thấy đức CHA TRỜI, đức MẸ TRỜI, vì linh hồn các ngươi còn ở linh hồn cầm thú, chưa phải là linh hồn con người, lại chưa hội ngộ được chân tâm chân tánh nên các ngươi không thể nào thấy được TỔ TIÊN tạo hóa, cũng như sự thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, muốn thấy được Tổ Tiên Tạo Hóa, thời phải tu luyện thành người, hoặc đầu thai làm người, nhờ có được thân người thời các ngươi tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời các ngươi mới thấy được Cội Nguồn nòi giống con người, nòi giống thú cầm các ngươi từ đâu sanh ra.Pháp môn dễ học, dễ tu nhất chính là tu thiền luyện khí, kết tụ nhị xác thân. Khi có nhị xác thân thời linh hồn cần phải tu trí tu huệ, tu đức, tu nhân, định tâm dưỡng tánh tiến hóa lên loài người, rồi từ người tiếp tục tu luyện lên nữa, tức là thâm nhập Văn Hóa Cội Nguồn, sống theo Thiên Ý Cha Trời tôn thờ Thiên Luật Vũ Trụ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, từ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa di trì công đạo vũ trụ. Trở thành chủ nhân của vũ trụ, thời thấy rõ Nguồn Cội của muôn loài vạn vật trong đó có con người, từ Tổ Tiên KHAI HÓA tạo lập ra. Rồi hiện thân thành Cha Trời Mẹ Trời, hai đấng tối cao cai quản thế giới Linh Hồn vũ trụ, thế giới vật chất vũ trụ. Nói tốm lại các loài Cầm Thú muốn biết được Cội Nguồn chính mình thời phải thành con người, thành người có hai cách, một là đầu thai làm người, hai là tu thiền luyện khí kết tụ nhị xác thân biến hóa thành người.14 A Tu La phi tiên, tu thiền luyện khí kết tụ Nhị Xác Thân tại đan điền, rồi lan tỏa ra toàn cơ thể dần dần chuyển hóa thành người, khi đã thành người thời pháp thuật thần thông vô biên biến hóa như ý. Tu thiền luyện khí kết tụ nhị xác thân tại đan điền nuôi lớn nhị xác thân chuyển hóa thành người, không phải là pháp môn tà đạo, chánh đạo, quỉ đạo, ma đạo gì cả. Mà là pháp môn tu luyện chuyển hóa từ Thú Cần thành người theo đạo luật tự nhiên. Còn tà đạo, chánh đạo, quỷ đọa, ma đạo, ác đạo, thiện đạo, là tại cái tâm, mê, ngộ, ác, thiện, Tạo Ra.15 Nếu tu thiền luyện khí kết tụ thành nhị xác thân, rồi định tâm chuyển hóa thành người, khi đã thành người mà thú tánh ác tánh vẩn chưa diệt trừ. Thời trở thành Yêu Tinh Quỉ Dữ, bởi thiếu lòng nhân, thiếu thiện tâm, cho nên pháp thuật càng cao thời càng gây họa lớn bấy nhiêu, trở thành A Tu La quỉ dữ, không phải A Tu La phi tiên sa đọa xuống trần gian trở thành hung tàn bạo ác, linh hồn liền rồi sa đọa luôn xuống các tần địa phủ. Chịu khốn khổ hàng triệu triệu năm sống trong đói khác lạnh lẽo.16 Từ Cầm Thú tu luyện thành người, là do sự chuyển hóa ẩn tàng nhị xác thân theo định luật tự nhiên vũ trụ chuyển hóa hiện thân ra con người vô cùng xinh đẹp. Nhưng đó chỉ là con người Phi Tiên bằng pháp thuật, không phải con người Tiểu Thiên Tinh Hoa Vũ Trụ được Mẹ Trời sanh ra lưu truyền xuống (xem long hoa mật tạng - long hoa thiên tạng sẽ hiểu rõ hơn). Người tu thiền luyện khí đến nơi đến chốn hết tụ Nhị Xác Thân. Muốn tiến cao hơn nữa thời tọa công vận hành chân khí khai thông các huyệt đạo. Nếu đó là vận hành tiên thiên chân khí thời trở thành thần thông pháp thuật vô biên biến hóa theo Ý Tưởng của mình.17 Tọa công tức là vận hành chân khí, dẩn khí khai thông các huyệt đạo, nhờ thế thần lực con người tăng lên vô cùng, không còn bệnh tật gì nữa, trong cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo, trong số ấy có bảy huyệt đạo hết sức quan trọng phía sau lưng, từ hậu môn lên tới đỉnh đầu, bảy huyệt ấy nằm dài theo xương sống, có bảy huyệt chính quan trọng không kém, từ hai lổ mũi xuống tới đan điền, cổ, ngực, bụng, vì sự thất tình lục quá nặng làm cho 14 huyệt quan trọng, sau lưng trước ngực bụng, chướng ngại không thông được, bệnh tật sanh ra phá hoại tuổi thọ.18 Các loài cầm thú, thường đến, chùa chuyền, thánh thất, đền thờ, nhà thờ, nghe giảng kinh, trở về tu luyện trải qua trăm năm thời biến thành người nhưng còn xấu xí, trải qua nghìn năm biến hiện thành người vô cùng xinh đẹp, không khác gì nhân loại chư tiên, nhưng chỉ là A Tu La phi tiên mà thôi. Thường qua lại sống chung với con người Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa.19 Có một số các loài tiên cầm, tiên thú, tu luyện thành người, nhưng sống cách xa loài người, nhân loại phật, thánh, tiên, thần, Chúa, nhưng sống chung cùng núi Tu Di, hay năm non bảy núi. Thành thế giới con người phi tiên A Tu La, Dạ Xoa, Quỉ Thần. Anh em Da Den, giống dân kim ngọc, là chủ phía Tây Bắc an lạc thiên xây dựng cuộc sống giàu sang bậc nhất, văn minh hiện đại, cả vật chất lẫn tinh thần, xã hội chân thiện hoàn mĩ, lối sống văn minh hiện đại, sống đúng bản chất lương tâm, sống theo Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời, coi trọng Thiên Quyền Nhân Chủ, chủ nghĩa đại đồng. Chủ Nghĩa Đại Đồng là mạch sống của xã hội non tiên cực lạc, xã hội công bằng bình đẳng Thiên Quyền Nhân Chủ văn minh.20 Non tiên cực lạc là thế giới tự do, thế giới của sự tự tại, thế giới công bằng bình đẳng, tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc, sống theo Thiên Luật cũng chính là sống theo Thiên Ý Cha Trời.21 Sống trong thế giới bình yên, không có chiến tranh loạn lạc, không có cảnh tàn sát đồng loại, không những con người, mà kể cả các loài cầm thú, không có sự giết hại lẫn nhau, không có sự thống trị và bị trị, không có thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, tham lam tàn bạo thâu tốm nhân loại, dưới quyền thống trị, cai trị của mình, mà chỉ sống theo lương tâm, sống theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, ai cũng như ai, bình đẳng an lạc tự do, sống mãi trong cảnh giàu sang tự do tự tại hạnh phúc.22 Trong hàng nghìn ngũ giác đài kỳ quan vũ trụ, ở Tây Bắc An Lạc Thiên có một kỳ quan vô cùng hiện đại kỳ vĩ trang nghiêm, đó là Kim Thiên Quang có năm vị tối caoPhật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đại diện cho chư tiên, Ngũ Giáo quyền lực tối cao thi hành Thiên Luật, khi có sự thưa kiện, phán xét phân xữ theo công đạo vũ trụ, năm vị tối ở thời ấy là ĐỨC ĐA LA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC MÔ LA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC PHI LA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC OAI VƯƠNG TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC SA VA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG CHÚA, năm vị tối cao Ngũ Giáo nầy thay thế Cha Trời thi hành công đạo vũ trụ. Cho đến một hôm chư Tiên sanh sống đông đúc xa gần Kỳ Quan Kim Thiên Quang ngũ giác đài bổng nhìn thấy năm đám mây ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh ngũ giác đài, thời chợt hiểu ra thì ra Ngũ Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Năm vị tối Thiên La đi dự đại hội Đà La trên đỉnh núi Tu Di tần trời thứ 2, tần trời Đao Lợi Thiên, Thượng Đà La năm đám mây ngũ sắc bay lên hư không chớp mắt mất dạng.Những bậc tu thiền luyện khí, tọa thiền, tọa công, thiền định, nhập định, muốn mau đạt thành công nhị xác thân, hiển đạt thần thông, thời phải rời xa THẤT TÌNH, LỤC DỤC, mà còn phải trụ vững không để Bát Phong xoay chuyển.

THẤT TÌNH - mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn.

LỤC DỤC - những sự động dục, ái dục, tình dục, ham muốn, do lục căn sanh ra.

BÁT PHONG - thạnh, suy, hủy, nhục, danh, lợi, khổ, vui xoay chuyển.

Trong thời điểm tu thiền, luyện khí, tọa thiền, tọa công, thiền định, nhập định, phải dẹp bỏ thất tình, lục dục, bát phong , làm hại, NHƯ LU LỦNG ĐÁY, NƯỚC ĐỔ VÀO THÌ CHẢY ĐI HẾT.23 Đây nói về anh em Da Chàm giống Bích Ngọc, theo Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ, bay về trời ở khắp năn non bảy núi có số người vượt qua Địa La, vượt lên Thiên La đến phía đống tần An Lạc Thiên tần 3 núi Tu Di, tần núi An Lạc Thiên triền lài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung hơn 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, không bao giờ ở cho hết, chim thú ở tần An Lạc Thiên hầu hết là hiền lành, từ khi loài người tới ở chúng thường tới lui làm bạn, con người cũng mến chúng vô cùng, con người tiền sử khi ấy đều là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thần thông pháp thuật vô biên, thông hiểu hết thảy các tiếng muôn loài vạn vật, nên không có sự ngăn ngại. Con người đến non tiên xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu, với tài khoa học, các ngành các nghề đạt đến trình độ cao, nhất là ngành khoa học luyện kim, xây dựng công trình, chế tạo bảo bối, nhất là bảo bối vi tính hiện đại, cũng như nghệ thuật, mỹ thuật, đạt đến trình độ cao làm phong phú thêm cho cuộc sống, cuộc sống văn minh hiện đại cả tinh thần lẫn vật chất, xã hội chân thiện hoàn mĩ, lối sống văn minh hiện đại chủ nghĩa đại đồng, sống đúng lương tâm bản chất con người, không có ai là người tối cao chỉ có Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời là tối cao.24 Xã hội công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ văn minh, đó chính là chân lý cuộc sống con người, không còn chân lý cuộc sống nào hơn.25 Trong quá trình phát triển xã hội, Văn Hóa Cội Nguồn, với vai trò vô cùng quan trọng, cho sự tiến hóa phát triển xã hội, quyết định cho mọi sự thành công xây dựng xã hội non tiên cực lạc. Anh em Da Chàm giống Dân Bích Ngọc nhờ khoa học vật chất đỉnh cao, cũng như văn hóa cội nguồn, không những xây dựng lên xã hội non tiên cực lạc giàu sang bậc nhất, mà còn vô cùng văn minh hiện đại trên mọi lĩnh vực, xây dựng lên nhiều kỳ quan, bảo tháp, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm hiện đại, cung vàng điện ngọc nguy nga tráng lệ, cùng khắp, chùa chuyền, đền thờ, nhà thờ, mọc lên như nấm khắp nơi, phố xá, thôn quê, đường sá khang trang sạch sẽ, chất liệu xây dựng toàn bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, nhìn lầu đài cung điện nhà cửa, kỳ quan, bảo tháp toàn bằng bảy chất báu như thế, thời sự giàu sang ấy hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần.26 Chim muôn vạn thú thường bay đến đây để ngắm, những vẻ đẹp xây dựng kỳ lạ của nhân loại con người, chúng không những bay đến để xem ngắm, mà còn đến nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ngũ Giáo ở đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, thánh thất, giảng kinh.27 Loài chim quý, thú quý, bay đến nghe con người giảng kinh hàng nghìn lần mà chúng không hiểu gì cả, nhưng chúng vẩn đến nghe, càng về sau càng đông, có một hôm chúng nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ngũ Giáo giảng kinh dạy rằng.28 Chúng ta là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, phải ra sức giáo hóa muôn loài vạn vật, sống ở đời phải biết hướng thiện biết lập công tích đức, nuôi lớn đạo hạnh linh hồn. Xưa nay những ai có công lớn đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, đều được phước báo vô cùng vô tận, tu hành mau thành chánh quả.29 Còn có công truyền giáo cho nhân loại, điều được nhân loại tôn sùng ngưỡng mộ, sự tôn sùng ngưỡng mộ nầy có nhiều nguyên nhân.mNguyên nhân chính là lòng tri ân biết ơn, truyền đạt lời dạy của Đức Cha Trời, cứu nhân loại thoát khổ.30 Trên thế giới vũ trụ bất luận phương trời nào, dân tộc nào, thời đại nào, hể có công với làng xốm thời được làng xốm tôn thờ, hể có công với nhân loại thời được nhân loại tôn thờ. Có công với muôn loài vạn vật thời muôn loài vạn vật tôn thờ.31 Trên Cha Trời Mẹ Trời, thời còn có Ông Bà, cha mẹ, chúng ta, là những bậc không những sanh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, mà còn dạy bảo cho chúng ta nên người, truyền đạt lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, làm cho linh hồn chúng ta mau tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở thành chủ nhân của vũ trụ, chủ nhân của non tiên cực lạc.32 Công ơn ấy chúng ta khó mà trả cho hết được, Ông Bà Tiên Đế, Ông Bà Hậu Đế chúng ta, không những sanh ra chúng ta, mà còn là những Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tổ tổ tổ, Thần tổ tổ tổ, Chúa tổ tổ tổ, công lao nuôi nấn vô tận, dày công dạy bảo vô biên, chúng ta không mong gì đền đáp cho nổi. Phải nói Ông Bà Cha Mẹ chúng ta có đầy đủ đức hạnh cao quý, trí huệ không thể nghĩ bàn, với năm đức tánh, nhẩn, nhịn, bi, trí, dũng, với năm đức tánh nầy, Ông Bà Tiên Đế, Ông Bà Hậu Đế chúng ta trở thành những bật tối cao không ai có thể sánh kịp.33 Những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, những lời dạy quý báu, một đời sống gương mẫu cho con cái, cháu chắt, chút chít, noi theo, chúng ta là con cháu, chúng ta không tôn thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Cũng như tôn thờ Ông Bà, Cha Mẹ, thời tôn thờ ai nữa.34 Vì thế, sự thờ kính, bái lạy, cúng kiến, nếu thực hành một cách thành tâm, thời sẽ đêm lại cho chúng ta nhiều lợi ích trong hiện tại và tương lai.35 Để có một tương lai tốt đẹp hơn nữa, kết quả tốt đẹp hơn nữa, là chúng ta hết lòng thành kính tôn thờ TỔ TIÊN CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nghe lời Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo thời chúng ta đã gieo ra cái nhân tốt đẹp, thời cái quả cũng sẽ tốt đẹp vô cùng, có thể nói là chúng ta muốn gì được nấy, vì CHA TRỜI MẸ TRỜI, là đấng quyền năng vô hạng, không gì mà Cha Trời Mẹ Trời làm không được, các loài cầm thú nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giảng kinh như thế thời không hiểu gì cả, có lẽ chỉ con người mới hiểu được mà thôi.36 Loài KHỔNG TƯỚC, là loài tối linh chỉ đứng sau PHỤNG HOÀNG, cũng như loài Linh Vượn nghe giảng kinh không hiểu gì cả, bằng thưa hỏi Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chúng tôi là loài linh cầm, loài linh thú, từ xa đến đây nghe kinh mãi mà không hiểu gì cả, là tại làm sao thế ? Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trả lời rằng.37 Ở thế giới non tiên loài cầm thú là loài vật tối linh, tâm tánh hiền lành, không như loài cầm thú ở chốn trần gian, hiểm ác hung dữ, loài cầm thú non tiên phần lớn đều có pháp thuật thần thông nhưng không cao, nếu có cao đi nữa, bay biến tự tại, tai, mắt, nghe xa thấy xa hàng chục dặm, có thể hiểu được tâm ý chủng loại cầm thú muốn nói gì, nhưng muốn hiểu được lời kinh, thời phải tu luyện thành người, hoặc đầu thai làm người, loài Khổng Tước hỏi, đầu thai làm người có nghĩa là sao ? Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trả lời. Muốn đầu thai làm người trước hết phải hủy bỏ thân xác của mình, linh hồn đầu thai vào con người rồi sanh ra làm người, các loài cầm thú nghe bỏ thân xác tức là chết đi, thời hoảng sợ, loài Khổng Tước lại hỏi còn tu luyện thành người là sao ? Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trả lời, phải luyện đơn, tức là tu thiền luyện khí, kết tụ nhị xác thân, rồi định tâm thanh tịnh chuyển hóa thành người. Các loài cầm thú, cũng như loài Khổng Tước nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa giảng như thế liền chọn pháp môn luyện đơn, tu thiền, luyện khí, kết tụ nhị xác thân định tâm chuyển hóa thành người. Trở thành A Tu La phi tiên. Từ đó muôn loài cầm thú, thường đến chùa chuyền, nhà thờ, đền thờ, thánh thất, nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ngũ Giáo giảng kinh luyện đơn, tu thiền, luyện khí, kết tụ nhị xác thân, định tâm chuyển hóa thành người. Các loài linh cầm linh thú thường nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ dạy.
 

shopoga

✩✩
38 Tu thiền- là để tâm lắng yên, như mặt nước không có chút gợn sóng.

Luyện khí - là hít khí sâu vào trong cơ thể, tích tụ tại đan điền, lâu ngày thành thánh thai tức là nhị xác thân.

Thiền định là định tâm không dấy khởi một ý niệm nào cả lâu ngày nhị xác thân sẽ chuyển hóa thành người xinh đẹp vô cùng, thân cầm thú biến thành thân người, công thức tu luyện từ loài cầm thú, bò sát, tu luyện chuyển hóa thành người như sau.

Luyện đơn tinh dịch hóa tinh khí, có nghĩa là ép lưỡi, co lưỡi, cho nước miếng vàng chảy ra, nuốt xuống dạy dày chuyển hóa kết thành tinh khí, kết hợp với luyện khí hít thở sâu vào đan điền, cọng với tinh thần định tỉnh, thần lực khởi sanh, tinh, khí, thần, hợp nhất chuyển hóa thành thánh thai, và cứ mãi nuôi lớn thánh thai ấy, định tỉnh lâu ngày chuyển hóa thành người.Tóm tắc bí quyết công thức như sau: luyện tinh, luyện khí, luyện lực. Tu luyện tinh dịch có nghĩa là, luyện tinh dịch nước miếng vàng, chuyển hóa thành tinh khí. Tu thiền luyện khí, hít thở thu nạp chân khí xuống tận đan điền kết hợp với tinh khí chuyển hóa kết tụ thành nhị xác thân. Định tâm lắng yên tích tụ thần lực, nhị xác thân hội tụ thần lực, tinh, khí, thần, hợp nhất, kết tụ nuôi lớn thánh thai chuyển hóa lần thành người, ngũ thông xuất hiện:

NHÃN THÔNG nhãn lực soi thấy khắp muôn loài vạn vật

Cùng sự sanh hóa, trong thế giới bao hiện tại.

NHĨ THÔNG nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, nghe hiểu đủ các tiếng, đồng loại, dị loại, muôn loài vạn vật.

THA TÂM THÔNG tâm lực biết được tâm niệm sở cầu của kẻ khác.

TÚC MẠNG THÔNG trí lực hay biết các kiếp trước của mình.

THẦN TÚC THÔNG có hai nghĩa, một là thần thông biến hóa như ý, hai là trong giây lác muốn đi đâu liền được như ý.

Năm phép thần thông nầy là do nhị xác thân mà có ra, song chưa phải là căn thân huệ mạng linh hồn.Đây chỉ là mới đỉnh cao của sự tu luyện nhị xác thân mà thôi, còn tu tâm dưỡng tánh tiến hóa linh hồn đạt đến cảnh giới tự tại chánh đẳng chánh giác là một việc khác, phải có sự dày công suy gẩm nhận thức, giác ngộ, chân lý, đoạn diệt tội các, đoạn diệt phiền não, hiểu rõ chân tâm, chân tánh, hội nhập Cội Nguồn, làm chủ linh hồn, sống theo Thiên Luật, không hành động ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, có đạo có đức, thấu suốt Nhân Luân Hiếu Nghĩa phân biệt được chính nghĩa phi nghĩa, thiện ác, siêu đọa, kết quả Ý Thức căn thân huệ mạng linh hồn, đây mới thật là đỉnh cao của sự tu luyện, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao. Yêu tinh, quỷ dữ, là do Cầm Thú, cũng như con người tu luyện sai đường lạc vào ác Đạo. Hành động theo con đường ác Đạo trở thành Yêu Tinh Quỉ dữ đều có ngũ thông pháp thuật vô biên, nhưng không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, được, vì thú tánh, ác tánh, ngu si mê muội, chưa dứt, đạo hạnh chưa thành, lòng từ bi không có, đạo luật không biết, thường gieo ác nghiệp, quả báo xoay chuyển, đọa lạc khắp nơi, thành yêu tinh quỷ dữ.39 Tóm lại : Luyện Đan, Tu Thiền, Luyện Khí, định tâm chuyển hóa thành người, pháp thuật thần thông vô biên, Nếu tâm biết hướng thiện, làm lành lánh dữ, theo Nhân Luân Hiếu Nghĩ thờ Trời. Thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Dụng tâm ác bá, hành ác đi ngược lại lương tâm hành động ngược lại Thiên Ý Cha Trời Độc Tài tàn bạo trở thành Ma Vương, Ác Quỉ. Kết quả có hại cho chính mình, và nhân quần xã hội, vì thế luyện đơn tu thiền luyện khí, định tâm kết tụ nhị xác thân, phải đi đôi với cái tâm chân chánh, đạo hạnh, đức độ vô biên, thời việc luyện đơn, tu thiền, luyện khí, định tâm mới có kết quả cao, Thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.40 Đối với nhân loại chư tiên, cũng như nhân loại chư thiên, ở non tiên cực lạc, hay ở thiên đàng cực lạc, khi sanh ra và lớn lên, thời ai ai cũng có thiên nhãn, nhãn lực thấy xa thấy xuyên qua chướng ngại vật, thiên nhĩ, nhĩ lực nghe rất xa nghe khắp mọi nơi, tha tâm, tâm lực thấy được tâm niệm của kẻ khác, thần túc, là bay biến khắp nơi, đó là tự nhiên không cần tu thiền luyện khí cũng có. Ví như sanh vào loài chim thì biết bay, sanh vào người phàm thời biết đi biết chạy, sanh làm chư thiên, chư tiên thời biết bay biết biến, đó chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi.41 Muốn tiến xa hơn nữa thời phải luyện đơn, tu thiền luyện khí, định tâm dưỡng lực, mới đạt đến ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông.42 Sự sống con người, cũng như muôn loài cầm thú, là sự sống có cả phần hồn lẫn phần xác, vật chất tinh thần linh hồn song đôi, luyện đơn, tu thiền, luyện khí, định tâm tích lực, rất cần cho pháp thuật thần thông cũng như sự trường thọ. Còn hành thiện, tu huệ, tham thiền quáng tưởng, đoạn phá phiền não, rất cần cho sự tiến hóa linh hồn lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.43 Các loài linh cầm linh thú thường tới chùa, tới đền thờ, tới nhà thờ, nghe kinh giáo, trở về tu luyện trải qua hơn năm trăm năm chuyển hóa thành người, thần thông pháp thuật vô biên, nhưng khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà chỉ thành, mà chỉ thành phi Phật, phi Thánh, phi Tiên, phi Thần, phi Chúa, thành phần nầyrất hiếm còn đại đa số đều trở thành yêu tinh, quỷ dữ, ác thần quỉ vật, chuyên làm hại sanh linh vạn vật, trong đó có cả con người nếu tu sai đường lạc đạo, rơi vào ác Đạo.44 Muôn loài vạn vật tuy tu luyện thành người, nhưng không thể nào bằng con người thật, vì xác thân con người là xác thân tiểu thiên vũ trụ, đo Cha Trời Mẹ Trời sanh ra lưu truyền xuống, nên khối óc con người vô tận, tu luyện tiến hóa linh hồn nhanh chóng. Muôn loài Cầm Thú không thể nào sánh kịp.45 Muôn loài vạn vật tuy tu luyện thành người, nhưng chưa có đạo làm người, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, từ bi, hỷ xả, khiêm, cung, dung, hòa, thuận, nhẩn, nhịn, nhục, ngay thẳng, công bằng, bình đẳng, bảo bọc, giúp đở, cứu thế, độ nhân, sống theo Thiên Ý tôn trọng Thiên Quyền Nhân Chủ. Nếu có thời không thể nào đạt đến đỉnh cao. Nên trở thành A Tu La phi tiên mà thôi.46 Muốn có những đức tánh vô cùng cao quý trên, ngọc báu của linh hồn, thời trải qua vô lượng ức kiếp làm người mới tu luyện có được, vô cùng khó khăn không đễ gì.47 Muôn loài cầm thú tu luyện thành người thời dễ, nhưng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thời vô cùng khó, cuộc sống non tiên cực, là cuộc sống tuổi thọ vô biên muôn loài vạn vật cũng như chư tiên. Có nhiều thành phần chung sống, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, A Tu La, Dạ Xoa, Quỉ Thần.48 A Tu La Thần, A Tu La Tiên, A Tu La Quỉ. Dạ Xoa Thần, Dạ Xoa Tiên, Dạ Xoa Quỉ nói chung các thành nấy nam xấu nữ đẹp, nữ đẹp không thua gì phật nữ, thánh nữ, tiên nữ, thần nữ, chúa nữ, khi hưởng hết phước ở non tiên cục lạc liền sanh xuống chốn trần gian, làm người phàm tục tu luyện tiến hóa linh hồn. Hết kiếp nầy đến kiếp khác trải qua hàng triệu triệu năm, tiến hóa linh hồn, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, siêu sanh về các tần trời, phần lớn trở về non tiên cực lạc, rồi tu luyện siêu sanh lên các tần trời hưởng phước. Còn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lâm phàm cứu nhân độ thế là những tổ đã phát Đại Nguyện đầu thai xuống thế tận độ nhân loại con người thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.49 Anh em Da Chàm giống dân bích ngọc, ở cõi An Lạc thiên, sống cuộc sống giàu sang bậc nhất, xây dựng lên rất nhiều kỳ quan bảo tháp, trong đó có kỳ quan bảo tháp Bích Thiên Quang, ngũ giác đài là kỳ quan hiện đại vô cùng kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, được xây trên tần đồi vô cùng rộng lớn. Bích Thiên Quang ở Thiên La không khác gì Bích Linh Quang ở Đại La. Nhưng đẹp hơn tỏa sáng rực rỡ hơn.50 Năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí , kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút vượt qua các tần mây, cao 108 tần, bốn bảo tháp trấn bốn phương, xung quanh, đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa cao 72 tần, tạo thành ngũ giác đài, ngũ giác đài kiến trúc theo kiểu, nền tản vuông, tần một vuông, các tần trên đều tròn, trên đỉnh mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, bảo tháp trên tròn dưới vuông, tượng trưng cho thiên địa, trời và đất, vị trí ngũ giác đài cũng vuông tròn, trời và đất.51 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài, có 8 bảo tháp trấn thủ bát giác bát quái, bốn phương, tám hướng, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần, trên chót mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, kiến trúc mỗi bảo tháp khác nhau, theo kiểu tứ giác hình chữ nhật, ngũ giác, lục giác, bát giác, 8 bảo tháp 36 tần bốn phương tám hướng, tượng trưng cho uy quyền, và sự hưng thịnh.52 Dưới chân bảo tháp ngũ giác đài, thiên địa trời đất, trong vòng khung bát quái, là điệp trùng cung vàng điện ngọc, tần tần cao cung vàng điện ngọc trên góc, nóc, đều có rồng, có phụng, cung vàng điện ngọc nối liền nhau, liên thông ngũ giác đài, trời và đất, cung vàng điện ngọc tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, hạnh phúc, có cả nhà thờ, đền thờ, chùa chuyền, thánh thất, xen kẽ vào đó.53 Có đường sá ngang dọc như bàn cờ, lưu thông khắp nơi, tượng trưng cho sức mạnh, và sự bền vững, tổng thể tất cả cảnh quan trên, gọi là kỳ quan, kỳ vĩ, hiện đại, cổ kính trang nghiêm, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp, lộng lẫy, chư thiên ở kỳ quan Bích Thiên Quang đông vô số hàng triệu triệu người.54 Nơi kỳ quan vũ trụ Bích Thiên Quang ngũ giác đài, thường có năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, an ngự, đại diện cho chư tiên Ngũ Giáo, quyền lực tối cao, giữ vững cán cân công lý Thiên Luật, khi có người thưa kiện, xữ theo công đạo vũ trụ, năm vị tối cao thời ấy là ĐỨC BỒ ĐỀ DA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC NI KA SA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC A SI TA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC XA UY MA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC A MA NA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG CHÚA.Năm vị tối cao nầy thường an ngự tại Bích Thiên Quang ngũ giác đài, tòa án phán xét tối cao cảnh giới Thiên La, theo công đạo Thiên Luật vũ trụ. Cho đến một hôm nơi xa gần kỳ quan vũ trụ Bích Thiên Quang ngũ giác đài, chư tiên sống đông đúc, thấy trên tần cao ngũ giác đài, có năm đám mây ngũ sắc xuất hiện, chư tiên như chợt hiểu ra, thì ra năm vị tối cao Ngũ Giáo Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi dự hội Đà La trên đỉnh núi Du Di, tần trời thứ 2, hay còn gọi là Đao Lợi Thiên, Thượng Đà LA.55 Đây nói về anh em Da Đỏ, giống dân Huyết Ngọc, theo Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao vượt qua cảnh giới Địa La, vượt lên tột đỉnh cảnh giới Thiên La, ở phía nam núi Tu Di tần An Lạc Thiên, xây dựng cuộc sống mới trải qua hơn mười nghìn năm, tức là trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm, anh em Da Đỏ xây dựng lên cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu, với tài năng khoa học vật chất, khoa học luyện kim, khoa học nhân văn , khoa học đạo đức, khoa học bảo bối, các ngành nghề đạt đến trình độ cao, nghệ thuật, mỹ thuật, tân tiến, xây dựng lên cuộc sống văn minh hiện đại cả tinh thần lẫn vật chất, xã hội chân thiện hoàn mĩ, lối sống văn minh hiện đại nền văn minh của chủ nghĩa đại đồng, sống đúng bản chất lương tâm con người, không ai là người tối cao, chỉ có Thiên Luật, Thiên Y Cha Trời là tối cao, Thiên Ý Hóa Công chân lý kim chỉ nam cho thời đại sự sống, xã hội non tiên cực lạc là xã hội công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ văn minh, coi trọng thiên quyền, cũng chính là coi trọng nhân quyền, đó là chân lý cuộc sống con người, không còn chân lý cuộc sống nào cao hơn nữa. Cuộc sống non tiên là cuộc sống khoa học, cuộc sống văn minh tinh thần lẫn vật chất, cuộc sống sôi động non tiên là nhờ một phần đóng góp sôi động nghệ thuật, mỹ thuật, âm thanh, màu sắc, ca nhạc, vũ nhạc, thơ ca, áo quần phong phú, gốp phần tạo lên cuộc sống đa dạng cực lạc non tiên.56 Cuộc sống non tiên là cuộc sống tự do tự tại, tư do mưu cầu hạnh phúc, tùy theo sở thích của mỗi người, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng xã hội, mỗi cung, mỗi cõi, tôn trọng cá thể cũng có nghĩa là tôn trọng cộng đồng tập thể, tôn trọng cộng đồng tập thể trong đó có cá nhân của chính mình, cuộc sống thế giới tự do non tiên là cuộc sống đa dạng, tùy theo ý thích của mỗi con người, không ai có quyền ràng buộc ai, kẻ thích ở ẩn dật, người thích ở gập ghềnh, kẻ thích nơi hoang vắng, người thích phố thị, kể tích ở nhà, người thích ở động, kẻ thích ở cung vàng điện ngọc, người thích ở hồ, ở suối, ở chốn cheo leo, đó là sự sống riêng. Nhưng ai ai cũng phải sống theo Thiên Luật, cũng chính là Thiên Ý của Đức Cha Trời, vi phạm Thiên Luật sẽ bị Công Đạo Thiên Luật xử, cho nên cuộc sống tuy đa dạng nhưng có nề nếp trật tự, dù trải qua hàng nghìn nghìn vẩn bình yên thái bình an lạc.57 Xã hội non tiên là xã hội công bằng bình đẳng, không có cảnh người cai trị người, không có cảnh người bóc lột người, không có thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, tham lam, tàn bạo, thâu tốm nhân loại dưới quyền cai trị cuồn ngạo của mình, mà chỉ sống theo Thiên Luật ai cũng như ai, bình đẳng.58 Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, tạo lập lên thiên địa vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, núi tu di, thất sơn châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, nào phải của riêng ai, mà của toàn vạn vật, trong đó có nhân loại con người. Mà chính nhân loại con người là chủ nhân vũ trụ vì nhân loại con người là con của Cha Trời Mẹ Trời, những gì Ông Cha Tạo Ra thời con cái thừa kế giữ gìn thọ hưởng, tùy theo công lao, công đức, phước đức mà thọ hưởng, không phải tranh giành mà được, nếu tranh giành cướp lấy chỉ là công dã tràng, xây lên sụp xuống, luống công khó nhọc mà chẳng được gì, sự tranh giành chỉ là một trò hề, khói mây rồi cũng trở về khói mây.59 Nói về phía nam An Lạc Thiên, anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc, đã xây dựng lên cuộc sống giàu sang bậc nhất, văn minh hiện đại cả vật chất lẫn tinh thần, đất báu rộng lớn vô cùng, không bao giờ ở cho hết, tần phía nam An Lạc Thiên, triền lài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung hơn 300 nghìn dặm, diện tích đất báu không những vô cùng rộng lớn, cảnh quan đẹp vô cùng, hình thành lên không biết bao nhiêu là hang động, thác, suối, ao, hồ, đại ngàn rừng thẳm, tần tần lớp lớp thấp cao, vách núi cheo leo đèo dốc hiểm trở, những nơi cheo leo hiểm trở thường là chim muôn vạn thú ở, chúng luôn tụ hội ca hát nhảy múa, suốt tháng, quanh năm.60 Bổng trên nền trời loài hưu, loài dê, loài khỉ, loài gà, loài thỏ xuất hiện bay qua sường núi, ô kìa kia rồi thì ra chúng bay đến một sơn động to lớn nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê, thác, suối nghe nga quả là một nơi thơ mộng, thì ra nơi đây chim muôn vạn thú thường hội tụ ca hát nhảy múa.61 Nơi sát cạnh rừng tiên loài cầm thú bổng nhiên hiện thành người hết thảy, sự biến hiện thành người không lấy gì làm lạ, nhưng kỳ lạ ở đây nữ đẹp như tiên, nam lại rất xấu, bổng có người lên tiếng hỏi sao phái nam chúng ta từ khi tu luyện thành người đến nay hơn năm trăm năm, thế mà cứ mãi xấu xí không thể nào xinh đẹp được, không giống như phái nữ càng tu luyện càng xinh đẹp vô cùng, không hiểu là tại làm sao, những nương nương tu luyện cao mang thai đẻ ra người, không đẻ ra loài cầm thú, nhưng gái thời xinh đẹp, còn nam thời xấu xí thời tại làm sao ?Thì ra người hỏi đó là nam thần dạ xoa, nghe nam da xoa hỏi ai nấy cũng đành ngơ ngác, không ai trả lời được, bổng có người lên tiếng là một Đạ Xoa xấu xí, tôi đã cố gắng tu luyện trải qua hơn năm trăm năm nhưng không thể nào xinh đẹp được, một người khác cũng lên tiếng tôi cũng thê tu luyện mãi cũng không xinh đẹp được, thì ra người lên tiếng đó là, A Tu La thần, một người khác cũng nói đúng thế đúng thế, như tôi tu luyện mãi cũng không sao trở thành ngườ xinh đẹp được. Người lên tiếng là Độc Giác Quỉ Thần, có người lên tiếng nói sao ta không đến hỏi nhân loại con người, có thể nhân loại con người biết Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa biết rõ hiểu rõ điều nầy. Chúng ta tu luyện thành người cũng do con người dạy cho, người nói đó là Mão Nguyệt Kê, loài gà tu luyện thành người.62 A Tu La Tiên nói, chúng ta là loài linh Cầm, linh Thú tu luyện thành người, đẻ ra người, còn loài Quỉ Thần thời chưa đẻ ra người được, vì tu luyện còn xa. Nhưng chúng ta đã là A Tu La Phi Tiên thời cũng nên bắt chước nhân loại con người xây cho mình cung điện, tuy không bằng nhân loại con người nhưng cũng phải ở cung vàng điện ngọc.63 Nhân loại con người có năm ngôi vị tối cao, Ngũ Giáo hiện hành mỗi ngôi chuyên một phần ngành, Phật chuyên về ngôi Pháp, Thánh chuyên về ngôi Luật, Tiên chuyên về ngôi khoa học, Thần chuyên về ngôi Hành Pháp, Chúa chuyên về ngôi An Ban. Chúng ta muốn tìm hiểu rõ điều nầy thời tìm đến PHẬT là hợp lý hơn, thế là các thần bay đến Kim quang thiền tự, một trong những ngôi chùa đẹp nhất, ở phía Nam An Lạc Thiên.64 Nơi Kim Quang Thiền Tự có vị PHẬT, SA MA, thần thông trí huệ vô biên, quá khứ vị lai đều hiểu rõ, biết có các quỉ thần, a tu la, dạ xoa, tới hỏi mình liền chờ đợi cho người tiếp đải chu đáo. Các Quỉ Thần. A Tu La, Dạ Xoa được tiếp đải chu đáo lấy làm vừa lòng, chúng thấy SA MA PHẬT, trên đầu tỏa hào quang, thân tướng uy nghi, các thần vừa kính mến, vừa nể sợ, Sa Ma Phật hiền từ hỏi rằng các Quỉ Thần, A Tu La, Dọa Xoa tìm đến đây có chuyện gì, các Quỉ Thần, A Tu La, Dạ Xoa trả lời rằng, chúng tôi tìm đến Phật là để hỏi những chuyện không thể nào hiểu nổi.65 Chúng tôi tu luyện thành người đã lâu, nhưng tu luyện mãi cũng không bao giờ trở nên xinh đẹp được, không hiểu vì lý do gì mà kỳ lạ như vậy, cũng cùng là loài Linh Cầm Linh Thú, tu luyện thành người, nhưng phái nữ lại xinh đẹp vô cùng, phái nam lại xấu xí là tại làm sao? SA MA PHẬT nói khó quá, khó nói quá, các Quỉ Thần, A Tu La Dạ Xoa lấy làm lạ, hỏi sao mà Phật lại lấy làm khó nói. Sa Ma Phật nói, hể nói lời ngay thời hay làm mắt lòng người, thậm chí còn gây ra hận thù, không tốt đẹp gì cả, nếu các Quỉ Thần, A Tu La, Dạ Xoa muốn nghe thời không nên tức giận, nếu được như thế thời Phật Tôi mới nói, các Quỉ Thần, A Tu La, Dạ Xoa nghe xong liền nói chúng thần quyết không tức giận.
 

shopoga

✩✩
66 PHẬT SA MA thuyết giáo chỉ dạy rằng, muôn sự hiện hửu ở đời đều có căn cội nguyên do của nó, phái nữ xinh đẹp là vì phái nữ lòng ganh ghét ít hơn, ít tranh giành quyền lực hơn, ít kiêu hãnh hơn, ít sân si hơn, ít tự cao tự đắc tự tôn tự đại hơn, ít độc quyền, độc tài, độc trị hơn, ít tham lam tàn bạo hơn, thường chịu đựng nổi sự khen chê ít nổi giận xung đột hơn. Nói tóm lại tâm ý phái nữ ít hiếu động hơn nam tịnh nhiều hơn động, ít làm cho cơ thể đảo lộn âm dương nên khi tu thiền luyện khí kết tụ nhị xác thân không làm đảo lộn Âm Dương nên hiện thân con người xinh đẹp.Còn phái nam tính tình nóng nảy, thích gây gổ, hung hăng, thích ganh ghét, ưa tranh đấu, thích bạo quyền, ủy mình thần thông quảng đại, khi bị thương tàn, nhưng tự hoàn phục lại thân thể như củ, phái nam thân xác vốn dương động, tâm ý lại không tịnh nên làm cho vị trí âm dương cơ thể xáo trộn, nên khi hiện thân con người rất xấu xí, và cứ thế trở thành duy truyền, nữ đẹp, nam xấu, khó mà thay đổi. Muốn có thân thể xinh đẹp thời phải tu tâm dưỡng tánh hướng thiện, thời thân thể xinh đẹp vô cùng không thua gì các phái nữ. Các Quỉ Thần, A Tu La, Dạ Xoa nghe xong lấy làm không vừa ý, nhưng đã hứa trước Phật là không tức giận, nên cũng bấm bụng thi lễ rồi biến mất, đức Phật chỉ mỉm cười không nói gì.67 ÂM - DƯƠNG với cơ thể con người,

Toàn thể con người, ngoài là dương, trong là âm,

Phần đầu là dương, phần thân là âm,

Sau lưng là dương, trước bụng là âm,

Lục phủ và ngũ tạng

Lục phủ thuộc dương,

Bao tử, mật, ruột non, ruột già, bàng quang, tam tiêu,

Ngũ tạng thuộc âm,

Tim, gan, tỳ, phế, thận,

Đặt biệt thận âm lại có mệnh môn hỏa, có tính thuần dương,

Lục phủ, cũng chia ra âm và dương,

Bao tử, mật, tam tiêu, là dương phủ,

Ruột non, ruột già, bàng quang, là âm phủ,

Ngũ tạng, cũng chia ra âm và dương,

Phổi, tim, là dương tạng,

Gan, thận, là âm tạng,

Tỳ, âm dương quân bình,

THẬN, gồm cả thủy khí, hỏa khí, thuộc âm lẫn dương,

Tiếp nhận khí âm dương vô hình, tiên thiên âm dương

TỲ, âm dương quân bình, tiếp nhận khí chất âm dương hửu hình, bổ dưỡng cho cơ thể con người, gọi là hậu thiên âm dương, ( tỳ bao gồm lá lách và tỳ tạng)

SỰ VẬN HÀNH CỦA ÂM - DƯƠNG THEO LUẬT TUẦN HOÀN TỰ NHIÊN.

Khi ta hít thở khí vào phổi, khí theo âm huyết lưu chuyển khắp cơ thể, đi vào thận, rồi từ thận, khí lại nhập vào âm huyết chuyển vận khắp cơ thể, trở về phổi theo đường hô hấp ra ngoài.

SỰ VẬN CHUYỂN THEO LUẬT TỰ NHIÊN CỦA ÂM -DƯƠNG. Dương khí đi lên, ÂM khí đi xuống, dương khí đi ra, âm khí đi vào, khí thanh, dương khí đi lên hội tụ ở đầu và mắt, nhất là hội tụ trên đỉnh đầu làm cho con người thông minh, khí trược, âm khí đi xuống tích tụ ở dưới, khí thanh dương, phát tiết ra tứ chi bốn chân tay, khí trọc âm, thu hồi về lục phủ. DƯƠNG THĂNG, ÂM GIÁNG.

Âm - dương quân bình tương hợp, thời các tế bào sự sống hóa sinh, sức mạnh con người từ đó tăng lên, loại trừ hết thảy bệnh tật, sống lâu khỏe mạnh. Nếu biết luyện đơn, luyện khí, định tâm, thời âm dương theo đó tăng lên, càng về sau càng mạnh, hình thành thánh thai, đạt đến cảnh giới không thể nghĩ bàn đã không luyện đơn, không tu thiền luyện khí, không dưỡng lực định tâm, buông mình trong mọi thú vui thể xác, lăng lóc trong dục lạc vũng bùn, tâm ý bông lung như con khỉ, rong ruổi như con ngựa, tạo ra bao nghiệp dữ, tự mình tàn phá tinh lực, khí lực, thần lực, của chính mình, bị nghiệp ác chuyển xây, thời còn mong gì Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp cao.Những linh hồn hung tàn bạo ác, ganh ghét, hận thù, thích đấu tranh , xưng hùng xưng bá, tranh danh đoạt lợi, tham, sân, si ,quá lớn, ác nghiệp xoay chuyển âm dương lệch lạc khi mất thân người, chuyển hóa thân hình rất xấu, khi qua đời linh hồn thường sa đọa vào a tu la, dạ xoa, đó là nói những người có chút thiện căn, làm nhiều điều lành, còn những người tàng ác, thời đọa luôn xuống các tần địa phủ, làm ác quỉ, ngạ quỉ, khó mong trở lại làm người.Hết phần 5 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 6 chương 7

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 7Phần 61 Xã hội non tiên cực lạc là xã hội công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ văn minh, trong quá trình phát triển xã hội non tiên cực lạc, Văn Hóa Cội Nguồn lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng, quyết định cho mọi sự thành công tiến hóa đi lên của xã hội.2 Xã hội non tiên cực lạc là xã hội văn minh hiện đại, xã hội đạt đến cảnh giới tối cao hoàn mĩ của xã hội loài người,

Về vật chất, thời xã hội non tiên không những giàu sang bậc nhất, mà còn xây dựng kiến tạo xã hội cảnh quan xinh đẹp vô cùng, kỳ quan, bảo tháp, kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng, điện ngọc, nguy nga tráng lệ, phố xá, nhà cửa, đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, thánh thất, đồ sộ, cổ kính, xinh đẹp lộng lẫy, đường sá khang trang rộng rãi đẹp đẽ, nối liền nơi nầy đến nơi khác.3 Tất cả vật liệu xây dựng, cũng như vật dụng trang trí, đều bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, sự kết hợp vật liệu ấy làm cho nhà cửa, đền đài, đường sá, cung vàng, điện ngọc, lộng lẫy đẹp vô cùng, hào quang muôn màu, muôn sắc, lung linh huyền ảo, đẹp lạ nhìn mãi không bao giờ biết chán, anh em Da Đỏ giống dân huyết ngọc, xây dựng lên rất nhiều kỳ quan, ngũ giác đài.4 Trong nhiều kỳ quan ngũ giác đài, có một kỳ quan, vô cùng hiện đại kỳ vĩ trang nghiêm, nguy nga tráng lệ thuộc hàng bậc nhất đó là Xích Thiên quang. Xích Thiên Quang Thiên La không khác mấy Xích Linh Quang ở Địa La. Nhưng hào quang Xích Thiên Quang ở Thiên La đẹp hơn tỏa sáng hơn Xích Linh Quang ở Địa La.5 Xích Thiên Quang ngũ giác đài kỳ quan vũ trụ, được xây dựng trên tần đồi thảo nguyên vô cùng rộng lớn, Năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.6 Nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút, vượt qua các tần mây, cao 108 tần, còn bốn bảo tháp trấn bốn phương xung quanh, đông, tây nam, bắc, mỗi tòa cao 72 tần, tạo thành ngũ giác đài, kiến trúc theo kiểu, nền tảng vuông, tần một vuông, trên tần một tần tròn, trên đỉnh mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, tượng trưng cho thiên địa, trời và đất, vị trí đứng của ngũ giác đài cũng tròn vuông, trời và đất.7 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài có 8 bảo tháp, trấn thủ bốn phương tám hướng, theo đồ hình bát quái, bát giác, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần, trên chót mỗi tháp đều có bầu hồ lô, kiến trúc mỗi bảo tháp khác nhau, theo kiểu tứ giác hình chữ nhật, ngũ giác, lục giác, bát giác, 8 bảo táp 36 tần trấn thủ đồ hình bát quái, tượng trưng cho uy quyền và sự hưng thịnh.8 Dưới chân bảo tháp ngũ giác đài trời và đất, trong vòng khung bát quái là trùng điệp cung vàng điện ngọc, trên góc, nóc, tần tần, cung vàng điện ngọc, đều có rồng có phụng, nối liền liên thông ngũ giác đài, có cả đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, thánh thất xen kẽ vào đó, tượng trưng cho sự giàu sang và hạnh phúc, có đường sá dọc ngang như bàn cờ lưu thông khắp nơi, tượng trưng cho sức mạnh và sự bền vững, tổng tất cả cảnh quan trên gọi là kỳ quan, kỳ vĩ ,hiện đại, cổ kính, nguy nga tráng lệ, trang nghiêm xin đẹp lộng lẫy, chư thiên ở kỳ quan bảo tháp đông vô số vô biên, hàng triệu triệu người.9 Nơi kỳ quan Xích Thiên Quang bảo tháp vũ trụ ngũ giác đài, thường có năm vị tối cao Ngũ Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, an ngự, đại diện cho chư thiên, quyền lực tối cao, tòa án tối cao, chủ trì Công Đạo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời. Khi có người thưa kiện, phân xữ phán xét theo công đạo vũ trụ, năm vị tối cao thời ấy là ĐỨC BỐI LẠC MA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC THIẾT ĐẠI NHÂN TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC PHỤNG LẠC TIÊN TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC HỎA QUANG LINH TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC SA MẠC GIA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG CHÚA, năm vị tối cao nầy là năm vị tòa án tối cao của cảnh giới Thiên La, giữ gìn công đạo vũ trụ. Nói về nơi xa gần kỳ quan Xích Thiên Quang ngũ giác đài vũ trụ, chư thiên sống xa gần đông đúc, nhìn thấy trên tần cao ngũ giác đài có năm đám mây ngũ sắc xuất hiện, hào quang tỏa rực các chư tiên như chợt nhớ ra. Thì ra năm vị Ngũ Giáo tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đi dự hội Đà La, trên đỉnh núi Tu Di tần trời thứ 2, thượng đà la.10 Đây nói về anh em Da Vàng, giống dân Hồng Ngọc, rời bỏ chốn trần gian, theo Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên, bay về vũ trụ, làm chủ non tiên Cực lạc vượt qua biển khí nước mặn, hàng trăm triệu người rơi rớt ở lại năn non bảy núi cảnh giới Địa La, hàng chục triệu người vượt qua cảnh giới Thiên La, vượt lên cảnh giới tối cao của Thiên La, làm chủ phía Đông Nam An Lạc Thiên, diện tích đất báu vô cùng rộng lớn ở không bao giờ hết.11 Tần An Lạc Thiên triền lài cao lên hơn 6 nghìn dặm, đất báu chiều dài vòng cung, hơn 300 nghìn dặm, diện tích đất báu vô cùng rộng lớn, tha hồ mà xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu, nhờ học rộng biết nhiều, các ngành, các nghề, đạt đến trình độ cao, nghệ tinh, nghề nghiệp tinh xảo. Nhất là nghề luyện kim, đã đạt đến cảnh giới luyện kim hóa khí, luyện khí hóa thành thần vật, rồi chế tạo ra bảo bối máy móc vô cùng linh hiển hiện đại. Xây dựng lên cuộc sống văn minh hiện đại, cả tinh thần lẫn vật chất, đạt đến cảnh giới xã hội chân thiện hoàn mĩ.12 Anh em Da Vàng giống dân Hồng Ngọc, xây dựng lên xã hội vật chất sang giàu bậc nhất, khang trang thịnh vượng vô cùng, khắp nơi đều có kỳ quan bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, phố xá, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, nhà thờ, thánh thất, thôn sơn, hang động, kiến trúc xây dựng, cổ kính hiện đại, kỳ vĩ, trang nghiêm, nguy nga, tráng lệ, khang trang, sạch sẽ, xinh đẹp lộng lẫy, kỳ công tinh xão vô cùng, nhất là ngũ giác đài vũ trụ.13 Tất cả chất liệu xây dựng, vật dụng trang trí, đều toàn bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, kết hợp tinh tế, khéo léo, không chê vào đâu được, hào quang muôn màu muôn sắc, rực rỡ lung linh huyền ão đẹp lạ lùng, nhìn mãi không biết chán, sự giàu có ấy trần gian không thể nào sánh kịp, hơn hẳn trần gian hàng trăm hàng nghìn nghìn lần, không những thế mà còn xây dựng lên Lối sống văn minh hiện đại, sống đúng bản chất lương tâm con người, không có ai là người tối cao, chỉ có Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời là tối cao, kim chỉ nam cho mọi sự sống, xã hội văn minh hiện đại chân thiện hoàn mĩ là xã hội công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ, cao hơn Nhân Quyền Dân Chủ mấy bậc.14 Xã hội văn minh hiện đại là xã hội tự do, thế giới của sự tự tại, thế giới không những công bằng, bình đẳng, mà còn tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc.15 Không có người thống trị, và bị trị, nên không có thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, cũng không có sự tham lam tàn bạo, tốm thâu nhân loại chư tiên về một mối dưới quyền thống trị, cai trị của mình, mà chỉ sống theo quyền tự nguyện tự giác, quyền theo hoặc quyền không theo, tự mình làm chủ vận mệnh của mình, sống theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý của Đức Cha Trời, ai ai cũng như ai bình đẳng, tùy theo tài đức, công trạng của mình đối với non tiên cực lạc được nhân loại chư tiên sùng kính.16 Xã hội non tiên là xã hội chủ nghĩa đại đồng, xã hội Thiên Quyền Nhân Chủ, công bằng, bình đẳng văn minh xã hội trí thức giác ngộ cao, nhận thức hiện đại.17 Trong quá trình phát triển xã hội non tiên cực lạc, Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là nòng cốt cho sự phát triển, trên mọi hình thức, đóng vai trò quyết định cho mọi sự thành công, đạo đức Nhân Luân gieo giống gì thời trổ ra giống ấy non tiên chân thiện tuyệt vời. Gieo hạt giống trí huệ thời trổ ra Chánh Đẳng Chánh Giác, làm chủ vũ trụ làm chủ chân tánh, chân tâm.18 Trong quá trình phát triển xã hội non tiên cực lạc, xây dựng Chủ Nghĩa Đại Đồng, Văn Hóa Cội Nguồn chính là nòn cốt làm phong phú cho sự phát triển đó, kim chỉ nam cho hàng loạt vấn đề, khoa học, tinh thần, vật chất, đạo đức, nghệ thuật, mỹ thuật, vân vân . . .19 Trong công cuộc tiến hóa đổi mới đi lên, Văn Hóa Cội Nguồn chính là bậc thầy, toàn năng toàn giác chỉ đường cho chư tiên tiến hóa đi lên, đa dạng phong phú sức sống bất diệt. Nắm vững Văn Hóa Cội Nguồn, là nắm vững mọi sự sáng tạo, những bước đi đúng đắn vững chải trong cuộc sống non tiên cực lạc.20 Cần thấy hết những ưu điểm trong Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng, học tập và rèn luyện trong Văn Hóa Cội Nguồn. Kiên định mục tiêu, sống đúng Thiên Luật, Thiên Ý Cha trời.21 Xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, Thiên Quyền Nhân Chủ, cao hơn cuộc sống Nhân Quyền Dân Chủ mấy bậc là chân lý cuộc sống, không còn chân lý cuộc sống nào cao hơn nữa.22 Trong quá trình xây dựng cuộc sống mới non tiên cực lạc, phải đổi mới tư duy hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm hàng nghìn lần, xã hội văn minh hiện đại chính là sự văn minh Công Bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ tự do.23 Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa đoàn kết, thống nhất toàn vũ trụ, thống nhất sức mạnh của toàn thể Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới, năm non bảy núi. Không có sức mạnh nào hơn.24 Non tiên cực lạc là thế giới tự do, thế giới của sự tự tại, thế giới công bằng bình đẳng, tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc. Sống theo Thiên Luật cũng chính là sống theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, sống trong thế giới yên bình, không có chiến tranh loạn lạc, không có sự tàn sát đồng loại, không những nhân loại con người, mà kể cả loài cầm thú, sự sống hòa đồng, nên người và cầm thú, thường xen kẽ sống chung hòa thuận cùng nhau.25 Đất báu An Lạc Thiên vô cùng rộng lớn chim muôn vạn thú những loài hiếm quý thường sanh sống nơi đây, chúng thường hội tụ cùng nhau, nơi, thác, suối, hang động, ao, hồ, để ca hát, nhãy múa vui chơi. Cách xa chư tiên hàng trăm dặm, bên dòng suối tiên có một đôi chim phụng hoàng đẹp vô cùng, các loài chim bay đến vây quanh múa hát.

Thơ rằng:

Non tiên cảnh đẹp yên bình

Chim ca chim hát tâm tình cùng nhau

Mây bây nước chảy suối reo

Hoa xuân sắc thắm động đèo đầy hoa

Khói tiên từ thác bay ra

Lẫn vào xốm đá lẻn qua rừng đồi

Gió đưa cành lá ngọt ngào

Giọt sương tí tách lẻn vào gốc cây

Tiếng chim ríu rít xa bây

Núi non trời đất thang mây dậy tình

Non tiên khúc hát thanh bình

Cho xuân nở cho đời âu ca.​Đôi chim phụng hoàng như lấy làm hài lòng trước cảnh quan nơi đây liền hiện ra một nam một nữ, xinh đẹp vô cùng, nam khôi ngô tuấn tú , nữ đẹp như tiên, cá loài chim thấy thế bay đến càng lúc càng đông múa hát ca ngợi làm dậy núi dậy rừng.

Phụng hoàng đẹp nhất trên đời

Anh linh chúa tể muôn loài cầm chim

Phụng hoàng pháp thuật vô biên

Thành người xinh đẹp còn hơn thánh thần

Loài người nào thể sánh bằng

Phụng hoàng chúa tể lẫy lừng càn khôn.​Đôi nam nữ nghe các loài chim ca ngợi mình như thế liền lắc đầu nói, nầy hỡi các loài chim, phụng hoàng ta tuy là chúa tể của muôn loài chim, nhưng không hơn được loài người đâu.Các loài chim ngừng múa hát lắng nghe, nam phụng hoàng nói, loài người là con của Trời, thân xác con người là thân xác tiểu thiên vũ trụ, lại là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa pháp thuật vô biên, quyền năng cái thế loài Linh Cầm chúng ta không hơn được đâu.Ta thường nghe loài người thuyết giáo giảng kinh Văn Hóa Cội Nguồn, nói rằng khi Mẹ Trời mang theo nhân loại, thời Chúa Tể muôn loài cầm thú, bò sát, xả bỏ xác thân, linh hồn đầu thai làm người, làm con của Cha Trời Mẹ Trời cứ như theo kinh Văn Hóa Cội Nguồn theo thứ tự đầu thai, thời loài Rồng đầu thai trước nhất làm Anh Cả, còn loài Phụng Ta đầu thai thứ nhì, chỉ làm Em, sau loài Rồng loài Phụng, đến loài Khổng Tước, rồi đến các loài khác. Nếu như Ta đầu thai làm loài người thời tất nhiên ta sẽ có quyền lực tối cao trong loài người, dưới một người, trên muôn vạn người, còn như không đầu thai làm người, thời ta phải kính bái loài người, loài người mới thật sự là chúa tể của muôn loài vạn vật, chúa tể càn khôn vũ trụ, thừa kế di chí Cha Ông nắm quyền tạo hóa, hành trì công đạo Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời. Muôn loài Cầm Thú muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao thời phải đầu thai làm người, linh hồn mới tiên hóa lên cao được, nhưng ở đời ai không sợ chết lại luyến tiếc cuộc sống của mình, nên không có mấy ai tự bỏ thân xác của mình mà đi đầu thai, lại nữa không hiểu mình có đầu thai làm người được không, hay là đầu thai trở lại loài cầm thú ở cấp thấp hơn, đây là một bài toán khó, vì không lường trước được sự việc.
 

shopoga

✩✩
26 Các loài chim có biết không chúng ta muốn đầu thai làm người, không dễ gì đầu thai làm loài người ở non tiên nầy đâu, mà phải xuống chốn trần gian đầu thai làm người phàm tục tu luyện, tu nhân luân hiếu nghĩa, đạo làm người cái gốc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nếu theo đường ác đạo thời sa đọa luôn xuống các tần địa phủ chịu mọi sự đày đọa khốn khổ vô cùng. Đã lạc vào con đường ác đạo thời dù cho tu luyện đắc kim thân tức là nhị xác thân cũng chỉ trở thành Yêu Tinh Quỉ Dữ mà thôi làm gì trở lại non tiên cực lạc. Nếu đầu thai xuống trần gian tu luyện theo Nhân Lân Hiếu Đạo trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không những trở về non tiên cực lạc mà còn bay lên các tần trời hưởng phước. Còn nếu không tu luyện được nhị xác thân, mà biết tôn thờ Cha Trời Mẹ làm lành hướng thiện thời khi mản kiếp người trần tục trần gian, linh hồn liền đầu thai trở lại non tiên cực lạc, hoặc đầu thai lên các tần trời, làm nhân loại chư thiên hưởng phước.27 Đó là nói đầu thai xuống chốn trần gian làm người phàm tục đi theo con đường thiện, còn như đi theo con đường ác, thời linh hồn biến thành quỉ ma, hoặc đọa xuống các tần địa phủ, hết mong trở lại non tiên làm loài chim như chúng ta, nói gì đến làm người.28 Các loài chim nghe chúa tể loài Phụng Hoàng kể như thế thời khiếp vía kinh hồn, không dám mơ tưởng làm loài người, từ đó các loài chim nay mới biết loài người vô cùng cao quý, muốn làm loài người đã khó, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lại càng khó hơn phải trải qua nhiều kiếp tu vô cùng khó khăn tu sai đường lạc đạo coi như xong đời.29 Đây nói về loài RỒNG, ở bảy biển hương thủy vì muốn giải thoát kiếp rồng đầu thai để được làm người non tiên cực lạc liền từ dưới biển hương thủy bay lên hư không nhắm tần núi Đông Nam An Lạc Thiên bay tới.30 Lúc bây giờ trên tần núi Đông Nam An Lạc Thiên có hàng nghìn nghìn đền thờ, Thờ Trời, trong đó có một ngôi đền thờ trời to lớn vĩ đại nguy nga tráng lệ nhất ở An Lạc Thiên cổ kính trang nghiêm, Đền Thờ Long Hoa hôm nay là ngày hội hộp thường kỳ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa về hành lễ.31 Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm lễ tưởng niệm dân hương, dân lễ vật cúng dường đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI xong ai nấy đều an tọa, trong số các Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có một vị Thánh cấp cao ai nấy cũng kính nể, không những dày công tu luyện, mà còn đạo hạnh vô cùng, thần thông pháp thuật trí huệ vô biên, vì thánh tối cao ấy là ĐỨC HỒNG QUÂN.32 Đức Hồng Quân, nói với các Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa rằng tiền kiếp chúng ta là loài Rồng loài Phụng cấp cao ở khắp biển, khắp núi nối gót Cha Ông đầu thai làm loài người, hôm nay con cháu loài Rồng loài Phụng chúng ta cũng đã xả bỏ hàng loạt kiếp Rồng kiếp Phụng đầu thai làm người.Chúng ta, hãy chỉ dẫn giúp đở, cũng như sự cầu nguyện lên đức CHA TRỜI MẸ TRỜI, hộ độ, gặp được nhiều sự may mắn, trên bước đường tiến hóa chuyển kiếp làm người thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở thành những bật tối cao như chúng ta, ĐỨC HÔNG QUÂN nói xong liền có 36 chúa Rồng 72 chúa Phụng từ bảy biển hương thủy từ năm non bảy núi bay đến biến hiện thành con người khôi ngô tuấn tú xinh đẹp vô cùng không thua kém gì loài người, 36 vị chúa Rồng 72 vị chúa Phụng chấp tay hành lễ ra mắt các vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xong đâu vào đấy, chấp tay vái lạy đức HỒNG QUÂN, nói rằng chúng con là chúa tể các loài RỒNG chúa tể các loài Phụng muốn đi theo gót Cha Ông đầu thai làm loài người, mong các vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mong đức HỒNG QUÂN, giáo chủ giúp đở, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng như đức Hồng Quân nhận lời, dạy rằng.33 Chúa tể tối cao các loài Rồng, Chúa tể tối cao các loài Phụng đã đầu thai làm con Trời hơn 3 triệu 600 nghìn năm ở chốn trần gian Trở thành Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ của nhân loại con người .Bạch Long Bạch Tiên, Hắc Long Hắc Tiên, Thanh Long Thanh Tiên, Xích Long Xich Tiên, Hoàn Long Hoàn Tiên. Ông Bà TIÊN ĐẾ tổ tổ tổ tối cao, ở trên tần trời Thiên Vân, Phước Quả, thay thế CHA TRỜI, MẸ TRỜI, làm chủ Thiên Địa vũ trụ càn khôn, Dòng giống Tiên Rồng thừa hế di chí của Trời làm chủ vũ trụ đi theo con đường Cha Ông.34 Đức hồng quân dạy rằng quyền lực tối cao vũ trụ không phải là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mà là TỔ TIÊN KHAI HÓA, hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, ba ngôi tối cao của vũ trụ. Chúa tể loài Rồng, Phụng trước khi chuyển hóa linh hồn đầu thai làm người, phải lễ lạy TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời mới được thành công như ý muốn. Nhất là đầu thai làm chư Tiên ở non tiên cực lạc thời phải tôn thờ thành kính Cha Trời Mẹ Trời suốt mấy mươi năm, thời mới chuyển hóa linh hồn đầu thai làm người trở thành con cái chư tiên non tiên cực lạc như ý được. Chúa tể các loài rồng, chúa tể các loài Phụng liền nghe theo lời chỉ dạy của đức HỒNG QUÂN, giáo chủ, tới trước chân dung CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lễ lạy cầu xin được làm con của Trời, cầu xin lễ lạy xong chúa tể các loài Rồng chúa tể các loài Phụng từ biệt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa bay về biển hương thủy, bay vê năm non bảy núi tu luyện tôn thờ Cha Trời Mẹ Trời suốt 50 năm hủy bỏ xác Rồng, xác Phụng linh hồn liền thấy mây vàng hiện ra nhưng không chóa sáng, liền bay vào đó, huyền cơ vũ trụ xoay chuyển linh hồn chúa tể loài Rồng loài Phụng xuống cõi trần gian, đầu thai vào dòng dõi vua chúa, khắp mặt địa cầu trở thành những vì vua anh minh tiếng tăm lừng lẫy, làm cho dân giàu nước mạnh, dân chúng an hưởng thái bình hạnh phúc, những Vì Vua, những vì hoàng mẫu Nữ Hoàng anh minh nổi tiếng khắp thế giới khi mản thân phàm tục liền được siêu sanh lên các tần trời. Cao hơn Phật, Thánh Tiên, Thần, Chúa ở non tiên cực lạc sau nầy trở thành các vua trời, hưởng phước báo vô tận vô biên.35 Cuộc sống non tiên cực lạc, hay cuộc sống thiên đàng cực lạc đối lập lại cuộc sống các tần địa phủ. Thiên Đàng, hay Non Tiên Cực Lạc là xã hội cực lạc, muốn gì được nấy. Địa Phủ, là xã hội địa ngục, sự sống vô cùng cực khổ, muốn gì cũng chẳn được, khốn khổ vô cùng. Trần Gian, chỉ là cõi tạm, ở giữa thiên đàng, và địa phủ, trường đời, giả tạm tu luyện tiến hóa linh hồn, một là ở lại Trần Gian tu luyện tiến hóa linh hồn tiếp , hai là siêu lên Thiên Đàng hưởng phước, ba là đọa xuống Địa Phủ khốn khổ.

Khi đã thành người Trần Gian.

Một là: tiến hóa linh hồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, siêu sanh về non tiên cực lạc, hay thiên đàng cực lạc hưởng phước.

Hai là: linh hồn còn tiếp tục ở lại Trần Gian tiếp tục đầu thai làm người trở lại, tiếp tục tu luyện tiến hóa linh hồn.

Ba là: linh hồn lạc vào ác đạo thành Quỉ, thành Ma, thành Yêu Tinh, thành Quỉ Dữ, sa đọa xuống các tần Địa Phủ, hoặc trốn thoát Địa Phủ ở lại trần gian sống ở cảnh giới đêm, nơi mồ mã, rừng hoang, núi vắng.36 Như vậy trần gian cõi tạm, có hai ba lối sống, lối sống thiện, và lối sống ác, lối sống có thiện có ác nhưng chưa bị luân chuyển siêu, đọa, lối sống thiện là lối sống, siêu lên thiên đàng. Lối sống ác là lối sa đọa xuống các tần địa phủ, nên nói cái gốc lên thiên đàng hay xuống địa phủ đều ở ngay tại trần gian, không cần phải tìm kiếm đâu xa.37 Anh em Da Vàng thời Hậu Đế gieo nhân thiện rồi rời bỏ chốn trần gian, bay về vũ trụ, làm chủ non tiên cực lạc xây dựng cuộc sống văn minh hiện đại, giàu sang vô tận, giàu cả tinh thần lẫn vật chất, lối sống văn minh hiện đại, hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần. Không có ai là đấng tối cao độc quyền, độc tài, độc trị, chỉ có Thiên Luật, Thiên Ý CHA TRỜI là tối cao, ai cũng như ai, công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền Nhân Chủ cao hơn Nhân Quyền Dân Chủ mấy bậc. Anh em Da Vàng xây dựng cuộc sống mới ở non tiên cực lạc hơn mười nghìn năm, thời ở chốn trần gian đã trải qua 3 triệu 600 nghìn năm. Trong hàng nghìn nghìn kỳ quan bảo tháp anh em Da Vàng xây dựng rãi rác khắp nơi, trong đó có một kỳ quan bảo tháp vô cùng hiện đại, kỳ quan Hồng Thiên Quangngũ giác đài.38 Kỳ quan Hồng Thiên Quang ngũ giác đài được xây dựng trên một khu tần đồi vô cùng rộng lớn, cảnh quan non tiên nơi đây đẹp vô cùng, suốt ngày đêm nghe thác tuôn suối chảy, cảnh xuân bất tận, muôn hoa đua sắc tràn ngập khắp nơi khắp chốn. Hồng Thiên Quang ngũ giác đài Thiên La không khác Hồng Linh Quang ngũ giác đài ở Địa La là mấy, nhưng đẹp hơn hào quang tỏa rực rỡ hơn. Năm tòa bảo tháp cao chọc trời, theo vị trí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.39 Nhất là tòa bảo tháp chính giữa cao hun hút vượt qua các tần mây, cao 108 tần, còn bốn bảo tháp trấn bốn phương xung quanh, đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa cao 72 tần, tạo thành ngũ gác đài.40 Năm bảo tháp ngũ giác đài, kiến trúc theo kiểu nền tản vuông, tần một vuông, trên tần một là bảo tháp tròn, trên đỉnh mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô, bảo tháp dưới vuông trên tròn, tượng trương cho thiên địa, trời và đất, vị trí đứng ngũ giác đài cũng vuông tròn tượng trưng cho trời và đất.41 Bao bọc xung quanh ngũ giác đài có 8 bảo tháp trấn thủ bao bọc theo đồ hình bát giác, bát quái, bốn phương, tám hướng, mỗi tòa bảo tháp cao 36 tần, trên chót mỗi bảo tháp đều có bầu hồ lô.42 Kiến trúc mỗi bảo tháp khác nhau, theo kiểu tứ giác hình chữ nhật, ngũ giác, lục giác, bát giác, 8 bảo tháp 36 tần trấn thủ theo đồ hình bát quái tượng trưng cho uy quyền và sự hưng thịnh.43 Dưới chân bảo tháp ngũ giác đài thiên địa trời và đất, trong vòng khung bát quái là cung vàng điện ngọc điệp trùng, tần tần cao cung vàng điện ngọc trên góc, nóc, đều có rồng có phụng, cung vàng, điện ngọc, điệp trùng nối liền nhau liên thông ngũ giác đài, thiên địa trời đất, có cả đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, thánh thất, tượng trưng cho sự giàu sang và hạnh phúc.44 Trong điệp trùng lầu đài cung điện, có đường sá ngang dọc như bàn cờ lưu thông khắp nơi, tượng trưng cho sức mạnh, và sự bền vững.45 Tổng thể tất cả cảnh quan trên, gọi đó là kỳ quan kỳ vĩ, hiện đại, cổ kính, nguy nga, tráng lệ, trang nghiêm xinh đẹp lộng lẫy, chư tiên ở kỳ quan đông vô số hàng triệu triệu người.46 Nơi kỳ quan vũ trụ Hồng Thiên Quang ngũ giác đài, ở vào thời ấy thường có năm vị Ngũ Giáo tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đại diện chư tiên quyền pháp tối cao, thi hành di mệnh Thiên Luật, khi có người thưa kiện, phân xử theo công đạo vũ trụ Thiên Ý Cha Trời , năm vị tối cao thời ấy là ĐỨC PHỒ CHIẾU TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG PHẬT, ĐỨC HỒNG QUÂN TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG THÁNH, ĐỨC PHỔ ÂM TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG TIÊN, ĐỨC THIÊN OAI TỐI CAO THIÊ LA THƯỢNG THẦN, ĐỨC A SA TỐI CAO THIÊN LA THƯỢNG CHÚA. Năm vị tối cao Ngũ Giáo nầy, là năm vị tòa án tối cao phán xét phân xữ theo thiên luật, công đạo vũ trụ non tiên Thiên La.47 Một hôm nơi xa gần kỳ quan vũ trụ Hồng Thiên Quang ngũ giác đài, chư thiên sống xa gần đông đúc, thấy trên tần cao ngũ giác đài xuất hiện năm đám mây ngũ sắc hào quang rực rỡ thời như chợt hiểu ra, năm vị tối cao Ngũ Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi dự hội. Trên tần trời thứ 2 hay còn gọi là tần trời Đao Lợi Thiên Thượng Đà La. Quả đúng vậy năm vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa bay ra khỏi ngũ giác đài cỡi mây đằng vân giá vũ bay lên hư không nháy mắt mất dạng. Mây ngũ sắc xuất hiện, hào quang tỏa lên rực rỡ thời như chợt hiểu ra, thì ra năm vị tối cao đi dự hội đà la trên đỉnh núi tu di, tần trời thứ 2, hay còn gọi là tần trời đao lợi thiên. Các bậc tu thiền luyện đạo thấy rõ cái cái chết không phải là hết, khi chết xác thân phàm tục sẽ bất động, không còn biết gì nữa, và cái xác thân ấy sẽ bị hủy hoại theo luật tự nhiên, kết thúc chấm dứt một kiếp người hiện tại.Nhưng linh hồn không bao giờ bị hủy diệt và mất đi, mà chuyển đổi qua một kiếp khác, sống cuộc đời mới khác, có thân xác mới khác, cuộc sống mới ấy được sung sướng hay khổ đau là do sự kiếp trước thân trước của mình làm dữ hay làm lành. Nên kinh giáo thường nói, muốn biết được kiếp trước của mình, từ trong nội tâm, cũng như ngoại cảnh, thời xem kiếp hiện tại những gì mình đang hưởng kết quả, khổ - vui, giàu - nghèo, phước - họa, thông minh, ngu dốt, mình không mong cầu mà kết quả vẩn đêm tới, cũng như nội tâm mình ứng hiện ra hành động, nghỉ những gì, làm những gì, thông minh hay ngu dốt, lương thiện hay ác độc, đều có cái nhân của kiếp trước rồi.Còn muốn biết được kiếp tương lai của chính mình, thời xem kiếp hiện tại mình làm những gì, gieo ra những gì, thiện ác ra làm sao, thời kết quả tương lai sẽ nhận bảo báo như thế, nghiệp quả tạo tác nhân quả nối liền hết đời nầy sang đời khác, hết kiếp nầy sang kiếp khác, như một chuỗi nhân quả nhân duyên bất tận.Người giác ngộ thường thay đổi vận mệnh, bỏ ác hành thiện, tức là kiếp hiện tại gieo những hạt giống lành, đề kiếp tới gặt hái, những vinh hoa phú quý, do chính mình gieo trồng chứ không phải ai.Chết là chuyển đổi kiếp, hết đời nầy qua đời khác, hết kiếp nọ tới kiếp kia, ví như ta vứt bỏ áo cũ, mặt vào áo mới, bỏ thân xác già nua, để rồi có thân xác non trẻ, bỏ thân xác ốm đau bệnh tật, để rồi có thân xác khỏe mạnh.Bỏ kiếp nghèo hèn đói khổ, đến kiếp giàu sang phú quý, bỏ chốn trần gian về cõi thiên đàng, bỏ cuộc sống cõi tạm, đến cuộc sống an vui vĩnh cửu.Vì vậy cái chết đến với người giác ngộ, hướng thiện làm lành, thời đây là một tin vui, vì sắp được giải thoát, thoát khỏi cảnh đau khổ nghèo hèn, thoát khỏi cảnh trường đời giả tạm, thoát khỏi cảnh ốm đau bệnh tật, cái chết đối với người khốn khổ, đã biết hướng thiện không phải là một tin vui hay sao?Long Hoa Pháp Tạng Kinh là bộ kinh Văn Hóa đại đạo vũ trụ con đường rộng lớn về trời. Chỉ cần truyền bá một câu một chữ cũng đã tạo cho chính mình phước đức vô cùng thoát khỏi bao tai họa. Bao kiếp nạn tai ương, huống chi là đọc tụng truyền bá cho đời. Lập công lớn trong Văn Hóa Cội Nguồn Thời những người nầy nhất định chuyển đổi số mạng từ nghèo chuyển sang giàu. Từ phàm chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con cái, cháu chắt nhiều đời giàu sang thành đạt công thành danh tọa. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời siêu thăng, siêu sanh lên non tiên cực lạc, hoặc các tần trời hưởng phước. Sự chuyển hóa mầu nhiệm nầy là do Thiên Ý Cha Trời hộ độ phóng quang chuyển hóa hồn linh siêu thoát tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.Hết phần 6 chương 7

Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 8

Long Hoa Pháp Tạng.
 

shopoga

✩✩
Chương 8Phần 1DỰ HỘI ĐÀ LA1 Đây nói về Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ, cùng hơn 20 triệu Ông Bà cấp cao, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở lại phía tây thân eo núi tu di tần trời thứ một, hưởng phước báo không khác gì những tần trời trên, trải qua hơn mười nghìn năm tu luyện công đức trí huệ viên mãn, làm chủ hạ thiên vũ trụ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân.2 Nhìn cảnh giới thiên đàng cực lạc, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền đền thờ, nhà thờ, thánh thất, lầu đài phố xá, hang, động, làng tiên, xốm tiên, kiến trúc cầu kỳ, cổ kính hiện đại, kỳ vĩ trang nghiêm, nguy nga tráng lệ, hoa văn lộng lẫy, kỳ công tinh xảo, sắc sảo vô cùng.3 Tất cả kiến trúc vật liệu, vật dụng, xây dựng, trang trí nội thất, đều toàn bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, sự kết hợp tài tình, không chê vào đâu được, hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, chỉ ở thiên đàng cực lạc mới có cảnh giới giàu sang kỳ diệu nầy, trần gian không thể nào có được.4 Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ từ nơi Bạch Vân Thiên Cung Phóng quang thông báo hội tụ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao ở tần trời thứ 1 về tại Thiên Cung Bạch Vân để dự hội, không bao lâu thời các vị tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về dự hội đầy đủ, các vị Ông Bà cấp cao thấy 30 vị Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ tuy thân vẩn còn xác phàm, tuổi đã cao, nhưng thân tướng uy nghi, hào quang tỏa ra trùng trùng hương thơm ngào ngạc, thời biết các tổ tổ tổ đã an trụ chân tâm chân tánh, làm chủ chân tâm chân tánh, công đức trí tuệ viên mãn, 30 vị tối cao Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thời ấy là:Đức Li Ông tổ tổ tổ, đức Ý Ma tổ tổ tổ, đức Tất Đa tổ tổ tổ, đức Đắc Nga tổ tổ tổ, đức Lan Ca tổ tổ tổ, đức Hoàng Mai tổ tổ tổ, đức Linh Lan tổ tổ tổ, đức Âu Châu tổ tổ tổ, đức Tây Nha tổ tổ tổ, đức Lưu Gia tổ tổ tổ, đức Hôn Ri tổ tổ tổ, đức Rô Ni tổ tổ tổ, đức Cốt Phi tổ tổ tổ, đức Bát Ca tổ tổ tổ, đức Sát Đế Lị tổ tổ tổ, đức Ma Ly tổ tổ tổ, đức Bạt Đô tổ tổ tổ, đức Lạp Tân tổ tổ tổ, đức Bô Gia tổ tổ tổ, đức Cam Lô tổ tổ tổ, đức Vi Sa tổ tổ tổ, đức Đa Ra tổ tổ tổ, đức Rô Ta tổ tổ tổ, đức Phi La tổ tổ tổ, đức Ma Ri tổ tổ tổ, đức Ly A tổ tổ tổ, đức Lôm Pha tổ tổ tổ, đức Ri Pha tổ tổ tổ.5 Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo nói rằng, thời Hậu Đế chúng ta về trời mang theo cả xác thân phàm tục, nên thân tướng không thể nào sánh kịp thời Tiên Đế được vì sao lại như thế, vì thời Tiên Đế tất cả đều bỏ lại xác phàm nơi chốn Trần Gian, thân tướng nhị xác thân đẹp vô cùng, đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp, hào quang từ thân tướng nhị xác kim thân tỏa ra rực rỡ đẹp mắt vô cùng. Còn thân tướng xác phàm chúng Ta không thể nào sánh kịp, thời Hậu Đế chúng Ta không bỏ lại xác phàm nên phải chịu sự già nua, đến lúc chúng ta cần phải bỏ nó, bay lên sanh sống các tần trời trên, trẻ mãi không già, thần thông tự tại.6 Đã bốn lần dự đại hội Đà La trên đỉnh núi tu di, lần thứ nhất đại hội Đà La ở trung ương phía Tây phương chủ hành Kim Tây đỉnh núi Tu Di, do anh em Da Trắng đăng cai chủ trì. Lần thứ hai đại hội Đà La ở trung ương phía Đông phương chủ hành Mộc Đông đỉnh núi Tu Di, do anh em Da Chàm đăng cai chủ trì. Lần thứ ba đại hội Đà La ở trung ương phía Bắc phương chủ hành Thủy Bắc đỉnh núi Tu Di, do anh em Da Đen đăng cai chủ trì. Lần thứ tư đại hội Đà La ở trung ương phía Nam phương chủ hành hỏa Nam đỉnh núi Tu Di do anh em Da Đỏ đăng cai chủ trì. Lần nầy là lần thứ năm đại hội Đà La ở trung ương, phương chủ trung ương hành Thổ trung tâm đỉnh núi tu di đo anh em Da Vàng đăng cai chủ trì.Đại hội Đà La lần thứ năm có nhiều vấn đề quan trọng, vì trần gian đã chuyển qua giai đoạn trung ngươn, hạ ngơn mạc pháp không còn Văn Hóa Cội Nguồn, đã đi vào thất truyền, khí tiên thiên không còn liên thông cõi trần gian với các cõi non tiên, muốn xuống trần gian phải đầu thai, không còn xuống trần gian sanh sống được nữa, đây là một điều khó khăn cho việc cứu vớt nhân loại con cháu trần thế. Hàng Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa đầu thai xuống trần thế, có đi mà không mấy ai được trở về còn lẫn quẩn nơi chốn trần gian. Vì trần gian bấy giờ đã trở thành biển khổ, ác đạo hoành hành, ma đạo xuất hiện, cửa thiên đàng dần dần khép lại cửa địa phủ dần dần mở ra, cũng không ít Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đầu thai xuống chốn trần tưởng rằng cứu được con cháu nhân thế nào hay đâu biển khổ trần gian xoay chuyển, dòng chảy thế tục lôi kéo chìm luôn, không mấy ai trở lại thiên đàng được, anh hùng lạc đạo rơi vào oan trái ràng buộc không lối thoát, quả đúng là kinh khiếp thay, kinh khiếp thay.Cảnh trần gian giai đoạn mạc pháp bóng u minh bao trùm lấy nhân gian nhân loại rơi vào cảnh khốn khổ thơ văn theo đó cũng ra đời nói lên sự khốn khổ ấy như sau.

Thơ rằng:

Độc tài độc trị khắp muôn dân

Công lý còn đâu khổ muôn tần

Tự do nào thấy, thân trăm buộc

Khốn khổ điêu linh khổ tấm thân

Cuộc sống, ngựa, trâu, trong chế độ

Trên đe dưới búa kiếp đầu xanh

Oán nghe giọt lệ tuôn trào mãi

Chôn vùi cuộc sống kiếp hùng anh

Nhân quyền biến mất nhân gian

Chỉ nghe tiếng oán tiếng than khắp cùng

Lương tâm còn đó chẳng dùng

Độc tài độc trị bạo tàn kể chi

Bỏ tù đánh đập khảo tra

Hãi hùng man rợ ôi thôi bạo tàn

Con hại cha vợ hại chồng

Kể gì đạo lý lòng đầy gươm đao

Nồi da nấu thịt có sao

Miễn là được việc kể chi ruột rà

Thế thời, thời thế can qua

Gươm đao giáo mác đầy nhà giết nhau

Thế gian càng nghĩ càng đau

Cõi đời trần thế biết bao khốn cùng

Đâu như tiên cảnh thiên đàng

Tự do tự tại giàu sang yên lành

Phật, Tiên xuống thế cứu người

Hay đâu mất lối thiên đàng trầm luân

Khiếp kinh, kinh khiếp hãi kinh

Xuống trần khó nổi trở lên thiên đàng.​Các vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao nghe Ông Bà Hậu Đế Bạch Long Bạch Tiên tổ tổ tổ nói lên những hiện thực nơi chốn trần gian qua bài thơ phản ảnh cuộc sống trần thế biển khổ trần gian thiện ác trắng đen lẫn lộn Thiên Đàng mất lối Địa Phủ mở rộng như thế ai nấy đều kinh hãi.7 Nói về Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên ở lại phía Đông tần trời thứ một, hưởng phước báo không thua gì các tần trời trên, trải qua hơn mười nghìn năm, thời trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm. Với thời gian hơn mười nghìn năm lâu xa như thế, Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ cùng hơn 20 triệu Ông Bà cấp cao làm chủ phía Đông tần trời thứ 1, sống cuộc đời an lạc tự do, tự tại hạnh phúc, làm chủ hạ thiên vũ trụ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, tất cả ổn định trật tự đi vào cuộc sống. Xây dựng lên cảnh giới thiên đàng giàu sang bậc nhất, nhìn khắp nơi khắp chốn kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, nhà thờ, thánh thất, lầu đài phố xá, hang, động, làng tiên, xốm tiên, kiến trúc cổ kính xây dựng hiện đại, kỳ vĩ trang nghiêm, nguy nga tráng lệ, kỳ công, hoa văn lộng lẫy, tinh xảo nghệ thuật điêu luyện vô cùng, sự giàu có hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm hàng nghìn nghìn lần.Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ ở Bích Vân Thiên Cung phóng quang thông báo cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao về Bích Vân Thiên Cung dự dội. Không bao lâu thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa các cấp tối cao Ông Bà tổ tổ về dự hội đông đủ. Ông Bà cấp cao nhìn thấy Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ tuy đã già, nhưng thần khí vẩn uy nghi , thân tướng vẩn uy phong ai nhìn thấy cũng kính nể, các vị Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thời ấy là:Đức Đạt La tổ tổ tổ, đức Đạt Ma tổ tổ tổ, đức Thanh Uy tổ tổ tổ, đức Ma Ma tổ tổ tổ, đức Phạm Thi tổ tổ tổ, đức Pha Ra tổ tổ tổ, đức Đa La tổ tổ tổ, đức Ma Ha tổ tổ tổ, đức Đề Bà tổ tổ tổ, đức Tất La tổ tổ tổ, đức Kiện Đà tổ tổ tổ, đức Bát La tổ tổ tổ, đức Thiên Trì tổ tổ tổ, đức Liên Hoa tổ tổ tổ, đức Tất Đế tổ tổ tổ, đức Mật Ca tổ tổ tổ, đức Thanh Hoa tổ tổ tổ, đức Nhị Ba tổ tổ tổ, đức Thi Ca tổ tổ tổ, đức Phi Pha tổ tổ tổ, đức La La tổ tổ tổ, đức Đắc Sa tổ tổ tổ, đức Gia Gia tổ tổ tổ, đức Hốt Ta tổ tổ tổ, đức Xê Da tổ tổ tổ, đức Na Na tổ tổ tổ, đức Đại Luân tổ tổ tổ, đức La Thi tổ tổ tổ, đức Tần Sa tổ tổ tổ, đức Đà Di tổ tổ tổ.30 vị Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ người nào người nấy, thân tướng uy nghi hào quang tỏa sáng rực rỡ, hương thơm ngào ngạc, thời cũng đủ biết các tổ tổ tổ công đức, đạo hạnh, trí huệ viên mãn. Các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng.8 Chúng ta đã về trời hơn mười nghìn năm, xây dựng lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, cung vàng, điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, thánh thất phố xá, đường sá, ao hồ, sơn động, kỳ vĩ, nguy nga, tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy trang nghiêm, an hưởng phước báo cõi trời, tự do tự tại, muốn gì được nấy, không như chốn trần gian giờ đây phải gặp nhiều khốn khổ.Từ khi chúng ta rời khỏi trần gian đến nay, trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm, chuyển đến giai đoạn thời kỳ trung ngươn hạ ngơn mạc pháp, Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Luật vũ trụ Thiên Ý thất truyền biến mất, xã hội không còn Nhân Quyền Dân Chủ nữa, nói gì đến Thiên Quyền Nhân Chủ công bằng, bình đẳng không còn thay vào đó là thể chế độc tài, độc trị, nhân loại đã chuyển sang giai đoạn, tranh giành thuộc địa, tranh giành quyền lực, tranh giành nhân loại, binh đao máu lửa khắp nơi, những dòng thơ theo đó ra đời phản ảnh cuộc sống biển khổ nơi trần thế.

Thơ rằng:

Chiến tranh chi lắm chiến tranh

Binh đao máu lửa tan tành nước non

Hồn đọa địa phủ vùi chôn

Muôn đời vạn kiếp tử sanh luân hồi

Trần gian biển khổ chập chồng

Tranh giành quyền lợi hận thù núi non

Thương thay nhân loại anh em

Tương tàn máu đổ đầu rơi chiến trường

Thương cho nhân loại Đồng Bào

Ngục tù, đói rách da thời bọc xương

Chiến tranh tàn hại thê lương

Độc tài độc trị thi nhau bạo tàn

Tự do biến mất chẳng còn

Dưới tay bạo chúa khốn cùng biết bao

Lệ tuôn oan ức khắp nơi

Thanh thiên bạch nhật cướp ôi khắp cùng

Giặc vua, vua giặc lạ lùng

Thắng vua, thua giặc cũng cùng như nhau

Vua, giặc, cũng vậy mà thôi

Tràn gian biển khổ biết bao khốn cùng

Đâu như tiên cảnh thiên đàng

Tự do hạnh phúc cuộc đời bình yên

Biết bao Phật, Chúa, Thánh, Tiên

Xuống trần độ thế đọa luôn chẳng về

Linh hồn đọa lạc thảm thê

Thiên đàng mất lối khó về non tiên

Biển trần xây chuyển vô biên

Ba chìm bảy nổi lênh đênh cuộc đời

Kinh hồn bạc vía kinh hồn

Xuống trần chìm lỉm xong đời Thánh Tiên

Cứu người chẳng được đọa luôn

Linh hồn lạc Cội hết mong phản hồi

Kinh hồn khiếp vía kinh hồn

Xuống Trần không hẹn ngày về bồng lai.​Nghe qua bài thơ ấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao vô cùng kinh hãi, bằng hỏi thưa Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ không còn cách gì xuống trần gian trở về non tiên cực lạc được sao ? Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ lắc đầu nói, khí tiên thiên ở chốn trần gian đã cạn kiệt từ lâu rồi, tuy chúng ta vẩn còn mang xác phàm nhưng không thể nào xuống trần gian mà sống được, chúng ta tuy vẩn còn mang xác phàm nhưng thật ra, sự sống chúng ta là sự sống của nhị xác kim thân, không thể sống trong khí ô trược được, chỉ còn một cách là rời khỏi nhị xác kim thân linh hồn đầu thai xống chốn trần gian làm người phàm tục.Nhưng có một điều vô cùng đáng sợ là khi đầu thai trở về trần gian là quên hết tất cả, nếu không may gặp ác thời phải đi theo ác, mình không hại người thời người cũng hại mình, lòng trung hiếu tu luyện hàng mấy trăm nghìn năm, lại theo phò cho ác đạo, tôn thờ Yêu Tinh Quỉ dữ thời lòng trung hiếu còn gì, trung hiếu với quỉ thời thành quỉ, làm gì trở lại thiên đàng được nữa. Đừng nói chúng ta thời Hậu Đế, mà cả ngay thời Tiên Đế cũng không biết phải làm sao trước tình cảnh biển trần mạc pháp nầy. Có biết bao nhiêu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm cứu với nhân loại phàm trần trong thời kỳ mạc pháp. Có mấy ai trở lại thiên đàng được đâu, lình hồn lẩn quẩn nơi chốn trần gian, đầu thai trở lại làm người, lại tiếp tục đi theo con đường ác đạo, vì không có con đường nào khác nữa để đi, linh hồn đành phải đọa luôn xuống các tần địa phủ, hoặc lạc vào thế giới, Dạ Xoa, A Tu La, Quỉ Thần. Lạc mất gốc Thiên Đàng muôn kiếp khó trở lại.Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ông Bà cấp cao thời Hậu Đế nghe xong thời kinh hoàng, không ai còn muốn xuống trần gian cứu độ nhân loại anh em nữa.
 

shopoga

✩✩
Ông Bà Hậu Đế Thanh Long Thanh Tiên tổ tổ tổ nói đã bốn lần đại hội ĐÀ LA, thảo luận tìm ra phương pháp, xuống thế độ sanh , lặng hụp trong biển trần đầy nguy hiểm nầy, hơn nữa nhân loại trần gian giờ đây vô cùng mê muội tà kiến quá lớn, chấp thủ, bảo thủ, khó mà xây chuyển, dòng đời thế tục cuồn cuộn như thác đổ, có mấy ai đi ngược lại dòng đời thế tục nổi. Họ sao mình vậy cứ thế mà trôi theo dòng đời, thi nhau mà sa đọa xuống các tần Địa Phủ, hành thành lên vô số vô biên xã hội địa ngục, cánh cửa thiên đàng khép lần lại, cánh cửa địa phủ mở dần rộng ra, linh hồn lầm đường lạc lối, lạc cội lạc nguồn, sa xuống địa phủ lũ lượt nối tiếp nhau không ngớt, khó mà cứu vãn, may ra đại hội Đà La lần thứ năm nầy, có tìm ra được giãi pháp nào không.Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ông bà cấp cao thời hậu đế sau lần tan hội trở về, mới hiểu như thế nào cái khó của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dù cho tu luyện đạt đến thần thông pháp thuật vô biên, phép tắc cao cho mấy cũng không thể nào cứu vớt nhân loại trần gian trong thời mạc pháp chuyển ác hóa lành, chuyển đọa hóa siêu, chuyển phàm, lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là điều không thể làm nổi, làm cho cửa trời trần gian mở ra, cửa địa phủ trần gian khép lại, quả là một chuyện không thể nào làm được, có lẽ phải nhờ đến thần lực quyền pháp tối cao của Đức CHA TRỜI.9 Đây nói về anh em Da Đen theo Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên ở lại phía bắc tần trời thứ 1, làm chủ hạ thiên vũ trụ , nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, an hưởng phước báo tự tại an vui trải qua hơn mười nghìn năm, thời trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm. Nhìn tần trời thứ 1, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đường sá, nhà cửa, đền thờ, nhà thờ, chùa chuyền, thánh thất, lầu đài, phố xá, hang, động, xốm tiên, làng tiên, khang trang sạch đẹp, kỳ vĩ trang nghiêm, hiện đại nguy nga tráng lệ cổ kính kỳ công, hoa văn lộng lẫy xinh đẹp vô cùng, tất cả công trình xây dựng kiến trúc toàn bằng bảy chất báu vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ kết cấu chất liệu màu sắc đẹp vô cùng, nhìn sự giàu sang như thế, hơn hẳn trần gian hàng trăm hàng nghìn lần, một cuộc sống tối cao giàu sang hạnh phúc như vậy, chỉ có ở thiên đàng non tiên cực lạc mà thôi.Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ ngự ở Kim Long Cung phóng quang thông báo cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao về Kim Long Cung, dự hội, không bao lâu thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ông Bà tổ tổ cấp cao về dự hội đông đủ. Ông Bà cấp cao tổ tổ nhìn thấy 30 vị Hậu Đế Ông Bà tổ tổ tổ tuy tuổi đã quá cao, nhưng thân tướng vẩn chưa già, thần tướng uy nghi hào quang tỏa ra rực rỡ, hương thơm ngào ngạc, thời cũng biết các vị tổ tổ tổ tu luyện công đức, đạo hạnh, trí huệ viên mãn, ai nhìn thấy cũng phải kính nể, các Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thời ấy là:Đức Đại Thiên Thiên tổ tổ tổ, đức Đại Địa Địa tổ tổ tổ, đức Đại Trung Trung tổ tổ tổ, đức Linh Thảo Thảo tổ tổ tổ, đức Linh Mộc Mộc tổ tổ tổ, đức Linh Hoa Hoa tổ tổ tổ, đức Di Đại Đại tổ tổ tổ, đức Di Quang Quang tổ tổ tổ, đức Di Tiểu Tiểu tổ tổ tổ, đức Lượng Chung Chung tổ tổ tổ, đức Lượng Hiệp Hiệp tổ tổ tổ, đức Lượng Hòa Hòa tổ tổ tổ, đức Kim Thuận Thuận tổ tổ tổ, đức Kim Kim Kim tổ tổ tổ, đức Ngân Châu Châu tổ tổ tổ, đức Ngân Tài Tài tổ tổ tổ, đức Ngân Tri Tri tổ tổ tổ, đức Hà Hào Hào tổ tổ tổ, đức Hà Hùng Hùng tổ tổ tổ, đức Hà Dũng Dũng tổ tổ tổ, đức Thịnh Vương Vương tổ tổ tổ, đức Thịnh Phát Phát tổ tổ tổ, đức Thịnh Đức Đức tổ tổ tổ, đức Trường Đại Nhân tổ tổ tổ, đức Trường Đại Nghĩa tổ tổ tổ, đức Trường Hiếu Hiếu tổ tổ tổ, đức Sơn Lợi Lợi tổ tổ, đức Sơn An An tổ tổ, đức Sơn Hạnh Hạnh tổ tổ tổ.Các Ông Bà Hậu Đế Hắc Long Hắc Tiên tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, về thời mạc pháp chốn trần gian đã biến thành bể khổ, nhân sanh lặng hụp trong biển trần cõi tạm trần gian không những là cõi tạm, mà còn là cõi vô thường, sanh, già bịnh, tử liên miên. Lại còn ngũ tai Thủy Tai - Hỏa Tai - Phong Tai - Động Đất - Ôn Dịch, mưa to gió lớn lũ lụt, nước dân cuốn trôi tất cả vùi lấp dưới lòng đại dương kinh hoàng, núi lửa phụt lên tàn phá khắp nơi,vùi lấp lầu đài cung điện, làng mạc, kỳ quan, phố xá, nhân loại khó mà tránh thoát, kinh khiếp, bão lớn càn quét nhà cửa đền đài sụp đổ, chết chóc thê thảm vô cùng, động đất xãy ra khắp nơi khắp chốn, nhà cửa đền đài sụp đổ tan tành, vùi lấp cuộc đời, khốn đốn biết là bao, đâu phải chỉ có thế Ôn Dịch tràn lan, chiến tranh thường can qua, gặp lúc thời mạc pháp thời tai họa trùng trùng, không như cõi trời thiên đàng cực chúng ta mãi mãi bình yên vạn sự. Từ khi chúng Ta rời khỏi trần gian đến nay trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm, nhân loại con cháu trần gian lớp nầy già chết đi, lớp khác lại sanh ra, cứ thế hết lớp nầy tới lớp khác không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng người siêu sanh về non tiên cực lạc càng về sau càng ít.Hiện nay cõi trần gian đến thời Trung Ngươn, Hạ Ngơn Mạc Pháp. Cõi non tiên, không còn liên thông với trần gian được nữa, người non tiên không còn xuống ở cõi trần, người trần tục không còn lên được cõi non tiên, từ lâu rồi, vì khí tiên thiên biến mất không còn nơi chốn trần gian, cõi trần gian đã chuyển qua giai đoạn khác, giai đoạn người tiên muốn xuống sống nơi chốn trần gian phải đầu thai trở lại làm người trần tục.10 Những người trần tục chỉ cần không quên Cội Nguồn, không mất Nhân Luân Hiếu Nghĩa khi sống làm nhiều việc phước thiện, khi chết linh hồn siêu sanh đầu thai lên các cõi non tiên cực lạc, hay các tần trời làm con cái chư thiên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hưởng phước trời.11 Những người trần tục tuy làm nhiều việc thiện, nhưng lại quên cội mất nguồn, không phân biệt đều ngay lẽ phải khi chết đi thời tái sanh trở lại làm người. Những người nhiều hạnh lành nhưng lạc cội lạc nguồn khi chết đi tái sanh trở lại làm người giàu sang phú quý. Những người không phân biệt được ác thiện tâm ý keo kiệt chết đi tái sanh trở lại làm người bần hàn, có tài có đức thời làm giàu, vô tài vô đức thời phải chịu nghèo mãi.12 Những người trần tục được nhiều người kính nể, có kẻ hầu người hạ, tiền hô hậu ủng, một là giàu có, hai là quan, vua, ba là tài năng, bốn là học nhiều hiểu rộng, năm là có chút ít công tu luyện, sáu là có công với nhân loại, bảy là có công với xã hội, tám là có công với đạo, chín là có công cứu người, mười là có công với non sông tổ quốc, nhưng lại quá kêu ngạo, tư tôn, tự đại, không coi ai ra gì, lại hay nóng giận, la hét, quát tháo, không kìm chế được những việc không đáng vào đâu, tạo ra nghiệp sân giận quá lớn Lạc Cội Lạc Nguồn mất đi Nguồn Cội Ông Cha không rõ lương tâm mất đi căn bản đạo đức khi qua đời bị chuyển kiếp vào cảnh giới A Tu La, cảnh giới Da Xoa, cảnh giới A Tu La Thượng quyền lực hơn cảnh giới A Tu La Hạ, sống xen kẽ với Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở non tiên cực lạc cảnh giới Địa La.13 Giai đoạn trần gian hiện nay đã chuyển đến giai đoạn trung ngươn hạ ngơn mạc pháp, nhân loại trần gian đã rơi vào biển khổ, Văn Hóa Cội Nguồn đã thất truyền biến mất từ lâu, mặt trời chánh giác biến mất, bóng u minh trùm xuống nhân gian, cánh cửa thiên đàng khép lại, cánh cửa địa phủ mở rộng ra, khó mà cứu vản tình thế nhân loại trần gian sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Đã bốn lần đại hội ĐÀ LA, tìm phương cách cứu nhân loại bớt đi sa đọa xuống các tần địa phủ, nhưng chưa đạt mấy kết quả, có cái khó mà không ai giải quyết được, là khi đầu thai xuống chốn trần gian làm người phàm tục thời quên hết không nhớ gì cả.14 Gặp phải thời chiến tranh loạn lạc, binh đao máu lửa ma đạo thịnh hành, ác đạo quỉ đạo hưng thịnh, dân chúng mê muội bị danh lợi, vật chất lôi kéo, không biết bao nhiêu là Phật,Thánh, Tiên, Thần , Chúa, đầu thai xuống chốn trần gian. Khi sanh ra làm người thời quên hết không còn nhớ chi cả nên bị dòng đời thế tục lôi cuốn theo luôn, vào con đường ma đạo, ác đạo, chạy theo danh lợi, hết mong trở lại thiên đàng cực lạc.15 Thế sự trần gian vào thời mạc pháp vô cùng khốc liệt, thôn tính, chém giết, đàn áp, khốn khổ vô cùng, người trần thế vốn đã quen trong bển khổ mà đôi khi còn chịu không nổi huống chi là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vốn đã quen sống trong cảnh yên bình tự do tự tại, khi đầu thai xuống trần, liền gặp phải vô số nghịch cảnh xảy ra, bao phiền não vì thế mà nổi lên, làm hại cái tâm thanh tịnh của chính mình lao theo con đường vật chất, chen lấn cạnh tranh tìm sự sống tạo ra nghiệp dữ nhân nào quả nấy bị nghiệp lực phàm trần xây chuyển khó mà trở lại thiên đàng được nữa. Kinh khiếp hãi hùng khi đã lao vào biển khổ trầm luân chịu bao cảnh khốn khổ oan trái hận thù lặng hụp mãi trong biển khổ trần gian những dòng thơ biển khổ theo đó cũng ra đời.

Thơ rằng:

Trần gian biển khổ biết bao

Chiến tranh loạn lạc lao đao khiếp người

Tết về chẳng có tiếng cười

Rầm rầm binh lính ầm ầm giáo reo

Mịt mù khói lửa binh đao

Thây người ngã gục xiết bao hãi hùng

Cha khóc con vợ khóc chồng

Ngẹn ngào nức nở chín tần trời cao

Không đi chúng cũng bắt đi

Làm binh, làm lính còn chi an nhàn

Trộm cướp cùng khắp xốm làng

Xa gần xương trắng chiến trường thây phơi

Ma củ, ma mới, khốn nguy

Mấy tần địa phủ con chi linh hồn

Đói nghèo bệnh tật dập dồn

Kêu oan kêu mãi thân còn nắm xương

Cuộc đời khốn khổ thảm thương

Sống đó chết đó thê lương chừng nào

Hành hình tra tấn thét gào

Tháng năm ở mãi ngục tù thảm thê

Bể trần biển khổ khiếp kinh

Tháng năm lặng hụp lao đao khốn cùng

Khổ thân khổ cả tâm hồn

Trăm nghìn khốn khổ chất chồng núi non

Chạy giặc trốn giặc lang thang

Binh đao máu lửa nát tan cơ đồ

Trần gian tranh bá tranh hùng

Bỡi do lạc Cội lạc Nguồn mà ra

Thiên đàng mất lối đi lên

Địa phủ đọa xuống còn chi linh hồn

Tai bay họa gỡi dập dồn

Nhân nào quả nấy hết còn an vui

Thánh, Thần xuống thế cứu nguy

Không ngờ lạc mất đường đi về trời

Lạc vào ác đạo hết đời

Khó mong trở lại thiên đàng tiêu diêu

Khiếp kinh, kinh khiếp, khiếp kinh

Xuống trần khó nổi trở lên thiên đàng.​Các Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao nghe xong bài thơ phản ảnh nói lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần cứu thế trong cảnh đời mạc pháp bị dòng xáy biển khổ cuốn hút nhấn chìm luôn linh hồn đọa lạc không trở lại thiên đàng được nữa thời kinh hãi nghĩ nếu mình đầu thai xuống chốn trần gian vào lúc nầy thời cũng khó mà cứu vản được tình thế khốn nguy cõi trần, mà linh hồn cũng bị nhấn chìm luôn trong biển khổ vô thường ác đạo hoành hành không mong gì trở lại thiên đàng được nữa Ông Bà Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao chỉ biết thở ra lắc đầu. Các Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ thấy Ông Bà cấp cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, kinh hãi như thế, liền nói lên hai câu thơ rằng.

Tại nạn nầy chỉ có trời cứu khỏi

Khổ đau kia Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, độ qua.​Tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều phải thuận theo thiên ý cha trời mà hành sự, trông chờ vào đại hội Thiên La lần thứ năm nầy.16 Các Phật , Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao như chợt ngộ ra một điều, pháp thuật thần thông vô biên chưa phải là tối cao, mà tối cao chính là Đại Nguyện Đại Từ Đại Bi, Thần thông trí huệ vô biên, chánh đẳng chánh giác. Nương theo Thiên Ý Cha Trời mới đủ sức sanh xuống chốn trần gian thời mạc pháp chuyển đại pháp luân, chuyển xây tình thế, mở cửa Thiên Đàng lấp đường Địa Ngục cứu toát nhân loại trần gian thoát kiếp nạn siêu sanh Thiên Giới17 Đây nói về anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc, Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ, cùng hơn 10 triệu Ông Bà Cấp Cao ở lại tần trời thứ 1, sống cuộc đời an lạc tự tại, tự do hạnh phúc, muốn gì được nấy, hưởng phước báo không khác gì các tần trên, làm chủ hạ thiên vũ trụ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, xây dựng lên cuộc sống văn minh hiện đại tinh thần lẫn vật chất, giàu sang bậc nhất. Nhìn cảnh giới thiên đàng cực lạc xa gần kỳ quan, bảo tháp, cung vàng điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, nhà thờ, thánh thất, lầu đài phố xá, hang, động, ao, hồ, thác, suối, làng tiên, xốm tiên, kiến trúc xây dựng, cổ kính hiện đại, kỳ vĩ, trang nghiêm, nguy nga tráng lệ, kỳ công, hoa văn lộng lẫy, tinh xảo nghệ thuật khéo léo vô cùng.18 Tất cả những kiến trúc vật liệu xây dựng, vật dụng trang trí nội thất, đều toàn bằng bảy chất báu vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, cấu trúc pha trộn khéo léo, không chê vào đâu được, hào quang từ nhà cửa rực rỡ muôn màu muôn sắc, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, sự giàu sang như thế chỉ có ở thiên đàng cực lạc, ở trần gian không bao giờ có cảnh giới giàu sang đến bực nầy. Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ ở Xích Long Thiên Cung phóng quang thông báo cho Ông Bà cấp cao về Xích Long Thiên Cung hội họp.19 Không bao lâu thời Ông Bà cấp cao về dự họp đông đủ. Ông bà cấp cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhìn thấy Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ vẩn như ngày nào, tuy đã lớn tuổi nhưng thân tướng vẩn uy nghi, dù đó chỉ là thân xác phàm tục, hào quang tỏa ra trùng trùng rực rỡ hương thơm ngào ngạc, thời biết Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ đạo hạnh, thần thông, trí huệ, viên mãn, 30 vị Ông Bà tối cao thời Hậu Đế đó là:Đức Thịnh tổ tổ tổ, đức Thanh Hương tổ tổ tổ, đức Thanh Hoa tổ tổ tổ, đức Đại Tôn tổ tổ tổ, đức Hương Hương tổ tổ tổ, đức Đại Vương tổ tổ tổ, đức Hộ Quốc tổ tổ tổ, đức Đại Địa tổ tổ tổ, đức Thị Nương tổ tổ tổ, đức Hạ Hạ tổ tổ tổ, đức Linh Linh tổ tổ tổ, đức Quân Quân tổ tổ tổ, đức Chính Nhân tổ tổ tổ, đức Chính Nghĩa tổ tổ tổ, đức Chính Minh tổ tổ tổ, đức Châu Hồng tổ tổ tổ, đức Tôn Thánh tổ tổ tổ, đức Sa Vương tổ tổ tổ, đức Công Hầu tổ tổ tổ, đức Tế Hiền tổ tổ tổ, đức Cao Đệ tổ tổ tổ, đức Linh Hạt tổ tổ tổ, đức Linh Phụng tổ tổ tổ, đức Văn Nhân Tổ Tổ, đức Cung Hản tổ tổ tổ, đức Hạo Duyên tổ tổ tổ, đức Tây Thiên tổ tổ tổ, đức Đại Luân tổ tổ tổ, đức Thiên Hoa tổ tổ tổ, đức Châu Lục tổ tổ tổ.20 Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên Tổ Tổ Tổ nhìn khắp pháp hội thuyết giáo dạy rằng, đến lúc nầy chúng ta mới thấy lời dạy CHA TRỜI , MẸ TRỜI thương nhân loại con người đến múc nào. Khuyên dạy chúng ta hãy rời bỏ trần gian nhỏ hẹp, trở về ngôi nhà chung vũ trụ rộng lớn.Trần gian chỉ là cõi tạm thiên đàng mới thật chính quê, trần gian vô thường khốn khổ, thiên đàng sống mãi an vui, trần gian gặp phải thời mạc pháp, tai họa truyền miên không sao kể xiết. Thiên đàng là cõi vĩnh hằng, hưởng phước đời đời, trần gian là cõi chia ly sanh tử. Thiên đàng là cõi sống mãi sum hộp, trần gian cuộc đời ngắn ngủi, thiên đàng là cõi sống lâu vĩnh hằng, trần gian không làm thì đói thiên đàng không làm mà cũng có ăn, trần gian ốm đau bệnh tật thiên tai, bão lụt, động đất, ôn tai dịch họa, chiến tranh áp bức, tù đày, sống nơi chốn trần gian dễ sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Sống ở Thiên Đàng hạnh phúc vĩnh cửu tự tại tự do.Nếu đên so sánh hai cảnh giới Trần Gian với Non Tiên cực lạc thời hai cảnh giới khác nhau xa. Trần gian hiện không chỉ là khổ mà là biển khổ, khổ nầy chồng lên cái khổ kia, khổ kia chồng lên cái khổ nọ, cái khổ chất lên đầu lên cổ không sao kể cho hết, khổ đau, khổ tật, khổ bệnh, khổ đói, khổ nghèo, khổ nô lệ, khổ bị áp bức, khổ chiến tranh, khổ dịch bệnh, khổ mất tự do, khổ bị kìm kẹp, khổ bão lụt, khổ động đất, khổ nghịch cảnh, khổ cây muốn lặng gió chẳng chịu ngừng, mình không hại họ, họ cũng hại mình,khổ thất tình lục dục khổ bát phong làm hại, ôi muôn nghìn sự khổ chồng chất lên nhau kể sao cho hết nói sao cho cùng.21 Nên CHA TRỜI, MẸ TRỜI, mới dạy bảo con cháu Tiên Rồng, hãy trở về Cội Nguồn hướng thiện làm lành sống vì nhân loại anh em, giúp đở nhân loại anh em tiến hóa linh hồn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về trời, làm chủ cõi trời, làm chủ non tiên cực lạc. Phải thật giác ngộ trần gian chỉ là cõi tạm thiên đàng mới thiệt chính quê, sống cuộc đời giàu sang bậc nhất sống trên châu báu ngọc ngà sống lâu an vui tự tại.22 Con người sống nơi chốn trần gian gặp đời mạc pháp lo đủ mọi thứ, lo cái ăn , cái mặc, lo nghèo lo đói, lo chỗ ở lo việc làm, lo công danh, lo địa vị, hết chuẩn bị cái này, tới chuẩn bị cái kia, nhưng ít ai lo cho lúc chết linh hồn sẽ ra sao lạc lỏng về đâu, siêu hay đọa, sống thời lo chuẩn bị đủ thứ, nhưng lại quên chuẩn bị hành trang khi chết linh hồn sẽ mang theo những gì, vì thế những dòng thơ cũng ra đời phản ảnh nói lên con người sống ở đời mạc pháp hết lo cái nầy tới chuẩn bị cái kia, nhưng nào có hết cái khổ, rốt cuộc trắng tay, tay trắng, khi nhắm mất lìa đời xuôi tay linh hồn không mang theo được những gì, ngoài nghiệp ác và nghiệp thiện, thiện thì siêu lên thiên đàng ác thì đọa xuống các tần địa phủ khốn khổ vô cùng.
 

shopoga

✩✩
Thơ rằng:

Bôn ba trần thế khổ cuộc đời

Quanh năm, suốt tháng khổ ghê nơi

Mấy ai thoát khỏi đời thiếu thốn

Địa phủ âm ti gọi đến rồi

Trắng tay, tay trắng đời nhắm mắt

Khổ theo, theo mãi hồn nổi trôi

Ác nghiệp gieo ra giờ gánh hết

Lầm đường lạc lối đọa khắp nơi

Thế gian biển khổ muôn trùng

Anh hùng lạc đạo mắt vòng khốn nguy

Thiên đàng đã mất lối đi

Con đường Địa Phủ rộng thênh bước vào

Gặp thời mạc pháp xoay vần

Lạc vào ác đạo hết còn siêu thăng

Đọa vào Ngạ quỉ, Súc Sanh

Chịu muôn ức khổ đọa sa luân hồi

Phật, Tiên, Thánh, Chúa thương tình

Xuống trần độ thế cứu thời muôn dân

Hay đâu trần thế chuyển xây

Phật, Tiên, Thánh, Chúa khó thay về trời

Lạc vào ác đạo mất rồi

Khó mong trở lại Thiên Đàng chánh quê

Thảm thê kinh khiếp thảm thê

Cứu đời không được khó về tiên ban

Trần gian hồn mãi lang thang

Cuốn theo bể khổ trần gian mịt mờ.​Các Ông Bà cấp cao nghe Ông Bà Hậu Đế thuyết giáo về đoạn thơ nói về biển khổ thời mạc pháp nơi, và những sự nguy hiểm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần gian cứu nhân loại trần gian không những không được. Mà còn bị dòng xoáy phiền não trần gian cuốn hút theo linh hồn khó mà trở về Thiên Đàng được nữa thời không khỏi kinh hãi. Liền thưa hỏi Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ có cách gì cứu được nhân loại con cháu trần gian thoát khổ mà trở về non tiên cực được không? Ông Bà Hậu Đế Xích Long Xích Tiên tổ tổ tổ trả lời có nhưng khó vô cùng.Có một cách cứu được nhân loại trần thế thoát khổ là đêm Văn Hóa Cội Nguồn xuống chốn nhân gian, nhưng rất khó làm được việc đó vì sanh xuống trần gian đầu thai vào bụng mẹ khi sanh ra thời không còn nhớ chi cả, quên hết như một tờ giấy trắng, gần mục thời đen gần đèn thời sáng, gặp lúc ma đạo, quỉ đạo, ác đạo, thịnh hành thời lạc vào ma đạo, ác đạo, quỉ đạo ngay,hết mong trở về thiên đàng cực lạc, tưởng đâu xuống biển khổ trần gian cứu được nhân loại trở về con đường thiện, dẹp tan ma đạo, ác đạo, quỉ đạo, ngờ đâu linh hồn sa đạo luôn vào con đường ma đạo, ác đạo, quỉ đạo, bị biển khổ trần gian nhấn chìm luôn linh hồn, lưới khổ bao vây không còn thoát ra được nữa, vĩnh viễn không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, linh hồn dần dần sa đọa luôn xuống các tần địa phủ, hết mong trở lại làm người phàm tục, nói gì đến trở lại thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở lại thiên đàng cực lạc. Ông Bà Cấp Cao càng nghe càng kinh hãi. Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nói đã bốn lần đại hội Đà La nhưng vẩn chưa tìm ra phương pháp truyền bá kinh luân Ngũ Giáo xuống chốn nhân gian, nhất là kinh Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời chủ nghĩa đại đồng, không những cứu nhân loại, mà còn cứu được Phật, Thánh, Tiên, Thần chúa lâm phàm thấy rõ con đường về trời. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống phàm trần lạc mất Cội Nguồn lạc đạo không trở về thiên đàng cực lạc được, số đông không phải là ít, tất cả đều trông mong vào đại hội lần thứ năm nầy.23 Đây nói về anh em Da Vàng giống dân Hồng Ngọc Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ, ở lại phía Đông Nam tần trời thứ 1 với hơn 20 triệu người Ông Bà Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao xây dựng lên cuộc sống mới cuộc sống giàu sang bậc nhất hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm hàng nghìn lần, làm chủ hạ thiên vũ trụ, làm chủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, làm chủ địa luân, thủy luân, phong luân, trải qua hơn mười nghìn năm.Thời trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm, chuyển qua thời trung ngươn hạ Ngơn mạc pháp, thời kỳ độc quyền, độc tài, độc trị, thịnh hành, trần gian vì thế đã biến thành biển khổ, linh hồn lên thiên đàng thí ít mà sa xuống các tần địa phủ thì nhiều.Nhìn tần trời thứ 1 nơi Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ an ngự, Anh Em da vàng xây dựng lên không biết bao nhiêu là kỳ quan bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đường sá, nhà cửa, chùa chuyền, đền thờ, nhà thờ, thánh thất, lầu đài phố xá, hang, động, làng tiên, xốm tiên, kiến trúc xây dựng, cổ kính, hiện địa, kỳ vĩ trang nghiêm, nguy nga tráng lệ, kỳ công, nghệ thuật tinh xão vô cùng.24 Tất cả những kiến trúc xây dựng, vật dụng đều làm bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, kết hợp cấu trúc đẹp vô cùng, hào quang tỏa ra rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, sự giàu sang tột bực nầy chỉ thiên đàng cực lạc mới có, còn trần gian thời không thể nào có được, hướng thiện làm lành, cứu giúp nhân loại anh em, giãi thoát khốn khổ, trở về với cội với nguồn, là hướng đi đúng, cứu nhân loại anh em thoát khốn khổ, cũng là cứu lấy chính mình, tất cả đều trở về thiên đàng cực lạc, hưởng sự giàu sang tột bực, sống mãi an vui hạnh phúc, theo lời dạy của đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, trần gian cõi tạm thiên đàng chính quê.25 Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên ở Hồng Quang Thiên Cung phóng quang thông báo Ông Bà cấp cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở khắp Đông Nam tần trời thứ nhất Hồng Quang Thiên Cung hội hộp, nhận được thông tin Ông Bà Cấp Cao tức tốc lên đường không bao lâu thời Thiên Cung Ông Bà cấp cao hội tụ đông đủ, Ông Bà cấp cao nhìn thấy 30 vị tối cao Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ người nào người nấy hào quang rực rỡ hương thơm ngào ngạc, tuy còn mang thân xác phàm tục, tuổi đả cao nhưng vẩn uy phong sự trẻ trung lâu già ai nhìn thấy cũng phải kính nể thời biết Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ Đạo Hạnh Viên Dung, Trí Tuệ Vô Biên, vào bậc thượng thừa Phật Thánh, Tiên, thần, chúa 30 vị Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ thời ấy là:Đức Thiên Bổn tổ tổ tổ, đức Minh Hạnh tổ tổ tổ, đức Văn Khánh tổ tổ tổ, đức Đức Thịnh tổ tổ tổ, đức Đức An tổ tổ tổ, đức Ngọc Liên tổ tổ tổ, đức Trúc Linh tổ tổ tổ, đức Nại Am tổ tổ tổ, đức Cung Giáo tổ tổ tổ, đức Đức Minh tổ tổ tổ, đức Thượng Quang tổ tổ tổ, đức Thiên Nữ tổ tổ tổ, đức Vương Công tổ tổ tổ, đức Chính An tổ tổ tổ, đức Thị Nương tổ tổ tổ, đức Cơ Giác tổ tổ tổ, đức Cơ Trí tổ tổ tổ, đức Huệ Huệ tổ tổ tổ, đức Đạt Nghĩa tổ tổ tổ, đức Chánh Hưng tổ tổ tổ, đức Chân Thiện tổ tổ tổ, đức Thạch Nguyên tổ tổ tổ, đức Tôn Quân tổ tổ tổ, đức Văn Văn tổ tổ tổ, đức Thượng Tiên tổ tổ tổ, đức Trung Tiên tổ tổ tổ, đức Hạ Tiên tổ tổ tổ, đức Phước An tổ tổ tổ, đức Đức Siêu tổ tổ tổ, đức Hạnh Hạnh tổ tổ tổ.26 Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nhìn khắp thiên hội thuyết giáo dạy rằng. Từ khi chúng ta về trời đến nay hơn mười nghìn năm, thời nơi chốn trần gian đã trải qua 3 triệu 600 nghìn năm, không biết bao nhiêu là lớp người già nua qua đời, một số siêu sanh lên cõi Địa La, đầu thai làm người tiên, một số tái sanh đầu thai trở lại làm người phàm tục, một số rơi vào ác đạo đã biến linh hồn trở thành linh hồn Quỉ, linh hồn Ma, và cũng không ít linh hồn sa đọa xuống các tần địa phủ, vô cùng khốn khổ.Ở vào thời kỳ trung ngươn hạ Ngơn mạc pháp nầy, ma đạo, quỉ đạo, ác đạo, đi vào thịnh hành, nhân loại vô cùng khốn khổ, cái khổ nầy chồng lên cái khổ kia, cái khổ kia chồng lên cái khổ nọ, trần gian giờ đây đã biến thành biển khổ thật sự, sự khổ không biết đâu là cùng. Cuộc đời nhân loại trần gian trải qua lắm nỗi gian truân, trăm cay nghìn đắng, thời thế chiến tranh loạn lạc, lánh nạn chạy giặc lênh lênh đênh trôi giạt khắp nơi, còn phải chịu nhiều ốm đau bệnh tật, thảm cảnh ấy cũng đã hình thành lên những dòng thơ theo năm tháng cuộc đời.

Khốn khổ chiến tranh khổ cuộc đời

Binh đao máu lửa dậy khắp nơi

Gian truân lê bước thân chạy giặc

Đau Thương vạn dặm đói rã rời

Chia lìa chồng vợ con li tán

Chết chóc lan tràn lặng hụp bơi

Sầu lên tới đỉnh sầu muôn hận

Dập dồn tai họa Sói Cáo xơi

Ôi cõi nhân gian khổ biết bao

Trăm nghìn cái khổ bám đeo vào

Chiến tranh máu lửa luôn tàn phá

Số phận con người chẳng ra sao

Cuộc đời như cá nằm trên thớt

Nỗi niềm chua xót tận trời cao

Tô thế binh đao luôn vơ vét

Tù đày tra tấn kiếp nhà lao

Ôi thôi trần thế đầy khốn đốn

Đâu như thiên giới mãi vui chơi

Giàu sang nhung lụa đời ca hát

Tự do tự tại kiếp an ngơi

Trường sanh bất tử niềm hạnh phúc

không sầu không khổ sống cõi trời

Tiếng ai ức nghẹn bên đường

Tiếng ai vang động núi rừng nước non

Tiếng dân oán tiếng dân oan

Tiếng gào thảm thiết nát ta cửa nhà

Tiếng ngậm ngùi than thở tù đày

Bạo tàn đàn áp sâu thầy mọt dân

Đời ai khốn đốn mặt ai

Ta vơ ta vét cho đầy túi tham

Hung tàn bạo ác, ác gian

Lương tâm đánh mất còn đâu con người

Nhân loại chung một Cội Nguồn

Cũng con cũng cháu Tiên Rồng trời cha

Trần gian mạc pháp can qua

Lạc vào ác đạo quỉ ma lộng hành

Binh đao máu lửa chiến tranh

Độc tài, độc trị, thịnh hành kể chi

Trần gian nhân loại khốn nguy

Bến bờ vực thẳm âm ti đọa đày

Đâu như tiên cảnh trên trời

Thiên Quyền Nhân Chủ cuộc đời tự do

Thái bình an lạc giàu sang

An vui tự tại thênh thang cuộc đời

Đâu như trần thế khốn cùng

Trăm nghìn cái khổ chất chồng lên nhau

Phật, Tiên, Thánh, Chúa lòng đau

Xuống trần cứu thế biết bao công trình

Gặp thời mạc pháp Hồng Trần

Phật, Tiên, Thánh, Chúa cũng đành bó tay

Thiên Đàng đã mất lối đi

Trần gian xoay chuyển hiểm nguy tột cùng

Xuống trần lạc mất Cội Nguồn

Mong gì trở lại Thiên Đàng được đâu

Ngược dòng trần thế đi lên

Thử xem trần thế mấy ai đạt thành

Một mình đã khó lắm rồi

Huống gì chuyển cả biển trời trầm luân

Nếu không có Cha Trời trợ giúp

Thời mong gì thoát kiếp tai ương

Nói gì tận độ nhân sanh

Nói gì trở lại non tiên phản hồi.​Ông Bà cấp cao Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa nghe những dòng thơ phản ảnh cuộc sống khổ chồng lên khổ, tai họa chồng lên tai họa, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần thời không mấy ai trở về non tiên được nữa thời ai nấy cũng kinh hoàng, liền thưa với Ông Bà Hậu Đế rằng. Gặp phải thời mạc pháp nầy có cách gì xuống thế cứu khổ nhân loại anh em trần gian mà trở về non tiên cực lạc an toàn được không ?27 Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ lắc đầu nói nếu cứu được thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cấp cao xuống trần hết rồi cần chi mở ra Đại Hội Đà La tìm giải pháp cứu nhân độ thế, Cứu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm không trở về non tiên cực lạc, cũng như thiên đàng cực lạc, vì đã lạc mất Cội Nguồn. Lại bị dòng đời thế gian muôn cái khổ xây chuyển không thoát ra được.Đây chỉ mới là thời đại trung ngươn hạ ngơn mạc pháp, còn hạ ngươn hạ ngơn mạc pháp thời sự khốn khổ còn chuyển xây kinh khiếp hơn nữa, ở chốn trần gian hiện nay khí tiên thiên biến mất từ lâu không còn nữa, người tiên, người trời, không thể xuống trần gian sống được ( vì không còn khí tiên thiên ) muốn xuống trần gian sanh sống cứu nhân độ thế, thời phải đầu thai làm người trần tục trở lại. Khi đầu thai làm người trần tục thời không còn nhớ chi cả ý thức nhận thức như tờ giấy trắng, cái gì tác động mạnh thời ý thức nhận biết theo đó, liền bị bể khổ hồng trần xây chuyển cuốn theo con đường ác đạo không mong gì trở về Thiên Đàng được nữa không phải là khủng khiếp lắm sao. Lấy đâu ra Ngũ Giáo mà truyền. Nói gì đến Văn Hóa Cội Nguồn là kinh Giáo tối cao vũ trụ . Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sanh ra khỏi bụng mẹ quên hết biết gì, phải nương theo cha mẹ để mà sanh sống, học ăn, học nói, học gói, học mở.
 

shopoga

✩✩
28 Gặp phải thời đao binh loạn lạc, chiến tranh triền miên, ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, thịnh hành, số phận nhân loại trong bàn tay bạo chúa, độc quyền, độc tài, độc trị, theo xu thế thời sống, đi ngược lại xu thế thời chết, thiện làm nô lệ, ác lại lên ngôi, chiến tranh tàn khốc, kẻ thắng thời xưng là vua, kẻ thua cho đó là giặc, thật ra giặc với vua nào có khác gì, nên nhân loại mãi chìm đắm trong cảnh khổ, hàng loạt giáo điều kìm kẹp đặc ra trói buộc con người nào có tự do chi đâu, nói gì đến bình đẳng, công bằng, tất cả chi là mơ ước không bao giờ hiện thực hiện được.29 Cảnh chiến tranh xưng hùng, xưng bá, tranh giành thuộc địa, tranh giành quyền lợi, tạo ra cảnh loạn ly, tan tóc, đau thương, những số phận bị bắt đi lính, ra chiến trường làm mồi cho gươm, đao, giác, mác, đạn, tên, banh da xẻ thịt, cha mất con vợ mất chồng lê thê trên bước đường đời, cửa nhà chiến tranh tàn phá, nỗi phẩn uất, ngẹn ngào trước bao sự bạo tàn, dã man, đầy bất công.30 Nhìn cảnh đớn đau loài người trong vòng khung thể chế độc tài, độc quyền, độc trị, đâu được như loài chim bay trên nền trời cao, tự do bay nhảy an vui, những cảnh thê lương đầy sầu muộn, hình ảnh đói rét tha phương cầu thực, thế mà đói đau, bệnh, tật, cứ đeo bám lấy con người, có phải chăng khổ chồng lên sự khổ, sức chịu đựng con người quả là không thể tưởng, vương lên trăm nghìn sự khổ để sống, sự khốn khổ có nhiều loại muôn hình vạn trạng, như bóng ma bóng quỉ mãi đeo đuổi bám lấy sự sống con người.31 Cảnh thống trị bóc lột cũng muôn hình vạn trạng, vì thế nỗi khổ của nhân loại cũng đa dạng trăm đắng nghìn cay, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng bị dòng đời thế tục lôi cuốn luôn không mong gì thoát ra được. Nhân quả ác nghiệp xoay chuyển không mong gì trở lại làm người nói gì trở về ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở lại Thiên Đàng cực lạc. Thương cho nhân loại đời mạc pháp, lạc Cội mất Nguồn, không những khổ chốn trần gian, mà còn mang theo cái khổ xuống các tần địa phủ, không biết bao giờ siêu sanh trở lại trần gian, nói gì đến siêu sanh lên các cõi thiên đàng cực lạc, thê thảm thay.32 Ông bà cấp cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nghe Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ nói lên sự khó khăn cứu khổ nhân loại trần gian, vì trần gian hiện giờ là thời mạc pháp bể khổ, khổ chồng lên khổ, ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, thịnh hành, thời khiếp kinh nếu có đầu thai xuống chốn trần cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển khổ trầm luân, ác đọa, ma đạo, quỉ đạo, lôi kéo dẫn dắc, không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, càng nghĩ càng kinh khiếp, dù cho pháp thuật thần thông cao cho mấy cũng bằng thừa, không khéo còn bị sa đọa nặng hơn nữa.33 Có thể nói trần gian đời mạc pháp đại đa số bị danh lợi, vật chất cám dỗ, lòng nhiễm ác mỗi ngày một nặng, cuộc sống luôn đi vào sự dối trá, giả hình, biết bao thủ đoạn mánh khóe, lừa gạt, lòng người nhiều lúc còn hiểm độc hơn loài rắn, rít. Không những thế cảnh đời sa đọa luôn buôn mình trong ô uế điên cuồn dục lạc không biết chán.34 Nhìn cảnh tham tàn bạo ác, thủ đoạn, cướp của giết người không gớm tay, dùng sức mạnh tàn sát những kẻ yếu hơn, ngông cuồng ngạo mạn, tự cho mình là thần là thánh, miệng nam mô lòng một bồ gươm đao, tham lam vô độ không kể gì đến phẩm hạnh, nhân cách con người, nói gì đến luân thường đạo lý.35 Ai cũng biết tham lam tàn bạo độc quyền, độc tài, độc trị, chà đạp lên sự công bằng, bình đẳng, tự do của mỗi con người là tội ác tội lỗi không sớm thì chầy cũng sẽ đi vào đại họa, gieo gió gặt bão, gieo ác gặt ác, gieo giống gì trổ ra giống nấy, nhưng vì lạc cội lạc nguồn phóng lao theo lao không bao giờ thoát ra được sự khốn khổ, oan oan tương báo, nợ nợ đáo đầu không biết bao giờ dứt được, cùng nhau sa đọa xuống các tần địa phủ như tên bắn.36 Nhìn cuộc thế, thời thế, thời mạc pháp trần gian đi vào cảnh giới tối tăm, bóng u minh bao trùm lấy trần gian, dù Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống chốn trần gian, cũng khó mà lội ngược dòng đời, khi ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, đương lúc thịnh hành, huống chi là đầu thai xuống chốn trần gian quên hết mọi chuyện, thời làm sao chống trả lại tình thế lội ngược dòng đời khi chỉ có một mình giữa biển khổ trần gian mênh mông, càng nghĩ ông bà cấp cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa càng kinh hãi.37 Ông Bà Hậu Đế Hoàng Long Hoàng Tiên tổ tổ tổ nói, cũng bỡi vì quá khó khăn trong công cuộc cứu khổ nhân loại trần gian, nên đã trải qua bốn lần đại hội ĐÀ LA, nhưng kết quả vẩn chưa cao lắm, lần đại hội thứ 5 sắp tới huy vọng tìm ra phương pháp cứu khổ nhân loại trần gian, đưa nhân loại trần gian về trời, mở cửa thiên đàng lấp đường địa phủ.38 Ông Bà cấp cao sau cuộc hội hộp trở về suy nghĩ dù cho tu luyện pháp thuật thần thông có cao tới đâu đi nữa cũng khó mà cứu được nhân loại con cháu chốn trần gian về trời vào giai đoạn mạc pháp nầy, một sự khó không thể nào tưởng tượng cho nổi có lẽ chỉ trông chờ vào đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI mà thôi, tai nạn nầy chỉ có TRỜI, mới cứu khỏi, khổ đau kia Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nương vào Cha Trời mới cứu khổ độ qua.39 Đây nói về Ông Bà cấp cao năm màu da anh em ở khắp đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc tần trời thứ 1, nhìn thấy Bạch Vân Thiên Cung. Bích Vân Thiên Cung. Xích Long Thiên Cung. Kim Long Thiên Cung. Hồng Quang Thiên Cung xuất hiện mây ngũ sắc to lớn hào quang trùng trùng rực rỡ cả không gian, thời chợt hiểu ra, Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ năm màu da anh em, đi dự đại hội ĐÀ LA trên đỉnh núi Tu Di, hay còn gọi Thượng Đà La, Đao Lợi Thiên những đám mây ngũ sắc to lớn bay lên hư không phút chốc biến mất.Những bậc xuống chốn trần gian, như hoa sen không nhiễm trần, lội ngược dòng đời, lòng đại từ đại bi rộng khắp, trí huệ vô biên, mở ra con đường rộng lớn tận độ nhân loại trần gian, là đấng tối linh vũ trụ. Đây là điềm phước lành của nhân loại trần gian, đấng tối địa linh thiên hành sự theo thiên luật, thiên ý cha trời, hàng chục triệu năm cũng chưa thấy xuất hiện một lần. Những ai được trông thấy, hoặc nghe lời giảng dạy của người thời không còn gì hơn nữa, những người ấy nhất định là những bậc đại căn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao, những bậc đã từng phát đại nguyện, không thể nghĩ bàn.Hết phần 1 chương 8

Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 8

Long Hoa Pháp Tạng.

---------------------------------------------------Chương 8Phần 2ĐẠI HỘI ĐÀ LA1 Đây nói về trên đỉnh núi Tu Di tần trời thứ hai Thượng Đà La, từ phương Tây hành kim tần trời thứ 2 hàng chục đám mây ngũ sắc từ xa bay đến hào quang trùng trùng, hương thơm ngào ngạc, thì ra anh em Da Trắng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao từ phương Tây bay về Trung Ương Thượng Đà La dự đại hội.2 Anh em Da Trắng hạ chân xuống Thiên Cung, nơi thiên hội Cung linh tiêu, đã bày sẳn tiệc hội bàng đào, đủ loại trái cây, đủ loại món ngon vật lạ hiếm quý, hương thơm ngào ngạc hào quang tỏa lên đẹp mắt vô cùng.3 Đồng cùng lúc ấy từ phương Đông, phương Bắc, phương Nam, lớp lớp mây ngũ sắc từ xa bay đến hào quang trùng trùng hương thơm ngào ngạc, anh em Da Chàm, anh em Da Đen, anh em Da Đỏ, mỗi người một vẻ, áo quần sắc màu rực rỡ, thân tướng uy nghi, người nào người nấy nam cũng như nữ xinh đẹp vô cùng, mỗi người đều mang theo một hai bảo bối vừa xinh xắn, trông lạ mắt, làm tăng thêm vẻ sang trọng cũng như sự uy phong của mỗi con người.4 Cũng cùng lúc ấy Ông Bà Hậu Đế tổ tổ tổ năm màu da anh em, phật, thánh, tiên, thần, chúa, bay lên dự hội. Cũng cùng lúc ấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Ngũ Giáo năm màu da anh em cấp cao từ Địa La, Thiên La, bốn phương tám hướng dưới núi Tu Di bay lên, hào quang rực rỡ hương thơm ngào ngạc, thế là nơi cung thiên hội mỗi lúc một đông, không bao lâu thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ngũ Giáo hội tụ đông đủ, có hơn năm trăm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao thần thông quảng đại vô biên. Tiên đồng ngọc nữ từ Cung Diêu Trì Vương Mẫu, bay đến áo quần tha thước, màu sắc tươi thắm, hoa văn, lộng lẫy, lớp hạ xuống đất, lớp bay trên không, trổi nhạc múa hát, ca ngợi công đức Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Ngũ Giáo năm màu da anh em, để mở màn đại hội Đà La, Trống trời tự kêu chiêng la tự đánh.5 Cùng lúc ấy trên bầu trời Đà La, ngũ Long ngũ Phụng, xuất hiện bay lượn trên bầu trời, hào quang trùng trùng rực rỡ, ngũ phụng múa hát, thiên long canh giữ nội ngoại bất nhập, để cho đại hội đi vào thắng lợi thành công.6 Khi ấy trong đại hội có vị đại tiên Đức Hồng Quân chủ trì đại hội đọc diễn văn khai mạc lời văn khai mạc đại hội như sau:Kính thưa: NGỌC HOÀNG HUYỀN THIÊN CAO THƯỢNG ĐẾ ĐẠI THIÊN TÔN, KÍNH THƯA PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA NĂM MÀU DA ANH EM.KÍNH THƯA ĐẠI HỘI:


Chúng Ta là con cái nhà trời, dòng giống Tiên Rồng, rời bỏ chốn trần gian chiếc nôi nhỏ bé, bay về ngôi nhà chung vũ trụ, ở thời TIÊN ĐẾ, cũng như thời HẬU ĐẾ, từ đó đến nay nhân loại chư thiên, chư tiên, sống trong cảnh thái bình an lạc, tự do tự tại, an vui, muốn gì được nấy, giàu sang tột bực, sống lâu hạnh phúc, cuộc sống thiên đàng cực lạc hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp hàng trăm hàng nghìn nghìn lần, càng sung sướng hạnh phúc bao nhiêu thời chúng ta càng nghĩ thương nhân loại trần gian bấy nhiêu, vì nhân loại trần gian hiện nay vô cùng khốn khổ, phần nhiều sa đọa xuống các tần địa phủ. Chịu khổ hàng nghìn hàng vạn năm.7 Kể từ khi Ông Bà tối cao TIÊN ĐẾ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời đến nay đã lâu xa, chỉ nói thời Hậu Đế dẫn con cái, cháu chắt, chút chít về trời đến nay cũng đã 10 nghìn năm thời trần gian đã trải qua hơn 3 triệu 600 nghìn năm, trần đi đến giai đoạn trung ngươn hạ ngơn mạc pháp. Ngũ Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không còn.Văn Hóa Cội Nguồn biến mất từ lâu mặt trời trí huệ không còn nơi chốn trần gian, bóng u minh vì thế tràng ngập che lấp ánh sáng tâm linh con người, làm cho con người lầm đường lạc lối, sa vào ác đọa, ma đạo, quỉ đạo, đêm lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa, tu luyện mấy trăm nghìn năm, phục vụ cho ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, uổng thay cho lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa, phụ vụ Lạc Cội sai Nguồn, dẫn đến khốn nguy khó mà cứu vản tình thế cho được. Cũng vì hiểu rõ nhân loại trần gian lâm vào cảnh khổ khốn nguy như thế, đạo làm bề trên làm Ông Cha như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chúng ta phải tìm đường cứu thế độ nhân hầu đưa nhân loại trần gian thoát khổ về trời. Và đã mở ra bốn lần đại hội Đà La, và lần nầy là lần thứ 5 hầu tìm ra giải pháp cứu thế hiệu quả cứu nguy nhân loại hồng trần.8 Đại hội Đà La lần thứ nhất mở ra ở trung ương phương Tây, do anh em Bạch Đế, đăng cai chủ trì, cách đây năm nghìn năm, đã mở ra một hướng đi mới là Ngũ Giáo chúng ta đêm sự giác ngộ tài đức của chính bản thân mình truyền xuống nhân gian, cứu thế, độ nhân, nhưng khi chư thiên, chư tiên đầu thai xuống chốn trần gian sanh ra làm người thời quên hết chẳng nhớ gì cả, nên không mở ra được con đường chân thiện nào, lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, lạc Nguồn lạc Cội, lạc vào ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, nên cùng chung số phận với người trần gian bị dòng đời lôi kéo sa đọa luôn, không mấy ai trở về thiên đàng được nữa, gây xôn xao nổi sợ hãi cho chư thiên, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không mấy ai đầu thai xuống chốn trần gian cứu nhân độ thế, vì đầu thai xuống chốn trần gian thời không mong gì trở lại thiên đàng cực lạc được nữa, từ đó rất ít chư thiên, chư tiên đầu thai xuống chốn nhân gian, vì sợ đọa lạc luôn.9 Sau một nghìn năm thời đại hội lần thứ hai, được mở ra ở trung ương phương Đông, do anh em Thanh Đế chủ trì đại hội, lại mở ra hướng đi mới, là những Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống chốn nhân gian là những bậc có chân mệnh làm thiên tử, chân mệnh làm quan, mới đủ quyền lực chuyển xây tình thế, khi đầu thai sanh ra lớn lên chốn trần gian, thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ngũ Giáo có nhiệm vụ đêm về non tiên dạy đạo, rồi đưa trở về trần gian hầu ra giúp dân giúp nước, mở ra con đường Phật Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo, Chúa Đạo, chuyển xây tình thế, hướng dẫn nhân loại trở về con đường chân thiện tu hành giải thoát, nhưng không mấy đạt kết quả vì dân chúng ngu si mê muội cứ trôi theo thế tục phàm trần quy y Ngũ Giáo phần lớn chẳng qua là để cầu tài cầu lợi, không mặn mà đến con đường giải thoát siêu sanh về trời lại thêm ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, hưng thịnh bỡi trần gian đến chu kỳ dương suy, âm thịnh. Hành Thiện bài bác, hành ác lên ngôi. Xu thế mê tín dị đoan tôn thời Bá Đạo. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần tuy có học đạo tu tiên nhưng quên hết kiếp trước của mình. Gặp hoàng cảnh nào thời xử lý theo hoàng cảnh đó. Gặp thời Mạc Pháp phải đối đầu không biết là bao nhiêu là thế lực cạnh tranh, tuy được làm vua, làm quan, nhưng khó mà xây chuyển được tình thế vì không mở ra được con đường chân thiện, mãi lo đối đầu với các thế lực chiến tranh, đó là nói những người Vương - Quan thiện căn lớn, còn những Vương - Quan thiện căn yếu thời sa ngã vào đường dục lạc, không biết chán, có cơ hội cho tham quan, ban hành nhiều chính sách Độc Tài Độc Trị không có lợi cho công cuộc hướng thiện, mà có lợi cho sự tham lam tàn bạo ác chế độ tham quan, sâu dân mọt nước, con đường thiện lành đâu không thấy, mà chỉ thấy muôn dân khốn khổ khắp nơi, bị áp bức kêu oan khắp nẻo, chiến tranh bùng nổ, dẫn đến cảnh thôn tính lẫn nhau thắng cho là vua, thua cho là giặc, xem đi xét lại giặc với vua cũng chẳng khác gì nhau, tất cả đều đi vào con đường tranh hùng tranh bá độc quyền, độc tài, độc trị, làm khổ cho bá tánh lê dân, khổ chồng thêm lên sự khổ. Làm vua, quan, chỉ lo đắm mê quyền lực, cuối cùng vua, quan, dân, chìm liểm một xuồng, sa chân xuống con đường địa phủ nên không mấy ai được trở lại thiên đàng.10 Lại sau một nghìn năm nữa thời đại hội Đà La lần thứ ba, được mở ra lần này ở trung ương phương Bắc, do anh em Hắc Đế đăng cai chủ trì đại hội, mở ra hướng đi mới, là khuyến khích những người phạm luật ở thiên giới, tiên giới, hoặc những người muốn đạt chính quả cao, trở lại chốn nhân gian bồi công lập đức, cứu nhân độ thế một ngày hành thiện ở chốn trần gian, bằng ở cõi tiên, cõi thiên tu luyện một trăm năm, chỉ cần trở lại được thiên đàng cực lạc thời coi như đạt đến đỉnh cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đạo hạnh trí tuệ viên mãn. Không biết bao nhiêu Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm nhưng chẳng khác nào như hạt muối quăn vào biển nước ngọt không thấm vào đâu cả, cuối cùng bị dòng chảy sự đời lôi cuốn theo, hết mong trở lại thiên đàng cực lạc.11 Lại sau một nghìn năm nữa đại hội ĐÀ LA mở ra lần thứ tư, ở trung ương phương nam do anh em Xích đế đăng cai chủ trì đại hội, mở ra hướng đi mới là phát tâm đồng loạt lâm phàm xuống, nhờ số đông mà làm nên việc lớn, thế là hàng triệu triệu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lâm phàm khi sanh ra làm người ai nấy quên hết kiếp trước của mình nên lạc mất phương hướng đoàn kết độ sanh. lập ra nhiều giáo phái, dẫn đến cạnh tranh xung đột lẫn nhau, chê bai lẫn nhau nhất là hàng đệ tử, chấp câu, chấp chử chấp danh từ đạo nầy hơn đạo kia rốt cuộc mười phần siêu sanh về trời chỉ có ba phần, còn bảy phần bị phiền não làm hại, vô minh xoay chuyển linh hồn lẩn quẩn nơi chốn trần gian không trở về trời được. Những việc xảy ra kể trên cũng có phần trách nhiệm của tất cả chúng ta, tôi tin tưởng qua đại hội lần thứ năm nầy sẽ tìm ra giải pháp hiệu quả nhất, cứu khổ cứu nạn nhân loại trần gian, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, còn đọa lạc nơi chốn trần gian trở về Thiên Đàng Cực Lạc. Ggiải pháp hướng đi mới ấy sẽ do ngọc đế, giải trình với đại hội.12 Ngọc Hoàng Huyền Thiên Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn giải trình. Nơi Thiên Hội Đà La Ngọc Đế giải trình rằng, thưa đại hội Chư Thiên Ngũ Đế anh em.Trần gian hiện nay là thời trung ngươn hạ ngơn mạc pháp, ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, thịnh hành, nhân loại chìm đắm trong biển khổ, thời đại âm thịnh dương suy, thất tình lục dục như nước vở bờ, bát phong xây chuyển khủng khiếp, phiền não sanh ra như non như núi, dòng đời cuồn mê chảy xiết, danh lợi bất chính ác bá hưng khởi che lấp chính nghĩa đại đa số nhân loại trần gian sa ngã vào con đường phạm tội, trào lưu đối trá, mưu mô xão quyệt, đóng tuồng giả dối, xu thế mánh khóe, thủ đoạn để lừa gạt, buôn Thần, bán Thánh, buôn Phật bán Tiên, Kể cả truyền thống Ông Cha cũng vì cái lợi mà vùi lấp. Không có tội ác nào mà không làm miển sao có lợi cho mình mà thôi. Thời đại xu thế trở chạy theo vật dục thành phong trào buông mình trong mọi dục lạc thấp hèn, lòng đầy ô uế không biết chán, chỉ biết lăn lốc trong tham tàn bạo ác.
 

shopoga

✩✩
13 Tính tình hung dữ, nóng nảy, chỉ biết cấu xé thôn tính lẫn nhau, cướp của giết người một cách tinh vi, ỷ quyền cậy thế làm hại nhân loại anh em, một cách dã man không lòng thương tiếc, thời đại âm thịnh dương suy làm cho con người quá kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng nắp vung, tự xưng mình ngang hàng với Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lòng tham lam vô độ không biết đâu là bờ bến, mất hết phẩm cách, không kể gì đến luân thường đạo lý, thời đại như thế thời còn gì nguy hiểm cho bằng.14 Nếu không phải là bậc chí tôn đã từng phát đại nguyện rộng sâu tận độ nhân loại anh em, dù cho trải qua vô lượng ức kiếp trong biển khổ đạo hạnh từ bi không bao giờ thối chuyển, lời đại nguyện ấy trước CHA TRỜI MẸ TRỜI, trí huệ vô ngại, nhẩn, Nhịn, nhục, vô biên, tâm như hoa sen gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn, ở trong danh lợi không nhiễm danh lợi, sống trong dục lạc không nhiễm dục lạc, trước sự chết sống không lòng sợ hãi, trí huệ như nhật, nguyệt, soi sáng, chỉ đem cái lợi chân thiện đến cho người, đem niềm vui hạnh phúc mọi tần lớp, mà không mong cầu một điều gì cả, không cần danh không cần lợi, luôn sống vì nhân loại không sống vì mình, có đũ sức mạnh trí tuệ phá tan vô minh, lập ra muôn nghìn phương tiện, lượng theo dòng đời chuyển ngược dòng thế, độ nhân loại không ai hay, cứu nhân loại không ai biết, trí huệ biến hóa khôn lường, lấy vũ trụ làm sức mạnh, lấy ác đạo, ma đạo, quỉ đạo, làm chổ tiến thân, lấy nghịch cảnh làm lợi cho sự tu luyện, lấy sự giả khờ giả dại làm vui , hiểu rõ thời cơ, nhẩn nại chờ đợi quả chín, nhích chân động tay có ý, mọi hành động đều khế hiệp với trào lưu trình độ dân trí thời đại, khai mở ra Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính Công Bằng, Bình Đẳng, Nhân Quyền Dân Chủ, tuy chưa khế hợp với Thiên Luật, chưa làm rõ được Thiên Ý của ĐỨC CHA TRỜI, nhưng cũng mở ra con đường rộng lớn về trời. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sanh xuống phàm trần thời không còn lo ngại gì nữa. Vì đã có con đường Đại Đọa vũ trụ để về trời. Không còn sợ lạc vào Quỉ Đạo, Ma Đạo, Ác Đạo.Thế Gian tuy gặp thời mạc pháp, nhưng ai nấy cũng sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, mới thật sự là Pháp Vương tối cao của nhân loại con người, và cũng chỉ có Pháp Vương Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính tối cao nầy, mới đêm lại sự Công Bằng, Bình Đẳng, cho mọi tần lớp xã hội, Nhân Quyền dân Chủ, độc lập tự do, non sông Tổ Quốc dân giàu nước mạnh văn minh hiện đại.Đời đạo cũng chỉ là một, Đạo trong Đời, Đời trong Đạo, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, vừa là Đạo vừa Là Đời, làm cho muôn dân sống tốt Đời đẹp Đạo, có nghĩa là ai cũng sống theo Hiến Pháp, sống theo Luật Pháp, sống theo Đạo Pháp chân chính, Đạo cũng chính là Đời, Đời cũng chính là Đạo, cuộc sống đạt đến cảnh giới Đời Đạo cũng chỉ là một giống như cuộc sống thiên đàng cực lạc chúng ta. Sống có Văn Hóa, sống có Khoa Học, sống hiện đại, sống văn minh, đạt đến cảnh giới.Độ mà không độ, cứu mà không cứu, nếu được như thế thời sẽ cứu được nhân loại trần gian, lấp đường Địa Phủ mở cửa Thiên Đàng, làm lợi ích cho nhân loại hàng nghìn hàng vạn năm sau dù đó là thời đại nào đi nữa cũng gặt hái nhiều lợi ích lớn. Gieo quả ngọt hưởng quả ngọt, gieo giống gì trổ ra giống nấy, gieo hạt giống văn minh, sẽ trổ ra xã hội văn minh, xã hội nhân quyền bình đẳng, công bằng tự do, thời gặt hái thái bình an lạc dân giàu nước mạnh.15 Năm màu da anh em nghe Ngọc Đế, giải trình phương án mới như thế, thời bừng giác ngộ chứng quả vô sanh pháp nhẩn, thành bậc chánh đẳng chánh giác, chuyển đại pháp luân, chuyển động bánh xe chánh đẳng chánh giác, khắp trong mười phương cõi, tùy cơ duyên lâm phàm xuống chốn trần gian cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em.Đại hội Đà La lần thứ 5 coi như là đại hội thành công nhất, đã tìm ra con đường cứu thế sự kết quả thành công lần nầy là do rút kinh nghiệm của bốn lần đại hội trước. Chỉ cần một Đức Chí Tôn thiên đế xuống trần, là hàng loạt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao xuống trần hổ trợ cho Đức Chí Tôn, đồng loạt chuyển đại pháp luân chuyển xoay tình thế, lấp đường Địa Phủ mở cửa Thiên Đàng đưa nhân loại năm màu da anh em về trời, trong thời đại mạc pháp.BỘ KINH LONG HOA PHÁP TẠNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC. TIẾP THEO SAU LÀ LONG HOA PHÁP TẠNG SAU THỜI HẬU ĐẾ.SÁM CẦU NGUYỆNLòng thành con cháu xin cầu

Cha Trời, Địa Mẫu cứu thời chúng con

Sống đời trần thế chẳng an

Đói nghèo bệnh tật khó mong yên lành

Thiên tai động đất kinh hoàng

Mưa to bão lớn hãi hùng kể chi

Chiến tranh loạn lạc sầu bi

Nạn tai khốn đốn thảm thê cuộc đời

Trần gian suy thịnh đổi dời

Thương đau tan tóc đứng ngồi chẳng yên

Trăm cay nghìn đắng liên miên

Cầu mong giải thoát siêu lên cõi trời

Thoát đời khổ ải bấy chầy

Ốm đau bệnh tật sống đời trầm luân

Cầu cho nhân loại anh em

Sớm qua bờ giác sớm lên thiên đàng

Nương theo Văn Hóa Cội Nguồn

Ngày đêm tu học kiếm tìm ngọc châu

Hành trang chuẩn bị mang theo

Nghìn xe công đức muôn xe hạnh vàng

Chẳng màng danh lợi cao sang

Cầu cho nhân loại vẻ vang Tiên Rồng

Sống trong cảnh giới Đại Đồng

Hưởng phần vui vẻ thoát vòng binh đao

Nhà nhà hạnh phúc ấm no

Nương kinh công đức lên đò về quê

Non tiên sống mãi bình yên

Giàu sang bậc nhất muốn chi cũng thành

Đó là chân lý sự đời

Tìm vui lánh khổ xa rời trầm luân

Nguyện cho nhân loại đồng quy

Hướng về Nguồn Cội sớm lên non bồng

Nguyện cầu Tiên Đế ông bà

Hiển linh gia hộ cứu mà chúng con

Nguyện cầu Hậu Đế linh thiên

Cứu con thoát khỏi trần gian phen nầy

Thoát đời khốn khổ đắng cay

Vào nhà vũ trụ bình an đời đời

Sống đời cực lạc thiên đàng

Vĩnh hằng cuộc sống sang giàu yên vui.​Hỏi : sao gọi là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính?Đáp : là Hiến Pháp, Luật pháp, Đạo pháp Hiện Thân Công Lý đem lại sự Công bằng Bình Đẳng cho mọi tần lớp, cho mọi sự sống. Không xu thế độc tài độc trị, ai cũng như ai bình đẳng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.Hỏi : sao gọi là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp không chân chính?Đáp : là Hiến Pháp. Luật pháp, Đạo Pháp, không dựa theo cân cứ Quyền con người, những quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho, những quyền bất khả xâm phạm mà ai ai cũng có. Mà chỉ xu thế chính trị bảo vệ cho chế độ dù cho đó là chế độ thể chế Cọng Hòa hay chế độ thể chế Dân Chủ, hoặc Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng phái. Thời gọi là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp không chân chính. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính đều có nền tản bất di bất dịch Quyền con người, những quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Tuyệt đối Công bằng Bình Đẳng trong mọi tần lớp giai cấp ai ai cũng như ai Công bằng Bình Đẳng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo pháp. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, thời coi như chúng ta đã đi tu rồi, những người không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, sống công bằng, sống bình đẳng, sống vì dân vì nước, vì hòa bình, vì Nhân Quyền, vì độc lập tự do, thời coi như đã thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khỏi cần tìm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi đâu nữa, vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng từ tâm có Đạo Luật mà ra, tâm cứu khổ cứu nạn là Phật, tâm có đạo có luật là Thánh, tâm có khoa học là Tiên, tâm phò trì chính nghĩa là Thần, tâm có Hiến Pháp độ thế là Chúa. Những người xem thường Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, có ý vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, thời khó mà thoát khỏi sa đạo trầm luân vì sao lại như thế vì Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính, phát nguồn từ Thiên Luật vũ trụ, Thiên ý Cha Trời, Điều ẩn tàn đồng nhất của mỗi lương tâm con người, Trở thành những quyền cơ bản con người tinh hoa Nhân Quyền đồng nhất toàn nhân loại. Truyền thống dựng nước, truyền thống giữ nước, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính của mỗi dân tộc cũng chẳng khác gì nhau giải thoát nô lệ, giải thoát áp bức, giải thoát bất công, đêm lại sự bình yên công bằng cho xã hội, cho mỗi con người, ai cũng có quyền như ai tự do bình đẳng, tự do mưu cầu hạnh phúc. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chính nghĩa, khác với hiến pháp, luật pháp, Phi chính nghĩa là có nền tản Quyền con người nên không có thể chế độc tài, độc quyền, độc trị. Hiện thân Cán cân Công Lý tuyệt đối Công Bằng bình đẳng. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo pháp phi chính nghĩa là thứ vũ khí bảo vệ chế độ Công bằng Bình Đẳng quyền con người chỉ là một lớp võ bọc bên ngoài, thực tề biến nhân loại thành công cụ nô lệ cho chế độ, sống trong thể chế xin cho, người dân không có quyền hạng gì cả. CHÚNG TA NÊN PHÂN BIỆT RÕ, GIỮA HÌNH và BÓNG, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CHÍNH NGHĨA ví như là HÌNH THẬT, còn HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP ĐẠO PHÁP PHI CHÍNH NGHĨA ví như cái bóng của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chính nghĩa chân chính MỘT LÀ GIẢ TẠO, MỘT LÀ CHÂN THẬT, HÌNH THẬT - VÀ HÌNH BÓNG RẤT GIỐNG NHAU. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chính nghĩa. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp phi nghĩa hình thức tuy giống nhau, nhưng thật ra khác nhau xa, một giả một thật, một hiện thực, một trên danh từ ảo tưởng mà thôi, hình ảnh giống nhau nhưng một thật một giả.Mời các Bạn xem tiếp Bộ Kinh Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ những kiếp nạn nhân loại con người lần lượt xuất hiện ở mỗi lần cuối hạ ngươn hạ ngơn mạc pháp.
 

shopoga

✩✩
LONG

HOA

PHÁP

TẠNG

Sau Thời Hậu Đế

THIÊN ẤN THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI

2012

QUYỂN 1

CAO ĐỨC THẮNG

SÁM KINH

Trần gian cõi tạm vô thường

Đâu như thiên giới an nhàn bình yên

Trần gian bể khổ triền miên

Đâu như cực lạc cảnh tiên quê nhà

Trần gian sanh tử chia lìa

Đâu như tiên giới sống hoài an vui

Trần gian tai họa rủi xui

Vô thường chuyển đổi xiết bao khổ sầu

Mau mau trở lại thiên đàng

Quê tiên sống mãi hết rầu hết lo

Lập công truyền bá kinh luân

Cháu con hưởng phước công danh sáng ngời

Chỉ cần truyền bá một lời

Tiêu tan tội ác không còn đọa sa

Huống chi đọc tụng kinh thơ

Hay là in ấn, chép biên để đời

Mãn thân hồn đặng về trời

Muốn chi được nấy sang giàu tự do

Đâu như trần thế tử sanh

Đói nghèo, bệnh tật chiến tranh hận thù

Động đất, bão lụt khốn cùng

Sóng thần, núi lửa, hạn cùng kiệt khô

Linh hồn lạc Cội nguy cơ

Đọa sa Âm Phủ hết mong về trời

Hồn linh khốn khổ vô cùng

Trăm nghìn muôn ức cực hình thảm thê

Địa Ngục ở mãi khó ra

Mong gì tái kiếp người ta cõi trần

Nghe kinh tỉnh giấc mê lầm

Trở về Nguồn Cội thiện lành sớm hôm

Thiên Đàng nhẹ gót đi lên

Quê Tiên rực rỡ báu châu ngọc ngà

Theo Trời Hồn rực nở hoa

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đâu xa mà tìm

Thiện thời thành Phật thành Tiên

Thành Thần, thành Thánh có sai bao giờ

Ác tâm phải chịu đọa đày

Thiện tâm thời được về trời an vui

Trần gian bể khổ chơi vơi

Trở về Nguồn Cội siêu lên thiên đàng

Cha Trời, Địa mẫu Tiên Rồng

Chở che, che chở biển trời ta bay

Từ đây và mãi từ đây

Vào nhà vũ trụ an vui tột cùng

Trường sanh bất tử an nhàn

Hết sầu hết khổ hết còn tử sanh

Kinh nầy vốn thật anh linh

Một câu một chữ cũng sanh về trời

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Cầu chi đặng nấy sang giàu, giàu sang

Gia đình luôn đặng bình an

Ông Bà, Cha Mẹ siêu sanh về trời

Nghe lời Trời dạy nghe lời

Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần, Chúa, Vua.


* * *

CHƯƠNG 1

PHẦN 1


SAU THỜI HẬU ĐẾ

Đây nói về nhân loại năm màu da anh em sau thời Hậu Đế trải qua 2 triệu 3 trăm nghìn năm, cộng thêm 1 trăm nghìn năm ở thời Tiên Đế. Thời nhân loại năm màu da anh em đã trải qua 2 triệu 4 trăm nghìn năm đến giai đoạn thời Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp, kết thúc thời “ Thượng Kiếp” chuyển qua thời “Trung Kiếp”. Thời khí Tiên Thiên biến mất không còn.

Thay vào đó là khí hóa Hậu Thiên ra đời. Cắt đứt sự liên thông giữ trần gian và năm non bảy núi, cũng như các cõi trời.

Nhân loại trần gian muốn về trời khó khăn không còn như thời Thương Ngươn Thượng Kiếp. Thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp tiên thiên chân khí liên thông trần gian thiên đàng Nhân loại trần gian lên trời, chư thiên xuống trần dễ dàng, người Tiên lấy người Trần sanh con đẻ cái, người Trần lấy người Tiên sống bên nhau hạnh phúc là chuyện bình thường.

Nhân loại năm màu da anh em sống trong thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp. Trung Ngươn Thượng Kiếp, kéo dài 1 triệu 4 trăm nghìn năm, nhân loại năm màu da anh em sống trong bình yên giữa người và người, ít có sự xung đột xảy ra, chỉ có chiến đấu với yêu tinh, quỷ dữ mà thôi.

Nhưng khi chuyển sang giai đoạn Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp, kéo dài 1 triệu năm nhân loại con người rời xa Cội Nguồn đi vào mâu thuẫn, bất đồng chính kiến, thường xảy ra chiến tranh tranh giành quyền lợi, nhất là những nghìn năm gần cuối Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp xảy ra chiến tranh tàn khốc, ở vào giai đoạn đi lần đến kết thúc Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng kiếp. Thời Hỏa Tai nổi lên hủy diệt loài người lần thứ nhất. Núi Lửa, phụt lên kéo theo động đất, sóng thần nổi lên cao hàng trăm mét, hủy diệt sự sống của muôn loài vạn vật, trong đó có sự sống con người, núi lửa phụt lên hết nơi nầy đến nơi khác, hết chỗ nọ đến chỗ kia rải rác khắp cùng châu lục.

Vùi lấp tất cả, lầu đài, cung điện, nhà cửa, cũng như nền văn minh vật chất của nhân loại con người kéo dài hàng triệu năm, sự vùi lấp tất cả là do núi lửa phun lên mang theo đất đá tạo ra núi non điệp trùng khắp cùng Trái Đất. Đất đai gãy khúc do núi lửa và sự động đất tạo ra sông, hồ, biển cả khắp nơi, đất đai không còn bằng phẳng như thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, Kiếp nạn Hỏa Tai núi lửa phun lên cùng khắp châu lục hết chỗ nầy tới chỗ kia, kéo dài một nghìn năm, nhân loại mười phần chết bảy còn ba, sau đó Hỏa Tai kiếp nạn núi lửa giảm dần nhưng phải đến thêm hai nghìn năm mới kết thúc, nhân loại khi ấy chỉ còn một phần, hết hai còn một.

Nhân loại sống sót còn một phần mười qua kiếp nạn Hỏa Tai kéo dài hơn nghìn năm, và sống sót sau ba nghìn năm trở thành Thủy Tổ Nguyên Thuỷ đầu tiên thời Hoang Sơ, Ông Bà Hoang Sơ giai đoạn Thượng Ngươn, của Trung Kiếp tuổi thọ trung bình nhân loại năm màu da anh em là 60 nghìn tuổi, yểu thọ là 50 nghìn tuổi, đại thọ là 70 nghìn tuổi.

Ở vào giai đoạn Thượng Ngươn Trung Kiếp kéo dài một triệu năm nhân loại năm màu da anh em bình yên, chỉ chiến đấu với loài yêu tinh, quỷ dữ, chuyển sang Trung Ngươn Trung Kiếp, nhân loại con người mất dần căn bản Cội Nguồn nhưng chưa có chiến tranh. Đến khi chuyển qua Hạ Ngươn Mạc Pháp Trung Kiếp kéo dài một triệu năm, thời chiến tranh nhân loại con người mở màn. Nhất là những giai đoạn gần cuối Hạ Ngươn Mạc Pháp Trung Kiếp thời chiến tranh giữa con người với con người xảy ra càng khốc liệt.

Ở vào giai đoạn nầy kiếp nạn Phong Tai nổi lên hủy diệt loài người lần thứ hai, mưa to bão lớn, tàn phá hủy diệt sự sống của muôn loài vạn vật, trong đó có con người kéo dài một nghìn năm. Chu kỳ đến mùa đông thời mưa to bão lớn tàn phá kinh khủng, những trận đại hồng thủy thường xảy ra. Núi non sụp lở kéo theo đất đá vùi lấp cung điện, lầu đài, nhà cửa, cũng như chôn vùi nền văn minh vật chất của con người kéo dài hàng triệu năm thời Trung Kiếp. Gió Bão càn quét, nước tuôn chảy xiết mang theo đất đá vùi lấp tất cả, phần thời trôi ra biển, nói chung là không còn gì cả, nhân loại con người, cũng như muôn sanh linh vạn vật chết hết bảy còn ba, do kiếp nạn Phong Tai sau một nghìn năm Phong Tai tuy có giảm, nhưng sự mưa to gió lớn vẫn còn kinh khủng kéo dài thêm hai nghìn năm nữa nhân loại, cũng như muôn sanh linh vạn vật, ba phần bị diệt hết hai chỉ còn có một phần, sống rải rác khắp địa cầu trở thành thỉ tổ Nguyên Thuỷ, Thời Ăn Lông Ở Lỗ, mở màn thời Thượng Ngươn Thượng Cổ của thượng ngươn Hạ Kiếp.

Nhân loại Thuỷ Tổ Nguyên Thuỷ, thời ăn lông ở lỗ, thời Thượng ngươn Hạ Kiếp tuổi thọ nhân loại trung bình hạ xuống chỉ còn 30 nghìn tuổi, yểu thọ là 20 nghìn tuổi, đại thọ là 40 nghìn tuổi. Thời Thượng Cổ ăn lông ở lỗ, Thượng ngươn Hạ Kiếp. Từ đây nhân loại kéo dài hạ xuống 1 triệu năm nữa, tới thời kỳ Trung Ngươn Hạ Kiếp. Từ Trung Ngươn Hạ Kiếp kéo dài hạ xuống một triệu năm nữa là đến đầu Hạ Ngươn Mạc Pháp Hạ Kiếp.

Nhân Loại con người ở vào thời đầu Hạ Ngươn Mạc Pháp Hạ Kiếp tuổi thọ trung bình 10 nghìn tuổi, đại thọ 20 nghìn tổi, yểu thọ 1 nghìn tuổi. kéo dài hạ xuống 1 triệu năm nữa là kết thức 1 tiểu kiếp 16 triệu 800 nghìn năm. ở vào thời kỳ nầy nhân loại tuổi thọ trung bình 10 tuổi, thọ 20 tuổi, yểu 1 tuổi đi vào kết thúc tiểu kiếp.

Ở vào giai đoạn còn 10 nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thời tính chu kỳ bằng Ngơn. Thượng Ngơn, Trung Ngơn, Hạ Ngơn. Cứ đầu 1 nghìn năm là Cơ thượng Ngơn Thánh Đức kéo dài 333 năm. Sau Cơ Thượng Ngơn Thánh Đức, là Cơ Trung Ngơn Nhơn Đức cũng kéo dài 333 năm, Sau Cơ Trung Ngơn Nhơn Đức, là Cơ Hạ Ngơn Mạc Pháp kéo dài 333 năm. Ba Ngơn cộng lại là 999 năm chu kỳ của 1 nghìn năm.

Giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thời kiếp nạn Thủy Tai gây ra, cộng với sự động đất, mưa to gió lớn, nước dâng, sóng thần, động đất, tàn phá tràn ngập hủy diệt sự sống của muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Thủy Tai nổi lên kéo dài 1 nghìn năm, tàn phá nhấn chìm hết thảy lầu đài, cung điện, nước dâng tràn ngập hầu hết các châu lục, nền văn minh vật chất kéo dài hàng triệu năm theo đó cũng không còn. Nhân Loại con người, muôn sanh linh vạn vật 10 phần chết hết bảy còn ba. Một nghìn năm kiếp nạn Hỏa Tai sau đó thời giảm dần, kéo dài thêm hai nghìn năm nữa mới hết. Nhân Loại con người, cùng sanh linh vạn vật sống sót chỉ còn lại có một phần. Lúc nầy địa cầu đất đai bằng phẳng chỉ có một phần núi, ba phần đất, bốn phần biển.

Nhân loại con người một phần mười sống sót năm màu da anh em, sống rải rác trên khắp địa cầu trên những dãy núi cao, chuyển qua tiểu kiếp thứ 6, trở thành Thuỷ Tổ Nguyên Thuỷ thời Hồng Hoang. Đi vào kiếp tăng của tiểu kiếp thứ 6. Cứ một trăm năm tăng lên một tuổi.

* * *

Giữa tiểu kiếp thứ 5 thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm kéo dài một triệu năm. Có Nghĩa là 500 nghìn năm cuối kiếp tăng, 500 nghìn năm đầu kiếp giảm là thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp. Tổ Tiên, hiện thân Cha Trời, Địa Mẫu Sanh con đẻ cái, sanh ra Ông Bà tổ tổ tổ Nhân Loại con người. (Thời Tam Hoàn)

Tiếp đến là thời Tiên Đế Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em lên ngôi NGŨ ĐẾ, Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàn đế. (Thời Ngũ Đế)

Tiếp đến nữa là thời HẬU ĐẾ. Tiếp đến nữa là sau thời HẬU ĐẾ.

(xem Long Hoa Thiên Tạng thời Tam Hoàn, thời Tiên Đế) (xem Long Hoa Pháp Tạng thời Hậu Đế)

(xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn)


* * *

Giữa tiểu kiếp Thứ 5 Thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời, BA NGÔI TỐI CAO vũ trụ CŨNG CHỈ LÀ MỘT. Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời rồi hoàn nguyên trở về bản thể. Tổ Tiên. Thời Tam Hoàn.

Cha Trời Mẹ Trời sanh ra Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ đầu tiên nhân loại con người. Tiếp đến là thời Hậu Đế, tiếp đến nữa là sau thời Hậu Đế. Cho đến hết tiểu kiếp thứ 5.

Giữa tiểu kiếp thứ 5, là tiểu kiếp hình thành lên Nguồn Cội, Ông Bà Tiên Tổ nhân loại con người, hình thành lên Đế Vương, Vua, Chúa. Cao hơn nữa là Phật – Thánh – Tiên – Thần – Chúa. Hình thành lên thế giới Thiên Đàng Cực Lạc. Cũng như thế giới MA và QUỶ, nhất là sau những kiếp nạn tam tai THỦY TAI – HỎA TAI – PHONG TAI. Hủy diệt nhân loại con người. Phần đông Linh Hồn nhân loại ở thời Thượng Kiếp, 7 phần đều sanh về trời. 2 phần ở lại trần gian sống nơi âm cảnh. 1 phần linh hồn lạc Nguồn lạc Cội sa đạo xuống các tầng Địa Phủ cũng như trở thành Linh Hồn Quỷ, Linh Hồn Ma. Lạc vào Ác Đạo căn cơ hành thiện rất ít, hành ác quá nhiều.

Cuối Tiểu Kiếp thời Thủy Tai nổi lên hủy diệt nhân loại con người. Những người sống sót trở thành người Nguyên Thuỷ thời sơ khai Hồng Hoang. Thời sơ khai Hồng Hoang kéo dài 1 triệu năm, thời chuyển sang giai đoạn Hồng Hoang, giai đoạn Hồng Hoang kéo dài 1 triệu năm, rồi chuyển sang giai đoạn Thượng Hồng Hoang kéo dài 1 triệu năm chấm dứt thời Hồng Hoang kéo dài tổng cộng 3 triệu.

Chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn thời Hồng Nguyên. Sơ khai Hồng Nguyên, Hồng Nguyên, Thượng Hồng Nguyên kéo dài 3 triệu, như thời Hồng Hoang. Kết thúc giai đoạn Hồng Nguyên.

Thời chuyển sang thời sơ khai Hồng Bàng, kéo dài 1 triệu năm, qua thời sơ khai Hồng Bàng là thời Hồng Bàng kéo dài 1 triệu năm. Thời chuyển qua Thượng Hồng Bàng kéo dài hết kiếp tăng, sang qua đầu kiếp giảm. Đi vào Thượng Ngươn Thượng Kiếp.

(Cuối kiếp tăng – đầu kiếp giảm. Giữa tiểu kiếp là đỉnh cao tuổi thọ muôn loài vạn vật trong đó có Tuổi thọ nhân loại con người lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi, đại thọ con người 100 nghìn tuổi, hoặc cao hơn nữa)

Thượng Hồng Bàng là giai đoạn cuối kiếp tăng, đầu kiếp giảm. Có nghĩa Thượng Hồng Bàng ở hai giai đoạn cuối kiếp tăng, đầu kiếp giảm.

Hết thời thượng Hồng Bàng kiếp giảm, thời chuyển tới giai đoạn Hậu Hồng Bàng.

Giai đoạn Thượng – Hậu Hồng Bàng ở kiếp giảm kéo dài 5 triệu 4 trăm nghìn năm. Thời tới giai đoạn thời Hồng Chúa, thời Hồng Đế kéo dài gần 3 triệu năm. Rồi chuyển sang giai đoạn thời Viêm Đế Thần Nông.

Những giai đoạn chuyển hóa thời kỳ theo định luật huyền cơ vũ trụ lần lượt trải qua như vậy, theo chu kỳ ở những tiểu kiếp tiếp theo tiểu kiếp thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Và cứ thế chu kỳ tuần hoàn của một tiểu kiếp 16 triệu 8 trăm nghìn năm, những tiểu kiếp kế theo, tiểu kiếp nào cũng như tiểu kiếp nào không khác nhau là mấy, chu kỳ lặp đi lặp lại.

Cũng như hết ngày rồi lại tới ngày, hết năm rồi lại tới năm. Cũng như Xuân – Hạ – Thu – Đông của mỗi năm Quy luật tuần hoàn lặp đi lặp lại không khác, năm nào cũng như năm nào bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông không khác nhau là mấy. Sự Lặp đi lặp lại tiểu kiếp trước, tiểu kiếp sau quy luật tuần hoàn khá giống nhau.


Nhân loại Thuỷ Tổ Hồng Hoang, đầu kiếp tăng, rồi đến hết kiếp tăng. Chuyển sang kiếp giảm, rồi đến hết kiếp giảm Của một tiểu kiếp cũng như các tiểu kiếp kế tiếp theo. Khi tuổi thọ trung bình hạ xuống chỉ còn 10 tuổi, yểu thọ 1 tuổi, đại thọ 20 tuổi là kết thúc một chu kỳ tiểu kiếp. Rồi chuyển sang tiểu kiếp mới, ở đầu tiểu kiếp mới cứ 100 năm tăng lên 1 tuổi. Ở kiếp tăng.

Và tăng mãi lên 8 muôn 4 nghìn tuổi, đạt đỉnh của kiếp tăng. Bắt đầu hạ trở xuống, tức là kiếp giảm, cứ 100 năm hạ giảm xuống 1 tuổi. Và hạ mãi cho đến khi tuổi thọ trung bình nhân loại con người chỉ còn 10 tuổi, yểu 1 tuổi, thọ 20 tuổi, thời kết thúc giai đoạn tuần hoàn của một tiểu kiếp .

Ở kiếp tăng có ba giai đoạn chính, thời Hồng Hoang, thời Hồng Nguyên, và thời Hồng Bàng, cho đến thượng Hồng Bàng kéo dài hết kiếp tăng, sang qua kiếp giảm Thời Thượng Thượng Hồng Bàng, đi vào Thượng Ngươn Thượng Kiếp.

* * *​

Thấu rõ huyền cơ luật tuần hoàn

Trở về Nguồn Cội thoát nguy nan

Kinh luân suy nghiệm khai sáng trí

Về trời hưởng phước sống bình an.

GIAI ĐOẠN CHU KỲ TUẦN HOÀN TAM TAI CỦA MỖI TIỂU KIẾP GIỐNG NHAU, TIỂU KIẾP THỨ 6, THỨ 7, THỨ 8, THỨ 9 KHÔNG SAI KHÁC LÀ MẤY.
 

shopoga

✩✩
CHƯƠNG 1

PHẦN 2

SAU THỜI HẬU ĐẾ

Thời sơ khai Nguyên Thuỷ Hồng Hoang, là thời kỳ đầu kiếp tăng của tiểu kiếp. Nhân loại khắp các châu lục rất ít vì bị kiếp nạn Thủy Tai hủy diệt. Nên nhân loại sống sót còn lại không được bao nhiêu mười phần chỉ còn một phần sống sót chuyển sang đầu tiểu kiếp mới sanh sống.

Có Nghĩa : Nhân loại ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp bị kiếp nạn Thủy tai hủy diệt một nghìn năm mười phần chết hết bảy, còn ba, sau một nghìn năm Thủy Tai giảm dần nhưng vẫn còn mạnh kéo dài thêm hai nghìn năm Nhân loại sống sót còn lại chỉ một phần. Chín phần nhân loại con người bị Thủy Tai hủy diệt những Linh Hồn hành ác trở thành những Linh Hồn Ác Quỷ, Linh Hồn Ác Ma. Sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Còn những Linh Hồn còn chút Lương Tri Lương tâm không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ ở lại chốn trần gian thành Ma sống trong cảnh giới Âm Cảnh. Hình thành lên nhiều nước Ma. Những Linh Hồn không còn lương tâm, lương tri sa đọa xuống các tầng Địa Phủ nhưng may mắn trốn thoát trở lại trần gian hình thành lên nhiều nước Quỷ.

Cứ mỗi chu kỳ sau giai đoạn Hỏa Tai, Phong Tai, Thủy Tai, hủy diệt nhân loại con người. Thời hình thành thế giới nước Ma, nước Quỷ. Nhất là sau giai đoạn Thủy Tai đầu các tiểu kiếp khắp các châu lục hình thành lên nhiều nước Ma, nước Quỷ tranh bá cùng nhau trải qua 1 triệu năm. Tới giai đoạn Thượng Đại Sơ Khai Hồng Hoang. Giai đoạn đi lần đến thúc thời Sơ Khai Hồng Hoang. Thời kỳ chúa tể Quỷ Vương, Ma Vương ra đời tranh bá với Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Thời kỳ đỉnh cao cực thịnh của chúa tể Quỷ Vương, Ma Vương chúa tể Yêu Tinh, Quỷ Dữ, cũng như A Tu La, Dạ Xoa. Thời kỳ A Tu La, Dạ Xoa cùng Yêu Tinh, Quỷ Dữ làm chủ địa cầu. Và tiến đánh lên non Tiên Cực Lạc tranh giành với Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ở Địa La Bảy Núi. Thiên La Tu Di Sơn, Thượng Đà La trên đỉnh núi Tu Di, nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngự Trị.

Ma Vương, Quỷ Vương, Yêu Tinh, Quỷ Dữ, A Tu La, Dạ Xoa. Cùng vô số Yêu Tinh, Quỷ dữ khác bị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Ở Thượng Đà La, Thiên La, Địa La, đánh bại. Bắt Linh Hồn Yêu Tinh, Ma, Quỷ, A Tu La, Dạ Xoa lộng hành gây rối hỗn loạn trật tự vũ trụ giam xuống các tầng Địa phủ và cho chúng Quỷ Thần cai quản. Thập Điện Minh Vương cũng từ đó ra đời thống trị Ác Quỷ, Ác Ma, Yêu Tinh, Quỷ Dữ khắp toàn cõi Âm Phủ. Cũng như hình thành lên vô số Địa Ngục ở khắp các tầng Địa Phủ.

Nơi các Tầng Địa Phủ. Thập Điện Minh Vương ra đời. Thống trị Yêu, Tinh, Quỷ Dữ, Ác Ma, Ác Quỷ, ở cuối thời thượng đại sơ khai Hồng Hoang tiểu kiếp thứ 6 Nhân Loại Hồng Hoang chuyển sang giai đoạn Niên Đại Hồng Nguyên ra đời.

Đức CHA TRỜI dạy: Nầy hỡi các con của ta, ta sanh ra các con và cũng ban các con một mỏ ác, một mỏ thiện, Mỏ Ác Trên Đầu các con. Mỏ Thiện Chính Là Lương Tâm các con. nếu các con chỉ biết mình thời các con khai trúng mỏ ác, thời ác ròng sẽ tuôn ra làm hại các con, chôn vùi linh hồn các con vô lượng ức kiếp, nơi các tầng Địa Phủ.

Dụng cụ để khai ra mỏ ác đó chính là Chủ Nghĩa Cá Nhân chỉ biết mình, chủ nghĩa của tham tàn bạo độc tài, độc trị. Vì thế các con hãy từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, luôn nghĩ về nhân loại từ bỏ tham tàn, bạo ác. Chấm dứt độc tài độc trị, và ghê tởm chúng như ghê tởm một sự xấu xa nhất. Các con sống theo Lương Tâm, Lương Tri, sống theo Nhân Tính con người đó chính là kho tàng Phước Đức. Không những đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, họ tộc mà còn làm cho xã hội, non sông tổ quốc hưng thịnh. Thời các con mới tránh khỏi kiếp nạn diệt chủng lẫn nhau.

Thời Mạc Vận, Mạc pháp, Mạc Kiếp
. Chính là thời Hạ Ngươn trùng lặp Hạ Ngơn. Bóng u minh trùm xuống chốn trần gian, trong khi nhân loại con người lạc Cội lạc Nguồn, và chính sự lạc Cội lạc Nguồn đó, con người đã lạc vào Ác Đạo, mẹ đẻ sanh ra Chủ Nghĩa Cá Nhân dẫn đến tàn bao, độc tài, độc trị, tàn ác vô cùng.

Phần lớn những kẻ tham tàn bạo ác, độc tài quá nặng không còn Lương Tâm, Lương Tri. Mất hết Nhân Tính trở thành kẻ tội nhân thiên cổ, thời chính linh hồn của họ đã trở thành linh hồn ác Quỷ, ác Ma hung tàn bạo ác vô cùng. Cũng là lúc kiếp nạn tam tai nổi lên hủy diệt con người. Mười phần hết bảy còn ba, hết hai còn một. Một phần còn lại chính là những người thiện tâm, Trở thành Thuỷ Tổ Nguyên Thuỷ Hoang Sơ. Thủy Tổ Nguyên Thuỷ Ăn Lông Ở Lỗ. Thuỷ Tổ Nguyên Thuỷ Hồng Hoang.

* * *

Chương 1

Phần 3


SAU THỜI HẬU ĐẾ

Đây nói về anh em Da Trắng đến thời kỳ đi vào kết thúc Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp, hai triệu bốn trăm nghìn năm, kể từ khi loài người ra đời. Mấy mươi nước anh em da trắng ở phương Tây, có một đất nước Ma Na hùng mạnh hình thành lên rất nhiều thành phố, nhất là thành phố thủ đô Ô Cơ Ta, nhà cửa lầu đài san sát, đường sá ngang dọc như bàn cờ, dân số hơn 20 triệu người, thành phố thủ đô được mệnh danh là thành phố thủ đô văn minh hiện đại nhất thời đó.

VUA LA MÁC, là vị vua khét tiếng về chủ nghĩa cá nhân chỉ biết mình độc quyền, độc tài, độc trị, dưới vua La Mác là phường tham quan hung tàn bạo ác, chỉ biết vơ vét khắp muôn dân. Tham quan càng giàu, thời dân chúng càng nghèo.

Ở các miền thôn quê, cảnh màn trời chiếu đất thường thấy xảy ra khắp nơi, dân oán dân than cùng trời cùng đất, biết bao người chết trong cảnh đói rét, chết trong cảnh ốm đau bệnh tật, chết trong cảnh binh đao máu lửa, bao nổi gian truân trăm cay nghìn đắng, dưới thể chế độc quyền, độc tài, độc trị.

Không những cuộc sống nhân loại khốn khổ dưới thể chế độc quyền, độc tài, độc trị, mà còn khốn khổ do thời tiết không ổn định, thiên tai luôn xảy ra, lụt lội, mưa bão thất thường, không theo chu kỳ gì cả. Lại thêm động đất thường xảy ra, địa chấn mỗi ngày một lớn. Tàn hại muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người, cái khổ cứ mãi chồng lên cái khổ, cái họa chồng lên cái họa, hết kiếp nạn nầy chồng lên kiếp nạn khác.

Các nhà tiên tri, tiên đoán là nhân loại sắp đi vào tận thế, vì nhân loại con người hầu hết đánh mất lương tâm, không còn Lương trị. Tuy thân xác là người nhưng Tâm Hồn là Yêu Tinh, Ác Quỉ. Sống ngược lại thiên ý CHA TRỜI, tội ác như non, như núi.

Nhân loại ở vào thời đại mạc pháp, mạc kiếp nầy, không những lạc Cội, lạc Nguồn, mà còn tiêm nhiễm nặng về chủ nghĩa cục bộ cá nhân, độc quyền, độc tài, độc trị, dẫn đến tham tàn bạo ác, không việc ác nào mà không làm. Thậm chí ăn thịt đồng loại, còn thua cả loài Cầm, Thú, cái ác lên ngôi tuôn ra tràn ngập khắp nơi khắp chốn. Con người không còn lương tâm, lương tri. Thời đạo đức chỉ là đồ bỏ. Linh Hồn con người đã chuyển hóa thành Linh Hồn Ác Quỉ, Linh Hồn Ác Ma.

Lòng quỉ quyệt, dối trá, giả hình, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, hiểm độc vô cùng, chỉ biết buông mình trong thú vui dục lạc, lăn lóc mãi trong vũng bùn không hề biết chán, tánh tình dữ tợn, cướp của giết người không gớm tay, tham tàn bạo ác, tham lam vô độ, kiêu căng quá mức xem thường đạo trời, không kể gì đến luân thường đạo lý, nhân cách vứt bỏ, phẩm hạnh vùi chôn, không ra thể thống con người nữa. Không những vua, quan, mà ngay cả người dân cũng thế, thời kỳ đen tối bao trùm hiểm họa cùng khắp. Địa Ngục trần gian đã đến hồi cực thịnh.

Cha Trời thường dạy gieo trồng cái nhân Ác sống ngược lại Lương tâm. Chính mình tự đưa mình xuống các tầng Địa Phủ chịu muôn nghìn ức sự khốn khổ.

Nhân loại ở vào thời kỳ mạc vận, mạc pháp, mạc kiếp ác đạo thịnh hành, hầu hết linh hồn con người đã biến thành linh hồn ÁC QUỈ, linh hồn ÁC MA, những người đại gian đại ác tàn bạo quá mức không còn chút lương tâm, lương tri, không kể gì đến đồng loại, tuy là người nhưng Linh Hồn biến thành Linh Hồn Ác Quỉ khi chết đi linh hồn ra khỏi thể xác con người liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Còn những người tuy gian ác nhưng còn chút lương tâm lương tri, chưa đánh mất luân thường đạo lý, khi chết đi Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác con người trở thành LINH HỒN MA, không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, ở lại cõi trần gian sanh hoạt vào cảnh giới đêm. Nói đến trần gian cõi tạm, là nói Ma cũng như con Người. Sống trên địa cầu nầy đều là sống trên cõi tạm cả. Cuộc sống của Ma cũng thế cuộc sống của Người cũng thế. Nếu cuộc sống của Ma không còn chút Lương tâm, Lương Tri thời liền bị chuyển xoay sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Cuộc sống của Người cũng vậy. Cuộc sống Dương gian, cuộc sống Âm cảnh đồng nhất lý. Chẳng khác gì nhau. Thiện thời siêu lên các Tầng Trời sanh sống. Ác thời đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu khổ.

Nói về nước Ma Na. Một hôm Vua La Mác cùng các quan đang mở tiệc ăn mừng thắng trận, vì đã dẹp được quân phiến loạn, tóm thâu vô số bạc, vàng châu báu, đang lúc vua, quan, ăn uống say sưa, cung phi mỹ nữ, đờn ca sáo thổi, bổng nghe địa chấn rung rinh, cung phi mỹ nữ hoảng sợ, các quan nói: Chỉ là động đất không có gì đáng sợ, hàng chục năm nay động đất thường xảy ra, đó là chuyện bình thường, các quan cùng Vua La Mác không lấy đó làm sợ, không ngờ động đất càng lúc càng mạnh, lầu đài cung điện rung chuyển tất cả hoảng loạn la ré kinh hoàng.

Vua La Mác la lớn: Việc gì thế, việc gì thế, chuyện gì xảy ra thế. Các quan khiếp quá la lên: Trời đất sắp sụp đến nơi, chạy mau chạy mau. Nhưng chạy đi đâu tiếng la thét kinh hoàng chạy toán loạn, hốt hoảng kêu gào nhưng nào có ai nghe, tiếng ầm ầm long trời lở đất, nhà cửa đền đài thi nhau sụp đổ ầm ầm đùng đùng. Thành phố Ô Cơ Ta chỉ trong phút chốc biến thành bình địa, dân chúng, vua quan, vùi chôn dưới đống hoang tàn đổ nát, cảnh chết chóc hãi hùng chưa từng thấy trong lịch sử, chỉ trong chốc lát sự phồn thịnh thành phố Ô Cơ Ta biến thành đống hoang tàn đổ nát, mới thấy sống đó phút chốc trở nên những cái xác không hồn.

Đâu chỉ có thế sau cơn động đất dữ dội là những tiếng nổ long trời lở đất, nơi đất liền bổng núi lửa phụt lên, cao hàng chục dặm, đỏ cả bầu trời, thiêu rụi sự sống phụt lên đất đá vùi lấp tỉnh, huyện, làng, xã, nổi kinh hoàng kia chưa hết thời tới nổi kinh hoàng nọ, là hàng nghìn hàng vạn cơn sóng Thần cao hàng trăm mét từ biển tây Ba Na cuồn cuộn ập vào phá hủy cuốn trôi những thành phố, huyện, làng, xã, dọc theo bờ biển Ba Na, nước biển phủ sâu vô đất liền mười mấy dặm, (vì đất đai thời đó phần lớn bằng phẳng ít đồi gò núi non như sau thời núi lửa) những con sóng cao ngút trời ập vào đất liền, tàn phá kinh khiếp cuốn trôi nhà cửa, lầu đài, phố xá, làng mạc cũng như con người, vùi chôn dưới lòng đại dương, một cảnh tượng hãi hùng thê thảm, chưa từng thấy bao giờ, chu kỳ vận hóa, thủy, hỏa, phong, hủy diệt sự sống muôn loài vạn vật, trong đó có sự sống con người là chuyện thường tình, chu kỳ sự sống của mỗi tiểu kiếp, lặp đi lặp lại như thế mãi, như sự lặp đi lặp lại xuân, hạ, thu, đông của mỗi năm.

Hàng vạn triệu con người, vùi chôn trong kiếp nạn hủy diệt của núi lửa, động đất, sóng thần, không có gì đáng nói. Đó là chu kỳ hủy diệt của tuần hoàn tạo hóa.

Đáng nói ở đây là ở vào thời kỳ giai đoạn mạc vận, mạc pháp, mạc kiếp, giai đoạn cuối của Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp, giai đoạn kết thúc của Thượng Kiếp nhân loại con người vì lạc Cội, lạc Nguồn, rơi vào ác đạo, phần đông đánh mất Lương Tâm, đánh mất Lương Tri, đánh mất luân thường đạo lý, trở thành Linh Hồn Ác Quỉ, Linh Hồn Ác Ma. Khi nhân loại vùi chôn trong sự hủy diệt của núi lửa, động đất, sóng thần, thân người chết đi Linh Hồn liền thoát ra khỏi thể xác liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, theo huyền cơ định luật tự nhiên xoay chuyển của thiên luật tạo hóa. Thiên Siêu, Ác Đọa.

Khi Linh hồn thoát ra khỏi thể xác con người ngơ ngác, sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, khi nghe thấy những âm thanh ghê rợn những oan hồn kéo đến đòi mạng, thời khiếp đảm tìm nơi trốn tránh, nhất là nhìn thấy cảnh giới màu xám đen hiện ra liền vội vã ẩn vào đó.

Tức thời hết thảy các linh hồn đầu liền chúc ngược trở xuống huyền cơ chuyển xây tất cả sa đọa xuống các tầng địa phủ.

Khi những linh hồn tỉnh lại thấy mình lạc đến vùng đất xa lạ, rộng lớn vô biên, hơi lạnh thấu xương, đất đai toàn là chất sắt, chất đồng, chất thau, chất chì, chất kẽm, tanh hôi, đất đai hang lỗ, gồ ghề, gió thổi lạnh lẽo, âm thanh ghê rợn từ hang lỗ phát ra, cảnh giới âm u không có ánh sáng mặt trời. Linh Hồn càng thêm sợ hãi hoang mang, nơi đây là đâu, sao mà hoang vắng thế nầy, lâu lâu lại nghe tiếng gào thét ghê sợ, đó là những Linh Hồn đã bị xé xác đau đớn gào thét.

Ở nơi tầng Địa Phủ thứ nhất những linh hồn đói khát tranh giành thức ăn chém giết lẫn nhau, xé xác lẫn nhau máu tuôn lênh láng. vùng đất phía tây tầng Địa Phủ thứ nhất nầy thường là Anh Em Da Trắng, Da Đen sa đọa xuống đây. Phần nhiều là những Linh Hồn gian ác chuyên làm những chuyện xấu xa đầy tội lỗi, tạo ra nhiều ác nghiệp, đánh mất Lương Tâm, không còn Lương Tri. Gieo rắc cái khổ cho đời như: Tham tàn bạo ác, tàn sát đồng loại, Bắt cóc buôn bán, hãm hiếp phụ nữ trẻ em, ăn thịt người, buôn bán các loại cần sa, bạch phiến, cướp của giết người, vân. V.. Đã gieo ác nhân thời Hồn sa Địa Phủ chịu cảnh ác báo khốn khổ vô cùng. Chết đi sống lại nhiều lần cũng không thoát khỏi khốn khổ.

Nói về hàng triệu Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác do kiếp nạn Núi Lửa, Động Đất, Nước Dâng. Hủy diệt thân xác Linh Hồn sa đọa xuống tần Địa Phủ thứ nhất vội vã ẩn núp trong hốc đá, trong đó có Linh Hồn La Mác, vua La Mác ngơ ngác nhìn thế gới vô cùng rộng lớn không có ánh sáng mặt trời Âm U xa lạ vô cùng. Vua La Mác sợ hãi tự hỏi: Nơi đây là đâu ? Sao mà lạnh lẽo ghê khiếp đến thế nầy. Vua La Mác nào có biết là mình đã rời khỏi trần gian bị sa đọa xuống địa phủ, tầng địa phủ thứ nhất, cách trần gian rất xa, một thế giới tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, âm khí, hung khí cuồn cuộn, thức ăn thức uống rất ít, không như chốn trần gian, cũng vì sự khan hiếm thức ăn thức uống, dẫn đến sự tàn sát lẫn nhau khiếp đảm ai nhìn thấy cảnh xấu xé ăn nuốt lẫn nhau cũng phải khiếp vía kinh hoàng.

Nói về hàng vạn triệu linh hồn, bị núi lửa, động đất, sóng Thần hủy diệt, Linh Hồn sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ sau một thời gian căn thân ác nghiệp hồi phục trở lại, tức thời cơn đói khát nổi lên mỗi lúc một dữ dội, đói đến nỗi muốn cháy cả ruột gan, có Linh Hồn đói đến nổi khạc ra lửa. Vì do đói quá. Lao tới giành giật thức ăn, giành nước uống, sự giành giật khủng khiếp dẫn đến tàn sát lẫn nhau, xé xác lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau vô cùng dữ đội, tiếng la ré đau đớn kinh hoàng khủng khiếp, không có bút mực nào diễn tả cho hết cảnh tàn sát lẫn nhau vô cùng tàn bạo hơn trần gian gấp hàng trăm lần.

Linh Hồn Vua La Mác đói khát quá quát tháo dữ dội: Tất cả là của trẫm, Tất cả là của Trẫm. Nhưng nào có ai nghe, mạnh ai nấy tranh giành đồ ăn, thức uống tàn sát nhau dữ dội, càng tàn sát nhau nanh vuốt mọc ra càng dài, Linh Hồn lúc nầy biến tướng trở thành Ác Quỉ, Ác Ma, không còn ai nhận ra ai nữa, cuộc tàn sát ăn nuốt lẫn nhau mỗi lúc một kinh hoàng, hãi hùng, khiếp đảm.

Căn thân ác nghiệp vua La Mác bị hàng nghìn Linh Hồn Ác Quỉ banh xé ra thành trăm mảnh, liền biến tan vào cõi hư vô, cũng như bao căn thân linh hồn khác bị giết chết liền tan biến vào cõi âm u rồi hoàn Hồn sống lại, cứ như thế Vua La Mác chết đi sống lại hàng nghìn lần. Khi hoàn Hồn sống dậy, cơn đói liền nổi lên thiêu đốt ruột gan liền lao vào giành thức ăn, liền bị lũ quỷ xé xác. Linh Hồn Vua La Mác tan biến chết đi sa đọa xuống tầng địa phủ thứ hai, đến khi hoàn hồn tỉnh lại, thấy mình lạc đến một nơi xa lạ. Nhìn đâu cũng thấy toàn ghê rợn. Sự chết chóc tàn sát ăn nuốt lẫn nhau sứt đầu, sứt tay, sứt chân, moi ruột, móc gan thấy mà kinh khiếp. Linh Hồn La Mác cũng như bao nhiêu linh hồn khác. Lao vào tranh giành xấu xé, bị lũ ác quỷ xé xác chết đi sống lại hàng nghìn lần. Vì ác nghiệp sâu dày Linh Hồn La Mác sa đọa xuống tầng địa phủ thứ ba, khi tỉnh dậy thời thấy mình bị lũ quỷ bắt đi, lũ quỷ khác lao tới tranh giành xé Linh Hồn La Mác ra trăm mảnh. Linh Hồn vua La Mác bị lũ ác quỷ xé xác ăn thịt, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Linh Hồn La Mác ác nghiệp còn sâu dày, sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ tư, khi Linh Hồn Ác căn Vua La Mác hồi phục tỉnh dậy nhìn quanh ngơ ngác, thấy mình lưu lạc đến vùng đất xa lạ hắc ám ghê sợ, gió lạnh thấu xương, đất đai tanh hôi, lồi lõm, hang lỗ, động đá, bóng Quỉ dữ chập chờn ẩn núp thụt thò như đang trốn tránh một thế lực nào đó. Những tiếng gào thét thảm thiết như bị ai xé xác ăn thịt. Linh Hồn vua La Mác vô cùng khiếp hãi, bổng bóng quỉ chập chờn lao vào lôi kéo những Linh Hồn núp trong hang đá, chúng lôi ra xé xác thi nhau ăn thịt, thảm cảnh chưa từng thấy bao giờ, sự xé xác ăn nuốt lẫn nhau vô cùng tàn khốc, thảm sát vô cùng dã man tàn bạo. Linh Hồn vua La Mác là tay hung tàn bạo ác mà còn phải khiếp đảm kinh hoàng, cho sự tàn ác dã man của lũ ác quỉ, động lực nào làm cho lũ ác quỉ tàn sát lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau đến ghê rợn như thế.

Linh Hồn vua La Mác bổng nhận thức được ngay, thì ra cơn đói khát kinh khủng đã nổi lên mỗi lúc xé ruột xé gan, vua La Mác định xông xa xé xác lũ quỉ ăn tươi nuốt sống cho bớt đói, cơn đói khát hoành hành đến nổi La Mác khạc ra lửa, Linh Hồn vua La Mác lao ra rồi thụt vào, vì sợ lũ quỷ xé xác ăn thịt, cuối cùng Linh Hồn vua La Mác đành ăn chất đồng, uống chất sắt tanh hôi khủng khiếp, cơn đói liền hạ xuống, Linh Hồn vua La Mác từ đó ăn đồng, uống sắt trong hốc đá, cơn đói khát hành hạ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, Linh Hồn vua La Mác chứng kiến không biết bao nhiêu là cảnh xé xác ăn thịt lẫn nhau, chán ngán cho sự hung tàn bạo ác mất cả nhân tính như thế, liền hồi tưởng ăn năn những tội ác của mình, tức thời cơn đói khát lần lần tan biến, nanh vuốt cũng tự ngắn lại dần, hình dạng con người cũng hiện lần ra. Linh Hồn vua La Mác như đã giác ngộ, lại càng ăn năn thành tâm sám hối, mong sao trở lại trần gian. Bổng Linh Hồn La Mác trông thấy cảnh giới màu xanh hiện ra. Liền lao nhanh vào đó ẩn mình, và không còn biết gì nữa cả, đến khi tỉnh dậy, thấy màu xanh núi rừng bạt ngàn, Linh Hồn vua La Mác ngơ ngác tự hỏi: Đây là đâu ? Sao trông giống cõi trần gian như vậy ? Đây không phải trần gian sao. Linh Hồn vua La Mác thấy xa xa có ánh lửa liền bay đến nơi đó, thì ra đây là khu làng nhỏ của người trần, con chó hình như thấy Linh Hồn vua La Mác sủa lên dữ dội, có tiếng người trong nhà quát lớn: Hồn Ma nào đó còn dám tới đây quấy rối hay sao? Linh Hồn La Mác liền bay đến nơi khác bổng nghe tiếng ngâm thơ của một người, tiếng ngâm thơ như sau:

Một kiếp ác muôn đời sa đọa

Biết bao giờ trở lại trần gian

Linh hồn ác nghiệp đeo mang

Đọa đày muôn kiếp nát tan linh hồn

Kìa trước mắt sử còn ghi chép

Ác gieo ra hồn hết siêu thăng

Đọa đày khắp nẻo Âm Ti

Tan thây nát thịt liên miên hãi hùng.

Lời thơ vừa dứt thời tiếng nói cậu bé vang lên: Ông nội, ông nội làm ác linh hồn sa đọa sao? Đúng vậy cháu ạ, cách đây hơn ba nghìn năm, có vị vua vô cùng tham tàn bạo ác không coi trời vào đâu, xem thường luật nhân quả, làm trời đất giận dữ nổi cơn thịnh nộ hủy diệt tất cả, vùi lấp tất cả.
 

shopoga

✩✩
Đứa cháu nội liền hỏi: Ông có thấy sự giận dữ của trời đất đó không ?

Ông lão trả lời: Có thấy, cháu có biết không sự giận dữ của trời đất vô cùng khủng khiếp, đất đai rung chuyển ầm ầm, sóng dữ cao hàng trăm mét, núi lửa bùng lên mang theo đất đá vùi lấp tất cả, cũng may gia đình chúng ta lúc ấy về thăm quê nội rất xa mới thoát chết, sự giận dữ của trời đất kéo dài hơn một nghìn năm đầu sau đó thời giảm lần cho đến ba nghìn năm mới kết thúc, phải nói là vô cùng khủng khiếp động đất, sóng thần, núi lửa, xảy ra hết nơi nầy đến nơi khác, hủy diệt hết thảy lầu đài, cung điện, tỉnh, huyện, làng, xã nền văn minh vật chất hiện đại của nhân loại con người kéo dài hàng triệu năm cũng đi vào hủy diệt biến mất. Những người sống sót như gia đình chúng ta rất hiếm lưu vong hết nơi nầy đến nơi khác, trải qua hàng nghìn nghìn năm lưu lạc, may thay chúng ta trở về quê hương nơi đây nhưng địa cuộc thay đổi khác xa cũng như không còn thành phố Ô Cơ Ta hiện đại nữa. Mà giờ đây đã mọc lên núi rừng. Đất đai lồi lõm, núi rừng trùng điệp. Tuy trải qua ba nghìn năm Hỏa Tai, Động Đất, Sóng Thần. Nhưng mới đây nghe nói núi lửa ,động đất, sóng thần, vẫn còn xảy ra ở các lục địa nhưng rất ít. Trái đất hiện giờ loài người còn sống sót vô cùng thưa thớt. Hàng chục dặm mới thấy một khu làng nhưng rất ít người. Mới đây không bao lâu có người cầu Hồn, Hồn Ma nhập vào xác người nói rằng Linh Hồn vua La Mác cùng linh Hồn các ác Quan sa đọa xuống các tầng địa phủ cách đây hơn ba nghìn năm, không còn ở chốn trần gian. Linh Hồn vua La Mác nghe được những lời nầy vô cùng thấm thía, nhớ lại những gì xảy ra nơi các tầng Địa Phủ thời không khỏi kinh hoàng. Những lời truyền tụng nhân gian quả là không sai, nghìn năm bia đá bào mòn, muôn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, danh ác đã hơn ba nghìn mà thiên hạ vẫn còn nhớ.

Tiếng cậu bé nổi lên cắt dòng suy nghĩ của La Mác: Ông nội, ông nội cầu hồn MA ở nơi đâu.

Đến lúc nầy Linh Hồn La Mác mới nhìn kỷ người đàn ông lớn tuổi, dương khí từ người đàn ông nầy phát ra rất mạnh chứng tỏ người đàn ông nầy căn lành rất lớn. Linh Hồn La Mác không dám tới gần, chỉ ở cách xa mà nghe họ trao đổi, người đàn ông lớn tuổi nói: Thời đại nầy là thời đại MA thịnh hành ở dương gian, Quỉ thịnh hành nơi địa phủ. Cách đây khá xa hàng chục dặm có rất nhiều làng MA, hình thành ở nơi hang động. Cũng như rừng hoang xóm vắng. Hằng ngày hồn ma ẩn vào lùm cây, cổ thụ, hang động, hoặc ẩn sâu trong lòng đất, tối về hồn MA mới hiện lên sanh hoạt như người trần, Ma và người không xâm phạm nhau. Ma sống theo kiểu Ma, Người sống theo kiểu Người, nơi chúng ta đang ở chính là địa phận trước đây thành phố Ô Cơ Ta hiện đại đã bị vùi lấp sâu đưới lòng đất. Những người may mắn sống sót như chúng ta qua cơn giận dữ thịnh nộ của trời đất trở thành những người lưu lạc khắp nơi khắp chốn, đói rét khốn khổ, mặt quần lá, áo lá, trở thành người thủy tổ hoang sơ, tản mác khắp nơi, lưu vong khắp chỗ sanh sống. Sống bằng nghề săn bắn hái lượm. Vì nền văn minh vật chất nhân loại con người không còn tồn tại nữa. Tất cả đều vùi chôn trong lòng đất, dưới lòng đại dương. Lúc trước nơi đây là Thành Phố Ô Cơ Ta hiện đại tất cả đều bị hủy diệt do động đất và núi lửa. Giờ trở thành núi non rừng thẳm. Cảnh vật thay đổi, địa cầu biến dạng. Đất bằng phần lớn biến thành núi non. Những người di cư đến đây thành lập xóm làng như chúng ta sanh sống. Tất cả sự biết của họ về nơi đây là do cầu Hồn MA kể cho biết. Còn gia đình chúng ta là xưa kia ở nơi đây nên ông quá hiểu rõ, những gì đã xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại vô cùng kinh khiếp cho sự giận dữ của trời đất, có lẽ thời ấy con người quá ác, không còn Lương Tâm, Lương Tri nên trời đất mới hủy diệt, lập lại thế hệ con người mới, con người có Lương Tâm, Lương Tri hơn.

Linh hồn vua La Mác nghe câu chuyện của ông cháu về sự giận dữ của trời đất, cũng như cơn kiếp nạn núi lửa vùi lấp thành phố thu đô Ô Cơ Ta hơn ba nghìn năm thời kinh hãi mới đó mà lâu xa đến thế sao. Ta bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ đã hơn ba nghìn năm. Linh hồn vua La Mác theo lời kể của người đàn ông bay lên không tìm đến khu làng MA, quả thật xa xa hàng mấy mươi dặm, hình thành lên rất nhiều làng MA, dân ma đông đúc.

Tiếng gà gáy khắp nơi báo hiệu ông mặt trời sắp lên, hàng vạn vạn Linh Hồn Ma vội vã tìm nơi ẩn núp. Linh Hồn La Mác nhìn trong đám Ma đang hối hả tìm nơi tránh nắng. Liền nhận ra có Hồn Ma quen. La Mác vội vã lao tới nói: Ông có nhìn ra tôi không ?

Hồn Ma già liền nhận ra Linh Hồn vua La Mác mừng rỡ nói: Tôi cứ tưởng Bệ Hạ không còn ở nơi trần thế, vì tôi tìm khắp không thấy Bệ Hạ, họ nói Bệ Hạ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu hành hình khốn khổ rồi. Thì ra vị Ma Già nầy chính là thái giám thường hầu cận vua La Mác, vì còn chút Lương Tâm nên không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, ở lại trần gian làm MA, hồn ma thái giám dẫn hồn ma La Mác đến gặp vua MA, đang ngự tại một hang động, khi gặp Vua Ma, La Mác vô cùng kinh ngạc.

Thì ra vị Vua Ma chính là người hay làm từ thiện, mà trước đây vua La Mác cho là làm việc ngu xuẩn, linh hồn La Mác bước tới lạy tạ thưa rằng: Trước đây tôi quả thật là người Ngu xuẩn, không hiểu thiện ác là gì, nên đã bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ khốn khổ vô cùng, chịu không biết bao nhiêu là đày đọa bị quỷ xé xác ăn thịt chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cũng như chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện hãi hùng kinh khiếp nơi các tầng Địa Phủ. Một thế giới vô chính phủ, chỉ toàn quỷ dữ ăn nuốt lẫn nhau.

Vua La Mác liền kể lại tất cả cảnh đọa đày nơi Địa Phủ những gì mắt thấy tai nghe, những Hồn Ma nghe qua ai nấy cũng đều khiếp vía, từ bỏ ác tánh, mong sao đầu thai trở lại làm người, thoát khỏi cảnh làm Ma, làm Quỉ khốn khổ.

Vua La Mác kể: Những linh hồn Ác sẽ biến thành Linh Hồn Quỉ ở nơi Địa Phủ, tranh giành sự sống bị xé xác chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nhất là Quỉ Đầu Gà, Quỉ Đầu Heo, Quỉ Đầu Trâu, Quỉ Đầu Chó, Quỉ Đầu Ngựa. Chúng vô cùng hung dữ, thấy Linh Hồn con người vừa sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chúng liền lao tới xé xác. Mỗi lần Linh Hồn bị xé xác chết đi liền tan biến vào u minh sa đọa xuống tầng Địa Phủ sâu hơn. Căn Thân ác nghiệp hoàn nguyên trở lại, thời cơn đói khát hành hình lại nổi lên thiêu đốt cháy cả ruột gan không còn cách nào hơn là tiếp tục lao vào tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, cấu xé khủng khiếp, những linh hồn bị giết đi tiếp tục sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tới tầng thứ 10, nghe nói đâu đến tầng thứ 18. Cũng may tôi chỉ sa đọa tứ tầng thứ tư mà thôi, Nhìn thấy cảnh đói khát, xé xác ăn thịt lẫn nhau. Cũng như cảnh hành hình đói khát khạc ra lửa, từ đó Linh Hồn Tôi vua La Mác đã giác ngộ cũng như các Linh Hồn Quỉ khác, luôn ăn năn sám hối cầu mong tái sanh trở lại làm người trần thế, thoát khỏi kiếp làm Ác Quỉ, nơi cõi Âm Ti thoát khỏi cảnh đọa đày nơi Địa Phủ. Sự đọa đày khốn khổ khủng khiếp.

Linh Hồn Vua La Mác say sưa kể lại những khốn cùng nơi các tầng Địa Phủ, cho những Hồn Ma dương thế nghe. Nhờ công đức kể lại sự khốn khổ đọa lạc trầm luân nơi Địa Phủ cho vô số hồn ma nghe, liền trở thành Hồn Ma có uy lực. Những Hồn Ma Trần Thế nghe xong lấy làm khiếp sợ. Bàn cùng nhau làm lành hướng thiện cùng nhau tu hành giải thoát.

Vua La Mác nhờ công đức thuyết giáo thức tỉnh vô số Linh Hồn Ma trần gian, nên linh hồn vua La Mác, trở nên có uy lực, Vua Ma cũng phải nể phục, Linh Hồn Vua La Mác từ đó không còn khốn khổ nữa, và thường hay thuyết giáo kể chuyện nơi Địa Phủ, không bao lâu thời được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc Địa La Tiên Năm Non Bảy Núi hưởng phước Trời. Không tái sanh trở lại làm người trần thế, vì tái sanh trở lại người trần thế, thời vô cùng nguy hiểm dễ sa đọa hơn là giải thoát.

Chỉ có sanh về non tiên cực lạc, thời mới thật sự giải thoát đau khổ, vì sanh trở lại làm người trần gian, quên hết kiếp trước của mình, dễ lạc vào con đường ác đạo, khi có quyền có chức trong tay, tham tàn bạo ác lại sanh ra, biến thành linh hồn Quỉ Dữ, Linh Hồn Ác Ma lại tiếp tục sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu nhiều đày đọa khủng khiếp, mong gì có ngày trở lại trần gian, nói gì đến siêu sanh về các cõi non tiên cực lạc.

(Nhân loại ở vào thời kỳ kiếp nạn Hỏa Tai, Động Đất, Nước Dâng hủy diệt. Trước sức mạnh huyền cơ vô biên của Tạo Hóa tuổi thọ trung bình nhân loại thời bấy giờ là 60 nghìn tuổi, yểu 50 nghìn tuổi, đại thọ 70 nghìn tuổi.)

* * *

ĐỊA PHỦ CŨNG CHIA LÀM

ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG

Nhân loại con người năm màu da anh em khi ở chốn trần gian đến thời Mạc Pháp, Mạc Kiếp, lạc Nguồn, lạc Cội, lạc vào ác đạo, tham tàn bạo ác cũng chia ra nhiều thành phần, vì thế khi đọa xuống tầng địa phủ, ở từng vùng địa phủ khác nhau.

Cơn hủy diệt loài người theo chu kỳ tuần hoàn của huyền cơ tạo hóa. Tiểu kiếp nào cũng thế đến chu kỳ thời lặp đi lặp lại mãi, hết tiểu kiếp nầy đến tiểu kiếp khác. Cũng như Xuân – Hạ – Thu – Đông lặp đi lặp lại theo năm. Năm nào Cũng vậy đến mùa mưa bão thời tất cả đều chịu chung số phận, con người cho đến muôn vật.

Bộ máy huyền cơ chuyển theo thiên luật tuần hoàn của Tạo Hóa. Nhân Loại con người cần phải biết trước mà tránh đi. Có nghĩa hướng thiện siêu sanh trở về Quê Hương các Tầng Trời, sanh sống trong thế giới an vui cực lạc. Đây cũng chính là thiên ý CHA TRỜI.

Cha Trời, Mẹ Trời tuy sanh Nhân Loại con người nơi chốn trần gian. Nhưng lại khuyên con cái về Trời sanh sống. Vì trần gian chỉ là nơi cõi tạm. Cõi trường đời luyện tu tiến hóa Linh Hồn mà thôi. Thiện thời siêu lên các tầng Trời hưởng phước. Ác thời sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu khổ.

Nói về nhân loại con người sống ở cõi tạm Trần Gian, ở vào giai đoạn cuối của Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp hành ác, mưu mô xảo quyệt, lòng dạ đối trá, giả hình, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, lòng hiểm độc vô cùng, làm hại cho đời, cho người, lạm sát giết hại không biết bao nhiêu mà kể.

Khi bị Kiếp Nạn Hỏa Tai, Động Đất, mưa to gió lớn sóng Thần hủy diệt. Linh Hồn ra khỏi thể xác con người, linh hồn bàng hoàng, ngơ ngác sợ hãi, trước hình ảnh động đất, núi lửa, nhà cửa lầu đài sụp đổ, nước cuốn trôi, sóng Thần vùi dập cảnh tượng vô cùng ghê sợ, âm thanh lạ lùng quái dị, oan hồn hiện đến đòi mạng, nào người nào trâu bò, dê ngựa, càng lúc càng nhiều làm cho linh hồn càng thêm sợ hãi giây phút ấy cảnh giới màu đen hiện ra. Tức thời hàng triệu triệu Linh Hồn vội vã ẩn thân vào đó, tức thời huyền cơ thiên luật xây chuyển, Linh Hồn liền quay ngược đầu trở xuống, sa đọa ngay xuống các tầng Địa Phủ ác nhẹ thời sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ nhất. Ác nặng thời sa đạo xuống tầng thứ 3, thứ 4.

Cảnh giới màu đen ấy đã chuyển xây, Linh Hồn người ác xuống địa phủ nhanh chóng, cách xa nơi cõi trần gian. Có nghĩa là hàng triệu Linh Hồn ác ấy không còn ở trần gian Địa Cầu nữa, mà tất cả đều sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, nói chung là 18 tầng Địa Phủ.

Những Linh Hồn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, khi tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, không phải là chốn trần gian, không có ánh sáng mặt trời, cũng như không có màu xanh cây cối bạt ngàn. Mà nơi đây toàn là màu đen như ban đêm ở chốn trần gian. Đất đai toàn là đồng thau, sắt, thép, kẽm, chì, tanh hôi lạnh lẽo, bao la vô tận, thế giới như không có sự sống, nơi đâu cũng thấy bóng quỉ, Quỉ đầu Gà, Quỉ đầu Chó, Quỉ đầu Heo, Quỉ đầu Trâu, Quỉ mặt Ngựa, Quỉ Ác Quỉ do Linh Hồn con người biến ra. Quỉ Dạ Xoa cũng do Linh Hồn con người biến ra, chúng thấy linh Hồn con người sa đọa xuống Địa Phủ liền lao tới xé xác, khắp Địa Phủ chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê thảm xảy ra khắp nơi vọng lại hãi hùng, ghê rợn. Hàng triệu triệu linh hồn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ nhìn thấy những cảnh ấy càng thêm sợ hãi, sau một thời gian căn thân ác nghiệp hồi phục lại đầy đủ, tức thời cơn đói khát lại nổi lên hoành hành dữ dội. Sự đói khát không chịu nổi, thúc dục các Linh Hồn tìm kiếm thức ăn nước uống, lao vào tranh giành thức ăn nước uống nơi Địa Phủ, dẫn đến tàn sát lẫn nhau vô cùng ghê rợn, thậm chí xé xác ăn thịt lẫn nhau thấy mà kinh khiếp. Lại bị đủ loại ác quỉ, chụp bắt nhai sống. Quỉ đầu trâu, quỉ mặt Ngựa đâm chém. Quỉ Gà đá mổ sứt ra từng miếng thịt nhìn thấy mà không khỏi hãi hùng. Mới hiểu thế nào là khốn khổ nơi Âm Phủ. Cũng chỉ vì hành Ác mà thọ lãnh ác báo ghê rợn.

Những căn thân Linh Hồn bị xé nát liền tan biến vào hư không vào cõi tối tăm vô tận, khi Linh Hồn hoàn nguyên trở lại thời bị lũ quỉ xé xác, hoặc bị quỉ đầu Trâu, mặt Ngựa đâm chém chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Những Linh Hồn vì đói ra sức tranh giành lòng hung ác nổi lên, khi bị lũ quỉ giết chết liên sa đọa xuống tầng địa phủ sâu hơn, tầng Địa Phủ thứ 2. Khi linh hồn hồi phục căn thân Ác nghiệp trở lại thời ý thức liền nhớ lại tất cả. Cũng như nhận biết hiện tại là mình đang ở đâu. Hàng triệu Linh Hồn liền thấy mình đang lưu lạc đến một cõi vô cùng xa lạ, mênh mông lạnh lẽo, đồ ăn thức uống nơi nầy lại càng khan hiếm hơn nữa, tiếng gào thét hãi hùng từ xa vọng lại. Tiếng đau đớn bị hành hình, xác thịt tan tành rú lên rùng rợn làm cho những linh hồn mới đến càng thêm khiếp sợ. Chui vào hang đá trốn núp, nhưng nào có yên cơn đói khát lại nổi lên hoành hành, vì đói quá chịu không nổi ruột gan như banh xé, các Linh Hồn lao vào nhau tranh giành thức ăn nước uống cấu xé nhau, ăn nuốt lẫn nhau. vô cùng khốc liệt, thậm chí có Linh Hồn đói quá tự ăn thịt của mình, đau đớn không chịu nổi, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì ác nghiệp sâu dày khi Linh Hồn chết đi liền sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ ba.

Khi Linh Hồn tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đất đai đen sì tanh hôi, rộng khắp vô tận mênh mông, những linh hồn thập thò ẩn núp vì sợ bị xé xác ăn thịt, xung quanh toàn là xa lạ nhất là trăm nghìn quỷ Dạ Xoa, cùng với loài ác Quỷ khác, răng nanh bén nhọn, cặp mắt sáng chói, móng vuốt cứng như đồng, lao tới móc ruột moi gan, nhiều bầy diều hâu bay tới mổ vào mắt vào miệng, kéo lưỡi ra xúm nhau mổ vào lưỡi, Linh Hồn đau đớn rú lên rồi chết đi tan biến vào hư không. Khi hoàn hồn trở lại. Liền thấy đói khát nổi lên mỗi lúc một dữ dội, thúc dục hàng loạt Linh Hồn lao vào nhau xấu xé ăn thịt lẫn nhau. Những Linh Ác Quỉ, móng tay nhọn, nanh vuốt dài. Chụp bắt Linh Hồn mới đọa xuống Địa Phủ nhai nuốt ngấu nghiến vô cùng rùng rợn thê thảm. Sự tàn sát ăn nuốt lẫn nhau nơi Địa Phủ là vô cùng ghê rợn, thịt nát xương tan nỗi kinh hoàng không bút mực nào diễn tả cho hết.

Tiếng la ré kinh hồn bạc vía

Tiếng đớn đau kinh khiếp hãi hùng

Thịt da banh xé tơi bời

Đớn đau gào thét vang trời khiếp kinh

Ôi Địa Phủ còn chi sự sống

Ăn nuốt nhau tan nát thịt xương

Ác gieo ác gặt thê lương

Đáo đầu ăn nuốt khiếp kinh hãi hùng

Vậy mới biết ác cùng ác báo

Họa đeo mang cùng khắp Âm Ti

Tỉnh mau hãy tỉnh giấc đi

Về Trời thoát cảnh Âm Ti hãi hùng

Xem kinh thời nhớ lời Trời

Cùng nhau hành thiện để rồi siêu thăng

Ngu si hành dữ Ác căn

Tranh sao cho khỏi đọa sa Linh Hồn

Âm Ti Địa Phủ hãi hùng

Còn chi cuộc sống Linh Hồn còn chi

Những người hành ác và cứ thế chết ở tầng địa phủ nầy thời sa đọa xuống tầng địa phủ khác, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, triền miên khốn khổ,

* * *

Khi hàng triệu triệu Linh Hồn bị huyền cơ chuyển xây xuống các tầng Địa Phủ. Ác Căn hoàn Hồn tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, không có ánh sáng mặt trời, hơi lạnh thấu xương, liền tự hỏi: Nơi đây là đâu ? Ai đưa mình đến nơi đây ? Nơi đây đâu phải là chốn trần gian mà là chốn u minh vô cùng rộng lớn, bóng đêm bao phủ, hơi lạnh thấu xương, đất đai không như ở chốn trần gian, mà đất đai toàn bằng chất đồng, chất thau, chất sắt, chất kẽm, chất chì, tanh hôi nồng nặc khó chịu vô cùng, lại thêm hang hố lổm chổm không bằng phẳng, cây cối thưa thớt, nước uống khan hiếm, ai nấy đều kinh hãi không hiểu mình sẽ sống ra làm sao ? Căn Thân ác nghiệp Linh Hồn càng hồi phục, tức thời cái đói, cái khát nổi lên càng lúc càng dữ. Đói khát chịu không nổi, xé ruột xé gan hàng triệu Linh Hồn tức tốc lao vào nhau cấu xé tranh giành thức ăn, nước uống, tàn sát lẫn nhau khủng khiếp khốc liệt. Nhưng đồ ăn thức uống vô cùng khan hiếm kẻ giành được, người giành không, cuối cùng họ tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, nhìn thấy cảnh tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, máu chảy thịt tơi không ai là không hãi hùng. Càng cấu xé ăn nuốt lẫn nhau, nanh vuốt mỗi lúc một dài ra không còn giống Linh Hồn người nữa, trở thành Linh Hồn Quỉ Dữ xấu xa gớm ghiếc trông ghê rợn, nanh, vuốt mọc ra nhọn hoắt thấy mà kinh tởm, những Linh Hồn bị tàn sát phanh thây xé xác căn thân ác nghiệp chết đi, tức thời biến mất khi hoàn hồn tỉnh dậy, thấy trước mắt toàn là cảnh u minh tối tăm hiện ra tức thời Linh Hồn trốn vào đó, huyền cơ xoay chuyển sa đọa xuống tầng địa phủ sâu hơn.

Hàng triệu triệu Linh Hồn khi tỉnh lại tức thời căn thân Ác nghiệp hoàn nguyên lại như cũ, thấy mình lạc đến những nơi xa lạ đất đai tanh hôi, hơi lạnh thấu xương. Lạnh đến nổi da thịt nứt ra đau đớn vô cùng, chịu không nổi rồi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, Lũ Ác Quỉ chập chờn ẩn hiện tìm bắt những Linh Hồn người mới sa đọa, làm đủ trò hành hạ, Nơi cõi trần gian con người tàn sát cầm, thú, súc sanh, nơi cõi Âm Ti cầm, thú, súc sanh ăn thịt lại Linh Hồn con người quyền lực nhất nơi cõi Âm Ti Địa Phủ chính là Quỷ Dạ Xoa, với bộ mặt Quỉ Dữ gớm ghiếc nhìn thấy mà ớn lạnh kinh hãi. Ở vào thời kỳ nầy chưa có Thập Điện Minh Vương.

Quỷ Dạ Xoa bắt những Linh Hồn mới sa đọa xuống hành hạ làm trò vui, như kéo lưỡi linh hồn người ra thẻo từng miếng thịt, con người đau đớn kinh hãi la ré, càng la ré chúng càng khoái trá càng vui. Ác Quỷ Dạ Xoa moi tim, gan để ăn, như ăn những miếng mồi ngon chúng vô cùng thích thú. Những Linh Hồn chết đi liền sa đọa vào cảnh giới khác. Lạc vào thế giới Lũ Quỷ đầu Trâu, mặt Ngựa. Quỷ đầu Trâu, mặt Ngựa liền bắt những linh hồn lưu lạc mới đến quăng vào chảo dầu coi chơi. Hoặc quăng vào lò lửa cháy đen cháy thui, lũ quỷ vô cùng thích thú. Những Linh Hồn sa đọa xuống Địa Phủ phần thời đói, phần thời lạnh, phần thời bị Quỷ bắt hành hình, vô cùng khốn khổ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Sự đói khát nơi cõi Âm Phủ đói chịu không nổi không còn sợ ác quỷ liền từ hang đá lao ra tìm kiếm thức ăn, nước uống, dẫn đến cấu xé ăn nuốt lẫn nhau, thấy mà hãi hùng kinh khiếp. Nào đâu phải hết Lũ Quỷ đầu Rắn lao tời xơi tái Linh Hồn. Những linh hồn căn thân ác nghiệp bị hủy diệt liền biến mất, lạc vào chốn u minh vô tận, sa đọa xuống tầng địa phủ sâu hơn, và cứ thế khi linh hồn tỉnh dậy khiếp sợ hãi hùng, hoang mang, ngơ ngác thấy mình đang lạc đến thế giới vô cùng xa lạ, bóng Quỉ ẩn núp cùng khắp. Hồn nầy dòm ngó Hồn kia, như sợ ăn nuốt xé xác nhau. Càng sa đọa xuống sâu các tầng Địa Phủ, đồ ăn thức uống lại khan hiếm do Quỷ Dạ Xoa cai quản. Những Linh Hồn đói khát quá khạc ra lửa, phun ra khói, đâu kể gì ác Quỷ Dạ Xoa, lao vào kiếm ăn bị Quỷ Dạ Xoa bắt quăng vào lò lửa cháy đen cháy thui. Hoặc quăng vào ao băng giá làm trò vui. Hoặc làm trò tiêu khiển chặt tay, chặt chân quăng cho Quỷ đầu Chó, đầu Sói ăn nuốt vô cùng rùng rợn.

Thê thảm nào hơn thê thảm nầy

Ác gieo gặt họa chính là đây

Làm mồi cho quỷ, hồn tan xác

Banh da xẻ thịt nát tan thây

Tàn sát giành ăn thê thảm quá

Ác Quỷ Âm Ti chúng ra tay

Chết sống muôn lần, nào phải hết

Hồn mang nghiệp ác họa tai vây

* * *

Nghe kinh thức tỉnh quay đầu lại

Hành thiện về Trời sống an vui

Kiếp nạn trần gian, khi ập đến

Hỏa nạn, phong tai, đến thủy tai

Thuận Trời Hồn được siêu sanh

Nghịch Trời phải chịu Hồn Linh đọa đày

Huyền cơ ai chống được nào

Ác gieo gặt họa đọa đày trầm luân.

Linh hồn cứ thế chết cõi địa phủ nầy, sanh đọa qua cõi địa phủ khác, chừng nào hết nghiệp ác mới thôi, có linh hồn sa đọa tới 18 tầng địa phủ, quả thật là khủng khiếp, không còn có cơ hội để đầu thai.
 

shopoga

✩✩
Trần gian là cõi tạm, vô thường biến chuyển không ngừng, hết đại họa nầy đến đại họa khác. Linh Hồn lạc mất Cội Nguồn không còn biết đâu là phương hướng lạc vào Ác Đạo, gieo ra không biết bao nhiêu là tội ác, để rồi sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu nhiều sự hành hình ghê gớm.

Khi được làm người thông minh, sáng láng không lo tu luyện tiến hóa Linh Hồn theo con đường Tiên Đế, Hậu Đế mà đi về Trời sanh sống hưởng phước. Chỉ lo tom góp cho nhiều của cải vật chất, sanh tâm hành ác hết mong trở lại làm người, nói gì siêu sanh về cõi trời, thật đáng thương thay.

Đến lúc chu kỳ tam tai lặp lại của mỗi tiểu kiếp, Hỏa Tai, Phong Tai, Thủy Tai, động đất, sóng Thần nổi lên hủy diệt. Thời đâu còn hành thiện tu hành gì kịp Linh Hồn liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, chịu đủ cực hành khốn khổ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Khi tam tai nổi lên cái mạng còn không giữ nỗi nói gì đến tài sản, của cải vật chất, nhà cửa, đền đài, cung điện, quyền lực xã hội, hàng triệu triệu linh hồn. Bị kiếp nạn Hỏa Tai hủy diệt, Phong Tai Hủy Diệt, Thủy Tai hủy diệt. Thể xác vùi chôn dưới sự đổ nát, nằm trong bụng cá, chôn vùi dưới lòng đại dương, vùi lấp dưới nham thạch, Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác ngơ ngác sợ hãi nhìn thấy cảnh chết chóc ghê rợn, khiếp quá tìm đường ẩn núp liền thấy màu xám đen hiện ra, liền vội vã ẩn mình vào đó. Tức thời huyền cơ vũ trụ thiên luật xoay chuyển, hàng vạn triệu Linh Hồn chúc đầu ngược xuống những Linh Hồn ác nhẹ hơn liền sa đọa xuống tầng địa phủ thứ 1. Những Linh Hồn Ác nặng sa đọa xuống các tầng Địa Phủ sâu hơn. Khi còn sống nơi trần gian kiêu căng, ngạo mạn, coi trời không ra gì, chỉ biết thỏa mãn dục vọng, tham lam vô độ, không kể gì đến luân thường đạo lý, đánh mất cả lương tri, bất hiếu với cha mẹ, xem thường ông bà, nhất là coi thường Luật Nhân Quả. Cứ mãi hành Ác. Ác căn như núi thời tránh sao cho khỏi sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, tức là Chánh Thân Chánh Mẫu sanh ra nhân loại con người, nhưng con người đã quên đi Cội Nguồn. Còn sanh tâm cống cao ngạo mạn, chối bỏ không nghe theo lời dạy của Cha Trời, Mẹ Trời. Đi ngược lại Thiên Ý cứ mãi hành ác. Và cuối cùng bị tam tai Thủy – Hỏa – Phong, hủy diệt. Hàng triệu Linh Hồn bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ khi tỉnh dậy liền thấy mình đang ở thế giới vô cùng xa lạ, hoang mang sợ hãi, nhất là không có gì ăn, đất đai nơi đây không giống như cõi trần gian, hang lỗ gồ ghề, lồi Lõm, hơi lạnh thấu xương, chất đất, đồng, thau, sắt, thép, kẽm, chì tanh hôi, đất đai trơ trụi, cây cối lưa thưa, nước uống khan hiếm không như ở chốn trần gian, màu xanh bạt ngàn, sự sống dồi dào vô tận. Hàng triệu triệu Linh Hồn hoang mang sợ hãi không hiểu nơi đây là đâu?

Nhìn thế gới Âm U lạnh lẽo

Đất gồ ghề lồi lõm hố hang

Đâu như ở chốn trần gian

Âm Ti Địa Phủ quỷ yêu hành hình

Đã đến cõi Âm Tào Địa Phủ

Thời hết mong thoát khỏi họa tai

Trùng trùng báo ứng khó sai

Ác gieo họa gặt bủa vây trùng trùng

Kìa trả quả kêu gào đau đớn

Kìa banh da thịt nát xương tan

Giờ đây sao kịp ăn năn

Phải đành nhận lãnh biết bao hành hình

Lời kinh dạy luật Trời đã rõ

Thiên Luật xoay không bỏ sót ai

Nghịch Thiên phải chịu họa tai

Muôn đời vạn kiếp đọa sa linh hồn

Nơi Địa Phủ họa dồn tai phủ

Biết bao nhiêu khốn khổ Hồn Linh

Mau mau nhớ lấy lời kinh

Trở về Nguồn Cội sớm lên Thiên Đàng.

Nói về hàng vạn triệu Linh Hồn anh em da trắng bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, khiếp hãi lo sợ, không biết mình ở đâu, họ đâu có biết mình sa đọa xuống phía tây các tầng địa phủ cách trần gian rất xa.

Hàng vạn triệu Linh Hồn ngơ ngác, không bao lâu thời căn thân ác nghiệp hoàn thiện đầy đủ, tức thời cơn đói khát nổi lên cào cấu ruột gan, hàng vạn triệu triệu linh hồn lao vào giành giật, đồ ăn thức uống, thế là cuộc tàn sát lẫn nhau đến ghê khiếp, như những cơn mưa xấu xé giành giật, tàn sát lẫn nhau ăn thịt lẫn nhau, nanh vuốt mọc ra nhọn hoắt dài thoàng. Linh hồn biến dạng thành Linh Hồn Ác Quỉ, Linh Hồn Ác Ma trông xấu xa đến ghê rợn, tàn sát thê thảm ăn nuốt lẫn nhau, xấu xé lẫn nhau quả thật là khiếp đảm kinh hồn. Sự tàn sát lẫn nhau làm kinh động đến các loài ác Quỷ chúng kéo đến bắt những Linh Hồn mới sa đọa xuống các tầng Địa Phủ đang tranh giành thức ăn, nước uống, xé xác quăng cho quỷ Chó ăn, Quỷ Diều Hâu nuốt, Quỷ Đại Bàng xơi, Lũ Quỷ chúng móc ruột, móc gan những Linh Hồn mới sa đọa ra xem chơi, bữa sọ não cho Quỷ Gà tới mổ.

Những Linh Hồn căn thân bị xé nát chết đi, liền tan biến vào hư không. Luân chuyển qua cảnh giới khác. Thấy Mình lạc vào chốn u minh vô tận khi tỉnh dậy liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ mênh mông vô tận, đất đai đen sì, tanh hôi khó chịu, nghe tiếng gào thét như đang bị hành quyết vô cùng thê thảm, càng nghe càng ớn lạnh, những Linh Hồn người đã hóa thành Linh Hồn Ác Quỷ, họ ẩn mình trốn tránh khắp nơi hốc đá, thụt thò sợ hãi, Quỷ Dạ Xoa đánh hơi lao vào hóc đá bắt những Linh Hồn người đã biến thành ác quỉ. Lôi ra xé xác ăn thịt vô cùng thê thảm vô cùng rùng rợn.

Lũ Ác Quỷ Dạ Xoa tàn sát những Linh Hồn mới đến ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía, những Linh Hồn đang đói khát hành hạ đau đớn chưa kịp ăn uống thời đã bị xé xác rồi. Khi căn thân ác nghiệp bị xé xác liền tan biến vào hư không Linh Hồn liền sa đọa xuống tầng Địa Phủ sâu hơn chịu sự hành hình khốn khổ dữ dằn hơn nữa.

Cảnh Địa Phủ, quả là khủng khiếp

Tàn sát nhau chẳng chút nương tay

Xé nhau lòi ruột lòi gan

Ăn tươi nuốt sống khiếp kinh hãi hùng

Cảnh Địa Phủ, đọa đày, đày đọa

Xuống âm ti tai họa trùng trùng

Hồn mang nghiệp ác theo cùng

Tai xây họa đến hãi hùng biết bao.

Những Linh Hồn căn thân bị xé nát vụn , hoặc bị Quỷ liệng vào cối xay, xay nát liền tan biến mất, lạc vào chốn u minh vô tận, sa đọa xuống tầng địa phủ thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, và sa đọa xuống mãi, sa đọa càng sâu, càng kinh khiếp.

* * *

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

Nói về huyền cơ Thiên Luật chuyển vận tuần hoàn. Tiểu kiếp nào cũng như tiểu kiếp nào. Không có gì là thay đổi lần lượt tam Tai xuất hiện hủy diệt sự sống của muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người. Sự xuất hiện Tam Tai. Đúng vào Giai Đoạn Hạ Ngươn Mạc Pháp, Mạc Kiếp của Thượng Kiếp, Hạ Ngươn Mạc Pháp, Mạc Kiếp của Trung Kiếp, Hạ Ngươn Mạc Pháp, Mạc Kiếp của Hạ Kiếp. Ở vào giai đoạn nầy nhân loại con người lạc Cội lạc Nguồn. Lạc vào Ác Đạo đánh mất Lương tâm, Lương Tri, ai nấy cũng thi nhau mà hành Ác. Ác căn như núi, Ác nghiệp sâu dày.

Thiên Ý Cha Trời phải hủy diệt nhân loại con người vì con người đã đánh mất Lương tâm, Lương Tri ác căn ác nghiệp quá lớn. Tất cả đều phải sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, phải chịu sự hành hình làm cho tiêu tan Ác nghiệp tội Ác. Khi nghiệp Ác giảm thời Linh Hồn mới siêu sanh trở lại Trần Gian. Tiếp tục trên con đường tu luyện tiến hóa Linh Hồn hình thành Thiện Căn. Hoặc sanh trở lại làm người, hoặc siêu sanh về Trời sanh sống trong thế giới Thiên Đàng Cực Lạc Hạnh Phúc.


Nói về kiếp nạn Tam tai hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó nhân loại con người của mỗi tiểu kiếp, thời tiểu kiếp nào cũng như tiểu kiếp nào không khác nhau là mấy. Cũng như năm trước kế đến năm sau. Năm nào cũng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông luân chuyển, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông, hết đông tới xuân, cứ như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại tiến hóa chuyển biến mãi hết năm nầy đến năm khác. Những định luật Tam Tai hủy diệt nầy Cha Trời cũng đã dạy rõ cho Nhân Loại con người biết mà phòng tránh. Có nghĩa hành Thiện mà về Trời, vì Trần Gian chỉ là cõi tạm. Cõi vô thường nơi tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở về Trời sanh sống.

Con đường về Trời nào có khó khăn chỉ cần trở về Cội về Nguồn là tới ngay, các tầng Trời đã hiện ra trước mắt.

* * *

Lại nói về năm màu da anh em, gặp kiếp nạn Hoả Tai toàn cầu khắp các châu lục, kèm theo động đất, sóng dữ, vùi chôn tất cả, lớp chết vì động đất, nhà cửa sụp đổ, lớp chết vì sóng dữ cuốn trôi tất cả, lớp chết do núi lửa thiêu chết, nham thạch vùi lấp, Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác con người, lớp sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, lớp ở lại cõi Trần Gian sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy.

Ở vào thời Mạc Vận, Mạc Pháp, Mạc Kiếp nhân loại con người lạc Cội, lạc Nguồn nên rơi vào ác đạo, chỉ biết mình trở thành độc tài, độc trị, đánh mất Lương Tâm, Lương Tri, hung tàn bạo ác. Không kể gì đến luân thường đạo lý. Đáng lý khi bị kiếp nạn tam tai hủy diệt, thời tất cả Linh Hồn sa đọa hết xuống các tầng Địa Phủ. Nhưng sao lại có những Linh Hồn không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Họ cũng độc tài, độc trị, Ác tánh tham tàn bạo Ác nhưng không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Vì sao lại có chuyện lạ như vậy ?

Độc tài, độc trị chỉ là Cội Gốc làm tăng nhân Ác. Không phải là Ác Căn, Ác Gốc. Những người tuy độc tài, độc trị nhưng tham tàn bạo ác ít, tham lam vô độ không lớn, tính quỉ quyệt, dối trá, giả hình, mánh khoé, thủ đoạn, lừa gạt, ác độc hiểm độc không nhiều, Còn Lương Tâm, Lương Tri, những Linh Hồn còn Lương Tâm, Lương Tri tuy bị Tam tai hủy diệt. Nhưng Linh Hồn không bị sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ. Mà ở lại chốn Trần Gian làm Linh Hồn Ma

Những Linh Hồn trở nên tham tàn bạo ác quá mức, tham lam vô độ không từ một thủ đoạn nào, đánh mất Lương Tâm, mất hết nhân tính con người, chỉ biết thỏa mãn dục vọng, không còn kể gì đến luân thường đạo lý, lòng kiêu ngạo không coi trời vào đâu, những Linh Hồn như thế đã biến thành Linh Hồn Ác Quỉ thời nhất định khi thân xác chết đi Linh Hồn liền bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Còn những người tuy độc tài, độc trị, nhưng chưa đến nổi tham tàn bạo ác quá mức nên chưa đánh mất Lương Tâm, nhân tính con người vẫn còn, còn biết thương yêu đồng loại, giúp đở đồng loại, nói chung là còn có tấm lòng thương người.

Những linh hồn như thế khi ra khỏi thể xác con người không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, mà trở thành những Linh Hồn Ma, ở lại cõi trần gian sanh sống nơi mồ mã, ao hồ sông suối, tàn cây, hang, động, đền, chùa, miếu, mạo, vân vân . . . Sanh hoạt ở cảnh giới đêm, gọi đó là những Linh Hồn Ma. Nếu những Linh Hồn Ma nầy lập công bồi đức hành thiện thời Linh Hồn siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc, hay siêu sanh về các Tầng Trời. Những Linh Hồn Ma có ba cấp, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ.

Linh Hồn Ma bậc thượng là những Linh Hồn còn Lương Tâm, Lương Tri, mà còn hay tạo phước đức, hay tạo nghiệp lành, hay giúp người, giúp đời, những người nầy khi chết đi cảnh giới màu xanh hiện ra Linh Hồn liền ẩn mình vào đó ở lại chốn nhân gian không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Những Linh Hồn Ma bậc thượng nầy, thường là VUA MA, nếu tái sanh trở lại làm người thường là những bậc giàu sang phú quí, hay Quan, Tướng, được mọi người kính nể.

Linh Hồn Ma bậc trung, là những người còn lương tâm, không đánh mất lương tri, luân thường đạo lý vẫn còn, nhưng ít gieo phúc đức, ít hay tạo nghiệp lành, ít giúp đời giúp người, khi chết đi cảnh giới màu xanh lợt hiện ra, liền ẩn mình vào đó không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, ở lại cõi trần gian làm Ma Thần, phò giúp Vua Ma. Nếu đầu thai trở lại làm người, thường là những giàu có, bậc trung, cũng được mọi người yêu mến nhưng không kính nể.

Linh Hồn Ma bậc hạ, là những người còn chút ít Lương Tâm, chút ít Lương Tri, tuy ác nhiều hơn thiện, nhưng không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, vì ánh sáng màu xanh lợt xuất hiện cứu vớt Linh Hồn liền ẩn vào đó khỏi sa xuống các tầng Địa Phủ, ở lại cõi trần gian làm Ma Dân, nếu được đầu thai trở lại làm người, thời phải chịu cảnh nghèo khổ đủ ăn đủ mặc, kém đức hơn nữa thời phải chịu tật nguyền, không mấy ai coi trọng mình.

Nói chung ở thời Mạc Vận, Mạc Pháp, Mạc Kiếp nhân loại con người lạc Cội, lạc Nguồn, lạc vào con đường ác đạo. Lại gặp phải chu kỳ Tam Tai khi kiếp nạn hủy diệt muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Thời những người hung tàn bạo ác đánh mất hết Lương Tâm, đánh mất Lương Tri, Linh Hồn đã hóa thành Linh Hồn Ác Quỉ khi ra khỏi thể xác con người liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, chịu nhiều đại họa tai kiếp hành kình khốn khổ vô cùng.

Nói tóm lại: dù Linh Hồn Ma, hay Linh Hồn Quỉ, thành tâm trở về với Cội với Nguồn, cung phụng Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thời Linh Hồn Quỉ, Linh Hồn Ma chuyển hóa thành Linh Hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ngay.

Nếu có công trong Văn Hóa Cội Nguồn, tức là có công trong Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời, cũng như có công cứu khổ nhân loại con người thoát khỏi Địa Ngục thời thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, không sai không có gì bàn cải cả.

Theo Thiên Luật huyền cơ vũ trụ hể gieo giống gì thời trổ ra giống nấy, gieo ác gặt họa, gieo thiện gặt phúc, gieo giống đại thừa thời gặt quả đại thừa. Hiếu Thuận với Đức Cha Trời thời Cha Trời ban phúc lành cho. Đức Cha Trời dạy hãy sống theo Đạo Luật, thời Thiên Luật Tự Nhiên trợ giúp, gieo giống gì trổ ra giống nấy chuyển xây vận mệnh của chính mình.

Người nắm rõ Thiên Luật, không phạm Thiên Luật. Sống theo Tự Nhiên chính là nắm quyền tạo hóa muốn gì được nấy. Không hiểu rõ Thiên Luật, hành Ác sẽ bị huyền cơ Thiên Luật xoay chuyển, khó mong thoát khỏi sa đọa, siêu đọa do mình, không ai có quyền làm cho mình siêu- đọa cả, hể Linh Hồn Thiện thời siêu, Linh Hồn Ác thời đọa, ác thiện do mình tất cả không ai khác, gieo ác thời gặt ác Linh Hồn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, thời gặt ác họa liên miên không lúc nào dừng nghỉ, đến lúc nầy ăn năn không còn kịp nữa, chịu khổ mãi nơi Địa Phủ.

Còn gieo ác gặt họa nơi trần gian chỉ là sự khởi đầu, bước vào giai đoạn đầu của sự quả báo mà thôi.

* * *

Lạc Cội Lạc Nguồn lạc chí nguy

Thiên Đàng mất lối đọa Âm Ti

Linh Hồn khốn khổ muôn vạn kiếp

Hành Ác để rồi họa liền khi

Nghe kinh thứ tỉnh quay đầu giác

Theo Trời hành thiện hãy nhớ ghi

Con đường Văn Hóa xuân trước mắt

Thiên Đàng về đến có khó chi.


* * *
 

shopoga

✩✩
CHƯƠNG 1

PHẦN 4


SAU THỜI HẬU ĐẾ

Đây nói về anh em Da Chàm giống dân Bích Ngọc, trong thời kỳ mạc pháp, sau hai triệu bốn trăm nghìn năm, kể từ khi loài người ra đời, theo kiếp giảm, anh em Da Chàm sanh sống khắp Phương Đông, Trung Đông có hơn mấy mươi đất nước, thời kiếp giảm của tiểu kiếp thứ 5.

Trong mấy mươi đất nước Anh Em Da Chàm có một đất nước Cô Lô hùng mạnh giàu có, hình thành lên nhiều thành phố, trong đó có thành phố Thủ Đô Sa La, vô cùng rộng lớn nhà cửa lầu đài san sát, đường sá ngang dọc như bàn cờ, dân số hơn 20 triệu người, thành phố Thủ Đô Sa La nổi tiếng là thành phố thủ đô văn minh hiện địa nhất thời đó.

Thành phố Thủ Đô Sa La trải qua không biết bao nhiêu là đời vua, hết triều đại này tới triều đại khác, đến triều đại thời kỳ vua A Li Sát, thời dân chúng vô cùng lầm than, vì vua A Li Sát, không những nổi tiếng sống theo chủ nghĩa cá nhân độc quyền, độc tài, độc trị, mà còn nổi tiếng tham tàn, bạo ác, tham lam vô độ, thượng bất chính thời hạ cũng tất loạn, nên quan tướng cấp dưới thi nhau độc quyền, độc tài, độc trị, tham tàn, bạo ác, tham lam vô độ còn hơn cả vua, dân chúng vì thế mà khốn khổ vô cùng, nhất là cuộc sống thôn quê càng thêm khổ cực, tham quan càng giàu phè phởn, say sưa với lời ca tiếng hát, tửu sắc dục lạc tối ngày, thời dân chúng làm tối mặt, tối mày, không còn biết trời đất là gì nữa, trong cảnh đói rét, lầm than vất vả, cơ cực, trước cơn mưa tham tàn bạo ác độc tài, độc quyền, độc trị, dân chúng chỉ còn biết kêu trời, khóc đất, buồn thảm, ức nghẹn thảm thê.

Vừa đến cửa quan đã hỏi tiền

Nghèo xơ nghèo xác khổ triền miên

Lấy đâu ra của mà đút lót

Họa chồng lên họa, cảnh nấu chiêng

Áo quần rách rưới thân trăm vá

Uất nghẹn kêu gào đến phát điên

Công lý còn đâu mà kêu cứu

Đau đớn vô cùng nỗi oan khiên

Đâu đâu cũng thấy toàn ăn cướp

Trên đe dưới búa sống nào yên

Cái thời mạc pháp, thời mạc kiếp

Khổ chồng lên khổ, khổ triền miên

Một chút thiện lương tìm không thấy

Thấy toàn ác bá, quỷ, yêu tinh.

Nói về Vua A Li Sát, cùng các quan tướng đang bàn kế sách diệt trừ quân phiến loạn nổi dây khắp nơi chống trả lại triều đình, giặc nổi tứ bề ta lại đánh ta, bổng nghe đền đài rung rinh các quan khiếp hoảng, Vua A Li Sát nói: Không có gì phải sợ đó chỉ là động đất lần nầy hơi mạnh hơn mà thôi sẽ hết ngay, bình tỉnh, bình tỉnh. Quả đúng như lời Vua A Li Sát nói, tất cả đều trở lại bình yên động đất không còn, như không có chuyện gì xảy ra. Đền đài chưa đến nổi gì sụp đổ.

Các quan sau cơn sợ hãi bình tỉnh trở lại nịnh hót nói với Vua A Li Sát rằng: Muôn tâu Chúa Thượng, chúng Thần quên mất Chúa Thượng là mệnh trời, thay trời làm mưa làm gió, Quỉ Thần cũng phải cuối đầu khiếp sợ lắng tai để nghe, chỉ cần Chúa Thượng nói bình yên là sẽ bình yên, chúng Thần vì sợ quá nên đã quên mất, cũng có mấy lần động đất rung chuyển đền đài, nhưng Chúa Thượng phán không sao là không sao, tức thời đất đai đền đài lắng yên trở lại ngay. Chúng thần nhớ không sai cách đây hơn mười năm có một lần động đất dữ dội. Chúa Thượng phán với các Thần nói là không sao. Và quả đúng như vậy Chúa Thượng đã phán truyền không sao là không sao, và cách đây năm năm cũng có một lần động đất nữa, nhưng nhờ chúa thượng phán nên tất cả đều bình yên, đất trời còn phải theo ý chúa thượng, huống chi là Ma Quỉ. Chúa thượng quả là mệnh trời, muốn gì là được nấy, không ai không dám tuân theo, chúng Thần có phước quá được theo hầu Chúa Thượng.

Vua A Li Sát nghe chúng thần ca ngợi quyền năng của mình thời khoái chí vô cùng nói: Các khanh quả là sáng suốt, các khanh cũng đã thấu hiểu được quyền năng của Trẫm. Quyền năng muốn gì là được nấy.

Thật ra Vua A Li Sát vô cùng sợ hãi mỗi khi thấy đền đài rung chuyển, nhưng làm bộ trấn tỉnh quần thần, lời truyền phán đó trùng hợp không còn động đất nữa đền đài động đất liền bình yên trở lại lần nầy là lần thứ ba. Vua A Li Sát vô cùng đắc ý khi nghe thấy chúng thần luôn ca ngợi quyền uy của mình, thời nói: Ta là chúa tể có quyền phán xét tất cả, muốn ai chết thời người ấy chết, muốn ai giàu sang thời người đó được giàu sang, ban cho ai có quyền lực thời người đó có quyền lực, thuận trẫm thời sống chống trẫm thời chết, trẫm nói trời mưa là trời mưa, trẫm nói trời nắng là trời nắng.

Chúng Thần quan văn quan võ nghe Vua A Li Sát phán thế, liền quỳ mạp tung hô: Thánh thượng mệnh trời, thánh thượng tối cao, thánh thượng vạn tuế. Tiếng tung hô vạn tuế vạn tuế nịnh hót chưa dứt thời đền đài rung chuyển ầm ầm quan tướng khiếp hoảng, Vua A Li Sát phán lớn: Bình tỉnh, bình tỉnh đền đài bình yên trở lại. Nhưng lời phán ấy nào có ai nghe. Vì động đất càng lúc càng dữ nào đền đài cung điện thi nhau sụp đổ ầm ầm.

Vua A Li Sát gào to: Đền đài sao thế sao thế không được sụp đổ, không được sụp đổ.

Các quan gào thét: Chúa Thượng cứu chúng Thần, cứu chúng Thần. Nhưng nào thấy Vua cứu mà chỉ thấy đền đài sụp đổ. Lớp chết lớp bị đè nát thịt, tan xương la ré kinh hoàng kêu cứu. Nhưng nào có ai nghe Vua, Quan, chôn vùi dưới cảnh đền đài đổ nát.

Thê thảm nào hơn thảm cảnh nầy

Đền đài sụp đổ nát tan thây

Quyền thế còn đâu hồn sa đọa

Cơ trời hủy diệt họa tai bay

Mấy ai thoát khỏi cơn hủy diệt

Trần gian tai kiếp họa vần xoay

Động đất ầm ầm rung địa chấn

Sóng cao nghìn thước khiếp kinh thay

Nhân loại đến hồi cơn nguy khốn

Núi lửa bùng lên khắp đông tây.

Nói về thành phố Thủ Đô Sa La địa chấn dữ đội, nhà cửa đền đài sụp đổ ầm ầm, hàng vạn triệu người vùi chôn dưới đống đổ nát thê thảm vô cùng, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn khiếp vía.

Động đất chưa dứt thời những tiếng nổ rung chuyển địa cầu khắp lục địa nhiều núi lửa đã phụt lên đỏ rực cả bầu trời, nham thạch phụt lên đỏ rực che phủ khắp không gian, trút xuống vùi lấp làng mạc, huyện, xã, thị trấn, thành phố, chưa hết từ ngoài khơi biển đông Mô La hàng triệu con sóng cao lên hàng trăm mét, cuồn cuộn từ biển ập vào đất liền hàng chục dặm, phá hủy toàn bộ, cuốn trôi tất cả, vì đất liền thời đó phần lớn là đất bằng ít núi đồi, ai nhìn thấy cảnh này thời không khỏi hãi hùng, kinh hoàng khiếp vía.

Tất cả nền văn minh vật chất hàng nghìn nghìn năm của nhân loại, bị hủy diệt trong chốc lát, những người sống sót sau kiếp nạn Hỏa Tai, Động Đất, Nước Dâng. Kéo dài hơn ba nghìn năm trở thành người lang thang lưu lạc khắp nơi, không nhất định nơi nào, lang thang khắp chốn không có mục đích, cuộc đời lang bạt kiếm ăn nay đây, mai đó khốn khổ trong đói rét, những người còn sống sót lang bạt rồi trở thành người Nguyên Thủy Hoang Sơ.

Sự hủy diệt sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người, do hỏa tai, động đất, sóng thần gây ra. Vòng xoay lặp lại của mỗi tiểu kiếp, sự hủy diệt, sự sống của muôn loài vạn vật trong đó có con người, chu kỳ lặp lại không sao tránh khỏi.

Sự hủy diệt hàng loạt nhân loại con người đã hình thành nhanh chóng lên xã hội Địa Phủ, xã hội ác quỷ, những Linh Hồn mất hết Lương Tâm, mất hết Lương Tri, mất hết luân thường đạo lý, thời bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, còn những Linh Hồn còn Lương Tâm, Lương Tri, còn chút luân thường đạo lý, thời không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ ở lại chốn trần gian làm Ma Âm Cảnh, hình thành lên xã hội Trần Gian Âm Cảnh cõi Âm, xã hội ma sanh hoạt sống cảnh giới đêm, nơi chốn Trần Gian.

Còn những Linh Hồn đại gian, đại ác không còn Lương Tâm, Lương Tri, cũng như luân thường đạo lý, thời sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, hình thành lên xã hội Địa Ngục, xã hội của sự hành hình sát phạt khủng khiếp.


Đây nói về Vua A Li Sát, cùng hàng chục tham quan, chết trong đền đài cung điện, Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác con người. Nhìn thấy những Hồn Ma kéo đến đòi mạng, những âm thanh ghê rợn. Linh Hồn A Li Sát cũng như Linh Hồn hàng chục tham quan ngơ ngác sợ hãi kinh hoàng trước cảnh hãi hùng như thế. Giây phút ấy Linh Hồn A Li Sát cũng như các Linh Hồn tham quan thấy nhiều ánh sáng màu sắc hiện ra. Như ánh sáng vàng sáng chóa, làm cho Linh Hồn A Li Sát, cũng như các tham quan đau nhứt sợ hãi. Tâm Hồn hoảng loạn tìm nơi ẩn trốn thời thấy cảnh giới xám đen hiện ra. Linh Hồn Vua A Li Sát cùng mấy mươi Linh Hồn tham quan tàn bạo vội vã lao vào ẩn núp trong cảnh giới xám đen. Tức thời Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xoay, tất cả Linh Hồn đầu liền chúc ngược lộn xuống, sa đọa xuống Tầng Địa phủ thứ tư địa phận Phương Đông. Đây là những linh hồn đại gian ác, vô Lương Tâm, mất Lương Tri những kẻ tham tàn, bạo ác, háo sát, gây tai họa, đau thương nghiệt ngã cho nhân loại đồng bào, đồng loại anh em, Linh Hồn không những đại gian, đại ác mà còn quá kiêu căng, cao ngạo, coi trời không ra gì, tham lam vô độ không biết đâu là bờ bến.

Linh hồn Vua A Li Sát, cùng hàng chục Linh Hồn tham quan khi tỉnh dậy, thấy mình lạc lỏng đến một thế giới xa lạ, những vùng đất đen sẫm trải dài rộng khắp mênh mông, âm u lạnh lẽo, đất đai toàn là chất đồng, chất thau, chất sắt, chất kẽm, chất chì, hang lỗ, lồi lõm, hốc đá, hang động, tanh hôi vô cùng, bóng quỉ ẩn núp chập chờn thập thò, tiếng gào thét hãi hùng xa gần ghê rợn, linh hồn vua A Li Sát, cùng các Linh Hồn quan tướng ngơ ngơ ngác ngác, hoang mang sợ hãi trước cảnh giới xa lạ này, xa xa tiếng gào thét hãi hùng, tiếng sát phạt cấu xé vọng lại càng lúc càng gần, ai nấy tự hỏi: Nơi đây là nơi đâu ? Sao mà ghê rợn, âm u lạnh lẽo, rùng rợn đến thế này. Cảnh giới nơi đây là đâu ? đất đai không giống như trần gian, không những không thấy ánh sáng mặt trời, mà đất đai toàn là chất đồng, thau, sắt, thép, kẽm, chì, tanh hôi nồng nặc, đồ ăn, thức uống khan hiếm thực vật mọc lưa thưa rải rác Lại thấy lũ ác quỷ đầu chó, đầu gà, đầu cáo, đầu sói vờn tới, vờn lui như cai quản thức ăn, nanh vuốt dài thoàng nhọn hoắt nhìn thấy phát khiếp.

Linh Hồn Vua A Li Sát cũng như Linh Hồn của những hung quan tàn bạo sợ hãi, ngơ ngác trước cảnh giới chết chóc Âm U gào thét. Lũ quỷ tìm bắt Linh Hồn. Nhưng sự sợ hãi đó lần lần bị trấn áp bởi cơn đói khát nổi lên cấu xé cả ruột gan. Nhưng không dám lao ra tìm thức ăn vì lũ ác quỷ nhìn thấy là xé xác. Sự đói khát khủng khiếp không bao lâu thời thiêu đốt cả ruột gan. Căn thân ác nghiệp liền chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cứ như thế bị cơn đói khát hành hình chết đi rồi sống lại. Căn Thân Ác nghiệp hồi phục lại đầy đủ, tức thời cơn đói khát nổi lên càng lúc càng dữ, thiêu đốt cả ruột gan. Linh Hồn quan tướng kêu gào thảm thiết, từ hốc đá ào ào lao ra tranh giành thức ăn mọc rải rác khắp nơi. Linh Hồn vua A Li Sát, gào thét quát tháo: Tất cả những thứ đó là của trẫm. Nhưng gào thét nào có ai nghe, bóng quỉ xuất hiện càng lúc càng đông chúng lao vào xé xác linh hồn con người. Linh Hồn con người chống trả lại ác quỷ, lao vào tranh giành thức ăn. Linh Hồn vua A Li Sát lao vào tranh giành khốc liệt, trận chiến tàn sát lẫn nhau, xấu xé lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau, máu me lênh láng, thịt nát xương tan. Ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía, không khác gì bầy Sói đói tàn sát ăn thịt lẫn nhau.

Lũ ác quỷ đầu chó, đầu gà, đầu cáo, đầu sói vô cùng hung dữ xé xác những Linh Hồn đang đói khát ăn thịt, sự đau đớn gào thét vang dậy. Những Linh Hồn tham quan giờ đây không còn là Linh Hồn tham quan nữa mà biến thành ác quỷ, nanh vuốt mọc ra ghê rợn lao vào cấu xé lẫn nhau. cuối cùng bị lũ ác quỷ đầu chó, đầu sói, đầu gà, đầu cáo xé xác ăn thịt, máu me lênh láng, thịt nát xương tan ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía.

Linh hồn vua A Li Sát, bị lũ ác quỷ xé xác ăn thịt tan biến vào hư không rồi hoàn hồn trở lại. Linh hồn vua A Li Sát, ỷ mình là vua ai thấy cũng phải nể lao vào giành giật thức ăn không ngờ Linh Hồn nào cũng như Linh Hồn nào, tất cả đều hung dữ nanh vuốt móng vuốt nhọn hoắt dài thoàng ghê rợn, chụp Linh Hồn vua A Li Sát xé xác, nhai ngấu nghiến, những Linh Hồn Ác quan cũng cùng chung số phận, bị xé xác tan thây nát thịt, tiếng đau đớn la thét hãi hùng, tiếng đau đớn kinh hoàng, tiếng gào thê thảm khi bị xé xác. Hàng triệu triệu linh hồn cứ thế vừa tàn sát lẫn nhau, vừa ăn nuốt lẫn nhau, vừa bị lũ ác quỷ đầu chó, đầu sói, đầu beo nơi Âm Phủ nhai ngấu nghiến, khủng khiếp hãi hùng biết là bao.

Nghịch Trời tàn bạo được cái chi

Hậu quả là đây họa khắp thì

Tham lam tàn bạo đời gian ác

Địa Phủ kinh hồn, những khốn nguy

Sa đọa hồn linh nơi tăm tối

Hành hình khủng khiếp, chốn Âm Ti

Chết đi sống lại vô số kiếp

Ác lai Ác báo được cái chi

*****

Nghe kinh thức tỉnh quay đầu giác

Thuận theo Thiên Ý thoát Âm Ti

Trở về Nguồn Cội, nương chánh giáo

Thoát ra Địa Phủ chẳng khó chi

Hành thiện về Trời trong chớp mắt

Lời kinh truyền dạy nhớ gắn ghi

Trần gian cõi tạm không bền chắc

Trường đời tiến hóa để luyện thi

*****

Kiếp nạn Tam Tai âu khó thoát

Định Luật tuần hoàn chuyển vận vi

Mau mau trở lại về Nguồn Cội

Vượt qua kiếp nạn vượt khốn nguy

Văn Hóa Cội Nguồn đà xuất hiện

Mau mau về Cội, để mà đi

Cõi Trời rực rỡ đầy châu báu

Ác chi cho khổ đọa Âm Ti.
 

shopoga

✩✩
Đây nói về linh hồn vua A Li Sát, cùng mấy mươi linh hồn Ác quan, bị hàng trăm linh hồn Ác Quỉ nơi Địa Phủ xé xác, ăn tươi nuốt sống. Căn thân ác nghiệp Linh Hồn vua A Li Sát cùng các Linh Hồn Ác Quan tan biến vào hư không, khi Linh Hồn tỉnh lại liền thấy mình lạc lõng vào cõi âm u đầy những hố sâu thăm thẳm, sa đọa xuống tầng Địa Phủ sâu hơn.

Chưa kịp chạy trốn vào hang đá, liền bị lũ quỷ đầu trâu, mặt chó, lao vào băm nát làm trò vui Linh Hồn chết đi, liền sa đọa vào cảnh giới khác. Linh Hồn A Li Sát cũng như các Linh Hồn Ác quan thấy mình lạc đến một nơi xa lạ, đất đai lồi lõm, gò ụ đen sì, tanh hôi nồng nặc, khắp nơi chập chờn những Linh Hồn thụt thò trong hang đá. Có những Linh Hồn bị lũ ác quỷ nơi Địa Phủ, lao nhanh vào túm cổ xé xác, hành hạ đau đớn, kêu la thảm thiết, những Linh Hồn lên cơn đói khát, gào thét dữ dội thiêu đốt ruột gan, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chết đi liền luân chuyển qua cảnh giới khác. Nơi đâu cũng thấy loài ác quỷ nơi Địa Phủ, thế giới của ác quỷ thân người nhưng đầu Bò Sát, Cầm Thú.

Những Linh Hồn mới sa đọa xuống Địa Phủ, liền bị lũ ác quỷ, lao ra chụp bắt xé xác, ăn nuốt vô cùng rùng rợn. Cũng may cho Linh Hồn vua A Li Sát, khi tỉnh dậy thấy mình ở trong hốc đá, mới thoát khỏi Ác Quỉ xé xác ăn thịt, linh hồn vua A Li Sát thấy khắp nơi Ác Quỉ chập chờn, chúng kiếm tìm những Linh Hồn mới sa đọa đến là chụp bắt xé xác, ăn thịt. Vì đã trải qua hàng nghìn lần chết đi sống lại, Linh Hồn vua A Li Sát vô cùng khiếp sợ, trước cảnh xé xác, ăn thịt lẫn nhau. Cũng như bị lũ quỷ nơi Địa Phủ moi tim, móc gan. Hoặc lấy đao, kiếm đâm vào người làm trò tiêu khiển. Linh hồn vua A Li Sát vừa sợ, vừa rung, vừa ngơ ngơ ngác ngác trước cảnh giới đầy tan xương nát thịt khủng khiếp. Nơi đâu cũng đầy rẫy sự chết chóc, vô cùng ghê rợn không nói là hãi hùng. Những tiếng gào thét thê thảm bị xé xác khắp nơi mỗi lúc một hãi hùng, pha lẫn cùng tiếng thét gào của gió. Hơi lạnh thấu xương. Linh Hồn vua A Li Sát run lập cập.

Những Linh Hồn mới sa đọa xuống tầng Địa Phủ, may mắn thoát chết không bị sát hại. Nhưng chưa kịp mừng thời căn thân ác nghiệp đã hồi phục. Tức thời cơn đói khát liền nổi lên cào cấu ruột gan, thúc giục Linh Hồn hành động, tìm kiếm thức ăn, tranh giành với nhau làm kinh động một vùng rộng lớn. Lũ quỷ Dạ Xoa nơi Địa Phủ thi nhau kéo tới, mặt mày gớm ghiếc, nhìn thấy những Linh Hồn đang cấu xé lẫn nhau. Chúng nào có tha lao vào chụp bắt xé xác, ăn nuốt máu chảy lênh láng. Lũ Quỷ Dạ Xoa khoái chí gào thét đinh tai nhức óc. Cảnh chết chóc rùng rợn, máu me da thịt bầy nhầy thấy mà ghê khiếp, tiếng la ré kinh hoàng, tiếng gào thét hãi hùng thê thảm, Linh Hồn vua A Li Sát khiếp vía trước cảnh giới hãi hùng nầy. Nhưng cơn đói khát càng lúc càng dữ như muốn đốt cháy cả ruột gan. Vua A Li Sát thấy một nắm rong của một Linh Hồn chưa kịp ăn thời đã bị Linh Hồn khác lao tới xé xác. Nhìn cảnh sát phạt tàn sát ăn nuốt lẫn nhau. Linh Hồn vua A Li Sát càng thêm kinh hoàng.

Do vì đói khát quá Linh Hồn A Li Sát liền lao ra chụp giật, kiếm ăn tức thì hàng loạt bàn ta đầy móng vuốt lao tới xé xác, linh hồn vua A Li Sát gào lên khiếp hãi, căn thân linh hồn bị xé ra trăm mảnh tan biến vào hư không mất dạng, đến khi linh hồn tỉnh đậy, liền nhớ lại là mình bị xé xác dưới nanh vuốt Ác Quỉ, mà sao lại còn sống lưu lạc đến đây, linh hồn A Li Sát nhìn quanh nhìn quất thấy trời đất âm u vô tận, gió lạnh thấu xương bóng quỉ chập chờn khắp nơi, lâu lâu lại gào thét thê thảm, linh hồn A Li Sát ẩn núp trong một hốc đá, mùi tanh của chất sắt làm linh hồn A Li Sát muốn ngất đi, vì sợ sát hại. Linh hồn A Li Sát không dám ra khỏi hốc đá, đến khi đói khát quá đành bò ra kiếm ăn. Con mồi đã xuất hiện, tức thời hàng trăm linh hồn Ác Quỉ lao tới xé xác, ác quỷ này xé xác, ác quỷ kia móc ruột, moi gan, ác quỷ nầy nuốt gan, nuốt phổi, ác quỷ xơi cả thịt xương. linh hồn A Li Sát bị xé xác hàng trăm mảnh vào bụng những ác quỷ nơi Địa Phủ.

Và cứ thế linh hồn A Li Sát chết tầng địa phủ nầy sanh qua tầng địa phủ khác sa đọa tới tầng thứ 10 mà vẫn chưa hết nghiệp ác, Linh Hồn A Li Sát bị giết chết thê thảm ở tầng địa phủ thứ 10, liền thấy mình rơi vào một khoảng đen ngòm vô tận, khi tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn thời thấy gươm đao, giáo mác từ đâu lao tới chém tới tấp vào Linh Hồn A Li Sát. A Li Sát vô cùng khiếp đảm trước cảnh giới như thế, Linh Hồn A Li Sát la ré hãi hùng. A Li Sát chết nơi này liền chuyển sanh qua nơi khác.Tự thấy thân mình to lớn muôn dặm, bổng nổi lên bốc cháy đau đớn vô cùng, cháy thành tro. Linh Hồn A Li Sát liền chuyển sanh qua nơi khác thân hình to lớn chịu đủ sự khổ sở. Thấy Chó Sắt, Rắn Sắt, Trâu Sắt phun lửa thiêu đốt thân mình đau đớn tột cùng cho đến khi cháy ra than. Chết nơi này thời chuyển sanh qua nơi khác, bị quỷ Dạ Xoa với cùng Ác Quỷ móng vuốt cứng như đồng, nhọn hoắt dài thoàng thi nhau móc ruột móc gan, Linh Hồn A Li Sát chết đi, tái sanh qua chỗ khác, bị lũ quỷ Dạ Xoa cầm chĩa ba đâm vào bụng, vào mắt cười lên thích thú. Rồi quăng linh hồn A Li Sát lên không rồi lấy chỉa ba hứng, thân hình bị chĩa ba đâm trúng A Li Sát đau đớn thét lên rồi chết đi lưu chuyển qua cảnh giới khác.

Đây không phải là Ác Quỉ tới sát hại, mà do chính căn Tâm ác nghiệp trong Tâm Thức A Li Sát biến hiện ra tự mình xử lấy mình. Linh hồn A Li Sát tự thấy đao, kiếm bay tới phanh thây, chết rồi liền sống dậy, thấy xung quanh mình toàn là lửa từ bốn phương tám hướng kéo tới thiêu đốt linh hồn A Li Sát, A Li Sát khiếp hãi la ré kinh hoàng, nhưng nào lửa dữ có tha thi nhau mà thiêu đốt linh hồn A Li Sát. Cháy ra tro rồi biến mất.

Những Linh Hồn quá ác bị hành hình nơi Địa Phủ, hết tầng Địa Phủ này đến tầng Địa Phủ khác kéo dài hàng trăm nghìn năm. Nếu chưa tan hết ác nghiệp. Thời phải sa đọa xuống các tầng Địa Phủ sâu hơn, từ Địa Phủ tầng thứ 10 trở lên chết đi sống lại hàng vạn lần, cho đến hàng triệu lần. Nếu nghiệp ác vẫn còn, đành phải sa đọa xuống tầng địa phủ thứ 11, tầng địa phủ thứ 12, 13, 14, 15 16, 17, 18. là những Tầng Địa phủ tự mình xử lấy mình, ác nghiệp tự xử lấy ác nghiệp, chết đi sống lại liên miên, không có một giây ngừng nghỉ.

Ác nghiệp trong tâm thức hiện ra rồi tự xử lấy, chết đi sống lại trải qua hàng triệu năm, nếu phạm năm tội ngỗ nghịch giết Cha, giết Mẹ thời khó mà đầu thai trở lại làm người, dù hết nghiệp họa tai kiếp Địa Phủ. Luân Hồi chuyển kiếp làm súc sanh.

Còn những Linh Hồn nào Hủy Báng lời Thiên Ý đã dạy thời coi như hủy diệt Linh Căn. Trở về Giác Tánh Nguyên thủy Vô Minh thành Cỏ Cây rồi tiến hóa lần lên Côn Trùng, tiến hóa lên loài Cầm Thú.

Nghịch lại Thiên Ý Cha Trời thời không còn gì để mà nói. Không những sa đọa nơi các tầng Địa Phủ không có ngày ra, mà Linh Căn Huệ Mạng Linh Hồn cũng tiêu tán luôn. Trở về Linh Thức nguyên thủy Vô Minh. Phải tiến hóa Linh Căn, tu luyện lại từ đầu.

Nghịch Thiên Ý không những Linh Hồn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, chịu cực hình tự xử đến hàng triệu triệu năm, đến khi hết ác nghiệp thời Linh Hồn liền hóa kiếp trở thành linh hồn côn trùng, thảo mộc. Rồi tiến hóa lên Linh Hồn Cầm Thú, trải qua vô lượng ức kiếp tu luyện tiến hóa Linh Hồn Cầm Thú, chờ nhân duyên đầu thai vào loài người.

Nếu gặp Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Ý Cha Trời chỉ dạy thời tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng rút ngắn vô lượng ức kiếp tiến lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về trời thoát khỏi ác nghiệp luân hồi sanh tử, còn nếu không gặp được Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý chánh pháp, lại sa đạo vào ác đạo, tham tàn bạo ác, gieo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, thời phải chịu hành trình luân hồi trả quả, theo định Luật Huyền Cơ Vũ Trụ tùy theo nghiệp ác mình gieo ra, thời chính mình phải gặt lấy, theo huyền cơ Thiên Luật vũ trụ.

Khai Hóa TỔ TIÊN tạo lập khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, (xem long hoa thiên tạng sẽ rõ) khai lập lên tam thiên, đại thiên thế giới theo một lịch trình khai tạo lập lên giống nhau, sự giống nhau đó chính là một lập trình quy luật. Và tất cả sự sống theo lập trình quy luật đó, chính là thiên luật vũ trụ, thiên ý CHA TRỜI, như vậy thiên luật có hai phần:


1. Thiên luật khai tạo theo một lập trình chu kỳ tuần hoàn thành, trụ, hoại, không, sanh – trụ – dị – diệt.

2. Thiên luật hóa công, chính là sự công bằng, bình đẳng, tuyệt đối, theo định luật Nhân Quả cho sự phúc họa, siêu đọa, khổ vui của hành vi mình gieo ra, rồi tự gặt lấy, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, gieo giống gì trổ ra giống nấy.

Vì thế muốn thay đổi vận mệnh số mạng của chính mình, cũng như thay đổi vận mệnh non sông tổ quốc, thời phải hiểu rõ Luật Định Tuần Hoàn, cũng như Luật Định Nhân Duyên, Nhân Quả. Gieo giống nào thời gặt giống nấy. Gieo hạt giống Văn Hóa Chính Nghĩa thay cho hạt giống phi nghĩa, thời nhất định gặt hái những phước đức vô tận.

Lấy lời dạy Thiên Ý Cha Trời. Chính là Hiến Tạng, Luật Tạng, Đạo Tạng Vũ Trụ, gieo vào Linh Hồn con người, thay cho hạt giống chủ nghĩa cá nhân độc quyền, độc tài, độc trị, tham tàn bạo Ác. Thời nhất định thay đổi được vận mệnh con người, vận mệnh non sông Tổ Quốc.

Hiểu rõ Thiên Ý, làm chủ Thiên Luật mới làm chủ được vận mệnh của chính mình, cũng như làm chủ vận mệnh non sông tổ quốc.


Sự nặng nhẹ trong một hành vi tội ác có ba cấp như sau:

Hành vi phạm tội giết CHA MẸ vô ý, hành vi phạm tội giết CHA MẸ, có ý, hành vi giết CHA MẸ ác ý. Hành vi giết CHA MẸ ác ý, người nầy nhất định sa đọa vào địa ngục thứ 18 không có ngày ra.

Hành vi phạm tội phản quốc vô ý, hành vi phạm tội phản quốc có ý, hành vi phạm tội phản quốc ác ý, trong một hành vi tội ác nói như trên, nhưng nặng nhẹ khác nhau. Vì thế Linh Hồn sa đọa cũng khác nhau, mức án bị huyền cơ xây chuyển cũng khác nhau.

Ví dụ: phản nghịch lại thiên ý CHA TRỜI chỉ vì sự vô ý, tội nầy tuy có nhưng không cao. Phản nghịch lại Thiên Ý CHA TRỜI, phản nghịch có ý cố ý. Tội nầy tuy có nặng, nhưng căn thân Linh Hồn chưa bị hủy diệt. Phản nghịch lại Thiên Ý CHA TRỜI có hành vi ác ý, thời căn thân Linh Hồn nầy nhất định hủy diệt, trí huệ ý thức căn thân huệ mạng không còn. Trở lại Linh Hồn, Côn Trùng, Thảo Mộc, tiến hóa căn thân ý thức tu hành tiến hóa lập lại.

Ví dụ: Hủy báng Cội Nguồn nhưng chỉ là sự vô ý, không nhận thức được lời hủy báng của mình, tuy có tội nhưng không nặng. Phản nghịch lại Văn Hóa Cội Nguồn có hành vi chủ ý. Tội nầy tuy có nặng, nhưng biết ăn năn, sám hối thời cũng thoát khỏi, có thể tu hành tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Còn những Linh Hồn có ác ý phản nghịch lại Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời. Thiên Đạo Vũ Trụ thời khó mà cứu vãn Linh Hồn sẽ rơi vào ác đạo tối tăm mãi mãi không biết ngày nào thoát ra.

Những bậc giác ngộ hiểu rõ Thiên Luật cũng như hiểu rõ sự xây chuyển của Đạo Luật huyền cơ. Nên thoát ra cảnh giới Ác. Không còn bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ chịu hành hình khốn khổ nữa, mà trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sống trên các tầng trời hưởng phước.

Những người chưa đạt đến cảnh giới giác Ngộ không thấu rõ Thiên Ý Cha Trời, cũng như không làm chủ được Thiên Luật. Vì không hiểu luật cứ mãi lao vào cảnh giới Ác nên bị huyền cơ Thiên Luật chuyển xây sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Linh Hồn khổ mãi khó có ngày ra.

Những Ai có duyên gặp được Văn Hóa Cội Nguồn hiểu rõ Thiên Luật, làm chủ Thiên Luật nên được an vui tự tại, ra khỏi con đường sanh tử, không còn cái vui nào hơn nữa.

Thời mạc pháp, mạc kiếp Âm Khí hưng thịnh nhân loại con người sa vào Ác Đạo là vì lạc mất Cội Nguồn, gieo ra không biết bao nhiêu là tội ác huyền cơ Thiên Luật chuyển xoay, sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Gieo ác gặt họa, gieo giống gì trổ ra giống nấy, ác lai ác báo, tàn sát giết hại, ăn nuốt lẫn nhau cứ thế mà chịu không biết bao nhiêu là quả báo khốn khổ.

Lại nói về Linh Hồn vua A Li Sát bị sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 10 những cảnh giới do căn thân ác nghiệp hiện ra tự xử lấy mình, vô cùng thê thảm, chết đi sống lại không ngừng nghỉ. Đau đớn quá, khủng khiếp quá, hãi hùng quá Linh Hồn A Li Sát thấy Ác Quỉ càng lúc càng nhiều lao tới chém đâm chém vua A Li Sát dữ dội, phân thây xẻ thịt đau đớn la ré liền nói: CHA TRỜI cứu con. Nhờ tiếng kêu cứu ấy, cảnh giới màu xanh liền hiện ra Linh Hồn vua A Li Sát liền vội vã ẩn mình vào đó trốn, thời không còn biết chi nữa.

Đến khi tỉnh dậy thấy màu xanh bạt ngàn, trước mặt là biển hồ rộng lớn, Linh Hồn vua A Li Sát ngơ ngác: không hiểu nơi đây là đâu có phải là trần gian không?

A Li Sát nhìn về hướng Tây: Kìa mặt trời sắp lặng xa xa là những dãy núi cao đúng là trần gian rồi, nhưng mà ở đâu vậy. Ngày xưa làm gì có nhiều núi non, rừng thẩm như vậy ?

A Li Sát ngơ ngác suy nghĩ, bổng nghe tiếng Chó sủa từ xa vọng lại như có xóm làng cách đây không ra thì phải, linh hồn vua A Li Sát liền bay tới nơi có Chó sủa, thời ra đây là một khu làng nhỏ ở ven đồi, đời sống vô cùng lạc hậu, ăn mặt toàn là quần lá áo lá, chẳng khác gì người hoang sơ thủy tổ, linh hồn vua A Li Sát nghĩ: Trần gian là thế nầy ư nền văn minh con người biến đi đâu hết rồi, có phải đây là trần gian không ? Sao mà xa lạ quá không giống Trần Gian trước kia ta sanh sống. Linh Hồn vua A Li Sát suy nghĩ mãi, mặt trời đã lặng mà vua A Li Sát vẫn không hay, những cụm lửa đã được cháy lên, xóm làng người thủy tổ hoang sơ trở nên yên tỉnh lạ thường.

Linh hồn vua A Li Sát bổng nghe tiếng nói chuyện với nhau khắp nơi liền bay đến nơi đó xem thử, thấy có trên hàng nghìn nghìn người đang vội vã đi về hướng Nam, đó là những hồn MA, sinh hoạt vào cảnh giới đêm, trong số đông hồn Ma có người nói: Năm nay người trần thế cúng lớn lắm, chúng ta tha hồ mà hưởng, linh hồn ma vua A Li Sát liền nhập bọn đi theo, không bao lâu thời tới một khu làng đông đúc người trần thế, họ đang dâng lễ vật, nào là trâu, bò, dê, lợn, gà, vịt, hoa quả, nhiều vô số kể không biết là dâng cúng cho ai.

Đến khi nghe điếu văn của bộ lạc trưởng thời mới hiểu là người trần dân cúng lễ vật cho những người đã chết. Điếu văn đó như sau:

Chúng con là những con cháu của những người sống sót trong cơn thịnh nộ giận dữ của trời đất, động đất, núi lửa, sóng thần, kéo dài hơn ba nghìn năm, những người sống sót như chúng con lang bạt khắp nơi sanh sống, cuối cùng cũng trở về quê hương thành lập trở lại làng xóm, đến nay đã hơn năm trăm năm, để tưởng nhớ cách đây hơn bốn nghìn năm, cách đây không xa về hướng bắc là thành phố thủ đô Sa La văn minh hiện đại bị vùi lấp dưới lớp nham thạch cao như núi. Thành Phố không còn nữa mà trở thành những dãy núi cao. Nhưng sau mấy trăm năm thời một trận động đất khủng kiếp đã nổi lên, sau đó là những tiếng ầm ầm nhiều ngọn núi nham thạch đã biến mất trở thành một biển hồ rộng lớn. Nay gọi là hồ Sa La mang tên thành phố hiện đại cách đây hơn bốn nghìn năm, thành phố thủ đô Sa La chỉ trong vòng mấy trăm năm mà phải chịu hai tai kiếp biến đổi vùi lấp, một là vùi lấp dưới lớp nham thạch cao như núi, hai là vùi lấp dưới lòng hồ biển sâu, hàng vạn triệu oan hồn cũng vùi sâu theo đó. Những Linh Hồn còn ở lại Trần Gian có linh thiên thời về đây chứng giám hưởng đồ ăn, thức uống do người trần thế chúng tôi dâng lên cúng dường, phù hộ cho chúng tôi được bình yên vạn sự, xin mời xin mời, các Hồn Ma Vong Linh.

Nghe lời cúng vái thỉnh cầu của bộ lạc trưởng vừa xong thời hàng vạn Linh Hồn Ma theo thứ lớp quyền uy mà thọ hưởng hương đăng, hoa quả, vật thực. Linh hồn vua A Li Sát nhập cuộc được hưởng lạc một bữa no say, sau đó linh hồn vua A Li Sát được dẫn tới diện kiến Vua Ma.

Vua Ma nhận ra vua A Li Sát, liền bước tới bắt tay chào hỏi: Mời linh hồn vua A Li Sát an tọa.

Khi linh hồn vua A Li Sát cũng nhận ra Vua Ma là ai thời vô cùng kinh ngạc hỏi: Ngài chính là…..

Vua Ma mỉm cười: Ngài không ngờ phải không, vì cách đây hơn bốn nghìn năm khi còn là người trần thế tôi chỉ là một người nghèo xơ xác. Nhưng đó chỉ là cuộc sống giả tạm trần gian mà thôi, sự nghèo giàu đều có căn có số cả. Do có gieo trồng nhân lành mới được hưởng quả tốt. Khi tôi còn sống làm người trần lúc nào tôi cũng nghĩ thương người, không muốn làm hại người, nên tôi mới được Làm Vua Ma cai quản hàng vạn hồn Ma. Nhờ có chút Thiện Căn nên tôi được phong làm Vua Ma, từ đó đến nay tôi luôn luôn phù hộ cho người trần thế. Mong được tái sanh làm người trở lại. Chứ sống Mãi kiếp Ma thời cũng khốn khổ vô cùng.

Vua Ma nhìn Linh Hồn A Li Sát rồi hỏi: Linh Hồn Ngài lưu lạc đến đâu, sao tôi cho người tìm mãi không thấy.

Linh hồn vua A Li Sát nghe hỏi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Địa Phủ. Cũng như khi còn làm Vua Trần Thế hành Ác thường hãm hại dân chúng nên bị luân chuyển quả báo khủng khiếp như thế. A Li Sát quá sợ hãi cảnh xuống Địa Phủ bị quả báo liền nói: Xin Vua Ma tha tội cho tôi. Khi tôi còn sống ngu xuẩn làm quá nhiều tội ác, nên đã bị sa đọa xuống các Tầng Địa phủ, chịu nhiều sự đày đọa khủng khiếp. Linh hồn vua A Li Sát liền kể lại tất cả những gì mình đã trải qua, những Linh Hồn Ma có mặt nghe qua khiếp hồn khiếp vía, thức tỉnh không dám hung tàn bạo ác nữa.

Từ đó linh hồn vua A Li Sát ở lại trần thế, nhờ công đức truyền bá sự khốn khổ đọa lạc nơi các tầng Địa Phủ, làm cho không biết bao nhiêu là Hồn Ma hướng thiện chí tâm tu dưỡng đạo đức cầu mong giải thoát, cầu mong được sanh trở lại làm người trần thế. Trải qua hơn trăm năm linh hồn vua A Li Sát, nhờ công đức truyền dạy làm cho Hồn Ma hướng thiện, nên được siêu sanh về non tiên cực lạc ở cảnh giới Địa La Tiên, Thất Sơn Châu Báu, hưởng phước, an vui tự tại.
 

shopoga

✩✩
Nhờ hành Thiện Non Tiên hưởng phúc

Thoát tai ương chuyển kiếp U Minh

Siêu thăng Cực Lạc siêu thăng

Không còn sa đọa Âm Ti ngục hình

Nhờ hành Thiện Tâm Hồn tỏa sáng

Hết đọa đày cảnh giới Âm Ti

Thiện lành ngày tháng gieo ra

Xa lìa Địa Phủ Âm Ti hãi hùng

Theo Văn Hóa Cội Nguồn tiến hóa

Chuyển linh căn thành Thánh, Chúa, Tiên

Trường sanh bất tử vô biên

Muốn chi có nấy bình yên đời đời

Hãy thức tỉnh quay đầu bờ giác

Theo Trời Cha bỏ Ác, làm lành

Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn

Mới mong thoát khỏi đọa đày chuyển luân

Kìa trước mắt Cha Ông rộng mở

Đường lên tiên, đã trở lại đời

Khuyên ai mau hãy quay đầu

Về Trời hưởng phước sang giàu an vui

Cơ Hủy diệt, tránh đâu cho khỏi

Kiếp nạn tai khốn khổ vô cùng

Ác thời sa đọa nghìn trùng

Thiện thời nhất định cõi trời siêu lên

Hãy nhớ lấy lời kinh truyền dạy

Không một ai chống lại huyền cơ

Thuận Trời thời được siêu sinh

Nghịch Trời phải chịu hồn linh dập vùi

Mau mau tỉnh giấc Linh Hồn

Quay đầu là bến xa lìa ác gian.

* * *

CHƯƠNG I

PHẦN 5


SAU THỜI HẬU ĐẾ

Đây nói về anh em Da Đen giống dân Kim Ngọc sống trong thời mạc vận, mạc pháp, mạc kiếp sau hai triệu bốn trăm nghìn năm, đến cuối thời Hạ Ngươn Mạc Pháp Thượng Kiếp, kể từ khi loài người ra đời, mấy mươi nước anh em Da Đen ở khắp phương tây, hình thành lên nhiều đất nước hùng mạnh, trong đó có đất nước Na Ry, là đất nước hùng mạnh nhất giàu có nhất, hình thành lên nhiều thành phố lớn, trong đó có thành phố thủ đô Bô Li, vô cùng rộng lớn nhà cửa, lầu đài, san sát, đường sá ngang dọc như bàn cờ, dân số hơn 17 triệu người, thành phố thủ đô Bô Li nổi tiếng là thủ đô văn minh hiện đại nhất thời đó.

Thành phố thủ đô Bô Li trải qua không biết bao nhiêu là triều đại, không biết bao nhiêu là vì vua, đến thời vua Đa Lin là vị vua theo chủ nghĩa cá nhân độc quyền, độc tài, độc trị, thuộc hàng bậc nhất suốt hàng nghìn năm qua, vì sự độc tài quá mức dẫn đến tham tàn bạo ác khủng khiếp, có thể nói không còn Lương Tri, Lương Tâm của con người, chiến tranh bùng dậy khắp nơi, binh đao máu lửa cùng trời cùng đất, ai giết địch thủ nhiều nhất thời được tôn xưng anh hùng, càng bạo ác càng lên lon tiến chức, cái ác lên ngôi lẽ phải bị chôn vùi không còn ai biết đến nữa, nhìn thấy cảnh tham tàn bạo ác, tham lam vô độ, hủ bại đen tối của giai cấp thống trị vua quan mà phát khiếp, cảnh cực khổ của nhân dân gào thét thê thảm trước cảnh áp bức, đàn áp bạo tàn, không còn nhân tính của con người, cảnh nô lệ, cảnh tù đày, cảnh tra tấn, cảnh cướp bóc, cảnh cửa quyền, cảnh tham ô, cảnh lừa dối đã làm cho đời sống nhân dân khổ chồng lên khổ, họa chồng lên họa, lòng uất hận và đầy sự căm phẫn, có những nơi bị cảnh vơ vét của tham quan, dẫn đến ăn cây cỏ thay cơm, đâu những thế còn phải chịu cảnh bắt bớ đi lính, cướp bóc khắp nơi, cảnh chạy giặc lưu lạc khắp chốn, bao thảm cảnh đau đớn vô cùng, rên xiết dưới cửa quyền bạo ác, đâu phải chỉ có thế thảm cảnh hạn hán, mất mùa khô cháy khắp nơi, mưa bão kéo về tàn phá tất cả, bao gian truân khổ ải nói sao cho hết, kể sao cho cùng, nguyên do dẫn đến cuộc sống thảm khốc như thế, cũng bởi là do lạc Cội, lạc Nguồn mất con đường Ông Cha về Trời mà ra. Cho chốn trần gian là nơi vĩnh cữu, chết là hết không còn nghĩ đến đạo đức, tranh giành quyền lực sanh ra độc tài, độc trị, tham tàn bạo ác đến nổi không còn Nhân Tính con người. Những dòng thơ theo đó cũng ra đời phản ảnh sự tai hại của độc tài độc trị, không còn nhân tính nữa:

Độc tài ơi hỡi độc tài

Hại dân hại nước hại ngầm Ông Cha

Tham tàn bạo ác sanh ra

Mi gieo đói rét còn pha ngục tù

Ôi độc tài bao trùm cuộc sống

Thời nước non khốn đốn khắp cùng

Làm cho cuộc sống tơi đầu

Bần cùng khốn khổ đứng ngồi xiết rên

Lạc Cội Nguồn lầm khai mỏ ác

Ác tuôn ra phủ khắp nước non

Gieo bao tan tóc thê lương

Thảm sầu khốn khổ nát tan cuộc đời

Lạc Cội Nguồn rơi vào tai kiếp

Mất Lương Tâm phủ khắp họa tai

Độc tài độc trị càng cao

Sa vào ác đạo biết bao cực hình

Cuộc đời khốn khổ khắp cùng

Độc gieo thảm cảnh độc hành hạ dân

Sống đời tàn bạo Ác Gian

Sống trong gieo rắc lầm than thảm sầu.

Nói về vua Đa Lin đánh tan quân phiến loạn, thu nhiều bạc vàng, ngọc ngà, châu báu, thu quân về doanh trại mở tiệc ăn mừng, khao thưởng quan binh, tướng sĩ, thăng quan, tiến chức, cho những kẻ giết được nhiều quân đối nghịch, càng Giết được nhiều, càng thăng quan tiến chức, vì thế những cuộc tàn sát xảy ra thật kinh hồn, máu tuôn khắp chốn, thây phơi khắp nơi, hung khí thế gian xông lên tới thiên đình. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lắc đầu thương xót cho nhân loại trần gian, đã đến hồi cơ vận tạo hóa hủy diệt. Linh Hồn bị chuyển xây xuống các Tầng Địa Phủ thảm thay, thảm thay.

Vua Đa Lin cùng tham quan, ba quân tướng sĩ ăn mừng chiến thắng, với chiến công lừng lẫy tiêu diệt hơn mấy mươi vạn quân nổi dậy chống lại vua Đa Lin. Rượu thịt no say tuôn ra lời ngạo thị đối với trời xanh. Những Ác Quan nói: Thời đại ngày nay còn lắm bọn ngu si tin rằng làm ác gặt ác, ác lai ác báo, toàn là chuyện ngu xuẩn. Chúng ta đã từng giết biết bao người, càng giết càng sung sướng, càng lên quan, muốn gì được nấy. Những kẻ thuận ta thời sống chống ta thời chết. Bọn Ta chính là Trời còn Trời nào nữa. Đã là Trời thời muốn gì thời ai nấy cũng phải tuân theo. Bằng không tuân theo thời cho người giết sạch bọn chúng, thậm chí ăn thịt bọn chúng, nấu dầu bọn chúng. Trời là ta còn có Trời nào nữa.

Nói xong bọn Ác Quan cười lên sặc sụa xem thường Trời đất. Bọn Ác quan hò hét: Làm gì có chuyện gieo gì gặt nấy, làm gì có chuyện gieo ác gặt họa. Chúng ta càng tàn sát nhiều hơn nữa, thời chúng ta mới ở mãi quyền lực tối cao. Thời đại chúng ta Ác lên quan, càng tham càng sang giàu, đó là lẽ sống ở đời không cần biết đến hậu quả chỉ biết ta là ta mà thôi. Không có luật nhân quả nào cả, mà chỉ có luật thắng là Vua thua là Giặc. Thuận ta thời sống chống ta thời chết.

Những lời nói Ác Quan không còn nhân tính sặc mùi ác quỷ thời cũng đã đến lúc huyền cơ vũ trụ tuần hoàn tam tai xuất hiện, hủy diệt sự sống muôn loài vạn vật, trong đó có sự sống nhân loại con người đã đến.

Những lời nói cũng như hành động tàn ác không còn Lương Tâm, Lương Tri. Chỉ biết tàn sát là chân lý, tiêu diệt lẫn nhau là cuộc sống, thời cơ hủy diệt Nhân Loại con người cũng đã đến, tận diệt hầu hết những con người không còn Lương Tâm, không còn Nhân Tính đó nữa. Lập lại con người mới.

Lại nói về vua Đa Lin bốc đồng trong cơn chiến thắng với đôi tay đầy máu. Truyền phán rằng: Chúng ta tàn sát tiêu diệt chúng, ăn tươi nuốt sống chúng, phanh thây xẻ thịt chúng, làm cho uy lực chúng ta càng lớn mạnh, ai nghe thấy chúng ta cũng phải khiếp sợ, đó chính là đạo đức đạo lý sống còn. Chúng ta càng tàn sát giết chết càng nhiều danh tiếng chúng ta càng lừng lẫy, không ai là không khiếp sợ chúng ta. Chúng ta muốn gì là được nấy. Dưới bàn tay đẫm máu của chúng ta, không biết bao nhiêu là sanh mạng ngã gục, nào ai làm gì được chúng ta.

Các quan, các tướng nghe vua Đa Lin phán thế thời hùa theo hò reo cổ vũ: Nói chúa thượng nói rất đúng, Trời nào nữa, chúa thượng là chúa tể của muôn loài vạn vật, ngự trị trên ngai vàng từ lâu quyền sanh sát trong tay, muốn ai chết là chết, muốn ai sống là sống, chỉ có bọn ngu si mới tin có Trời. Có huyền cơ báo ứng, tận diệt nhân loại con người, toàn là lời nói ngu xuẩn.

Chúng ta đã làm không biết bao nhiêu là những việc gian ác, giết không biết bao nhiêu người, nhưng nào thấy báo ứng gì đâu ? Thậm chí ăn thịt con người cũng chẳng thấy con ma nào làm gì được chúng ta, nói xong bọn tham quan cười lên khóai trá, cùng lúc ấy một trận động đất nhẹ nổi lên, lều trại rung rinh Ác Quan có vẻ kinh sợ.

Vua Đa Lin nói: Động đất là chuyện thường xảy ra lâu lâu thời có một trận không lấy gì làm sợ. Quan tướng nghe vua Đa Lin nói thế lầy làm yên tâm, không ngờ sự động đất lần nầy vô cùng khác lạ, động đất càng lúc càng mạnh ba quân tướng sĩ khiếp đảm, vua, quan, tướng, tá kinh hoàng, nhưng may thay động đất im lắng trở lại.

Vua Đa Lin vẫn còn hốt hoảng ra lệnh cho ba quân tướng sĩ trở về Bô Li vừa đến thành phố Bô Li, thời cơn động đất mạnh đã nổi lên. Nhà cửa chao đảo Vua Đa Lin nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Đền đài, cung điện sụp đổ tan tành. Cung phi, mĩ nữ, tam thê tứ thiếp vùi chôn dưới đống đổ nát. Thành phố Bô Li không còn tất cả chỉ là hoang tàn đổ nát. Vua Đa Lin cùng các quan kêu gào thảm thiết kinh hồn bạc vía, trước cảnh khủng khiếp xảy ra Trời hại ta rồi, Trời hại ta rồi.

Ngạo trời mắng đất họa là đây

Cơ nghiệp còn đâu tay trắng tay

Huyền cơ hủy diệt nào ai thoát

Động đất bùng lên nát tan thây.

Vua Đa Lin, cùng bọn Ác Quan kêu gào: Trời hại chúng ta rồi, trời ơi là trời, chúng ta mất tất cả hết rồi… Vua Đa Lin cho quân sĩ đào xới tìm kiếm những gì còn sót lại. Nhưng đâu đâu cũng chỉ là những các xác không hồn, các quan gào lên: Ông Trời ông ác quá, ta mà thấy được ông Trời thời ta bằm nát như tương.

Lời hổn láo ấy không biết có đến tai ông Trời hay không, mà chỉ thấy một cơn động đất mạnh kinh khiếp nổi lên. Con người đứng còn không vững té ngã xuống đất huống chi là lầu đài, cung điện, nhà cửa. Vua, quan, sợ hãi chạy toán loạn, không biết là mình đã chạy đi đâu, đến khi mệt lã lăn ra thời nghe một tiếng nổ rung chuyển cả trời đất, sau đó một cột lửa khổng lồ phụt lên không đỏ rực cả bầu trời, nham thạch phủ xuống khủng khiếp chôn vùi tất cả. Không những thế từ ngoài biển, những ngọn sóng Thần cao hàng nghìn nghìn mét phủ vào đất liền, lửa, nước, sóng Thần, nham thạch thi nhau hủy diệt sự sống, phần thời vùi lấp bởi nham thạch, phần cuốn trôi ra đại dương sang bằng nhiều thành phố. Nói về vua Đa Lin nhìn thấy lửa từ trên không ập xuống kinh hoàng kêu cứu: Chúng Thần đâu cứu trẫm, cứu trẫm. Nhưng nào có ai nghe chết không kịp ngáp vui lấp dưới nham thạch đỏ rực, cháy tiêu ra tro.

Kiếp nạn Trần Gian đã chuyển xây

Thoát đâu cho khỏi khiếp ghê thay

Ầm ầm núi lửa phun trào khắp

Vùi chôn tất cả chẳng chừa ai

Nước Lữa thi nhau diệt sự sống

Lập lại cuộc trần, núi non khai

Linh Hồn hành Ác sa Địa Phủ

Ác gieo gặt họa, chính là đây

Hãi hùng khủng khiếp không thể tả

Xác thịt còn đâu, cảnh tan thây.
 

shopoga

✩✩
Ở vào thời kỳ cuối Thượng Kiếp tuổi thọ trung bình nhân loại con người còn rất cao 60 nghìn tuổi. Đất đai thời đó vốn bằng phẳng ít núi, ít non.

Nhưng khi tai kiếp Hỏa Tai bùng dậy cũng như động đất, núi lửa nham thạch phụt lên, hết nơi nầy đến nơi khác, hết chỗ nọ đến chỗ kia khắp cùng lục địa kéo dài 3 nghìn năm, làm cho đất đai, lục địa bằng phẳng gãy khúc, lồi lõm tạo lên núi non ở khắp mặt địa cầu. Địa hình bề mặt Địa Cầu thay đổi không còn như xưa núi non, gò ụ khắp nơi, đất bằng rất ít.

Chu kỳ hỏa tai, phong tai, thủy tai, nổi lên hủy diệt sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người, cũng giống như chu kỳ xuân, hạ, thu, đông, lặp đi lặp lại ở mỗi năm, chu kỳ hỏa tai, phong tai, thủy tai, lặp đi lặp lại ở mỗi tiểu kiếp, của kiếp giảm, vì thế CHA TRỜI mới dạy bảo nhân loại con người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn trở về Trời, không nên ở mãi cõi trần gian. Vì trần gian chỉ là cõi tạm, tất cả đều chuyển theo định luật tuần hoàn. Sanh – Trụ – Dị – Diệt. Thành – Trụ – Họai – Không. Lặp đi lặp lại mãi. Diệt Sanh, Sanh Diệt liên miên bất tận. Trần gian không những là nơi cõi tạm, mà còn là nơi Vô Thường bể khổ.

Chỉ ở các Tầng Trời, cõi thiên đàng mới thật bình yên. Ở nơi cõi Trời Thiên Chúng sống an vui tự do, giàu sang, hạnh phúc, những người nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời không những được về Trời sanh sống mà còn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sống trên các cõi trời, cũng như ở non tiên cực lạc, an vui hạnh phúc.

Những người không nghe theo Thiên Ý lời dạy của Trời nhất định lạc vào ác đạo chạy theo chủ nghĩa cá nhân, độc tài độc trị, tham tàn, bạo ác, tham lam vô độ, Linh Hồn bị huyền cơ xoay chuyển sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Đây chính là định luật Hóa Công không bao giờ thay đổi. Cha Trời dạy con người nên làm chủ Định Luật, hiểu rõ Định Luật, làm lợi cho chính mình. Hành thiện nhất định về Trời. Hành ác nhất định sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ.


Nói về anh em Da Đen giống dân Kim Ngọc, lần lượt bị hủy diệt hết nơi này đến nơi khác. Dưới cơn giận dữ của động đất, sóng thần, núi lửa, những Linh Hồn còn Lương Tâm thời thành MA, không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, ở lại chốn nhân gian sống theo cảnh giới Âm Cảnh. Những kẻ tham tàn, bạo ác thời họ sẽ thấy những hình ảnh ghê rợn, nhất là những hình ảnh những người bị họ tàn sát, giết chết kéo đến đòi mạng mỗi lúc một đông, nhưng đó chỉ là ảo giác do tâm thức chính họ hiện ra mà thôi, và họ không biết cho đó là thật, nên vô cùng sợ hãi, tìm đường chạy trốn thấy cảnh giới màu xám đen trước mắt liền lao nhanh vào đó ẩn núp. Tức thời bị huyền cơ xoay chuyển chúc đầu lộn ngược trở xuống liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Lúc còn sống những người hành Ác chỉ là hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng thật ra không muốn làm thế. Những người hành ác như vậy họ còn lương tâm. Bất đắc dĩ họ mới làm cái ác không có chủ ý khi chết đi Linh Hồn thoát ra thể xác ngơ ngác, hoang mang sợ hãi, do nhiều cảnh giới trong tâm thức hiện ra. Hoặc oan hồn đến đòi mạng. Hoặc người thân đến dẫn đi, những cảnh giới thấy đó toàn là ảo giác không thật có. Đến khi sực tỉnh thấy mình đang ở trong cảnh giới màu xanh đã trở thành Hồn Ma sống ở dương gian nơi Âm Cảnh.

Những Linh Hồn còn Lương Tâm thiện căn chưa mất, nên ẩn vào ánh sáng màu xanh không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Ở lại chốn trần gian sanh hoạt vào cảnh giới đêm, nên nhân gian thường nói đi đêm gặp MA, đó là sự thật. Những người có huệ nhãn thời thấy rõ sự sống cảnh giới Ma này.

Người mắt thường thời không bao giờ thấy được trừ khi Ma hiện thân cho thấy. Những người khi còn sống hành Ác, đánh mất Lương Tâm, không còn Lương Tri, khi chết đi Linh Hồn rời khỏi thể xác con người, âm khí bao phủ tâm linh của họ, họ thấy những hình ảnh ghê rợn do Ác nghiệp hiện ra, những oan hồn đứt đầu, sứt tay, thân hình nát bét, máu me bầy nhầy hiện đến đòi mạng, nên càng khiếp hồn, khiếp vía, nhưng thật ra những gì họ thấy đó chỉ là ảo giác do tâm thức ác nghiệp của họ hiện ra mà thôi, vì quá sợ hãi Linh Hồn của họ vội vã ẩn núp vào vùng xám đen, tức thời huyền cơ thiên luật chuyển xây Linh Hồn của họ đầu chúc ngược trở xuống liền sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, gặt hái Ác Báo tai kiếp hãi hùng khủng khiếp. Chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Thiện ác đọa siêu quá rõ ràng

Ác gieo họa gặt luật thiên bang

Huyền cơ Thiên Ý luôn xoay chuyển

Mảy lông không lọt họa đeo mang

Ai gieo nấy gặt đường nhân quả

Nhân nào quả nấy họa y chang

Kiếp nạn Hồn Linh nơi Địa phủ

Đủ thứ hành hình, thịt nát xương tan

Hãy mau thức tỉnh quay đầu giác

Hành thiện trở về, chốn Thiên Bang

Hồn Linh sống mãi trên Thiên Giới

Sang giàu hạnh phúc tột cao sang.

Lại nói về vua Đa Lin nhìn thấy lửa phủ khắp hư không, khiếp kinh hồn vía la lớn: Mạng ta hết rồi, mạng ta hết rồi. Lớp nham thạch đỏ rực từ trên hư không ập xuống nhanh như chớp vùi lấp vua Đa Lin cùng lũ tham quan. Thế là rồi đời ông vua, cùng lũ tham quan tham tàn, bạo ác.

Linh Hồn vua Đa Lin thoát ra khỏi thể xác ngơ ngác đau đớn. Linh Hồn quằn quại trong lớp nham thạch còn đỏ rực nóng sôi sùng sục, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, chết căn thân ác nghiệp này tức thời hoàn lại căn thân ác nghiệp khác, cứ thế chết đi, sống lại hàng vạn triệu lần trong đống nham thạch đỏ rực. Linh Hồn vua Đa Lin chết đi, sống lại trong lớp nham thạch gần miệng biển lửa hơn năm mươi năm. Cho đến một hôm linh hồn vua Đa Lin vừa hoàn hồn sống lại không còn thấy mình trong biển lửa lớp nham thạch. Mà thấy những hình ảnh ghê rợn, những oan hồn kéo đến đòi mạng, toàn là những người vua Đa Lin đã tàn sát, những oan hồn mất đầu, mất chân, mất tay, những oan hồn nát bét máu me bầy nhầy, đông vô số lao vào đòi mạng xé xác. Linh Hồn vua Đa Lin khiếp hoảng quá liền trông thấy cảnh giới màu đen xuất hiện lao nhanh vào đó. Tức thời sa đọa Linh Hồn xuống Tầng Địa phủ thứ ba, khi linh hồn vua Đa Lin tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ hơi lạnh thấu xương, đất đai sắt, thép, kẽm, chì, hôi tanh, không chịu nổi đất đai lồi lõm hang hốc, Linh Hồn vua Đa Lin còn đang ngơ ngác, thời thấy quỷ đầu Trâu, quỷ mặt ngựa cùng lũ ác quỷ đầu Gà, đầu Chó, đầu Cáo, đầu Sói lao tới chụp bắt Vua Đa Lin, vua Đa Lin khiếp sợ kêu gào: Tha cho tôi tha cho tôi. Lũ quỷ cười lên khoái trá, con thời moi tim, con thời moi gan, con thời lột da cười lên thích thú. Con thời uống máu chúng thi nhau ăn thịt vua Đa Lin. Nhìn thấy mà rùng minh. Linh Hồn Đa Lin chết chỗ này, hoàn hồn lại nơi chỗ khác. Vua Đa Lin hoàn hồn sống dậy thời nghe những âm thanh rùng rợn, hình như là đang tàn sát lẫn nhau, những Linh Hồn bị sa đọa xuống tầng Địa Phủ nơi đây thập thò ẩn núp trong hang đá, khắp nơi bóng quỉ chập chờn, như đang rình mò bắt Linh Hồn mới sa đọa để ăn thịt.

Linh Hồn vua Đa Lin căn thân ác nghiệp hồi phục lại đầy đủ, nanh vuốt lông lá mọc ra trông như ác quỷ, nhất là hai con mắt lồi ra đến phát khiếp. Linh hồn vua Đa Lin không còn nhìn ra mình nữa, linh hồn vua Đa Lin đã biến thành linh hồn Ác Quỉ hai mắt lồi ra, nanh dài thoàng, móng vuốt cong quắp nhọn hoắt, nhìn thấy mà ghê rợn. Căn thân Ác nghiệp càng hồi phục thời cơn đói khát lại nổi lên càng dữ thiêu đốt cháy cả ruột gan. Linh Hồn vua Đa Lin đói khát quá khạc ra lửa, miệng gầm gừ đau đớn chịu không nổi, linh hồn vua Đa Lin như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, bổng thấy một nhóm rong cỏ cách đó không xa. Linh hồn vua Đa Lin lao ra chụp xuống cào hốt để ăn, thời thấy vô số bóng quỉ chập chờn lao vút tới xé xác Linh Hồn vua Đa Lin. Linh Hồn vua Đa Lin chưa kịp ăn đã bị xé xác ra thành trăm mảnh, đau đớn thét lên kinh hoàng. Những mảnh Linh Hồn Căn thân ác nghiệp vua Đa Lin bị lũ Ác Quỉ nuốt sạch vào bụng Linh Hồn liền tan biến vào hư không, luân chuyển đến tầng Địa Phủ khác sâu hơn.

Nơi các tầng Địa Phủ nơi nào cũng thế. Những cuộc tàn sát lẫn nhau khủng khiếp xảy ra khắp cùng địa phủ, tiếng gào thét ghê gợn, tiếng đau đớn xảy ra khắp nơi, không ngừng nghỉ.

Sa Địa Phủ, thời mới biết thế nào khốn khổ

Ác đã gieo, thời hết chỗ hết chốn dung thân

Khắp mọi nơi, đều vuốt nanh cấu xé

Họa tứ bề, Hồn khốn khổ khiếp kinh

Nghịch lại ý trời cảnh khốn nguy

Ác gieo họa gặt có sai chi

Ác ác đối đầu chung kiếp báo

Tàn sát lẫn nhau nát tan thây

Địa phủ hãi hùng ôi kinh khiếp

Thịt xương quỷ nuốt, có ra chi

Ác gieo họa gặt luôn là thế

Thoát khỏi đọa đày được mấy khi.

Lại nói về căn thân ác nghiệp linh hồn vua Đa Lin bị banh xé trăm mảnh. Linh Hồn tan biến vào cõi hư vô theo bóng tối u minh sa đọa xuống tầng địa phủ thứ tư. Linh hồn vua Đa Lin hồi phục trở lại, thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, ngơ ngác hoang mang sợ hãi. Nghĩ mình chết rồi nhưng sao còn lưu lạc đến đây, vua Đa Lin nhìn thấy những vùng đất hang lỗ, hang đá, cõi U Minh rộng lớn mênh mông vô tận chất sắt, chất kẽm tanh hôi, gió lạnh thấu xương. Tiếng gió gào thét đinh tai, nhức óc, hơi lạnh càn quét nứt cả thịt da. Khắp nơi hang lỗ, động đá tạo ra âm thanh ghê rợn, linh hồn vua Đa Lin càng khiếp hãi, nơi đây là đâu sao mà ghê rợn thế nầy, tiếng gào thét kinh hoàng khắp nơi, càng nghe càng thêm hãi hùng.

Linh hồn vua Đa Lin vừa đói vừa rét kinh khiếp nhưng không dám rời khỏi hang lỗ vì sợ sát hại, đành ăn sắt uống chì, làm giảm bớt cơn đói khát, Bổng thấy những Linh Hồn tìm kiếm thức ăn lao vào tranh giành đồ ăn, thức uống tàn sát lẫn nhau vô cùng thê thảm, không nói là kinh khiếp. Trong lúc ấy bóng quỷ chập chờn quỷ đầu Gà, quỷ đầu chó, quỷ đầu rắn, quỷ đầu cáo, quỷ đầu sói chụp bắt những Linh Hồn đang đói khát xé xác ăn nuốt vào bụng, vô cùng tàn khốc. Linh Hồn Đa Lin hồi tưởng sao nơi đâu cũng toàn là Địa Phủ, nơi đâu cũng toàn là sự chết chóc, xảy ra cảnh ăn nuốt lẫn nhau. Nơi đâu cũng máu me nhầy nhụa, bóng Quỉ chập chờn, không lẽ hành Ác kết quả là thế nầy đây. Ác gieo Họa gặt, tai Vây tứ bề. Địa Phủ rùng rợn ê chề, hể mà làm ác đều là xuống đây.

Linh hồn khốn khổ bởi do ai

Do mình làm ác, đọa Âm Ti

Ác lai ác báo, tự mình gánh

Phải chịu hành hình, nát tan thây

Tham tàn bạo ác gieo nhân ác

Kết cuộc hãi hùng, họa bao vây

Mới biết xưa nay trời cao vót

Nhân nào quả nấy có đâu sai.

Linh hồn vua Đa Lin nhìn thấy cảnh đói khát, cảnh tàn sát xấu xé lẫn nhau, cảnh bị quỷ bắt ăn thịt, vô cùng ghê rợn. Thời hãi hùng khiếp hãi, linh hồn vua Đa Lin nhìn lên bầu trời âm u đen thẳm cầu khẩn: Nay con đã hiểu ác gieo họa gặt, trên đầu con có Trời, con quyết theo con đường lành nên con đã ăn sắt uống chì từ lâu. Không còn tranh giành thức ăn nơi Địa Phủ. Con không muốn tàn sát ăn nuốt đồng loại lẫn nhau nữa, Cha Trời hãy cứu con.

Lời cầu nguyện Đa Lin vừa xong tức thời Linh Hồn Đa Lin không còn thấy đói khát nữa, linh căn Hồn Người hoàn phục trở lại. Tâm Linh minh mẫn sáng suốt, Linh Hồn Đa Lin vô cùng vui mừng vừa bước ra khỏi hang lỗ liền bị vô số linh hồn Ác Quỉ lao tới xé xác, linh hồn Đa Lin vì tự vệ chống trả lại vô số Ác Quỉ. Cuộc ác chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, căn thân ác nghiệp linh hồn Đa Lin tử nạn, linh hồn Đa Lin tan biến vào hư vô thấy mình đang lạc vào cảnh giới màu xanh thời không còn biết gì nữa, khi linh hồn vua Đa Lin tỉnh lại thời thấy mình ở chốn trần gian. Nhưng Trần Gian giờ đây vô cùng xa, cảnh núi non trùng điệp. Thế giới cõi trần vắng bóng con người. Đây có phải là Trần Gian không hay ta đã lạc đến một hành tinh nào khác. Linh hồn vua Đa Lin giờ đây không còn là Linh Hồn Ác Quỉ, Linh Hồn Ác Ma, mà là Linh Hồn Ma hồi tưởng nhớ lại những chuyện đã qua, như một giấc chiêm bao, nhìn núi non trùng điệp linh hồn vua Đa Lin nghĩ đây không phải là trần gian, vì trần gian sao mà kỳ lạ thế nầy. Linh Hồn Đa Lin bổng thấy một đoàn người Hồn Ma khá đông đi đến, linh hồn vua Đa Lin mừng quá nhận thấy trong số Hồn Ma đi đến có nhiều người rất quen, liền lao ra để hỏi, và số người quen đó cũng nhận ra vua Đa Lin, vua Đa Lin cũng đã nhận ra những Hồn Ma họ là ai liền kinh ngạc ăn năn xin lỗi:

Xin các vị tha thứ trước kia tôi chỉ là hôn quân ngu muội, không tin lời dạy của các Ngài, nên đã bị quả báo đày đọa không biết bao nhiêu là khốn khổ nơi Địa Phủ, may mắn thoát ra khỏi Địa Phủ trở về chốn Trần Gian. Tôi thật sự ăn năn sám hối không còn dám hành Ác nữa.

Những người quen nghe Vua Đa Lin nói vậy thời vô cùng kinh ngạc hỏi: Có Địa Phủ thật sao ? Ngài bị đày đọa như thế nào ? Đày đọa đến những nơi đâu ? Vua Đa Lin kể lại tất cả, nào là hỏa ngục, nào là địa phủ, nào là những cảnh tượng ăn nuốt lẫn nhau, nào là hơi lạnh nứt thịt, nứt da xảy, nào là tàn sát lẫn nhau không ngừng nghỉ, máu thịt bầy nhầy vô cùng thảm khốc, kinh khiếp hãi hùng.

Những Hồn Ma nghe vua Đa Lin kể nơi cảnh giới Địa Phủ đều lấy làm kinh hoàng, có người hỏi lại: Có chuyện đó thật sao?

Vua Đa Lin nói: Không sai không sai. Vua Đa Lin vừa kể sắc mặt nỗi lên cảnh kinh hoàng sợ hãi. Vua Đa Lin nói: Tôi không dám hành Ác nữa. Luật Trời xoay chuyển báo ứng khó mà tránh thoát.

Những linh hồn Ma vua Đa Lin gặp không ai khác hơn là những người dân nghèo khổ thành phố Bô Li thường hay gặp Vua Đa Lin. thường nói gieo ác gặt họa, ác lai thời phải chịu ác báo, ở vào thời kỳ còn làm vua cõi trần vua Đa Lin cho lời nói ấy là ngu xuẩn tức giận cho quân binh bắt nhốt hoặc sát hại, những người nói lời Thiện ấy họ chết đi trở thành những linh hồn MA có quyền lực, Tự mình thoát khỏi những cơn động đất, sóng thần, cũng như núi lửa bay đến nơi an toàn sanh sống, đến nay đã trải qua hơn năm nghìn năm. Những linh hồn quen với Đa Lin nói: Trước mặt chúng tôi là những dãy núi thấp dưới sâu, những dãy núi ấy là thành phố thủ đô Bô Li hiện đại bị nham thạch vùi chôn cách đây hơn 5 nghìn năm.

Linh hồn vua Đa Lin ngơ ngác hỏi đi, hỏi lại: Hơn 5 nghìn năm sao!?

Các Ma nói: Vua không tin sao!?

vua Đa Lin sợ hãi nói: Tôi tin, tôi tin, các ngài tha thứ cho tội thất kính. Vua Đa Lin thấy mình đơn độc bơ vơ liền xin đi theo nhập bọn. Vua Đa Lin đi theo những Hồn Ma không bao lâu thời đến một khu làng MA rộng lớn, số MA đống đến hàng vạn Linh Hồn, họ sống vô cùng trật tự không khác gì khi sống ở dương gian, có khi còn trật tự hơn nữa là khác.

Vua Đa Lin như cố tìm xem có ai là quan tướng trước kia của mình không, cũng như người thân, nhưng tất cả đều xa lạ không tìm thấy một người thân bằng quyến thuộc nào cả toàn là những Linh Hồn Ma xa lạ, càng đi sâu vào khu làng ma dân ma càng đông đúc vô cùng, họ nhìn vua Đa Lin với ánh mắt vô cùng xa lạ.

Bổng thấy một người cỡi ngựa oai vệ vô cùng, quân Ma theo sau rất đông vua Đa Lin có vẽ lo sợ không dám nhìn vào vị quan Ma. Vì sợ vị quan Ma hành hung như mình trước đây hung tàn, bạo Ác. Không ngờ vị quan Ma xuống ngựa đến trước những Hồn Ma đi cùng vua Đa Lin, chấp tay thi lễ nói rằng: Hạ quan đón tiếp chậm trễ, xin quan lớn tha cho tội thất kính.

Vua Đa Lin nghe vị quan Ma nói thế thời vô cùng kinh hãi, thì ra những Hồn Ma cùng đi với mình là những vị quan Ma cấp cao thời kinh hãi hơn nữa, nhìn lại những người đi với mình đã biến thành những vị quan Ma cấp cao không biết tự bao giờ. Vua Đa Lin sợ quá định bỏ đi, thời một vị quan Ma đi cùng vua Đa Lin lên tiếng: Đừng sợ, chúng tôi tuy là những linh hồn Quan Ma cấp cao nhưng tất cả đều có Lương Tâm, Lương Tri cũng như tất cả Ma sống ở đây cũng vậy, ai ai cũng có Lương Tâm, Lương Tri cả, nên không bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, ở lại cõi trần gian làm Ma.

Chúng tôi mới đây tiếp nhận không ít Linh Hồn từ Địa Phủ chuyển lên, nói xong các quan Ma dẫn linh hồn vua Đa Lin tới thăm những khu làng Ma mới. Vua Đa Lin không thấy có ai là người quen, đến khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vua Đa Lin mừng quá la lớn: Lin Da, Lin Da.

Lin Da nghe có người gọi mình liền nhìn lại, thấy vua Đa Lin nhưng không có phản ứng gì cả, vua Đa Lin thấy Lin Da làm ngơ liền chạy tới, nắm tay Lin Da, Lin Da liền gạt tay không cho vua Đa Lin nắm lấy tay nói: Tôi với ông đã chấm dứt duyên nợ từ lâu, khi còn ở chốn trần gian.

Vua Đa Lin nói: Nàng tha lỗi cho Ta, chỉ vì khi đó ta quá hồ đồ, nghe lời nịnh hót của Hạ Vương Phi, bỏ rơi nàng, nàng tha lỗi cho Ta. Lin Da bỏ đi không nói lời nào ngâm bài thơ:

Duyên nợ trần gian đã dứt rồi

Níu kéo làm gì chuyện xa xôi

Lo tu chuyển kiếp đầu thai mới

Giải thoát Linh Hồn kiếp nổi trôi

Nếu được sanh về người trần thế

Làm người lương thiện bỏ ác tôi

Giúp dân giúp nước đời hành thiện

Non tiên cực lạc có chỗ ngồi.

Vua Đa Lin như bừng tỉnh cơn mê nhìn theo bước chân Lin Da bùi ngùi xúc động.

Thấm thía biết bao ý lời nàng

Hành thiện về trời giải nghiệp oan

Trần gian ảo mộng đường bể khổ

Ác lai Ác báo họa đeo mang.
 

shopoga

✩✩
Các quan Ma dẫn vua Đa Lin vào khu đền hoang đổ nát, chưa bị vùi lấp trong cơn giận dữ của trời đất, khu đền hoang này vô cùng rộng lớn quan Ma, tướng Ma ở đầy trong đó, Linh Hồn vua Đa Lin được các quan cấp cao dẫn đến gặp chúa Ma ngự trị ở đây. Chúa Ma ngự ở khu đền chính, các quan gặp Chúa Ma liền thi lễ nói: Chúng Thần đi thị sát khắp nơi, ở cách xa chúng ta hàng trăm dặm có hố tử thần, do địa chấn động đất tạo ra, âm u kinh rợn thấy bóng yêu tinh quỉ dữ xuất hiện. Đây là những Linh Hồn muôn loài Cầm Thú tu luyện thành Yêu Tinh Quỷ Dữ, nghe nói đâu đã chết trong trận tử chiến với thời Hậu Đế cách hàng triệu triệu năm, tuy Hồn Ma chúng ta tu luyện hơn năm nghìn năm, không sợ ánh sánh mặt trời nữa, nhưng chưa phải là đối thủ của chúng đâu, không nên đá động đến chúng, phải còn tu luyện thêm nữa, mới mong chống trả lại chúng nổi. Các quan Ma báo cáo xong liền ai nấy liền an tọa chỗ ngồi.

Chúa Ma thấy có người lạ hỏi: Người nầy là ai ?

Vua Đa Lin nghe Chúa Ma hỏi vô cùng lo sợ, nhưng cũng bạo dạn bước vào, khúm núm: Thưa hạ dân là…

Vua Đa Lin chưa kịp nói hết lời, thời Chúa Ma bước xuống nói: Thì ra vua Đa Lin đây mà, mời ngồi mời ngồi, vua Đa Lin lúc nầy cũng nhìn ra vị Chúa Ma đầy uy quyền nầy, thời vô cùng kinh ngạc, đến ngơ ngác.

Chúa Ma như chợt hiểu, nói: Không ngờ phải không, người mà ngài giết cách đây hơn năm nghìn năm, vì cái tội dám chửi vua tham tàn bạo ác.

Vua Đa Lin sợ hãi nói: Xin Chúa Ma tha tội cho tôi, tha tội cho tôi, vì lúc đó tôi quá hồ đồ nên gây ra tội lớn, tha tội cho tôi, tôi đã khiếp sợ sa đọa xuống các tầng Địa Phủ bởi, cái tội hung tàn bạo Ác của tôi.

Chúa Ma nói: Nếu Ngài không biết ăn năn, sám hối thời làm gì trở lại được trần gian. Vua Đa Lin kể lại sự đọa lạc của mình, qua nhiều cảnh giới khủng khiếp, các quan các tướng Ma nghe tới đâu thời kinh hãi tới đó: Có chuyện khủng khiếp đó thật sao? Ai đã cứu Ngài trở lại trần gian.

Vua Đa Lin nói: Chỉ có Trời mới cứu được, tôi đang rơi vào cảnh tượng khiếp quá liền kêu Trời cứu con với, con đã biết tội, không dám hành Ác nữa chỉ trong vòng chớp mắt tôi liền thoát Địa Phủ trở lại trần gian.

Quan Ma, Chúa Ma càng thêm kinh dị: Có chuyện đó thật sao ?

Vua Đa Lin nói: Tôi đã trải qua bao kiếp nạn, chết đi sống lại hàng triệu triệu lần. Tôi đã nhận ra chết không có gì đáng sợ. Mà sợ nhất là gieo ra nghiệp Ác, thời Ác Báo bao trùm khắp Địa Phủ họa tai khủng khiếp. Còn sự chết đều là chết giả, vì Tôi đã chết đi sống lại hàng triệu triệu lần, hết tầng Địa Phủ nầy đến tầng Địa Phủ khác bị hành hình xé xác chết sống triền miên. Tôi khẳng định Linh Hồn không bao giờ chết. Chết rồi hoàn Hồn trở lại tiếp tục hành hình, tàn sát ăn nuốt lẫn nhau hãi hùng khiếp đảm. Đáng sợ nhất chính là gieo hung tàn, tham tàn bạo ác, làm nhiều điều trái ngược lại Lương Tâm, đi ngược lại Lương Tri phải chịu hành hình mãi nơi Địa Phủ. Tôi đã sớm ăn năn mới thoát khỏi Địa Phủ nguyện không còn hung tàn bạo Ác làm hại người nữa, cũng như không dám ngạo Trời mắng Đất. Từ nay trở đi Đa Lin tôi nhất quyết hành Thiện.

Lời phát nguyện hành Thiện Đa Lin vừa dứt thời trên đầu vua Đa Lin liền xuất hiện hào quang. Chúa Ma, Quan Ma vô cùng kinh hãi tự nghĩ: Chuyện gì thế chuyện gì thế không lẽ Vua Đa Lin đã thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Nói về Linh Hồn vua Đa Lin phát nguyện hành Thiện xong liền thấy trong người khác lạ, hào quang trí huệ tỏa sáng. Non Tiên Cảnh Giới hiện ra. Đa Lin vui mừng khôn tả: Con cảm ơn Cha Trời con đã được về Non Tiên Cực Lạc. Đa Lin nói với Chúa Ma, Quan ma: Tôi được giải thoát Linh Hồn rồi, sắp về non tiên cực lạc, cảm ơn sự tiếp đãi, nguyện cho các ngài mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Linh Hồn vua Đa Lin nói xong lền thấy cảnh giới mây vàng sáng chóa hiện ra liền tan biến hóa thân vào đó siêu sanh về non tiên cực lạc ở cảnh giới Thiên La Địa Tiên. Trước sự chứng kiến kỳ diệu ấy. Chúa Ma, Quan Ma, Ai nấy lấy làm kinh hãi cho sự phát tâm Hành Thiện có sự linh ứng nhiệm mầu vô biên như vậy.

Chúa Ma, Quan Ma từ đó luôn phát Tâm hành Thiện. Tất cả thành tâm lễ lạy Cha Trời đi theo con đường hành thiện, từ đó về sau không biết bao nhiêu là Linh Hồn Ma siêu sanh về cảnh giới non tiên cực lạc, hưởng phước báo an lạc giàu sang hạnh phúc vô tận, vô biên.

* * *

SÁM NGUYỆN

Lòng thành kính cầu xin Tiên Tổ

Cùng Cha Trời Địa Mẫu anh linh

Chứng tri chí nguyện chúng con

Theo Trời hành thiện độ dân cứu đời

Lìa tội Ác ra rời hung bạo

Quyết không còn cuồng ngạo ác gian

Theo trời hành Thiện độ dân

Cùng nhau siêu thoát siêu sanh Thiên Đàng

Nhờ thần lực Cha Trời cứu vớt

Giải họa tai cứu thoát tai ương

Vượt qua khiếp nạn bình an

Phản hồi chân thiện siêu sanh về trời

Lòng thành con cháu xin cầu

Cha Trời, Địa Mẫu cứu thời chúng con

Sống đời trần thế chẳng an

Đói nghèo bệnh tật biết bao khốn cùng

Thiên tai, động đất, kinh hoàng

Mưa to gió lớn hãi hùng xiết bao

Chiến tranh loạn lạc lao đao

Nạn tai khốn đốn thảm thê cuộc đời

Trần gian suy thịnh đổi dời

Thương đau tan tóc đứng ngồi chẳng yên

Trăm cay nghìn đắng liên miên

Cầu mong giải thoát siêu lên thiên đàng

Thoát đời khổ ải đọa đày

Thoát đời bể khổ dập vùi khốn nguy

Cầu cho nhân loại anh em

Sớm qua bờ giác sớm lên cõi trời

Nương theo Văn Hóa Cội Nguồn

Ngày đêm tu học kiếm tìm ngọc châu

Hàng trang chuẩn bị mang theo

Nghìn xe công đức muôn xe hạnh vàng

Chẳng màng danh lợi chẳng màng

Cầu cho nhân loại Tiên Rồng vẻ vang

Sống trong cảnh giới bình an

Hưởng phần vui vẻ giàu sang yên bình

Nhà nhà hạnh phúc yên lành

Nương Nguồn Cội lên đò về quê

Thiên đàng sống mãi bình yên

Muốn gì được nấy muốn chi cũng thành

Đó là chân lý sự đời

Tìm vui lánh khổ xa rời trầm luân

Nguyện cho nhân loại đồng quy

Hướng về Nguồn Cội sớm lên non bồng

Nguyện cầu hết thảy đồng bào

Nối vòng tay lớn hiệp hòa cùng nhau

Bước vào thế giới tự do

Sống đời bình đẳng sống cho hòa bình

Sống trong thế giới nhân quyền

Tự do hạnh phúc không còn khổ đau

Cuộc đời rộng lớn bay lên

Vào nhà vũ trụ đắp xây an lành

Nguyện cầu Địa Mẫu Cha Trời

Hiển linh gia hộ cứu thời chúng con

Thoát đời khốn khổ trần gian

Hoàn thành chí nguyện bình an về trời.


* * *

Theo lời CHA TRỜI dạy, người dương gian, người âm cảnh, đồng chung ở trên địa cầu trần gian, người dương gian gọi là NGƯỜI TRẦN, người âm cảnh gọi là NGƯỜI MA, đồng sống chung trên một cõi trần gian, NGƯỜI, MA, chỉ cần hướng về cội nguồn, lập công trong văn hóa cội nguồn, thời được siêu sanh về non tiên cực lạc, thiên đàng cực lạc. NGƯỜI, MA tham tàn bạo ác, đánh mất lương tâm, không còn lương tri, đánh mất luân thường đọa lý, thời nhất định MA, hay NGƯỜI đều bị sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống trong xã hội địa ngục.

* * *

CHƯƠNG 2

PHẦN 1


SAU THỜI HẬU ĐẾ

Đây nói về anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc (Xích Ngọc), sau thời hậu đế, cộng thêm thời Tiên Đế 2 triệu 4 trăm nghìn năm, tức là từ khi nhân loại ra đời, giữa tiểu kiếp thứ 5, cuối kiếp tăng, đầu kiếp giảm, xuống đến 2 triệu 4 trăm nghìn năm, đi vào giai đoạn cuối Hạ Ngươn mạt Vận, mạt Pháp, Thượng Kiếp. Kiếp nạn Hỏa Tai nổi lên hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người. Chu kỳ quy luật tuần hoàn Tam Tai của mỗi kiếp giảm.

Khi tuổi thọ trung bình nhân loại con người giảm xuống trung bình chỉ còn 60 nghìn tuổi, yểu thọ 50 nghìn tuổi, đại thọ 70 nghìn tuổi, thời kiếp nạn Hỏa Tai bùng lên kéo dài đến 3 nghìn năm hủy diệt sự sống muôn loài vạn vật trong đó có con người. Khi ấy nhân loại con người Ác căn quá sâu dày hầu như mất hết Lương Tâm, Lương Tri, chu kỳ Hỏa tai xuất hiện hủy diệt. Tất cả Linh Hồn Ác căn sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

Thời Hạ Ngươn mạc Pháp, Thượng Kiếp là thời kỳ nhân loại con người lạc Cội lạc Nguồn, lạc vào con đường Ác đạo, theo chủ nghĩa cá nhân độc tài, độc trị, chạy theo dục vọng tham tàn bạo ác. Không kể gì đến Lương Tâm, Lương Tri, Ác Tâm, Ác Tánh như núi, mất hết nhân tính con người, chỉ biết hành Ác tàn sát đồng loại đến nổi ăn thịt cả đồng loại, còn thua loài súc sanh cầm thú.

Hung khí, ác khí xông lên mờ mịt trời đất, âm khí tràn đầy bao phủ, cũng chính là đến lúc kiếp nạn Hỏa Tai, Động Đất, nước dâng bùng lên hủy diệt muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người.

Những Linh Hồn đại gian đại ác, đều bị sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, chịu quả báo khủng khiếp, đày đọa khốn cùng chết đi sống lại không biết bao nhiêu triệu ức lần, không bút mực nào diễn tả cho hết sự đau đớn tàn khốc, đại họa nơi Địa Phủ.

Những người tuy lạc vào con đường ác đạo, tuy có độc tài, độc trị, nhưng không đến nổi tham tàn bạo ác, còn chút Lương Tâm, Lương Tri, còn biết thương yêu đồng loại.

Nên khi chết đi Linh Hồn ở lại trần gian làm Ma, không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, sanh hoạt ở cảnh giới đêm, sanh sống nơi mồ mã, hang động, miếu hoang, gốc cây cổ thụ, bờ sông, bờ suối, hốc đá, nói chung là tránh ánh sáng mặt trời, vì ánh mặt trời sẽ làm tan hoại căn thân âm khí Linh Hồn Ma. Linh Hồn Ma sanh sống cảnh giới đêm nơi chốn trần gian, gọi là sống nơi Âm Cảnh khi nghe gà gáy rộ, thời Hồn Ma lần lượt trở về nơi yên nghỉ, như người trần thế về đêm an nghỉ.

Nói tóm lại: Những người lạc vào con đường ác đạo chỉ biết mình độc tài, độc trị ăn sâu vào linh hồn quá lớn, dẫn đến tham tàn bạo ác, tham lam vô độ, không còn kể gì đến Lương Tâm, Lương Tri trở thành những Linh Hồn Ác Quỉ, những Linh Hồn Ác Ma, cũng là lúc chu kỳ tam tai nổi lên hủy diệt, những Linh Hồn đại ác nhất định sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, chịu sự khốn khổ khủng khiếp. Không mong có ngày ra chịu sự hành hình chết đi, sống lại vô lượng ức kiếp đau đớn, thảm khốc vô cùng.

Còn những người tuy sa vào con đường ác đạo, tuy độc tài, độc trị, có tham tàn, bạo ác, nhưng chưa đánh mất hết Lương Tâm, Lương Tri của con người, còn có lòng thương người, những người như thế khi chết đi Linh Hồn ở lại trần gian làm Hồn Ma, Linh Hồn Ma.

Lại nói về anh em Da Đỏ giống dân Huyết Ngọc (Xích Ngọc) sống rải rác khắp địa cầu nhất là những lục địa có nhiều sa mạc hình thành lên mấy mươi đất nước, trong đó có đất nước A Rị hùng mạnh hình thành lên rất nhiều thành phố, nhất là thành phố thủ đô Ma Di, vô cùng rộng lớn nhà cửa lầu đài san sát, đường sá dọc ngang như bàn cờ, dân số đông hơn 10 triệu người, thành phố thủ đô Ma Di nổi tiếng là thành phố Thủ Đô văn minh hiện đại nhất thời đó, thành phố thủ đô Ma Di, trải qua không biết bao nhiêu là vua chúa, đến thời vua Cốt Đột, là vị vua tham tàn bạo ác nhất trong các thời kỳ vị vua đã qua, Cốt Đột độc tài, độc trị đến nỗi không ai có thể khuyên can được, nghe vua thì sống, chống lại thì chết, không ai là không khiếp đảm. Bàn tay đẩm máu vua Cốt Đột nhượm khắp nơi. Gieo rắc kinh hoàng khắp dân chúng.

Vị vua háo chiến ít thấy trong lịch sữ, chinh đông phạt bắc triền miên, làm cho các nước lân cận khiếp hồn khiếp vía,

Vua Cốt Đột thống lãnh 60 vạn quân, cùng nước Ô Ma, đánh chiếm nước Ma Ni, quân Cốt Đột, quân Ô Ma tràn đến đâu, thời tàn phá sang bằng tới đó, binh đao máu lửa dậy trời. Quân Cốt Đột chiếm thủ đô Ma Ni trước vơ vét hết tất cả vàng bạc châu báu. Quân Ô Ma tới sau chẳng được gì vô cùng tức giận. Vua Ô Ma bằng kéo quân đến gặp vua Cốt Đột, vua Ô Ma nói: Chúng ta chia hai phần đất Ma Ni, quân Ô Ma phần đất Bắc. Quân Cốt Đột phần đất Nam. cũng như chia hai số vàng bạc, châu báu đã cướp được.

Vua Cốt Đột nghe vua Ô Ma nói thế tỏ vẻ khinh thường cười ngạo nghễ: Ta không chia thời ngươi làm gì ta. Khôn Hồn thời lui quân, bằng không tất cả đều chôn vùi nơi đây vì tất cả đã là của Ta.

Vua Ô Ma nghe vua Cốt Đột nói thế thời hét lớn: Ta sẽ làm thịt tất cả, những kẻ nào chống lại Ta. Tất cả vùi chôn nơi đây.

Vua Cốt Đột quát: Chính ngươi vùi chôn nơi đây thời có, vua Ô Ma không kèm nổi cơn giận ra lệnh tấn công Quân Cốt Đột. Quân Ô Ma được lệnh quân binh ầm ầm lao tới, thi nhau chém xối xả vào quân Cốt Đột.

Quân Cốt Đột nào chịu thua kém trùng trùng lớp lớp xông lên chém rối xả vào quân Ô Ma. Thế là trận chiến tàn sát lẫn nhau rền trời rền đất xe, ngựa, gươm đao, giáo mác, cuồn cuộn ầm ầm hò reo lao tới đâm chém tơi bời.

Vua Cột Đột là tay đệ nhất tham tàn bạo ác, đệ nhất háo chiến, hò hét ra lệnh cho ba quân tướng sĩ hò reo ào ào xông tới tiêu diệt quân Ô Ma, thây người ngã gục chồng chất lên nhau.

Thời Mạc Kiếp còn chi nhân tính

Tàn sát nhau khiếp vía Hồn Kinh

Thế là trận chiến kinh thiên

Binh đao máu lửa khiếp kinh hãi hùng

Thây người chồng chất, chất chồng

Máu xương nhuộm đỏ khắp cùng đó đây

Con người mất hết Lương Tri

Còn hơn thú dữ diệt luôn giống nòi

Cha Trời cũng đã tính rồi

Huyền cơ xoay chuyển diệt loài Sói Lang.

Vua nước Ô Ma tàn ác, háo chiến không kém gì vua Cốt Đột, quân Ô Ma. Quân Cốt Đột xáp chiến đầu rơi, máu đổ kinh thiên.

Tranh giành chém giết lẫn nhau

Đầu rơi máu đổ ôi thôi kinh hoàng

Quân reo ngựa hí rân trời

Rền vang trận chiến đùng đùng kinh thiên

Cát bay đá chạy đạn tên

Mù trời mịt đất khiếp kinh hãi hùng

Thây người ngã gục chất chồng

Được gì không thấy chỉ còn đống xương

Nghĩ đời trần thế tai ương

Sai đường Lạc Cội thảm thương vô cùng

Chiến tranh khói lửa bịt bùng

Tham tàn háo chiến để rồi tan thây

Cơ trời vận hóa chuyển xây

Vùi chôn tất cả còn chi là còn

Linh hồn đày đọa khắp cùng

Hết mong trở lại làm người hết mong.

Vua Cốt Đột hét lên dậy trời dậy đất: Xông lên quét sạch quân Ô Ma cho ta tiến lên, tiến lên.

Vua Ô Ma cũng hét lên dậy trời dậy đất: Xông lên quét sạch quân thù cho ta. Trận đánh càng lúc càng dữ dội.

Bổng nghe đất chuyển trời rung

Đất trời sụp đổ rung rinh đất trời

Ba quân tướng sĩ kinh hoàng

Khiếp kinh hồn vía hãi hùng khiếp kinh

Đất trời chao đảo ngã nghiêng

Ngựa người hoảng loạn thi nhau đạp nhầu

Cốt Đột khiếp vía kinh hồn

Ô Ma khiếp đảm hãi hùng xiết bao

Đất Trời chao đảo, đảo chao

Ầm Ầm địa chấn xiết bao hãi hùng

Bổng nghe tiếng nổ Ầm Ầm

Bầu trời đỏ rực khắp cùng lửa xơi

Thôi rồi chiến địa đao binh

Vùi chôn tất cả Hồn Linh, linh hồn

Nham thạch trút xuống ầm ầm

Vùi chôn tất cả không còn một ai

Cơ trời giận dữ chuyển xây

Vùi chôn tất cả thảm thay chẳng còn

Hung tàn bạo Ác làm gì

Hồn Linh sa đọa mấy tầng Địa Lao.

* * *
 

shopoga

✩✩
Nói về quân Cốt Đột, quân Ô Ma đang giao chiến dữ dội bổng nghe đất trời chao đảo, người ngựa ngã lăn, ba quân tướng sĩ kinh hồn khiếp vía, trận chiến trở nên hoảng loạn sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra. Người ngựa hoảng sợ chạy lồng lên đến mức tâm thần rối loạn, đạp càn vào nhau, la ré hãi hùng: Đất trời sập rồi sập rồi, đất trời sập rồi. bổng một tiếng nổ khủng khiếp nổi lên bầu trời đỏ rực toàn là lửa, hàng triệu triệu tấn nham thạch cháy đỏ rực từ trên bầu trời lao xuống mặt đất. Kiếp nạn Hỏa Tai hủy diệt đã ập đến vùi chôn tất cả quân binh tướng sĩ không còn một mạng.

Ôi thảm khốc vô cùng thảm khốc

Nào lửa phun động đất kinh hồn

Nham thạch trút xuống ầm ầm

Vùi chôn tất cả không còn một ai

Đời cực ác huyền cơ chuyển hóa

Lửa bùng lên tẩy xóa diệt vong

Còn đâu giành giật chiến tranh

Hết đời bạo ác hung hăng bạo tàn

Hồn lìa xác muôn ngàn khốn đốn

Lửa đốt thiêu đau đớn khiếp kinh

Hồn Linh kiếp nạn liên miên

Hành hình chết sống biết bao hãi hùng

Sống kiếp sống tranh giành hung bạo

Biến Hồn Linh Ác nghiệp như non

Hồn sa Địa Phủ khốn nguy

Đọa đầy khủng khiếp còn chi Linh Hồn

Nơi Địa Phủ dập dồn tai họa

Xấu xé nhau sát phạt lẫn nhau

Thảm thê thê thảm biết bao

Đáo đầu ác báo họa ôi bịt bùng

Kìa bóng quỉ chập chờn rình rập

Tàn sát nhau giết hại lẫn nhau

Tan xương nát thịt đớn đau

Ác gieo ác gặt nói sao cho cùng

Vật mới biết luật trời khó thoát

Gieo giống gì gặt nấy chẳng sai

Âm ti địa phủ trả vay

Bao giờ mới được siêu sanh làm người

Nghe kinh tỉnh giấc quay đầu

Về Nguồn về Cội về chầu Trời Cha

Hồn Linh tươi sáng nở hoa

Thiên đàng cực lạc an vui an lành

Đâu như địa phủ đọa đày

Đâu như trần thế xoay vần họa tai

Tam tai, kiếp nạn Tam Tai

Chu kỳ hủy diệt mau mau tỉnh hồn.

* * *

Lại nói về quân Cốt Đột, quân Ô Ma, bị nham thạch lửa dữ vùi chôn tất cả, thân người tiêu tan ra tro bụi Linh Hồn bị bao vây trong biển lửa, chết đi sống lại trong hỏa ngục núi lửa, đau đớn vô cùng cho đến khi núi lửa ngừng phun trào nham thạch nguội đi mới hết cảnh hỏa ngục, thời một cảnh giới khác lại hiện ra.

Quân binh Cốt Đột, quân binh Ô Ma bị kiếp nạn Hỏa Tai hủy diệt. Linh Hồn bị giam cầm trong Biển Lửa thiêu đốt chết đi sống lại không biết bao nhiêu triệu ức lần. Cho đến khi không còn bị hành hình trong Hỏa Ngục nữa. Thời thấy cảnh chiến tranh chém giết xảy ra. Cũng như Hồn Ma kéo tới xấu xé đòi mạng. Nhưng đó chỉ là do tâm thức ác nghiệp hiện ra mà thôi.

Nhất là những Linh Hồn tham tàn bạo ác mất hết Lương Tâm, Lương Tri nhìn thấy những cảnh giới vô cùng ghê rợn ấy thời vô cùng khiếp hãi. Càng lúc càng nhìn thấy oan hồn kéo đến mỗi lúc mỗi đông đòi mạng, sợ quá tìm đường trốn thoát thời thấy cảnh giới màu xám đen xuất hiện liền vội vã lao mình vào đó trốn thoát.

Vì sao lại có chuyện như thế ? Vì những kẻ tham tàn bạo ác làm việc gì cũng mờ ám, không rõ ràng, thích tối tăm bí hiểm, nên thấy bóng tối xuất hiện liền ẩn thân trốn tránh vào đó.

Tức thời tất cả Linh Hồn tham tàn bạo Ác đều quay đầu lộn ngược trở xuống, tất cả đều sa đọa xuống các tầng Địa Phủ theo phương vị hành hỏa nơi Địa Phủ tùy theo nghiệp ác nặng nhẹ của mình, cách trần gian rất xa.

Hàng triệu linh hồn khi tỉnh dậy ngơ ngác, hoang mang, sợ hãi không biết mình đang ở đâu, hơi lạnh thấu xương đất đai âm u không có màu xanh không có ánh sáng Mặt Trời, chất đất toàn là chất sắt, chất kẽm, chất chì, chất đồng, đất đai lồi lõm, hang động, ngóc ngách, mùi hôi tanh nồng nặc, hàng triệu Linh Hồn ngơ ngác nhìn nhau. Không hiểu vì sao mình lại đến nơi đây. Hơn nữa bị núi lửa hủy diệt chết rồi sao vẫn còn sống. Hàng Triệu Linh Hồn ngơ ngơ ngác ngác, hoang mang sợ hãi. Hàng triệu Linh Hồn lần lần căn thân ác nghiệp hồi phục, tức thời cơn đói khát nổi lên càng lúc càng dữ dội, hai con mắt đổ lửa lòi ra trông thật ghê sợ, ruột gan như bị đốt cháy, miệng khạc ra lửa hàng triệu Linh Hồn lao vào giành giật rong rêu mọc trên đá. Giành giật những giọt nước khan hiếm đọng trên đá, thế là một cuộc trành giành khủng khiếp, càng tranh giành thời nanh vuốt càng mọc ra tất cả trở nên ghê rợn hung dữ tàn sát lẫn nhau, xấu xé lẫn nhau. Ăn nuốt lẫn nhau tan thây nát thịt, tiếng la ré kinh hoàng, tiếng gào thét hãi hùng cuộc tàn sát ăn nuốt lẫn nhau khủng khiếp chưa từng thấy, chưa từng có nơi chốn trần gian. Khủng khiếp hãi hùng thê thảm. Những linh hồn yếu thế lao vào hốc đá trốn chạy như nào có xong, bị tóm cổ lôi trở ra xé xác ăn thịt, Linh Hồn nầy chưa kịp ăn thịt linh hồn kia, thời linh hồn nọ lao tới xé xác rồi.

Nơi địa phủ giựt giành tàn khốc

Cảnh moi gan ăn nuốt lẫn nhau

Đớn đau, đau đớn biết bao

Thảm thê , thê thảm nói sao cho cùng

Nhìn xấu xé kinh hoàng khiếp vía

Tàn sát nhau gào thét hãi kinh

Ác gieo ác gặt là đây

Chung cùng thảm họa tan thây nát hồn.

* * *

Nhưng căn thân Linh Hồn bị xé nát, nuốt vào bụng Ác Quỉ liền tan biến hết thảy, đói vẩn cứ đói, dù cho ăn nuốt hàng triệu Linh Hồn, cái đói vẩn cứ cào xé ruột gan khủng khiếp. Ăn nuốt nhau mãi mà chẳng thấy no, càng an nuốt càng thấy đói nên sự tàn sát ăn nuốt, lẫn nhau càng thêm dữ dội.

Những căn thân Ác nghiệp Linh Hồn bị chết liền tan biến lạc vào cõi u minh sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ hai, tiếp tục cảnh hành hình tàn sát ăn nuốt lẫn nhau, cứ thế mà sa đọa hết tầng Địa Phủ nầy, tới tầng địa phủ khác xuống các tầng Địa Phủ sâu hơn, nếu căn thân ác nghiệp còn nặng thời sa đọa tới tầng địa phủ thứ 18, không biết bao giờ Linh Hồn trở lại đầu thai làm loài Cầm Thú, nói chi đến chuyện đầu thai làm Người.

Lại nói về vua Cốt Đột, vua Ô Ma hai ông vua tham tàn bạo ác thuộc hàng bậc nhất, háo sát háo chiến vô cùng, đang hò hét ba quân tướng sĩ tàn sát lẫn nhau, bổng thấy trời đất chao đảo như sắp sụp đổ đến nơi kinh hãi la lên: Chuyện gì thế, chuyện gì thế. Nhìn thấy binh lính hoảng loạn đạp lên nhau mà chạy, vua Cốt Đột vua Ô Ma sợ quá không biết chạy đi đâu la hoảng: Trời đất đổ sụp đến nơi rồi. Bổng nghe một tiếng nổ kinh hồn khiếp vía bầu trời đỏ rực, vua Cốt Đột, vua Ô Ma hãi hùng la lớn: Trời diệt chúng ta rồi, trời diệt ta rồi. Vua Ô Ma, vua Cốt Đột hãi hùng hàng triệu triệu tấn nham thách đỏ rực lửa từ trên trời lao xuống vùi chôn tất cả trong biển.

Vua Cột Đột, vua Ô Ma quá hãi hùng La lên, sau đó thời không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy nghe tiếng gào thét hãi hùng xung quanh, vua Cốt Đột, vua Ô Ma hãi hùng không kém thấy hàng triệu triệu Linh Hồn bị lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng la ré khiếp đảm. Linh Hồn vua Cốt Đột, vua Ô Ma cũng bị lửa thêu đốt dữ dội chịu không nổi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Linh Hồn Vua Cốt Đột, Linh Hồn vua Ô Ma thấy hàng triệu Linh Hồn bị lửa thiêu đốt cháy đen tan biến rồi hoàn nguyên trở lại. Linh Hồn Cốt Đột, Linh Hồn Ô Ma đang bị lửa thiêu đốt đau đớn chịu không nổi, la ré lê thê thảm, đến khi nóng quá thịt da cháy đen, lửa đốt cháy tới ruột gan, thét lên một tiếng thời không còn biết gì nữa, cứ như thế chết đi sống lại không biết là bao là triệu lần, căn thân ác nghiệp này bị lửa hủy diệt, thời căn thân ác nghiệp khác hiện ra, tức thời bị lửa đốt thiêu hủy diệt, đau đớn vô cùng chết đi sống lại như thế không biết bao nhiêu lần mà kể.

Tưởng đâu hành Ác không sao

Nào hay lửa dự dốt thiêu trùng trùng

Nhìn biển lửa khắp cùng khắp chốn

Bao linh hồ thiêu đốt khiếp kinh

Chìm trong hỏa ngục đốt thiêu

Chết đi sống lại biết bao hãi hùng

Kiếp làm làm người hung sùng ác sát

Khi chết khó thoát tai ương

Huyền cơ thiên luật chuyển xây

Hãi hùng thê thảm tan thây nát hồn

Nơi hỏa ngục vùi chôn cuộc sống

Bị lửa thiêu thảm khốc hãi kinh

Cũng vì ác nghiệp mà nên

Muôn tai ức họa triền miên chẳng cùng

Đời gian ác rơi vào quả báo

Luật thiên công khó thoát tai ương

Nghịch Trời thời họa chuyển luân

Hồn Linh sa đọa hết mong yên bình

Hại người làm trái Ý Trời

Tránh sao cho khỏi đọa đày trầm luân

Gieo ác thời gặt quả hung

Đạo sa Địa Phủ cáo chung họa đầy.

Lại nói về linh hồn vua Cốt Đột, vua Ô Ma bị nham thạch chôn vùi lửa thiêu đốt chết, chết rồi hoàn hồn sống lại chẳng biết bao nhiêu triệu lần, đến khi tỉnh dậy thời không còn thấy biển lửa đâu nữa, mà thấy vô số oan hồn kẻ mất đầu, người sứt tay mất chân, kẻ đứt thân máu me bầy nhầy, hình ảnh ghê rợn kéo đến đòi mạng mỗi lúc một đông, âm thanh quái dị keo réo đòi mạng linh hồn vua Cốt Đột, vua Ô Ma.

Những cảnh giới ghê rợn đó hiện ra mỗi lúc một hãi hùng Linh Hồn vua Cốt Đột, Linh Hồn vua Ô Ma vô cùng kinh hãi, tìm đường trốn thoát thời thấy cảnh giới xám đen xuất hiện, liền vội vã ẩn mình trốn vào đó, tức thời quay đầu lộn ngược trở xuống.

Linh hồn vua Cốt Đột, Linh Hồn vua Ô Ma liền sa đọa xuống tầng Địa Phủ, khi tỉnh dậy linh hồn vua Cốt Đột, cũng như linh hồn vua Ô Ma ngơ ngác tự hỏi: Nơi đây là đâu sao mà U Minh ghê sợ đến thế nầy !? Cuồng phong thét gào ghê rợn, những vùng đất xa lạ hôi tanh trải dài rộng khắp mênh mông vô tận, đất màu xám đen chất đất toàn là đồng thau, sắt, thép, kẽm, chì, âm u lạnh lẽo không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không có cây cối chỉ toàn là rong rêu, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc khó chịu vô cùng, những cụm rong rêu hiếm hoi, những cụm nước đọng trên đá, không đủ cho một người uống, nói gì đông người đất đai đầy hang lỗ lỡm chởm, hốc đá, ngóc ngách hang động, tiếng gió gào thét vang ra từ hang động, phát ra âm thanh vô cùng quái dị ghê rợn, xa gần tiếng gào thét đau đớn thê thảm, như đang bị xé xác, bị moi tim móc ruột, bóng Quỉ chập chờn thụt thò khắp nơi.

Linh Hồn vua Cốt Đột, Linh Hồn vua Ô Ma còn đang ngơ ngác hoang mang sợ hãi trước cảnh giới xa lạ đầy âm u ghê rợn thế nầy, vua Cốt Đột, chợt nhìn thấy vua Ô Ma liền hét lớn: Sao ngươi cũng tới đây, ta sợ ngươi lắm sao, vua Ô Ma nào chịu thua: Ngươi dám theo ta sao ta xé xác ngươi, hai bên thụt thò hườm hườm nhau.

Bổng nghe tiếng gào thét dữ dội, bóng Ác Quỉ chập chờn lao vào nhau hốc đá chụp bắt Linh Hồn xé xác ăn thịt, máu me lênh láng, thịt xương bầy nhầy vô cùng khủng khiếp. Linh Hồn vua Cốt Đột, cũng như Linh Hồn vua Ô Ma vô cùng sợ hãi, nhìn lũ ác quỷ. Đầu trâu, mặt ngựa, đầu chó, đầu rắn, đầu cáo, đầu sói, đầu gà, đầu heo, đầu dê, đông như kiến cỏ, trên không trung chim mỏ cắt, diều hâu bay lượn. Tìm kiếm những Linh Hồn mới sa đọa bắt ăn thịt.

Linh Hồn vua Cốt Đột cũng như Linh Hồn Ô Ma thấy lũ ác quỷ bắt những Linh Hồn mới sa đọa xuống tầng Địa Phủ thích thú hò hét. Con thời xé xác ăn thịt, con thời moi ruột, moi gan làm trò vui, con thời lấy đao kiếm đâm vào những Linh Hồn khoái trá, con thời quăng những linh hồn vào ao băng giá. Linh Hồn lạnh quá đau đớn rên la, lũ ác quỷ khua chân múa tay lấy làm vui hò reo dậy đất. Con thời bắt Linh Hồn người quăng vào nơi xú uế, con thời bắt Linh Hồn làm tấm bia lũ ác quỷ thi nhau bắn tên. Tiếng đau đớn, rên la, gào thét kinh hoàng dậy trời, dậy đất lũ ác quỷ lấy làm sung sướng reo hò thích thú. Hàng vạn bóng Quỉ tranh nhau chụp bắt linh hồn con người thi nhau xé xác ăn thịt, gào thét đau đớn kinh hoàng.

Linh Hồn vua Cốt Đột, vua Ô Ma vô cùng khiếp hãi, nhưng cơn đói khát đã nổi lên cồn cào dữ dội, đói khát muốn cháy cả ruột gan, vua Cốt Đột, vua Ô Ma lao ra quên hết sợ hãi lao nhanh ra chỗ cụm rong, chụp vào cụm rong nhanh như tia chớp chưa kịp nuốt tức thời bóng Quỉ chập chờn chụp vào vua Ô Ma, vua Cốt Đột, xé xác vua Ô Ma, vua Cốt Đột ra làm trăm mảnh thi nhau nuốt vào bụng. Linh hồn vua Ô Ma, linh hồn vua Cốt Đột, liền tan biến vào hư không.

Đến khi thu hút đủ Tinh Khí hoàn hồn trở lại. Linh Hồn vua Cốt Đột cũng như Linh Hồn vua Ô Ma thấy mình lạc đến một nơi xa lạ lúc nào cũng nghe tiếng la ré kinh hoàng thê thảm. Nơi đây là đâu Linh Hồn vua Ô Ma cũng như Linh Hồn vua Cột Đột vô cùng sợ hãi. Chưa kịp ẩn núp thời bị hàng nghìn bóng Quỉ lao đến xé xác ăn thịt. Linh Hồn vua Ô Ma cũng như Linh Hồn vua Cốt Đột chống trả quyết liệt, thương tích đầy mình cuối cùng bị bầy Ác Quỉ xé xác ra thành trăm mảnh chết đau chết đớn Linh Hồn tan biến vào hư không.

Lạc vào cảnh giới tối tăm không còn biết chi nữa, đến khi linh hồn tỉnh dậy thấy mình đang ở một cảnh giới đen trắng chập chờn, gió lạnh thấu xương, bóng quỉ chờn vờn khắp nơi, linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Ô Ma: Tự hỏi nơi đây là đâu ta chưa chết sao ?

Sao ta lại lưu lạc đến nơi đây, bổng thấy bóng Quỉ chập chờn, linh hồn vua Cốt Đột sợ quá lao nhanh vào hốc đá trốn. Thời gặp một Linh Hồn trốn trong đó. Linh Hồn trốn trong đó quát lớn: Ngươi dám ăn thịt ta liền chụp tới chống trả, Linh Hồn Cốt Đột cũng ra đòn xấu xé nhau. Hai bên đối mặt gườm nhau linh hồn vua Ô Ma nhìn ra linh hồn vua Cốt Đột quát: Ta tưởng con Quỉ nào té ra con Quỉ nhà ngươi, dù ngươi biến dạng thế nào ta cũng nhìn ra, sao ngươi cứ bám theo hại ta.Ta giết ngươi, Ta giết ngươi. Linh hồn vua Cốt Đột cũng quát: Sao ngươi cứ bám theo hại ta, ta xé xác ngươi, thế là hai bên lao vào nhau tàn sát quyết liệt. Càng đánh nhau cơn đói khát càng nổi lên, hai bên gào thét: Ta ăn thịt ngươi, ta ăn thịt ngươi, hai bên cấu xé lẫn nhau thương tích đầy mình, bổng bóng Quỉ chập chờn lao vào hốc đá, vồ vào xé xác hai linh hồn Ô Ma, Cốt Đột tan thây nát thịt, bị lũ ác quỷ nuốt vào bụng hết thảy, linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Ô Ma liền tan biến, vào cõi u minh.

Khi linh hồn Cốt Đột hội tụ đủ Tinh Khí liền tỉnh lại ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi: Ta vẫn còn sống sao ? Nơi đây là đâu ? Sao mà xa lạ quá. Bổng nghe tiếng thét hãi hùng, linh hồn vua Cốt Đột nhận ra tiếng gào thét sợ hãi đó chính là linh hồn của vua Ô Ma.

Linh Hồn Cốt Đột như một phản xạ tự nhiên liền lao tới chỗ Linh Hồn vua Ô Ma cứu lấy Linh Hồn vua Ô Ma trước nanh vuốt Ác Quỉ đang tấn công Linh Hồn vua Ô Ma. Linh Hồn vua Ô Ma liều mình bảo vệ Linh Hồn Cốt Đột.

Kỳ lạ thay bầy Ác quỉ không làm gì được trước sức mạnh thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chết sống có nhau. Cơn đói khát cũng vơi đi không cấu xé ruột gan khủng khiếp nữa.

Bổng Linh Hồn Cốt Đột cũng như linh hồn vua Ô Ma nghe tiếng quát như sét nổ tức thời những hung thần đầu trâu, mặt ngựa hiện ra, linh hồn vua Cốt Đột cũng như Linh Hồn vua Ô Ma phải thốt lên khiếp vía, hung thần đầu Trâu quát: Linh Hồn các người đã sa đọa đến nơi đây, thời coi như không còn trở lại Trần Gian được nữa, bắt chúng trói lại đem nấu dầu, moi tim lột da chúng. Những Linh Hồn đại ác thời thịt, da, xương ngon lắm.

Tức thời lũ đầu trâu mặt ngựa khác, chụp bắt hai linh hồn vua Cốt Đột, cũng như vua Ô Ma, như bắt một con gà con. Chúng Quỉ Thần đầu Trâu, mặt Ngựa xách hai linh hồn bay qua một cái biển rộng lớn, ở dưới biển toàn là rắn, không bao lâu đến thế giới toàn là đầu Trâu mặt Ngựa, linh hồn vua Cốt Đột, linh hồn vua Ô Ma nhìn cảnh hành hình nơi đây như muốn chết ngất, vị chúa tể đầu trâu nói: Cốt Đột ngươi còn nhớ ra Ta không, ta chính là con trâu Thần mà ngươi đã giết, ta xuống ở đây chờ ngươi đã lâu, ta biết ngươi không thể nào thành Ma ở lại chốn Trần gian mà nhất định thành Ác Quỉ sa đọa xuống Địa Phủ, ta chờ ngươi đã lâu giờ đây ngươi trả món nợ mà ngươi đã vay, đối với ta. Bây đâu lột da rút gân nó trước rồi nấu dầu cho ta. Thế là linh hồn Cốt Đột bị lôi đi xềnh xệch, đem đi lột da rút gân nấu hầm, nấu dầu.
 

Bài viết mới nhất

Thống kê

Chủ đề
101,097
Bài viết
468,148
Thành viên
339,992
Thành viên mới nhất
vnvapepod4
Top