Schneider Electric phát hành tài liệu kỹ thuật và công cụ tính toán hỗ trợ quản lý công nghệ thông tin

(vfo.vn) Schneider đã phát hành miễn phí tài liệu kỹ thuật: "Cách DCIM hiện đại để có thể giúp Giám đốc Công nghệ thông tin giải quyết thách thức trong việc quản lý” và Công cụ Tính toán.

Schneider-Electric.jpg

Chuyển đổi số khiến nhiều doanh nghiệp phải tận dụng thế mạnh của điện toán đám mây, chuyển cơ sở hạ tầng lên nền tảng của các nhà cung cấp dịch vụ. Dù vậy, nhiều công ty vẫn duy trì dữ liệu ở các máy chủ tại chỗ nhằm đảm bảo tốc độ truy xuất nhanh và đáp ứng các quy định về lưu trữ dữ liệu. Chưa kể, nhiều doanh nghiệp đang thuê ngoài dịch vụ CNTT nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực. Những lý do trên khiến hệ thống CNTT trở nên phức tạp hơn, vừa phân tán vừa kết hợp. Để có thể quản lý được toàn bộ hạ tầng và cơ sở dữ liệu phức tạp như vậy, các Giám đốc công nghệ đang đối mặt với nhiều thách thức hơn. Thời gian vừa qua, Schneider Electric đã phát hành miễn phí đối với tài liệu kỹ thuật: "Cách DCIM hiện đại để có thể giúp Giám đốc Công nghệ thông tin giải quyết thách thức trong việc quản lý” cũng như giới thiệu Công cụ Tính toán (Trade Off Tools).

Tài liệu kỹ thuật giải thích các nền tảng DCIM hiện đại (nền tảng Quản lý Cơ sở Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu) là công cụ hữu ích giúp các CIO trong vấn đề quản lý. Tài liệu kỹ thuật cũng lý giải vai trò của CIO đang thay đổi nhanh chóng, dần chiếm vị trí quan trọng tại doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Tài liệu này trình bày việc duy trì các hoạt động CNTT linh hoạt, an toàn và bền vững sẽ mang lại thành công cho CIO. Kể cả trong môi trường CNTT kết hợp lẫn phân tán, tài liệu nhấn mạnh ứng dụng DCIM có thể giúp các CIO hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Yêu cầu kinh doanh buộc các CIO phải kết hợp trung tâm dữ liệu và kiến trúc danh mục đầu tư CNTT bằng cách đặt năng lực CNTT vào các cơ sở cho thuê chỗ đặt máy chủ và xây dựng năng lực tại biên cục bộ – đôi khi theo một quy mô lớn”, tác giả Patrick Donovan, Chuyên viên Phân tích Nghiên cứu Cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu quản lý năng lượng của Schneider Electric. “Các CIO luôn được giao nhiệm vụ quản lý và duy trì các hoạt động linh hoạt và an toàn, nhưng nhìn chung chỉ tập trung vào các cơ sở trung tâm dữ liệu trọng yếu. Giờ đây, ngoài việc đảm bảo các cơ sở phân tán luôn được phục hồi và bảo mật, họ cũng được yêu cầu báo cáo về tính bền vững của hoạt động CNTT của mình. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn về trách nhiệm của họ”, ông Patrick Donovan nói thêm.

Ngày nay, hệ thống CNTT trở nên phân tán hơn, do đó vấn đề bảo mật trở có thể thành mối quan tâm hàng đầu. Nhu cầu cải thiện khả năng phục hồi cũng như theo dõi và báo cáo về tác động môi trường của hoạt động CNTT cũng quan trọng không kém.

Trong tài liệu dài 16 trang, ông Donovan mô tả sự phát triển của danh mục đầu tư CNTT doanh nghiệp và khám phá những thách thức kéo theo trong việc quản lý. Ông giải thích cách phần mềm DCIM hiện đại đã phát triển và được tối ưu hóa hơn cho các môi trường ngày càng phân tán.

Về Trade Off Tools, Công cụ Tính toán giá trị giám sát DCIM cho CNTT phân tán cung cấp các số liệu phục vụ cho tài liệu kỹ thuật. Công cụ này cũng hỗ trợ người sử dụng thêm các thông tin đầu vào giả định, để từ đó biết được các kịch bản “điều gì sẽ xảy ra” khi định lượng tỉ lệ ROI/hoàn vốn của việc triển khai phần mềm giám sát. Công cụ phân tích các yếu tố như thời gian ngừng hoạt động, nhân sự, sự cố an ninh, môi trường cũng như dòng tiền.​

Thông tin được cung cấp bởi Schneider

 
  • Chủ đề
    công cụ tính toán schneider electric tài liệu kỹ thuật
  • Top