Sửa lỗi OFFICE 2010:Setup Error 1920 Service Office Software Protection Platform osppsvc falied to start

Sửa lỗi OFFICE 2010:Setup Error 1920 Service Office Software Protection Platform osppsvc falied to start

Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn cách sửa lỗi 1920 khi cài đặt bộ phần mềm soạn thảo văn phòng Office 2010 không thành công.

loi-khi-cai-dat-office-2010.jpg

Mở cửa sổ Run, gõ services, nhấn enter để mở trình quản lý các service đang chạy hoặc không. Tìm đến service có tên Office Software Protect Platform, nhấn chuột phải rồi chọn Start.


sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-1.jpg


Có thể bạn sẽ gặp phải lỗi Windows could not start the Office Software Protect Platformon Local Computer.
Tạm dịch là Windows không thể khởi chạy dịch vụ này trên máy tính địa phương. Lỗi này có thể do trình diệt virus chặn hoạt động của 1 file exe bộ cài Office.


sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-2.jpg


Cách khắc phục như sau:
Chuột phải vào My computer, chọn Manager


sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-3.jpg


Tìm đến cây thư mục Local User and Groups -> Groups -> chọn vào Add... -> Advanced... -> nhấn tiếp nút Find now và cuộn xuống tìm trong danh sách mục NETWORK SERVICE
Nhấn OK, OK để xác nhận và thoát hết các bảng hội thoại.


sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-4.jpg


Cách 2: Mở cửa sổ regedit
Tìm đến đường dẫn HKEY_CLASSES_ROOT\AppID, chuột phải chọn Permissions...

sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-5.jpg


Chọn Add -> Advanced -> Find Nowsua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-6.jpg


rồi tìm NETWORK SERVICE để add thêm như cách trên


sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-7.jpg


tick vào ô Full Control và Read cho mục mới này. Nhấn Apply -> OK


sua-loi-1920-khi-cai-dat-office-2010-8.jpg


Khởi động lại máy để có tác dụng. Sau đó bạn có thể quay lại cài Office không bị lỗi 1920 nữa.
 
  • Chủ đề
    cai dat excel phần mềm powerpoint sua loi van phong word
  • Top