Thanh Search dưới Taskbar luôn màu trắng trong Win10

Sao cái thanh Search (Cortana) của mình nó cứ màu trắng phát sáng mặc dù đã Restart. Giờ phái làm sao?
Ảnh:
BvDHsbC.png
 
Top