Tin bão khẩn: Cơn bão mạnh nhất 20 năm qua đang tiến vào nước ta

Cơn bão Noru được cho là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua sắp đổ bộ vào Việt Nam. Chi tiết về cơn bão được cập nhật tại đây:
 
Top