Xử lý lỗi Internal Error 61003 khi cài đặt Java JDK 8 trên Windows 7

Khi cài đặt JDK 8 trên máy tính chạy Win 7 để tạo môi trường Java khởi chạy các phần mềm lập trình ngôn ngữ Java, có một số trường hợp máy tính của các bạn sẽ xuất hiện bảng thông báo lỗi Internal Error 61003 khi đang trong quá trình cài JDK 8, mặc dù sau khi tắt hộp thoại lỗi đó đi thì JDK 8 vẫn tiếp tục chạy và cài đặt bình thường. Nhưng sau khi cài xong JDK 8, các bạn vẫn không thể mở được các phần mềm lập trình chạy trên nền Java ví dụ như Inteliji IDEA vì thiếu biến môi trường JAVA_HOME hoặc lỗi môi trường Java, đại loại thế:

Capture.png


Hướng xử lý lỗi Internal Error 61003:
- Gỡ cài đặt JDK 8 vừa cài xong.
- Tải và cài đặt Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable chính chủ Microsoft tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
- Cài đặt lại JDK 8 (sẽ không báo lỗi này nữa).
- Sau khi cài thành công JDK 8, vẫn phải tinh chỉnh và thêm thắt các biến JAVA_HOME và trong Path như hướng dẫn trên Google thì phần mềm IDEA mới khởi chạy được nha :D
 
Top