Kết quả tìm kiếm

  1. Lê Nguyễn Trà My

    Những chất không tác dụng với HCL, H2SO4, NaOH

    Vì Al2O3 là oxit axit lưỡng tính ạ
Top