Kết quả tìm kiếm

  1. g.nguyen9173

    Cách tạo usb cài đặt Windows 11 theo chuẩn UEFI và Legacy

    Theo mình thì cứ boot thẳng vào WinPE để thực hiện sao lưu bằng chính Broadcom Ghost 12.0. Cái Onkey ghost này mình không tin tưởng. Từ hồi nó ra mắt mình đã không dùng.
Top