Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Địa lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 196 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh...
 2. M

  Địa lí 12:Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có quy mô với 7 tỉnh gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hảu Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh...
 3. M

  Địa lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm 5 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên Huế. Vùng đang có định hướng phát...
 4. M

  Địa li 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang...
 5. M

  Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. đặc điểm của nên kinh tế là có đủ các thế...
 6. M

  Địa lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm Vùng kinh tế trọng điểm nước ta được hình thành vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX với 3 vùng kinh tế trọng điểm là phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Quy...
 7. M

  Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. đặc điểm của nên kinh tế là...
 8. M

  Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta? Nước ta có vùng biển rộng lớn, với hơn 1 triệu km2. Vùng biển nước...
 9. M

  Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long. Dọc bờ biển nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghê sản xuất tôm, cá. Bên canhh đó, vùng biển nước...
 10. M

  Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Vùng biển nước ta có trên 4000 đảo và quần đảo lớn nhỏ. Các đảo đông dân của nước ta như: Đảo đông dân như Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc. Các quần đảo: Vân Đồn, Cô Tô, Cát...
 11. M

  Địa lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển. Hoạt động kinh tế biển của nước ta rất đa dạng và phong phú. Việc khai thác tổng hợp kinh tế biển sẽ mang lại hiểu quả...
 12. M

  Địa lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai. Nước ta có các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch...
 13. M

  Địa lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Vùng biển nước ta cí nhiều điều kiện để phát triển nền kinh tế tổng hợp. đối với nguồn sinh vật thì vùng biển nước ta có trữu lượng sinh vật đa dạng và...
 14. M

  Địa lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. Dọc bờ biển nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghê sản xuất tôm, cá. Bên canhh đó, vùng biển nước ta rất...
 15. M

  Địa lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vị trí tiếp giáp với Đông Nam Bộ, Campuchia, vịnh Thái Lan và biển Đông. Đây là vùng lãnh thổ rộng nhất cả...
 16. M

  Địa lí 12: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 186 sgk Địa Lí 12 Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp? Đồng bằng sông Cửu Long có các nhóm đất chính là đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn, đất khác. Trong đó đất phù sa...
 17. M

  Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 187 sgk Địa Lí 12 Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước? Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lượng đất phù sa màu mỡ chiếm diện tích lớn trên toàn vùng được bồi đắp bởi sông Tiền và sông Hậu đã phục vụ cho việc phát triển trồng...
 18. M

  Địa lsi 12: Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 41.3 SGK, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là vùng đồng bằng rộng lớn nhất cra nước ta. Không những là vùng đồng bằng...
 19. M

  Địa lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? Bên cạnh những thuận lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có những khó khăn ảnh hưởng đến việc phát triển...
 20. M

  Địa lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lượng đất phù sa màu mỡ chiếm diện tích lớn trên toàn vùng được bồi...
Top