Kết quả tìm kiếm

  1. hoangict

    Cách tạo usb cài đặt Windows 11 theo chuẩn UEFI và Legacy

    Có chọn USB boot đầu tiên luôn rồi bạn. Nhưng mà nó không boot. Nó cứ chạy thẳng vào khởi động :(((
  2. hoangict

    Cách tạo usb cài đặt Windows 11 theo chuẩn UEFI và Legacy

    Laptop ASUS không nhận boot USB thì làm sao bạn? Đã thiết lập trong BIOS rồi nhưng vẫn không boot :(((
Top