PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 8 1. Địa lý 8: Dựa vào hình 1.2 , hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên từng đồng bằng
 2. Địa lý 8: Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á Bài 1 SGK trang 6
 3. Địa lí 8: Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí , kích thước của lãnh thổ châu Á Bài 1 SGK trang 6
 4. Địa lí 8: Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: Ở châu á có những khoáng sản chủ yếu nào Bài 1 SGK trang 6
 5. Địa lí 8: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông Bài 1 SGK trang 5
 6. Địa lí 8: Dựa vào hình 1.1 Điểm cựa Bắc và cựa Nam phần đất liền của Châu Á nằm trên vĩ độ địa lí nào
 7. Địa lí 8: Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu
 8. Địa lí 8: Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa Bài 2 SGK trang 9
 9. Địa lí 8: Quan sát hình 2.1: Chỉ những khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa, khí hậu lục địa Bài 2 SGK
 10. Địa lí 8: Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên Bài 2 SGK
 11. Địa lí 8:Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ
 12. Địa lí 8: Sưu tầm tóm tắt một số thiên thai xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á
 13. Địa lí 8: Cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ Tây sang Đông theo vĩ tuyến 40 độ B
 14. Địa lí 8: Hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế Bài 3 SGK trang 13
 15. Địa lí 8: Tên các đới cảnh quan châu Á theo kinh tuyến 80 độ Đ Bài 3 SGK trang 10
 16. Địa lí 8: Cho biết sông Ô-bi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào Bài 3 SGK trang 10
 17. Địa lý 8: Các sông lớn Bắc Á và Đông Á bắt nguồn khu vực nào, đổ biển và đại dương nào Bài 3 SGK trang 10
 18. Địa lý 8: Ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích theo mẫu bảng Bài 4 SGK trang 15
 19. Địa lí 8: Dựa hình 4.2, xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? xác định các hướng gió chính Bài 4 SGK
 20. Địa lí 8: Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao? Xác định hướng gió chính từng khu vực về mùa đông
 21. Địa lí 8: Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời 4 tôn giáo lớn châu Á Bài 5 SGK trang 18
 22. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo bảng Bài 6 SGK trang 18
 23. Địa lí 8: So sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á Bài 6 SGK trang 18
 24. Địa lí 8: Giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo Bài 6 SGK trang 18
 25. Địa lí 8: Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? sống chủ yếu khu vực nào Bài 6 SGK trang 16
 26. Địa lí 8: Nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với châu khác và thế giới Bài 6
 27. Địa lí 8: Ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đạt được thành tựu lớn trong nông nghiệp công nghiệp
 28. Địa lí 8: Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao
 29. Địa lí 8: Thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á thế hiện thế nào Bài 8 SGK trang 28
 30. Địa lí 8: Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất Bài 8 SGK trang 27
 31. Địa lí 8: Những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới bao nhiêu Bài 8 SGK
 32. Địa lí 8: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có cây trồng, vật nuôi nào chủ yếu Bài 8 SGK
 33. Địa lí 8: Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Bài 9 SGK trang 32
 34. Địa lí 8: Các dạng địa hình chủ yếu Tây Nam Á phân bố thế nào Bài 9 SGK trang 32
 35. Địa lí 8: Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào Bài 9 SGK trang 32
 36. Địa lí 8: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực nào? Bài 9 SGK trang 31
 37. Địa lí 8: Các quốc gia ở Tây Nam Á có ngành kinh tế nào Bài 9 SGK trang 31
 38. Địa lí 8: Cho biết khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? Bài 9 SGK trang 30
 39. Địa lí 8: Kể tên các đới và các kiểu khí hậu của Tây Nam Á? Bài 9 SGK trang 30
 40. Địa lí 8: Cho biết các miền địa hình từ Đông Bắc xuống Tây Nam của khu vực Tây Nam Á? Bài 9 SGK trang 30
 41. Địa lí 8: Tây Nam Á tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào? Bài 9 SGK trang 29
 42. Địa lí 8: Cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á Bài 10 SGK trang 34
 43. Địa lí 8: Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á Bài 10 SGK trang 34
 44. Địa lí 8: Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền? Bài 10 SGK trang 34
 45. Địa lí 8: Nhận xét sự phân bố mưa ở khu vực Nam Á? Bài 10 SGK trang 34
 46. Địa lí 8: Cho biết khu vực Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào? Bài 10 SGK trang 34
 47. Địa lí 8: Nêu đặc điểm vị trí khu vực Nam Á? Kể tên các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam Bài 10 SGK
 48. Địa lí 8: Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào? Bài 11 SGK
 49. Địa lí 8: Tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân cư không đều? Bài 11 SGK trang 40
 50. Địa lí 8: Nhận xét về đặc điểm phân bố dân cư của Nam Á? Bài 11 SGK trang 40
 51. Địa lí 8: Kể tên tên các nước trong khu vực Nam Á Bài 11 SGK trang 40
 52. Địa lí 8: Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ Bài 11 SGK trang 39
 53. Địa lí 8: Kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á Bài 11 SGK trang 38
 54. Địa lí 8: Nhận xét về sự phân bố dân cư Nam Á? Bài 11 SGK trang 37
 55. Địa lí 8: Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á Bài 12 SGK trang 43
 56. Địa lí 8: Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang? Bài 12 SGK
 57. Địa lí 8: Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á?
 58. Địa lý 8: Nêu các hướng gió chính ở Đông Á về mùa đông và mùa hạ Bài 12 SGK trang 42
 59. Địa lí 8: Nêu các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng? Bài 12 SGK trang 42
 60. Địa lí 8: Nêu phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào
 61. Địa lí 8: Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào? Bài 12 SGK trang 41
 62. Địa lí 8: Nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới? Bài 13 SGK trang 46
 63. Địa lí 8: Dựa bảng tính số dân Đông Á năm 2002, tỉ lệ dân số Trung Quốc so với châu Á và Đông Á Bài 13
 64. Địa lí 8: Cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á. Nước nào giá trị xuất khẩu cao nhất
 65. Địa lí 8: Tại sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á? Bài 14 SGK trang 50
 66. Địa lí 8: Cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua, cửa sổng thuộc địa phận nước nào Bài 14
 67. Địa lí 8: Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao đặc điểm khác nhau Bài 14 SGK trang 50
 68. Địa lí 8: Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa các đồng bằng châu thổ khu vực này Bài 14 SGK
 69. Địa lí 8: Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1 nơi bắt nguồn, hướng chảy của sông Bài 14 SGK
 70. Địa lí 8: Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm hình 14.2 Bài 14 SGK trang 48
 71. Địa lí 8: Nêu các hướng gió ở Đông Nam Á vào mùa hạ và mùa đông Bài 14 SGK trang 48
 72. Địa lí 8: Nhận xét sự phân bố núi, cao nguyên đồng bằng ở phần đất liền và đảo của khu vực Đông Nam Á
 73. Địa lí 8: Đông Nam Á là “cầu nối” giữa hai đại dương và hai châu lục nào? Bài 14 SGK trang 47
 74. Địa lí 8: Xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á Bài 14 SGK trang 47
 75. Địa lí 8: Đặc điểm dân số, dân cư các nước Đông Nam Á thuận lợi khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước
 76. Địa lý 8: Thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích nhỏ đến lớn, dân số ít đến nhiều Bài 15 SGK
 77. Địa lí 8: Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á Bài 15 SGK trang 53
 78. Địa lí 8: Vì sao có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á
 79. Địa lí 8: Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Kể tên các nước và thủ đô từng nước? Bài 15 SGK trang 51
 80. Địa lí 8: So sánh số dân, mật độ dân số, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Đông Nam Á so châu Á, thế giới
 81. Địa lý 8: Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu? Bài 16 SGK trang 57
 82. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới
 83. Địa lý 8: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững Bài 16
 84. Địa lí 8: Dựa hình 16.1 hãy nhận xẻt sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp? Bài 16 SGK trang 56
 85. Địa lí 8: Dựa bảng 16.2 cho biết tỉ trọng các ngành tronng nước từng quốc gia tăng giảm thế nào Bài 16
 86. Địa lí 8: Dựa bảng 16.1 cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế các nước trong từng giai đoạn Bài 16 SGK
 87. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN Bài 17 SGK trang 61
 88. Địa kí 8: Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN Bài 17 SGK
 89. Địa lí 8: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?
 90. Địa lí 8: Cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuân lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?
 91. Địa lí 8: Cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đồng Nam Á Bài 17 SGK trang 58
 92. Địa lí 8:Nêu tên ngành sản xuất, điều kiện phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia
 93. Địa lí 8: Nhận xét Lào hoặc Cam-pu-chia về: Số dân, gia tăng, mật độ dân số, thành phần dân tộc Bài 18
 94. Địa lí 8: Trình bày về Lào và Campuchia theo: địa hình, khí hậu, thuận lợi vị trí địa lí Bài 18 SGK
 95. Địa lí 8: Lào hoặc Cam-pu-chia: Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào? Bài 18 SGK trang 62
 96. Địa lí 8: Cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? Bài 19 SGK trang 70
 97. Địa lí 8: Nêu ví dụ về cảnh quan tự nhiên Việt Nam thế hiện các dạng địa hình chịu tác động ngoại lực
 98. Địa lí 8: Chọn ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau Bài 19 SGK trang 69
 99. Địa lí 8: Cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng Bài 19 SGK trang 68
 100. Địa lí 8: Cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?
 101. Địa lí 8: Mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào Bài 19
 102. Địa lí 8: Đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục hình 19.1
 103. Địa lí 8: Trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên
 104. Địa lý 8: Điền vào mẫu một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á Bài 20 SGK
 105. Địa lý 8: Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5, điền vào ô trống tên các thành phần tự nhiên Bài 20 SGK trang 73
 106. Địa lý 8: Quan sát hình 20.1 ghi vào vở: Tên các châu lục, các đại dương, các đảo lớn, các sông hồ Bài 20
 107. Địa lí 8: Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ảnh, thuộc đới khí hậu nào Bài 20 SGK trang 73
 108. Địa lí 8: Giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra Bài 20 SGK trang 71
 109. Địa lí 8: Nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất Bài 20 SGK trang 71
 110. Địa lí 8: Phân tích nhiệt độ, lượng mưa bốn biểu đồ, nêu kiểu khỉ hậu từng biểu đồ Bài 20 SGK trang 70
 111. Địa lý 8: Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới Bài 20 SGK trang 70
 112. Địa lí 8: Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì Bài 23 SGK
 113. Địa lý 8: Từ kinh tuyến Tây tới kinh tuyến Đông, nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến Bài 23 SGK
 114. Địa lí 8: Tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Philíppin, Bru-nây, Xingapo, Thái Lan
 115. Địa lí 8: Tên đảo lớn nhất ở nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào? Vịnh biển đẹp nhất nước ta là vịnh nào? Bài 2
 116. Địa lí 8: Hình dạng kéo lãnh thổ ảnh hưởng gì điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải nước ta
 117. Địa lí 8: Những đặc điểm của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Bài 23 SGK
 118. Địa lí 8: Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nào?
 119. Địa lí 8: Cho biết các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng
 120. Địa lí 8: Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?
 121. Địa lí 8: Vùng biển Việt Nam tính nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh qua các yếu tố khí hậu biển Bài 24
 122. Địa lí 8: Muốn khai thác bền lâu và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần làm gì? Bài 24 SGK
 123. Địa lý 8: Em cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta? Bài 24 SGK trang 90
 124. Địa lí 8: Hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những nền kinh tế nào
 125. Địa lí 8: Quan sát hình 24.2, hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Bài 24 SGK
 126. Địa lí 8: Quan sát hình 24.2, hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào? Bài 24 SGK
 127. Địa lí 8: Hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh. Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông Bài 24 SGK
 128. Địa lí 8: Nêu ý nghĩa của đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay? Bài 25 SGK
 129. Địa lí 8: Trình bày sự phát triển của tự nhiên nước ta? Bài 25 SGK trang 95
 130. Địa lí 8: Cho biết một số trấn động đất khá mạnh xảy xa những năm gần đây khu vực Điện Biên, Lai Châu
 131. Địa lí 8: Cho biết sự hình thành các bể than, khí hậu và thực vật nước ta vào giai đoạn cổ kiến tạo
 132. Địa lí 8: Tìm trên hình 25.1 các mảnh hình thành giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh? Bài 25 SGK
 133. Địa lí 8: Cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào? Bài 25 SGK
 134. Địa lí 8: Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản ở nước ta?
 135. Địa lí 8: Chứng minh rằng ở nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng Bài 26 SGK
 136. Địa lí 8: Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả đó Bài 26 SGK trang 98
 137. Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 Bài 26 SGK trang 97
 138. Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 26.1 một số khoáng sản lớn Bài 26 SGK trang 96
 139. Địa lí 8: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu
 140. Địa lí 8: Hãy xác định ví trí tỉnh thành phố mà em đang sống Bài 26 SGK trang 100
 141. Địa lí 8: Các dạng địa hình sau đây ở nước ta được hình thành như thế nào? Bài 28 SGK trang 103
 142. Địa lí 8: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào? Bài 28 SGK trang 103
 143. Địa lí 8: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta? Bài 28 SGK trang 103
 144. Địa lí 8: Khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì? Bài 28
 145. Địa lí 8: Em hãy cho biết tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta? Bài 28 SGK trang 102
 146. Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các vùng núi cao, cao nguyên badan, đồng bằng trẻ, phạm vị thềm lục địa
 147. Địa lí 8: Tìmmột số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển
 148. Địa lí 8: Hãy tìm đỉnh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh (2598m) Bài 28 SGK trang 101
 149. Địa lí 8: Địa hình châu thổ sông Hồng khác với địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào? Bài 29 SGK
 150. Địa lí 8: Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở miền nào? Bài 29 SGK trang 108
 151. Địa lí 8: Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào? Bài 29 SGK trang 108
 152. Địa lí 8: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào? Bài 29 SGK trang 108
 153. Địa lí 8: Tìm vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên?
 154. Địa lí 8: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Bài 29 SGK trang 107
 155. Địa lí 8: So sánh hai dạng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) Bài 29 SGK trang 105
 156. Địa lí 8: Em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào? Bài 29 SGK trang 105
 157. Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh? Bài 29 SGK trang 105
 158. Địa lí 8: Cho biết Trường Sơn Bắc theo hướng nào? Vị trí của đèo Ngang, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân?
 159. Địa lí 8: Vì sao hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? Bài 29 SGK trang 104
 160. Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều? Bài 29 SGK
 161. Địa lí 8: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Bài 30 SGK trang 109
 162. Địa lí 8: Đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua các cao nguyên nào? Bài 30 SGK
 163. Địa lí 8: Từ biên giới Việt – Lào đến Việt – Trung, ta phải vượt qua các dãy núi và các dòng sông lớn nào
 164. Địa lí 8: Sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta Bài 31 SGK trang
 165. Địa lí 8: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền? Bài 31 SGK
 166. Địa lí 8: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta làm là gì? Bài 31 SGK
 167. Địa lí 8: Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Bài 31 SGK
 168. Địa lí 8: Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?
 169. Địa lí 8: Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn? Bài 31 SGK trang 111
 170. Địa lí 8: Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính ngược nhau như vậy Bài 31 SGK trang 111
 171. Địa lí 8: Những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ bắc ra nam và giải thích Bài 31 SGK
 172. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh Bài 32 SGK trang 116
 173. Địa lí 8: Mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không?
 174. Địa lí 8: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa? Bài 32 SGK trang 116
 175. Địa lí 8: Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu- thời tiết nước ta? Bài 32 SGK trang 116
 176. Địa lí 8: Những nông sản nhiệt đới nào ở nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn Bài 32
 177. Địa lí 8: So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh Địa lí 8 bài 32
 178. Địa lí 8: Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh
 179. Dịa lí 8: Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không
 180. Địa li 8: Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng
 181. Địa lí 8: Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa khác nhau rõ rệt Địa lí 8 bài 33 SGK
 182. Địa lí 8: Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì Địa lí 8 bài 33 SGK
 183. Địa li 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng
 184. Địa li 8: Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta Địa lí 8 bài 33 SGK
 185. Địa lí 8: Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên
 186. Địa lí 8: Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác hạn chế tác hại của lũ lụt
 187. Địa li 8: Dựa vào bảng 33.1 và cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không
 188. Địa li 8: Dựa trên hình 33.1 em hãy sắp xếp các con sông lớn theo hai hướng kể trên
 189. Địa li 8: Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc
 190. Địa lí 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
 191. Địa li 8: Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào
 192. Địa lí 8: Xác định trên hình 33.1 chín hệ thống thống sông lớn của nước ta Địa lí 8 bài 34 SGK
 193. Địa lí 8: Hãy nêu những thuận lợi khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long
 194. Địa lí 8: Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì
 195. Địa lí 8: Em hãy cho biết sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy
 196. Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vùng hợp lưu của ba sông trên Địa lí 8 trang 34 SGK
 197. Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1
 198. Địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông
 199. Địa lí 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
 200. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta
 201. Địa lí 8: So sánh nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng
 202. Địa lí 8: Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào
 203. Địa lí 8: Muốn hạn chế hiện tượng đất trong xói mòn và đá ong hóa chúng ta cần phải làm gì
 204. Địa lí 8: Em hãy đọc tên các loại đất ghi ở hình 36.1 Địa lí 8 bài 36 trang 126 SGK
 205. Địa lí 8: Nêu tên và sự phân bố các hệ sinh thái rừng ở nước ta Địa lí 8 bài 37 trang 123 SGK
 206. Địa lí 8: Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam Địa lí 8 bài 37 trang 131 SGK
 207. Địa lí 8: Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau Địa lí 8 trang 131 SGK
 208. Địa lí 8: Em hãy kể tên một số vườn quốc gia của nước ta. Các vườn quốc gia có giá trị như thế nào
 209. Địa lí 8: Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú
 210. Địa li 8: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì
 211. Địa li 8: Tính chất nhiệt đới ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam
 212. Địa lí 8: Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào Địa lí trang 137 SGK
 213. Địa lí 8: Em hãy nêu một số dẫn chứng (lấy từ các bài học trước) chứng minh cho nhận xét trên
 214. Địa lí 8: Miền núi có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triền kinh tế - xã hội
 215. Địa lí 8: Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Là một nước ven biển, Việt Nam
 216. Địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển
 217. Địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào
 218. Địa lí 8: trình bày sự khác biệt của khi hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)
 219. Địa li 8: em hãy cho biết có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu? Có mấy kiểu rừng?
 220. Địa lí 8: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Tính độ dài
 221. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình
 222. Địa li 8: Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng
 223. Địa lí 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ
 224. Địa li 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ra đã làm gì
 225. Địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy
 226. Địa lí 8: Các em hãy xác định trên hình 41.1 Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng
 227. Địa lí 8: Dựa vào hình 41.1, xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Nam Bộ
 228. Địa lí 8: Hãy sắp xếp các đèo sau đây đúng theo trình tự từ Bắc ra Nam
 229. Địa lí 8: Vì sao bảo vệ và phát triển rừng là khâu then chốt để xây dựng cuộc sống bền vững
 230. Địa lí 8: Nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 231. Địa lí 8: Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1
 232. Địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình Địa lí 8 bài 42 trang 145 SGK
 233. Địa lí 8: Qua hình 42.2, em có nhận xét gì về chế độ mưa của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 234. Địa lí 8: Hãy giải thích tại sao ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc
 235. Địa lí 8: cho biết những dãy nào đây núi, những sông lớn nào có hướng tây bắc – đông nam
 236. Địa lí 8: Dựa trên hình 42.1 xác định vị trí và giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 237. Địa lí 8: Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu
 238. Địa lí 8: Trình bày những tài nguyên chính của miền Địa lí trang 147 SGK
 239. Địa lí 8: Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì
 240. Địa li 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả…
 241. Địa li 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào
 242. Địa lí 8: Tìm trên hình 43.1 những đỉnh núi cao trên 2000m Địa lí 8 bài 42 trang 145 SGK
 243. Địa lí 8: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc
 244. Địa lí 8: Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá
 245. Địa lí 8: Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực