PDA

Xem bản đầy đủ : Văn mẫu giải thích chứng minh 1. Giải thích “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - Đoạn văn, bài văn giải thích chứng minh
 2. Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” đoạn văn ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 3. Giải thích câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
 4. Giải thích câu “Học,học nữa, học mãi” đoạn văn giải thích ý nghĩa ngắn gọn và bài văn mẫu đầy đủ
 5. Giải thích câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” đoạn văn ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 6. Giải thích câu tục ngữ “Có chí thì nên” ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 7. Giải thích “Ở hiền gặp lành” đoạn văn và bài văn giải thích câu tục ngữ
 8. Giải thích câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” ngắn gọn và đầy đủ
 9. Giải thích câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”
 10. Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
 11. Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm” hay nhất đầy đủ
 12. Giải thích câu tục ngữ “Học đi đôi với hành” hay nhất đầy đủ
 13. Giải thích khái niệm Tài và Đức: Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài
 14. Giải thích suy nghĩ của em về “Khiêm tốn thật thà dũng cảm”
 15. Giải thích câu “Kẻ tám lạng người nửa cân” là gì chính xác
 16. Giải thích câu “Lời nói gói vàng” hay ngắn gọn
 17. Đoạn văn giải thích “Lời nói gói vàng” ngắn gọn hay nhất
 18. Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ngắn gọn và đầy đủ hay nhất
 19. Tự trọng là gì? Đoạn văn giải thích về Lòng tự trọng
 20. Lòng nhân ái là gì? Đoạn văn mẫu giải thích Lòng nhân ái yêu thương con người hay nhất ngắn gọn
 21. Lòng dũng cảm là gì? Đoạn văn giải thích về lòng dũng cảm
 22. Lòng khiêm tốn là gì? Đoạn văn giải thích lòng khiêm tốn ngắn gọn hay nhất
 23. Viết đoạn văn ngắn về An toàn giao thông hay nhất
 24. Lòng biết ơn là gì? Đoạn văn ngắn về lòng biết ơn
 25. Viết đoạn văn ngắn giải thích về Ô nhiễm môi trường là gì
 26. Giải thích ý nghĩa “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là gì hay nhất
 27. Giải thích câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 28. Giải thích quan niệm “Trời sinh voi trời sinh cỏ” có nghĩa gì ngắn gọn hay nhất
 29. Giải thích quan niệm “Đông con hơn nhiều của” nghĩa là gì ngắn gọn
 30. Giải thích quan niệm “Trọng nam khinh nữ” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 31. Giải thích “Rừng vàng biển bạc” nghĩa là gì hay nhất ngắn gọn
 32. Giải thích câu nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”
 33. Giải thích “Tiên học lễ hậu học văn” nghĩa là gì ngắn gọn dễ hiểu
 34. Giải thích ý nghĩa Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chính xác nhất
 35. Giải thích “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” nghĩa là gì hay nhất
 36. Giải thích ý nghĩa câu “An cư lạc nghiệp” là gì hay nhất ngắn gọn
 37. Giải thích câu “Anh em như thể tay chân”
 38. Giải thích câu “Ai không có sẵn tiền trong túi cần phải có sẵn mật ngọt ở miệng”
 39. Giải thích câu “An toàn là bạn tai nạn là thù”
 40. Giải thích câu “Ăn vóc học hay” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 41. Giải thích câu “Ăn phải nhai nói phải nghĩ" nghĩa là gì
 42. Giải thích câu “Ăn trông nồi ngồi trông hướng”
 43. Giải thích câu “Ăn đơm nói đặt” nghĩa là gì
 44. Giải thích câu “Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau” nghĩa là ià gì
 45. Giải thích câu “Ăn cây nào rào cây nấy” nghĩa là gì ngắn gọn chính xác
 46. Giải thích câu “Ăn cho mình, mặc cho người”
 47. Giải thích câu “Ăn như tằm ăn rỗi” nghĩa là gì
 48. Giải thích câu “Ăn chín uống sôi” nghĩa là gì
 49. Giải thích câu “Ăn bắc mặc nam” nghĩa là gì
 50. Giải thích câu “Ăn cháo đá bát” nghĩa là gì chính xác đầy đủ
 51. Giải thích câu “Ăn chọn nơi chơi chọn bạn” nghĩa là gì
 52. Giải thích câu “Muốn ăn thì lăn vào bếp” nghĩa là gì
 53. Giải thích câu “Ăn không nói có, ăn ốc nói mò” nghĩa là gì
 54. Giải thích câu “Ăn cơm trước kẻng” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 55. Giải thích câu “Ăn chậm nhai kỹ” nghĩa là gì hay nhất ngắn gọn
 56. Học ăn, học nói, học gói, học mở
 57. Giải thích câu “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao” nghĩa là gì
 58. Giải thích câu “Bói ra ma, quét nhà ra rác” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 59. Giải thích câu “Buôn có bạn bán có phường”
 60. Đoạn văn giải thích câu “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta” nghĩa là gì
 61. Giải thích câu “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện” nghĩa là gì
 62. Bài văn giải thích câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nghĩa là gì hay nhất
 63. Giải thích câu “Nói trước bước không qua” nghĩa là gì
 64. Giải thích câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng
 65. Giải thích câu Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao hay nhất
 66. Giải thích câu “Cá không ăn muối cá ươn” theo sinh học nghĩa là gì hay nhất
 67. Bài văn giải thích câu “Có tài mà không có đức là người vô dụng”
 68. Giải thích câu Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
 69. Giải thích câu “Cưa sừng làm nghé” nghĩa là gì hay nhất
 70. Giải thích câu “Cưỡi ngựa xem hoa” nghĩa là gì hay nhất
 71. Giải thích câu “Nhàn cư vi bất thiện” nghĩa là gì
 72. Giải thích câu “Nước mưa là cưa trời” nghĩa là gì
 73. Giải thích câu “Cần cù bù thông minh” ngắn gọn hay nhất
 74. Giải thích câu “Bình cũ rượu mới” nghĩa là gì hay nhất
 75. Giải thích câu “Của bền tại người” nghĩa là gì
 76. Giải thích nghị luận câu “Dù ai đi ngược về xuôi /Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” nghĩa là gì
 77. Giải thích câu “Dù ai nói ngả nói nghiêng / Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” nghĩa là gì
 78. Giải thích câu “Dốt đến đâu học lâu cũng biết”
 79. Giải thích câu nói “Hạnh phúc là đấu tranh” nghĩa là gì
 80. Chứng minh rằng “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta” ngắn gọn hay nhất
 81. Chứng minh câu tục ngữ “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng” đầy đủ hay nhất
 82. Chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên” ngắn gọn hay nhất
 83. Chứng minh câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ngắn gọn hay nhất
 84. Chứng minh câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ngắn gọn hay nhất
 85. Chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” ngắn gọn hay nhất
 86. Chứng minh câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
 87. Chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” ngắn gọn hay nhất
 88. Chứng minh câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” ngắn gọn hay nhất
 89. Chứng minh câu tục ngữ “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
 90. Chứng minh câu “Học đi đôi với hành” ngắn gọn hay nhất
 91. Chứng minh câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
 92. Chứng minh câu “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết / Thành công thành công đại thành công”
 93. Chứng minh câu “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”
 94. Chứng minh giải thích câu “Giấy rách phải giữ lấy lề” hay nhất
 95. Chứng minh câu ”Học ăn, học nói, học gói, học mở”
 96. Chứng minh câu “Học, học nữa , học mãi” hay nhất
 97. Chứng minh câu "Học thầy không tày học bạn" hay nhất
 98. Chứng minh câu “Học văn rất khó” hay nhất
 99. Chứng minh câu “Học văn không khó” hay nhất
 100. Chứng minh câu: “Không thế sống mà không có tình bạn” hay nhất
 101. Chứng minh câu “Lời nói gói vàng” hay nhất
 102. Chứng minh câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
 103. Chứng minh câu nói “Sách là ngọn đèn bất diệt”
 104. Chứng minh câu câu “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay nhất
 105. Chứng minh câu “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người” hay nhất
 106. Chứng minh rằng nhân dân ta từ xưa đến nay luôn sống theo đạo lý Uống nước nhớ nguồn
 107. Chứng minh Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có
 108. Chứng minh rằng “Sách là người bạn lớn của con người”
 109. Chứng minh câu tục ngữ “Thời gian là vàng bạc”
 110. Giải thích câu tục ngữ “Thời gian là vàng bạc” nghĩa là gì hay nhất
 111. Giải thích câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng” nghĩa là gì
 112. Viết đoạn văn ngắn về tình mẫu tử thiêng liêng hay nhất
 113. Viết đoạn văn cảm nghĩ về Lão Hạc hay nhất ngắn gọn
 114. Viết đoạn văn ngắn về tình cảm gia đình lớp 7 9 hay
 115. Viết đoạn văn về tình bạn đẹp chân chính ngắn gọn hay nhất
 116. Viết đoạn văn về lòng nhân ái hay, có sử dụng từ mượn
 117. Viết đoạn văn về lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô giáo trong cuộc sống
 118. Viết đoạn văn về tình yêu quê hương đất nước
 119. Viết đoạn văn về mẹ, tình mẹ con hay ngắn gọn
 120. Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về truyện “Cô bé bán diêm” hoặc về đoạn kết của truyện
 121. Viết đoạn văn về an toàn thực phẩm hay nhất ngắn gọn
 122. Viết đoạn văn về an toàn vệ sinh thực phẩm ngắn gọn hay nhất
 123. Viết một đoạn văn có ít nhất năm từ cùng trường từ vựng “trường học” hoặc trường từ vựng “môn bón
 124. Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh chị về lòng tốt trong cuộc sống hôm nay
 125. Viết đoạn văn ngắn về nhân vật chị Dậu, cảm nghĩ về chị Dậu:
 126. Viết đoạn văn ngắn về tình yêu đôi lứa, tình yêu tuổi học trò
 127. Viết 1 đoạn văn ngắn về chủ đề mái trường, ngôi trường của em
 128. Viết 1 đoạn văn ngắn nói về lòng dũng cảm, suy nghĩ bàn luận về lòng dũng cảm
 129. Viết đoạn văn ngắn về thầy cô giáo hay nhất ngắn gọn
 130. Viết 1 đoạn văn ngắn tả cơn mưa, cơn mưa rào mùa hạ, mưa mùa xuân
 131. Viết đoạn văn nghị luận: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có sử dụng câu đặc biệt, câu rút gọn và trạng ngữ
 132. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ láy hay nhất
 133. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh
 134. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ mượn hay nhất
 135. Viết đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa, nhiều nghĩa
 136. Viết đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ về trách nhiệm của công dân đối với Tổ Quốc
 137. Viết đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ về vai trò của con người trong cuộc sống hôm nay
 138. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ, gạch dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó
 139. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng đại từ, gạch chân đại từ
 140. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép hoán dụ và ẩn dụ
 141. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng tình thái từ
 142. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng thao tác lập luận so sánh
 143. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng câu trần thuật, câu cầu khiến
 144. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép liệt kê
 145. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nối và phép thế
 146. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép liên kết
 147. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép so sánh
 148. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nói quá
 149. Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép điệp từ
 150. 2 Dẫn chứng về lòng dũng cảm cho bài văn nghị luận về lòng dũng cảm
 151. Dẫn chứng về lòng tự trọng, bài văn nghị luận về lòng tự trọng
 152. Dẫn chứng về lòng yêu nước, NLXH về lòng yêu nước
 153. Dẫn chứng về hạnh phúc, nghị luận về hạnh phúc
 154. Dẫn chứng về sống đẹp, nghị luận về lối sống đẹp
 155. Dẫn chứng về lòng hiếu thảo, nghị luận lòng hiếu thảo
 156. Dẫn chứng về lòng biết ơn, dẫn chứng bài văn nghị luận về lòng biết ơn
 157. Dẫn chứng về tình yêu thương lòng nhân ái
 158. Dẫn chứng về tình bạn đẹp trong cuộc sống
 159. Dẫn chứng về tình mẫu tử, tình mẹ con
 160. Dẫn chứng về lòng kiên trì, kiên nhẫn
 161. Dẫn chứng về tình phụ tử, tình cha con
 162. Dẫn chứng về ước mơ hoài bão
 163. Dẫn chứng về sự tự tin
 164. Dẫn chứng về lòng vị tha
 165. Dẫn chứng về an toàn thực phẩm
 166. Dẫn chứng về bệnh vô cảm, thờ ơ
 167. Dẫn chứng về bản lĩnh, người sống có bản lĩnh
 168. Dẫn chứng về bảo vệ môi trường.
 169. Dẫn chứng về bệnh thành tích
 170. Dẫn chứng về biến đổi khí hậu:
 171. Dẫn chứng về nghiện facebook, tác hại của nghiện facebook
 172. Dẫn chứng về tính tự lập, tự chủ, độc lập
 173. Dẫn chứng về tính trung thực, thật thà
 174. Dẫn chứng về tính ích kỉ, tự mãn
 175. Dẫn chứng về tính khiêm tốn, khiêm nhường
 176. Dẫn chứng về siêng năng, cần cù
 177. Những dẫn chứng lòng hiếu thảo, câu chuyện, tấm gương về lòng hiếu thảo hay nhất
 178. Viết đoạn văn 200 chữ về lòng hiếu thảo lớp 9 hay nhất ý nghĩa
 179. Viết đoạn văn suy nghĩ về lòng biết ơn ngắn gọn hay ý nghĩa