Conversation Between N2X_59 and songthuy_8x

8 Tin Nhắn Nhanh

  1. off bl e gái ơi!
  2. Sang ấm ấp nhen em!
  3. Ua ban la boy ag
    ?
  4. 09360154153...e ranht thi gọi so này nhá
  5. Hoi e có dang o bạc liêu ko..a vicky xuống chơi..rủ e đi chơi kìa
  6. la` xeo........?
  7. Dag o bl hem em????
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8