mikobum; Từ khóa: " /> mikobum; Từ khóa: download tải liên quan tới Type: Posts; Thành viên: mikobum; Từ khóa: " /> Type: Posts; Thành viên: <a href="member.php?271679-mikobum&s=05ad937b8146a5e5b529ef03ec3080fc"><b><u>mikobum</u></b></a>; Từ khóa: <b><u></u></b>

Type: Posts; Thành viên: mikobum; Từ khóa:

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến Type: Posts; Thành viên: mikobum; Từ khóa:

Trang 1/20 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,02 giây.

 1. Địa lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 196 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng điểm.
  Vùng kinh tế...
 2. Địa lí 12:Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
  Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc...
 3. Địa lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 199 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
  Vùng kinh tế trọng điểm miền trung...
 4. Địa li 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8...
 5. Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?
  Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển và có...
 6. Địa lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm
  Vùng kinh tế trọng điểm nước ta được hình thành vào đầu...
 7. Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm.
  Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện...
 8. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao...
 9. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.
  Dọc bờ biển nước ta có...
 10. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo
  Vùng biển nước ta có trên 4000 đảo và quần đảo lớn nhỏ. Các đảo đông dân của nước ta...
 11. Địa lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển.
  Hoạt động kinh tế biển...
 12. Địa lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội...
 13. Địa lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?
  Vùng biển nước ta cí nhiều điều kiện để phát triển nền...
 14. Địa lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.
  Dọc bờ biển nước ta có nhiều...
 15. Địa lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long.
  Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vị trí...
 16. Địa lí 12: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 186 sgk Địa Lí 12 Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?
  Đồng bằng sông...
 17. Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 187 sgk Địa Lí 12 Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?
  Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lượng đất phù sa màu mỡ chiếm diện tích...
 18. Địa lsi 12: Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 41.3 SGK, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng.
  Đồng bằng sông Hồng và...
 19. Địa lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?
  Bên cạnh những thuận lợi để phục vụ cho sản xuất...
 20. Địa lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long....
 21. Địa lí 12: Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào? Tại sao?
  Bên cạnh những...
 22. Địa lí 12: Viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 40 trang 183 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.1 (SGK) và các tài liệu sưu tầm được, viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông...
 23. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 40 trang 184 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét
  Vùng Đông Nam Bộ là vùng có những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế theo...
 24. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Nêu bật những thuận lợi về vị...
 25. Địa lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 178 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công lao động giữa các vùng trong nước.
  Đông Nam Bộ...
kết quả từ 1 tới 25 trên 500
Trang 1/20 1 2 3 4