Vâng, chúng ta cần học tiếng Trung vì không sớm thì muộn cũng sẽ được phổ cập thôi, học sớm thì sau này đỡ vất vả khi đi làm giấy tờ:sexy_girl: