Hiện nay em đang dạy Toán cho các em từ lớp 7-12, đủ cả. Sẽ kết hợp một số bài tập trên lớp dạy và các bài khác để thành 1 đề cho các em ôn luyện luôn. Cố gắng mỗi tuần ít nhất 1 đề và nếu phụ huynh...