Học tiếng trung hiện nay rất cần thiết , vì nó đang trở nên ngôn ngữ phổ biến đứng thứ 2 sau tiếng Anh, nếu bạn nào học tiếng trung thì sau này sẽ có cơ hội việc làm rất tốt , mình thì cũng hay tự...