Kính chào cả nhà
Hiện tại máy tính Em đang vướng một lỗi là chữ không hiện theo tiếng việt mà hiện lung tung không đọc được trong outlook.(Nội dung thì đọc được tiếng việt, còn tiêu đề thì hiền dấu...