Các bạn đừng vừa sạc vừa xài, chai pin còn chưa nói, có nguy cơ nổ rất cao (nếu dùng ko đúng sạc của máy)