Mình toàn vừa dùng vừa sạc. Sạc qua đêm nữa nên chai hết cả pin. Đt ko dùng gì pin nó cũng tự xuống