mình dùng 6s thời gian dùng pin khi chơi giam liên mình thì khoảng 3 - 4 tiếng, nếu dùng để xem face, zalo, hay web bất động sản này nọ thì khoảng 8 tiếng không biết như vậy thì có ổn không hay pin...