pin mình chai còn 80% giờ thay pin tầm nhiu hả mấy bác