xài đến khi sạc đầy chơi game được 1 tiếng mấy là pin yếu thì thay pin khác được rồi