Camelot

Nhiều thế kỷ trước, vua Arthur và các Hiệp sĩ bàn tròn thường gặp gỡ mỗi năm vào ngày đầu năm mới để ăn mừng tình bằng hữu của họ. Trong ký ức của những sự kiện này, chúng ta xem xét...