Tiếng Anh; Từ khóa: " /> Tiếng Anh; Từ khóa: download tải liên quan tới Type: Posts; Thành viên: Tiếng Anh; Từ khóa: " /> Type: Posts; Thành viên: <a href="member.php?310024-Tieng-Anh&s=fe9bc60b2dfc089dc54e38cf857cf449"><b><u>Tiếng Anh</u></b></a>; Từ khóa: <b><u></u></b>

Type: Posts; Thành viên: Tiếng Anh; Từ khóa:

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến Type: Posts; Thành viên: Tiếng Anh; Từ khóa:

Trang 1/12 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,01 giây.

 1. Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6- Đề số 6 có đáp án lời giải

  I. Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)
  1. I'm ____. I'd like some noodles.
  A. thirsty B. hungry C. empty
  2. There is____...
 2. Trả lời
  0
  Lần đọc
  788

  Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6- Đề số 5

  I. Choose the different word (Chọn ra một từ khác nhóm): (1p)


  1. A. Father

  B. Mother

  C. Brother

  D. Book
 3. Trả lời
  0
  Lần đọc
  444

  Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6- Đề số 4

  Tiếp tục trong bài viết này sẽ là đề kiểm tra mẫu 15 phút môn tiếng anh lớp 6 đề số 4 để các bạn tham khảo tùy vào bài học các bạn học mà bạn có thể lựa chọn những bài kiểm tra tương ứng của mình
  ...
 4. Trả lời
  0
  Lần đọc
  402

  Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6- Đề số 3

  Tiếp tục trong bài này vfo.vn sẽ đưa tới cho các bạn đề số 3 của dạng đề môn tiếng Anh gồm một số câu hỏi đơn giản dùng để kiểm tra 15 phút hoặc cũng có thể có trong các đề tiếng ANh khác

  Ex1: Odd...
 5. Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6- Đề số 2 có đáp án

  Trong chương trình học tiếng Anh các em có thể sẽ phải làm quen với rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau trong các dạng đề kể tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, học kỳ, thi cuối kỳ và các môn thi...
 6. Trả lời
  0
  Lần đọc
  546

  Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6- Đề số 1

  Có thể có rất nhiều dạng đề khác nhau trong môn tiếng anh lớp 6 tùy vào bài học, tuy nhiên vfo.vn sẽ tổng hợp một số đề mẫu để các bạn tham khảo và tập làm để có kết quả cao hơn và cũng hiểu hơn về...
 7. Trả lời
  0
  Lần đọc
  498

  Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 8 có đáp án

  Thì hiện tại hoàn thành là phần kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thì hiện tại hoàn thành và bên dưới là một số bài tập để các...
 8. Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án - Simple Past

  Thì quá khứ đơn là phần kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thì quá khứ đơn và bên dưới là một số bài tập để các bạn áp dụng....
 9. Bài tập thì tương lai đơn lớp 6 có đáp án - Simple Future

  Thì tương lai đơn(Simple Future) là phần kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thì tương lai đơn và bên dưới là một số bài tập để các...
 10. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 có đáp án hay nhất - Present Continuous

  Thì hiện tại tiếp diễn là phần kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thì hiện tại tiếp diễn và bên dưới là một số bài tập để các bạn...
 11. Bài tập về giới từ chỉ thời gian 'at/ in/on' lớp 6 có đáp án

  Trong tiếng anh, giới từ là phần kiến thức cơ bản nhưng cũng rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn kiến thức về các giới từ "at, in,on" và bên dưới là một số bài tập áp dụng.
  ...
 12. Bài tập về câu so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất lớp 6 có đáp án

  Trong tiếng anh, ta hãy thường gặp các câu sử dụng phép so sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và bên dưới là một số bài tập áp dụng.
  -So sánh...
 13. Trả lời
  0
  Lần đọc
  3.186

  Bài tập về gerund (danh động từ) lớp 8 có đáp án

  Trong tiếng anh, gerund được thành lập bằng cách thêm đuôi ing vào sau động từ.
  Vị trí:
  +Đứng đầu câu đóng vai trò là chủ ngữ
  Vd: Learning English is very interesting.
  +Đứng sau giới từ
  Vd: I am...
 14. Bài tập về "neither, either, too, so" lớp 7 có đáp án lời giải

  Trong tiếng anh, khi muốn nhắc lại một điều giống với người đã nói trước, ta sử dụng các mẫu câu với "neither, either, too, so". Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và bên dưới là một số...
 15. Bài tập về cấu trúc so, such, too, enough lớp 8 có đáp an

  Trong tiếng anh lớp 8, ta gặp thường xuyên các mệnh đề với "so,such, too, enough". Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn các cấu trúc này và bên dưới là một số bài tập áp dụng.

  ...
 16. Bài tập về cấu trúc "in order to, so as to, so that" lớp 8 có đáp an

  Trong tiếng anh, ta thường xuyên gặp các mệnh đề chỉ mục đích. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các cấu trúc "in order to, so as to, so that" và bên dưới là một số bài tập để các bạn...
 17. Bài tập về câu trực tiếp, câu gián tiếp tiếng Anh lớp 8 có đáp an

  Trong tiếng anh, câu trực tiếp và câu gián tiếp là mảng kiến thức rất quan trọng và cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ hệ thống lại kiến thức về câu trực tiếp gián tiếp và bên dưới là một số bài tập áp...
 18. Bài tập về cấu trúc “Would you mind/ Do you mind” lớp 8 có lời giải

  Trong tiếng anh giao tiếp, chúng ta gặp khá nhiều lần các cấu trúc “would you mind” và “do you mind”. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghĩa và các cách sử dụng của cấu trúc câu này....
 19. Bài tập về trạng từ chỉ tần suất lớp 6 có lời giải: always, often, sometimes, seldom/rarely, never

  Trong tiếng anh, ta gặp rất nhiều các trạng từ tần suất. Bài viết giúp các bạn hiểu rõ hơn về trạng từ chỉ tần suất, cách dùng của chúng và bên dưới là một bài tập để các bạn thực hành.


  Trạng...
 20. Bài tập về cấu trúc 'be/ get used to' lớp 7 có lời giải đáp án

  Trong tiếng anh, chúng ta gặp rất nhiều lần các cụm từ “be/ get used to” và cũng rất hay nhầm lẫn cụm từ này với “ used to'” . Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt rõ các cụm từ trên và bên dưới là...
 21. Bài tập về a/ an/ the lớp 6 có lời giải - Giới từ

  “A, an, the” là các mạo từ ta rất hay gặp trong các bài tập tiếng anh. Nhưng việc sử dụng các mạo từ này là khá phổ biến. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt rõ các mạo từ “a, an, the” và có...
 22. Bài tập về “ There is, There are” tiếng anh lớp 6 có lời giải đáp án

  Khi học tiếng anh, chúng ta gặp rất nhiều cấu trúc câu “ there is, there are” nhưng vẫn hay nhầm lẫn cách sử dụng các mẫu câu này. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ về mẫu câu này nhé. Bên...
 23. Bài tập về đại từ chỉ định 'this, that, these, those' lớp 6 có lời giải

  Khi học tiếng anh, chúng ta gặp rất nhiều lần các đại từ chỉ định “ this, that, these, those”. Đây là các đại từ chỉ người, chỉ vật được nhắc đến, cho người nghe thêm thông tin về khoảng cách gần hay...
 24. Bài tập về lượng từ a few/ a little/ few/ little/ much/many/ lots of/ a lot of/ plenty of có lời giải

  Trong tiếng anh, chúng ta gặp rất nhiều các từ chỉ số lượng và chúng ta cũng rất hay nhầm lẫn về nghĩa và cách sử dụng của các lượng từ. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn điều đó. Dưới đây là một số...
 25. Bài tập về câu đề nghị gợi ý lớp 6 có lời giải - Suggestions exercises

  Trong tiếng anh giao tiếp, chúng ta gặp rất nhiều các câu đề nghị gợi ý. Để có những cuộc giao tiếp thành công, chúng ta cần biết cách sử dụng các mẫu câu gợi ý dưới đây. Dưới đây là một số kiến thức...
kết quả từ 1 tới 25 trên 278
Trang 1/12 1 2 3 4