Nội dung đơn giản chỉ là chia sẻ game chơi cho các bạn trên Vforum về chương trình Tên miền miễn phí của bạn mình. Nội dung như sau:
Mình sẽ có 1 form đăng ký bao gồm Họ tên, tên miền muốn đk, thông tin liên lạc, ... mỗi tháng sẽ có 5 người trúng thưởng, sẽ đc nuôi tên miền trọn đời
Nói chung là dễ hiểu, mình đã từng đăng ký nhưng chưa trúng bao giờ. Bạn mình nhờ share chương trình để vì tháng này đang thiếu chỉ tiêu.
Các bạn có thể đăng ký tại đây:
https://goo.gl/AVL35p
P/s: Em chỉ muốn chia sẻ và k có ý gì PR nên admin đừng đì em