Hướng dẫn cài và sử dụng miễn phí Malwarebytes 3.0.v 1299 năm 2016
Mình mới thấy Video này youtube.com/watch?v=KWcSRzT48sY
Đã test và xác nhận Ok 100%, bản quyền trọn đời
Mọi người nhớ làm đúng theo cách trên là sẻ được 100%.

Lưu ý: lúc chạy cái Tool bẻ khóa thì phải ngắt internet.
tắt các phần mềm diệt virus khác, lúc cài xong thì hãy diệt ( hoặc tự xóa cái Tool đó khỏi máy là ) là ok, hết sợ virus.
Lúc quét xong không xóa ( bỏ chọn ) dòng: C:\Windows\System32\drivers\etc\host
vì đó chỉ là dòng lệnh chặn kiểm tra key của phần mềm, không phải virus.