VIETSMS - SỐ 1 VỀ SMS BRANDNAME TẠI VIỆT NAM


Vietsms tự hào là Công ty đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực SMS. Từ những năm 2009 - 2011 Vietsms đã triển khai các dự án về SMS Gateway. Đến năm 2011 Vietsms trở thành một dịch vụ trọng điểm của Công ty Gia Ngọc với dịch vụ SMS Servicce, Cho thuê đầu số, và SMS Brandname.


Với chặng đường gần chục năm phát triển, phục vụ hơn 3000 khách hàng, đến nay Vietsms tự hào là Công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ SMS Brandname ( hay còn gọi là Tin nhắn thương hiệu ).


Phân biệt Tin nhắn SMS Brandname và Tin nhắn thông thường:


a/ Tin nhắn SMS Brandname (Hay còn gọi là Tin nhắn thương hiệu) là tin nhắn hiển thị người gửi là một thương hiệu. Người nhận thay vì nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại thì sẽ nhận tin nhắn từ một Thương hiệu (Brandname). Ví dụ: Vietcombank, Vietinbank, FiviMark, Toyota,...
Do đó, Tin nhắn thương hiệu có độ uy tín cao, nhận diện thương hiệu cao.


b/ Tin nhắn thông thường là tin nhắn hiển thị người gửi là một số điện thoại thông thường. Với tin nhắn này tính thương hiệu rất thấp, và uy tín không cao.


Ví dụ: Bên dưới là hình ảnh của một Tin nhắn thương hiệu & một Tin nhắn thông thường:Với SMS Brandname Doanh nghiệp sẽ bảo hộ được thương hiệu của mình hơn nữa sẽ là một chiến dịch chăm sóc khách hàng Uy tín hiện nay!