Tùy vào công việc và hoàn cảnh mỗi người có thể có nhu cầu dùng 1, 2 hoặc nhiều nick facebook khác nhau. Vậy làm sao có thể đăng nhập nhiều nick faceboo, 1 lúc trên điện thoại. Trên mạng mình thấy đa số đều hướng dẫn là dùng thêm 1 app facebook lite nữa, nhưng thực sự thì chúng ta không cần thiết lắm. Thay vì vậy có thể sử dụng trình duyêt và trình duyệt riêng tư cũng giúp bạn đăng nhập được thêm 2 nick nữa.

Nếu như trên máy tính bạn có thể sử dụng chế độ nhiều tài khoản của Chrome thì trên điện thoại không được, bạn chỉ có thể sử dụng trình duyệt riêng tư để đăng nhập thêm 1 nick facebook nữa.

1. Sử dụng trình duyệt

Bạn có thể sử dụng trình duyệt: Google Chrome, Safari, Firefox, mỗi trình duyệt có thể sử dụng chức năng trình duyệt riêng tư hay tab ẩn danh sẽ đăng nhập thêm được 1 nick faceboo, nữaVí dụ như trình duyệt riêng tư của safari bạn có thể đăng nhập thóa mái mặc dù cửa sổ chính đã đăng nhập facebook rồi


2. Sử dụng facebook lite

Tải cho android: play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.lite&hl=vi
Bạn có thể đăng nhập được 2 nick facebook, tuy nhiên sử dụng cách trên sẽ hiệu quả hơn


Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng một số trình duyệt trung gian, tuy nhiên nguy cơ mất thông tin cũng khá cao nên mình không hướng dẫn